Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II W 392/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 maja 2021 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Anna Pałasz

Protokolant: Luiza Nagórka

przy udziale oskarżyciela publicznego P. J.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 maja 2021 r.,

sprawy H. Ć., c. E. i I. z d. Z., ur. (...) w D.

obwinionej o to, że:

w dniu 13 grudnia 2020 r. ok. godz. 12:45 w O. przy ul. (...) brała udział w nielegalnym zgromadzeniu

tj. o czyn z art. 116 § 1a kw

ORZEKA:

I .obwinioną H. Ć. uniewinnia od popełnienia zarzuconego jej czynu

II .na podstawie art. 119 § 2 kpw koszty postępowania ponosi Skarb Państwa

Z.

1. odnotować

2. za 7 dni lub z wnioskiem o uzasadnienie

O., dnia 31 maja 2021 roku