Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II W 661/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 czerwca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Urlińska

Protokolant: Luiza Nagórka

w obecności oskarżyciela publ. -

po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2021 r. i 24 czerwca 2021 r.

sprawy S. G.

s. M. i M. z d. K.

ur. (...) w O.

obwinionego o to, że:

w dniu 12 stycznia 2021 r. o godz. 21:49 w O. przy ul. (...) w przestrzeni publicznej nie zastosował się do przepisów nakazujących zakrywanie ust i nosa w związku z wystąpieniem epidemii

tj. za wykroczenie z art. 116 § 1a kw

ORZEKA:

I.  Na podstawie art. 2§1 kw uniewinnia obwinionego S. G. od popełnienia zarzucanego mu czynu;

II.  Na podstawie art. 119§2 pkt. 1 kpow koszty sądowe przejmuje na rachunek Skarbu Państwa