Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II W 804/21

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 czerwca 2021 roku

Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Zabuska

Protokolant: Luiza Nagórka

bez udziału oskarżyciela publicznego

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 czerwca 2021 roku

sprawy

K. A. , syna J. i M. z domu G., urodzonego (...) w O.,

obwinionego o to, że:

w dniu 25 marca 2021 r. ok. godz. 17:18 w O. na ul. (...) w miejscu ogólnodostępnym, nie posiadał zakrytych ust oraz nosa przy pomocy maseczki,

- tj. o wykroczenie z art. 116 §1a kw w zw. z§ 25 ust. 1 pkt 2 lit.a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

ORZEKA:

I.  obwinionego K. A. uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu,

II.  na podstawie art. 119 § 2 pkt 1 kpw koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.