Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II W 1064/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 lipca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Urlińska

Protokolant Kamila Grablewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lipca 2021r. sprawy

R. P.

s. S., M. zd. W.

ur. (...) w O.

obwinionego o to, że:

W dniu 31 marca 2021 r. ok. godz. 12:05, w O. na ul. (...), w miejscu ogólnodostępnym, w związku z ogłoszonym stanem epidemii, nie posiadał zakrytych ust oraz nosa przy pomocy maseczki,

tj. za wykroczenie z art. 116 §1a Kodeksu Wykroczeń w zw. Z art. 46a ust. 1 i 2 w zw. Z art. 46b pkt. 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w zw. Z § 25 ust. 1 pkt 2 lit.a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

ORZEKA:

I.  Na podstawie art. 2 § 1 kw. obwinionego R. P. uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 116 §1a Kodeksu Wykroczeń

II.  Na podstawie art. 119§2 pkt. 1 kpw koszty postępowania przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.