Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II W 1108/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 czerwca 2021 roku

Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Zabuska

Protokolant: Krzysztof Cis

z udziałem oskarżyciela publicznego M. R.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2021 roku

sprawy

A. S. , syna J. i J. z domu K., urodzonego (...) w O.,

obwinionego o to, że:

w dniu 06.04.2021 r. o godz. 19:21 w O. na ul. (...) w miejscu ogólnodostępnym nie miał zakrytych ust oraz nosa przy pomocy maseczki,

- tj. o wykroczenie z art. 116 § 1a kw w zw. z art. 46b pkt 13 ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w zw. z §25 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.03.2021 r. w sprawie ustalenia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

ORZEKA:

I.  obwinionego A. S. uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu;

II.  na podstawie art. 119 § 2 pkt 1 kpw koszty postępowania ponosi Skarb Państwa .