Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II W 1226/21

WYROK NAKAZOWY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 maja 2021 r

Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Wojciech Kottik

bez udziału stron

po rozpoznaniu sprawy

S. S.

córki J. i D. z d. K.

ur. (...) w K.

obwinionej o to, że:

w dniu 13 lutego 2021 r. o godzinie 14:00 w miejscowości K. na ul. (...) gm. D. wiedząc, że jest osoba podejrzaną o chorobę C.-19 nie przestrzegała nakazów i zakazów polegających na pozostaniu w miejscu zamieszkania, w związku z odbywaniem kwarantanny domowej w okresie od 01.02.2021 r. do 22.02.2021 r

- tj. za wykroczenie z art. 116 § 1 pkt 1 kw

ORZEKA:

I.  uznając, iż okoliczności czynu i wina obwinionej nie budzą wątpliwości na podstawie art. 93 § 1 i 2 kpw obwinioną S. S. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu i za to na podstawie art. 116 § 1 pkt 1 kw skazuje ją na karę grzywny w wymiarze 500,- (pięćset) złotych;

II.  na podstawie art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 121 § 1 kpw zwalnia obwinioną od kosztów postępowania i opłaty.