Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II W 284/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 01 czerwca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Sienicka

Protokolant: Sylwia Skiendziul-Dobrowolska

w obecności oskarżyciela publ. M. R.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2021 r., 01 czerwca 2021 r.,

sprawy J. F.

s. J. i U. zd. K.

ur. (...) w O.

obwinionego o to, że:

w dniu 02 grudnia 2020 r., ok. godz. 15:05 w O. przy ul. (...) będąc w miejscu publicznym nie zakrył ust i nosa w wyniku czego, nie zastosował się do obowiązku określonego w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

tj. wykroczenie z art. 116 § 1a kw w zw. z art. 46 ust. 1 i 2 w zw. z art. 46b pkt 1-6 i 8-12 Ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r., o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w zw. z § 1 pkt 2 i § 27 ust. 1,2,6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 października 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

ORZEKA

I. obwinionego J. F. uniewinnia od popełniania zarzucanego mu czynu;

II. na podstawie art. 119§2 pkt 1 kpw koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.