Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V K 159/19

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 czerwca 2021 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział V Karny

w składzie:

Przewodniczący – Sędzia Maciej Jabłoński

Protokolant: Seweryn Suski

po rozpoznaniu w dniach 31.10.2018r, 25.01.2019, 30.08.2019r, 05.03.2020r, 07.09.2020r, 29.10.2020r.04.02.2021r, 18.03.2021r, 23.04.2021r, 02.06.2021r, 16.06.2021

sprawy:

T. E. syna Z. i J. ur. (...) w S.

Oskarżonego o to, że

W okresie od 12 lipca 2010r do 04 czerwca 2016r w W. znęcał się fizycznie i psychicznie na żoną A. M., w ten sposób, że wszczynał awantury, wyzywał słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, ponizał słownie, kierował groźby karalne pozbawienia życia wzbudzając w pokrzywdzonej uzasadnioną obawę ich spełnienia, szarpał popychał, chwytał za szyję i podduszał, szarpał za włosy, uderzał dłonią w twarz

Tj. o czyn z art. 207 § 1 kk

Orzeka

I.  Oskarżonego T. E. uniewinnia od dokonania zarzucanego mu czynu a koszty postępowania przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

II.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. B. wynagrodzenie za obronę z urzędu w kwocie 1260zł plus podatek VAT.