Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II AKa 31/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 maja 2021 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Robert Zdych

Sędziowie: SSA Maciej Skórniak /spr./

SSA Cezariusz Baćkowski

Protokolant: Joanna Rowińska

przy udziale Marka Ratajczyka prokuratora Prokuratury (...)

po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2021 r.

sprawy A. G.

oskarżonej z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego i prokuratora

od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z dnia 30 października 2019 r. sygn. akt III K 114/19

I.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

II.  stwierdza, że koszty postępowania w zakresie apelacji oskarżyciela publicznego ponosi Skarb Państwa;

III.  zasądza od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa 59 0 zł kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

Maciej Skórniak

Robert Zdych

Cezariusz Baćkowski