Pełny tekst orzeczenia

Sygn. II S 15/21

ZARZĄDZENIE

Dnia 16 czerwca 2021 r.

Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu J. S.

na podstawie art. 429§1 KPK w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

zarządził

odmówić przyjęcia skargi A. T. (T.) na postępowanie prowadzone przez Sąd Okręgowy w Opolu w sprawie III Ko 446/20 wobec nieuzupełnienia braków formalnych skargi

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 20 maja 2021 roku A. T. w związku ze złożeniem skargi na przewlekłość postępowania sądowego w sprawie III Ko 446/20 prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Opolu, wezwany został do usunięcia braku formalnego skargi poprzez uiszczenie opłaty w wysokości 200 zł w terminie 7 dni, pod rygorem uznania pisma za bezskuteczne. A. T. pismo to odebrał w dni 28 maja 2021 roku. Mimo skutecznego doręczenia wezwania, wskazany brak formalny nie został uzupełniony. Należało w związku z tym odmówić przyjęcia przedmiotowej skargi, o czym orzeczono na wstępie.