Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 354/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 sierpnia 2021 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Szyjewska-Bagińska

Protokolant: Klaudia Suszko

po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2021 r. w Szczecinie

sprawy M. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

świadczenia rehabilitacyjne

na skutek odwołania M. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 18 maja 2015 r. znak (...)

oddala odwołanie.