Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 107/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

T. S.

W dniu 26 grudnia 2020 roku ok. godz. 14.20 w miejscowości R., woj. (...) kierował samochodem osobowym marki S. (...) o nr rej (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem 1,14 mg/I alkoholu w wydychanym powietrzu.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

26-12-2020 r. ok. 14:40 pracownicy firmy ochraniającej teren elektrowni zauważyli w R. samochód w rowie. Samochód był pochylony na lewy bok blokując drzwi kierowcy. Za kierownicą siedział T. S.. Czuć było od niego silną won alkoholu. Gdy wychodził
z samochodu to widać było, że jest pod wpływem alkoholu. W samochodzie i w pobliżu nikogo innego nie było.

zeznania R. K.

6, 60

zeznania M. K.

12, 60

zeznania P. N.

19, 56-57

zeznania S. W.

22, 57

O 14:56 zawartość alkoholu we krwi u T. S. wynosiła 1,14 mg/l.

protokół badania trzeźwości

3

T. S. jest żonaty, ma (...)dzieci. Na utrzymaniu pozostaje syn M. i syn P. oraz żona, która opiekuje sie niepełnosprawnym synem P.. Żona nie pracuje. T. S. jest na emeryturze pomostowej.

dane osobowo poznawcze, wyjaśnienia oskarzonego

k. 28 i 56, 68

T. S. nie był karany.

karta karna

16

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

zeznania świadków

wyjaśnienia oskarżonego

zeznania logiczne, konsekwentne, nawzajem spójne;

wyjaśnienia uznane za wiarygodne w zakresie faktu prowadzenia samochodu, wjechania do rowu, dochodów i sytuacji rodzinnej

protokół badania trzeźwości

badanie przeprowadzone przez Policję, wynik niekwestionowany i niebudzący wątpliwości, korespondujący z zeznaniami świadków

karta karna

niekwestionowany dokument urzędowy

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1

Nielogiczne, niezgodne z doświadczeniem życiowym, stanowiące jedynie linię obrony. Po wpadnięciu do rowu istnieje potrzeba zorganizowania pomocy w wydostaniu samochodu, odstawienia lub przewiezienia do naprawy itp. Niespotykanym byłoby w takiej sytuacji wypicie 4 puszek piwa. Trudno też uznać zdarzenie za na tyle stresujące, aby uzasadniało konieczność natychmiastowego znieczulenia alkoholem. W pojeździe ani obok nikt nie zaobserwował pustych puszek po piwie.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięciaz wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

T. S.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zawartość alkoholu we krwi odpowiadała stanowi nietrzeźwości (art. 115 § 16). Zestawienie udowodnionych faktów prowadzi do logicznego wniosku, że T. S. prowadził samochód już będąc w stanie nietrzeźwości, a nie wprowadził się w taki stan dopiero po zatrzymaniu samochodu.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

T. S.

1

1

Wysoki stopień winy. Oskarżony bez racjonalnego powodu prowadził samochód pomimo spożycia dość dużej ilości alkoholu.

Konieczne jest w celach zapobiegawczych konsekwentne karanie takich zachowań z wywołaniem istotnej dolegliwości dla sprawcy.

Naruszenie jednego z podstawowych obowiązków kierującego pojazdem. Wysoka zawartość alkoholu we krwi. Spowodowanie niebezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu, jednakże
w miejscu o małym natężeniu ruchu.

Oskarżony prowadzi ustabilizowane życie.

Wysoki stopień społecznej szkodliwości. Naruszone bezpieczeństwo w komunikacji. Jedno z najpowszechniejszych przestępstw. Poważne naruszenie jednej
z podstawowych zasad uczestnictwa w ruchu.

Brak okoliczności umniejszających winę i duża zawartość alkoholu spowodowały wymierzenie grzywny w ilości stawek powyżej dolnej granicy, jednocześnie nie więcej niż 200 z uwagi na to, że w miejscu zdarzenia był mały ruch i tym samym spowodowane zagrożenie było zmniejszone. Stawkę dzienną ustalono na niskim poziomie z uwagi na to, że sprawca jest jedynym żywicielem rodziny,. Poza tym dodatkową, nawet większą niedogodnością będzie zakaz prowadzenia pojazdów i świadczenie pieniężne.

T. S.

1

2, 3

Zakaz prowadzenia pojazdu był obligatoryjny na okres min. 3 lat. Na poczet zakazu należało zaliczyć okres faktycznego zatrzymania prawa jazdy.

T. S.

1

5

Orzeczenie świadczenia w kwocie co najmniej 5000 zł było obligatoryjne.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionychw innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosowałokreślonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

5

W przypadku skazania podstawową zasadą jest poniesienie kosztów przez oskarżonego (art. 627 kpk). Oskarżony powinien zwrócić wydatki poniesione przez Skarb Państwa (doręczenia 40 zł, opłata za informację z rejestru karnego 30 zł) oraz uiścić opłatę (art. 616 § 2 kpk) w kwocie 200 zł (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych).

7.  Podpis