Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 910/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 maja 2021 r.

Sąd Rejonowy w Wołominie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: sędzia Mariusz Matusik

Protokolant: Rafał Kawałowski

W obecności oskarżyciela publicznego Roberta Sakowicza

po rozpoznaniu w dniach 8 czerwca 2018 r., 5 września 2019 r., 21 listopada 2018 r., 10 maja 2019 r., 6 listopada 2019 r., 26 lutego 2020 r., 23 września 2020 r., 24 lutego 2021 r., 26 maja 2021 r.

sprawy M. J. (1) , urodz. (...) w M.,

syna J. i D. z d. C.,

oskarżonego to, że:

w okresie od 30 lipca 2016 roku do 30 sierpnia 2016 roku w miejscowości M. woj. (...) działając w podobny sposób i krótkich odstępach czasu oszukał osoby fizyczne powodując straty w łącznej kwocie 6.500 zł i tak:

I.  w dniu 30 lipca 2016 r. w miejscowości M., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i z góry powziętym zamiarem, doprowadził K. S. do niekorzystnego rozporządzania mieniem w ten sposób, że na stronie Telegazety umieścił ogłoszenie o świadczeniu przez firmę (...) usług finansowych w postaci udzielania kredytów, a następnie w trakcie wprowadzonej rozmowy telefonicznej zapewniał wymienioną o udzieleniu jej wnioskowanej pożyczki po uprzednim uiszczeniu opłaty ubezpieczeniowej w kwocie 500 zł na należący do niego rachunek bankowy o nr (...) wprowadzając ją błąd, gdyż pomimo otrzymanego przelewu nie wywiązał się z warunków umowy i nie zwrócił pieniędzy, a tym samym w spowodował szkodę w/w kwocie na rzecz wymienionej,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

II.  w dniu 02 sierpnia 2016 r. w miejscowości M., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i z góry powziętym zamiarem, doprowadził S. K. do niekorzystnego rozporządzania mieniem w ten sposób, że na stronie Telegazety umieścił ogłoszenie o świadczeniu przez firmę (...) usług finansowych w postaci udzielania kredytów, a następnie w trakcie wprowadzonej rozmowy telefonicznej zapewniał wymienioną o udzieleniu jej wnioskowanej pożyczki po uprzednim uiszczeniu opłaty ubezpieczeniowej w kwocie 500 zł na należący do niego rachunek bankowy o nr (...) wprowadzając ją błąd, gdyż pomimo otrzymanego przelewu nie wywiązał się z warunków umowy i nie zwrócił pieniędzy, a tym samym w spowodował szkodę w/w kwocie na rzecz wymienionej,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

III.  w dniu 04 sierpnia 2016 r. w miejscowości M., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i z góry powziętym zamiarem, doprowadził G. D. do niekorzystnego rozporządzania mieniem w ten sposób, że na stronie Telegazety umieścił ogłoszenie o świadczeniu przez firmę (...) usług finansowych w postaci udzielania kredytów, a następnie w trakcie wprowadzonej rozmowy telefonicznej zapewniał wymienioną o udzieleniu jej wnioskowanej pożyczki po uprzednim uiszczeniu opłaty ubezpieczeniowej w kwocie 500 zł na należący do niego rachunek bankowy o nr (...) wprowadzając ją błąd, gdyż pomimo otrzymanego przelewu nie wywiązał się z warunków umowy i nie zwrócił pieniędzy, a tym samym w spowodował szkodę w/w kwocie na rzecz wymienionej,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

IV.  w dniu 09 sierpnia 2016 r. w miejscowości M., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i z góry powziętym zamiarem, doprowadził J. H. do niekorzystnego rozporządzania mieniem w ten sposób, że na stronie Telegazety umieścił ogłoszenie o świadczeniu przez firmę (...) usług finansowych w postaci udzielania kredytów, a następnie w trakcie wprowadzonej rozmowy telefonicznej zapewniał wymienioną o udzieleniu jej wnioskowanej pożyczki po uprzednim uiszczeniu opłaty ubezpieczeniowej w kwocie 2000 zł na należący do niego rachunek bankowy o nr (...) wprowadzając ją błąd, gdyż pomimo otrzymanego przelewu nie wywiązał się z warunków umowy i nie zwrócił pieniędzy, a tym samym w spowodował szkodę w/w kwocie na rzecz wymienionej,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

V.  w dniu 11 sierpnia 2016 r. w miejscowości M., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i z góry powziętym zamiarem, doprowadził M. T. do niekorzystnego rozporządzania mieniem w ten sposób, że na stronie Telegazety umieścił ogłoszenie o świadczeniu przez firmę (...) usług finansowych w postaci udzielania kredytów, a następnie w trakcie wprowadzonej rozmowy telefonicznej zapewniał wymienioną o udzieleniu jej wnioskowanej pożyczki po uprzednim uiszczeniu opłaty ubezpieczeniowej w kwocie 500 zł na należący do niego rachunek bankowy o nr (...) wprowadzając ją błąd, gdyż pomimo otrzymanego przelewu nie wywiązał się z warunków umowy i nie zwrócił pieniędzy, a tym samym w spowodował szkodę w/w kwocie na rzecz wymienionej,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

VI.  w dniu 17 sierpnia 2016 r. w miejscowości M., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i z góry powziętym zamiarem, doprowadził D. M. do niekorzystnego rozporządzania mieniem w ten sposób, że na stronie Telegazety umieścił ogłoszenie o świadczeniu przez firmę (...) usług finansowych w postaci udzielania kredytów, a następnie w trakcie wprowadzonej rozmowy telefonicznej zapewniał wymienionego o udzieleniu mu wnioskowanej pożyczki po uprzednim uiszczeniu opłaty ubezpieczeniowej w kwocie 500 zł na należący do niego rachunek bankowy o nr (...) wprowadzając go w błąd, gdyż pomimo otrzymanego przelewu nie wywiązał się z warunków umowy i nie zwrócił pieniędzy, a tym samym w spowodował szkodę w/w kwocie na rzecz wymienionego,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

VII.  w dniu 18 sierpnia 2016 r. w miejscowości M., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i z góry powziętym zamiarem, doprowadził W. B. do niekorzystnego rozporządzania mieniem w ten sposób, że na stronie Telegazety umieścił ogłoszenie o świadczeniu przez firmę (...) usług finansowych w postaci udzielania kredytów, a następnie w trakcie wprowadzonej rozmowy telefonicznej zapewniał wymienioną o udzieleniu jej wnioskowanej pożyczki po uprzednim uiszczeniu opłaty ubezpieczeniowej w kwocie 500zł na należący do niego rachunek bankowy o nr (...) wprowadzając ją błąd, gdyż pomimo otrzymanego przelewu nie wywiązał się z warunków umowy i nie zwrócił pieniędzy, a tym samym w spowodował szkodę w/w kwocie na rzecz wymienionej,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

VIII.  w dniu 23 sierpnia 2016 r. w miejscowości M., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i z góry powziętym zamiarem, doprowadził J. K. (1) do niekorzystnego rozporządzania mieniem w ten sposób, że na stronie Telegazety umieścił ogłoszenie o świadczeniu przez firmę (...) usług finansowych w postaci udzielania kredytów, a następnie w trakcie wprowadzonej rozmowy telefonicznej zapewniał wymienioną o udzieleniu jej wnioskowanej pożyczki po uprzednim uiszczeniu opłaty ubezpieczeniowej w kwocie 500 zł na należący do niego rachunek bankowy o nr (...) wprowadzając ją błąd, gdyż pomimo otrzymanego przelewu nie wywiązał się z warunków umowy i nie zwrócił pieniędzy, a tym samym w spowodował szkodę w/w kwocie na rzecz wymienionej,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

IX.  w dniu 25 sierpnia 2016 r. w miejscowości M., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i z góry powziętym zamiarem, doprowadził A. W. (1) do niekorzystnego rozporządzania mieniem w ten sposób, że na stronie Telegazety umieścił ogłoszenie o świadczeniu przez firmę (...) usług finansowych w postaci udzielania kredytów, a następnie w trakcie wprowadzonej rozmowy telefonicznej zapewniał wymienioną o udzieleniu jej wnioskowanej pożyczki po uprzednim uiszczeniu opłaty ubezpieczeniowej w kwocie 500 zł na należący do niego rachunek bankowy o nr (...) wprowadzając ją błąd, gdyż pomimo otrzymanego przelewu nie wywiązał się z warunków umowy i nie zwrócił pieniędzy, a tym samym w spowodował szkodę w/w kwocie na rzecz wymienionej,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

X.  w dniu 30 sierpnia 2016 r. w miejscowości M., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i z góry powziętym zamiarem, doprowadził G. P. do niekorzystnego rozporządzania mieniem w ten sposób, że na stronie Telegazety umieścił ogłoszenie o świadczeniu przez firmę (...) usług finansowych w postaci udzielania kredytów, a następnie w trakcie wprowadzonej rozmowy telefonicznej zapewniał wymienioną o udzieleniu jej wnioskowanej pożyczki po uprzednim uiszczeniu opłaty ubezpieczeniowej w kwocie 500 zł na należący do niego rachunek bankowy o nr (...) wprowadzając ją błąd, gdyż pomimo otrzymanego przelewu nie wywiązał się z warunków umowy i nie zwrócił pieniędzy, a tym samym w spowodował szkodę w/w kwocie na rzecz wymienionej,

tj. o czyn z art 286 § 1 k.k.

przy czym opisanych czynów dopuścił się działając w ciągu przestępstw, tj. o czyn z art. 91 § 1 k.k.

orzeka

I.  Oskarżonego M. J. (1) uznaje za winnego popełnienia czynów zarzuconych mu w pkt I - X aktu oskarżenia i przyjmując, że dopuścił się ich w krótkich odstępach czasu z wykorzystaniem takiej samej sposobności, za każdy z tych czynów na podstawie art. 286 § 1 k.k. skazuje go, zaś na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  Na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązuje oskarżonego do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz:

- pokrzywdzonej K. S. kwoty 500 zł (pięciuset złotych);

- pokrzywdzonej S. K. kwoty 500 zł (pięciuset złotych);

- pokrzywdzonej G. D. kwoty 500 zł (pięciuset złotych);

- pokrzywdzonej J. H. kwoty 2000 zł (dwóch tysięcy złotych);

- pokrzywdzonej M. T. kwoty 500 zł (pięciuset złotych);

- pokrzywdzonego D. M. kwoty 500 zł (pięciuset złotych);

- pokrzywdzonej W. B. kwoty 500 zł (pięciuset złotych);

- pokrzywdzonej J. K. (1) kwoty 500 zł (pięciuset złotych);

- pokrzywdzonej A. W. (1) kwoty 500 zł (pięciuset złotych);

- pokrzywdzonej G. P. kwoty 500 zł (pięciuset złotych);

III.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. J. K. (2) kwotę 1008 zł (jednego tysiąca ośmiu złotych) powiększoną o 23% VAT z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu;

IV.  Na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w całości w kwocie 2529,74 zł (dwóch tysięcy pięciuset dwudziestu dziewięciu złotych i 74/100) tytułem wydatków oraz 300 zł (trzystu złotych) tytułem opłaty.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 910/17

Je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niekt ó rych czyn ó w lub niekt ó rych oskar ż onych, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do cz ęś ci wyroku obj ę tych wnioskiem. Je ż eli wyrok zosta ł wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygni ę cie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do informacji zawartych w cz ęś ciach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

M. J. (1)

W dniu 30 lipca 2016 r. w miejscowości M., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i z góry powziętym zamiarem, doprowadził K. S. do niekorzystnego rozporządzania mieniem w ten sposób, że na stronie Telegazety umieścił ogłoszenie o świadczeniu przez firmę (...) usług finansowych w postaci udzielania kredytów, a następnie w trakcie prowadzonej rozmowy telefonicznej zapewniał wymienioną o udzieleniu jej wnioskowanej pożyczki po uprzednim uiszczeniu opłaty ubezpieczeniowej w kwocie 500 zł na należący do niego rachunek bankowy o nr (...) wprowadzając ją błąd, gdyż pomimo otrzymanego przelewu nie wywiązał się z warunków umowy i nie zwrócił pieniędzy, a tym samym spowodował szkodę w ww. kwocie na rzecz wymienionej.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

M. J. (1) w dniu 27 kwietnia 2016 r. zawarł z (...) Bankiem (...) SA z siedzibą w W. umowę rachunku bieżącego, na mocy której bank zobowiązał się do otwarcia i prowadzenia dla M. J. (1) rachunku o numerze: (...).

pismo banku (...)

k. 44-45

zestawienie operacji

k. 46-47v., 111-118

umowa rachunku

k. 54, 106-109

opinia biegłego sądowego z zakresu grafologii

k. 56-63

M. J. (1) był użytkownikiem numeru (...). Wielokrotnie numer ten logował się w stacjach (...) znajdujących się w M. przy ul. (...), a także przy ul. (...), gdzie znajdowało się miejsce zamieszkania M. J. (1).

M. J. (1) użytkował również numer (...). Wielokrotnie numer ten logował się w stacjach (...) znajdujących się w M. przy ul. (...), jak również przy ul. (...).

dane (...) numeru (...)

k. 158

dane (...) numeru (...)

k. 164

K. S. w lipcu 2016 r. była zainteresowana wzięciem pożyczki. Przeglądając oferty zamieszczone w telegazecie TVP, na stronie 460 znalazła ogłoszenie: " (...) Z (...) DLA SMS Z DANYMI (...) ODDZWANIAMY". K. S. zadzwoniła pod pierwszy podany numer telefonu i prowadziła rozmowę z M. J. (1), który poinformował ją, że dodzwoniła się do firmy (...). M. J. (1) przedstawił K. S. warunki zawarcia pożyczki, wskazując, że jej oprocentowanie będzie wynosić 5% w skali roku. Podczas rozmowy M. J. (1) wskazał K. S., że jednym z warunków otrzymania pożyczki jest wpłata 1000 zł tytułem ubezpieczenia pożyczki. Kiedy K. S. oświadczyła, że nie posiada takiej kwoty, mężczyzna zaproponował ubezpieczenie jedynie połowy pożyczki w kwocie 500 zł. Jednocześnie dodał, że po zaksięgowaniu ww. kwoty w ciągu trzech dni przyjedzie pracownik firmy (...) z umową pożyczki, zaś po podpisaniu tejże umowy pieniądze miałyby zostać przekazane przelewem na konto bankowe lub w formie gotówki. K. S. zgodziła się na zaproponowane jej warunki, wysłała sms ze swoimi danymi, po czym otrzymała wiadomość zwrotną sms z numeru (...) o treści: "Na polecenie dyr DZIAŁ FINANSOWY PODAJE NR KONTA DO UBEZPIECZENIA KREDYTU (...) BANK (...) z dopiskiem M. J. (2), KTÓRY BĘDZIE ZAJMOWAŁ SIĘ państwa sprawą mgr E. K. ASYSTENT FINANSOWY". W dniu 30 lipca 2016 r. K. S. za pośrednictwem Poczty Polskiej dokonała wpłaty na wskazany numer konta w kwocie 500 zł. W dniu 2 sierpnia 2016 r. do K. S. zadzwonił M. J. (1) i poinformował ją, że pieniądze dotarły i podpisanie umowy nastąpi następnego dnia, tj. 3 sierpnia 2016 r. W dniu 3 sierpnia 2016 r. nikt nie skontaktował się z K. S., dlatego kobieta próbowała skontaktować się z M. J. (1) pod ww. numerami telefonów, jednakże nikt ich nie odbierał oraz nie odpisywał na wiadomości sms. Dopiero kilka dni później M. J. (1) odebrał telefon i tłumaczył, że w biurze firmy był pożar i uszkodzeniu uległ system informatyczny. Mężczyzna zapewnił K. S., że w ciągu kilku dni ktoś przyjedzie do niej z umową, jednakże tak się nie stało. K. S. nie otrzymała również zwrotu wpłaconych pieniędzy w kwocie 500 zł.

zeznania K. S.

k. 88, 363-363v.

dowód wpłaty

k. 90

1.1.2.

M. J. (1)

W dniu 02 sierpnia 2016 r. w miejscowości M., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i z góry powziętym zamiarem, doprowadził S. K. do niekorzystnego rozporządzania mieniem w ten sposób, że na stronie Telegazety umieścił ogłoszenie o świadczeniu przez firmę (...) usług finansowych w postaci udzielania kredytów, a następnie w trakcie wprowadzonej rozmowy telefonicznej zapewniał wymienioną o udzieleniu jej wnioskowanej pożyczki po uprzednim uiszczeniu opłaty ubezpieczeniowej w kwocie 500 zł na należący do niego rachunek bankowy o nr (...) wprowadzając ją błąd, gdyż pomimo otrzymanego przelewu nie wywiązał się z warunków umowy i nie zwrócił pieniędzy, a tym samym w spowodował szkodę w/w kwocie na rzecz wymienionej.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

S. K. w lipcu 2016 r. była zainteresowana wzięciem pożyczki. Podczas przeglądania telegazety zobaczyła reklamę firmy (...) udzielającej pożyczki, dlatego zadzwoniła po wskazany w ogłoszeniu numer telefonu, który odebrał M. J. (1). Mężczyzna poinformował S. K., że warunkiem przyznania pożyczki jest posiadanie żyranta. Gdy S. K. wskazała, że nie posiada żyranta, M. J. (1) powiedział, że w takim razie koniczna będzie wpłata 500 zł, zaś po wpłacie tej kwoty przyjedzie do niej z pieniędzmi. Następnie S. K. otrzymała numer konta do przelewy ww. kwoty: (...). W dniu 30 lipca 2016 r. S. K. w dniu 2 sierpnia 2016 r. dokonała wpłaty na wskazany numer konta w kwocie 500 zł tytułem zabezpieczenia pożyczki jaką miała otrzymać. Po dokonaniu wpłaty nikt z S. K. się nie skontaktował, dlatego po około 2 - 3 tygodniach zadzwoniła pod wskazany w ogłoszeniu numer telefonu. M. J. (1) poinformował S. K., że pożyczkę otrzyma w ciągu 2 - 3 dni, zaś gdyby chciała zrezygnować z pożyczki, to otrzyma zwrot wpłaconej kwoty. Po wskazanym terminie S. K. nadal nie otrzymała pożyczki, zaś M. J. (1) przestał odbierać telefony od niej. S. K. nie otrzymała zwrotu wpłaconych pieniędzy w kwocie 500 zł.

zeznania S. K.

k. 139v.

k. 120v. załącznika adresowego

dowód wpłaty

k. 141

1.1.3.

M. J. (1)

W dniu 04 sierpnia 2016 r. w miejscowości M., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i z góry powziętym zamiarem, doprowadził G. D. do niekorzystnego rozporządzania mieniem w ten sposób, że na stronie Telegazety umieścił ogłoszenie o świadczeniu przez firmę (...) usług finansowych w postaci udzielania kredytów, a następnie w trakcie wprowadzonej rozmowy telefonicznej zapewniał wymienioną o udzieleniu jej wnioskowanej pożyczki po uprzednim uiszczeniu opłaty ubezpieczeniowej w kwocie 500 zł na należący do niego rachunek bankowy o nr (...) wprowadzając ją błąd, gdyż pomimo otrzymanego przelewu nie wywiązał się z warunków umowy i nie zwrócił pieniędzy, a tym samym w spowodował szkodę w/w kwocie na rzecz wymienionej.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

G. D. latem 2016 r. była zainteresowana wzięciem pożyczki, dlatego w telegazecie TVP, na stronie 466 znalazła ogłoszenie firmy (...) oferującej pożyczki na dogodnych dla niej warunkach. W ogłoszeniu podane były następujące numery kontaktowe: (...), (...) oraz (...). G. D. zadzwoniła pod któryś z nich i rozmawiała z M. J., który podał nazwisko M.. Mężczyzna zadzwonił do G. D. po kilku dniach i poinformował ją, że zgoda na przyznanie pożyczki, jednakże warunkiem jej wypłaty jest wpłata pieniędzy w kwocie 500 zł tytułem ubezpieczenia. G. D. wyraził na to zgodę, a następnie w dniu 2 sierpnia 2018 r. z numeru (...) otrzymała wiadomość sms o treści: "Na polecenie dyr D. (...) podaje nr konta do ubezpieczenia kredytu (...) Bank (...) z dopiskiem M. J. (1), który będzie zajmował się państwa sprawą mgr E. K. asystent finansowy". W dniu 3 sierpnia 2016 r. G. D. za pośrednictwem Poczty Polskiej dokonała wpłaty na wskazany numer konta w kwocie 500 zł. Od tamtej pory kontakt się urwał. G. D. dzwoniła pod ww. numery telefonów oraz pisała smsy, jednakże tylko raz otrzymała odpowiedź z której wynikało, że firma ma problemy, ponieważ spaliło się jej biuro we W. i stąd wynika opóźnienie z wypłatą kwoty pożyczki. Następnie w dniu 5 września 2016 r. G. D. otrzymał wiadomość sms z numeru (...) o treści: "prosimy o ponowne podanie swojego numeru konta bankowego, bo po zniszczeniu systemu informatycznego uległ zniekształceniu". G. D. przesłała więc swój numer konta. W dniu 15 września 2016 r. z numeru (...) G. D. otrzymała kolejną wiadomości sms o treści:" Już dobiegają prace do wznowienia po pożarze działalności biura i natychmiast wszytko zrealizujemy". Od tamtej pory nikt z G. D. się nie kontaktował, zaś pod ww. numerami telefonów nikt się nie zgłaszał. G. D. nie otrzymała zwrotu wpłaconych pieniędzy w kwocie 500 zł.

zeznania G. D.

k. 200v. 477-478

dowód wpłaty

k. 203

1.1.4.

M. J. (1)

W dniu 09 sierpnia 2016 r. w miejscowości M., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i z góry powziętym zamiarem, doprowadził J. H. do niekorzystnego rozporządzania mieniem w ten sposób, że na stronie Telegazety umieścił ogłoszenie o świadczeniu przez firmę (...) usług finansowych w postaci udzielania kredytów, a następnie w trakcie wprowadzonej rozmowy telefonicznej zapewniał wymienioną o udzieleniu jej wnioskowanej pożyczki po uprzednim uiszczeniu opłaty ubezpieczeniowej w kwocie 2000 zł na należący do niego rachunek bankowy o nr (...) wprowadzając ją błąd, gdyż pomimo otrzymanego przelewu nie wywiązał się z warunków umowy i nie zwrócił pieniędzy, a tym samym w spowodował szkodę w/w kwocie na rzecz wymienionej.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

J. H. latem 2016 r. była zainteresowana wzięciem pożyczki. W telegazecie znalazła ogłoszenie firmy (...) oferującej pożyczki poza bankowe bez poręczycieli. J. H. wysłała wiadomość sms pod wskazany w ogłoszeniu numer telefonu, a następnie zadzwonił do niej M. J. (1) podający nazwisko M.. Mężczyzna poinformował J. H., że przed otrzymaniem pożyczki musi wpłacić kwotę 2000 zł celem zabezpieczenia i kosztów dojazdu pracownika firmy (...) do jej miejsca zamieszkania. J. H. w dniu 9 sierpnia 2016 r. dokonała wpłaty kwoty 2000 zł na wskazany przez M. J. (1) numer konta: (...), jednakże nie otrzymała obiecanej transzy pożyczki w kwocie 10000 zł. M. J. (1) dzwonił do J. H. i przekładał spotkanie oraz termin wypłaty pożyczki. Jednocześnie poinformował ją w ich firmie wybuchł pożar i maja awarię systemu. Przełożył wszystkie spotkania i od tego momentu kontakt z nim się urwał. J. H. nie otrzymała zwrotu wpłaconych pieniędzy w kwocie 2000 zł.

zeznania J. H.

k. 144v., 424-424v.

dowód wpłaty

k. 146

1.1.5.

M. J. (1)

W dniu 11 sierpnia 2016 r. w miejscowości M., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i z góry powziętym zamiarem, doprowadził M. T. do niekorzystnego rozporządzania mieniem w ten sposób, że na stronie Telegazety umieścił ogłoszenie o świadczeniu przez firmę (...) usług finansowych w postaci udzielania kredytów, a następnie w trakcie wprowadzonej rozmowy telefonicznej zapewniał wymienioną o udzieleniu jej wnioskowanej pożyczki po uprzednim uiszczeniu opłaty ubezpieczeniowej w kwocie 500 zł na należący do niego rachunek bankowy o nr (...) wprowadzając ją błąd, gdyż pomimo otrzymanego przelewu nie wywiązał się z warunków umowy i nie zwrócił pieniędzy, a tym samym w spowodował szkodę w/w kwocie na rzecz wymienionej.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

M. T. była zainteresowana wzięciem pożyczki, dlatego gdy w telegazecie znalazła ogłoszenie firmy (...) oferującej pożyczki zadzwoniła pod wskazany w ogłoszeniu numer telefonu. Od M. J. (1) otrzymała informację, że otrzyma pożyczkę dopiero po wpłaceniu kwoty 500 zł, będącej ubezpieczeniem tejże pożyczki. M. T. w dniu 12 lipca 2016 r. wpłaciła kwotę 500 zł na wskazany numer konta: (...). Następnie M. J. (1) skontaktował się telefonicznie z M. T. i poinformował ją, że otrzymał przelew na konto w kwocie 500 zł i ustalił termin podpisania umowy oraz udzielenia pożyczki na dzień 16 lipca 2016 r. W tym dniu nikt nie skontaktował się z M. T., dlatego dzwoniła ona wielokrotnie pod podany numer telefonu oraz pisała wiadomości sms, jednakże nikt jej nie odbierał i nie odpisywał. M. T. nie otrzymała zwrotu wpłaconych pieniędzy w kwocie 500 zł.

zeznania M. T.

k. 135

1.1.6.

M. J. (1)

W dniu 17 sierpnia 2016 r. w miejscowości M., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i z góry powziętym zamiarem, doprowadził D. M. do niekorzystnego rozporządzania mieniem w ten sposób, że na stronie Telegazety umieścił ogłoszenie o świadczeniu przez firmę (...) usług finansowych w postaci udzielania kredytów, a następnie w trakcie wprowadzonej rozmowy telefonicznej zapewniał wymienionego o udzieleniu mu wnioskowanej pożyczki po uprzednim uiszczeniu opłaty ubezpieczeniowej w kwocie 500 zł na należący do niego rachunek bankowy o nr (...) wprowadzając go w błąd, gdyż pomimo otrzymanego przelewu nie wywiązał się z warunków umowy i nie zwrócił pieniędzy, a tym samym w spowodował szkodę w/w kwocie na rzecz wymienionego.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

D. M. latem 2016 r. był zainteresowana wzięciem pożyczki, dlatego w telegazecie TVP, na stronie 466 znalazł ogłoszenie firmy (...) oferującej pożyczki na dogodnych dla niego warunkach. Zadzwonił pod jeden ze wskazanych w ogłoszeniu numer telefonu, który odebrał M. J. (1). Mężczyzna poinformował D. M., iż otrzyma pożyczkę jeśli wpłaci wcześniej kwotę 500 zł na podany przez niego w wiadomości sms numer konta, tytułem pokrycia kosztów związanych z ww. pożyczką. D. M. dokonał wpłaty kwoty 500 zł na podany przez M. J. (1) numer konta, a następnie po pewnym czasie otrzymał wiadomość sms, że jego sprawą będą zajmować się dwie osoby z firmy (...), jednakże nikt się z nim już nie kontaktował.

D. M. nie otrzymał zwrotu wpłaconych pieniędzy w kwocie 500 zł.

zeznania D. M.

k. 130v.

1.1.7.

M. J. (1)

W dniu 18 sierpnia 2016 r. w miejscowości M., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i z góry powziętym zamiarem, doprowadził W. B. do niekorzystnego rozporządzania mieniem w ten sposób, że na stronie Telegazety umieścił ogłoszenie o świadczeniu przez firmę (...) usług finansowych w postaci udzielania kredytów, a następnie w trakcie wprowadzonej rozmowy telefonicznej zapewniał wymienioną o udzieleniu jej wnioskowanej pożyczki po uprzednim uiszczeniu opłaty ubezpieczeniowej w kwocie 500zł na należący do niego rachunek bankowy o nr (...) wprowadzając ją błąd, gdyż pomimo otrzymanego przelewu nie wywiązał się z warunków umowy i nie zwrócił pieniędzy, a tym samym w spowodował szkodę w/w kwocie na rzecz wymienionej.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W. B. była zainteresowana wzięciem pożyczki, dlatego zadzwoniła pod wskazany w ogłoszeniu zamieszczonym w telegazecie numer (...). M. J. (1), który podał nazwisko M., poinformował W. B., że aby otrzymać pożyczkę musi najpierw wpłacić kwotę 500 zł tytułem ubezpieczenia pożyczki. Zgodnie z deklaracją M. J. (1) w ciągu pięciu dni ktoś z firmy (...) miał przyjechać do W. B. celem podpisania umowy pożyczki. W. B. w dniu 18 sierpnia 2016 r. wpłaciła kwotę 500 zł na wskazany w wiadomości sms numer konta: (...), podając dane odbiorcy: M. J. (1), ul. (...), (...)-(...) M.. Po dokonaniu tejże wpłaty nikt się z W. B. nie skontaktował, zaś próby połączeń telefonicznych pozostawały bez odpowiedzi. W. B. nie otrzymała zwrotu wpłaconych pieniędzy w kwocie 500 zł.

zeznania W. B.

k. 3

dowód wpłaty

k. 4

notatki

k. 5

1.1.8.

M. J. (1)

W dniu 23 sierpnia 2016 r. w miejscowości M., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i z góry powziętym zamiarem, doprowadził J. K. (1) do niekorzystnego rozporządzania mieniem w ten sposób, że na stronie Telegazety umieścił ogłoszenie o świadczeniu przez firmę (...) usług finansowych w postaci udzielania kredytów, a następnie w trakcie wprowadzonej rozmowy telefonicznej zapewniał wymienioną o udzieleniu jej wnioskowanej pożyczki po uprzednim uiszczeniu opłaty ubezpieczeniowej w kwocie 500 zł na należący do niego rachunek bankowy o nr (...) wprowadzając ją błąd, gdyż pomimo otrzymanego przelewu nie wywiązał się z warunków umowy i nie zwrócił pieniędzy, a tym samym w spowodował szkodę w/w kwocie na rzecz wymienionej.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

J. K. (1) w sierpniu 2016 r. chciała uzyskać pożyczkę. W telegazecie znalazła ofertę firmy (...) mającej udzielać pożyczek , dlatego zadzwoniła pod wskazany w ogłoszeniu numer (...). J. K. (1) w rozmowie z M. J. (1) otrzymała informację, że w celu otrzymania pożyczki przyjedzie do niej przedstawiciel firmy (...), jednakże wcześniej musi wpłacić na konto firmy kwotę 500 zł tytułem ubezpieczenia. W dniu 23 sierpnia 2016 r. J. K. (1) otrzymała z numeru (...) wiadomość sms o treści: na polecenie dyr (...) NR (...) BANK (...) z dopiskiem M. J. (2) (...) panstwa sprawa mgr E. K. ASYSTENT FINANSOWY". W dniu 23 sierpnia 2016 r. J. K. (1) za pośrednictwem Poczty Polskiej dokonała wpłaty na wskazany numer konta w kwocie 500 zł. Następnie w związku z tym, że brak było kontaktu ze Strony M. J. (1), J. K. (1) próbowała się z nim skontaktować telefonicznie oraz za pośrednictwem wiadomości sms, jednakże bez skutku. J. K. (1) nie otrzymała zwrotu wpłaconych pieniędzy w kwocie 500 zł.

zeznania J. K. (1)

k. 149v.

dowód wpłaty

k. 151

1.1.9.

M. J. (1)

W dniu 25 sierpnia 2016 r. w miejscowości M., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i z góry powziętym zamiarem, doprowadził A. W. (1) do niekorzystnego rozporządzania mieniem w ten sposób, że na stronie Telegazety umieścił ogłoszenie o świadczeniu przez firmę (...) usług finansowych w postaci udzielania kredytów, a następnie w trakcie wprowadzonej rozmowy telefonicznej zapewniał wymienioną o udzieleniu jej wnioskowanej pożyczki po uprzednim uiszczeniu opłaty ubezpieczeniowej w kwocie 500 zł na należący do niego rachunek bankowy o nr (...) wprowadzając ją błąd, gdyż pomimo otrzymanego przelewu nie wywiązał się z warunków umowy i nie zwrócił pieniędzy, a tym samym w spowodował szkodę w/w kwocie na rzecz wymienionej.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

A. W. (1) była zainteresowana wzięciem pożyczki, dlatego gdy w telegazecie znalazła ogłoszenie firmy (...) oferującej pożyczki zadzwoniła pod wskazany w ogłoszeniu numer telefonu. Od M. J. (1) otrzymała informację, że otrzyma pożyczkę dopiero po wpłaceniu kwoty 500 zł, będącej ubezpieczeniem tejże pożyczki. A. W. (1) w dniu 24 sierpnia 2016 r. wpłaciła kwotę 500 zł na wskazany przez M. J. (1) numer konta: (...). Następnie A. W. (2) otrzymała wiadomość sms z numeru (...) z informacją, iż w biurze firmy wybuchł pożar, jednakże otrzyma wnioskowaną pożyczkę. W późniejszym czasie już nikt nie kontaktował się z A. W. (1) w sprawie przedmiotowej pożyczki. Nie otrzymała również zwrotu wpłaconych pieniędzy w kwocie 500 zł.

zeznania A. W. (1)

k. 173-174

dowód wpłaty

k. 176

1.1.10.

M. J. (1)

W dniu 30 sierpnia 2016 r. w miejscowości M., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i z góry powziętym zamiarem, doprowadził G. P. do niekorzystnego rozporządzania mieniem w ten sposób, że na stronie Telegazety umieścił ogłoszenie o świadczeniu przez firmę (...) usług finansowych w postaci udzielania kredytów, a następnie w trakcie wprowadzonej rozmowy telefonicznej zapewniał wymienioną o udzieleniu jej wnioskowanej pożyczki po uprzednim uiszczeniu opłaty ubezpieczeniowej w kwocie 500 zł na należący do niego rachunek bankowy o nr (...) wprowadzając ją błąd, gdyż pomimo otrzymanego przelewu nie wywiązał się z warunków umowy i nie zwrócił pieniędzy, a tym samym w spowodował szkodę w/w kwocie na rzecz wymienionej.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

G. P. latem 2016 r. była zainteresowana wzięciem pożyczki, dlatego wysłała pod wskazany w ogłoszeniu zamieszczonym w telegazecie numer telefonu. Następnie zadzwonił do niej M. J. (1), który poprosił o uzupełnienie smsa z numerem PESEL oraz kwotą pożyczki. G. P. wysłała zwrotną wiadomość sms na numer (...). Po kilku dniach M. J. (1) ponownie zadzwonił do G. P. i poinformował ją, że aby mogła otrzymać pożyczkę musi najpierw wpłacić kwotę 500 zł tytułem ubezpieczenia. G. P. w dniu 30 sierpnia 2016 r. wpłaciła kwotę 500 zł na wskazany w wiadomości sms numer konta: (...), podając dane odbiorcy: M. J. (1). Po dokonaniu tejże wpłaty nikt się z G. P. nie skontaktował, zaś próby połączeń telefonicznych nie przynosiły rezultatu. G. P. nie otrzymała zwrotu wpłaconych pieniędzy w kwocie 500 zł.

zeznania G. P.

k. 154v.-155, 335-336

dowód wpłaty

k. 156

M. J. (1) był wcześniej wielokrotnie karany.

karta karna

k.536-536v.

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

M. J. (1)

Czyny zarzucane oskarżonemu w pkt I-X aktu oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

M. J. (1) w 2016 r. nie wykonywał żadnych operacji na swoim rachunku bankowym w banku (...), nie udostępniał dostępu do tego rachunku żadnej innej osobie. M. J. (1) utracił dowód osobisty w 2016 r., a następnie został mu odesłany pocztą. Nigdzie nie zgłaszał jego utraty. Wszystkie dokumenty dotyczące konta bankowego zostały M. J. (1) skradzione lub gdzieś je zostawił, ponieważ jechał je "skasować", ale spotkał kolegów i dokumenty te zostawił w parku lub restauracji. M. J. (1) założył konto bankowe, ponieważ chciał reaktywować firmę

wyjaśnienia oskarżonego M. J. (1)

k. 409-410

OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1 - 1.1.10

zeznania pokrzywdzonych

W przekonaniu sądu na wiarę zasługują zeznania pokrzywdzonych W. B., K. S., D. M., M. T., S. K., J. H., J. K. (1), G. P., A. W. (1) oraz G. D.. Są one bowiem logiczne, a nadto korespondują ze sobą oraz z pozytywnie zweryfikowanym przez sąd materiałem dowodowym zgromadzonym w niniejszej sprawie. Zeznania te są spójne, logiczne i konsekwentne, znajdują ponadto potwierdzenie w dowodach z dokumentów – tj. w wydruku z telegazety, dowodach wpłat oraz wyciągu z konta oskarżonego.

Większość pokrzywdzonych konsekwentnie wskazywała również, że rozmawiali z mężczyzną dojrzałym zeznając: "z głosu wynikało, że jest to mężczyzna w średnim wieku", "z tonu głosu wskazywało, że jest to starsza osoba w wieku około 60 lat", "To był starszy pan według głosu około 50 lat. Mogła to być osoba starsza niż 50 lat, młodsza raczej nie", "jego głos wskazywał na to, że jest osobą wiekową". Nie ulega wątpliwości Sądu, że oskarżony w 2016 r. miał skończone 54 lata, a zatem jest to kolejny dowód na sprawstwo M. J. (1).

Analiza zeznań pokrzywdzonych jednoznacznie wskazuje, że opisując przebieg przedmiotowych zdarzeń nie dążyli oni do obciążania kogokolwiek poprzez podawanie okoliczności niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy. Podawali oni jedynie znane im fakty, przedstawiając jednocześnie na dowód tego odpowiednie dokumenty.

1.1.1

pismo banku (...)

zestawienie operacji

umowa rachunku

opinia biegłego sądowego z zakresu grafologii

Nie ulega wątpliwości Sądu, że to oskarżony M. J. (1) założył w dniu 27 kwietnia 2016 r. konto w banku (...) o numerze (...).

Powyższe potwierdza opinia biegłego sądowego z zakresu grafologii, który we wnioskach swojej opinii stwierdził, że podpisy na przedmiotowej umowie, wykazie rachunków pomocniczych, karcie firmy oraz karcie identyfikacyjnej zostały nakreślone przez oskarżonego M. J. (1). Sąd nie znalazł żadnych podstawy aby odmówić wiarygodności ww. opinii. Biegły dysponuje niezbędną wiedzą fachową, udzielił wyczerpujących odpowiedzi na postawione pytania i przedstawił uzasadnienie swojego wnioskowania. Sam oskarżony potwierdził, że osobiście podpisał umowę o założenie rachunku. Zatem wiarygodność opinii jest bezsporna.

Również żadna ze stron nie kwestionowała wiarygodności tych dokumentów.

1.1.1

dane (...) numeru (...)

dane (...) numeru (...)

M. J. (1) był użytkownikiem numeru (...). oraz numeru (...), które to numery były wskazane w przedmiotowym ogłoszeniu na stronie telegazety oraz na numery te wskazali pokrzywdzeni, jako numery za pośrednictwem których był nawiązywany kontakt w sprawie pożyczek.. Nie ulega wątpliwości Sądu, że z dowodów znajdujących się w aktach przedmiotowej sprawy, a w szczególności z przedstawionych danych (...) ww. wyżej numerów, numery te logowały się w stacjach znajdujących się w M., w tym przy ul. (...), a więc przy miejscu zamieszkania oskarżonego.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1

wyjaśnienia oskarżonego M. J. (1)

Sąd ukształtował swoje przekonanie na podstawie dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania, wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. Niewątpliwie doświadczenie życiowe nakazuje przyjąć, iż brak jest możliwości logicznego wytłumaczenia faktu aby kto inny niż oskarżony dokonywał czynności opisanych w niniejszej sprawie, które doprowadziły finalnie do przysporzenia majątkowego osoby oskarżonego. Oskarżony w ocenie Sądu mówił nieprawdę w zakresie rzekomego braku dostępu do bankowości elektronicznej przedmiotowego konta, a czynił to najwyraźniej w celu przedstawienia nieudolnej linii obrony, polegającej na negowaniu swojej odpowiedzialności w zakresie popełnienia czynów z art. 286 § 1 k.k. oraz zatajaniu pewnych okoliczności związanych z tymi czynami, która jak należy rozumieć zmierzała do przedstawienia siebie także w charakterze osoby pokrzywdzonej, czyli tej której „ktoś” przejął kontrolę nad kontem bankowym, bowiem zgubił dowód osobisty, który następnie został mu odesłany pocztą oraz zgubił wszystkie dokumenty dotyczące jego konta bankowego. Przede wszystkim w ocenie Sądu gdyby faktycznie tak było, to oskarżony najpierw zgłosiłby utratę dowodu osobistego, a następnie dokumentów bankowych, aby uniknąć ewentualnych nieprzyjemności związanych z tymi zdarzeniami.

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I.

M. J. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Mając na względzie powyższe rozważania w kontekście analizy materiału dowodowego ocenianego swobodnie, Sąd doszedł do przekonania, że pozwala ona na przypisanie oskarżonemu M. J. (1) popełnienia zarzucanego mu czynu zabronionego z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k.

Odpowiedzialności karnej za występek stypizowany w art. 286 § 1 k.k. podlega ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. W ocenie Sądu nie ulega wątpliwości, iż M. J. (1) najpierw wprowadził w błąd W. B., K. S., D. M., M. T., S. K., J. H., J. K. (1), G. P., A. W. (1) oraz G. D. co do świadczenia usług finansowych w postaci udzielania kredytów, a następnie co do zamiaru wywiązania się z umowy. M. J. (1) korzystając bowiem ze strony Telegazety umieścił ogłoszenie o świadczeniu przez firmę (...) usług finansowych w postaci udzielania kredytów, a następnie w trakcie wprowadzonej rozmowy telefonicznej zapewniał ww. pokrzywdzonych o udzieleniu im wnioskowanej pożyczki po uprzednim uiszczeniu opłaty ubezpieczeniowej na należący do niego rachunek bankowy o nr (...) wprowadzając ich błąd, gdyż pomimo otrzymanego przelewu nie wywiązał się z warunków umowy i nie zwrócił pieniędzy.

Sąd ukształtował swoje przekonanie na podstawie dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania, wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. Niewątpliwie doświadczenie życiowe nakazuje przyjąć, iż wskazanie należącego do oskarżonego numeru konta jako właściwego do dokonywania wpłaty, a następnie obsługa tego konta po otrzymaniu przelewu, nie mogły odbyć się bez jego udziału.

Okoliczności niniejszej sprawy wskazują także jednoznacznie, że czyn przypisany oskarżonemu był zaplanowany i realizowany przez niego etapami, którego początkiem było założenie konta bankowego w banku (...), co miało miejsce 27 kwietnia 2016 r., aktywowanie numerów (...), a następnie zamieszczenie ogłoszeń na stronach w telegazety. Finałem tych działań była rozmowa z pokrzywdzonymi oraz otrzymanie od nich przelewów, o których myśleli, że są zabezpieczeniem udzielonej pożyczki. Zaznaczyć przy tym należy, że oskarżony od samego początku nie miał zamiaru wywiązać się z umowy ponieważ nawet nie prowadził działalności pożyczkowej, a jedyny cel jaki mu przyświecał to chęć uzyskania korzyści majątkowej. Powyższe wskazuje zatem, że oskarżony wyczerpał znamiona przestępstwa, określonego w art. 286 § 1 k.k.

Wskazać również należy, że powyższe działania oskarżony realizował w dniach pomiędzy 30 lipca a 30 sierpnia 2016 r., a więc jeszcze przed rozpoczęciem jego pobytu w zakładzie karnym. M. J. (1) zaczął bowiem odbywanie kary w innej sprawie dopiero w dniu 20 września 2016 r.

Powyżej przedstawione i ustalone przez Sąd okoliczności przedmiotowej sprawy spowodowały, że zaszła konieczność wskazania w wyroku, iż oskarżony zarzuconych mu czynów dopuścił się w krótkich odstępach czasu z wykorzystaniem takiej samej sposobności, bowiem wszystkie powyższe zachowania oskarżonego M. J. (1) stanowiły ciąg przestępstw w rozumieniu art. 91 § 1 k.k.

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. J. (1)

I.

Uznając, że zarówno wina oskarżonego jak i okoliczności popełnienia przypisanych mu czynów nie budzą żadnych wątpliwości Sąd wymierzył mu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, jako najbardziej adekwatną do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu, którego się dopuścił. Zdaniem Sądu jedynie kara pozbawienia wolności w orzeczonym wymiarze powstrzyma oskarżonego od popełnienia innych przestępstw w przyszłości, nadto osiągnie ona swoje cele w zakresie społecznego oddziaływania, poprzez stworzenie wśród obywateli świadomości nieopłacalności popełniania przestępstw przeciwko mieniu za pośrednictwem środków komunikacji oraz nieuchronności grożącej za ich popełnienie kary.

Za okoliczność obciążającą Sąd uznał motywację oskarżonego, która będąc przekonany, że pozostanie anonimowy, wręcz zakpił z pokrzywdzonych, tylko po to aby uzyskać korzyść majątkową. Przy wymiarze kary Sąd uwzględnił również fakt, iż oskarżony była już wielokrotnie karany, w tym również za przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. Mnogość dotychczas popełnionych przez oskarżonego czynów przekonuje o tym, iż przestępczy proceder traktował jako źródło zarobkowania.

Jednocześnie Sąd nie znalazł żadnych okoliczności łagodzących.

W przekonaniu Sądu omówione powyżej okoliczności obciążające powodują, że wymierzonej kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności nie sposób uznać za nadmiernie surowej. Zauważyć bowiem należy, że za czyn z art. 286 § 1 k.k. grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

M. J. (1)

II.

Z uwagi na okoliczność, że przypisane M. J. (1) czyny spowodowały powstanie określonych szkód, sąd na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązał oskarżonego do naprawienia tych szkód w całości poprzez zapłatę przez niego na rzecz:

- pokrzywdzonej K. S. kwoty 500 zł (pięciuset złotych);

- pokrzywdzonej S. K. kwoty 500 zł (pięciuset złotych);

- pokrzywdzonej G. D. kwoty 500 zł (pięciuset złotych);

- pokrzywdzonej J. H. kwoty 2000 zł (dwóch tysięcy złotych);

- pokrzywdzonej M. T. kwoty 500 zł (pięciuset złotych);

- pokrzywdzonego D. M. kwoty 500 zł (pięciuset złotych);

- pokrzywdzonej W. B. kwoty 500 zł (pięciuset złotych);

- pokrzywdzonej J. K. (1) kwoty 500 zł (pięciuset złotych);

- pokrzywdzonej A. W. (1) kwoty 500 zł (pięciuset złotych);

- pokrzywdzonej G. P. kwoty 500 zł (pięciuset złotych);

1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. J. (1)

III.

Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. J. K. (2) kwotę 1008 zł (jednego tysiąca ośmiu złotych) powiększoną o 23% VAT z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu. Rozstrzygnięcie o kosztach z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu uzasadnione jest treścią § 17 ust. 2 pkt 3 oraz § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

IV.

O kosztach postępowania Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 627 k.p.k., obciążając kosztami oskarżonego. Sąd zasądził od M. J. (1) kwotę 2529,74 złotych tytułem wydatków oraz kwotę 300 złotych tytułem opłaty. Sąd nie znalazł podstaw do zwolnienia oskarżonych z uiszczenia kosztów sądowych i opłaty.

1Podpis