Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI Cz 170/21

POSTANOWIENIE

Dnia 6 sierpnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Elżbieta Ozga-Świetlik

po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2021 roku w Zielonej Górze na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Z. C.

przy udziale E. B. i D. S.

o stwierdzenie nabycia spadku

na skutek zażalenia wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

z dnia 6 kwietnia 2021 r. roku sygn. akt I Ns 565/20

postanawia

oddalić zażalenie

Sędzia SO E. O.-Świetlik