Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 783/20

Ds. 1762.2020

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wągrowiec, dnia 6 kwietnia 2021 roku

Sąd Rejonowy w Wągrowcu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Daniel Jurkiewicz

Protokolant: p.o. stażysty Magdalena Szymańska

w obecności oskarżyciela publicznego------

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23.02.2021 roku, 06.04.2021 roku sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu przeciwko

B. S.

syna R. i E. z domu S.

urodzonego (...) w W.

oskarżonego o to, że

w dniu 13 września 2020 o godzinie 1:15 w miejscowości S. w ruchu lądowym kierował pojazdem mechanicznym marki V. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem wynoszącym pomiędzy 1,8 - 2, l ‰ alkoholu etylowego we krwi

tj. o przestępstwo z art. 178a § l k.k.

1. Uznaje oskarżonego B. S. za winnego czynu popełnionego w sposób wyżej opisany, tj. przestępstwa z art. 178a § 1 kk i za to na podstawie art. 178a § 1 kk wymierza mu karę 120 stawek dziennych grzywny po 30 zł każda stawka.

2. Na podstawie art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat, a na podstawie art. 43 § 3 kk nakłada na oskarżonego obowiązek zwrotu prawa jazdy do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w W..

3. Na podstawie art. 43a § 2 kk orzeka wobec oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 6.000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

4. Na podstawie art. 627 kpk i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych ( Dz. U. z 1983r. nr 49 poz. 223 z późn. zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Wągrowcu koszty sądowe w kwocie 2379,91 zł oraz wymierza mu opłatę w kwocie 360 zł.

sędzia Daniel Jurkiewicz