Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 345/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 sierpnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Agnieszka Szulc-Wroniszewska

Protokolantsekretarz sądowy Bożena Sobczyk

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim Marcina Domaradzkiego

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2021 r.

sprawy Cezarego Jaworskiego

oskarżonego o czyn z art. 180a kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 9 marca 2021 r. sygn. akt II K 878/20

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że w miejsce czynu przypisanego oskarżonemu w punkcie 1 i rozstrzygnięć z nim związanych, uznaje oskarżonego C. J. za winnego tego, że w dniu 09.11.2020r. w miejscowości U. gm. U. woj. (...) prowadził na drodze publicznej samochód P. (...) nr rej. (...) nie mając do tego uprawnienia, czym wyczerpał dyspozycję art. 94 § 1 kw i za to na podstawie art. 94 § 1 kw wymierza mu karę grzywny w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych;

2.  na podstawie art. 94 § 3 kw i art. 29 § 1 i 2 kw orzeka wobec oskarżonego C. J. środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 6 (sześciu) miesięcy;

3.  zasądza od oskarżonego C. J. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 (sto) złotych opłaty za obie instancje oraz zwalnia go od wydatków za I i II instancję.