Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1618/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 września 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodniczący Sędzia Barbara Kempa

Protokolant : sekretarz sądowy Paulina Cierpikowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 września 2021 roku w Ł.

sprawy S. B.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

w przedmiocie odwołania S. B.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

z dnia 23 kwietnia 2021 roku znak (...)-2021

o wysokość kapitału początkowego

oddala odwołanie.