Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V K 16/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 sierpnia 2021r.

Sąd Rejonowy w. G. w V Zamiejscowym Wydziale Karnym z siedzibą w W. w składzie:

Przewodniczący – SSR Dorota Scott - Sienkiel

Protokolant – sekr. sąd. Marta Kornacka

w obecności Prokuratora S. P.

po rozpoznaniu w dniu 18.11.2020r., 21.04.2021r., 23.06.2021r., 11.08.2021r. na rozprawie

sprawy

1.  D. A. (1) z d. S.

urodzonej (...) w W.

córki R. i L. z d. K.

oskarżonej o to, że: I. w okresie od 29 sierpnia 2016 r. do 4 grudnia 2017 r. w W. oraz innych miejscach na terenie kraju, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - uzyskania środków pochodzących z pożyczki finansowej, jako przedstawicielka (...) Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w P., posiadająca pełnomocnictwo do zawierania umów i udzielania pożyczek, zobowiązana do weryfikacji przedstawianej dokumentacji, doprowadziła wymienioną firmę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, poprzez nadanie biegu podrobionym umowom o udzielenie pożyczek, wnioskom o udzielenie pożyczek, oświadczeniom pożyczkobiorców oraz aneksom do umów pożyczek pieniężnych, nie pochodzącym od rzeczywistych pożyczkobiorców, wprowadzając tym samym pożyczkodawcę w błąd co do autentyczności przekazywanych przez nią umów oraz co do sytuacji majątkowej oraz zamiaru spłaty pożyczki przez pożyczkobiorców, w ten sposób, że dysponując danymi osobowymi pożyczkobiorców przedkładała, bezpośrednio bądź drogą elektroniczną, do centrali firmy, celem realizacji jako autentyczne, uprzednio podrobione dokumenty, o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego, które nie zostały sporządzone przez pożyczkobiorców, a podpisy na nich, za klientów po wypełnieniu blankietu składała D. A. (2) lub inne osoby, w tym:

a) - Umowę pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 29.08.2016 r. na kwotę 1470 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 29.08. (...). oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 29.08.2016 r., w wyniku której doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1000 zł., na których podpisy nie pochodzą od wnioskodawczyni,

- Aneks nr (...) z dnia 30.12.2016 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1803,09 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 30.12.2016 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 30.12.2016 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 710 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

- Aneks nr (...) z dnia 31.05.2017 r. do umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1848,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 31.05.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 31.05.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 720 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2), na nazwisko P. S. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2430 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i P. S. (1)

ą) Umowę pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 05.09.2016 r. na kwotę 850 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę pieniężną z dnia 05.09.2016 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 05.09.2016 r. , w wyniku której doszło do wypłaty kapitału w kwocie 500 zł., na których podpisy nie pochodzą od wnioskodawczyni,

-Aneks nr (...) z dnia 06.07.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1858,80zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 06.07.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 06.07.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 730 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

-Aneks nr (...) z dnia 09.01.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1985,52 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 09.01.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 09.01.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 770 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2), na nazwisko P. D. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i P. D. (1)

b) -Umowę pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 26.09.2016r, na kwotę 2088 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 26.09.2016 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 26.09.2016 r., w wyniku której doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1000 zł., na których podpisy nie pochodzą od wnioskodawczyni,

- Aneks nr (...) z dnia 06.10.2017 r., do umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 2108,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 06.10.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 06.10.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 950 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

- Aneks nr (...) z dnia 28.01.2017 r., do umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1191,47 zł. wraz z oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 28.01.2017 r. oraz wnioskiem o pożyczkę z dnia 28.01.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 510 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

-Aneks nr (...) z dnia 31.05.2017 r., do umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1580,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 31.05.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 31.05.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 720 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2), na nazwisko L. S. (1), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3180 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i L. S. (1)

c) - Umowę pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 21.11.2016 r. na kwotę 1870 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 21.11.2016 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 21.11.2016 r., w wyniku której doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1000 zł., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni,

-Aneks nr (...) z dnia 23.03.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 2451,30 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 23.03.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 23.03.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1090 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

-Aneks nr (...) z dnia 27.07.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1850,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 27.07.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 27.07.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 990 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2), na nazwisko A. W. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3080 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i A. W. (1)

ć) - Aneks nr (...) z dnia 30.12.2016 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...) na kwotę 1640 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 30.12.2016 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 30.12.2016 r., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2), na nazwisko A. C. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 660 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i A. C. (1)

d) - Umowę pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 02.01.2017 r. na kwotę 1870 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 02.01.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 02.01.2017 r. , w wyniku której doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1000 zł., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni,

-Aneks nr (...) z dnia 06.09.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...) na kwotę 1770,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 06.09.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 06.09.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 910 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

-Aneks nr (...) z dnia 04.05.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1866,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 04.05.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 04.05.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1140 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2), na nazwisko A. S., doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3050 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i A. S.

e) - Umowę pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 30.01.2017 r. na kwotę 1870 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 30.01.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 30.01.2017 r. w wyniku której doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1000 zł., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni,

-Aneks nr (...) z dnia 05.10.2017 r., do umowy pożyczki pieniężnej nr (...) na kwotę 1920,80 zł, wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 05.10.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 05.10.2017 r. , w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1060 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

-Aneks nr (...) z dnia 01.06.2017 r. do umowy pożyczki pieniężnej (...) na kwotę 1856,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 01.06.2017 r oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 01.06.2017 r, w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1130 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

na nazwisko M. M. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3190 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i M. M. (1)

ę) - Umowę pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 31.01.2017 r. na kwotę 1870 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 31.01.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 31.01.2017 r. w wyniku której doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1000 zł., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni,

- Aneks nr (...) z dnia 09.06.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej nr (...), na kwotę 1886,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 09.06.2017 r oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 09.06.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1160 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

- Aneks nr (...) z dnia 11.10.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej nr (...), na kwotę 1920 ,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 11.10.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 11.10.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1060 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2), na nazwisko J. S. (1), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3220 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i J. S. (1)

f) - Aneks nr (...) z dnia 27.02.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1502,16 zł. wraz z oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 27.02.2017 r. oraz wnioskiem o pożyczkę z dnia 27.02.2017 r. , w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 650 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

- Aneks nr (...) z dnia 11.07.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1560,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 11.07.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 11.07.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 700 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

-Aneks nr (...) z dnia 16.11.2017 r. , do Umowy pożyczki pieniężnej (...), wraz z wnioskiem o pożyczkę pieniężną z dnia 16.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 16.11.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 840 zł., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni,

na nazwisko D. G. , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2190 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i D. G.

g) Aneks nr (...) z dnia 28.02.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1305,20 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 28.02.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 28.02.2017 r. , w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 560 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

-Aneks nr (...) z dnia 06.07.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 2018,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 06.07.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 06.07.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 890 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2), na nazwisko I. T. (M.), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1450 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i I. T. (M.)

h) - Aneks nr (...) z dnia 07.03.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1327,07 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 07.03.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 07.03.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 570 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

-Aneks nr (...) z dnia 10.07.2017 r, do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1988,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 10.07.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 10.07.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 860 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2), na nazwisko P. M. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1430 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i P. M. (1)

i) - Umowę pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 28.03.2017 r. na kwotę 1870 zł wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 28.03.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 28.03.2017 r., w wyniku której doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1000 zł., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni,

-Aneks nr (...) z dnia 03.08.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1876,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 03.08.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 03.08.2017 r.,w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1150 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

-Aneks nr (...) do umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 04.12.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1080 zł., na którym podpisy nie należą do wnioskodawczyni, na nazwisko K. R., doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3230 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i K. R.

j) -Aneks nr (...) z dnia 27.04.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 2432,57 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 27.04.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 27.04.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2), na nazwisko J. M. (1), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 920 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i J. M. (1)

k) -Aneks nr (...) z dnia 09.05.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 2268,80 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 09.05.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 09.05.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni, na nazwisko A. D. , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1140 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i A. D.

l) - Aneks nr (...) z dnia 17.05.2017 r, do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1898,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 17.05.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 17.05.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawcy, na nazwisko S. G., doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 770 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i S. G.

ł)- Aneks nr (...) dnia 22.05.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1878,80 zł., wraz z oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 22.05.2017 r. oraz wnioskiem o pożyczkę z dnia 22.05.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni, na nazwisko M. K. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 750 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i M. K. (1)

m) - Aneks nr (...) z dnia 05.06.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1870,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 05.06.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 05.06.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawcy, na nazwisko M. L. (1), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1010 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i M. L. (1)

n) - Aneks nr (...) z dnia 13.06.2017 r., do umowy pożyczki pieniężnej (...) na kwotę 1918,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 13.06.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 12.06.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 790 zł., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni

-Aneks nr (...) z dnia 06.02.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1458,13 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 06.02.2017 r oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 06.02.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 630 zł., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni, na nazwisko A. B. , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1420 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i A. B.

ń) - Aneks nr (...) z dnia 27.06.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 2078,80 zł. wraz z oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 27.06.2017 r. oraz wnioskiem o pożyczkę pieniężną z dnia 27.06.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2), na nazwisko T. K. (1), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 950 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i T. K. (1)

o) - Aneks nr (...) z dnia 29.06.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 2178,80 zł. wraz z oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 29.06.2017 r. oraz wnioskiem o pożyczkę z dnia 29.06.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2), na nazwisko R. S. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i R. S. (1)

ó) - Aneks nr (...) z dnia 12.07.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1736,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 12.07.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 12.07.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1010 zł., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni,

-Aneks nr (...) z dnia 20.11.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...) na kwotę 1590,80zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 20.11.207 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 20.11.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 730 zł., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni, na nazwisko D. J. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1740 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i D. J. (1)

p) - Aneks nr (...) z dnia 13.07.2017 r, do Umowy pożyczki pieniężnej (...) na kwotę 2046,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 13.07.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 13.07.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1320 zł., na których podpisy nie należą do wnioskodawcy,

-Aneks nr (...) z dnia 16.11.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...) na kwotę 2140,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 16.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 16.11.2017 r, w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1280 zł., na których podpisy nie należą do wnioskodawcy, na nazwisko K. G. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2600 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i K. G. (1)

r) - Aneks nr (...) z dnia 08.08.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 2198,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 08.08.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 08.08.2017 r., na których podpisy zostały sfałszowane przez D. A. (2), na nazwisko B. C. (1) (obecnie G.), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1070 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i B. C. (1) (obecnie G.)

s) -Aneks nr (...) z dnia 16.08.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1606,80 zł, wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 16.08.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 16.08.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni, na nazwisko J. K. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 880 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i J. K. (1)

ś) - Aneks nr (...) z dnia 05.09.2017 r, do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1846,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 05.09.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 05.09.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2), na nazwisko J. R., doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1120 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i J. R.

t) - Umowę pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 11.09.2017 r., na kwotę 1499 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 11.09.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 11.09.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni, na nazwisko E. D. , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i E. D.

u) - Aneks nr (...) z dnia 29.09.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 2458,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 29.09.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 29.09.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2), na nazwisko B. M. (1), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1330 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i B. M. (1)

w) - Umowę pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 11.10.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 11.10.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 11.10.2017 r., w których podpisy nie należą do wnioskodawcy, na nazwisko R. S. (2) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i R. S. (2)

x) -Aneks nr (...) z dnia 13.10.2017 r. do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1750.80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 13.10.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 13.10.2017 r., w których podpisy nie należą do wnioskodawczyni, na nazwisko D. B. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 890 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i D. B. (1)

y) - Umowę pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 17.10.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 17.10.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 17.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2), na nazwisko G. G. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i G. G. (1)

z) - Aneks nr (...) z dnia 08.11.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 2348,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 08.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 08.11.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni, na nazwisko E. N. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1220 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i E. N. (1)

ź) - Umowę pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 14.11.2017 r. na kwotę 1499 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 14.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 14.11.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni, na nazwisko M. T. (1), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i M. T. (1)

ż) - Aneks nr (...) z dnia 14.11.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 2598,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 14.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 14.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2), na nazwisko D. W. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1470 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i D. W. (1)

aa) - Aneks nr (...) z dnia 16.11.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 2298,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 16.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 16.11.2017 r. , w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1170 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

-Aneks nr (...) z dnia 12.07.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1910,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 12.07.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 12.07.2017 r. , w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1050 zł., na których podpisy nie należą do wnioskodawcy, na nazwisko M. Ż., doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2220 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i M. Ż.

bb) - Aneks nr (...) z dnia 20.11.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 2090,80 zł. wraz z oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 20.11.2017 r. oraz wnioskiem o pożyczkę z dnia 20.11.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni, na nazwisko J. W. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1230 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i J. W. (1)

cc) - Aneks nr (...) z dnia 20.11.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1858,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 20.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 20.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2), na nazwisko J. K. (2) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 730 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i J. K. (2)

dd) - Aneks nr (...) z dnia 23.11.2017 r., do umowy pożyczki pieniężnej (...) na kwotę 1366,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 23.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 23.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2), na nazwisko E. S. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 640 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i E. S. (1)

ee) - Aneks nr (...) z dnia 23.11.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...) na kwotę 1890,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 23.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 23.11.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1030 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

-Aneks nr (...) z dnia 20.07.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1876,80 zł wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 20.07.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 20.07.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1150 zł., na których podpisy nie należą do wnioskodawcy, na nazwisko P. S. (2) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2180 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i P. S. (2)

ff) - Umowę pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 30.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 30.11.2017 r., dyspozycją z dnia 30.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 30.11.2017 r. oraz potwierdzeniem zawarcia umowy z dnia 30.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2), na nazwisko A. W. (2), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i A. W. (2)

gg) -Aneks nr (...) do umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 01.12.2017 r. na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni, na nazwisko B. K. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i B. K. (1),

hh) Aneks nr (...) do umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 04.12.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawcy, na nazwisko B. D. (1), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i B. D. (1), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem łącznej wartości 66 890 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. , czyniąc sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk i art. 190 a § 2 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zb. z art. 65 § 1 kk

II. W okresie od 19 września 2016 r. do 04 grudnia 2017 r. w W., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru dokonała przywłaszczenia środków pieniężnych przekazanych przez klientów, celem przekazania pożyczkodawcy na poczet spłaty należności pochodzących od pożyczkobiorców w tym:

- od D. O. pobrała 340 zł., oddała 80 zł. do (...) Finanse S. A., przywłaszczając 260 zł.

- od D. F. pobrała 370 zł. oddała 200 zł. do (...) Finanse S. A.,

przywłaszczając 170 zł.

- od A. B. - pobrała 2372,22 zł., oddała 1710 zł. do (...) Finanse S. A. , przywłaszczając 663,22 zł.

- od M. P. - pobrała 300 zł., oddała 230 zł. do (...) Finanse S. A., przywłaszczając 70 zł.

- od B. F., pobrała 3202 zł., oddała 2350 zł. do (...) Finanse S. A, przywłaszczając 852 zł.

- od J. M. (2), pobrała 100 zł., do (...) Finanse S. A. nie oddała nic, przywłaszczając 100 zł.

- od M. E., pobrała 100 zł, nic nie oddała do E. Finanse, przywłaszczając 100 zł.

- od W. J., pobrała 2230 zł., oddała 2080 zł. do (...) Finanse S. A. przywłaszczając 150 zł.

- od K. A. pobrała 260 zł., oddała 60 zł. do (...) Finanse S. A., przywłaszczając 200 zł.

- od K. K. (2) - pobrała 80 zł. nic nie oddała do (...) Finanse S. A., przywłaszczając 80 zł.

- od S. K., pobrała 420 zł. oddała 140 zł. do (...) Finanse S. A. przywłaszczając 280 zł.

- od P. D. (2), pobrała 820 zł., oddała 730 zł. do (...) Finanse S. A., przywłaszczając 90 zł.

- od K. J. (1), pobrała 400 zł, oddała 380 zł. do (...) Finanse S. A., przywłaszczając 20 zł.

- od D. K., pobrała 640 zł., oddała 500 zł. do (...) Finanse S. A, przywłaszczając 140 zł.

- od S. E. (1), pobrała 858 zł, oddała 750 zł. do (...) Finanse S. A. przywłaszczając 108 zł.

- od S. E. (2), pobrała 1400 zł., oddała 1350 zł. do (...) Finanse S. A., przywłaszczając 50 zł.

- od M. D. (1), pobrała 290 zł, oddała 180 zł. do (...) Finanse S. A., przywłaszczając 110 zł.

- od D. K. pobrała 1410 zł, oddała 1400 zł do (...) Finanse S. A., przywłaszczając 10 zł.

- od K. J. (2), pobrała 3080 zł, oddała 2990 zł. do (...) Finanse S. A., przywłaszczając 90 zł.

- od S. B., pobrała 730 zł, oddała 440 zł do (...) Finanse S. A., przywłaszczając 290 zł.

- od S. R., pobrała 3139 zł, oddała 2200 zł. do (...) Finanse S. A., przywłaszczając 939,24 zł.

tj. mienia łącznego w wysokości 4772,46 zł , działając tym na szkodę wymienionych, oraz (...) Finanse S. A., czyniąc sobie z popełnienia przestępstw stałe źródło dochodu

tj. o czyn z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zb. z art. 65 § 1 kk

III. w okresie od 10 stycznia 2017 r. do 1 grudnia 2017 r., w W. i innych miejscach na terenie kraju, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - środków pochodzących z pożyczki finansowej, jako przedstawiciel posiadający pełnomocnictwo firmy (...) S. A. z siedzibą w P. do zawierania umów i udzielania pożyczek oraz zobowiązana do weryfikacji dokumentacji pochodzącej od pożyczkobiorców, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, dysponując danymi osobowymi wnioskodawców, przedkładała do centrali celem realizacji jako autentyczne, uprzednio podrobione dokumenty, nie pochodzące od rzeczywistych pożyczkobiorców, w postaci umów o pożyczkę pieniężną, wniosków o pożyczkę oraz oświadczeń pożyczkobiorców, opatrzonych podrobionymi podpisami pożyczkobiorców, do których celem udokumentowania sytuacji majątkowej dołączano podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu oraz sfałszowane umowy o pracę, mające istotne znaczenie dla uzyskania wsparcia finansowego, w sytuacji, gdy osoby te nie były zatrudnione w podmiotach, z których pochodziły przedmiotowe zaświadczenia oraz umowy o pracę wprowadzając tym samym pożyczkodawcę w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, jego sytuacji majątkowej oraz zamiaru spłaty pożyczki oraz celem realizacji umów o pożyczkę pieniężną, wniosków o pożyczkę oraz oświadczeń pożyczkobiorców opatrzonych autentycznymi podpisami pożyczkobiorców, do których celem udokumentowania sytuacji majątkowej dołączano podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu bądź umowy o pracę, mające istotne znaczenie dla uzyskania wsparcia finansowego, w sytuacji, gdy osoby te nie były zatrudnione w podmiotach, z których pochodziły przedmiotowej zaświadczenia oraz umowy o pracę, wprowadzając pożyczkodawcę w błąd co do sytuacji majątkowej pożyczkobiorcy oraz możliwości spłaty zobowiązania, w tym:

a) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 10.01.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 10.01.2017 r. wnioskiem o pożyczkę z dnia 10.01.2017 r. , na których widnieją autentyczne podpisy P. B. (1), dołączono sfałszowaną umowę o pracę z dnia 01.06.2017 r. z Usługi (...), na której podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) oraz sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z dnia 09.10.2017 r. z Usługi (...), na nazwisko P. B. (1), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A.

ą) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 22.08.2017 r. na kwotę 2119,60 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 22.08.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 22.08.2017 r., na których widnieją autentyczne podpisy M. A. dołączono zaświadczenie o zarobkach z dnia 21.08.2017 r., z Usługi (...) i zaświadczenie o zarobkach z dnia 28.08.2017 r. z Usługi (...) sfałszowane przez M. R. (1), na nazwisko M. A. , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A.

b) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...), z dnia 22.08.2017 r. na kwotę 2726,80 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 22.08.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 22.08.2017 r., na których widnieją autentyczne podpisy K. O. dołączono sfałszowaną umową o pracę z dnia 01.03.2017 r. z Usługi (...), na której widnieją autentyczne podpisy K. O. oraz sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z dnia 21.08.2017 r. z Usługi (...), na nazwisko K. O. , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A.

c) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 19.09.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 19.09.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 19.09.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez K. H. (1) dołączono sfałszowaną umową o pracę z dnia 01.06.2017 r. z Usługi (...), na których podpisy zostały podrobione przez K. H. (1) oraz sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 14.09.2017 r. z Usługi (...), na nazwisko M. M. (2) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A i M. M. (2)

ć) - w ramach Umowy pożyczki nr (...) z dnia 23.09.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 23.09.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 23.09.2017 r., oryginałem deklaracji przystąpienia z dnia 23.09.2017 r., potwierdzeniem zawarcia umowy z dnia 23.09.2017 r., na których widnieją autentyczne podpisy R. B. (1), dołączono sfałszowaną umową o pracę z dnia 01.07.2017 r. z Usługi (...), na której widnieją autentyczne podpisy R. B. (1), na nazwisko R. B. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A.

d) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 04.10.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 04.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 04.10.2017 r., na których widnieją autentyczne podpisy M. T. (2) dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 01.07.2017 r. z Usługi (...), na nazwisko M. T. (2), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A.

e) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 07.10.2017 r. na kwotę 2726,80 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 07.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 07.10.2017 r., na których widnieją autentyczne podpisy K. H. (1) dołączono sfałszowaną umową o pracę z dnia 01.07.2017 r. z Usługi (...), na których widnieją autentyczne podpisy K. H. (1) oraz sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 06.10.2017 r. z Usługi (...) , na nazwisko K. H. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A.

ę) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 11.10.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 11.10.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 11.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez K. H. (1), na nazwisko Z. B. (1), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i Z. B. (1)

f) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr nr (...) z dnia 14.10.2017 r., na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 14.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 14.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z dnia 11.10.2017 r. z Usługi (...) oraz sfałszowaną umowę o pracę z Usługi (...) z dnia 01.07.2017 r., na której podpisy zostały podrobione przez M. R. (1), na nazwisko M. R. (2), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i M. R. (2)

g) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 16.10.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 16.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 16.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) dołączono sfałszowaną umowę o pracę z dnia 03.07.2017 r. z Usługi (...), na której podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) oraz zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 16.10.2017 r. z Usługi (...), sfałszowane przez M. R. (1), na nazwisko K. M. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i K. M. (1)

h) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 17.10.2017 r. na kwotę 2119,60 zł wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 17.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 17.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez K. H. (1) dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 17.10.2017 r. z Usługi (...), na nazwisko L. S. (2), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i L. S. (2)

i) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 23.10.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 23.10.2017 r, oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 23.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez K. Ł. (1), dołączono sfałszowaną umowę o pracę z dnia 20.03.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...), na której podpisy zostały podrobione przez K. Ł. (1), na nazwisko B. P. , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i B. P.

j) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 24.10.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 24.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 24.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 23.10.2017 r. z Usługi (...) sfałszowane przez M. R. (1), na nazwisko R. S. (3) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i R. S. (4)

k) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 24.10.2017 r. na kwotę 2619,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 24.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 24.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 06.02.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...), sfałszowane przez M. R. (1), na nazwisko J. B. , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i J. B.

l) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 24.10.2017 r., na kwotę 2119,60 zł., wraz z oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 24.10.2017 r., wnioskiem o pożyczkę z dnia 24.10.2017 r., na których widnieją autentyczne podpisy A. W. (3) dołączono sfałszowaną Umową o pracę z dnia 02.04.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...), na której widnieją autentyczne podpisy A. W. (3), na nazwisko A. W. (3) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A.

ł) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 25.10.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 25.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 25.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez K. Ł. (1) dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 02.07.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...), na nazwisko P. T. (1), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i P. T. (1)

m) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 25.10.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 25.10.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 25.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez K. H. (1), na nazwisko K. H. (2), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i K. H. (2)

n)- w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 26.10.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 26.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 26.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez K. Ł. (1) dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 24.10.2017 r. z Usługi (...) , na nazwisko W. K. (1), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i W. K. (1)

ń) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 27.10.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 27.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 27.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 25.10.2017 r. z Usługi (...), sfałszowane przez M. R. (1), na nazwisko M. M. (3), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i M. M. (3)

o) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 28.10.2017 r. na kwotę 1499 zł, wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 28.10.2017 r, i oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 28.10.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawcy dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 25.10.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...), na nazwisko R. S. (5), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i R. S. (5)

ó) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 30.10.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 30.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 30.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) dołączono zaświadczenie o zarobkach z Termo - DW Usługi w Zakresie (...) z dnia 27.10.2017 r., sfałszowane przez M. R. (1), na nazwisko M. K. (2) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i M. K. (2)

p) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 03.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 03.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 03.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 02.11.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...), sfałszowane przez M. R. (1), na nazwisko U. Z. (1), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i U. Z. (1)

r) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr 1234687z dnia 03.11.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 03.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 03.11.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawcy dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z dnia 03.11.2017 r. z (...) K. R., na nazwisko G. B. (1), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i G. B. (1)

s) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 03.11.2017 r. na kwotę 1499 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 03.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 03.11.2017 r. , na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1), na nazwisko T. Z. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i T. Z. (1)

ś) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 03.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 03.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 03.11.2017 r., na których widnieją autentyczne podpisy K. S. (1) dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z dnia 03.11.2017 r. z (...) K. R. na nazwisko K. S. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A.

t) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 04.11.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 04.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 04.11.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawcy dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z dnia 03.11.2017 r. z (...) K. R., na nazwisko M. B. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i M. B. (1)

u) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 07.11.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 07.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 07.11.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawcy, dołączono sfałszowaną umowę o pracę z dnia 01.06.2017 r. z (...) K. R., na której podpisy nie należą do wnioskodawcy oraz sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z dnia 03.11.2017 r. z (...) K. R., na nazwisko R. G. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i R. G. (1)

w) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 08.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 08.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 08.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 06.11.2017 r. (...) K. R., sfałszowane przez M. R. (1), na nazwisko W. P. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i W. P. (1)

x) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 09.11.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 09.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 09.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez K. H. (1) dołączono sfałszowaną umowę o pracę z dnia 01.03.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...), na której podpisy zostały podrobione przez K. H. (1) oraz sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 07.11.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...), na nazwisko W. H. , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i W. H.

y) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 10.11.2017 r. na kwotę 2726,80 zł wraz z wnioskiem o pożyczkę z dni 10.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 10.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 09.11.2017 r. z Usługi (...), sfałszowane przez M. R. (1), na nazwisko M. R. (3) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i M. R. (3)

z) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 10.11.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 10.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 10.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2) dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 10.11.2017 r. z (...) K. R., sfałszowane przez M. R. (1), na nazwisko T. G. , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i T. G.

ź) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 13.11.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 13.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 13.11.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 13.11.2017 r. z Usługi (...), na nazwisko L. C., doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i L. C.

ż) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 13.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 13.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 13.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1), na nazwisko J. M. (3) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i J. M. (3)

aa) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 14.11.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 14.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 14.11.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawcy dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z dnia 13.11.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...), na nazwisko Z. T. , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i Z. T.

bb) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 15.11.2017 r., na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę pieniężną z dnia 15.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 15.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1), na nazwisko R. K. (1), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i R. K. (2)

cc) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 16.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 16.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 16.11.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawcy dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z dnia 15.11.2017 r. z Usługi (...), na nazwisko P. G. , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i P. G.

dd) w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 17.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę pieniężną z dnia 17.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 17.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1),na nazwisko W. C., doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i W. C.

ee) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 18.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę pieniężną z dnia 18.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 18.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1), na nazwisko H. C. , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i H. C.

ff) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 20.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 20.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 20.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 14.11.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...), sfałszowane przez M. R. (1), na nazwisko K. B. , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i K. B.

gg) – w ramach Umowy pożyczki nr (...) z dnia 20.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 20.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 20.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 27.11.2017 r. z Usługi (...), sfałszowane przez M. R. (1), na nazwisko A. G. , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i A. G.

hh) –w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 22.11.2017 r. na kwotę 2119, 60 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 22.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 22.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) dołączono zaświadczenie o zarobkach z dnia 20.11.2017 r. z (...) K. R. sfałszowane przez M. R. (1), na nazwisko K. S. (2) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i K. S. (2)

ii) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 22.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 22.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 22.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 21.11.2017 r. z (...) K. R., sfałszowane przez M. R. (1), na nazwisko R. J., doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i R. J.

jj) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 25.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 25.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 25.11.2017 r., na których popisy nie należą do wnioskodawcy dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 23.11.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...), na nazwisko J. J. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i J. J. (1)

kk) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 25.11.2017 r. na kwotę (...).60 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 25.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 25.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1), na nazwisko H. K. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i H. K. (1)

ll) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 27.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 27.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 27.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 19.11.2017 r. z Usługi (...), sfałszowane przez M. R. (1), na nazwisko A. M., doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i A. M.

łł) w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 28.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 28.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 28.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 24.11.2017 r. z (...) K. R., sfałszowane przez M. R. (1), na nazwisko M. D. (2) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i M. D. (2)

mm) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 28.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 28.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 28.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 23.11.2017 r. z (...) K. R., sfałszowane przez M. R. (1), na nazwisko W. S. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i W. S. (1)

nn) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 29.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 29.11.2017 r., dyspozycją z dnia 29.11.2017 r., deklaracją przystąpienia z dnia 29.11.2017r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 29.11.2017 r., potwierdzeniem zawarcia umowy z dnia 29.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 17.11.2017 r. z Usługi (...), sfałszowane przez M. R. (1), na nazwisko J. S. (2) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i J. S. (2)

oo) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 01.12.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 01.12.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 01.12.2017 r. oraz deklaracją przystąpienia z dnia 01.12.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1), na nazwisko A. W. (4), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i A. W. (5)

doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 82 000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. , czyniąc sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk i art 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk. i art. 190 a § 2 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zb. z art. 65 § 1 kk

2.  M. R. (1)

urodzonego (...) w W.

syna B. i R. G. (2)

oskarżonego o to, że: IV. w okresie od 10 stycznia 2017 r. do 1 grudnia 2017 r., w W. i innych miejscach na terenie kraju, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - środków pochodzących z pożyczki finansowej, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w tym z D. A. (2) - przedstawicielem posiadającym pełnomocnictwo firmy (...) S. A. z siedzibą w P. do zawierania umów i udzielania pożyczek oraz zobowiązaną do weryfikacji dokumentacji pochodzącej od pożyczkobiorców, dysponując danymi osobowymi wnioskodawców, przedkładali pożyczkodawcy celem realizacji jako autentyczne, uprzednio podrobione dokumenty, nie pochodzące od rzeczywistych pożyczkobiorców, w postaci umów o pożyczkę pieniężną, wniosków o pożyczkę oraz oświadczeń pożyczkobiorców, opatrzonych podrobionymi podpisami pożyczkobiorców, do których celem udokumentowania sytuacji majątkowej dołączano podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu lub sfałszowane umowy o pracę, mające istotne znaczenie dla uzyskania wsparcia finansowego, w sytuacji, gdy osoby te nie były zatrudnione w podmiotach, z których pochodziły przedmiotowe zaświadczenia oraz umowy o pracę, wprowadzając tym samym pożyczkodawcę w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, jego sytuacji majątkowej oraz zamiaru spłaty pożyczki oraz celem realizacji umów o pożyczkę pieniężną, oświadczeń pożyczkobiorców opatrzonych autentycznymi podpisami pożyczkobiorców, do których celem udokumentowania sytuacji majątkowej dołączano podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu bądź umowy o pracę, mające istotne znaczenie dla uzyskania wsparcia finansowego, w sytuacji, gdy osoby te nie były zatrudnione w podmiotach, z których pochodziły przedmiotowej zaświadczenia oraz umowy o pracę, wprowadzając pożyczkodawcę w błąd co do sytuacji majątkowej pożyczkobiorcy oraz możliwości spłaty zobowiązania, w wyniku czego doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w tym:

a) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 10.01.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 10.01.2017 r. wnioskiem o pożyczkę z dnia 10.01.2017 r., na których widnieją autentyczne podpisy P. B. (1), dołączono sfałszowaną przez M. R. (1) dokumentacją w postaci zaświadczenia o zarobkach z dnia 09.10.2017 r. z Usługi (...) i umowy o pracę z dnia 01.06.2017 r. z Usługi (...), na nazwisko P. B. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A.

ą) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 22.08.2017 r. na kwotę 2119,60 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 22.08.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 22.08.2017 r., na których widnieją autentyczne podpisy M. A. dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z dnia 21.08.2017 r., z Usługi (...) oraz zaświadczenie o zarobkach z dnia 28.08.2017 r. z Usługi (...), na nazwisko M. A. , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A.

b) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...), z dnia 22.08.2017 r. na kwotę 2726,80 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 22.08.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 22.08.2017 r., na których widnieją autentyczne podpisy K. O. dołączono sfałszowaną umową o pracę z dnia 01.03.2017 r. z Usługi (...), na której widnieją autentyczne podpisy K. O. oraz sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z dnia 21.08.2017 r. z Usługi (...)

na nazwisko K. O. , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A.

c) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 19.09.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 19.09.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 19.09.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez K. H. (1) dołączono sfałszowaną umowę o pracę z dnia 01.06.2017 r. z Usługi (...), na której podpisy zostały podrobione przez K. H. (1) oraz sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 14.09.2017 r. z Usługi (...) , na nazwisko M. M. (2) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A i M. M. (2)

ć) - w ramach Umowy pożyczki nr (...) z dnia 23.09.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 23.09.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 23.09.2017 r., oryginałem deklaracji przystąpienia z dnia 23.09.2017 r., potwierdzeniem zawarcia umowy z dnia 23.09.2017 r., na których widnieją autentyczne podpisy R. B. (1), dołączono sfałszowaną umową o pracę z dnia 01.07.2017 r. z Usługi (...), na której widnieją autentyczne podpisy R. B. (1), na nazwisko R. B. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A.

d) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 04.10.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 04.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 04.10.2017 r., na których widnieją autentyczne podpisy M. T. (2) dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 01.07.2017 r. z Usługi (...) , na nazwisko M. T. (2), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A.

e) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 07.10.2017 r. na kwotę 2726,80 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 07.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 07.10.2017 r., na których widnieją autentyczne podpisy K. H. (1) dołączono sfałszowaną umową o pracę z dnia 01.07.2017 r. z Usługi (...), na której widnieją autentyczne podpisy K. H. (1) oraz sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 06.10.2017 r. z Usługi (...), na nazwisko K. H. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A.

ę) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 14.10.2017 r., na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 14.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 14.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) dołączono sfałszowaną umową o pracę z Usługi (...) z dnia 01.07.2017 r., na której podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) oraz zaświadczenie o zarobkach z dnia 11.10.2017 r. z Usługi (...), sfałszowane przez M. R. (1), na nazwisko M. R. (2) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i M. R. (2)

f) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 16.10.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 16.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 16.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) dołączono sfałszowaną umową o pracę z dnia 03.07.2017 r. z Usługi (...), na której podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) oraz zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 16.10.2017 r. z Usługi (...), sfałszowane przez M. R. (1), na nazwisko K. M. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i K. M. (1)

g) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 17.10.2017 r. na kwotę 2119,60 zł wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 17.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 17.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez K. H. (1) dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 17.10.2017 r. z Usługi (...) , na nazwisko L. S. (2), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i L. S. (2)

h) -w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 24.10.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 24.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 24.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 23.10.2017 r. z Usługi (...), sfałszowane przez M. R. (1), na nazwisko R. S. (3) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i R. S. (4)

i) -w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 24.10.2017 r. na kwotę 2619,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 24.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 24.10.2017 r. , na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 06.02.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...), sfałszowane przez M. R. (1), na nazwisko J. B. , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i J. B.

j) –w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 24.10.2017 r., na kwotę 2119,60 zł., wraz z oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 24.10.2017 r., wnioskiem o pożyczkę z dnia 24.10.2017 r., na których widnieją autentyczne podpisy A. W. (3) dołączono sfałszowaną Umową o pracę z dnia 02.04.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...), na której widnieją autentyczne podpisy A. W. (3), na nazwisko A. W. (3) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A.

k) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 25.10.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 25.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 25.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez K. Ł. (1) dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 02.07.2017 r.z Termo - DW Usługi w Zakresie (...), na nazwisko P. T. (1), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i P. T. (1)

l) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 26.10.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 26.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 26.10.2017 r. , na których podpisy zostały podrobione przez K. Ł. (1) dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 24.10.2017 r.z Usługi (...), na nazwisko W. K. (1), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i W. K. (1)

ł) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 27.10.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 27.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 27.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 25.10.2017 r. z Usługi (...), sfałszowane przez M. R. (1), na nazwisko M. M. (3), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i M. M. (3)

m) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 28.10.2017 r. na kwotę 1499 zł, wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 28.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 28.10.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawcy dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 25.10.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...), na nazwisko R. S. (5), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i R. S. (5)

n) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 30.10.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 30.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 30.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) dołączono zaświadczenie o zarobkach z Termo - DW Usługi w Zakresie (...) z dnia 27.10.2017 r., sfałszowane przez M. R. (1), na nazwisko M. K. (2) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i M. K. (2),

ń) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 03.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 03.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 03.11.2017 r., na których podpisy zostały sfałszowane przez M. R. (1) dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 02.11.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...) , sfałszowane przez M. R. (1), na nazwisko U. Z. (1), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i U. Z. (1)

o) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr 1234687z dnia 03.11.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 03.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 03.11.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawcy dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z dnia 03.11.2017 r. z (...) K. R., na nazwisko G. B. (1), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i G. B. (1)

ó) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 03.11.2017 r. na kwotę 1499 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 03.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 03.11.2017 r. , na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1), na nazwisko T. Z. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i T. Z. (1)

p) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 03.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 03.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 03.11.2017 r. , na których widnieją autentyczne podpisy K. S. (1) dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z dnia 03.11.2017 r. z (...) K. R. na nazwisko K. S. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A.

r) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 04.11.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 04.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 04.11.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawcy dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z dnia 03.11.2017 r. z (...) K. R., na nazwisko M. B. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i M. B. (1)

s) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 07.11.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 07.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 07.11.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawcy dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie z dnia 03.11.2017 r. z (...) K. R. oraz sfałszowaną umową o pracę z dnia 01.06.2017 r. z (...) K. R. , na której podpisy nie należą do wnioskodawcy, na nazwisko R. G. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i R. G. (1)

t) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 08.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 08.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 08.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 06.11.2017 r. (...) K. R., sfałszowane przez M. R. (1), na nazwisko W. P. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i W. P. (1)

u) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 09.11.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 09.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 09.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez K. H. (1), dołączono sfałszowaną umowę o pracę z dnia 01.03.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...), na której podpisy zostały podrobione przez K. H. (1) oraz sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 07.11.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...), na nazwisko W. H. , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i W. H.

w) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 10.11.2017 r. na kwotę 2726,80 zł wraz z wnioskiem o pożyczkę z dni 10.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 10.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 09.11.2017 r. z Usługi (...), sfałszowane przez M. R. (1), na nazwisko M. R. (3) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i M. R. (3)

x) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 10.11.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 10.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 10.11.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawcy dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 10.11.2017 r. z (...) K. R., na nazwisko T. G. , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i T. G.

y) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 13.11.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 13.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 13.11.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 13.11.2017 r. z Usługi (...), na nazwisko L. C., doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i L. C.

z) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 13.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 13.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 13.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1), na nazwisko J. M. (3) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i J. M. (3)

ż) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 14.11.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 14.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 14.11.2017 r. na których podpisy nie należą do wnioskodawcy dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z Termo - DW Usługi w Zakresie (...) z dnia 13.11.2017 r., na nazwisko Z. T. , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i Z. T.

aa) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 15.11.2017 r., na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę pieniężną z dnia 15.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 15.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) na nazwisko R. K. (1), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i R. K. (1)

bb) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 16.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 16.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 16.11.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawcy dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z dnia 15.11.2017 r. z Usługi (...), na nazwisko P. G. , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i P. G.

cc) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 17.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę pieniężną z dnia 17.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 17.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1), na nazwisko W. C., doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i W. C.

dd) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 18.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę pieniężną z dnia 18.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 18.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1), na nazwisko H. C. , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i H. C.

ee) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 20.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 20.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 20.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 14.11.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...), sfałszowane przez M. R. (1), na nazwisko K. B. , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i K. B.

ff) - w ramach Umowy pożyczki nr (...) z dnia 20.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 20.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 20.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 27.11.2017 r. z Usługi (...), sfałszowane przez M. R. (1), na nazwisko A. G. , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i A. G.

gg) -w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 22.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 22.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 22.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z dnia 20.11.2017 r. z (...) K. R., na nazwisko K. S. (2) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i K. S. (2)

hh) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 22.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 22.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 22.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 21.11.2017 r. z (...) K. R., sfałszowane przez M. R. (1), na nazwisko R. J., doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i R. J.

ii) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 25.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 25.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 25.11.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawcy dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 23.11.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...), na nazwisko J. J. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i J. J. (1)

jj) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 25.11.2017 r. na kwotę (...).60 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 25.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 25.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1), na nazwisko H. K. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i H. K. (1),

kk) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 27.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 27.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 27.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 19.11.2017 r. z Usługi (...), sfałszowane przez M. R. (1), na nazwisko A. M., doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i A. M.

ll) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 28.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 28.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 28.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 24.11.2017 r. z (...) K. R., sfałszowane przez M. R. (1) na nazwisko M. D. (2) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i M. D. (2)

łł) – w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 28.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 28.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 28.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 23.11.2017 r. z (...) K. R., sfałszowane przez M. R. (1), na nazwisko W. S. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i W. S. (1)

mm) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 29.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 29.11.2017 r., dyspozycją z dnia 29.11.2017 r., deklaracją przystąpienia z dnia 29.11.2017r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 29.11.2017 r., potwierdzeniem zawarcia umowy z dnia 29.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 17.11.2017 r. z Usługi (...), sfałszowane przez M. R. (1), na nazwisko J. S. (2) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i J. S. (2)

nn) - w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 01.12.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 01.12.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 01.12.2017 r. oraz deklaracją przystąpienia z dnia 01.12.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1), na nazwisko A. W. (4), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i A. W. (4),

doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 77 500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A., czyniąc sobie z popełnienia przestępstw stałe źródło dochodu,

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk i art. 190 a § 2 kk w zw. z art. 11§ 2 kk w zb. z art. 65 § 1 kk

V.W bliżej nieustalonym okresie, nie później niż do 7 grudnia 2019 r., w bliżej nieustalonym miejscu, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, podrobił w celu użycia za autentyczną, dokumentację związaną z rzekomym stosunkiem pracy w tym:

-umowę o pracę datowaną na dzień 07.06.2017 r. zawartą pomiędzy Termo - DW Usługi w Zakresie (...) a J. J. (1)

-umowę o pracę datowaną na dzień 01.06.2017 r. zawartą pomiędzy (...) K. R. a T. G.,

-umowę o pracę datowaną na dzień 01.02.2016 r. zawartą pomiędzy Usługi (...) a M. R. (3),

-zaświadczenie o stosunku pracy datowane na dzień 03.08.2017 r. zawarte pomiędzy (...) K. R. a J. M. (3),

-umowę o pracę datowaną na dzień 06.02.2017 r. zawartą pomiędzy (...) K. R. a M. B. (1),

-umowę o pracę datowaną na dzień 03.03.2017 r. zawartą pomiędzy Usługi (...) a A. M.,

-umowę o pracę datowaną na dzień 03.06.2017 r. zawartą pomiędzy Termo - DW Usługi w Zakresie (...) a K. B.,

-umowę o pracę datowaną na dzień 06.02.2017 r. zawartą pomiędzy (...) K. R. a K. S. (2),

-umowę o pracę datowaną na dzień 01.02.2017 r. zawartą pomiędzy (...) K. R. a R. J.,

-umowę o pracę datowaną na dzień 03.07.2017 r. zawartą pomiędzy Usługi (...) a A. G.,

-umowę o pracę datowaną na dzień 01.06.2017 r. zawartą pomiędzy Usługi (...) a H. C.,

-umowę o pracę datowaną na dzień 01.07.2017 r. zawartą pomiędzy Termo - DW Usługi w Zakresie (...) a R. K. (2),

-umowę o pracę datowaną na dzień 01.07.2017 r. zawartą pomiędzy Usługi (...) a P. G.,

-umowę o pracę datowaną na dzień 01.06.2017 r. zawartą pomiędzy Usługi (...) a L. C.,

-umowę o pracę datowaną na dzień 02.07.2017 r. zawartą pomiędzy Termo - DW Usługi w Zakresie (...) a P. T. (1),

tj. o czyn z art. 270 § 1 kk. w zw. z art. 12 § 1 kk.

3.  R. B. (1)

urodzonego (...) w W.

syna H. i G. z d. S.

oskarżonego o to, że: VI. w dniu 23 września 2017 r. w W., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – uzyskania środków pochodzących z pożyczki finansowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w tym D. A. (2) – przedstawicielką (...) Finanse S. A. z siedzibą w P., posiadającą pełnomocnictwo firmy do zawierania umów i udzielania pożyczek, zobowiązanej do weryfikacji przedstawianej dokumentacji, przedłożył pożyczkodawcy celem realizacji podpisaną przez siebie dokumentację, mającą istotne znaczenie dla uzyskania wsparcia finansowego, w postaci Umowy pożyczki nr (...) z dnia 23.09.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę 23.09.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 23.09.2017 r. oryginałem deklaracji przystąpienia z dnia 23.09.2017 r., potwierdzeniem zawarcia umowy z dnia 23.09.2017 r., na których widnieją jego autentyczne podpisy, dołączając sfałszowaną umowę o pracę z dnia 01.07.2017 r. z Usługi (...), na której również widnieją jego autentyczne podpisy, na nazwisko R. B. (1), poświadczając nieprawdę co do swoich zarobków i zatrudnienia w w/w firmie, wprowadzając tym samym pożyczkodawcę w błąd co do swojej sytuacji majątkowej oraz zamiaru spłaty pożyczki, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. z siedzibą w P.,

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

4.  M. T. (2)

urodzonego (...) w W.

syna J. i G. z d. R.

oskarżonego o to, że: VII. w dniu 04 października 2017 r. w W., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - uzyskania środków pochodzących z pożyczki finansowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w tym D. A. (2) - przedstawicielką (...) Finanse S. A. z siedzibą w P., posiadającą pełnomocnictwo firmy do zawierania umówi i udzielania pożyczek, zobowiązanej do weryfikacji przedstawianej dokumentacji, przedłożył pożyczkodawcy celem realizacji podpisaną przez siebie dokumentację, mającą istotne znaczenie dla uzyskania wsparcia finansowego, w postaci Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 04.10.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 04.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 04.10.2017 r., do której dołączył sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 01.07.2017 r. z Usługi (...), na nazwisko M. T. (2) , poświadczając nieprawdę co do swoich zarobków i zatrudnienia w/w firmie, wprowadzając tym samym pożyczkodawcę w błąd co do swojej sytuacji majątkowej oraz zamiaru spłaty pożyczki, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. z siedzibą w P.,

tj. o czyn z art. 297 § 1kk i art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

5.  P. B. (1)

urodzonego (...) w W.

syna H. i G. z d. S.

oskarżonego o to, że: VIII. w dniu 10 stycznia 2017 r. w W., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - uzyskania środków pochodzących z pożyczki finansowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w tym D. A. (2) - przedstawicielką (...) Finanse S. A. z siedzibą w P., posiadającą pełnomocnictwo firmy do zawierania umówi i udzielania pożyczek, zobowiązanej do weryfikacji przedstawianej dokumentacji, przedłożył pożyczkodawcy celem realizacji podpisaną przez siebie dokumentację, mającą istotne znaczenie dla uzyskania wsparcia finansowego, w postaci Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 10.01.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 10.01.2017 r. wnioskiem o pożyczkę z dnia 10.01.2017 r., na których widnieją autentyczne podpisy P. B. (1), dołączając sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z dnia 09.10.2017 r. z Usługi (...) oraz sfałszowaną umowę o pracę z dnia 01.06.2017 r. z Usługi (...), na której podpisy zostały podrobione przez M. R. (1), na nazwisko P. B. (1), poświadczając nieprawdę co do swoich zarobków i zatrudnienia w/w firmie, wprowadzając tym samym pożyczkodawcę w błąd co do swojej sytuacji majątkowej oraz zamiaru spłaty pożyczki, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. z siedzibą w P., przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem 5 lat od odbycia kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za podobne przestępstwo umyślne

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

6.  K. O.

urodzonego (...) w W.

syna J. i U. z d. R.

oskarżonego o to, że: IX. w dniu 22 sierpnia 2017 r. w W., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - uzyskania środków pochodzących z pożyczki finansowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w tym D. A. (2) - przedstawicielką (...) Finanse S. A. z siedzibą w P., posiadającą pełnomocnictwo firmy do zawierania umówi i udzielania pożyczek, zobowiązanej do weryfikacji przedstawianej dokumentacji, przedłożył pożyczkodawcy celem realizacji podpisaną przez siebie dokumentację, mającą istotne znaczenie dla uzyskania wsparcia finansowego, w postaci Umowy pożyczki pieniężnej nr (...), z dnia 22.08.2017 r. na kwotę 2726,80 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 22.08.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 22.08.2017 r., do której dołączył sfałszowaną umową o pracę z dnia 01.03.2017 r. z Usługi (...), na której widnieją autentyczne podpisy K. O. oraz sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z dnia 21.08.2017 r. z Usługi (...), na nazwisko K. O., poświadczając nieprawdę co do swoich zarobków i zatrudnienia w/w firmie, wprowadzając tym samym pożyczkodawcę w błąd co do swojej sytuacji majątkowej oraz zamiaru spłaty pożyczki, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. z siedzibą w P.,

tj. o czyn z art. 297 § 1kk. i art. 286 § 1 kk. i art. 270 § 1 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk.

7. M. A.

urodzonego (...) w W.

syna R. i J. zd. (...)

oskarżonego o to, że: X. W dniu 22 sierpnia 2017 r. w W., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - uzyskania środków pochodzących z pożyczki finansowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w tym D. A. (2) - przedstawicielką (...) Finanse S. A. z siedzibą w P., posiadającą pełnomocnictwo firmy do zawierania umówi i udzielania pożyczek, zobowiązanej do weryfikacji przedstawianej dokumentacji, przedłożył pożyczkodawcy celem realizacji podpisaną przez siebie dokumentację, mającą istotne znaczenie dla uzyskania wsparcia finansowego, w postaci Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 22.08.2017 r. na kwotę 2119,60 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 22.08.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 22.08.2017 r. dołączając sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z dnia 21.08.2017 r., z Usługi (...) oraz zaświadczenie o zarobkach z dnia 28.08.2017 r. z Usługi (...), na nazwisko M. A., poświadczając nieprawdę co do swoich zarobków i zatrudnienia w/w firmie, wprowadzając tym samym pożyczkodawcę w błąd co do swojej sytuacji majątkowej oraz zamiaru spłaty pożyczki, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. z siedzibą w P., przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem 5 lat od odbycia kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za podobne przestępstwo umyślne,

tj. o czyn z art. 297 § 1kk. i art. 286 § 1 kk. i art. 270 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 1 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk.

8. J. W. (2)

urodzonego (...) w W.

syna S. i K. z d. I.

oskarżonego o to, że: XI. w dniu 24 października 2017 r. w W., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - uzyskania środków pochodzących z pożyczki finansowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w tym D. A. (2) - przedstawicielką (...) Finanse S. A. z siedzibą w P., posiadającą pełnomocnictwo firmy do zawierania umówi i udzielania pożyczek, zobowiązanej do weryfikacji przedstawianej dokumentacji, przedłożył pożyczkodawcy celem realizacji podpisaną przez siebie dokumentację, mającą istotne znaczenie dla uzyskania wsparcia finansowego, w postaci Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 24.10.2017 r., na kwotę 2119,60 zł., wraz z oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 24.10.2017 r., wnioskiem o pożyczkę z dnia 24.10.2017 r., do której dołączył sfałszowaną Umową o pracę z dnia 02.04.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...), na której widnieją autentyczne podpisy A. W. (3), na nazwisko A. W. (3) , poświadczając nieprawdę co do swoich zarobków i zatrudnienia w/w firmie, wprowadzając tym samym pożyczkodawcę w błąd co do swojej sytuacji majątkowej oraz zamiaru spłaty pożyczki, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. z siedzibą w P.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk. i art. 286 § 1 kk. i art. 270 § 1 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk.

9. K. H. (1)

urodzonego (...) w W.

syna K. i W. z d. F.

oskarżonego o to, że: XII. W okresie od 19 września 2017 r. do 9 listopada 2017 r. w W. i innych miejscach na terenie kraju, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - uzyskania środków pochodzących z pożyczki finansowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w tym D. A. (2) -przedstawicielką (...) Finanse S. A. z siedzibą w P., posiadającą pełnomocnictwo firmy do zawierania umów i udzielania pożyczek, zobowiązanej do weryfikacji przedstawianej dokumentacji, dysponując danymi osobowymi wnioskodawców, przedkładali pożyczkodawcy celem realizacji jako autentyczne uprzednio podrobione dokumenty, nie pochodzące od rzeczywistych pożyczkobiorców, w postaci umów o pożyczkę, wniosków o pożyczkę oraz oświadczeń pożyczkobiorców, opatrzonych podrobionymi podpisami pożyczkobiorców, do których celem udokumentowania sytuacji majątkowej dołączano podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu lub umowy o pracę, mające istotne znaczenie dla uzyskania wsparcia finansowego, w sytuacji gdy osoby te nie były zatrudnione w tych podmiotach, z których pochodziły przedmiotowe zaświadczenia i umowy o pracę, wprowadzając tym samym pożyczkodawcę w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, jego sytuacji majątkowej oraz zamiaru spłaty pożyczki oraz celem realizacji umów o pożyczkę pieniężną, wniosków o pożyczkę oraz oświadczeń pożyczkobiorców opatrzonych autentycznymi podpisami, do których celem udokumentowania sytuacji majątkowej dołączano podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu lub umowy o pracę, mające istotne znaczenie dla uzyskania wsparcia finansowego, w sytuacji gdy osoby te nie były zatrudnione w podmiotach, z których pochodziły przedmiotowe zaświadczenia lub umowy o pracę, wprowadzając pożyczkodawcę w błąd co do sytuacji majątkowej pożyczkobiorcy oraz możliwości spłaty zobowiązania, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w tym:

- w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 11.10.2017 r. na kwotę 2119,60 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 11.10.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 11.10.2017 r. , na których podpisy zostały podrobione przez K. H. (1), na nazwisko Z. B. (1) , czym doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500zł., na szkodę (...) Finanse S. A. i Z. B. (1),

- w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 09.11.2017 r. na kwotę 2726,80 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 09.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 09.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez K. H. (1), do której dołączono nieautentyczną umową o pracę z dnia 01.03.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...) oraz sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 07.11.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...), na nazwisko W. H. , czym doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i W. H.,

- w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 25.10.2017 r. na kwotę 2119,60 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 25.10.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 25.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez K. H. (1), na nazwisko K. H. (2) , czym doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. oraz K. H. (2),

- w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 07.10.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 07.10.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 07.10.2017 r., na których widnieją autentyczne podpisy K. H. (1) dołączając nieautentyczną umową o pracę z dnia 01.07.2017 r. z Usługi (...) i sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 06.10.2017 r. z Usługi (...), na nazwisko K. H. (1) , czym doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A.

- w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 19.09.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 19.09.2017 r. i oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 19.09.2017 r, na których podpisy zostały podrobione przez K. H. (1) dołączając nieautentyczną umową o pracę z dnia 01.06.2017 r. z Usługi (...) oraz sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 14,09.2017 r. Usługi (...), na nazwisko M. M. (2) , czym doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł., na szkodę (...) Finanse S. A. i M. M. (2)

- w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 17.10.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 17.10.2017 r. i oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 17.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez K. H. (1) dołączając sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 17.10.2017 r. z Usługi (...), na nazwisko L. S. (2) , czym doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i L. S. (2)

doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 10 500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk. i art. 286 § 1 kk. i art. 270 § 1 kk. i art. 190 a § 2 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk.

10. K. Ł. (1)

urodzonego 10 grudnia1986 r. w W.

syna M. i A. zd. N.

oskarżonego o to, że: XIII. W okresie od 25 października 2017 r. do 26 października 2017 r. w W., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - uzyskania środków pochodzących z pożyczki finansowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w tym D. A. (2) - przedstawicielką (...) Finanse S. A. z siedzibą w P., posiadającą pełnomocnictwo firmy do zawierania umówi i udzielania pożyczek, zobowiązanej do weryfikacji przedstawianej dokumentacji, dysponując danymi osobowymi wnioskodawców, przedkładali pożyczkodawcy celem realizacji jako autentyczne uprzednio podrobione dokumenty, o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego, nie pochodzące od rzeczywistych pożyczkobiorców, w postaci umów o pożyczkę, wniosków o pożyczkę oraz oświadczeń pożyczkobiorców, opatrzonych podrobionymi podpisami pożyczkobiorców, do których celem udokumentowania sytuacji majątkowej dołączano podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu lub umowy o pracę, w sytuacji gdy osoby te nie były zatrudnione w tych podmiotach, z których pochodziły przedmiotowe zaświadczenia i umowy o pracę, wprowadzając tym samym pożyczkodawcę w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, jego sytuacji majątkowej oraz zamiaru spłaty pożyczki, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w tym:

- w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 23.10.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 23.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 23.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez K. Ł. (1), do której dołączono sfałszowaną umowę o pracę z dnia 20.03.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...), na której podpisy zostały podrobione przez K. Ł. (1), na nazwisko B. P., doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i B. P.,

- w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 26.10.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 26.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 26.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez K. Ł. (1), do której dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 24.10.2017 r. z Usługi (...), na nazwisko W. K. (1) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i W. K. (1),

- w ramach Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 25.10.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 25.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 25.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez K. Ł. (1) do której dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 02.07.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...), na nazwisko P. T. (1), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i P. T. (1),

doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 5000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A , przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem 5 lat od odbycia kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za podobne przestępstwo umyślne,

tj. o czyn z art. 297 § 1kk. i art. 286 § 1 kk. i art. 270 § 1 kk. i 190 a § 1 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk. w zw. z art. 64 § 1 kk.

11. K. S. (1)

urodzonego (...) w O.

syna J. i L. z d. W.

oskarżonego o to, że: XIV. w dniu 03 listopada 2017 r. w W., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - uzyskania środków pochodzących z pożyczki finansowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w tym D. A. (2) - przedstawicielką (...) Finanse S. A. z siedzibą w P., posiadającą pełnomocnictwo firmy do zawierania umówi i udzielania pożyczek, zobowiązanej do weryfikacji przedstawianej dokumentacji, przedłożył pożyczkodawcy celem realizacji podpisaną przez siebie dokumentację, mającą istotne znaczenie dla uzyskania wsparcia finansowego w postaci Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 03.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 03.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 03.11.2017 r., dołączając sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z dnia 03.11.2017 r. z (...) K. R. na nazwisko K. S. (1), poświadczając nieprawdę co do swoich zarobków i zatrudnienia w/w firmie, wprowadzając tym samym pożyczkodawcę w błąd co do swojej sytuacji majątkowej oraz zamiaru spłaty pożyczki, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. z siedzibą w P.,

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk. i art. 286 § 1 kk. i art. 270 § 1 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk.

orzeka

1.  Oskarżoną D. A. (2) uznaje za winną popełnienia czynu zarzucanego jej w pkt I aktu oskarżenia z tą zmianą w zakresie:

- pkt a), że przyjmuje, że na podstawie umowy pożyczki pieniężnej nr (...) doszło do wypłaty kapitału w wysokości 800 zł, tym samym, że oskarżona doprowadziła pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 2.230 zł,

- pkt b), że przyjmuje, że na podstawie aneksu nr (...) doszło do wypłaty kapitału w wysokości 980 zł, tym samym, że oskarżona doprowadziła pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 3.210 zł,

- pkt n), że eliminuje z jego opisu fragment: „Aneks nr (...) z dnia 06.02.2017r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1458,13 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 06.02.2017r oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 06.02.2017r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 630 zł., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni”, ustalając jednocześnie, że wniosek o pożyczkę pochodził z dnia 13.06.2017r. oraz, że doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 790 zł,

- pkt o), że ustala, iż doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 1.050 zł,

- pkt gg), że ustala, iż doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 980 zł,

- pkt hh), że ustala, iż doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1160 zł, jednocześnie przyjmując, że oskarżona doprowadziła pokrzywdzonego (...) Finanse S. A. z siedzibą w P. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 64.780 zł i za to na podstawie art. 297§1 kk w zb. z art. 286§1 kk w zb. z art. 270§1 kk w zb. z art. 190a§2 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12§1 kk w zw. z art. 65§1 kk skazuje ją, zaś na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art. 11§3 kk w zw. z art. 65§1 kk w zw. z art. 4§1 kk wymierza jej karę 1 (jeden) roku i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności.

2.  Oskarżoną D. A. (2) uznaje za winną popełnienia czynu zarzucanego jej w pkt II aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 284§2 kk w zw. z art. 12§1 kk w zw. z art. 65§1 kk skazuje ją, zaś na podstawie art. 284§2 kk w zw. z art. 65§1 kk w zw. z art. 4§1 kk wymierza jej karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności.

3.  Oskarżoną D. A. (2) uznaje za winną popełnienia czynu zarzucanego jej w pkt III aktu oskarżenia z tą zmianą, że przyjmuje, iż czynu dopuściła się w okresie od 22 sierpnia 2017r. do 1 grudnia 2017r. oraz w zakresie pkt a), że umowa pożyczki pieniężnej nr (...) została sporządzona dnia 10.10.2017r. i za to na podstawie art. 297§1 kk w zb. z art. 286§1 kk w zb. z art. 270§1 kk w zb. z art. 190a§2 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12§1 kk w zw. z art. 65§1 kk skazuje ją, zaś na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art. 11§3 kk przy zastosowaniu art. 60§3 i 6 pkt 4 kk w zw. z art. 57§2 kk w zw. z art. 4§1 kk wymierza jej karę grzywny w wymiarze 250 (dwieście pięćdziesiąt) stawek dziennych, przy przyjęciu, że jedna stawka dzienna równa jest kwocie 20 (dwadzieścia) złotych,

4.  Na podstawie art. 85§1 kk, art. 86§1 kk w zw. z art. 4§1 kk łączy orzeczone wobec oskarżonej D. A. (2) kary jednostkowe pozbawienia wolności i orzeka karę łączną 1 (jednego) roku i 6 (sześć) pozbawienia wolności.

5.  Oskarżonego M. R. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt IV aktu oskarżenia z tą zmianą, że przyjmuje, iż czynu dopuścił się w okresie od 22 sierpnia 2017r. do 1 grudnia 2017r. oraz w zakresie pkt a), że umowa pożyczki pieniężnej nr (...) została sporządzona dnia 10.10.2017r. i za to na podstawie art. 297§1 kk w zb. z art. 286§1 kk w zb. z art. 270§1 kk w zb. z art. 190a§2 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12§1 kk w zw. z art. 65§1 kk skazuje go, zaś na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art. 11§3 kk w zw. z art. 65§1 kk w zw. z art. 4§1 kk wymierza mu karę 1 (jeden) roku i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności.

6.  Oskarżonego M. R. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt V aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 270§1 kk w zw. z art. 12§1 kk skazuje go, zaś na podstawie art. 270§1 kk w zw. z art. 33§1 i 3 kk w zw. z art. 4§1 kk orzeka wobec oskarżonego karę grzywny w wymiarze 100 (sto) stawek dziennych przy przyjęciu, że jedna stawka dzienna równa jest kwocie 20 (dwadzieścia) złotych.

7.  Oskarżonego R. B. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 297§1 kk w zb. z art. 286§1 kk w zb. z art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk skazuje go, zaś na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art. 11§3 kk wymierza mu karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności.

8.  Oskarżonego M. T. (2) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 297§1 kk w zb. z art. 286§1 kk w zb. z art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk skazuje go, zaś na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art. 11§3 kk przy zastosowaniu art. 37a kk w zw. z art. 4§1 kk w zw. z art. 34§1 i 1a pkt 1 kk, art. 35§1 kk wymierza mu karę 6 (sześć) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 24 (dwadzieścia cztery) godzin w stosunku miesięcznym.

9.  Oskarżonego P. B. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, z tym, że przyjmuje, iż czynu dopuścił się w dniu 10 października 2017r. i za to na podstawie art. 297§1 kk w zb. z art. 286§1 kk w zb. z art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 64§1 kk skazuje go, zaś na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art. 11§3 kk wymierza mu karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności.

10.  Oskarżonego K. O. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 297§1 kk w zb. z art. 286§1 kk w zb. z art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk skazuje go, zaś na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art. 11§3 kk wymierza mu karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności.

11.  Oskarżonego M. A. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 297§1 kk w zb. z art. 286§1 kk w zb. z art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 64§1 kk skazuje go, zaś na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art. 11§3 kk wymierza mu karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności.

12.  Oskarżonego A. W. (3) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 297§1 kk w zb. z art. 286§1 kk w zb. z art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk skazuje go, zaś na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art. 11§3 kk przy zastosowaniu art. 37a kk w zw. z art. 4§1 kk w zw. z art. 34§1 i 1a pkt 1 kk, art. 35§1 kk wymierza mu karę 6 (sześć) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 24 (dwadzieścia cztery) godzin w stosunku miesięcznym.

13.  Oskarżonego K. H. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 297§1 kk w zb. z art. 286§1 kk w zb. z art. 270§1 kk w zb. z art. 190a§2 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12§1 kk skazuje go, zaś na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art. 11§3 kk w zw. z art. 4§1 kk wymierza mu karę 1 (jeden) roku pozbawienia wolności.

14.  Oskarżonego K. Ł. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, z tym, że przyjmuje, iż czynu dopuścił się w okresie od 23 października 2017r. do 26 października 2017r. i za to na podstawie art. 297§1 kk w zb. z art. 286§1 kk w zb. z art. 270§1 kk w zb. z art. 190a§2 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 64§1 kk w zw. z art. 12§1 kk skazuje go, zaś na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art. 11§3 kk w zw. z art. 4§1 kk wymierza mu karę 1 (jeden) roku pozbawienia wolności.

15.  Oskarżonego K. S. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, z tym, że przyjmuje, że czynu dopuścił się przed upływem 5 lat od odbycia kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za podobne przestępstwo umyślne i w konsekwencji czyn kwalifikuje z art. 297§1 kk w zb. z art. 286§1 kk w zb. z art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 64§1 kk i za to go skazuje, zaś na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art. 11§3 kk wymierza mu karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności.

16.  Na podstawie art. 46§1 kk orzeka wobec oskarżonej D. A. (2) za czyn opisany w pkt I aktu oskarżenia środek kompensacyjny w postaci obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę pokrzywdzonemu (...) Finanse S. A. z siedzibą w P. kwoty 52,450 (pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) złotych.

17.  Na podstawie art. 46§1 kk orzeka wobec oskarżonej D. A. (2) za czyn opisany w pkt II aktu oskarżenia środek kompensacyjny w postaci obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę pokrzywdzonemu (...) Finanse S. A. z siedzibą w P. kwoty 4.772,46 (cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa 46/100) złotych.

18.  Na podstawie art. 46§1 kk orzeka wobec oskarżonej D. A. (2) za czyn opisany w pkt III aktu oskarżenia środek kompensacyjny w postaci obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę pokrzywdzonemu (...) Finanse S. A. z siedzibą w P. kwoty 65.389 (sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) złotych, w tym solidarnie z:

- M. R. (1) kwoty 61.769 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) złotych,

- R. B. (1) kwoty 1380 (tysiąc trzysta osiemdziesiąt) złotych,

- M. T. (2) kwoty 1.009 (tysiąc dziewięć) złotych,

- P. B. (1) kwoty 1.670 (tysiąc sześćset siedemdziesiąt) złotych,

- K. O. kwoty 1.250 (tysiąc dwieście pięćdziesiąt) złotych,

- M. A. kwoty 540 (pięćset czterdzieści) złotych,

- K. H. (1) kwoty 7870 (siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt) złotych,

- K. Ł. (1) kwoty 4.130 (cztery tysiące sto trzydzieści) złotych,

- K. S. (1) kwoty 1.160 (tysiąc sto sześćdziesiąt) złotych.

19.  Na podstawie art. 46§1 kk orzeka wobec oskarżonego M. R. (1) za czyn opisany w pkt IV aktu oskarżenia środek kompensacyjny w postaci obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę pokrzywdzonemu (...) Finanse S. A. z siedzibą w P. kwoty 61.769 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) złotych, w tym solidarnie z:

- D. A. (2) kwoty 61.769 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć),

- R. B. (1) kwoty 1.380 (tysiąc trzysta osiemdziesiąt) złotych,

- M. T. (2) kwoty 1.009 (tysiąc dziewięć) złotych,

- P. B. (1) kwoty 1.670 (tysiąc sześćset siedemdziesiąt) złotych,

- K. O. kwoty 1.250 (tysiąc dwieście pięćdziesiąt) złotych,

- M. A. kwoty 540 (pięćset czterdzieści) złotych,

- K. H. (1) kwoty 5.380 (pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt) złotych,

- K. Ł. (1) kwoty 3.000 (trzy tysiące) złotych,

- K. S. (1) kwoty 1.160 (tysiąc sto sześćdziesiąt) złotych.

20.  Na podstawie art. 46§1 kk orzeka wobec oskarżonego R. B. (1) za czyn opisany w pkt VI aktu oskarżenia środek kompensacyjny w postaci obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę pokrzywdzonemu (...) Finanse S. A. z siedzibą w P. kwoty 1.380 (tysiąc trzysta osiemdziesiąt) złotych solidarnie z D. A. (2) i M. R. (1).

21.  Na podstawie art. 46§1 kk orzeka wobec oskarżonego M. T. (2) za czyn opisany w pkt VII aktu oskarżenia środek kompensacyjny w postaci obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę pokrzywdzonemu (...) Finanse S. A. z siedzibą w P. kwoty 1.009 (tysiąc dziewięć) złotych solidarnie z D. A. (2) i M. R. (1).

22.  Na podstawie art. 46§1 kk orzeka wobec oskarżonego P. B. (1) za czyn opisany w pkt VIII aktu oskarżenia środek kompensacyjny w postaci obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę pokrzywdzonemu (...) Finanse S. A. z siedzibą w P. kwoty 1.670 (tysiąc sześćset siedemdziesiąt) złotych solidarnie z D. A. (2) i M. R. (1).

23.  Na podstawie art. 46§1 kk orzeka wobec oskarżonego K. O. za czyn opisany w pkt IX aktu oskarżenia środek kompensacyjny w postaci obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę pokrzywdzonemu (...) Finanse S. A. z siedzibą w P. kwoty 1.250 (tysiąc dwieście pięćdziesiąt) złotych solidarnie z D. A. (2) i M. R. (1).

24.  Na podstawie art. 46§1 kk orzeka wobec oskarżonego M. A. za czyn opisany w pkt X aktu oskarżenia środek kompensacyjny w postaci obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę pokrzywdzonemu (...) Finanse S. A. z siedzibą w P. kwoty 540 (pięćset czterdzieści) złotych solidarnie z D. A. (2) i M. R. (1).

25.  Na podstawie art. 46§1 kk orzeka wobec oskarżonego K. H. (1) za czyn opisany w pkt XII aktu oskarżenia środek kompensacyjny w postaci obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę pokrzywdzonemu (...) Finanse S. A. z siedzibą w P. kwoty 7870 (siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt) złotych solidarnie z D. A. (2) oraz M. R. (1) do kwoty 5.380 (pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt) złotych.

26.  Na podstawie art. 46§1 kk orzeka wobec oskarżonego K. Ł. (1) za czyn opisany w pkt XIII aktu oskarżenia środek kompensacyjny w postaci obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę pokrzywdzonemu (...) Finanse S. A. z siedzibą w P. kwoty 4.130 (cztery tysiące sto trzydzieści) złotych solidarnie z D. A. (2) oraz M. R. (1) do kwoty 3.000 (trzy tysiące) złotych.

27.  Na podstawie art. 46§1 kk orzeka wobec oskarżonego K. S. (1) za czyn opisany w pkt XIV aktu oskarżenia środek kompensacyjny w postaci obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę pokrzywdzonemu (...) Finanse S. A. z siedzibą w P. kwoty 1.160 (tysiąc sto sześćdziesiąt) złotych solidarnie z D. A. (2) i M. R. (1).

28.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. T. S. kwotę 826,56 (osiemset dwadzieścia sześć 56/100) złotych tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu, w tym kwotę 154,56 (sto pięćdziesiąt cztery 56/100) złotych tytułem podatku VAT oraz kwotę 167,16 (sto sześćdziesiąt siedem 16/100) złotych tytułem zwrotu kosztów dojazdu.

29.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. N. K. kwotę 826,56 (osiemset dwadzieścia sześć 56/100) złotych tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu, w tym kwotę 154,56 (sto pięćdziesiąt cztery 56/100) złotych tytułem podatku VAT.

30.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. B. N. kwotę 826,56 (osiemset dwadzieścia sześć 56/100) złotych tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu, w tym kwotę 154,56 (sto pięćdziesiąt cztery 56/100) złotych tytułem podatku VAT.

31.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. K. (3) kwotę 826,56 (osiemset dwadzieścia sześć 56/100) złotych tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu, w tym kwotę 154,56 (sto pięćdziesiąt cztery 56/100) złotych tytułem podatku VAT oraz kwotę 167,16 (sto sześćdziesiąt siedem 16/100) złotych tytułem zwrotu kosztów dojazdu.

32.  Zwalnia oskarżonych od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

dot. D. A. (2), K. Ł. (1), P. B. (1) i K. O. (w całości)

oraz co do kary w trybie art. 423§1a kpk dot. R. B. (1), M. A., K. H. (1). K. S. (1), A. W. (3), M. R. (1)

Formularz UK 1

Sygnatura akt

V K 16/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

D. A. (2)

Pkt 1 wyroku ( I a/o)

Pkt 2 wyroku ( II a/o)

Pkt 3 wyroku ( III a/o)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

D. A. (2) (dalej D. A. (2)) została zatrudniona jako doradca klienta w firmie (...) S.A. z siedzibą w P. w dniu 20 czerwca 2016r. na podstawie umowy o świadczenie usług przez przedstawiciela. Firma, w której podjęła pracę, zajmuje się udzielaniem pożyczek gotówkowych w domu klienta, a także obsługą klientów, którzy otrzymali pożyczkę. D. A. (2), jako przedstawicielka firmy, posiadała pełnomocnictwo do zawierania umów i udzielania pożyczek. Do zadań doradcy należało spotkanie się z klientem w celu weryfikacji podawanych przez niego danych oraz sporządzenie umowy w formie papierowej, którą klient musiał podpisać w obecności przedstawiciela firmy. Do umowy były załączane kserokopie dowodów osobistych a także, przy kwotach pożyczki ponad 1500 zł, zaświadczenie o zarobkach lub kserokopie umowy o pracę. Przy kwotach pożyczki do 1000 zł wystarczająca była kserokopia decyzji o przyznanym zasiłku i świadczeniu 500 +. Po podpisaniu umowy doradca przekazywał klientowi pieniądze w formie gotówkowej lub w postaci karty przedpłacowej, na którą były przelewane środki finansowe. W tym drugim przypadku klient sam mógł pobrać pieniądze przy użyciu karty. D. A. (2) była również uprawniona do odbierania rat z udzielonych pożyczek, z których następnie rozliczała się z firmą w systemie tygodniowym podobnie jak i z zaliczek otrzymywanych z firmy na poczet zawierania nowych umów. Miała także prawo do sporządzania aneksów do już zawartych umów. Za wykonywane czynności D. A. (2) przysługiwało wynagrodzenie w postaci 5% od zebranych rat, 80 złotych za podpisaną umowę i 50 złotych za podpisany aneks do umowy.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190, 2707, 2202-2204

zeznania M. G.

k. 28

zeznania A. W.

k. 29-30, 162-163

zeznania A. J.

k. 189-195

Pod koniec lata 2019r. D. A. (2) zaczęła mieć problemy finansowe. Wpadła wówczas na pomysł, że będzie nadawała bieg uprzednio podrobionym umowom o udzielenie pożyczek, wnioskom o udzielenie pożyczek, oświadczeniom pożyczkobiorców oraz aneksom do umów pożyczek pieniężnych. Do sporządzenia dokumentacji wykorzystywała dane osobowe innych osób m.in. członków swojej rodziny i znajomych lub dane osób, które już wcześniej zaciągnęły jakąś pożyczkę. Po wypełnieniu blankietów dokumentów, podpisy na nich za klientów składała D. A. (2) lub inne osoby. Następnie przedkładała dokumenty, bezpośrednio lub drogą elektroniczną, do centrali firmy, celem realizacji ich jako autentyczne. W ten sposób doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 64.780 zł na szkodę (...) Finanse S. A. i uczyniła sobie z popełnienia przestępstw stałe źródło dochodu.

wyjaśnienia D. A.

zeznania A. J.

pisma z firmy (...)

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

k. 189-195

k. 2103-2106, 2760-2762

Proceder ten dotyczył szeregu umów pożyczki pieniężnej oraz aneksów do tych umów, w tym:

a)

- umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 29.08.2016 r. na kwotę 1470 zł wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 29.08. (...). oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 29.08.2016 r., w wyniku której doszło do wypłaty kapitału w kwocie 800 zł., na których podpisy nie pochodziły od wnioskodawczyni;

- Aneksu nr (...) z dnia 30.12.2016 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1803,09 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 30.12.2016 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 30.12.2016 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 710 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2)

- Aneksu nr (...) z dnia 31.05.2017 r. do umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1848,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 31.05.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 31.05.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 720 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2)

Dokumenty te zostały sporządzone na nazwisko siostry oskarżonej P. S. (1). Zachowaniem swym oskarżona doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 2230 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i P. S. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

dokumentacja dot. umowy pożyczki i aneksów do umowy

zał. k. 11, 22, 21

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1721, 2044

ą)

- Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 05.09.2016 r. na kwotę 850 zł wraz z wnioskiem o pożyczkę pieniężną z dnia 05.09.2016 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 05.09.2016 r. , w wyniku której doszło do wypłaty kapitału w kwocie 500 zł., na których podpisy nie pochodzą od wnioskodawczyni,

-Aneksu nr (...) z dnia 06.07.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1858,80zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 06.07.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 06.07.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 730 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

-Aneksu nr (...) z dnia 09.01.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1985,52 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 09.01.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 09.01.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 770 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

Dokumenty te zostały sporządzone na nazwisko dalszej kuzynki oskarżonej P. D. (1). Zachowaniem swym oskarżona doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 2000 zł na szkodę (...) Finanse S. A. i P. D. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190, 2707, 2202-2204

dokumentacja dot. umowy pożyczki i aneksów do umowy

zał. k. 7, 17, 16

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1804, 1906- 1086v, 2049

zeznania P. D.

k. 1146-1147

b)- Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 26.09.2016r, na kwotę 2088 zł wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 26.09.2016 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 26.09.2016 r., w wyniku której doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1000 zł., na których podpisy nie pochodzą od wnioskodawczyni,

- Aneksu nr (...) z dnia 06.10.2017 r., do umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 2108,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 06.10.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 06.10.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 980 zł, na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

- Aneksu nr (...) z dnia 28.01.2017 r., do umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1191,47 zł. wraz z oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 28.01.2017 r. oraz wnioskiem o pożyczkę z dnia 28.01.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 510 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

-Aneksu nr (...) z dnia 31.05.2017 r., do umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1580,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 31.05.2017r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 31.05.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 720 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2).

Dokumenty te zostały sporządzone na nazwisko matki oskarżonej L. S. (1). Zachowaniem swym oskarżona doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 3.210 zł na szkodę (...) Finanse S. A. i L. S. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190, 2707, 2202-2204

dokumentacja dot. umowy pożyczki i aneksów do umowy

zał. k. 61, 15,14

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1722, 2044

c)

- Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 21.11.2016 r. na kwotę 1870 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 21.11.2016 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 21.11.2016 r., w wyniku której doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1000 zł., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni,

-Aneksu nr (...) z dnia 23.03.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 2451,30 zł wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 23.03.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 23.03.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1090 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

-Aneksu nr (...) z dnia 27.07.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1850,80 zł wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 27.07.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 27.07.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 990 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2).

Dokumenty te zostały sporządzone na nazwisko ciotki oskarżonej A. W. (1). Zachowaniem swym oskarżona doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3080 zł na szkodę (...) Finanse S. A. i A. W. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190, 2707, 2202-2204

dokumentacja dot. umowy pożyczki i aneksów do umowy

zał. k. 2, 3, 4

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1733v-1734, 1734v-1735, 1729, 2056

zeznania A. W.

k. 556

ć) - Aneksu nr (...) z dnia 30.12.2016 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...) na kwotę 1640 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 30.12.2016 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 30.12.2016 r., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2).

Dokumenty te zostały sporządzone na nazwisko A. C. (1). Zachowaniem swym oskarżona doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 660 zł na szkodę (...) Finanse S. A. i A. C. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190, 2707, 2202-2204

dokumentacja dot. aneksu do umowy

zał. k. 41

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1725, 2045

zeznania A. C.

k. 457

d) - Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 02.01.2017 r. na kwotę 1870 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 02.01.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 02.01.2017 r. , w wyniku której doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1000 zł., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni,

-Aneksu nr (...) z dnia 06.09.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...) na kwotę 1770,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 06.09.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 06.09.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 910 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

-Aneksu nr (...) z dnia 04.05.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1866,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 04.05.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 04.05.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1140 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2).

Dokumenty te zostały sporządzone na nazwisko szwagierki oskarżonej A. S.. Oskarżona zachowaniem swym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3050 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i A. S.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190, 2707, 2202-2204

dokumentacja dot. umowy pożyczki i aneksów do umowy

k. 9, 18, 19

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1735v-1735, 1725v-1726, 2045v

e) - Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 30.01.2017 r. na kwotę 1870 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 30.01.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 30.01.2017 r. w wyniku której doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1000 zł., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni,

-Aneksu nr (...) z dnia 05.10.2017 r., do umowy pożyczki pieniężnej nr (...) na kwotę 1920,80 zł, wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 05.10.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 05.10.2017 r. , w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1060 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

-Aneksu nr (...) z dnia 01.06.2017 r. do umowy pożyczki pieniężnej (...) na kwotę 1856,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 01.06.2017 r oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 01.06.2017 r, w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1130 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

Dokumenty te zostały sporządzone na nazwisko M. M. (1), koleżanki oskarżonej. Swoim zachowaniem oskarżona doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 3190 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i M. M. (1).

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190, 2707, 2202-2204

dokumentacja dot. umowy pożyczki i aneksów do umowy

zał. k. 5, 62, 23

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1738-1739, 1719v-1720, 1744v, 2043v, 1738-1739

zeznania M. M.

k. 23-25, 279-280

ę)- Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 31.01.2017 r. na kwotę 1870 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 31.01.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 31.01.2017 r. w wyniku której doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1000 zł., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni,

- Aneksu nr (...) z dnia 09.06.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej nr (...), na kwotę 1886,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 09.06.2017 r oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 09.06.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1160 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

- Aneksu nr (...) z dnia 11.10.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej nr (...), na kwotę 1920 ,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 11.10.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 11.10.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1060 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2).

Dokumenty te zostały sporządzone na nazwisko koleżanki oskarżonej J. S. (1). Oskarżona swoim zachowaniem doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3220 zł na szkodę (...) Finanse S. A. i J. S. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190, 2707, 2202-2204

dokumentacja dot. umowy pożyczki i aneksów do umowy

zał. k. 6,13,58

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1730-1731

zeznania J. S.

k. 36, 257-258

f)- Aneksu nr (...) z dnia 27.02.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1502,16 zł. wraz z oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 27.02.2017 r. oraz wnioskiem o pożyczkę z dnia 27.02.2017 r. , w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 650 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

- Aneksu nr (...) z dnia 11.07.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1560,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 11.07.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 11.07.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 700 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

-Aneksu nr (...) z dnia 16.11.2017 r. , do Umowy pożyczki pieniężnej (...), wraz z wnioskiem o pożyczkę pieniężną z dnia 16.11.2017r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 16.11.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 840 zł., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni,

Dokumenty te sporządzono na nazwisko D. G.. Oskarżona swoim zachowaniem doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2190 zł na szkodę (...) Finanse S. A. i D. G.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190, 2707, 2202-2204

dokumentacja dot. aneksów do umowy

zał. k. 44, 45

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1083v, 1804v, 2055v, 2048v

zeznania D. G.

k. 1093-1094

g)- Aneksu nr (...) z dnia 28.02.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1305,20 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 28.02.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 28.02.2017 r. , w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 560 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

-Aneksu nr (...) z dnia 06.07.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 2018,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 06.07.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 06.07.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 890 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

Dokumenty te sporządzono na nazwisko I. T. (M.). Oskarżona swoim zachowaniem doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1450 zł na szkodę (...) Finanse S. A. i I. T. (M.)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190, 2707, 2202-2204

dokumentacja dot. aneksów do umowy

zał. k. 38, 39

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 2051v

zeznania I. T. (M.)

k. 669-670

h) - Aneksu nr (...) z dnia 07.03.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1327,07 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 07.03.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 07.03.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 570 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

-Aneksu nr (...) z dnia 10.07.2017 r, do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1988,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 10.07.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 10.07.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 860 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

Dokumenty powyższe zostały sporządzone na nazwisko P. M. (1). Swoim zachowaniem oskarżona doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1430 zł na szkodę (...) Finanse S. A. i P. M. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190, 2707, 2202-2204

dokumentacja dot. aneksów do umowy

zał. k. 24, 12

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 2054

zeznania P. M.

k. 591-592

i) - Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 28.03.2017 r. na kwotę 1870 zł wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 28.03.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 28.03.2017 r., w wyniku której doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1000 zł., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni,

-Aneksu nr (...) z dnia 03.08.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1876,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 03.08.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 03.08.2017 r.,w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1150 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

-Aneksu nr (...) do umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 04.12.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1080 zł., na którym podpisy nie należą do wnioskodawczyni.

Dokumenty zostały sporządzone na nazwisko ciotecznej siostry oskarżonej K. R.. Oskarżona swoim zachowaniem doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 3230 zł na szkodę (...) Finanse S. A. i K. R.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190, 2707, 2202-2204

dokumentacja dot. umowy pożyczki i aneksów do umowy

zał. k. 27

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1740v-1741, 1723, 2044

zeznania K. R.

k. 425

j) - Aneksu nr (...) z dnia 27.04.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 2432,57 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 27.04.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 27.04.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2).

Dokumenty zostały sporządzone na nazwisko J. M. (1). Oskarżona swoim zachowaniem doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 920 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i J. M. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190, 2707, 2202-2204

dokumentacja dot. aneksu do umowy

zał. k. 28

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1741v-1742

zeznania J. M.

k. 611

k) -Aneksu nr (...) z dnia 09.05.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 2268,80 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 09.05.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 09.05.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni,

Dokumenty zostały sporządzone na nazwisko A. D.. Swoim zachowaniem oskarżona doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1140 zł na szkodę (...) Finanse S. A. i A. D.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190, 2707, 2202-2204

dokumentacja dot. aneksu do umowy

zał. k. 40

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1741v-1744

zeznania A. D.

k. 518

l) - Aneksu nr (...) z dnia 17.05.2017 r, do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1898,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 17.05.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 17.05.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawcy.

D. została sporządzona na nazwisko S. G.. Oskarżona swoim zachowaniem doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 770 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i S. G.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190, 2707, 2202-2204

dokumentacja dot. aneksu do umowy

zał. k. 26

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1743-1744

zeznania S G.

k. 601

ł)- Aneksu nr (...) dnia 22.05.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1878,80 zł., wraz z oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 22.05.2017 r. oraz wnioskiem o pożyczkę z dnia 22.05.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni,

D. została sporządzona na nazwisko M. K. (1). Oskarżona doprowadziła swoim zachowaniem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 750 zł na szkodę (...) Finanse S. A. i M. K. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190, 2707, 2202-2204

dokumentacja dot. aneksu do umowy

zał. k. 35

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1735

m) - Aneksu nr (...) z dnia 05.06.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1870,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 05.06.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 05.06.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawcy.

D. została sporządzona na nazwisko M. L. (1). Oskarżona swoim zachowaniem doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1010 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i M. L. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190, 2707, 2202-2204

dokumentacja dot. aneksu do umowy

zał. k. 48

opinia z zakresu badania dokumentów

k. ???

zeznania M. L.

k. 1055

n) - Aneks nr (...) z dnia 13.06.2017 r., do umowy pożyczki pieniężnej (...) na kwotę 1918,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 13.06.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 13.06.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 790 zł., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni

D. została sporządzona na nazwisko A. B.. Oskarżona swoim zachowaniem doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 790 zł na szkodę (...) Finanse S. A. i A. B.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190, 2707, 2202-2204

dokumentacja dot. aneksu do umowy

zał. k. 37

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1731v-1732

zeznania A. B.

k. 381

ń) - Aneksu nr (...) z dnia 27.06.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 2078,80 zł. wraz z oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 27.06.2017 r. oraz wnioskiem o pożyczkę pieniężną z dnia 27.06.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2).

D. została sporządzona na nazwisko T. K. (1). Oskarżona swoim zachowaniem doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 950 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i T. K. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190, 2707, 2202-2204

dokumentacja dot. aneksu do umowy

zał. k. 49

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 2055v-2056

zeznania T. K.

k. 1024

o) - Aneksu nr (...) z dnia 29.06.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 2178,80 zł. wraz z oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 29.06.2017 r. oraz wnioskiem o pożyczkę z dnia 29.06.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2).

D. została sporządzona na nazwisko R. S. (1). Oskarżona swoim zachowaniem doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.050 zł na szkodę (...) Finanse S. A. i R. S. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190, 2707, 2202-2204

dokumentacja dot. aneksu do umowy

zał. k. 34

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 2049v

zeznania R. S.

k. 1034

ó) - Aneksu nr (...) z dnia 12.07.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1736,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 12.07.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 12.07.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1010 zł., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni,

-Aneksu nr (...) z dnia 20.11.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...) na kwotę 1590,80zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 20.11.207 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 20.11.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 730 zł., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni

D. została sporządzona na nazwisko D. J. (1). Oskarżona swoim zachowaniem doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1740 zł na szkodę (...) Finanse S. A. i D. J. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190, 2707, 2202-2204

dokumentacja dot. aneksów do umowy

zał. k. 30, 51

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1805

zeznania D. J.

k. 634

p) - Aneksu nr (...) z dnia 13.07.2017 r, do Umowy pożyczki pieniężnej (...) na kwotę 2046,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 13.07.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 13.07.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1320 zł., na których podpisy nie należą do wnioskodawcy,

-Aneksu nr (...) z dnia 16.11.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...) na kwotę 2140,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 16.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 16.11.2017 r, w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1280 zł., na których podpisy nie należą do wnioskodawcy.

D. została sporządzona na nazwisko K. G. (1). Oskarżona swoim zachowaniem doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2600 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i K. G. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190, 2707, 2202-2204

dokumentacja dot. aneksów do umowy

zał. k. 25, 54

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1733, 1736-1737

zeznania K. G.

k. 483

r) - Aneksu nr (...) z dnia 08.08.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 2198,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 08.08.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 08.08.2017 r., na których podpisy zostały sfałszowane przez D. A. (2).

D. została sporządzona na nazwisko B. C. (1) (obecnie G.). Oskarżona swoim zachowaniem doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1070 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i B. C. (1) (obecnie G.)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190, 2707, 2202-2204

dokumentacja dot. aneksu do umowy

zał. k. 42

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1801v, 2046

zeznania B. C. (G.)

k. 644

s) -Aneksu nr (...) z dnia 16.08.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1606,80 zł, wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 16.08.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 16.08.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni.

D. ta została sporządzona na nazwisko J. K. (1) , Oskarżona swoim zachowaniem doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 880 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i J. K. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190, 2707, 2202-2204

dokumentacja dot. aneksu do umowy

zał. k. 32

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1741

zeznania J. K.

k. 508

ś) - Aneksu nr (...) z dnia 05.09.2017 r, do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1846,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 05.09.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 05.09.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2).

D. została sporządzona na nazwisko J. R.. Oskarżona swoim zachowaniem doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1120 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i J. R.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190, 2707, 2202-2204

dokumentacja dot. aneksu do umowy

zał. k. 20

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1723v-1724, 2044v

zeznania J. R.

k. 435

t) - Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 11.09.2017 r., na kwotę 1499 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 11.09.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 11.09.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni

D. została sporządzona na nazwisko E. D.. Oskarżona swoim zachowaniem doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1000 zł na szkodę (...) Finanse S. A. i E. D.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190, 2707, 2202-2204

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 1

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1742

zeznania E. D.

k. 535

u) - Aneksu nr (...) z dnia 29.09.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 2458,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 29.09.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 29.09.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

D. została sporządzona na nazwisko B. M. (1). Oskarżona swoim zachowaniem doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1330 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i B. M. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190, 2707, 2202-2204

dokumentacja dot. aneksu do umowy pożyczki

zał. k. 63

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 2050v

zeznania B. M.

k. 869

w) - Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 11.10.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 11.10.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 11.10.2017 r., w których podpisy nie należą do wnioskodawcy.

D. została sporządzona na nazwisko R. S. (2), ojca D. A. (2). Oskarżona swoim zachowaniem doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i R. S. (2)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190, 2707, 2202-2204

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 97

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1739

x) -Aneksu nr (...) z dnia 13.10.2017 r. do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1750.80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 13.10.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 13.10.2017 r., w których podpisy nie należą do wnioskodawczyni.

D. została sporządzona na nazwisko D. B. (1). Oskarżona swoim zachowaniem doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 890 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i D. B. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190, 2707, 2202-2204

dokumentacja dot. aneksu do umowy pożyczki

zał. k. 60

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1732-1733

zeznana D. B.

k. 392

y) - Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 17.10.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 17.10.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 17.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2).

D. została sporządzona na nazwisko G. G. (1). Oskarżona swoim zachowaniem doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i G. G. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190,

(...), (...)- (...)

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 76

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1801v, 2046v

zeznania G. G.

k. 739

z) - Aneksu nr (...) z dnia 08.11.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 2348,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 08.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 08.11.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni.

D. została sporządzona na nazwisko E. N. (1). Oskarżona swoim zachowaniem doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1220 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i E. N. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

dokumentacja dot. aneksu do umowy pożyczki

zał. k. 56

opinia z zakresu badania dokumentów

???

zeznania E. N.

k. 1066

ź) - Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 14.11.2017 r. na kwotę 1499 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 14.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 14.11.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni.

D. została sporządzona na nazwisko M. T. (1). Oskarżona swoim zachowaniem doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i M. T. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 90

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1805

zeznania M. T.

k. 729

ż) - Aneksu nr (...) z dnia 14.11.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 2598,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 14.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 14.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2). D. została sporządzona na nazwisko D. W. (1). Oskarżona swoim zachowaniem doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1470 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i D. W. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

dokumentacja dot. aneksu do umowy pożyczki

zał. k. 57

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 2050

zeznana D. W.

k. 926

aa) - Aneksu nr (...) z dnia 16.11.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 2298,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 16.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 16.11.2017 r. , w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1170 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

-Aneksu nr (...) z dnia 12.07.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1910,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 12.07.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 12.07.2017 r. , w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1050 zł., na których podpisy nie należą do wnioskodawcy.

D. została sporządzona na nazwisko M. Ż.. Oskarżona swoim zachowaniem doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2220 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i M. Ż.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

dokumentacja dot. aneksów do umowy pożyczki

zał. 46, 55

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1802, 2047v, 1807

zeznania M. Ż.

k. 856

bb) - Aneksu nr (...) z dnia 20.11.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 2090,80 zł. wraz z oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 20.11.2017 r. oraz wnioskiem o pożyczkę z dnia 20.11.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni.

D. została sporządzona na nazwisko J. W. (1). Oskarżona swoim zachowaniem doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1230 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i J. W. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

dokumentacja dot. aneksu do umowy pożyczki

zał. k. 52

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1805v

zeznania J. W.

k. 798

cc) - Aneksu nr (...) z dnia 20.11.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1858,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 20.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 20.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2).

D. została sporządzona na nazwisko J. K. (2). Oskarżona swoim zachowaniem doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 730 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i J. K. (2)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

dokumentacja dot. aneksu do umowy pożyczki

zał. k. 53

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1802v, 2047v

zeznania J. K.

k. 846

dd) - Aneksu nr (...) z dnia 23.11.2017 r., do umowy pożyczki pieniężnej (...) na kwotę 1366,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 23.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 23.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2). D. została sporządzona na nazwisko E. S. (1). Oskarżona swoim zachowaniem doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 640 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i E. S. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

dokumentacja dot. aneksu do umowy pożyczki

zał. k. 94

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1720-1721, 2043v

zeznania E. S.

k. 290

ee) - Aneksu nr (...) z dnia 23.11.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...) na kwotę 1890,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 23.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 23.11.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1030 zł., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2),

-Aneksu nr (...) z dnia 20.07.2017 r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1876,80 zł wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 20.07.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 20.07.2017 r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 1150 zł., na których podpisy nie należą do wnioskodawcy.

D. została sporządzona na nazwisko P. S. (2) , brata D. A. (2). Swoim zachowaniem oskarżona doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2180 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i P. S. (2)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

dokumentacja dot. aneksów do umowy pożyczki

zał. . 95, 31

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1728v, 2056, 1737v-1738

ff) - Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 30.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 30.11.2017 r., dyspozycją z dnia 30.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 30.11.2017 r. oraz potwierdzeniem zawarcia umowy z dnia 30.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2).

D. został sporządzona na nazwisko A. W. (2). Oskarżona swoim zachowaniem doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i A. W. (2)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

dokumentacja dot. umowy pożyczki

k. 12 (akta sprawy)

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1724, 2045

zeznania A. W.

k. 447

gg) -Aneksu nr (...) do umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 01.12.2017 r. na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni.

D. została sporządzona na nazwisko B. K. (1) . Oskarżona swoim zachowaniem doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 980 zł na szkodę (...) Finanse S. A. i B. K. (1).

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

zeznania B. K.

k. 1648-1649

hh) - Aneksu nr (...) do umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 04.12.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawcy, na nazwisko B. D. (1), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1160 zł na szkodę (...) Finanse S. A. i B. D. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

zeznania B. D.

k. 1525

D. A. (2) jako doradca klienta w firmie (...) S.A. z siedzibą w P. była uprawniona do odbierania od klientów rat z udzielonych pożyczek. W okresie od 19 września 2016 r. do 04 grudnia 2017 r. w W. dokonała przywłaszczenia środków pieniężnych przekazanych przez klientów, celem przekazania pożyczkodawcy na poczet spłaty należności pochodzących od pożyczkobiorców w ten sposób, że :

- od D. O. pobrała 340 zł., oddała 80 zł. do (...) Finanse S. A., przywłaszczając 260 zł

- od D. F. pobrała 370 zł. oddała 200 zł. do (...) Finanse S. A., przywłaszczając 170 zł.

- od A. B. - pobrała 2372,22 zł., oddała 1710 zł. do (...) Finanse S. A. , przywłaszczając 663,22 zł.

- od M. P. - pobrała 300 zł., oddała 230 zł. do (...) Finanse S. A., przywłaszczając 70 zł.

- od B. F., pobrała 3202 zł., oddała 2350 zł. do (...) Finanse S. A, przywłaszczając 852 zł.

- od J. M. (2), pobrała 100 zł., do (...) Finanse S. A. nie oddała nic, przywłaszczając 100 zł.

- od M. E., pobrała 100 zł, nic nie oddała do E. Finanse, przywłaszczając 100 zł.

- od W. J., pobrała 2230 zł., oddała 2080 zł. do (...) Finanse S. A. przywłaszczając 150 zł.

- od K. A. pobrała 260 zł., oddała 60 zł. do (...) Finanse S. A., przywłaszczając 200 zł.

- od K. K. (2) - pobrała 80 zł. nic nie oddała do (...) Finanse S. A., przywłaszczając 80 zł.

- od S. K., pobrała 420 zł. oddała 140 zł. do (...) Finanse S. A. przywłaszczając 280 zł.

- od P. D. (2), pobrała 820 zł., oddała 730 zł. do (...) Finanse S. A., przywłaszczając 90 zł.

- od K. J. (1), pobrała 400 zł, oddała 380 zł. do (...) Finanse S. A., przywłaszczając 20 zł.

- od D. K., pobrała 640 zł., oddała 500 zł. do (...) Finanse S. A, przywłaszczając 140 zł.

- od S. E. (1), pobrała 858 zł, oddała 750 zł. do (...) Finanse S. A. przywłaszczając 108 zł.

- od S. E. (2), pobrała 1400 zł., oddała 1350 zł. do (...) Finanse S. A., przywłaszczając 50 zł.

- od M. D. (1), pobrała 290 zł, oddała 180 zł. do (...) Finanse S. A., przywłaszczając 110 zł.

- od D. K. pobrała 1410 zł, oddała 1400 zł do (...) Finanse S. A., przywłaszczając 10 zł.

- od K. J. (2), pobrała 3080 zł, oddała 2990 zł. do (...) Finanse S. A., przywłaszczając 90 zł.

- od S. B., pobrała 730 zł, oddała 440 zł do (...) Finanse S. A., przywłaszczając 290 zł.

- od S. R., pobrała 3139 zł, oddała 2200 zł. do (...) Finanse S. A., przywłaszczając 939,24 zł.

Oskarżona D. A. (2) dokonała przywłaszczenia mienia łącznego w wysokości 4772,46 zł, działając tym na szkodę wymienionych oraz (...) Finanse S. A., czyniąc sobie z popełnienia przestępstw stałe źródło dochodu

Wyjaśnienia D. A.

zeznania A. J.

pisma z firmy (...)

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

k. 189-195

k. 2103-2106, 2760-2762

W sierpniu 2017r. D. A. (2) nawiązała współpracę z M. R. (1), który miał zarejestrowaną firmę pod nazwą Usługi (...). Do jego zadań należało wystawianie sfałszowanych umów o pracę oraz sfałszowanych zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach. M. R. (1) posługiwał się przy tym zarówno pieczątką swojej firmy, jak i firmy (...) i firmy (...) w Zakresie (...). Dokumenty te były wystawiane na nazwiska osób, które chciały zawrzeć umowy pożyczki, ale nie dysponowały umową o pracę lub stosownymi zaświadczeniami o zarobkach oraz na nazwiska osób, które w ogóle nie miały takiego zamiaru. W tym drugim przypadku dane osób, potrzebne do zawarcia umowy zdobywano podstępnie, fotografując z ukrycia dowód osobisty lub zabierając go właścicielowi. Takie dowody D. A. (2) dostarczali K. Ł. (1), K. H. (1), M. R. (1). Na fałszowanych dokumentach (umowach pożyczki, umowach o pracę, zaświadczeniach) podpisywał się M. R. (1), K. H. (1) i K. Ł. (1). D. A. (2) przedkładała następnie podrobioną dokumentację do centrali (...) Finanse S. A. celem realizacji jako autentycznej.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

protokół oględzin

k. 1291-1292, 2230-2232

k. 19-22

Działania dotyczyły szeregu umów:

a) ) - Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 10.10.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 10.10.2017 r. wnioskiem o pożyczkę z dnia 10.10.2017 r. , na których widnieją autentyczne podpisy P. B. (1), do której dołączono sfałszowaną umowę o pracę z dnia 01.06.2017 r. z Usługi (...), na której podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) oraz sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z dnia 09.10.2017 r. z Usługi (...).

D. została wystawiona na nazwisko P. B. (1). Działania oskarżonych doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 74

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 2153v, 2164

ą) – Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 22.08.2017 r. na kwotę 2119,60 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 22.08.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 22.08.2017 r., na których widnieją autentyczne podpisy M. A., do której dołączono zaświadczenie o zarobkach z dnia 21.08.2017 r., z Usługi (...) i zaświadczenie o zarobkach z dnia 28.08.2017 r. z Usługi (...) sfałszowane przez M. R. (1).

D. została sporządzona na nazwisko M. A.. Swoim zachowaniem oskarżeni doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

wyjaśnienia M. A.

k. 2289-2291

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 117

k. 1564

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 2153

b) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...), z dnia 22.08.2017 r. na kwotę 2726,80 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 22.08.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 22.08.2017 r., na których widnieją autentyczne podpisy K. O., do której dołączono sfałszowaną umową o pracę z dnia 01.03.2017 r. z Usługi (...), na której widnieją autentyczne podpisy K. O. oraz sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z dnia 21.08.2017 r. z Usługi (...).

D. została sporządzona na nazwisko K. O.. Oskarżeni swoim zachowaniem doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

częściowo wyjaśnienia K. O.

k. 2707v

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 100

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 2154

c) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 19.09.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 19.09.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 19.09.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez K. H. (1), do których dołączono sfałszowaną umową o pracę z dnia 01.06.2017 r. z Usługi (...), na których podpisy zostały podrobione przez K. H. (1) oraz sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 14.09.2017 r. z Usługi (...).

D. została sporządzona na nazwisko M. M. (2). Działania oskarżonych doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A i M. M. (2)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 73

zeznania M. M.

k. 1478-1479

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1891v, 2054v

ć) Umowy pożyczki nr (...) z dnia 23.09.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 23.09.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 23.09.2017 r., oryginałem deklaracji przystąpienia z dnia 23.09.2017 r., potwierdzeniem zawarcia umowy z dnia 23.09.2017 r., na których widnieją autentyczne podpisy R. B. (1), do której dołączono sfałszowaną umową o pracę z dnia 01.07.2017 r. z Usługi (...), na której widnieją autentyczne podpisy R. B. (1). D. została sporządzona na nazwisko R. B. (1) , Oskarżeni swoim zachowaniem doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

k. 413 (akta)

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 2153v

wyjaśnienia R. B.

k. 2240-2241

d) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 04.10.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 04.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 04.10.2017 r., na których widnieją autentyczne podpisy M. T. (2), do której dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 01.07.2017 r. z Usługi (...).

D. sporządzono na nazwisko M. T. (2). Oskarżeni swoim zachowaniem doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł na szkodę (...) Finanse S. A.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zal. k. 111

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 2153

e) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 07.10.2017 r. na kwotę 2726,80 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 07.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 07.10.2017 r., na których widnieją autentyczne podpisy K. H. (1), do której dołączono sfałszowaną umową o pracę z dnia 01.07.2017 r. z Usługi (...), na których widnieją autentyczne podpisy K. H. (1) oraz sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 06.10.2017 r. z Usługi (...).

D. sporządzono na nazwisko K. H. (1). Swoim zachowaniem oskarżeni doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 98

opinia z zakresu badania dokumentów

???

ę )Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 11.10.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 11.10.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 11.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez K. H. (1).

D. została sporządzona na nazwisko Z. B. (1). Swoim zachowaniem oskarżeni doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i Z. B. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 96

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 2051

zeznania Z. B.

k. 1420

f) Umowy pożyczki pieniężnej nr nr (...) z dnia 14.10.2017 r., na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 14.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 14.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1), do której dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z dnia 11.10.2017 r. z Usługi (...) oraz sfałszowaną umowę o pracę z Usługi (...) z dnia 01.07.2017 r., na której podpisy zostały podrobione przez M. R. (1).

D. sporządzono na nazwisko M. R. (2). Swoim zachowaniem oskarżeni doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i M. R. (2)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 78

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1801, 1805v, 2046

zeznania M. R.

k. 691-692, 2821v

g) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 16.10.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 16.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 16.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1), do której dołączono sfałszowaną umowę o pracę z dnia 03.07.2017 r. z Usługi (...), na której podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) oraz zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 16.10.2017 r. z Usługi (...), sfałszowane przez M. R. (1).

D. została sporządzona na nazwisko K. M. (1). Swoim zachowaniem oskarżeni doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i K. M. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 75

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 2050v

zeznania K. M.

k. 939

h) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 17.10.2017 r. na kwotę 2119,60 zł wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 17.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 17.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez K. H. (1), do której dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 17.10.2017 r. z Usługi (...).

D. została sporządzona na nazwisko L. S. (2). Oskarżeni swoim zachowaniem doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i L. S. (2)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 77

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 2050

zeznania L. S.

k. 964, 2822v

i) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 23.10.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 23.10.2017 r, oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 23.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez K. Ł. (1), do której dołączono sfałszowaną umowę o pracę z dnia 20.03.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...), na której podpisy zostały podrobione przez K. Ł. (1). D. została sporządzona na nazwisko B. P.. Swoim zachowaniem oskarżeni doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i B. P.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 113

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1891v-1892, 2054v

j) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 24.10.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 24.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 24.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1), do której dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 23.10.2017 r. z Usługi (...) sfałszowane przez M. R. (1). D. została sporządzona na nazwisko R. S. (3). Swoim zachowaniem oskarżeni doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i R. S. (3)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 79

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1802, 2047

zeznania R. S.

k. 814-815

k) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 24.10.2017 r. na kwotę 2619,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 24.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 24.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1), do której dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 06.02.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...), sfałszowane przez M. R. (1). D. sporządzono na nazwisko J. B.. Swoim zachowaniem oskarżeni doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i J. B.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 114

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 2051

zeznania J. B.

k. 1395

l) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 24.10.2017 r., na kwotę 2119,60 zł., wraz z oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 24.10.2017 r., wnioskiem o pożyczkę z dnia 24.10.2017 r., na których widnieją autentyczne podpisy A. W. (3), do której dołączono sfałszowaną Umową o pracę z dnia 02.04.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...), na której widnieją autentyczne podpisy A. W. (3). D. sporzdzono na nazwisko A. W. (3) , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 80

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 2154

ł) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 25.10.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 25.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 25.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez K. Ł. (1), do której dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 02.07.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...). D. sporządzono na nazwisko P. T. (1). Swoim zachowaniem oskarżeni doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i P. T. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 116

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 2053v

zeznania P. T.

k. 1385

m) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 25.10.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 25.10.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 25.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez K. H. (1). D. została sporządzona na nazwisko K. H. (2). Oskarżeni swoim zachowaniem doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i K. H. (2)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 67

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 2049

n) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 26.10.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 26.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 26.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez K. Ł. (1) do której dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 24.10.2017 r. z Usługi (...). D. sporządzono na nazwisko W. K. (1). Oskarżeni swoim zachowaniem doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł na szkodę (...) Finanse S. A. i W. K. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 69

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 2053v

zeznania W. K.

k. 1407, 2822

ń) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 27.10.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 27.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 27.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1), do której dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 25.10.2017 r. z Usługi (...), sfałszowane przez M. R. (1). D. sporządzono na nazwisko M. M. (3). Swoim zachowaniem oskarżeni doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i M. M. (3)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 66

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 2053

zeznania M. M.

k. 889

o) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 28.10.2017 r. na kwotę 1499 zł, wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 28.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 28.10.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawcy, do której dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 25.10.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...).

D. została sporządzona na nazwisko R. S. (5). Swoim zachowaniem oskarżeni doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i R. S. (5)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 117

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1890, 1893, 2052

ó)Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 30.10.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 30.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 30.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1) , do której dołączono zaświadczenie o zarobkach z Termo - DW Usługi w Zakresie (...) z dnia 27.10.2017 r., sfałszowane przez M. R. (1). D. została sporządzona na nazwisko M. K. (2). Oskarżeni swoim zachowaniem doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i M. K. (2),

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 65

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1801,2046

zeznania M. K.

k. 704-705

p) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 03.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 03.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 03.11.2017 r., na których podpisy zostały sfałszowane przez M. R. (1), do której dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 02.11.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...) , sfałszowane przez M. R. (1). D. została sporządzona na nazwisko U. Z. (1). Oskarżeni swoim zachowaniem doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i U. Z. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 115

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1803v, 2048v

zeznania U. Z.

k. 1257, 2821v-2822

r) Umowy pożyczki pieniężnej nr 1234687z dnia 03.11.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 03.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 03.11.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawcy, do której dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z dnia 03.11.2017 r. z (...) K. R.. D. została sporządzona na nazwisko G. B. (1). Oskarżeni swoim zachowaniem doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i G. B. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 84

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1806

zeznania G. B.

k. 751, 2857

s) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 03.11.2017 r. na kwotę 1499 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 03.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 03.11.2017 r. , na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1). D. została sporządzona na nazwisko T. Z. (1). Oskarżeni swoim zachowaniem doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i T. Z. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 82

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1802, 2046v

zeznania T. Z.

k. 781

ś) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 03.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 03.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 03.11.2017 r., na których widnieją autentyczne podpisy K. S. (1), do której dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z dnia 03.11.2017 r. z (...) K. R. D. sporządzono na nazwisko K. S. (1). Swoi zachowaniem oskarżeni doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 99

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1890

t) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 04.11.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 04.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 04.11.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawcy, do której dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z dnia 03.11.2017 r. z (...) K. R.. D. została sporządzona na nazwisko M. B. (1). Swoim zachowaniem oskarżeni doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i M. B. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 81

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1804v, 1806, 2055v

zeznania M. B.

k 1105

u) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 07.11.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 07.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 07.11.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawcy, do której dołączono sfałszowaną umowę o pracę z dnia 01.06.2017 r. z (...) K. R., na której podpisy nie należą do wnioskodawcy oraz sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z dnia 03.11.2017 r. z (...) K. R.. D. została sporządzona na nazwisko R. G. (1). Swoim zachowaniem oskarżeni doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i R. G. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 83

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1807

zeznania R. G.

k. 835-836

w) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 08.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 08.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 08.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1), do której dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 06.11.2017 r. (...) K. R., sfałszowane przez M. R. (1). D. została sporządzona na nazwisko W. P. (1). Swoim zachowaniem oskarżeni doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i W. P. (1).

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 110

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1727, 2055

zeznania W. P.

k. 1314

x) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 09.11.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 09.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 09.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez K. H. (1) , do której dołączono sfałszowaną umowę o pracę z dnia 01.03.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...), na której podpisy zostały podrobione przez K. H. (1) oraz sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 07.11.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...). D. została sporządzona na nazwisko W. H., matki K. H. (1). Oskarżeni swoim zachowaniem doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i W. H.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 85

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 2050

y) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 10.11.2017 r. na kwotę 2726,80 zł wraz z wnioskiem o pożyczkę z dni 10.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 10.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1), do której dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 09.11.2017 r. z Usługi (...), sfałszowane przez M. R. (1). D. została sporządzona na nazwisko M. R. (3) , żony M. R. (1). Swoim zachowaniem oskarżeni doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i M. R. (3)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 87

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 2049v

z) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 10.11.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 10.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 10.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez D. A. (2), do której dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 10.11.2017 r. z (...) K. R., sfałszowane przez M. R. (1). D. sporządzono na nazwisko T. G.. Swoim zachowaniem oskarżeni doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i T. G.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 86

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1802, 2047

ź) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 13.11.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 13.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 13.11.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni, do której dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 13.11.2017 r. z Usługi (...). D. sporządzono na nazwisko L. C.. Swoim zachowaniem oskarżeni doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i L. C.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 102

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1892v

zeznania L. C.

k. 1663

ż) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 13.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 13.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 13.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1). D. została sporządzona na nazwisko J. M. (3). Oskarżeni swoim zachowaniem doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i J. M. (3)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 88

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1803, 2048

zeznania J. M.

k. 1242-1243

aa) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 14.11.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 14.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 14.11.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawcy dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z dnia 13.11.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...). D. została sporządzona na nazwisko Z. T.. Oskarżeni sowim zachowaniem doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i Z. T.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 89

opinia z zakresu badania dokumentów

1739v-1740

zeznania Z. T.

k. 370

bb) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 15.11.2017 r., na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę pieniężną z dnia 15.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 15.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1). D. została sporządzona na nazwisko R. K. (1). Oskarżeni swoi zachowaniem doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i R. K. (2)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 91

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1804

zeznania R. K.

k. 138

cc) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 16.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 16.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 16.11.2017 r., na których podpisy nie należą do wnioskodawcy, do której dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z dnia 15.11.2017 r. z Usługi (...). D. została sporządzona nazwisko P. G.. Oskarżeni swoim zachowaniem doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i P. G.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 92

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1806

zeznania P. G.

k. 793

dd) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 17.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę pieniężną z dnia 17.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 17.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1). D. została sporządzona na nazwisko W. C.. Oskarżeni swoim zachowaniem doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i W. C.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 109

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1892, 2054v-2055

ee) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 18.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę pieniężną z dnia 18.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 18.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1). D. została sporządzona na nazwisko H. C.. Oskarżeni swoim zachowaniem doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i H. C.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 105

opinia z zakresu badania dokumentów

(...), 2055

ff) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 20.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 20.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 20.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1), do której dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 14.11.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...), sfałszowane przez M. R. (1). D. została sporządzona na nazwisko K. B.. Oskarżeni swoim zachowaniem doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i K. B.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 101

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1890v, 2052v

gg) Umowy pożyczki nr (...) z dnia 20.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 20.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 20.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1), do której dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 27.11.2017 r. z Usługi (...), sfałszowane przez M. R. (1). D. została sporządzona na nazwisko A. G.. Oskarżeni swoim zachowaniem doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i A. G.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 99

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1804, 2049

zeznania A. G.

k. 1126

hh) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 22.11.2017 r. na kwotę 2119, 60 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 22.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 22.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1), do której dołączono zaświadczenie o zarobkach z dnia 20.11.2017 r. z (...) K. R. sfałszowane przez M. R. (1). D. została sporządzona na nazwisko K. S. (2). Oskarżeni swoim zachowaniem doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i K. S. (2)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 70

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1727v-1728, 1731, 2056

zeznania K. S.

k. 129, 404-405

ii) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 22.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 22.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 22.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1), do której dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 21.11.2017 r. z (...) K. R., sfałszowane przez M. R. (1). D. została sporządzona na nazwisko R. J.. Oskarżeni swoim zachowaniem doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i R. J.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 71

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 2053

zeznania R. J.

k. 951

jj) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 25.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 25.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 25.11.2017 r., na których popisy nie należą do wnioskodawcy, do której dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 23.11.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...). D. sporządzono na nazwisko J. J. (1). Oskarżeni swoim zachowaniem doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i J. J. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 104

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1892v

zeznania J. J.

k. 1500

kk) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 25.11.2017 r. na kwotę (...).60 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 25.11.2017 r. oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 25.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1). D. została sporządzona na nazwisko H. K. (1). Swoim zachowaniem oskarżeni doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i H. K. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 106

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1891, 2053v-2054

zeznania H. K.

k. 1545-1546

ll)Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 27.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 27.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 27.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1), do której dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 19.11.2017 r. z Usługi (...), sfałszowane przez M. R. (1). D. została sporządzona na nazwisko A. M.. Oskarżeni swoim zachowaniem doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i A. M.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 107

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1890, 2051v

łł) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 28.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 28.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 28.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1), do której dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 24.11.2017 r. z (...) K. R., sfałszowane przez M. R. (1). D. sporządzono na nazwisko M. D. (2). Oskarżeni swoim zachowaniem doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i M. D. (2)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 72

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1803, 2048

zeznania M. D.

k. 1164

mm) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 28.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 28.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 28.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1), do której dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 23.11.2017 r. z (...) K. R., sfałszowane przez M. R. (1). D. została sporządzona na nazwisko W. S. (1). Swoim zachowaniem oskarżeni doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i W. S. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 103

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1803, 2048

zeznania W. S.

k. 1171

nn)Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 29.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 29.11.2017 r., dyspozycją z dnia 29.11.2017 r., deklaracją przystąpienia z dnia 29.11.2017r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 29.11.2017 r., potwierdzeniem zawarcia umowy z dnia 29.11.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1), do której dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 17.11.2017 r. z Usługi (...), sfałszowane przez M. R. (1). D. sporządzono na nazwisko J. S. (2). Oskarżeni swoim zachowaniem doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i J. S. (2)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

(...), (...)- (...)

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

k. 15 (akta sprawy)

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1803, 2048

oo) Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 01.12.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 01.12.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 01.12.2017 r. oraz deklaracją przystąpienia z dnia 01.12.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez M. R. (1). D. została sporządzona na nazwisko A. W. (4). Oskarżeni swoim zachowaniem doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i A. W. (5)

W ten sposób oskarżona D. A. (2) doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 82.000 zł na szkodę (...) Finanse S. A. i uczyniła sobie z popełnienia przestępstw stałe źródło dochodu.

W grudniu 2017r, firma zatrudniająca D. A. (2) wszczęła kontrolę wyrywkową klientów. W dniu 4 grudnia 2017r. kierownik ds. kontroli w firmie (...) S.A. M. G. (2) zadzwonił pod numer podany w dokumentacji pożyczkowej sporządzonej na nazwisko M. M. (1), chcąc się umówić na spotkanie z tą klientką. Odebrała kobieta, która umówiła się z nim na rozmowę na godz. 14:00. Gdy zadzwonił ponownie, nikt już nie odebrał telefonu. Okazało się, że w dokumentacji M. M. (1) znajdował się numer telefonu D. A. (2) i to z nią rozmawiał M. G. (2). Tego samego dnia D. A. (2) udała się do KPP w W., by dokonać samodenuncjacji.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

k. 16 (akta sprawy)

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 1891, 2054

zeznania E. J.

zeznania A. J.

pisma z firmy (...)

zeznania M. G.

zeznania M. M.

k. 1491-1492

k. 185-195

k.2103-2106, 2760-2763

k. 28

k. 23-24

1.1.2.

P. B. (1)

Pkt 9 wyroku (pkt VIII a/o)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W październiku 2017r. P. B. (1) skontaktował się z M. R. (1) po to, by ten przygotował fałszywe zaświadczenie o zarobkach i sfałszowaną umowę o pracę. M. R. (1) wystawił mu zaświadczenie o zarobkach z dnia 09.10.2017 r. z Usługi (...) oraz sfałszowaną umowę o pracę z dnia 01.06.2017 r. z Usługi (...). Takie dokumenty P. B. (1) przedstawił następnie D. A. (2), która sporządziła na jego nazwisko Umowę pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 10.10.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. a następnie przedłożył pożyczkodawcy celem realizacji. Swoim zachowaniem oskarżeni doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. z siedzibą w P.,

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

wyjaśnienia P. B.

k. 2707-2707v, 2262-2264

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 74

opinia z zakresu badania dokumentów

pisma z firmy (...)

k. 2153v- 2154

k.2103-2106, 2760-2763

1.1.3.

K. Ł. (1)

Pkt 26 wyroku (pkt XIII a/o)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

K. Ł. (1) nawiązał współpracę z D. A. (2) i M. R. (1) już w trakcie trwania procederu. D. A. (2) zwróciła uwagę na to, że zaświadczenia o zarobkach oraz umowy o pracę są wystawiane tylko na firmę (...), co mogło wzbudzić podejrzenia kierownictwa firmy udzielającej pożyczki. Wówczas M. R. (1) skontaktował się z K. Ł. (1), który przyniósł pieczątkę firmy (...) w Zakresie (...). Pieczątka ta była następnie wykorzystywana do fałszowania umów o pracę i zaświadczeń o zatrudnieniu. K. Ł. (1) dostarczał również dane osób (z zabranych lub sfotografowanych dowodów osobistych), na których nazwiska były sporządzane umowy o pożyczkę.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

K. Ł. (1) brał bezpośredni udział w fałszowaniu dokumentacji do trzech umów pożyczki. Były to:

- Umowa pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 23.10.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 23.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 23.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez K. Ł. (1), do której dołączono sfałszowaną umowę o pracę z dnia 20.03.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...), na której podpisy zostały podrobione przez K. Ł. (1).

D. została sporządzona na nazwisko B. P.. Oskarżeni swoim zachowaniem doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i B. P.

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 113

opinia z zakresu badania dokumentów

pisma z firmy (...)

k. 1891v-1892

k.2103-2106, 2760-2763

- Umowa pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 26.10.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 26.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 26.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez K. Ł. (1), do której dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 24.10.2017 r. z Usługi (...). D. została sporządzona na nazwisko W. K. (1) . Oskarżeni swoim zachowaniem doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i W. K. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 69

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 2053v

zeznania W. K.

k. 1407

- Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 25.10.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 25.10.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 25.10.2017 r., na których podpisy zostały podrobione przez K. Ł. (1) do której dołączono sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 02.07.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...). D. została sporządzona na nazwisko P. T. (1). Oskarżeni swoim zachowaniem doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. i P. T. (1)

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 116

opinia z zakresu badania dokumentów

k. 2053v

1.1.4.

K. O.

Pkt 23 wyroku (pkt IX a/o)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W sierpniu 2017r. K. O. skontaktował się M. R. (1), aby uzyskać dokumenty potrzebne do zaciągnięcia pożyczki. M. R. (1) sfałszował umową o pracę z dnia 01.03.2017 r. z Usługi (...), na której podpisał się K. O. oraz wystawił sfałszowane zaświadczenie o zarobkach z dnia 21.08.2017 r. na jego nazwisko. Dokumenty te poświadczały nieprawdę co do zarobków oskarżonego i jego zatrudnienia w firmie (...). Następnie przedstawił je D. A. (2), która sporządziła na jego nazwisko Umowę pożyczki pieniężnej nr (...), z dnia 22.08.2017 r. na kwotę 2726,80 zł a następnie przedłożyła ją pożyczkodawcy celem realizacji.

Swoim zachowaniem oskarżeni doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł. na szkodę (...) Finanse S. A. z siedzibą w P..

wyjaśnienia D. A.

k. 1188-1190

wyjaśnienia M. R.

k. 1291-1292, 2230-2232

dokumentacja dot. umowy pożyczki

zał. k. 100

opinia z zakresu badania dokumentów

pisma z firmy (...)

k. 2154

k.2103-2106, 2760-2763

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1.

wyjaśnienia D. A., wyjaśnienia M. R.,

dowody rzeczowe w postaci umów pożyczkowych pożycz z zakresu badania dokumentów, zeznania świadków - pokrzywdzonych wymienionych w akcie oskarżenia,

zeznania A. W., M. G., A. J., A. K., protokoły przeszukania, zatrzymania rzeczy i oględzin rzeczy wymienione w wykazie dowodów, zeznania E. K., T. A., pisma z firmy (...)

Sąd uznał za wiarygodne wyjaśnienia oskarżonej D. A. (2) są bowiem jasne, logiczne i niezmienne w toku całego postępowanie. Oskarżona przyznała się do popełnienia wszystkich zarzucanych jej czynów i dokładnie opisała swój udział w procederze. W sposób pełny i rzetelny przedstawiła swoją rolę w nim, jak też i role pozostałych współoskarżonych. Wyjaśnienia D. A. (2) znalazły następnie potwierdzenie w pozostałym zebranym w sprawie materiale dowodowym, w tym w wyjaśnieniach oskarżonego M. R. (1), który podobnie jak D. A. (2) dokładnie opisał, na czym polegał proceder, a także swoją rolę w nim i role wszystkich pozostałych oskarżonych. Relacje tych oskarżonych korespondują z zeznaniami pokrzywdzonych, zgromadzoną w sprawie dokumentacją i opiniami biegłych z zakresu badania dokumentów.

Zeznania pokrzywdzonych są jasne i logiczne. Potwierdzili oni, że albo nigdy nie zawierali umów o pożyczkę z przedstawicielką (...) Finanse S. A. z siedzibą w P., albo co prawda zawierali wcześniej umowę, lecz nie występowali o przygotowanie aneksu. Znalazło to również wyraz w złożonych przez nich oświadczeniach (o braku zawarcia umowy pożyczki pieniężnej k. 199)

Nie budzą również wątpliwości zeznania pracowników (...) Finanse S. A. z siedzibą w P. A. W., M. G., A. J. oraz funkcjonariusza KPP w W. A. K.. Osoby te zrelacjonowały jedynie przebieg wykonywanych przez siebie czynności służbowych.

Sąd dał wiarę zeznaniom kuzynki oskarżonej- E. K. (k. 2857-2857v) i męża oskarżonej T. A. (k. 2857v), którzy zeznali że D. A. (2) mówiła im, iż nie mogła przerwać procederu, ponieważ była zastraszana przez pozostałe osoby biorące w nim udział, w tym przez K. Ł. i M. R.. Nie można wykluczyć, że oskarżona tak właśnie chciała wytłumaczyć się bliskim ze swego postępowania. Nie jest ono jednak wiarygodne, o czym w dalszej części uzasadnienia (część dot. wymiaru kary)

Zebraną w sprawie dokumentację należało uznać za wiarygodną, bowiem koresponduje z całym materiałem dowodowym, została sporządzona rzetelnie i nikt jej nie kwestionował. Sąd podzielił nadto w całości opinie biegłych z uwagi na to, że są jasne, logiczne, zawierają przekonywującą argumentację.

1.1.2

wyjaśnienia P. B.

dowód rzeczowy w postaci umowy pożyczkowej, opinia z zakresu badania dokumentów

wyjaśnienia D. A., wyjaśnienia M. R. protokoły przeszukania, zatrzymania rzeczy i oględzin rzeczy wymienione w wykazie dowodów pisma z firmy (...)

Wyjaśnienia oskarżonego P. B. (1) należało uznać za wiarygodne. Oskarżony przyznał się do zarzucanego mu czynu. Podał, że to M. R. (1) wystawił mu dokumenty, z których wynikało, że jest zatrudniony w jego firmie. Następnie obaj spotkali się z D. A. (2), która przygotowała umowę. Oskarżony podał również, że M. R. (1) wybrał pieniądze z bankomatu i przekazał mu 1000 zł, resztę zatrzymał sobie (1000 zł) twierdząc, że to na poczet spłaty dwóch pierwszych rat (wyjaśnienia P. B. k. 2707).

Wyjaśnienia P. B. (1) korespondują z wyjaśnieniami D. A. i M. R. (1) oraz z innymi dowodowymi w postaci dokumentacji pożyczkowej i opinii biegłego z zakresu badania dokumentów. Zebraną w sprawie dokumentację należało uznać za wiarygodną, jako że została sporządzona rzetelnie i nikt jej nie kwestionował. Sąd podzielił również w całości opinię biegłych z uwagi na to, że jest jasna, logiczna, zawiera przekonywującą argumentację.

1.1.3

wyjaśnienia D. A., wyjaśnienia M. R., zeznania W. K.,

dowody rzeczowe w postaci umów pożyczkowychopinie z zakresu badania dokumentów protokoły przeszukania, zatrzymania rzeczy i oględzin rzeczy wymienione w wykazie dowodów , pisma z Firmy (...)

Sąd uznał za w pełni wiarygodne wyjaśnienia D. A. (2) i M. R. (1) odnośnie udziału K. Ł. (1) w procederze, bowiem ich relacje są logiczne i wzajemnie się uzupełniają. Korespondują nadto z innymi dowodami, w tym z zeznaniami W. K. (1), dokumentacją w postaci umów pożyczkowych i opinią biegłych z zakresu badania dokumentów.

Z relacji W. K. (1) wynika, że nigdy nie podpisywał umowy o pożyczkę z firmą (...), zaś wszystkie podpisy znajdujące się na dokumentach nie należą do niego, zostały sfałszowane. Zaprzeczył też, by kiedykolwiek był zatrudniony w firmie (...). Przyznał, że zginął mu dowód osobisty, ale nie potrafił określić, w jakich okolicznościach do tego doszło. Nie wykluczył, że mogła być to jedna z wielu osób, które spożywały u niego alkohol (zeznania W. K. k. 1407).

Zebraną w sprawie dokumentację należało uznać za wiarygodną, jako że została sporządzona rzetelnie i nikt jej nie kwestionował. Sąd podzielił również w całości opinię biegłych z uwagi na to, że jest jasna, logiczna, zawiera przekonywującą argumentację.

Jednocześnie Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom K. Ł. (1), o czym w dalszej części uzasadnienia.

1.1.4

wyjaśnienia D. A., wyjaśnienia M. R.

dowód rzeczowy w postaci umowy pożyczkowej, opinia z zakresu badania dokumentów protokoły przeszukania, zatrzymania rzeczy i oględzin rzeczy wymienione w wykazie dowodów , pisma z firmy (...)

Sąd uznał za wiarygodne wyjaśnienia D. A. (2) i M. R. (1) odnośnie udziału K. O. w procederze, bowiem ich relacje są logiczne i wzajemnie się uzupełniają. Korespondują nadto z innymi dowodami, w tym z dokumentacją w postaci umów pożyczkowych i opinią biegłych z zakresu badania dokumentów. Zebraną w sprawie dokumentację należało uznać za wiarygodną, jako że została sporządzona rzetelnie i nikt jej nie kwestionował. Sąd podzielił również w całości opinię biegłych z uwagi na to, że jest jasna, logiczna, zawiera przekonywującą argumentację.

Jednocześnie Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom K. O., o czym w dalszej części uzasadnienia

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.3

1.1.4

wyjaśnienia K. Ł., zeznania P. T.

wyjaśnienia K. O.

K. Ł. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Podał, że pracował u M. R. (1), gdyż miał podpisaną z nim umowę o pracę. Pewnego dnia przyjechał do niego M. R. (1) wraz z D. A. (2). K. Ł. (1) zdecydował się wówczas na wzięcie pożyczki w kwocie 1500 zł. Przedstawił umowę o pracę, którą podpisał trzy dni wcześniej. Oskarżony podniósł nadto, że wziął pieniądze z pożyczki i od razu zapłacił D. A. (2) dwie raty. Nigdy więcej jej nie widział. K. Ł. (1) zaprzeczył, by podrabiał podpisy innych osób (wyjaśnienia K. Ł. k. 2708)

Wyjaśnienia oskarżonego nie są wiarygodne, gdyż pozostają w sprzeczności z pozostałym zebranym w sprawie materiałem dowodowym.

Przede wszystkim z treści wyjaśnień M. R. (1) wynika, że K. Ł. (1) nie mógł u niego pracować, gdyż M. R. (1) nigdy nikogo faktycznie nie zatrudniał. M. R. (1) podał, że założył firmę w związku ze swoim pobytem w Niemczech. Po powrocie do kraju nadal miał zarejestrowaną działalność gospodarczą, ale nie zatrudniał żadnych osób (wyjaśnienia M. R. k. 1292).

Nadto z relacji oskarżonych D. A. (2) i M. R. (1) wynika, że K. Ł. (1) brał czynny udział w procederze. M. R. (1) podał, że to K. Ł. (3) przyniósł pieczątkę firmy (...) (okoliczność tę potwierdziła D. A. k. 1189v), po to by wypisał umowę o pracę na jakąś osobę. M. R. (1) taką umowę podpisał, nie potrafił jednak podać nazwiska osoby, której ta umowa dotyczyła. Później wykorzystywał ją wielokrotnie. M. R. (1) wskazał również, że nie tylko on podpisywał umowy, gdyż robiły to też inne osoby, w tym K. Ł. (1) (wyjaśnienia M. R. k. 1292). Wyjaśnienia M. R. (1) zbieżne są w tym zakresie z wyjaśnieniami D. A. (2), która podała że to K. Ł. (1) przyniósł dowody lub ksera dowodów B. P., W. K. (1) i P. T. (1). D. A. (2) nie widziała tych osób, ale przygotowała umowy na ich nazwiska, zaś K. Ł. (1) podpisał je w jej obecności (wyjaśnienia D. A. k. 2708). Okoliczność ta znajduje potwierdzenie również w protokole oględzin tabletu, który D. A. (2) używała jako pracownica firmy (...) S.A. Wskazała wówczas, które umowy były fałszowane, podała nadto kto przynosił jej dowody oraz do kogo one należały. Z protokołu wynika, że K. Ł. (1) dostarczył dane z dowodów przynajmniej od 9 osób m.in. U. Z. (1)(k. 22)

Oskarżony M. R. (1) podał, że K. Ł. (1) prosił go o wystawienie zaświadczeń na nazwiska wielu innych osób, w tym U. Z. (1) (wyjaśnienia M. R. k. 2231). Okoliczność ta znajduje potwierdzenie w zeznaniach U. Z. (1). Świadek zeznała, że o możliwości wzięcia pożyczki dowiedziała się od K. Ł. (1). To m.in. z nim spożywała alkohol w dniu, w którym przyjechała do niej D. A. (3), by zrobić zdjęcie jej dowodu osobistego. D. A. (2) poinformowała następnie U. Z. (1), że skontaktuje się z nią w sprawie podpisania umowy, do czego jednak nigdy nie doszło. D. A. (2) spotkała się z nią w późniejszym czasie i dała jej łącznie 1000 zł, ale żadne dokumenty nie zostały wcześniej podpisane przez U. Z. (1). Świadek podała nadto, że dane zawarte w umowie pożyczki sporządzonej na jej nazwisko były nieprawdziwe były gdyż m.in. nigdy nie pracowała w firmie (...) jako sprzątaczka (zeznania U. Z. k. 1257-1258). Jak wynika z ustaleń dokonanych w sprawie, zaświadczenie to sporządził M. R. (1) (opinia k. 2048v) który, jak twierdzi, zrobił to właśnie na prośbę K. Ł. (1).

Z treści wyjaśnień D. A. (2) wynika nadto, że K. Ł. (1) był obecny przy sporządzaniu umowy z A. W. (3) i to on przyniósł umowę o pracę z Termo - DW D. W. (3), którą następnie A. W. (3) podpisał wraz z innymi dokumentami potrzebnymi do uzyskania pożyczki (wyjaśnienia D. A. k. 2708). A. W. (3) w toku rozprawy podał, że z D. A. (2) podczas podpisywania umowy był jakiś mężczyzna, którego on nie znał. Jednocześnie nie wykluczył, że mógł być to M. R. (1). Wyjaśniając w toku postępowania przygotowawczego nie miał jednak żadnych wątpliwości, że mężczyzną tym był K. Ł. (1). A. W. (3) podał wówczas, że nie dostał żadnych pieniędzy z pożyczki, gdyż to K. Ł. (1) odebrał je od D. A. (2) i nigdy mu ich nie oddał (wyjaśnienia A. W. k. 27-7v- (...), (...)- (...)). W ocenie Sądu to pierwsza relacja A. W. (3) zasługuje na danie jej wiary, jako że koresponduje ona z wyjaśnieniami D. A. (2), które w toku całego postępowania były jasne i niezmienne.

Z treści opinii z zakresu badań dokumentów wynika, że podpisy złożone na umowach pożyczki pieniężnej, sporządzonych na nazwisko B. P., W. K. (1) i P. T. (1), a także na wnioskach i oświadczeniach załączonych do tych umów oraz na umowie o pracę z Termo - DW D. W. (3) sporządzonej na nazwisko B. P., zostały prawdopodobnie nakreślone przez K. Ł. (1) (opinia k. 2054v, 253v). Choć opinia nie wskazuje kategorycznie na sprawstwo oskarżonego, jednak jednocześnie wyklucza, że podpisy te złożyły inne osoby biorące udział w procederze, czyli D. A. (2), M. R. (1), K. H. (1). Mając jednocześnie na uwadze, że na dokumentach tych nie podpisali się również pokrzywdzeni (opinia k. 1891-1892, 2053 zeznania W. K. k. 1407), w ocenie Sądu sprawstwo K. Ł. (1) nie budzi wątpliwości.

Sąd nie dał wiary zeznaniom świadka P. T. (1) (zeznania k. 127-128, 1385) w takim zakresie, w jakim podał, że to on podpisał umowę o pożyczkę, wniosek o pożyczkę i oświadczenie pożyczkobiorcy. Z treści opinii biegłego z zakresu dokumentów wynika bowiem, że wykluczono by dokumenty te podpisał P. T. (1), nie podpisali ich również D. A. (2), M. R. (1) i K. H. (1) (wskazano jednocześnie, że zostały one prawdopodobnie napisane przez K. Ł. (1)).

Oskarżony K. O. nie przyznał się do popełnia zarzucanego mu czynu. Podał, że pracował u M. R. (1) przez około miesiąc. Po tym czasie wystąpił o pożyczkę do firmy (...) S. A. z siedzibą w P.. Oskarżony podniósł, że pieniądze były mu potrzebne, gdyż miał problemy finansowe, o czym M. R. (1) wiedział. Po otrzymaniu pieniędzy z pożyczki musiał oddać R. część kwoty, tj. 800 zł. M. R. (1) tłumaczył mu, że to na poczet należności potrzebnych na ZUS (wyjaśniania K. O. k. 2707v).

Wyjaśnienia oskarżonego nie zasługują na danie im wiary, jako że są one sprzeczne z pozostałym zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Przede wszystkim z treści wyjaśnień M. R. (1) wynika, że K. O. nie mógł u niego pracować, gdyż nigdy nikogo faktycznie nie zatrudniał. M. R. (1) podał, że założył firmę w związku ze swoim pobytem w Niemczech. Po powrocie do kraju nadal miał zarejestrowaną działalność gospodarczą, ale nie zatrudniał żadnych osób (wyjaśnienia M. R. k. 1292).

Skoro zatem M. R. (6) zaprzeczył, by kogokolwiek zatrudniał, nie mógł u niego pracować również K. O.. Oznacza to, że przedstawiając do dokumentacji pożyczkowej umowę o pracę i zaświadczenie o zarobkach oskarżony miał pełną świadomość tego, że zostały one sfałszowane.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

D. A. (2)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przestępstwo oszustwa stypizowane w art. 286§1 kk może być popełnione tylko umyślnie, z zamiarem bezpośrednim, kierunkowym, znamiennym celem, którego treścią jest osiągnięcie korzyści majątkowej. Czynności sprawcze polegają na wprowadzeniu w błąd, wyzyskaniu błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Błąd to rozbieżność między obiektywną rzeczywistością, a wyobrażeniem o niej lub jej odbiciem w świadomości podmiotu. Wprowadzić w błąd można za pomocą słowa, pisma (dokumentu), czy też określonego zachowania się. Oszustwo jest przestępstwem materialnym, na co wskazuje znamię czynnościowe "doprowadza". Dokonanie oszustwa następuje zatem dopiero z chwilą niekorzystnego rozporządzenia mieniem , które pozostaje w związku przyczynowym z oszukańczymi metodami postępowania sprawcy.

W zakresie czynu z pkt I oskarżona D. A. (2) w okresie od 29 sierpnia 2016r. do 4 grudnia 2017r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci środków pochodzących z pożyczki finansowej z firmy (...) S. A. z siedzibą w P. doprowadziła wymienioną firmę do niekorzystnego rozporządzenia mienia w łącznej kwocie 64.780 zł w ten sposób, że jako jej przedstawicielka posiadająca pełnomocnictwo do zawierania do zawierania umów i udzielania pożyczek oraz zobowiązana o weryfikacji przedstawianej dokumentacji nadawała bieg ( bezpośrednio bądź drogą elektroniczną, do centrali firmy) podrobionym umowom o udzielenie pożyczek, wnioskom o udzielenie pożyczek, oświadczeniom pożyczkobiorców oraz aneksom do umów pożyczek pieniężnych, które nie pochodziły od rzeczywistych pożyczkobiorców. Tym samym wprowadzała pożyczkodawcę w błąd co do autentyczności przekazywanych przez nią umów oraz co do sytuacji majątkowej oraz zamiaru spłaty pożyczki przez pożyczkobiorców. Podpisy na dokumentach za klientów, po wypełnieniu blankietu, składała D. A. (2) lub inne osoby.

D. A. (2) w zakresie czynu z pkt III , w okresie od 22 sierpnia 2017r. do 1 grudnia 2017r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci środków pochodzących z pożyczki finansowej doprowadziła firmę (...) S.A. z siedzibą w P. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 82.000 zł, w ten sposób że jako jej przedstawicielka posiadająca pełnomocnictwo do zawierania umów i udzielania pożyczek oraz zobowiązana do weryfikacji dokumentacji pochodzącej od pożyczkobiorców, przedkładała do centrali celem realizacji uprzednio podrobione dokumenty, które nie pochodziły od rzeczywistych pożyczkobiorców, w postaci umów o pożyczkę pieniężną, wniosków o pożyczkę oraz oświadczeń pożyczkobiorców, opatrzonych podrobionymi podpisami pożyczkobiorców, do których celem udokumentowania sytuacji majątkowej dołączano podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu oraz sfałszowane umowy o pracę. Tym samym wprowadzała pożyczkodawcę w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, jego sytuacji majątkowej oraz zamiaru spłaty pożyczki.

Nadto D. A. (2) przedkładała do centrali firmy celem realizacji umów o pożyczkę pieniężną, wniosków o pożyczkę oraz oświadczeń pożyczkobiorców opatrzonych autentycznymi podpisami pożyczkobiorców, do których dołączano podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu bądź umowy o pracę, w sytuacji, gdy osoby te nie były zatrudnione w podmiotach, z których pochodziły przedmiotowej zaświadczenia oraz umowy o pracę. Tym samym wprowadzała pożyczkodawcę w błąd co do sytuacji majątkowej pożyczkobiorcy oraz możliwości spłaty zobowiązani. Jej zachowanie wyczerpało więc znamiona czynu z art. 286§1 kk.

Przepis art. 297§1 kk penalizuje zachowania polegające na przedkładaniu dokumentów podrobionych, przerobionych, poświadczających nieprawdę lub nierzetelnych, a także przedkładaniu nierzetelnych pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności o istotnym znaczeniu w celu uzyskania od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy wymienionych w art. 297§1 kk form wsparcia finansowego, w tym kredytu i pożyczki pieniężnej. W przedmiotowej sprawie celem działania D. A. (2) było uzyskanie od (...) Finanse S.A. z siedzibą w P. pożyczki finansowej. Przedłożenie przez oskarżoną dokumentów o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki w postaci umów o pożyczkę, wniosków o pożyczkę i oświadczeń pożyczkobiorców opatrzonych podrobionymi podpisami oraz podrobionych zaświadczeń o zatrudnieniu lub umów o pracę, poświadczających nieprawdę co do zatrudnienia pożyczkobiorców skutkuje dodatkowym zakwalifikowaniem takiego zachowania z art. 297§1 kk.

Przestępstwo z art. 270 § 1 kk ma charakter wieloodmianowy, gdyż do jego czynności sprawczych należy: podrobienie dokumentu, jego przerobienie oraz użycie przerobionego albo podrobionego dokumentu jako autentycznego. Oskarżona D. A. (2) zarówno podrabiała podpisy na części dokumentów, jak i używała ich jako autentyczne, przedkładając je pożyczkodawcy - firmie (...) S.A. z siedzibą w P.. Tym samym oskarżona wyczerpała swoim zachowaniem znamiona czynu z art. 270§1kk

Art. 190a § 2 KK penalizuje zachowanie stanowiące swojego rodzaju oszustwo, w postaci podszywania się, tj. fałszywego podawania się za inną osobę z wykorzystaniem jej wizerunku, danych osobowych lub innych danych za pomocą których może być ona publicznie zidentyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Niewątpliwe zachowanie oskarżonej, która wykorzystywała dane osobowe innych osób do przygotowania fałszywej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pożyczki i która następnie przedkładała tę dokumentację pożyczkodawcy, wyczerpała znamiona tego przestępstwa.

Przestępstwo określone w art. 284§2 kk jest przestępstwem indywidualnym, które może popełnić jedynie sprawca mający określone kwalifikacje, a mianowicie osoba, której powierzono cudzą rzecz ruchomą. Przestępstwo określone w art. 284§2 kk ma charakter materialny. Do jego znamion należy skutek w postaci utraty przez właściciela (posiadacza) rzeczy ruchomej powierzonej sprawcy. Powierzenie rzeczy ruchomej polega na przekazaniu władztwa nad rzeczą sprawcy, z zastrzeżeniem jej zwrotu właścicielowi (posiadaczowi) lub osobie posiadającej inne prawo do rzeczy. Powierzenie oznacza więc przeniesienie władztwa nad rzeczą z uprawnionego na sprawcę bez prawa rozporządzania nim jak swoją własnością, z jednoczesnym konkretnym oznaczeniem sposobu jego wykonywania przez osobę, której rzecz jest powierzana. Zachowanie sprawcy polega na przywłaszczeniu cudzej rzeczy lub prawa majątkowego, a więc rozporządzeniu nimi przez włączenie do majątku swego lub innej osoby i powiększenie w ten sposób stanu posiadania swojego lub innej osoby. Sprawca tego przestępstwa ma zamiar dysponowania rzeczą jak właściciel, z pominięciem osoby uprawnionej, a nie tylko czasowe utrudnianie bądź uniemożliwianie właścicielowi korzystania z rzeczy (J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, s. 456; O. Górniok (w:) System prawa karnego..., s. 413; W. Świda (w:) I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny..., s. 617, wyrok SA w Poznaniu z 26 marca 2013 r., II AKa 44/13, LexPolonica nr 6800661). Oskarżona D. A. (2), jako przedstawicielka (...) Finanse S.A. z siedzibą w P. była uprawniona do odbierania środków pieniężnych przekazywanych jej przez klientów tytułem spłaty należności za zaciągnięte pożyczki. Nie odprowadzając do firmy pełnych kwot przekazanych jej przez pożyczkobiorców wyczerpywała znamiona stypizowanego w art. 284 § 2 kk

Jeśli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch lub więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów (art. 11 §2 kk ). Nadto z uwagi na to, że oskarżona dopuściła się zarzucanych jej czynów w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, znalazło to odzwierciedlenie w opisie czynu i jego kwalifikacji (art. 12§1 kk). Sąd jednocześnie zastosował art. 4§1 kk, uznając iż uregulowanie dotyczące art. 12§1 kk w brzmieniu sprzed nowelizacji z dnia 19 czerwca 2020r. jest względniejsze dla sprawcy. Chodzi o dodanie nowelizacją przepisu art. 57b kk, nakazującego nadzwyczajne obostrzenie kary dla sprawcy przestępstwa o charakterze ciągłym.

Sąd przyjął nadto, że oskarżona D. A. (2) z popełnienia przedmiotowych przestępstw uczyniła sobie stałe źródło dochodów. Całokształt jej przestępczej działalności pozwala na stwierdzenie, iż oskarżona z przestępczego procederu uczyniła sobie sposób na życie, traktując go jako stałe źródło uzyskania pieniędzy. Jej działalność nie ograniczyła się do jednorazowej czynności, ale były to czynności powtarzalne, które co pewien czas przynosiły jej określony dochód. Planując dokonywanie przestępstw, liczyła na ich opłacalność i swoim zamiarem obejmowała ich powtarzalność dla uzyskania określonej korzyści materialnej. Okoliczności te nakazywały uwzględnienie w przyjętej kwalifikacji prawnej art. 65 § 1 kk.

Zarzucanego w pkt III a/o czynu oskarżona D. A. (2) dopuściła się w formie współsprawstwa z innymi osobami. Wedle powszechnie przyjmowanego w piśmiennictwie i orzecznictwie poglądu jurydyczna istota współsprawstwa zasadza się na stworzeniu podstaw do przypisania każdemu ze współsprawców całości popełnionego wspólnie przez kilka osób przestępstwa, a więc także tego, co zostało realizowane przez innych współdziałających, przy czym każdy ze współsprawców ponosi odpowiedzialność tak, jak gdyby sam „wykonał” czyn zabroniony (a więc zrealizował jego znamiona w całości własnoręcznie), niezależnie od odpowiedzialności pozostałych współdziałających (por. wyrok SA w Krakowie z 15 stycznia 2003 r., II Aka 353/02, Prok. i Pr. 2003, z. 9, poz. 18; wyrok SA w Lublinie z 15 czerwca 2000 r., II Aka 70/00, Prok. i Pr. 2001, z. 5, poz. 24). Oskarżeni niewątpliwie działali ze sobą w porozumieniu, mieli wspólny cel- doprowadzić (...) Finanse S.A. z siedzibą w P. do udzielenia pożyczki osobom, które faktycznie o nie nie występowały, a tym samym doprowadzić pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Każdy ze sprawców przedsiębrał środki zmierzające do dokonania przestępstwa nie sprzeciwiając się działaniom podejmowanym na wspólny rachunek przez drugiego ze sprawców, w pełni aprobując je. D. A. (2) nadawała bieg sfałszowanym dokumentom, zaś inni oskarżeni te dokumenty fałszowali, dostarczali również dane osób, z wykorzystaniem których można było sporządzić fałszywą dokumentację pożyczkową.

Sąd dokonał szeregu zmian w opisach czynów zarzucanych oskarżonej D. A..

W zakresie czynu z pkt I aktu oskarżenia:

- pkt a) przyjął, że na podstawie umowy pożyczki pieniężnej nr (...) doszło do wypłaty kapitału w wysokości 800 zł, tym samym, że oskarżona doprowadziła pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 2.230 zł,

- pkt b) przyjął, że na podstawie aneksu nr (...) doszło do wypłaty kapitału w wysokości 980 zł, tym samym, że oskarżona doprowadziła pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 3.210 zł,

- pkt n), wyeliminował z jego opisu fragment: „Aneks nr (...) z dnia 06.02.2017r., do Umowy pożyczki pieniężnej (...), na kwotę 1458,13 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 06.02.2017r oraz oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 06.02.2017r., w wyniku którego doszło do wypłaty kapitału w kwocie 630 zł., na których podpisy nie należą do wnioskodawczyni”, ustalając jednocześnie, że wniosek o pożyczkę pochodził z dnia 13.06.2017r. oraz, że doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 790 zł,

- pkt o) ustalił, iż doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 1.050 zł,

- pkt gg) ustalił, iż doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 980 zł,

- pkt hh) ustalił, iż doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1160 zł, Jednocześnie Sąd przyjął, że oskarżona doprowadziła pokrzywdzonego (...) Finanse S. A. z siedzibą w P. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 64.780 zł.

Nadto w zakresie czynu z pkt III aktu oskarżenia Sąd przyjął, że oskarżona czynu dopuściła się w okresie od 22 sierpnia 2017r. do 1 grudnia 2017r. oraz w zakresie pkt a), że umowa pożyczki pieniężnej nr (...) została sporządzona dnia 10.10.2017r.

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

P. B. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przestępstwo oszustwa stypizowane w art. 286§1 kk może być popełnione tylko umyślnie, z zamiarem bezpośrednim, kierunkowym, znamiennym celem, którego treścią jest osiągnięcie korzyści majątkowej. Czynności sprawcze polegają na wprowadzeniu w błąd, wyzyskaniu błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Błąd to rozbieżność między obiektywną rzeczywistością, a wyobrażeniem o niej lub jej odbiciem w świadomości podmiotu. Wprowadzić w błąd można za pomocą słowa, pisma (dokumentu), czy też określonego zachowania się. Oszustwo jest przestępstwem materialnym, na co wskazuje znamię czynnościowe "doprowadza". Dokonanie oszustwa następuje zatem dopiero z chwilą niekorzystnego rozporządzenia mieniem , które pozostaje w związku przyczynowym z oszukańczymi metodami postępowania sprawcy.

Oskarżony P. B. (1) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci pożyczki finansowej z firmy (...) S. A. z siedzibą w P. doprowadził pożyczkodawcę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 2000 zł, wprowadzając go w błąd co do swojej sytuacji majątkowej oraz zamiaru spłaty pożyczki. Oskarżony przedłożył pożyczkodawcy celem realizacji podpisaną przez siebie dokumentację w postaci Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 10.10.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 10.10.2017 r. i wnioskiem o pożyczkę z dnia 10.10.2017 r., przez siebie podpisane, dołączając jednocześnie sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z dnia 09.10.2017 r. z Usługi (...) i sfałszowaną umowę o pracę z dnia 01.06.2017 r. z Usługi (...), na której podpisy zostały podrobione przez M. R. (1). Jego zachowanie wyczerpało więc znamiona czynu z art. 286§1 kk.

Przepis art. 297§1 kk penalizuje zachowania polegające na przedkładaniu dokumentów podrobionych, przerobionych, poświadczających nieprawdę lub nierzetelnych, a także przedkładaniu nierzetelnych pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności o istotnym znaczeniu w celu uzyskania od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy wymienionych w art. 297§1 kk form wsparcia finansowego, w tym kredytu i pożyczki pieniężnej. W przedmiotowej sprawie celem działania P. B. (1) było uzyskanie od (...) Finanse S.A. z siedzibą w P. pożyczki finansowej. Przedłożenie przez oskarżonego dokumentów o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki w postaci umowy o pożyczkę, wniosku o pożyczkę i oświadczenia pożyczkobiorcy oraz sfałszowanej umowy o pracę i zaświadczenia o zarobkach umów o pracę, poświadczających nieprawdę co do jego zatrudnienia i zarobków w firmie Usługi (...), skutkuje dodatkowym zakwalifikowaniem takiego zachowania z art. 297§1 kk.

Przestępstwo z art. 270§1 kk ma charakter wieloodmianowy, gdyż do jego czynności sprawczych należy: podrobienie dokumentu, jego przerobienie oraz użycie przerobionego albo podrobionego dokumentu jako autentycznego. Oskarżony P. B. (1) dołączył do dokumentacji pożyczkowej sfałszowaną umowę o pracę i zaświadczenie o zarobkach, zatem użył podrobione dokumenty jako autentyczne. Tym samym oskarżony wyczerpał swoim zachowaniem znamiona czynu z art. 270§1kk

Jeśli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch lub więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów (art. 11 §2 kk ).

Zarzucanego czynu oskarżony P. B. (1) z dopuścił się w formie współsprawstwa z D. A. (2) i M. R. (1). Wedle powszechnie przyjmowanego w piśmiennictwie i orzecznictwie poglądu jurydyczna istota współsprawstwa zasadza się na stworzeniu podstaw do przypisania każdemu ze współsprawców całości popełnionego wspólnie przez kilka osób przestępstwa, a więc także tego, co zostało realizowane przez innych współdziałających, przy czym każdy ze współsprawców ponosi odpowiedzialność tak, jak gdyby sam „wykonał” czyn zabroniony (a więc zrealizował jego znamiona w całości własnoręcznie), niezależnie od odpowiedzialności pozostałych współdziałających (por. wyrok SA w Krakowie z 15 stycznia 2003 r., II Aka 353/02, Prok. i Pr. 2003, z. 9, poz. 18; wyrok SA w Lublinie z 15 czerwca 2000 r., II Aka 70/00, Prok. i Pr. 2001, z. 5, poz. 24). Oskarżeni niewątpliwie działali ze sobą w porozumieniu, mieli wspólny cel- doprowadzić (...) Finanse S.A. z siedzibą w P. do udzielenia pożyczki osobie, która nie spełniała warunków do jej uzyskania, z uwagi na brak zatrudnienia i wymaganych dochodów, a tym samym doprowadzić pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Każdy ze sprawców przedsiębrał środki zmierzające do dokonania przestępstwa nie sprzeciwiając się działaniom podejmowanym na wspólny rachunek przez drugiego ze sprawców, w pełni aprobując je.

P. B. (1) zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w art. 64§1 kk. Jednym z warunków, od spełnienia którego uzależniona jest możliwość przyjęcia, iż sprawca danego czynu dopuszcza się go w warunkach powrotu do przestępstwa unormowanych w art. 64§1 kk jest ustalenie, że został on uprzednio skazany za umyślne przestępstwo podobne na karę pozbawienia wolności w wymiarze co najmniej 6 miesięcy i że odbył karę co najmniej w takiej wysokości. Jednocześnie w orzecznictwie przyjmuje się, iż przez tak orzeczoną karę należy rozumieć zasadniczą, jednostkową karę pozbawienia wolności, która to kara w przypadku objęcia jej wyrokiem łącznym musi być wymierzona chociażby za jedno z przestępstw poprzednich, do którego odnosi się podobieństwo przestępstwa ponownego, właśnie w rozmiarze nie niższym niż 6 miesięcy (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25 czerwca 2012 r. II AKa 126/12 tak też uchwała SN z dnia 24 IV 1985 r. VI KZP 5/85 OSNKW 1985/7-8/54). Wobec P. B. (1) wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w. G. V Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w W. z dnia 13 kwietnia 2011r. sygn. akt V K 20/11 wymierzono karę łączną 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym węzłem kary łącznej objęto m.in. karę jednostkową 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w. G. z dnia 27.02.2008r. sygn. akt IIK 432/07 za czyn z art. 286§1 kk (odpis wyroku k. 2265). Karę tę oskarżony odbył przed popełnieniem przedmiotowego czynu i to w wymiarze przekraczającym 6 miesięcy (dokładnie w okresie od dnia 4.12.2013r. do dnia 9.05.2015r., wydruk z NOE-SAD, k. 2840).

Sąd zmienił ustalenia odnośnie czasu popełnienia przez P. B. (1) przestępstwa. Przyjął, iż nastąpiło w dniu 10 października 2017r., a nie jak wskazano w zarzucie – w dniu 10 stycznia 2017r. gdyż tak wynika z treści umowy.

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

K. Ł. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przestępstwo oszustwa stypizowane w art. 286§1 kk może być popełnione tylko umyślnie, z zamiarem bezpośrednim, kierunkowym, znamiennym celem, którego treścią jest osiągnięcie korzyści majątkowej. Czynności sprawcze polegają na wprowadzeniu w błąd, wyzyskaniu błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Błąd to rozbieżność między obiektywną rzeczywistością, a wyobrażeniem o niej lub jej odbiciem w świadomości podmiotu. Wprowadzić w błąd można za pomocą słowa, pisma (dokumentu), czy też określonego zachowania się. Oszustwo jest przestępstwem materialnym, na co wskazuje znamię czynnościowe "doprowadza". Dokonanie oszustwa następuje zatem dopiero z chwilą niekorzystnego rozporządzenia mieniem , które pozostaje w związku przyczynowym z oszukańczymi metodami postępowania sprawcy.

Oskarżony K. Ł. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci pożyczki finansowej z firmy (...) S. A. z siedzibą w P., doprowadził pożyczkodawcę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 5000 zł, wprowadzając go w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, jego sytuacji majątkowej oraz zamiaru spłaty pożyczki. Oskarżony podrobił podpisy na dokumentach dotyczących trzech umów - w przypadku umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 26.10.2017r. na kwotę 2000 zł zawartej na nazwisko W. K. (3) i umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 25.10.2017r. na kwotę 1500 zł zawartej na nazwisko P. T. (1) podpisy zostały podrobione przez K. Ł. (1) na umowach, wnioskach o pożyczkę i oświadczeniach pożyczkobiorców, zaś w przypadku umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 23.10.2017r. na kwotę 1500 zł zawartej na nazwisko B. P. również na sfałszowanej na nazwisko pokrzywdzonego umowie o pracę z dnia 20.03.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...). Te uprzednio podrobione dokumenty zostały następnie przez niego przedłożone pożyczkodawcy celem realizacji jako autentyczne, choć nie pochodziły od rzeczywistych pożyczkobiorców. Jego zachowanie wyczerpało więc znamiona czynu z art. 286§1 kk.

Przepis art. 297§1 kk penalizuje zachowania polegające na przedkładaniu dokumentów podrobionych, przerobionych, poświadczających nieprawdę lub nierzetelnych, a także przedkładaniu nierzetelnych pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności o istotnym znaczeniu w celu uzyskania od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy wymienionych w art. 297§1 kk form wsparcia finansowego, w tym kredytu i pożyczki pieniężnej.

W przedmiotowej sprawie celem działania K. Ł. (1) było uzyskanie od (...) Finanse S.A. z siedzibą w P. pożyczki finansowej. Przedłożenie przez oskarżonego dokumentów o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki w postaci umów o pożyczkę, wniosków o pożyczkę i oświadczeń pożyczkobiorców opatrzonych podrobionymi podpisami oraz podrobionych umów o pracę, poświadczających nieprawdę co do zatrudnienia B. P., W. K. (1) i P. T. (1) i ich zarobków w firmie (...) w Zakresie (...) oraz firmie Usługi (...) skutkuje dodatkowym zakwalifikowaniem takiego zachowania z art. 297§1 kk.

Przestępstwo z art. 270 § 1 kk ma charakter wieloodmianowy, gdyż do jego czynności sprawczych należy: podrobienie dokumentu, jego przerobienie oraz użycie przerobionego albo podrobionego dokumentu jako autentycznego. Oskarżony K. Ł. (1) podrobił podpisy na dokumentach w postaci umów pożyczki, wniosków o pożyczkę i oświadczeniach pożyczkobiorców, zaś w przypadku umowy pożyczki pieniężnej zawartej na nazwisko B. P. również na sfałszowanej umowie o pracę z dnia 20.03.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...) na nazwisko pokrzywdzonego. Tym samym oskarżony wyczerpał swoim zachowaniem znamiona czynu z art. 270§1kk

Art. 190a § 2 KK penalizuje zachowanie stanowiące swojego rodzaju oszustwo, w postaci podszywania się, tj. fałszywego podawania się za inną osobę z wykorzystaniem jej wizerunku, danych osobowych lub innych danych za pomocą których może być ona publicznie zidentyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Niewątpliwe zachowanie oskarżonego, który przedkładał dokumentację w celu uzyskania pożyczki z wykorzystaniem danych osobowych osób, które pożyczkobiorcami nie były, wyczerpało znamiona tego przestępstwa.

Jeśli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch lub więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów ( art. 11 §2 kk ). Nadto z uwagi na to, że i dopuścił się zarzucanych mu czynów w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, znalazło to odzwierciedlenie w opisie czynu i jego kwalifikacji (art. 12§1 kk). Sąd jednocześnie zastosował art. 4§1 kk, uznając iż uregulowanie dotyczące art. 12§1 kk w brzmieniu sprzed nowelizacji z dnia 19 czerwca 2020r. jest względniejsze dla sprawcy. Chodzi o dodanie nowelizacją przepisu art. 57b kk, nakazującego nadzwyczajne obostrzenie kary dla sprawcy przestępstwa o charakterze ciągłym.

Zarzucanego czynu oskarżony K. Ł. (1) dopuścił się w formie współsprawstwa z D. A. (2) i M. R. (1). Wedle powszechnie przyjmowanego w piśmiennictwie i orzecznictwie poglądu jurydyczna istota współsprawstwa zasadza się na stworzeniu podstaw do przypisania każdemu ze współsprawców całości popełnionego wspólnie przez kilka osób przestępstwa, a więc także tego, co zostało realizowane przez innych współdziałających, przy czym każdy ze współsprawców ponosi odpowiedzialność tak, jak gdyby sam „wykonał” czyn zabroniony (a więc zrealizował jego znamiona w całości własnoręcznie), niezależnie od odpowiedzialności pozostałych współdziałających (por. wyrok SA w Krakowie z 15 stycznia 2003 r., II Aka 353/02, Prok. i Pr. 2003, z. 9, poz. 18; wyrok SA w Lublinie z 15 czerwca 2000 r., II Aka 70/00, Prok. i Pr. 2001, z. 5, poz. 24). Oskarżeni niewątpliwie działali ze sobą w porozumieniu, mieli wspólny cel- doprowadzić (...) Finanse S.A. z siedzibą w P. do udzielenia pożyczki osobom, które faktycznie o nie występowały, a tym samym doprowadzić pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Każdy ze sprawców przedsiębrał środki zmierzające do dokonania przestępstwa nie sprzeciwiając się działaniom podejmowanym na wspólny rachunek przez drugiego ze sprawców, w pełni aprobując je.

K. Ł. (1) zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w art. 64§1 kk. Jednym z warunków, od spełnienia którego uzależniona jest możliwość przyjęcia, iż sprawca danego czynu dopuszcza się go w warunkach powrotu do przestępstwa unormowanych w art. 64§1 kk jest ustalenie, że został on uprzednio skazany za umyślne przestępstwo podobne na karę pozbawienia wolności w wymiarze co najmniej 6 miesięcy i że odbył karę co najmniej w takiej wysokości. K. Ł. (1) został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w. G. V Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w W. z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie V K 129/16 za przestępstwo z art. 190§1 kk w zw. z art. 64§1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Karę tę oskarżony odbył w całości - koniec wykonywania kary przypadł na dzień 6 maja 2017r. (odpis wyroku k. 2318, wydruk z NOE-SAD, k. 2843). W tym przypadku zachodzi zatem podobieństwo do zarzucanego oskarżonemu przestępstwa z art. 190a§2 kk, jako że oba należą do przestępstw tego samego rodzaju (przestępstwa przeciwko wolności).

Sąd zmienił ustalenia odnośnie czasookresu, w którym K. Ł. (1) dopuścił się przestępstwa, przyjmując iż nastąpiło w okresie od 23 października 2017r. do 26 października 2017r. , bowiem pierwsza z umów została zawarta w dniu 23 października 2017r., a nie jak wskazano w zarzucie – w dniu 25 października 2017r.

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

K. O.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przestępstwo oszustwa stypizowane w art. 286§1 kk może być popełnione tylko umyślnie, z zamiarem bezpośrednim, kierunkowym, znamiennym celem, którego treścią jest osiągnięcie korzyści majątkowej. Czynności sprawcze polegają na wprowadzeniu w błąd, wyzyskaniu błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Błąd to rozbieżność między obiektywną rzeczywistością, a wyobrażeniem o niej lub jej odbiciem w świadomości podmiotu. Wprowadzić w błąd można za pomocą słowa, pisma (dokumentu), czy też określonego zachowania się. Oszustwo jest przestępstwem materialnym, na co wskazuje znamię czynnościowe "doprowadza". Dokonanie oszustwa następuje zatem dopiero z chwilą niekorzystnego rozporządzenia mieniem , które pozostaje w związku przyczynowym z oszukańczymi metodami postępowania sprawcy.

Oskarżony K. O. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci pożyczki finansowej z firmy (...) S. A. z siedzibą w P., doprowadził pożyczkodawcę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł, wprowadzając go w błąd co do swojej sytuacji majątkowej oraz zamiaru spłaty pożyczki. Oskarżony przedłożył pożyczkodawcy celem realizacji podpisaną przez siebie dokumentację w postaci Umowy pożyczki pieniężnej nr (...), z dnia 22.08.2017 r. na kwotę 2726,80 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 22.08.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 22.08.2017 r., do której dołączył sfałszowaną umową o pracę z dnia 01.03.2017 r. z Usługi (...) oraz sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z dnia 21.08.2017r. Jego zachowanie wyczerpało więc znamiona czynu z art. 286§1 kk.

Przepis art. 297§1 kk penalizuje zachowania polegające na przedkładaniu dokumentów podrobionych, przerobionych, poświadczających nieprawdę lub nierzetelnych, a także przedkładaniu nierzetelnych pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności o istotnym znaczeniu w celu uzyskania od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy wymienionych w art. 297§1 kk form wsparcia finansowego, w tym kredytu i pożyczki pieniężnej. W przedmiotowej sprawie celem działania K. O. było uzyskanie od (...) Finanse S.A. z siedzibą w P. pożyczki finansowej. Przedłożenie przez oskarżonego dokumentów o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki w postaci umowy o pożyczkę, wniosku o pożyczkę i oświadczenia pożyczkobiorcy oraz sfałszowanej umowy o pracę i zaświadczenia o zarobkach umów o pracę, poświadczających nieprawdę co do jego zatrudnienia i ich zarobków w firmie Usługi (...) skutkuje dodatkowym zakwalifikowaniem takiego zachowania z art. 297§1 kk.

Przestępstwo z art. 270§1 kk ma charakter wieloodmianowy, gdyż do jego czynności sprawczych należy: podrobienie dokumentu, jego przerobienie oraz użycie przerobionego albo podrobionego dokumentu jako autentycznego. Oskarżony K. O. dołączył do dokumentacji pożyczkowej sfałszowaną umowę o pracę i sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach, zatem użył podrobione dokumenty jako autentyczne. Tym samym oskarżony wyczerpał swoim zachowaniem znamiona czynu z art. 270§1kk

Jeśli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch lub więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów (art. 11 §2 kk ).

Zarzucanego czynu oskarżony K. O. z dopuścił się w formie współsprawstwa, z D. A. (2) i M. R. (1). Wedle powszechnie przyjmowanego w piśmiennictwie i orzecznictwie poglądu jurydyczna istota współsprawstwa zasadza się na stworzeniu podstaw do przypisania każdemu ze współsprawców całości popełnionego wspólnie przez kilka osób przestępstwa, a więc także tego, co zostało realizowane przez innych współdziałających, przy czym każdy ze współsprawców ponosi odpowiedzialność tak, jak gdyby sam „wykonał” czyn zabroniony (a więc zrealizował jego znamiona w całości własnoręcznie), niezależnie od odpowiedzialności pozostałych współdziałających (por. wyrok SA w Krakowie z 15 stycznia 2003 r., II Aka 353/02, Prok. i Pr. 2003, z. 9, poz. 18; wyrok SA w Lublinie z 15 czerwca 2000 r., II Aka 70/00, Prok. i Pr. 2001, z. 5, poz. 24). Oskarżeni niewątpliwie działali ze sobą w porozumieniu, mieli wspólny cel- doprowadzić (...) Finanse S.A. z siedzibą w P. do udzielenia pożyczki osobie, która nie spełniała warunków do jej uzyskania, z uwag i na brak zatrudnienia i wymaganych dochodów, a tym samym doprowadzić pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Każdy ze sprawców przedsiębrał środki zmierzające do dokonania przestępstwa nie sprzeciwiając się działaniom podejmowanym na wspólny rachunek przez drugiego ze sprawców, w pełni aprobując je.

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

A. W. (3)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przestępstwo oszustwa stypizowane w art. 286§1 kk może być popełnione tylko umyślnie, z zamiarem bezpośrednim, kierunkowym, znamiennym celem, którego treścią jest osiągnięcie korzyści majątkowej. Czynności sprawcze polegają na wprowadzeniu w błąd, wyzyskaniu błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Błąd to rozbieżność między obiektywną rzeczywistością, a wyobrażeniem o niej lub jej odbiciem w świadomości podmiotu. Wprowadzić w błąd można za pomocą słowa, pisma (dokumentu), czy też określonego zachowania się. Oszustwo jest przestępstwem materialnym, na co wskazuje znamię czynnościowe "doprowadza". Dokonanie oszustwa następuje zatem dopiero z chwilą niekorzystnego rozporządzenia mieniem , które pozostaje w związku przyczynowym z oszukańczymi metodami postępowania sprawcy.

Oskarżony A. W. (3), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci pożyczki finansowej z firmy (...) S. A. z siedzibą w P., doprowadził pożyczkodawcę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł, wprowadzając go w błąd co do swojej sytuacji majątkowej oraz zamiaru spłaty pożyczki. Oskarżony poświadczył bowiem nieprawdę co do swoich zarobków i zatrudnienia w firmie w ten sposób, że przedłożył pożyczkodawcy celem realizacji umowy stosowną dokumentację w postaci Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 24.10.2017 r., na kwotę 2119,60 zł., wraz z oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 24.10.2017 r. i wnioskiem o pożyczkę z dnia 24.10.2017 r., do której dołączył sfałszowaną Umową o pracę z dnia 02.04.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...). Jego zachowanie wyczerpało więc znamiona czynu z art. 286 §1 kk.

Przepis art. 297§1 kk penalizuje zachowania polegające na przedkładaniu dokumentów podrobionych, przerobionych, poświadczających nieprawdę lub nierzetelnych, a także przedkładaniu nierzetelnych pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności o istotnym znaczeniu w celu uzyskania od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy wymienionych w art. 297§1 kk form wsparcia finansowego, w tym kredytu i pożyczki pieniężnej. W przedmiotowej sprawie celem działania J. W. (2) było uzyskanie od (...) Finanse S.A. z siedzibą w P. pożyczki finansowej. Przedłożenie przez oskarżonego dokumentów o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki w postaci umowy o pożyczkę, wniosku o pożyczkę i oświadczenia pożyczkobiorcy oraz zaświadczenia o zarobkach poświadczającego nieprawdę co do jego zatrudnienia i zarobków w firmie (...) w Zakresie (...), skutkuje dodatkowym zakwalifikowaniem takiego zachowania z art. 297§1 kk.

Przestępstwo z art. 270 § 1 kk ma charakter wieloodmianowy, gdyż do jego czynności sprawczych należy: podrobienie dokumentu, jego przerobienie oraz użycie przerobionego albo podrobionego dokumentu jako autentycznego. Oskarżony J. W. (2) użył podrobiony dokument w postaci Umowy o pracę z dnia 02.04.2017 r. z Termo - DW Usługi w Zakresie (...), dołączając ją do dokumentacji niezbędnej do uzyskania wsparcia finansowego. Tym samym oskarżony wyczerpał swoim zachowaniem znamiona czynu z art. 270§1kk

Jeśli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch lub więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów ( art. 11 §2 kk ).

Zarzucanego czynu oskarżony A. W. (3) z dopuścił się w formie współsprawstwa, w tym z D. A. (2). Wedle powszechnie przyjmowanego w piśmiennictwie i orzecznictwie poglądu jurydyczna istota współsprawstwa zasadza się na stworzeniu podstaw do przypisania każdemu ze współsprawców całości popełnionego wspólnie przez kilka osób przestępstwa, a więc także tego, co zostało realizowane przez innych współdziałających, przy czym każdy ze współsprawców ponosi odpowiedzialność tak, jak gdyby sam „wykonał” czyn zabroniony (a więc zrealizował jego znamiona w całości własnoręcznie), niezależnie od odpowiedzialności pozostałych współdziałających (por. wyrok SA w Krakowie z 15 stycznia 2003 r., II Aka 353/02, Prok. i Pr. 2003, z. 9, poz. 18; wyrok SA w Lublinie z 15 czerwca 2000 r., II Aka 70/00, Prok. i Pr. 2001, z. 5, poz. 24). Oskarżeni niewątpliwie działali ze sobą w porozumieniu, mieli wspólny cel- doprowadzić (...) Finanse S.A. z siedzibą w P. do udzielenia pożyczki osobie, która nie spełniała warunków do jej uzyskania, z uwagi na brak zatrudnienia i wymaganych dochodów, a tym samym doprowadzić pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Każdy ze sprawców przedsiębrał środki zmierzające do dokonania przestępstwa nie sprzeciwiając się działaniom podejmowanym na wspólny rachunek przez drugiego ze sprawców, w pełni aprobując je.

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

M. A.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przestępstwo oszustwa stypizowane w art. 286§1 kk może być popełnione tylko umyślnie, z zamiarem bezpośrednim, kierunkowym, znamiennym celem, którego treścią jest osiągnięcie korzyści majątkowej. Czynności sprawcze polegają na wprowadzeniu w błąd, wyzyskaniu błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Błąd to rozbieżność między obiektywną rzeczywistością, a wyobrażeniem o niej lub jej odbiciem w świadomości podmiotu. Wprowadzić w błąd można za pomocą słowa, pisma (dokumentu), czy też określonego zachowania się. Oszustwo jest przestępstwem materialnym, na co wskazuje znamię czynnościowe "doprowadza". Dokonanie oszustwa następuje zatem dopiero z chwilą niekorzystnego rozporządzenia mieniem , które pozostaje w związku przyczynowym z oszukańczymi metodami postępowania sprawcy.

Oskarżony M. A. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci pożyczki finansowej z firmy (...) S. A. z siedzibą w P., doprowadził pożyczkodawcę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 1500 zł, wprowadzając go w błąd co do swojej sytuacji majątkowej oraz zamiaru spłaty pożyczki. Oskarżony poświadczył bowiem nieprawdę co do swoich zarobków i zatrudnienia w ten sposób, że przedłożył pożyczkodawcy celem realizacji umowy stosowną dokumentację w postaci Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 22.08.2017 r. na kwotę 2119,60 zł., wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 22.08.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 22.08.2017 r. do której dołączył sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z dnia 21.08.2017 r., z Usługi (...) oraz zaświadczenie o zarobkach z dnia 28.08.2017 r. z Usługi (...), wystawione na nazwisko M. A.. Jego zachowanie wyczerpało więc znamiona czynu z art. 286 §1 kk

Przepis art. 297§1 kk penalizuje zachowania polegające na przedkładaniu dokumentów podrobionych, przerobionych, poświadczających nieprawdę lub nierzetelnych, a także przedkładaniu nierzetelnych pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności o istotnym znaczeniu w celu uzyskania od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy wymienionych w art. 297§1 kk form wsparcia finansowego, w tym kredytu i pożyczki pieniężnej. W przedmiotowej sprawie celem działania M. A. było uzyskanie od (...) Finanse S.A. z siedzibą w P. pożyczki finansowej. Przedłożenie przez oskarżonego dokumentów o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki w postaci umowy o pożyczkę, wniosku o pożyczkę i oświadczenia pożyczkobiorcy, do których dołączono podrobione zaświadczenia o zarobkach , poświadczających nieprawdę co do jego zatrudnienia i zarobków w firmie Usługi (...) skutkuje dodatkowym zakwalifikowaniem takiego zachowania z art. 297§1 kk.

Przestępstwo z art. 270 § 1 kk ma charakter wieloodmianowy, gdyż do jego czynności sprawczych należy: podrobienie dokumentu, jego przerobienie oraz użycie przerobionego albo podrobionego dokumentu jako autentycznego. Oskarżony M. A. użył podrobione dokumenty w postaci zaświadczeń o zarobkach uzyskiwanych firmie Usługi (...) , dołączając je do dokumentacji niezbędnej do uzyskania wsparcia finansowego. Tym samym oskarżony wyczerpał swoim zachowaniem znamiona czynu z art. 270§1kk

Jeśli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch lub więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów ( art. 11 §2 kk ).

Zarzucanego czynu oskarżony M. A. dopuścił się w formie współsprawstwa z D. A. (2) i M. R. (1). Wedle powszechnie przyjmowanego w piśmiennictwie i orzecznictwie poglądu jurydyczna istota współsprawstwa zasadza się na stworzeniu podstaw do przypisania każdemu ze współsprawców całości popełnionego wspólnie przez kilka osób przestępstwa, a więc także tego, co zostało realizowane przez innych współdziałających, przy czym każdy ze współsprawców ponosi odpowiedzialność tak, jak gdyby sam „wykonał” czyn zabroniony (a więc zrealizował jego znamiona w całości własnoręcznie), niezależnie od odpowiedzialności pozostałych współdziałających (por. wyrok SA w Krakowie z 15 stycznia 2003 r., II Aka 353/02, Prok. i Pr. 2003, z. 9, poz. 18; wyrok SA w Lublinie z 15 czerwca 2000 r., II Aka 70/00, Prok. i Pr. 2001, z. 5, poz. 24). Oskarżeni niewątpliwie działali ze sobą w porozumieniu, mieli wspólny cel- doprowadzić (...) Finanse S.A. z siedzibą w P. do udzielenia pożyczki osobie, która nie spełniała warunków do jej uzyskania, z uwagi na brak zatrudnienia i wymaganych dochodów, a tym samym doprowadzić pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Każdy ze sprawców przedsiębrał środki zmierzające do dokonania przestępstwa nie sprzeciwiając się działaniom podejmowanym na wspólny rachunek przez drugiego ze sprawców, w pełni aprobując je.

M. A. zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w art. 64§1 kk. Jednym z warunków, od spełnienia którego uzależniona jest możliwość przyjęcia, iż sprawca danego czynu dopuszcza się go w warunkach powrotu do przestępstwa unormowanych w art. 64§1 kk jest ustalenie, że został on uprzednio skazany za umyślne przestępstwo podobne na karę pozbawienia wolności w wymiarze co najmniej 6 miesięcy i że odbył karę co najmniej w takiej wysokości. Wobec M. A. wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w. G. V Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w W. z dnia 23 marca 2011r. sygn. akt V K 427/10 wymierzono karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym węzłem kary łącznej objęto m.in. karę jednostkową 1 roku pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w. G. VIII Zamiejscowy Wydział Grodzki w W. z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie VIIIK 50/08 za przestępstwo z art. 286§1 kk w zw. z art. 64§1 kk. Karę tę oskarżony odbył w całości - koniec wykonywania kary przypadł na dzień 28 września 2013r. (karta karna (...)- (...), wydruk z NOE-SAD, k. 2837).

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

K. H. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przestępstwo oszustwa stypizowane w art. 286§1 kk może być popełnione tylko umyślnie, z zamiarem bezpośrednim, kierunkowym, znamiennym celem, którego treścią jest osiągnięcie korzyści majątkowej. Czynności sprawcze polegają na wprowadzeniu w błąd, wyzyskaniu błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Błąd to rozbieżność między obiektywną rzeczywistością, a wyobrażeniem o niej lub jej odbiciem w świadomości podmiotu. Wprowadzić w błąd można za pomocą słowa, pisma (dokumentu), czy też określonego zachowania się. Oszustwo jest przestępstwem materialnym, na co wskazuje znamię czynnościowe "doprowadza". Dokonanie oszustwa następuje zatem dopiero z chwilą niekorzystnego rozporządzenia mieniem , które pozostaje w związku przyczynowym z oszukańczymi metodami postępowania sprawcy.

Oskarżony K. H. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci pożyczki finansowej z firmy (...) S. A. z siedzibą w P., doprowadził pożyczkodawcę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 10.500 zł w ten sposób, że przedkładał pożyczkodawcy celem realizacji uprzednio podrobione dokumenty, nie pochodzące od rzeczywistych pożyczkobiorców, w postaci umów o pożyczkę, wniosków o pożyczkę oraz oświadczeń pożyczkobiorców, opatrzonych podrobionymi podpisami pożyczkobiorców, do których celem udokumentowania sytuacji majątkowej dołączał podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu lub umowy o pracę, w sytuacji gdy osoby te nie były zatrudnione w tych podmiotach. Wprowadził tym samym pożyczkodawcę w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, jego sytuacji majątkowej oraz zamiaru spłaty pożyczki. Nadto przedkładał pożyczkodawcy celem realizacji umów o pożyczkę pieniężną, wniosków o pożyczkę oraz oświadczeń pożyczkobiorców opatrzonych autentycznymi podpisami, do których celem udokumentowania sytuacji majątkowej dołączał podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu lub umowy o pracę, w sytuacji gdy osoby te nie były zatrudnione w podmiotach, z których pochodziły przedmiotowe zaświadczenia lub umowy o pracę. Tym samym wprowadzał pożyczkodawcę w błąd co do sytuacji majątkowej pożyczkobiorcy oraz możliwości spłaty zobowiązania. Zachowania te dotyczyły łącznie 6 umów. Jego zachowanie wyczerpało więc znamiona czynu z art. 286§1 kk.

Przepis art. 297§1 kk penalizuje zachowania polegające na przedkładaniu dokumentów podrobionych, przerobionych, poświadczających nieprawdę lub nierzetelnych, a także przedkładaniu nierzetelnych pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności o istotnym znaczeniu w celu uzyskania od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy wymienionych w art. 297§1 kk form wsparcia finansowego, w tym kredytu i pożyczki pieniężnej. W przedmiotowej sprawie celem działania K. H. (1) było uzyskanie od (...) Finanse S.A. z siedzibą w P. pożyczki finansowej. Przedłożenie przez oskarżonego dokumentów o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki w postaci umów o pożyczkę, wniosków o pożyczkę i oświadczeń pożyczkobiorców opatrzonych podrobionymi podpisami oraz sfałszowanych zaświadczeń o zatrudnieniu w firmie (...) w Zakresie (...) i w firmie Usługi (...), skutkuje dodatkowym zakwalifikowaniem takiego zachowania z art. 297§1 kk.

Przestępstwo z art. 270 § 1 kk ma charakter wieloodmianowy, gdyż do jego czynności sprawczych należy: podrobienie dokumentu, jego przerobienie oraz użycie przerobionego albo podrobionego dokumentu jako autentycznego. Oskarżony K. H. (1) podrabiał podpisy na dokumentach - umowach pożyczki, wnioskach o pożyczkę i oświadczeniach pożyczkobiorców, a następnie używał je jako autentyczne, przedkładając pożyczkodawcy. Tym samym oskarżony wyczerpał swoim zachowaniem znamiona czynu z art. 270§1kk

Art. 190a § 2 KK penalizuje zachowanie stanowiące swojego rodzaju oszustwo, w postaci podszywania się, tj. fałszywego podawania się za inną osobę z wykorzystaniem jej wizerunku, danych osobowych lub innych danych za pomocą których może być ona publicznie zidentyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Niewątpliwe zachowanie oskarżonego, który przedkładał dokumentację w celu uzyskania pożyczki z wykorzystaniem danych osobowych osób, które pożyczkobiorcami nie były, wyczerpało znamiona tego przestępstwa.

Jeśli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch lub więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów ( art. 11 §2 kk ). Nadto z uwagi na to, że i dopuścił się zarzucanych mu czynów w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, znalazło to odzwierciedlenie w opisie czynu i jego kwalifikacji (art. 12§1 kk). Sąd jednocześnie zastosował art. 4§1 kk, uznając iż uregulowanie dotyczące art. 12§1 kk w brzmieniu sprzed nowelizacji z dnia 19 czerwca 2020r. jest względniejsze dla sprawcy. Chodzi o dodanie nowelizacją przepisu art. 57b kk, nakazującego nadzwyczajne obostrzenie kary dla sprawcy przestępstwa o charakterze ciągłym.

Zarzucanego czynu oskarżony K. H. (1) dopuścił się w formie współsprawstwa z D. A. (2) i M. R. (1). Wedle powszechnie przyjmowanego w piśmiennictwie i orzecznictwie poglądu jurydyczna istota współsprawstwa zasadza się na stworzeniu podstaw do przypisania każdemu ze współsprawców całości popełnionego wspólnie przez kilka osób przestępstwa, a więc także tego, co zostało realizowane przez innych współdziałających, przy czym każdy ze współsprawców ponosi odpowiedzialność tak, jak gdyby sam „wykonał” czyn zabroniony (a więc zrealizował jego znamiona w całości własnoręcznie), niezależnie od odpowiedzialności pozostałych współdziałających (por. wyrok SA w Krakowie z 15 stycznia 2003 r., II Aka 353/02, Prok. i Pr. 2003, z. 9, poz. 18; wyrok SA w Lublinie z 15 czerwca 2000 r., II Aka 70/00, Prok. i Pr. 2001, z. 5, poz. 24). Oskarżeni niewątpliwie działali ze sobą w porozumieniu, mieli wspólny cel- doprowadzić (...) Finanse S.A. z siedzibą w P. do udzielenia pożyczek na nazwiska osób, które faktycznie o te pożyczki nie występowały oraz do udzielenia pożyczki K. H. (1) - osobie, która nie spełniała warunków do jej uzyskania, z uwag i na brak zatrudnienia i wymaganych dochodów, a tym samym doprowadzić pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Każdy ze sprawców przedsiębrał środki zmierzające do dokonania przestępstwa nie sprzeciwiając się działaniom podejmowanym na wspólny rachunek przez drugiego ze sprawców, w pełni aprobując je.

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

R. B. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przestępstwo oszustwa stypizowane w art. 286§1 kk może być popełnione tylko umyślnie, z zamiarem bezpośrednim, kierunkowym, znamiennym celem, którego treścią jest osiągnięcie korzyści majątkowej. Czynności sprawcze polegają na wprowadzeniu w błąd, wyzyskaniu błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Błąd to rozbieżność między obiektywną rzeczywistością, a wyobrażeniem o niej lub jej odbiciem w świadomości podmiotu. Wprowadzić w błąd można za pomocą słowa, pisma (dokumentu), czy też określonego zachowania się. Oszustwo jest przestępstwem materialnym, na co wskazuje znamię czynnościowe "doprowadza". Dokonanie oszustwa następuje zatem dopiero z chwilą niekorzystnego rozporządzenia mieniem , które pozostaje w związku przyczynowym z oszukańczymi metodami postępowania sprawcy.

Oskarżony R. B. (1) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci pożyczki finansowej z firmy (...) S. A. z siedzibą w P. doprowadził pożyczkodawcę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 zł, wprowadzając go w błąd co do swojej sytuacji majątkowej oraz zamiaru spłaty pożyczki. Oskarżony poświadczył bowiem nieprawdę co do swoich zarobków i zatrudnienia w firmie w ten sposób, że przedłożył pożyczkodawcy stosowną dokumentację w postaci Umowy pożyczki nr (...) z dnia 23.09.2017 r. na kwotę 2726,80 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę 23.09.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 23.09.2017 r. oryginałem deklaracji przystąpienia z dnia 23.09.2017 r., potwierdzeniem zawarcia umowy z dnia 23.09.2017 r., do której dołączył sfałszowaną umowę o pracę z dnia 01.07.2017 r. z Usługi (...). Jego zachowanie wyczerpało więc znamiona czynu z art. 286§1 kk.

Przepis art. 297§1 kk penalizuje zachowania polegające na przedkładaniu dokumentów podrobionych, przerobionych, poświadczających nieprawdę lub nierzetelnych, a także przedkładaniu nierzetelnych pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności o istotnym znaczeniu w celu uzyskania od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy wymienionych w art. 297§1 kk form wsparcia finansowego, w tym kredytu i pożyczki pieniężnej. W przedmiotowej sprawie celem działania R. B. (1) było uzyskanie od (...) Finanse S.A. z siedzibą w P. pożyczki finansowej. Przedłożenie przez oskarżonego dokumentów o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki w postaci umowy o pożyczkę, wniosku o pożyczkę i oświadczenia pożyczkobiorcy oraz deklaracji przystąpienia i potwierdzeniem zawarcia umowy, do których dołączono sfałszowaną umowę o pracę w firmie Usługi (...) , skutkuje dodatkowym zakwalifikowaniem takiego zachowania z art. 297§1 kk.

Przestępstwo z art. 270 § 1 kk ma charakter wieloodmianowy, gdyż do jego czynności sprawczych należy: podrobienie dokumentu, jego przerobienie oraz użycie przerobionego albo podrobionego dokumentu jako autentycznego. Oskarżony R. B. (1) użył sfałszowany dokument w postaci Umowy o pracę z dnia 1.07.2017r. r. z Usługi (...), dołączając ją do dokumentacji niezbędnej do uzyskania wsparcia finansowego. Tym samym oskarżony wyczerpał swoim zachowaniem znamiona czynu z art. 270§1kk

Jeśli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch lub więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów ( art. 11 §2 kk ).

Zarzucanego czynu oskarżony R. H. dopuścił się w formie współsprawstwa z D. A. (2) i M. R. (1). Wedle powszechnie przyjmowanego w piśmiennictwie i orzecznictwie poglądu jurydyczna istota współsprawstwa zasadza się na stworzeniu podstaw do przypisania każdemu ze współsprawców całości popełnionego wspólnie przez kilka osób przestępstwa, a więc także tego, co zostało realizowane przez innych współdziałających, przy czym każdy ze współsprawców ponosi odpowiedzialność tak, jak gdyby sam „wykonał” czyn zabroniony (a więc zrealizował jego znamiona w całości własnoręcznie), niezależnie od odpowiedzialności pozostałych współdziałających (por. wyrok SA w Krakowie z 15 stycznia 2003 r., II Aka 353/02, Prok. i Pr. 2003, z. 9, poz. 18; wyrok SA w Lublinie z 15 czerwca 2000 r., II Aka 70/00, Prok. i Pr. 2001, z. 5, poz. 24). Oskarżeni niewątpliwie działali ze sobą w porozumieniu, mieli wspólny cel- doprowadzić (...) Finanse S.A. z siedzibą w P. do udzielenia pożyczki osobie, która nie spełniała warunków do jej uzyskania, z uwagi na brak zatrudnienia i wymaganych dochodów, a tym samym doprowadzić pokrzywdzoną do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Każdy ze sprawców przedsiębrał środki zmierzające do dokonania przestępstwa nie sprzeciwiając się działaniom podejmowanym na wspólny rachunek przez drugiego ze sprawców, w pełni aprobując je.

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

K. S. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przestępstwo oszustwa stypizowane w art. 286§1 kk może być popełnione tylko umyślnie, z zamiarem bezpośrednim, kierunkowym, znamiennym celem, którego treścią jest osiągnięcie korzyści majątkowej. Czynności sprawcze polegają na wprowadzeniu w błąd, wyzyskaniu błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Błąd to rozbieżność między obiektywną rzeczywistością, a wyobrażeniem o niej lub jej odbiciem w świadomości podmiotu. Wprowadzić w błąd można za pomocą słowa, pisma (dokumentu), czy też określonego zachowania się. Oszustwo jest przestępstwem materialnym, na co wskazuje znamię czynnościowe "doprowadza". Dokonanie oszustwa następuje zatem dopiero z chwilą niekorzystnego rozporządzenia mieniem , które pozostaje w związku przyczynowym z oszukańczymi metodami postępowania sprawcy.

Oskarżony K. S. (1) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci pożyczki finansowej z firmy (...) S. A. z siedzibą w P., doprowadził pożyczkodawcę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł, wprowadzając go w błąd co do swojej sytuacji majątkowej oraz zamiaru spłaty pożyczki. Oskarżony poświadczył bowiem nieprawdę co do swoich zarobków i zatrudnienia w firmie w ten sposób, że przedłożył pożyczkodawcy celem realizacji podpisaną przez siebie dokumentację, mającą istotne znaczenie dla uzyskania wsparcia finansowego w postaci Umowy pożyczki pieniężnej nr (...) z dnia 03.11.2017 r. na kwotę 2119,60 zł. wraz z wnioskiem o pożyczkę z dnia 03.11.2017 r., oświadczeniem pożyczkobiorcy z dnia 03.11.2017 r., do której dołączył sfałszowane przez M. R. (1) zaświadczenie o zarobkach z dnia 03.11.2017 r. z (...) K. R. na nazwisko K. S. (1). Jego zachowanie wyczerpało więc znamiona czynu z art. 286§1 kk.

Przepis art. 297§1 kk penalizuje zachowania polegające na przedkładaniu dokumentów podrobionych, przerobionych, poświadczających nieprawdę lub nierzetelnych, a także przedkładaniu nierzetelnych pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności o istotnym znaczeniu w celu uzyskania od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy wymienionych w art. 297§1 kk form wsparcia finansowego, w tym kredytu i pożyczki pieniężnej. W przedmiotowej sprawie celem działania K. S. (1) było uzyskanie od (...) Finanse S.A. z siedzibą w P. pożyczki finansowej. Przedłożenie przez oskarżonego dokumentów o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki w postaci umowy o pożyczkę, wniosku o pożyczkę i oświadczenia pożyczkobiorcy, do których dołączono poświadczające nieprawdę, zaświadczenie o zarobkach w firmie (...) K. R. skutkuje dodatkowym zakwalifikowaniem takiego zachowania z art. 297§1 kk.

Przestępstwo z art. 270 § 1 kk ma charakter wieloodmianowy, gdyż do jego czynności sprawczych należy: podrobienie dokumentu, jego przerobienie oraz użycie przerobionego albo podrobionego dokumentu jako autentycznego. Oskarżony K. S. (1) użył sfałszowany dokument w postaci zaświadczenia o zarobkach, dołączając je do dokumentacji niezbędnej do uzyskania wsparcia finansowego. Tym samym oskarżony wyczerpał swoim zachowaniem znamiona czynu z art. 270§1kk.

Jeśli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch lub więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów (art. 11 §2 kk ).

K. S. (1) zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w art. 64§1 kk, co znalazło odzwierciedlenie w opisie czynu i kwalifikacji prawnej czynu. Jednym z warunków, od spełnienia którego uzależniona jest możliwość przyjęcia, iż sprawca danego czynu dopuszcza się go w warunkach powrotu do przestępstwa unormowanych w art. 64§1 kk jest ustalenie, że został on uprzednio skazany za umyślne przestępstwo podobne na karę pozbawienia wolności w wymiarze co najmniej 6 miesięcy i że odbył karę co najmniej w takiej wysokości. K. S. (1) został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w. G. V Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w W. z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie V K 86/13 za przestępstwo z art. 286§1 kk w zb. z art. 297§1 kk w zw. z art. 11§2 kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Karę tę oskarżony odbył w całości - koniec wykonywania kary przypadł na dzień 25.06.2016 r (odpis wyroku k. 2397, wydruk z NOE-SAD, k. 2841).

Zarzucanego czynu oskarżony K. S. (1) dopuścił się w formie współsprawstwa z D. A. (2) i M. R. (1). Wedle powszechnie przyjmowanego w piśmiennictwie i orzecznictwie poglądu jurydyczna istota współsprawstwa zasadza się na stworzeniu podstaw do przypisania każdemu ze współsprawców całości popełnionego wspólnie przez kilka osób przestępstwa, a więc także tego, co zostało realizowane przez innych współdziałających, przy czym każdy ze współsprawców ponosi odpowiedzialność tak, jak gdyby sam „wykonał” czyn zabroniony (a więc zrealizował jego znamiona w całości własnoręcznie), niezależnie od odpowiedzialności pozostałych współdziałających (por. wyrok SA w Krakowie z 15 stycznia 2003 r., II Aka 353/02, Prok. i Pr. 2003, z. 9, poz. 18; wyrok SA w Lublinie z 15 czerwca 2000 r., II Aka 70/00, Prok. i Pr. 2001, z. 5, poz. 24). Oskarżeni niewątpliwie działali ze sobą w porozumieniu, mieli wspólny cel- doprowadzić (...) Finanse S.A. z siedzibą w P. do udzielenia pożyczki osobie, która nie spełniała warunków do jej uzyskania, z uwagi na brak zatrudnienia i wymaganych dochodów, a tym samym doprowadzić pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Każdy ze sprawców przedsiębrał środki zmierzające do dokonania przestępstwa nie sprzeciwiając się działaniom podejmowanym na wspólny rachunek przez drugiego ze sprawców, w pełni aprobując je.

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

M. R. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przestępstwo oszustwa stypizowane w art. 286§1 kk może być popełnione tylko umyślnie, z zamiarem bezpośrednim, kierunkowym, znamiennym celem, którego treścią jest osiągnięcie korzyści majątkowej. Czynności sprawcze polegają na wprowadzeniu w błąd, wyzyskaniu błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Błąd to rozbieżność między obiektywną rzeczywistością, a wyobrażeniem o niej lub jej odbiciem w świadomości podmiotu. Wprowadzić w błąd można za pomocą słowa, pisma (dokumentu), czy też określonego zachowania się. Oszustwo jest przestępstwem materialnym, na co wskazuje znamię czynnościowe "doprowadza". Dokonanie oszustwa następuje zatem dopiero z chwilą niekorzystnego rozporządzenia mieniem, które pozostaje w związku przyczynowym z oszukańczymi metodami postępowania sprawcy.

W zakresie czynu z pkt I oskarżony M. R. (1) w okresie od 22 sierpnia 2017r. do 1 grudnia 2017r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci środków pochodzących z pożyczki finansowej z firmy (...) S. A. z siedzibą w P. doprowadził wymienioną firmę do niekorzystnego rozporządzenia mienia w łącznej kwocie 77.500 zł w ten sposób, że przedkładał pożyczkodawcy celem realizacji jako autentyczne, uprzednio podrobione dokumenty, nie pochodzące od rzeczywistych pożyczkobiorców, w postaci umów o pożyczkę pieniężną, wniosków o pożyczkę oraz oświadczeń pożyczkobiorców, opatrzonych podrobionymi podpisami pożyczkobiorców, do których celem udokumentowania sytuacji majątkowej dołączano podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu lub sfałszowane umowy o pracę, w sytuacji, gdy osoby te nie były zatrudnione w podmiotach, z których pochodziły przedmiotowe zaświadczenia oraz umowy o pracę, wprowadzając tym samym pożyczkodawcę w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, jego sytuacji majątkowej oraz zamiaru spłaty pożyczki. Nadto przedkładał pożyczkobiorcy celem realizacji umowy o pożyczkę pieniężną, oświadczenia pożyczkobiorców opatrzone autentycznymi podpisami pożyczkobiorców, do których celem udokumentowania sytuacji majątkowej dołączano podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu bądź umowy o pracę, mające istotne znaczenie dla uzyskania wsparcia finansowego, w sytuacji, gdy osoby te nie były zatrudnione w podmiotach, z których pochodziły przedmiotowej zaświadczenia oraz umowy o pracę, wprowadzając pożyczkodawcę w błąd co do sytuacji majątkowej pożyczkobiorcy oraz możliwości spłaty zobowiązania. Jego zachowanie wyczerpało więc znamiona czynu z art. 286§1 kk.

Przepis art. 297§1 kk penalizuje zachowania polegające na przedkładaniu dokumentów podrobionych, przerobionych, poświadczających nieprawdę lub nierzetelnych, a także przedkładaniu nierzetelnych pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności o istotnym znaczeniu w celu uzyskania od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy wymienionych w art. 297§1 kk form wsparcia finansowego, w tym kredytu i pożyczki pieniężnej. W przedmiotowej sprawie celem działania M. R. (1) było uzyskanie od (...) Finanse S.A. z siedzibą w P. pożyczki finansowej. Przedłożenie przez oskarżonego dokumentów o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki w postaci umów o pożyczkę, wniosków o pożyczkę i oświadczeń pożyczkobiorców opatrzonych podrobionymi podpisami oraz podrobionych zaświadczeń o zatrudnieniu lub umów o pracę, poświadczających nieprawdę co do zatrudnienia pożyczkobiorców skutkuje dodatkowym zakwalifikowaniem takiego zachowania z art. 297§1 kk.

Przestępstwo z art. 270 § 1 kk ma charakter wieloodmianowy, gdyż do jego czynności sprawczych należy: podrobienie dokumentu, jego przerobienie oraz użycie przerobionego albo podrobionego dokumentu jako autentycznego. Oskarżony M. R. (1) w zakresie czynu z punktu IV zarówno podrabiał podpisy na części dokumentów, jak i używał ich jako autentyczne, przedkładając je pożyczkodawcy - firmie (...) S.A. z siedzibą w P.. Nadto w zakresie czynu z punktu V podrobił dokumentację związaną z rzekomym stosunkiem pracy, w celu użycia jej za autentyczną. Zachowanie to dotyczyło fikcyjnych 14 umów i jednego zaświadczenia o stosunku o pracy, wystawionych na różne nazwiska. Tym samym oskarżony wyczerpał swoim zachowaniem znamiona czynu z art. 270§1kk.

Art. 190a§2 kk penalizuje zachowanie stanowiące swojego rodzaju oszustwo, w postaci podszywania się, tj. fałszywego podawania się za inną osobę z wykorzystaniem jej wizerunku, danych osobowych lub innych danych za pomocą których może być ona publicznie zidentyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Niewątpliwe zachowanie oskarżonego, który wykorzystywał dane osobowe innych osób do przygotowania fałszywej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pożyczki i który następnie przedkładał tę dokumentację pożyczkodawcy, wyczerpał znamiona tego przestępstwa.

Jeśli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch lub więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów (art. 11 §2 kk ). Nadto z uwagi na to, że oskarżony dopuścił się zarzucanych mu czynów w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, znalazło to odzwierciedlenie w opisie czynu i jego kwalifikacji (art. 12§1 kk). Sąd jednocześnie zastosował art. 4§1 kk, uznając iż uregulowanie dotyczące art. 12§1 kk w brzmieniu sprzed nowelizacji z dnia 19 czerwca 2020r. jest względniejsze dla sprawcy. Chodzi o dodanie nowelizacją przepisu art. 57b kk, nakazującego nadzwyczajne obostrzenie kary dla sprawcy przestępstwa o charakterze ciągłym.

Sąd przyjął nadto, że oskarżony M. R. (1) z popełnienia przedmiotowych przestępstw uczynił sobie stałe źródło dochodów. Całokształt jego przestępczej działalności pozwala na stwierdzenie, iż oskarżony z przestępczego procederu uczynił sobie sposób na życie, traktując go jako stałe źródło uzyskania pieniędzy. Jego działalność nie ograniczyła się do jednorazowej czynności, ale były to czynności powtarzalne, które co pewien czas przynosiły mu określony dochód. Planując dokonywanie przestępstw, liczył na ich opłacalność i swoim zamiarem obejmował ich powtarzalność dla uzyskania określonej korzyści materialnej. Okoliczności te nakazywały uwzględnienie w przyjętej kwalifikacji prawnej art. 65 § 1 kk.

Zarzucanego w punkcie IV a/o czynu oskarżony M. R. (1) dopuścił się w formie współsprawstwa z innymi osobami. Wedle powszechnie przyjmowanego w piśmiennictwie i orzecznictwie poglądu jurydyczna istota współsprawstwa zasadza się na stworzeniu podstaw do przypisania każdemu ze współsprawców całości popełnionego wspólnie przez kilka osób przestępstwa, a więc także tego, co zostało realizowane przez innych współdziałających, przy czym każdy ze współsprawców ponosi odpowiedzialność tak, jak gdyby sam „wykonał” czyn zabroniony (a więc zrealizował jego znamiona w całości własnoręcznie), niezależnie od odpowiedzialności pozostałych współdziałających (por. wyrok SA w Krakowie z 15 stycznia 2003 r., II Aka 353/02, Prok. i Pr. 2003, z. 9, poz. 18; wyrok SA w Lublinie z 15 czerwca 2000 r., II Aka 70/00, Prok. i Pr. 2001, z. 5, poz. 24). Oskarżeni niewątpliwie działali ze sobą w porozumieniu, mieli wspólny cel- doprowadzić (...) Finanse S.A. z siedzibą w P. do udzielenia pożyczki osobom, które faktycznie o nie nie występowały, a tym samym doprowadzić pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Każdy ze sprawców przedsiębrał środki zmierzające do dokonania przestępstwa nie sprzeciwiając się działaniom podejmowanym na wspólny rachunek przez drugiego ze sprawców, w pełni aprobując je. M. R. (1) podrabiał podpisy na dokumentacji pożyczkowej (umowach pożyczki, wnioskach o pożyczkę, oświadczeniach pożyczkobiorców) a także fałszował umowy o pracę i zaświadczenia o zatrudnieniu, zaś D. A. (2) nadawała bieg sfałszowanym dokumentom.

Sąd zmienił ustalenia odnośnie czasu popełnienia przez M. R. (1) czynu z punktu IV a/o. Przyjął, iż czynu tego dopuścił się w okresie od 22 sierpnia 2017r. do 1 grudnia 2017r. Nadto w zakresie pkt a) przyjął, że umowa pożyczki pieniężnej nr (...) została sporządzona dnia 10.10.2017r.

Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. A. (2)

1,2,3

Na wstępie należy wskazać, że Sąd wymierzając kary w przedmiotowej sprawie różnicował je mając na uwadze przede wszystkim to, jaki był udział poszczególnych oskarżonych w całym procederze oraz jakie korzyści osiągnęli z dokonanego przestępstwa. Stąd też np. K. H. (1) został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności, gdyż wysokość wyrządzonej przez niego szkody wyniosła 10.500 zł, zaś jego działania dotyczyły 6 umów. Kara w takiej samej wysokości została wymierzona również K. Ł. (1), chociaż wysokość wyrządzonej jego zachowaniem szkody wyniosła 5000 zł. W tym przypadku Sąd uwzględnił jednak to, że K. Ł. (1) dopuścił się zarzucanego mu czynu w warunkach recydywy. Wobec K. S. (1) została wymierzona kara 6 miesięcy pozbawienia wolności, mimo tego że przestępstwa dopuścił się w warunkach powrotności do przestępstwa z art. 64§1 kk, gdyż wartość wyrządzonej wyniosła zaledwie 1.500 zł, zaś przestępcze zachowanie dotyczyło tylko jednej umowy, sporządzonej na jedno nazwisko.

Szczegółowe omówienie kar wymierzonych poszczególnym oskarżonym w dalszej części uzasadnienia.

Przy wymiarze kary wobec D. A. (2) Sąd kierował się jej ogólnymi dyrektywami, zawartymi w art. 53§1 i 2 kk, uwzględniając m.in. stopień zawinienia oskarżonej i społecznej szkodliwości czynów, których się dopuściła, na co wpływają przede wszystkim okoliczności ich popełnienia. Działalność przestępcza, jakiej dopuściła się D. A. (2) miała charakter zaplanowany i rozbudowany. Proceder był przez nią konsekwentnie realizowany w długim czasie, bo od 29 sierpnia 2016r. do 4 grudnia 2017r. W wyniku działalności przestępczej oskarżonej doszło do pokrzywdzenia wielu osób oraz wyrządzenia znacznej szkody.

Z uwagi na to, że oskarżona z popełnienia przestępstw uczyniła sobie stałe źródło dochodu, w przypadku wszystkich zarzucanych jej czynów zaistniała podstawa do zastosowania nadzwyczajnego obostrzenia kary, o którym mowa w art. 65§1 kk.

Jednocześnie w ocenie Sądu w zakresie czynów z pkt I i II a/o nie ma podstaw do zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary. Przesłanki nadzwyczajnego złagodzenia kary określone w art. 60§3 kk dotyczą przestępstw popełnionych we współudziale z innymi osobami, natomiast wymienionych wyżej czynów oskarżona dopuściła się sama. Nadto nie ma podstaw do nadzwyczajnego złagodzenia kary w oparciu o uregulowanie przewidziane §2 tegoż przepisu, przewidujące fakultatywną możliwość zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary w szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy nawet najniższa kara przewidziana za przestępstwo byłaby niewspółmiernie surowa. Przestępstwa, których się dopuściła D. A. (2), charakteryzują się wysoką społeczną szkodliwością, mając na uwadze czasookres jej działania, wartość wyrządzonej szkody, liczbę pokrzywdzonych. Ważne są również okoliczności, w jakich doszło do popełnienia przestępstw. D. A. (2) była pracownicą (...) Finanse S.A. z siedzibą w P., która posiadała pełnomocnictwo do zawierania umów i udzielania pożyczek oraz odbierania rat pożyczek. Miała również pełny dostęp do danych klientów. Oskarżona wykorzystała do działalności przestępczej przysługujące jej uprawnienia w firmie, która miała do niej pełne zaufanie jako do swojego pracownika. Używała danych osób, którymi dysponowała do sporządzania fałszywych umów i aneksów do umów, a nadto odbierała od klientów raty pożyczek, po czym nie przekazywała ich w pełnej wysokości pożyczkodawcy, część należności zatrzymując dla siebie. Nadto oskarżona podrabiała dokumenty na nazwiska osób jej bliskich, zarówno członków rodziny jak i koleżanek, z którymi utrzymywała relacje towarzyskie i które miały do niej zaufanie. Gościły oskarżoną u siebie w domu, pomagały w opiece nad dziećmi, pożyczały jej pieniądze (zeznania M. M. k. 23-25, J. S. k. 36) . D. A. (2) bez skrupułów wykorzystała to zaufanie - ustalała ich dane, fotografując dowody osobiste podczas wizyt bez wiedzy dysponenta a następnie wykorzystała je do działalności przestępczej.

Na korzyść D. A. (2) należy zaliczyć to, że sama zgłosiła się do KPP w W. i poinformowała o procederze. Należy jednak mieć na uwadze, w jakich okolicznościach do tego doszło. D. A. (2) w dniu 4 grudnia 2017r. odebrała telefon od kierownika ds. kontroli w firmie (...) S.A. M. G. (2), który chciał się umówić na spotkanie z M. M. (1). M. G. (2) chciał ustalić, czy M. M. (1) zawierała umowę pożyczki i zadzwonił na numer telefonu podany w dokumentacji. Okazało się, że jest to numer D. A. (2). W ten sposób oskarżona dowiedziała się o wszczętej w firmie procedurze kontrolnej. Podając się za M. M. (1) umówiła się z M. G. (2) na godzinę 14:00, sama zaś w tym czasie udała się na policję, by złożyć zeznania (zeznania M. G. k. 28, data i godzina zeznań złożonych przez D. A. k. 5). Oznacza to, że zgłoszenie się oskarżonej na policję nie było podyktowane wyrzutami sumienia. D. A. miała pełną świadomość, że proceder wkrótce i tak zostanie ujawniony przez organy ścigania.

D. A. (2) w swoich wyjaśnieniach podała, że współdziałający z nią oskarżeni wywierali na nią presję, szantażowali, nie pozwalali się jej wycofać z procederu. O tej okoliczności informowała bliskie jej osoby – kuzynkę E. K. (2) oraz męża T. A. (2). Zwrócić jednak należy uwagę, że w przypadku fałszerstw umów, których oskarżona dokonywała samodzielnie, nie wycofała się z tego do samego końca. Ostatnią umowę tego typu sporządziła w dniu 4.12.2017r. (na nazwisko B. D. czyli w dniu, w którym zgłosiła się na policję. Gdyby istotnie chciała się wcześniej wycofać, zrobiłaby to przynajmniej w tym zakresie. Trudno przyjąć bowiem, by współoskarżeni mogli wywierać na nią skuteczny nacisk w tych sprawach lub by byli zainteresowani działalnością przestępczą, którą D. A. (2) prowadziła wyłącznie na własną rękę.

Mają na uwadze powyższe okoliczności Sąd uznał, że kara 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z pkt I a/o oraz kara 6 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z pkt II a/o będą współmierne do stopnia zawinienia oskarżonej i społecznej szkodliwości czynów, których się dopuściła. Sąd uwzględnił również dotychczasową niekarność D. A. (2) (k. 2805) jak i tę okoliczność, że oskarżona dobrowolnie rozpoczęła spłatę należności na rzecz pokrzywdzonego - (...) S.A. (k. 2988).

W przypadku czynu z pkt III a/o Sąd uznał, iż zachodzą przesłanki do zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary, o którym mowa w art. 60 §3 kk. Instytucję tę sąd stosuje obligatoryjnie w przypadku zaistnienia warunków tj. gdy sprawca współdziałający z innymi osobami w popełnianiu przestępstwa, ujawni wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełniania. W orzecznictwie podkreśla się, że "ujawnienie informacji dotyczących osób współdziałających przy popełnieniu przestępstwa, aby skutkowało nadzwyczajnym złagodzeniem kary, musi dotyczyć wszystkich, a nie tylko niektórych ze znanych sprawcy osób współdziałających przy popełnieniu przestępstwa ze wskazaniem ich roli, aktywności, a także ewentualnej partycypacji w korzyściach odniesionych z przestępstwa. Przekazywane informacje dotyczące współdziałających w popełnieniu przestępstwa powinny być jak najpełniejsze i rzetelne, (,,,)" ( wyr. SA w Katowicach z 24.3.2005 r., II AKa 4/05). Nadto "sprawca chcący skorzystać z obligatoryjnego nadzwyczajnego złagodzenia kary musi także szczerze przyznać się do własnego udziału w zarzuconym przestępstwie i określić pełnioną w nim rolę" post. SN z 3.9.2004 r., V KK 91/04, OSNwSK 2004, Nr 1, poz. 1500). W ocenie Sądu w zakresie czynu z pkt III a/o zaistniały przesłanki do zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary wobec D. A. (2). Oskarżona złożyła obszerne wyjaśnienia, w których dokładnie opisała proceder przestępczy. W sposób pełny i rzetelny przedstawiła swoją rolę w nim, jak też i role pozostałych współoskarżonych. Jej wyjaśnienia znalazły następnie potwierdzenie w pozostałym zebranym w sprawie materiale dowodowym.

Nadmienić należy, że w przypadku tego czynu zaistniała jednocześnie podstawa do zaostrzenia kary, przewidziana w art. 65§1 kk, jako że D. A. (2) z popełniania przestępstwa uczyniła sobie stałe źródło dochodu. W takim przypadku wobec sprawcy stosuje się przepisy dotyczące m.in. wymiaru kary przewidziane wobec sprawcy określonego w art. 64§2 kk.

Sąd jednakże mając na uwadze uprawnienie wynikające z art. 57§2kk zdecydował o zastosowaniu wobec oskarżonej nadzwyczajnego złagodzenia kary, o którym mowa w art. 60§3 kk

Zgodnie z treścią art. 60 §6 pkt 4 kk nadzwyczajne złagodzenie kary polega na wymierzeniu kary poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju. Jeżeli czyn stanowi występek, przy czym dolną granicą ustawowego zagrożenia jest kara pozbawienia wolności niższa od roku, sąd wymierza grzywnę albo karę ograniczenia wolności.

Mając na uwadze wymienione wcześniej okoliczności Sąd orzekł wobec oskarżonej karę łagodniejszego rodzaju tj. karę grzywny w wymiarze 250 stawek dziennych. Zdaniem Sądu kara ta jest sprawiedliwą reakcją za przypisany oskarżonej czyn, spełni funkcję w zakresie prewencji ogólnej jak i szczególnej. Przy określeniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 20 zł Sąd kierował się wskazaniami wymienionymi w art. 33§3 kk, a więc wziął pod uwagę z jednej strony znaczne możliwości zarobkowe oskarżonej, osoby młodej i zdrowej, z drugiej, liczne ciążące na niej zobowiązania finansowe.

Nadmienić należy, że Sąd wymierzając D. A. (2) kary za czyny z punktów I i III a/o uczynił to na podstawie przepisów przewidujących karę najsurowszą, zgodnie z treścią art. 11§3 kk.

Na podstawie art. 85§1 kk i art. 86§1 kk stosując zasadę absorpcji orzeczono wobec D. A. (2) karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. W doktrynie i orzecznictwie podkreśla się, że zasadę absorpcji stosować należy jedynie wyjątkowo np. wtedy gdy wszystkie czyny wykazują bardzo bliską więź podmiotową i przedmiotową. Przez związek podmiotowo-przedmiotowy rozumie się przede wszystkim podobieństwo rodzajowe zbiegających się przestępstw, motywację i czas popełnienia każdego z nich. P. K. (w: Zoll, Kodeks karny, t. I, 2007, s. 952 i n.) Im większe jest powiązanie pomiędzy zbiegającymi się przestępstwami, tym pełniej wymiar kary łącznej powinien uwzględniać zasadę absorpcji. Postanowienie SA w Katowicach z 25.10.2007 r. (II AKa 239/07, Prok. i Pr. 2008, Nr 6, poz. 32). Niewątpliwie w przedmiotowej sprawie taki bliski związek pomiędzy czynami zachodzi, mając na uwadze tożsamość rodzajową przestępstw, ich bliskość czasową oraz motywację sprawcy i sposób jego działania.

Sąd jednocześnie zastosował art. 4§1 kk uznając iż uregulowanie dotyczące kary łącznej w brzmieniu sprzed nowelizacji z dnia 19 czerwca 2020r. jest względniejsze dla sprawcy.

P. B. (1)

9

9

Sąd, wymierzając P. B. (1) karę 6 miesięcy pozbawienia wolności uczynił to na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą, zgodnie z treścią art. 11§3 kk.

Sąd uznał, iż jest to kara współmierna do stopnia zawinienia oskarżonego i społecznej szkodliwości czynu, którego się dopuścił, na co wpływają przede wszystkim okoliczności popełnienia czynu. Sąd miał na uwadze zatem wysokość wyrządzonej szkody (2000 zł), jak i to, że przestępcze zachowanie oskarżonego dotyczyło tylko jednej umowy, sporządzonej na jego nazwisko. Jednocześnie przy wymiarze kary Sąd miał na uwadze dotychczasową wielokrotną karalność oskarżonego, w tym a przestępstwa przeciwko mieniu, również za przestępstwo oszustwa (karta karna, k. 2944-2946). Oskarżony pomimo wcześniejszych skazań i odbycia orzeczonych kar nie wyciągnął żadnych wniosków. Dlatego też w ocenie Sądu wyłącznie odseparowanie oskarżonego od społeczeństwa pozwoli na kontynuowanie procesu resocjalizacji w ramach kary pozbawienia wolności, winno spełnić funkcje zapobiegawcze i wychowawcze.

K. Ł. (1)

14

Sąd, wymierzając K. Ł. (1) karę 1 roku pozbawienia wolności, uczynił to na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą, zgodnie z treścią art. 11§3 kk.

Sąd uznał, iż jest to kara współmierna do stopnia zawinienia oskarżonego i społecznej szkodliwości czynu, którego się dopuścił, na co wpływają przede wszystkim okoliczności popełnienia czynu. Sąd miał na uwadze zatem wysokość wyrządzonej szkody (5000 zł), jak i to, że przestępczych zachowań dotyczących trzech umów dopuścił się w krótkim czasie, bo od 23 października 2017r. do 26 października 2017r. Przy wymiarze kary Sąd miał na uwadze również dotychczasową wielokrotną karalność oskarżonego (karta karna k. 2940-2943). Oskarżony pomimo wcześniejszych skazań i odbycia orzeczonych kar nie wyciągnął żadnych wniosków. Dlatego też w ocenie Sądu wyłącznie odseparowanie oskarżonego od społeczeństwa pozwoli na kontynuowanie procesu resocjalizacji w ramach kary pozbawienia wolności, winno spełnić funkcje zapobiegawcze i wychowawcze.

K. O.

10

Wymierzając K. O. karę 6 miesięcy pozbawienia wolności Sąd uczynił to na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą, zgodnie z treścią art. 11§3 kk. Sąd uznał, iż jest to kara współmierna do stopnia zawinienia oskarżonego i społecznej szkodliwości czynu, którego się dopuścił, na co wpływają przede wszystkim okoliczności popełnienia czynu. Sąd miał na uwadze zatem wysokość wyrządzonej szkody (2000 zł), jak i to, że przestępcze zachowanie oskarżonego dotyczyło tylko jednej umowy, sporządzonej na jego nazwisko. Jednocześnie przy wymiarze kary Sąd miał na uwadze dotychczasową wielokrotną karalność oskarżonego, w tym za przestępstw przeciwko mieniu, (karta karna, k. 2947-2950). Oskarżony pomimo wcześniejszych skazań i odbycia orzeczonych kar nie wyciągnął żadnych wniosków. Dlatego też w ocenie Sądu wyłącznie odseparowanie oskarżonego od społeczeństwa pozwoli na kontynuowanie procesu resocjalizacji w ramach kary pozbawienia wolności, winno spełnić funkcje zapobiegawcze i wychowawcze.

A. W. (3)

12

Sąd wymierzając karę A. W. (3) uczynił to na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą, zgodnie z treścią art. 11§3 kk. Występek określony w art. 286§1 kk jest zagrożony karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Art. 37a k.k. w brzmieniu do dnia 23 czerwca 2020 roku stanowił z kolei, że jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, można zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności, o której mowa w art. 34 § 1a pkt 1 lub 4 k.k. Sąd uwzględnił ten przepis, kierując się dyrektywą wynikającą z art. 4 § 1 k.k., w myśl której jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.

Sąd wymierzając A. W. (3) karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 24 godzin w stosunku miesięcznym uznał, iż jest to kara adekwatna do stopnia zawinienia oskarżonego i społecznej szkodliwości czynu, która spełni swe cele w zakresie prewencji ogólnej i szczególnej, w tym powstrzyma oskarżonego przed popełnianiem podobnych czynów w przyszłości. Sąd uwzględnił dotychczasową niekaralność oskarżonego (karta karna, k. 2807) i to, że zachowanie oskarżonego miało charakter incydentalny, gdyż dotyczyło tylko jednej umowy pożyczki, zaś wysokość szkody nie była znaczna (1.500 zł). Nadmienić przy tym należy, że kwota ta została spłacona, stąd nie zachodziła podstawa do orzeczenia środka kompensacyjnego w postaci obowiązku naprawienia szkody. Nadto Sąd miał na uwadze to, że A. W. (3) jest osobą bezrobotną, utrzymuje się z prac dorywczych, zatem orzekanie kary grzywny nie znajdowało uzasadnienia.

M. A.

11

Sąd wymierzając M. A. karę 6 miesięcy pozbawienia wolności uczynił to na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą, zgodnie z treścią art. 11§3 kk. Sąd uznał, iż jest to kara współmierna do stopnia zawinienia oskarżonego i społecznej szkodliwości czynu, którego się dopuścił, na co wpływają przede wszystkim okoliczności popełnienia czynu. Sąd miał na uwadze zatem wysokość wyrządzonej szkody (1500 zł), jak i to, że przestępcze zachowanie oskarżonego dotyczyło tylko jednej umowy, sporządzonej na jego nazwisko. Jednocześnie przy wymiarze kary Sąd miał na uwadze dotychczasową wielokrotną karalność oskarżonego, w tym za przestępstw przeciwko mieniu, (karta karna, k. 2951-2954). Oskarżony pomimo wcześniejszych skazań i odbycia orzeczonych kar nie wyciągnął żadnych wniosków. Dlatego też w ocenie Sądu wyłącznie odseparowanie oskarżonego od społeczeństwa pozwoli na kontynuowanie procesu resocjalizacji w ramach kary pozbawienia wolności, winno spełnić funkcje zapobiegawcze i wychowawcze.

K. H. (1)

13

Sąd wymierzając K. H. (1) karę 1 roku pozbawienia wolności uczynił to na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą, zgodnie z treścią art. 11§3 kk. Sąd uznał, iż jest to kara współmierna do stopnia zawinienia oskarżonego i społecznej szkodliwości czynu, którego się dopuścił, na co wpływają przede wszystkim okoliczności popełnienia czynu. Sąd miał na uwadze zatem wysokość wyrządzonej szkody (10.500 zł), jak i to, że jego przestępcze zachowania dotyczyły aż 6 umów. Przy wymiarze kary Sąd miał na uwadze również dotychczasową wielokrotną karalność oskarżonego (karta karna, k. 2955-2958). Oskarżony pomimo wcześniejszych skazań i odbycia orzeczonych kar nie wyciągnął żadnych wniosków. Dlatego też w ocenie Sądu wyłącznie odseparowanie oskarżonego od społeczeństwa pozwoli na kontynuowanie procesu resocjalizacji w ramach kary pozbawienia wolności, winno spełnić funkcje zapobiegawcze i wychowawcze.

R. B. (1)

7

Sąd wymierzając R. B. (1) karę 6 miesięcy pozbawienia wolności uczynił to na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą, zgodnie z treścią art. 11§3 kk. Sąd uznał, iż jest to kara współmierna do stopnia zawinienia oskarżonego i społecznej szkodliwości czynu, którego się dopuścił, na co wpływają przede wszystkim okoliczności popełnienia czynu. Sąd miał na uwadze zatem wysokość wyrządzonej szkody (2000 zł), jak i to, że przestępcze zachowanie oskarżonego dotyczyło tylko jednej umowy, sporządzonej na jego nazwisko. Sąd uwzględnił również tę okoliczność, że oskarżony dobrowolnie rozpoczął spłatę należności na rzecz pokrzywdzonemu - (...) S.A. (k. 2988).

Jednocześnie przy wymiarze kary Sąd miał na uwadze dotychczasową wielokrotną karalność oskarżonego, w tym za przestępstwa przeciwko mieniu, również za przestępstwo oszustwa z art. 286§1 kk (karta karna, k. 2937-2939 ). Oskarżony pomimo wcześniejszych skazań i odbycia orzeczonych kar nie wyciągnął żadnych wniosków. Dlatego też w ocenie Sądu wyłącznie odseparowanie oskarżonego od społeczeństwa pozwoli na kontynuowanie procesu resocjalizacji w ramach kary pozbawienia wolności, winno spełnić funkcje zapobiegawcze i wychowawcze.

K. S. (1)

M. R. (1)

15

5,6

Sąd wymierzając K. S. (1) karę 6 miesięcy pozbawienia wolności uczynił to na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą, zgodnie z treścią art. 11§3 kk. Sąd uznał, iż jest to kara współmierna do stopnia zawinienia oskarżonego i społecznej szkodliwości czynu, którego się dopuścił, na co wpływają przede wszystkim okoliczności popełnienia czynu. Sąd miał na uwadze zatem wysokość wyrządzonej szkody (1500 zł), jak i to, że przestępcze zachowanie oskarżonego dotyczyło tylko jednej umowy, sporządzonej na jego nazwisko. Jednocześnie przy wymiarze kary Sąd miał na uwadze dotychczasową wielokrotną karalność oskarżonego, w tym za przestępstw przeciwko mieniu, (karta karna, k. 2934-2936). Oskarżony pomimo wcześniejszych skazań i odbycia orzeczonych kar nie wyciągnął żadnych wniosków. Dlatego też w ocenie Sądu wyłącznie odseparowanie oskarżonego od społeczeństwa pozwoli na kontynuowanie procesu resocjalizacji w ramach kary pozbawienia wolności, winno spełnić funkcje zapobiegawcze i wychowawcze.

Sąd wymierzając M. R. (1) karę za czyn z punktu IV a/o uczynił to na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą, zgodnie z treścią art. 11§3 kk.

Przy wymiarze kary wobec M. R. (1) Sąd kierował się jej ogólnymi dyrektywami, zawartymi w art. 53§1 i 2 kk, uwzględniając m.in. stopień zawinienia oskarżonego i społecznej szkodliwości czynów, których się dopuścił, na co wpływają przede wszystkim okoliczności ich popełnienia. Działalność przestępcza, jakiej dopuścił się M. R. (1) miała charakter zaplanowany i rozbudowany. Proceder był przez niego konsekwentnie realizowany w długim czasie. W wyniku działalności przestępczej M. R. (1) doszło do pokrzywdzenia wielu osób oraz wyrządzenia znacznej szkody.

Z uwagi na to, że oskarżony z popełniania przestępstw uczynił sobie stałe źródło dochodu, w przypadku czynu z punktu IV zaistniała podstawa do zastosowania nadzwyczajnego obostrzenia kary, o którym mowa w art. 65§1 kk. Jednocześnie Sąd uwzględnił to, że oskarżony złożył obszerne wyjaśnienia, w których dokładnie opisał proceder przestępczy, w którym brał udział. W sposób pełny i rzetelny przedstawił swoją rolę w nim, jak też i role pozostałych współoskarżonych. Jego wyjaśnienia znalazły następnie potwierdzenie w pozostałym zebranym w sprawie materiale dowodowym.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd uznał, że kara 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z pkt IV a/o będzie współmierna do stopnia zawinienia oskarżonego i społecznej szkodliwości czynów, którego się dopuścił. Sąd uwzględnił również dotychczasową niekarność oskarżonego (k. 2860 )

W przypadku czynu z pkt V a/o Sąd orzekł wobec oskarżonego karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych. Zdaniem Sądu kara ta jest sprawiedliwą reakcją za przypisany oskarżonemu czyn, spełni funkcję w zakresie prewencji ogólnej jak i szczególnej. Przy określeniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 20 zł Sąd kierował się wskazaniami wymienionymi w art. 33§3 kk, a więc wziął pod uwagę z jednej strony możliwości zarobkowe oskarżonego, osoby w sile wieku i zdrowej, z drugiej, liczne ciążące na nim zobowiązania finansowe.

D. A. (2) K. ŁukaszewiczPiotr P. ButrymowiczKamil A. O. R. R. (3) B. A. K. H. (1) K. S. (1), M. R. (1)

Na podstawie art. 46§1 kk Sąd orzekł wobec oskarżonych środki kompensacyjne w postaci obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę pokrzywdzonemu (...) Finanse S. A. z siedzibą w P.:

1) wobec D. A. (2) za czyn opisany w pkt I a/o kwoty 52,450 złotych; za czyn opisany w pkt II aktu oskarżenia kwoty 4.772,46 zł oraz za czyn opisany w pkt III aktu oskarżenia kwoty 65.389 złotych, w tym solidarnie z:

- M. R. (1) kwoty 61.769 złotych,

- R. B. (1) kwoty 1380 złotych,

- M. T. (2) kwoty 1.009 złotych,

- P. B. (1) kwoty 1.670 złotych,

- K. O. kwoty 1.250 złotych,

- M. A. kwoty 540 złotych,

- K. H. (1) kwoty 7870 złotych,

- K. Ł. (1) kwoty 4.130 złotych,

- K. S. (1) kwoty 1.160 złotych;

2) wobec K. Ł. (1) kwoty 4.130 złotych solidarnie z D. A. (2) oraz M. R. (1) do kwoty 3.000 złotych;

3) wobec P. B. (1) kwoty 1.670 złotych solidarnie z D. A. (2) i M. R. (1);

4) wobec K. O. kwoty 1.250 złotych solidarnie z D. A. (2) i M. R. (1);

5) wobec R. B. (1) kwoty 1.380 złotych solidarnie z D. A. (2) i M. R. (1);

6) wobec M. A. kwoty 540 złotych solidarnie z D. A. (2) i M. R. (1);

7) wobec K. H. (1) kwoty 7870 złotych solidarnie z D. A. (2) oraz M. R. (1) do kwoty 5.380 złotych;

8) wobec K. S. (1) 1.160 złotych solidarnie z D. A. (2) i M. R. (1);

9) wobec M. R. (1) kwoty 61.769 złotych, w tym solidarnie z:

- D. A. (2) kwoty 61.769 złotych,

- R. B. (1) kwoty 1.380 złotych,

- M. T. (2) kwoty 1.009 złotych,

- P. B. (1) kwoty 1.670 złotych,

- K. O. kwoty 1.250 złotych,

- M. A. kwoty 540 złotych,

- K. H. (1) kwoty 5.380 złotych,

- K. Ł. (1) kwoty 3.000 złotych,

- K. S. (1) kwoty 1.160 złotych.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. Ł. (1)

31

Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. K. (3) tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu kwotę 826,56 zł. Podstawą rozstrzygnięcia były przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016r. (tj. z dnia 30 listopada 2018r., Dz.U. z 2019 r. poz. 18) w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu. Na tę kwotę składa się stawka minimalna za obronę w sprawach karnych, przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym (420 zł) powiększona o kwotę 252 zł (gdyż w sprawach, w których rozprawa trwa dłużej niż jeden dzień, opłata ulega podwyższeniu za każdy następny dzień o 20%) oraz o podatek VAT (154,56) zł.

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

32

Sąd zwolnił oskarżonych od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych mając na uwadze ich złą sytuację majątkową oraz okoliczność, że w perspektywie mają do odbycia kary pozbawienia wolności (art. 624§1 kpk) (za wyjątkiem A W.).

7.  Podpis