Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 01 października 2021 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Anna Gąsior – Majchrowska (spr.)

Sędziowie: Marta Legeny – Błaszczyk

Stanisław Tomasik

Protokolant: sekretarz sądowy Bożena Sobczyk

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim Waldemara Pasika

po rozpoznaniu w dniu 17 września 2021 roku

sprawy S. W., syna J. i S. z domu G., urodzonego w dniu (...) w T.

oskarżonego o czyn z art. 296 § 2 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 273 k.k. w zb. z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

i T. B., syna S. i K. z domu S., urodzonego w dniu (...) w S.

oskarżonego o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 273 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

z powodu apelacji wniesionych przez prokuratora, obrońców oskarżonych i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego

od wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 20 kwietnia 2021 roku sygn. akt II K 407/16

uchyla zaskarżony wyrok w stosunku do oskarżonych S. W. i T. B. i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Piotrkowie Trybunalskim.