Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII K 533/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 listopada 2021 r.

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VII Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Joanna Cisak-Nieckarz

Protokolant: (...)

przy udziale Prokuratora: xxx

po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2021 roku

sprawy P. B. , syna S. i M. z d. M., ur. (...) w Ś.

oskarżonego o to, że:

w dniu 26 lipca 2021 roku około godziny 19.05 w miejscowości R., ul. (...) pow. (...) prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy marki M. o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości I badanie o godzinie 19.09 stężenie 0,38 mg/l, II badanie o godzinie 19.32 stężenie 0,34 mg/l, III badanie o godzinie 19.41 stężenie 0,34 mg/l, IV badanie o godzinie 19.43 stężenie 0,33 mg/l, w wydychanym powietrzu czym umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym

tj. o czyn z art. 178a § 1 kk

1.  na podstawie art. 66 § 1 kk i art. 67 § 1 kk postępowanie karne wobec oskarżonego P. B. warunkowo umarza na okres próby 3 (trzech) lat;

2.  na podstawie art. 67 § 3 kk i art. 43a § 1 kk orzeka wobec oskarżonego P. B. świadczenie pieniężne w kwocie 6.000 (sześć tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

3.  na podstawie art. 67 § 3 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 1 (jednego) roku;

4.  na podstawie art. 63 § 4 kk na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów zalicza oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 26 lipca 2021 roku;

5.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 70 (siedemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu wydatków oraz kwotę 60 (sześćdziesiąt) złotych tytułem opłaty.