Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V K 4240/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 listopada 2021 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział V Karny

w składzie:

Przewodniczący – Sędzia Maciej Jabłoński

Protokolant – E. C.

po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2021 r.

sprawy

E. N. ((...)) – córki A. i A. z d. S.
ur. (...) w W.

oskarżonej o to, że:

w dniu 29 października 2018r mieszkaniu przy ul. (...) w W., spowodowała u M. N. naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia inny niż określone w art. 156 § 1 k.k. w postaci złamania kości nosowych z obrzękiem i zasinieniem, bez ewidentnej deformacji nosa, poprzez kopnięcie w twarz,

tj. o czyn z art. 157 § 1 k.k.

o r z e k a:

I.  oskarżoną E. N. uniewinnia od dokonania zarzucanego jej czynu, a koszty postępowania przejmuje na rachunek Skarbu Państwa;

II.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz oskarżonej E. N. zwrot kosztów poniesionych w tytułu ustanowienia obrońcy na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego w kwocie 600 złotych.