Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII K 840/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 02 grudnia 2021 roku

Sąd Rejonowy – w P. VII Wydział Karny w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia Agnieszka Zielińska

Protokolant: Agnieszka Chojnacka

przy udziale Prokuratora: xxx

po rozpoznaniu w dniu 02.12.2021 r.

sprawy P. J. , s. J. i D. zd. P., ur. (...) w P.

oskarżonego o to, że:

w dniu 9 lipca 2019 roku około godz.17.50 w miejscowości J. (...) ul. (...) gm. M., woj. (...), kierował w ruchu lądowym pojazdem mechanicznym motorowerem marki JiaJve o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadzącym o godz. 18:21 do stężenia 0,81 mg/l (alcosensor) o godz.18:37 do stężenia 0,79 mg/l (alcosensor) o godz. 19:10 do stężenia 0,73 mg/l (alkometr) oraz o godz. 19:15 do stężenia 0,76 mg/l alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu, czym umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym

tj. o czyn z art. 178 a § 1 kk

1.  oskarżonego P. J. uznaje za winnego tego, że w dniu 9 lipca 2019 roku około godz.17.50 w miejscowości J. (...) ul. (...) gm. M., woj. (...), kierował w ruchu lądowym pojazdem mechanicznym motorowerem marki JiaJve o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadzącym o godz. 18:21 do stężenia 0,81 mg/l (alcosensor) o godz.18:37 do stężenia 0,79 mg/l (alcosensor) o godz. 19:10 do stężenia 0,73 mg/l (alkometr) oraz o godz. 19:15 do stężenia 0,76 mg/l alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu, czym umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, będąc wcześniej prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości oraz w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wyczerpując swoim zachowaniem dyspozycję art.178 a § 4 kk i za to na podstawie art. 178a § 4 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 42 § 3 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 10 (dziesięciu) lat;

3.  na podstawie art. 43 a § 2 zasądza od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej kwotę 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych tytułem świadczenia pieniężnego;

4.  zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych, które przejmuje na rachunek Skarbu Państwa i zwalnia go od opłaty.