Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 114/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 listopada 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Maciej Żelazowski (spr.)

Sędziowie: SA Stanisław Kucharczyk

SO del. do SA Przemysław Żmuda

Protokolant: st. sekr. sądowy Karolina Pajewska

przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin – Niebuszewo w Szczecinie del. do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Edyty Sielewończuk

po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2021 r. sprawy

E. S. (2)

o odszkodowanie i zadośćuczynienie za skazanie wyrokiem byłego Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie z dnia 17 marca 1983 roku sygn. akt. W 5/83

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie

z dnia 11 lutego 2021 r. sygn. akt III Ko 66/20

I.  zmienia wyrok w zaskarżonej części w ten sposób, że wniosek o odszkodowanie oddala w całości;

II.  stwierdza, że koszty postępowania odwoławczego ponosi Skarb Państwa.

SSO del. Przemysław Żmuda SSA Maciej Żelazowski SSA Stanisław Kucharczyk