Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz (...)

Sygnatura akt

II K 448/21

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, można wypełnić część 3–8 formularza

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku

12.02.2014 r.

XI K 1095/13

2.

Sąd Rejonowy w Szczytnie

23.09.2015 r.

II K 404/15

3.

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku

20.04.2017 r.

XI K 889/16

4.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku

21.06.2017 r.

X K 874/16

5.

Sąd Rejonowy w Cieszynie

25.01.2021 r.

II K 1236/20

6.

Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu

29.03.2021 r.

II K 409/20

7.

Sąd Rejonowy w Olsztynie

08.04.2021 r.

II K 2089/20

8.

Sąd Rejonowy w Nowej Soli

10.05.2021 r.

II K 1068/20

9.

Sąd Rejonowy w Oświęcimiu

26.05.2021 r.

II K 126/21

10.

Sąd Rejonowy w Łomży

11.06.2021 r.

II K 273/21

11.

Sąd Rejonowy w Zakopanem

17.03.2021 r.

II K 590/20

12.

Sąd Rejonowego w Piszu

06.07.2021 r.

II K 92/21

1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.

B. K. przedmiotowym wyrokiem został skazany za czyn z art. 286 § 1 kk popełniony w okresie od dnia 12 maja do 17 maja 2012 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 3 (trzech) lat oraz karę grzywny w wysokości 30 (trzydziestu) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki za równoważną kwocie 20 (dwudziestu) złotych.

- kara grzywny została wykonana w całości.

- postanowieniem z dnia 11 lipca 2017 r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary.

- skazany rozpoczął wykonanie kary w dniu 19 lipca 2021 r. godz. 15:00, zaś koniec kary przypada na dzień 15 stycznia 2022 r. godz. 15:00.

Skazany w izolacji więziennej przebywał od 17.09.2020 r. Następnie przebywał w kilku jednostkach penitencjarnych. Opinia o osadzonym była pozytywna. Brał udział w zajęciach organizowanych przez jednostkę penitencjarną. Był zatrudniany w ramach danej jednostki penitencjarnej nieodpłatnie. Pomimo możliwości poruszania się w obrębie oddziału nie odnotowano prób nawiązywania nielegalnych kontaktów. Zachowanie nie budziło zastrzeżeń. Nie był karany dyscyplinarnie. Wyróżniony 5 wnioskami nagrodowymi. W kontaktach z przełożonymi przestrzegał obowiązujących przepisów. Utrzymywał kontakt z rodziną. Karę pozbawienia wolności odbywał w systemie oddziaływania programowanego.

a/ Informacja z K.

b/ opinia o skazanym wraz z informacją o pobytach i orzeczeniach

c/ zaświadczenia z PESEL SAD

d/ wydruki z NOE-SAD

e/ odpisy wyroków, stanowisko obrońcy

f/ dokumenty

k. 10-12, 74-76, 121-123;

k. 3-6, 32-33, 55-59, 114-119, 152-158;

k. 38-39;

k. 40-47, 49, 89-90, 96;

k. 165-166;

znajdujące się w aktach sprawy:

Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku o sygn. XI K 1095/13 i XI K 889/16, Sądu Rejonowego w Szczytnie o sygn. II K 404/15, Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku o sygn. X K 874/16, Sądu Rejonowego w Cieszynie o sygn. II K 1236/20, Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu o sygn. II K 409/20, Sądu Rejonowego w Olsztynie o sygn. II K 2089/20, Sądu Rejonowego w Nowej Soli o sygn. II K 1068/20, Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o sygn. II K 126/21, Sądu Rejonowego w Łomży o sygn. II K 273/21 Sądu Rejonowego w Zakopanem o sygn. II K 590/20 i Sądu Rejonowego w Piszu o sygn. II K 92/21.

2.

B. K. przedmiotowym wyrokiem został skazany za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk popełniony w okresie od dnia 7 czerwca do dnia 12 czerwca 2012 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 3 (trzech) lat.

- postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku z dnia 22 sierpnia 2017 r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary.

- skazany rozpocznie wykonanie kary w dniu 12 września 2022 r. godz. 15:00, zaś koniec kary przypada na dzień 13 marca 2023 r. godz. 15:00.

Skazany w izolacji więziennej przebywał od 17.09.2020 r. Następnie przebywał w kilku jednostkach penitencjarnych. Opinia o osadzonym była pozytywna. Brał udział w zajęciach organizowanych przez jednostkę penitencjarną. Był zatrudniany w ramach danej jednostki penitencjarnej nieodpłatnie. Pomimo możliwości poruszania się w obrębie oddziału nie odnotowano prób nawiązywania nielegalnych kontaktów. Zachowanie nie budziło zastrzeżeń. Nie był karany dyscyplinarnie. Wyróżniony 5 wnioskami nagrodowymi. W kontaktach z przełożonymi przestrzegał obowiązujących przepisów. Utrzymywał kontakt z rodziną. Karę pozbawienia wolności odbywał w systemie oddziaływania programowanego.

a/ Informacja z K.

b/ opinia o skazanym wraz z informacją o pobytach i orzeczeniach

c/ zaświadczenia z PESEL SAD

d/ wydruki z NOE-SAD

e/ odpisy wyroków, stanowisko obrońcy

f/ dokumenty

k. 10-12, 74-76, 121-123;

k. 3-6, 32-33, 55-59, 114-119, 152-158;

k. 38-39;

k. 40-47, 49, 89-90, 96;

k. 165-166;

znajdujące się w aktach sprawy:

Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku o sygn. XI K 1095/13 i XI K 889/16, Sądu Rejonowego w Szczytnie o sygn. II K 404/15, Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku o sygn. X K 874/16, Sądu Rejonowego w Cieszynie o sygn. II K 1236/20, Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu o sygn. II K 409/20, Sądu Rejonowego w Olsztynie o sygn. II K 2089/20, Sądu Rejonowego w Nowej Soli o sygn. II K 1068/20, Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o sygn. II K 126/21, Sądu Rejonowego w Łomży o sygn. II K 273/21 Sądu Rejonowego w Zakopanem o sygn. II K 590/20 i Sądu Rejonowego w Piszu o sygn. II K 92/21.

3.

B. K. przedmiotowym wyrokiem został skazany za czyn z art. 286 § 1 kk popełniony w dniu 11 lutego 2016 r. na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki za równoważną kwocie 20 (dwudziestu) złotych.

- na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 06 sierpnia 2016 r. do dnia 07 sierpnia 2016 r.

- skazany wykonał karę pozbawienia wolności w okresie od dnia 23 września 2020 r. do dnia 19 lipca 2021 r.

- postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku z dnia 12 marca 2019 r. pozostałą karę grzywny zamieniono na karę zastępczą 29 (dwudziestu dziewięciu) dni pozbawienia wolności, którą skazany będzie wykonywał od dnia 27 lutego 2024 r. godz. 15:00 do dnia 27 marca 2024 r. godz. 15:00.

Skazany w izolacji więziennej przebywał od 17.09.2020 r. Następnie przebywał w kilku jednostkach penitencjarnych. Opinia o osadzonym była pozytywna. Brał udział w zajęciach organizowanych przez jednostkę penitencjarną. Był zatrudniany w ramach danej jednostki penitencjarnej nieodpłatnie. Pomimo możliwości poruszania się w obrębie oddziału nie odnotowano prób nawiązywania nielegalnych kontaktów. Zachowanie nie budziło zastrzeżeń. Nie był karany dyscyplinarnie. Wyróżniony 5 wnioskami nagrodowymi. W kontaktach z przełożonymi przestrzegał obowiązujących przepisów. Utrzymywał kontakt z rodziną. Karę pozbawienia wolności odbywał w systemie oddziaływania programowanego.

a/ Informacja z K.

b/ opinia o skazanym wraz z informacją o pobytach i orzeczeniach

c/ zaświadczenia z PESEL SAD

d/ wydruki z NOE-SAD

e/ odpisy wyroków, stanowisko obrońcy

f/ dokumenty

k. 10-12, 74-76, 121-123;

k. 3-6, 32-33, 55-59, 114-119, 152-158;

k. 38-39;

k. 40-47, 49, 89-90, 96;

k. 165-166;

znajdujące się w aktach sprawy:

Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku o sygn. XI K 1095/13 i XI K 889/16, Sądu Rejonowego w Szczytnie o sygn. II K 404/15, Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku o sygn. X K 874/16, Sądu Rejonowego w Cieszynie o sygn. II K 1236/20, Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu o sygn. II K 409/20, Sądu Rejonowego w Olsztynie o sygn. II K 2089/20, Sądu Rejonowego w Nowej Soli o sygn. II K 1068/20, Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o sygn. II K 126/21, Sądu Rejonowego w Łomży o sygn. II K 273/21 Sądu Rejonowego w Zakopanem o sygn. II K 590/20 i Sądu Rejonowego w Piszu o sygn. II K 92/21.

4.

B. K. przedmiotowym wyrokiem został skazany za czyny z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk popełnione w dniach 14 czerwca, 15 lipca i 17 lipca 2016 r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 70 (siedemdziesięciu) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki za równoważną kwocie 10 (dziesięciu).

- kara grzywny została wykonana w całości.

- skazany rozpocznie wykonanie kary w dniu 15 stycznia 2022 r. godz. 15:00, zaś koniec kary przypada na dzień 12 września 2022 r. godz. 15:00.

a/ Informacja z K.

b/ opinia o skazanym wraz z informacją o pobytach i orzeczeniach

c/ zaświadczenia z PESEL SAD

d/ wydruki z NOE-SAD

e/ odpisy wyroków, stanowisko obrońcy

f/ dokumenty

k. 10-12, 74-76, 121-123;

k. 3-6, 32-33, 55-59, 114-119, 152-158;

k. 38-39;

k. 40-47, 49, 89-90, 96;

k. 165-166;

znajdujące się w aktach sprawy:

Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku o sygn. XI K 1095/13 i XI K 889/16, Sądu Rejonowego w Szczytnie o sygn. II K 404/15, Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku o sygn. X K 874/16, Sądu Rejonowego w Cieszynie o sygn. II K 1236/20, Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu o sygn. II K 409/20, Sądu Rejonowego w Olsztynie o sygn. II K 2089/20, Sądu Rejonowego w Nowej Soli o sygn. II K 1068/20, Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o sygn. II K 126/21, Sądu Rejonowego w Łomży o sygn. II K 273/21 Sądu Rejonowego w Zakopanem o sygn. II K 590/20 i Sądu Rejonowego w Piszu o sygn. II K 92/21.

5.

B. K. przedmiotowym wyrokiem został skazany za czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 286 § 3 kk popełniony w dniach w okresie od dnia 23 maja 2017 r. do dnia 26 maja 2017 r. na karę 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności.

- skazany rozpocznie wykonanie kary w dniu 13 marca 2023 r. godz. 15:00, , zaś koniec kary przypada na dzień 10 kwietnia 2023 r. godz. 15:00.

Skazany w izolacji więziennej przebywał od 17.09.2020 r. Następnie przebywał w kilku jednostkach penitencjarnych. Opinia o osadzonym była pozytywna. Brał udział w zajęciach organizowanych przez jednostkę penitencjarną. Był zatrudniany w ramach danej jednostki penitencjarnej nieodpłatnie. Pomimo możliwości poruszania się w obrębie oddziału nie odnotowano prób nawiązywania nielegalnych kontaktów. Zachowanie nie budziło zastrzeżeń. Nie był karany dyscyplinarnie. Wyróżniony 5 wnioskami nagrodowymi. W kontaktach z przełożonymi przestrzegał obowiązujących przepisów. Utrzymywał kontakt z rodziną. Karę pozbawienia wolności odbywał w systemie oddziaływania programowanego.

a/ Informacja z K.

b/ opinia o skazanym wraz z informacją o pobytach i orzeczeniach

c/ zaświadczenia z PESEL SAD

d/ wydruki z NOE-SAD

e/ odpisy wyroków, stanowisko obrońcy

f/ dokumenty

k. 10-12, 74-76, 121-123;

k. 3-6, 32-33, 55-59, 114-119, 152-158;

k. 38-39;

k. 40-47, 49, 89-90, 96;

k. 165-166;

znajdujące się w aktach sprawy:

Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku o sygn. XI K 1095/13 i XI K 889/16, Sądu Rejonowego w Szczytnie o sygn. II K 404/15, Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku o sygn. X K 874/16, Sądu Rejonowego w Cieszynie o sygn. II K 1236/20, Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu o sygn. II K 409/20, Sądu Rejonowego w Olsztynie o sygn. II K 2089/20, Sądu Rejonowego w Nowej Soli o sygn. II K 1068/20, Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o sygn. II K 126/21, Sądu Rejonowego w Łomży o sygn. II K 273/21 Sądu Rejonowego w Zakopanem o sygn. II K 590/20 i Sądu Rejonowego w Piszu o sygn. II K 92/21.

6.

B. K. przedmiotowym wyrokiem został skazany za czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 286 § 3 kk popełniony w dniu 03 lipca 2017 r. na karę 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności.

- na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 16 września 2020 r. godz. 15:00 do dnia 23 września 2020 r. godz. 15:00 zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu z dnia 11 maja (...). wydanym w trybie art. 420 § 2 kpk.

- skazany rozpocznie wykonanie kary w dniu 10 kwietnia 2023 r. godz. 15:00, zaś koniec kary przypada na dzień 02 czerwca 2023 r. godz. 15:00.

Skazany w izolacji więziennej przebywał od 17.09.2020 r. Następnie przebywał w kilku jednostkach penitencjarnych. Opinia o osadzonym była pozytywna. Brał udział w zajęciach organizowanych przez jednostkę penitencjarną. Był zatrudniany w ramach danej jednostki penitencjarnej nieodpłatnie. Pomimo możliwości poruszania się w obrębie oddziału nie odnotowano prób nawiązywania nielegalnych kontaktów. Zachowanie nie budziło zastrzeżeń. Nie był karany dyscyplinarnie. Wyróżniony 5 wnioskami nagrodowymi. W kontaktach z przełożonymi przestrzegał obowiązujących przepisów. Utrzymywał kontakt z rodziną. Karę pozbawienia wolności odbywał w systemie oddziaływania programowanego.

a/ Informacja z K.

b/ opinia o skazanym wraz z informacją o pobytach i orzeczeniach

c/ zaświadczenia z PESEL SAD

d/ wydruki z NOE-SAD

e/ odpisy wyroków, stanowisko obrońcy

f/ dokumenty

k. 10-12, 74-76, 121-123;

k. 3-6, 32-33, 55-59, 114-119, 152-158;

k. 38-39;

k. 40-47, 49, 89-90, 96;

k. 165-166;

znajdujące się w aktach sprawy:

Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku o sygn. XI K 1095/13 i XI K 889/16, Sądu Rejonowego w Szczytnie o sygn. II K 404/15, Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku o sygn. X K 874/16, Sądu Rejonowego w Cieszynie o sygn. II K 1236/20, Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu o sygn. II K 409/20, Sądu Rejonowego w Olsztynie o sygn. II K 2089/20, Sądu Rejonowego w Nowej Soli o sygn. II K 1068/20, Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o sygn. II K 126/21, Sądu Rejonowego w Łomży o sygn. II K 273/21 Sądu Rejonowego w Zakopanem o sygn. II K 590/20 i Sądu Rejonowego w Piszu o sygn. II K 92/21.

7.

B. K. przedmiotowym wyrokiem został skazany za czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 286 § 3 kk popełniony w okresie od dnia 19 czerwca 2018 r. do dnia 20 czerwca 2018 r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym.

- kara ograniczenia wolności nie została wykonana.

Skazany w izolacji więziennej przebywał od 17.09.2020 r. Następnie przebywał w kilku jednostkach penitencjarnych.

Opinia o osadzonym była pozytywna. Brał udział w zajęciach organizowanych przez jednostkę penitencjarną. Był zatrudniany w ramach danej jednostki penitencjarnej nieodpłatnie. Pomimo możliwości poruszania się w obrębie oddziału nie odnotowano prób nawiązywania nielegalnych kontaktów. Zachowanie nie budziło zastrzeżeń. Nie był karany dyscyplinarnie. Wyróżniony 5 wnioskami nagrodowymi. W kontaktach z przełożonymi przestrzegał obowiązujących przepisów. Utrzymywał kontakt z rodziną. Karę pozbawienia wolności odbywał w systemie oddziaływania programowanego.

a/ Informacja z K.

b/ opinia o skazanym wraz z informacją o pobytach i orzeczeniach

c/ zaświadczenia z PESEL SAD

d/ wydruki z NOE-SAD

e/ odpisy wyroków, stanowisko obrońcy

f/ dokumenty

k. 10-12, 74-76, 121-123;

k. 3-6, 32-33, 55-59, 114-119, 152-158;

k. 38-39;

k. 40-47, 49, 89-90, 96;

k. 165-166;

znajdujące się w aktach sprawy:

Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku o sygn. XI K 1095/13 i XI K 889/16, Sądu Rejonowego w Szczytnie o sygn. II K 404/15, Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku o sygn. X K 874/16, Sądu Rejonowego w Cieszynie o sygn. II K 1236/20, Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu o sygn. II K 409/20, Sądu Rejonowego w Olsztynie o sygn. II K 2089/20, Sądu Rejonowego w Nowej Soli o sygn. II K 1068/20, Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o sygn. II K 126/21, Sądu Rejonowego w Łomży o sygn. II K 273/21 Sądu Rejonowego w Zakopanem o sygn. II K 590/20 i Sądu Rejonowego w Piszu o sygn. II K 92/21.

8.

B. K. przedmiotowym wyrokiem został skazany za czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 286 § 3 kk popełniony w dniu 15 marca 2017 r. na karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki za równoważną kwocie 10 (dziesięciu) złotych.

- kara grzywny nie została wykonana.

Skazany w izolacji więziennej przebywał od 17.09.2020 r. Następnie przebywał w kilku jednostkach penitencjarnych. Opinia o osadzonym była pozytywna. Brał udział w zajęciach organizowanych przez jednostkę penitencjarną. Był zatrudniany w ramach danej jednostki penitencjarnej nieodpłatnie. Pomimo możliwości poruszania się w obrębie oddziału nie odnotowano prób nawiązywania nielegalnych kontaktów. Zachowanie nie budziło zastrzeżeń. Nie był karany dyscyplinarnie. Wyróżniony 5 wnioskami nagrodowymi. W kontaktach z przełożonymi przestrzegał obowiązujących przepisów. Utrzymywał kontakt z rodziną. Karę pozbawienia wolności odbywał w systemie oddziaływania programowanego.

a/ Informacja z K.

b/ opinia o skazanym wraz z informacją o pobytach i orzeczeniach

c/ zaświadczenia z PESEL SAD

d/ wydruki z NOE-SAD

e/ odpisy wyroków, stanowisko obrońcy

f/ dokumenty

k. 10-12, 74-76, 121-123;

k. 3-6, 32-33, 55-59, 114-119, 152-158;

k. 38-39;

k. 40-47, 49, 89-90, 96;

k. 165-166;

znajdujące się w aktach sprawy:

Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku o sygn. XI K 1095/13 i XI K 889/16, Sądu Rejonowego w Szczytnie o sygn. II K 404/15, Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku o sygn. X K 874/16, Sądu Rejonowego w Cieszynie o sygn. II K 1236/20, Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu o sygn. II K 409/20, Sądu Rejonowego w Olsztynie o sygn. II K 2089/20, Sądu Rejonowego w Nowej Soli o sygn. II K 1068/20, Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o sygn. II K 126/21, Sądu Rejonowego w Łomży o sygn. II K 273/21 Sądu Rejonowego w Zakopanem o sygn. II K 590/20 i Sądu Rejonowego w Piszu o sygn. II K 92/21.

9.

B. K. przedmiotowym wyrokiem został skazany za czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 286 § 3 kk popełniony w dniu 09 czerwca 2017 r. na karę roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym.

- kara ograniczenia wolności nie została wykonana.

Skazany w izolacji więziennej przebywał od 17.09.2020 r. Następnie przebywał w kilku jednostkach penitencjarnych. Opinia o osadzonym była pozytywna. Brał udział w zajęciach organizowanych przez jednostkę penitencjarną. Był zatrudniany w ramach danej jednostki penitencjarnej nieodpłatnie. Pomimo możliwości poruszania się w obrębie oddziału nie odnotowano prób nawiązywania nielegalnych kontaktów. Zachowanie nie budziło zastrzeżeń. Nie był karany dyscyplinarnie. Wyróżniony 5 wnioskami nagrodowymi. W kontaktach z przełożonymi przestrzegał obowiązujących przepisów. Utrzymywał kontakt z rodziną. Karę pozbawienia wolności odbywał w systemie oddziaływania programowanego.

a/ Informacja z K.

b/ opinia o skazanym wraz z informacją o pobytach i orzeczeniach

c/ zaświadczenia z PESEL SAD

d/ wydruki z NOE-SAD

e/ odpisy wyroków, stanowisko obrońcy

f/ dokumenty

k. 10-12, 74-76, 121-123;

k. 3-6, 32-33, 55-59, 114-119, 152-158;

k. 38-39;

k. 40-47, 49, 89-90, 96;

k. 165-166;

znajdujące się w aktach sprawy:

Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku o sygn. XI K 1095/13 i XI K 889/16, Sądu Rejonowego w Szczytnie o sygn. II K 404/15, Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku o sygn. X K 874/16, Sądu Rejonowego w Cieszynie o sygn. II K 1236/20, Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu o sygn. II K 409/20, Sądu Rejonowego w Olsztynie o sygn. II K 2089/20, Sądu Rejonowego w Nowej Soli o sygn. II K 1068/20, Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o sygn. II K 126/21, Sądu Rejonowego w Łomży o sygn. II K 273/21 Sądu Rejonowego w Zakopanem o sygn. II K 590/20 i Sądu Rejonowego w Piszu o sygn. II K 92/21.

10.

B. K. przedmiotowym wyrokiem został skazany za czyn z art. 286 § 3 kk popełniony w dniu 19 lipca 2017 r. na karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki za równoważną kwocie 20 (dwudziestu) złotych.

- kara grzywny została wykonana w części do kwoty 350 (trzystu pięćdziesięciu) złotych.

- postanowieniem Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 26 października 2021 r. w sprawie o sygn. akt II Ko 1571/21 rozłożono skazanemu pozostałą grzywnę w wysokości 650 (sześciuset pięćdziesięciu) złotych na sześć rat.

Skazany w izolacji więziennej przebywał od 17.09.2020 r. Następnie przebywał w kilku jednostkach penitencjarnych. Opinia o osadzonym była pozytywna. Brał udział w zajęciach organizowanych przez jednostkę penitencjarną. Był zatrudniany w ramach danej jednostki penitencjarnej nieodpłatnie. Pomimo możliwości poruszania się w obrębie oddziału nie odnotowano prób nawiązywania nielegalnych kontaktów. Zachowanie nie budziło zastrzeżeń. Nie był karany dyscyplinarnie. Wyróżniony 5 wnioskami nagrodowymi. W kontaktach z przełożonymi przestrzegał obowiązujących przepisów. Utrzymywał kontakt z rodziną. Karę pozbawienia wolności odbywał w systemie oddziaływania programowanego.

a/ Informacja z K.

b/ opinia o skazanym wraz z informacją o pobytach i orzeczeniach

c/ zaświadczenia z PESEL SAD

d/ wydruki z NOE-SAD

e/ odpisy wyroków, stanowisko obrońcy

f/ dokumenty

k. 10-12, 74-76, 121-123;

k. 3-6, 32-33, 55-59, 114-119, 152-158;

k. 38-39;

k. 40-47, 49, 89-90, 96;

k. 165-166;

znajdujące się w aktach sprawy:

Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku o sygn. XI K 1095/13 i XI K 889/16, Sądu Rejonowego w Szczytnie o sygn. II K 404/15, Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku o sygn. X K 874/16, Sądu Rejonowego w Cieszynie o sygn. II K 1236/20, Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu o sygn. II K 409/20, Sądu Rejonowego w Olsztynie o sygn. II K 2089/20, Sądu Rejonowego w Nowej Soli o sygn. II K 1068/20, Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o sygn. II K 126/21, Sądu Rejonowego w Łomży o sygn. II K 273/21 Sądu Rejonowego w Zakopanem o sygn. II K 590/20 i Sądu Rejonowego w Piszu o sygn. II K 92/21.

11.

B. K. przedmiotowym wyrokiem został skazany za czyn z art. 286 § 1 kk popełniony w dniu 01 lipca 2017 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

- skazany rozpocznie wykonanie kary w dniu 31 sierpnia 2023 r. godz. 15:00 czerwca 2023 r. godz. 15:00, zaś koniec kary przypada na dzień 27 lutego 2024 r. godz. 15:00.

Skazany w izolacji więziennej przebywał od 17.09.2020 r. Następnie przebywał w kilku jednostkach penitencjarnych. Opinia o osadzonym była pozytywna. Brał udział w zajęciach organizowanych przez jednostkę penitencjarną. Był zatrudniany w ramach danej jednostki penitencjarnej nieodpłatnie. Pomimo możliwości poruszania się w obrębie oddziału nie odnotowano prób nawiązywania nielegalnych kontaktów. Zachowanie nie budziło zastrzeżeń. Nie był karany dyscyplinarnie. Wyróżniony 5 wnioskami nagrodowymi. W kontaktach z przełożonymi przestrzegał obowiązujących przepisów. Utrzymywał kontakt z rodziną. Karę pozbawienia wolności odbywał w systemie oddziaływania programowanego.

a/ Informacja z K.

b/ opinia o skazanym wraz z informacją o pobytach i orzeczeniach

c/ zaświadczenia z PESEL SAD

d/ wydruki z NOE-SAD

e/ odpisy wyroków, stanowisko obrońcy

f/ dokumenty

k. 10-12, 74-76, 121-123;

k. 3-6, 32-33, 55-59, 114-119, 152-158;

k. 38-39;

k. 40-47, 49, 89-90, 96;

k. 165-166;

znajdujące się w aktach sprawy:

Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku o sygn. XI K 1095/13 i XI K 889/16, Sądu Rejonowego w Szczytnie o sygn. II K 404/15, Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku o sygn. X K 874/16, Sądu Rejonowego w Cieszynie o sygn. II K 1236/20, Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu o sygn. II K 409/20, Sądu Rejonowego w Olsztynie o sygn. II K 2089/20, Sądu Rejonowego w Nowej Soli o sygn. II K 1068/20, Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o sygn. II K 126/21, Sądu Rejonowego w Łomży o sygn. II K 273/21 Sądu Rejonowego w Zakopanem o sygn. II K 590/20 i Sądu Rejonowego w Piszu o sygn. II K 92/21.

12.

B. K. przedmiotowym wyrokiem został skazany za czyny z art. 286 § 1 i 3 kk w zw. z art. 91 § 1 kk popełnione w dniach 12 czerwca, 06 września i 07 września 2018 r. na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności.

- skazany rozpocznie wykonanie kary w dniu 02 czerwca 2023 r. godz. 15:00, zaś koniec kary przypada na dzień 31 sierpnia 2023 r. godz. 15:00.

Skazany w izolacji więziennej przebywał od 17.09.2020 r. Następnie przebywał w kilku jednostkach penitencjarnych. Opinia o osadzonym była pozytywna. Brał udział w zajęciach organizowanych przez jednostkę penitencjarną. Był zatrudniany w ramach danej jednostki penitencjarnej nieodpłatnie. Pomimo możliwości poruszania się w obrębie oddziału nie odnotowano prób nawiązywania nielegalnych kontaktów. Zachowanie nie budziło zastrzeżeń. Nie był karany dyscyplinarnie. Wyróżniony 5 wnioskami nagrodowymi. W kontaktach z przełożonymi przestrzegał obowiązujących przepisów. Utrzymywał kontakt z rodziną. Karę pozbawienia wolności odbywał w systemie oddziaływania programowanego.

a/ Informacja z K.

b/ opinia o skazanym wraz z informacją o pobytach i orzeczeniach

c/ zaświadczenia z PESEL SAD

d/ wydruki z NOE-SAD

e/ odpisy wyroków, stanowisko obrońcy

f/ dokumenty

k. 10-12, 74-76, 121-123;

k. 3-6, 32-33, 55-59, 114-119, 152-158;

k. 38-39;

k. 40-47, 49, 89-90, 96;

k. 165-166;

znajdujące się w aktach sprawy:

Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku o sygn. XI K 1095/13 i XI K 889/16, Sądu Rejonowego w Szczytnie o sygn. II K 404/15, Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku o sygn. X K 874/16, Sądu Rejonowego w Cieszynie o sygn. II K 1236/20, Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu o sygn. II K 409/20, Sądu Rejonowego w Olsztynie o sygn. II K 2089/20, Sądu Rejonowego w Nowej Soli o sygn. II K 1068/20, Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o sygn. II K 126/21, Sądu Rejonowego w Łomży o sygn. II K 273/21 Sądu Rejonowego w Zakopanem o sygn. II K 590/20 i Sądu Rejonowego w Piszu o sygn. II K 92/21.

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.  Ocena Dowodów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.

pkt. a – f

Sąd uznał za wiarygodne dokumenty dotyczące karalności skazanego, jak i co do aktualnego etapu wykonania kary, przebiegu procesu resocjalizacyjnego (opinia). Sąd dał wiarę zgromadzonym w sprawie dokumentom zarówno co do treści, jak i ich cech zewnętrznych. Zostały one sporządzone przez uprawnione organy lub osoby w ramach ich kompetencji i nie były kwestionowane przez żadną ze stron. Zapadłe zaś wobec skazanego wyroki to niekwestionowane dokumenty urzędowe.

2.

pkt. a – f

Sąd uznał za wiarygodne dokumenty dotyczące karalności skazanego, jak i co do aktualnego etapu wykonania kary, przebiegu procesu resocjalizacyjnego (opinia). Sąd dał wiarę zgromadzonym w sprawie dokumentom zarówno co do treści, jak i ich cech zewnętrznych. Zostały one sporządzone przez uprawnione organy lub osoby w ramach ich kompetencji i nie były kwestionowane przez żadną ze stron. Zapadłe zaś wobec skazanego wyroki to niekwestionowane dokumenty urzędowe.

3.

pkt. a – f

Sąd uznał za wiarygodne dokumenty dotyczące karalności skazanego, jak i co do aktualnego etapu wykonania kary, przebiegu procesu resocjalizacyjnego (opinia). Sąd dał wiarę zgromadzonym w sprawie dokumentom zarówno co do treści, jak i ich cech zewnętrznych. Zostały one sporządzone przez uprawnione organy lub osoby w ramach ich kompetencji i nie były kwestionowane przez żadną ze stron. Zapadłe zaś wobec skazanego wyroki to niekwestionowane dokumenty urzędowe.

4.

pkt. a – f

Sąd uznał za wiarygodne dokumenty dotyczące karalności skazanego, jak i co do aktualnego etapu wykonania kary, przebiegu procesu resocjalizacyjnego (opinia). Sąd dał wiarę zgromadzonym w sprawie dokumentom zarówno co do treści, jak i ich cech zewnętrznych. Zostały one sporządzone przez uprawnione organy lub osoby w ramach ich kompetencji i nie były kwestionowane przez żadną ze stron. Zapadłe zaś wobec skazanego wyroki to niekwestionowane dokumenty urzędowe.

5.

pkt. a – f

Sąd uznał za wiarygodne dokumenty dotyczące karalności skazanego, jak i co do aktualnego etapu wykonania kary, przebiegu procesu resocjalizacyjnego (opinia). Sąd dał wiarę zgromadzonym w sprawie dokumentom zarówno co do treści, jak i ich cech zewnętrznych. Zostały one sporządzone przez uprawnione organy lub osoby w ramach ich kompetencji i nie były kwestionowane przez żadną ze stron. Zapadłe zaś wobec skazanego wyroki to niekwestionowane dokumenty urzędowe.

6.

pkt. a – f

Sąd uznał za wiarygodne dokumenty dotyczące karalności skazanego, jak i co do aktualnego etapu wykonania kary, przebiegu procesu resocjalizacyjnego (opinia). Sąd dał wiarę zgromadzonym w sprawie dokumentom zarówno co do treści, jak i ich cech zewnętrznych. Zostały one sporządzone przez uprawnione organy lub osoby w ramach ich kompetencji i nie były kwestionowane przez żadną ze stron. Zapadłe zaś wobec skazanego wyroki to niekwestionowane dokumenty urzędowe.

7.

pkt. a – f

Sąd uznał za wiarygodne dokumenty dotyczące karalności skazanego, jak i co do aktualnego etapu wykonania kary, przebiegu procesu resocjalizacyjnego (opinia). Sąd dał wiarę zgromadzonym w sprawie dokumentom zarówno co do treści, jak i ich cech zewnętrznych. Zostały one sporządzone przez uprawnione organy lub osoby w ramach ich kompetencji i nie były kwestionowane przez żadną ze stron. Zapadłe zaś wobec skazanego wyroki to niekwestionowane dokumenty urzędowe.

8.

pkt. a – f

Sąd uznał za wiarygodne dokumenty dotyczące karalności skazanego, jak i co do aktualnego etapu wykonania kary, przebiegu procesu resocjalizacyjnego (opinia). Sąd dał wiarę zgromadzonym w sprawie dokumentom zarówno co do treści, jak i ich cech zewnętrznych. Zostały one sporządzone przez uprawnione organy lub osoby w ramach ich kompetencji i nie były kwestionowane przez żadną ze stron. Zapadłe zaś wobec skazanego wyroki to niekwestionowane dokumenty urzędowe.

9.

pkt. a – f

Sąd uznał za wiarygodne dokumenty dotyczące karalności skazanego, jak i co do aktualnego etapu wykonania kary, przebiegu procesu resocjalizacyjnego (opinia). Sąd dał wiarę zgromadzonym w sprawie dokumentom zarówno co do treści, jak i ich cech zewnętrznych. Zostały one sporządzone przez uprawnione organy lub osoby w ramach ich kompetencji i nie były kwestionowane przez żadną ze stron. Zapadłe zaś wobec skazanego wyroki to niekwestionowane dokumenty urzędowe.

10.

pkt. a – f

Sąd uznał za wiarygodne dokumenty dotyczące karalności skazanego, jak i co do aktualnego etapu wykonania kary, przebiegu procesu resocjalizacyjnego (opinia). Sąd dał wiarę zgromadzonym w sprawie dokumentom zarówno co do treści, jak i ich cech zewnętrznych. Zostały one sporządzone przez uprawnione organy lub osoby w ramach ich kompetencji i nie były kwestionowane przez żadną ze stron. Zapadłe zaś wobec skazanego wyroki to niekwestionowane dokumenty urzędowe.

11.

pkt. a – f

Sąd uznał za wiarygodne dokumenty dotyczące karalności skazanego, jak i co do aktualnego etapu wykonania kary, przebiegu procesu resocjalizacyjnego (opinia). Sąd dał wiarę zgromadzonym w sprawie dokumentom zarówno co do treści, jak i ich cech zewnętrznych. Zostały one sporządzone przez uprawnione organy lub osoby w ramach ich kompetencji i nie były kwestionowane przez żadną ze stron. Zapadłe zaś wobec skazanego wyroki to niekwestionowane dokumenty urzędowe.

12.

pkt. a – f

Sąd uznał za wiarygodne dokumenty dotyczące karalności skazanego, jak i co do aktualnego etapu wykonania kary, przebiegu procesu resocjalizacyjnego (opinia). Sąd dał wiarę zgromadzonym w sprawie dokumentom zarówno co do treści, jak i ich cech zewnętrznych. Zostały one sporządzone przez uprawnione organy lub osoby w ramach ich kompetencji i nie były kwestionowane przez żadną ze stron. Zapadłe zaś wobec skazanego wyroki to niekwestionowane dokumenty urzędowe.

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

1.

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, 12.02.2014 r., XI K 1095/13

6 miesięcy pozbawienia wolności

2.

Sąd Rejonowy w Szczytnie, 23.09.2015 r., II K 404/15

6 miesięcy pozbawienia wolności

3.

Sąd Rejonowy Gdańsk Południe w Gdańsku, 09.09.2021 r., X K 874/16

8 miesięcy pozbawienia wolności

4.

Sąd Rejonowy w Cieszynie, 25.01.2021 r., II K 1236/20

1 miesiąc pozbawienia wolności

5.

Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, 29.03.2021 r., II K 409/20

2 miesiące pozbawienia wolności

6.

Sąd Rejonowy w Zakopanem, 17.03.2021 r., II K 590/20

6 miesięcy pozbawienia wolności

7.

Sąd Rejonowy w Piszu, 06.07.2021 r., II K 92/21

3 miesiące pozbawienia wolności

8.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, 28.04.2021 r., XI K 889/16

80 stawek dziennych przy przyjęciu jednej stawki za równoważną kwocie 20 (dwudziestu) złotych

9.

Sąd Rejonowy w Nowej Soli, 10.05.2021 r., II K 1068/20

50 stawek dziennych przy przyjęciu jednej stawki za równoważną kwocie 10 (dziesięciu) złotych

10.

Sąd Rejonowy w Łomży, 11.06.2021 r., II K 273/21

50 stawek dziennych przy przyjęciu jednej stawki za równoważną kwocie 20 (dwudziestu) złotych

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Zgodnie z treścią art. 569 § 1 k.p.k. – wyrok łączny może być wydany jedynie wówczas, gdy zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej. Te zaś, w przypadku B. K. określał art. 85 § 1 i § 2 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 24 czerwca 2020 r. w związku z art. 4 § 1 kk. Ta regulacja winna być zastosowana w przedmiotowej sprawie, bowiem determinuje to przepis art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami (...)19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu w związku z wystąpieniem (...) 19 [Dz. Ust. z 2020 r. poz. 1086].

Zgodnie z art. 81 ust. 1 cyt. ustawy przepisy rozdziału IX ustawy zmienianej w art. 38, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Wobec skazanego wydane zostały wyroki zarówno przed tą datą, jak i po tej dacie (data graniczna 24.06.2020 r.). Nie mniej, w ocenie Sądu, co słusznie podnosił także obrońca skazanego, w tej sytuacji należało odwołać się do normy z art. 4 § 1 kk i orzec przez pryzmat względności ustawy. Względność ustaw winna zaś być oceniana przez całościowe porównanie wszystkich rozwiązań dotyczących orzekania w wyroku łącznym kary łącznej w zaistniałych pomiędzy stanach prawnych. Nie budziło wątpliwości, że względniejsze rozwiązania w tej konkretnej sytuacji przewidywała ustawa obowiązująca uprzednio, zważywszy chociażby na fakt, że pozwalała jak najszerzej połączyć dotychczasowo wydane wyroki. W nowym brzmieniu art. 85 kk stanowi, że Sąd wymierza karę łączną, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z nich i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju lub kary podlegające łączeniu i orzeka karę łączną biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa. Uchwałą z dnia 25 lutego 2005 r. (Uchwała 7 sędziów sygn. akt I KZP 36/04), Sąd Najwyższy przesądził, iż zawarty w art. 85 kk zwrot „zanim zapadł pierwszy wyrok” odnosi się do pierwszego chronologicznie wyroku, który zapadł przed popełnieniem przez skazanego kolejnego przestępstwa.

Powyższe rozwiązanie znacznie ograniczyłoby zatem możliwość połącznia poszczególnych wyroków (w zestawieniu dat zapadłych orzeczeń z datami popełnienia poszczególnych czynów), zapadłych w stosunku do skazanego.

Biorąc natomiast pod uwagę uregulowanie prawne obowiązujące od dnia 01 lipca 2015 r., które należało zastosować w niniejszym przypadku, w szczególności treść art. 85 § 1 i 2 kk podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89 w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa za które orzeczono kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu.

Zgodnie z art. 568a § 1 kpk Sąd orzeka karę łączną bądź w wyroku skazującym, bądź w wyroku łącznym. Jak wyraźnie stanowi art. 85 § 1 kk, w sytuacji, w której sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, zachodzi konieczność orzeczenia kary łącznej.

W postępowaniu o wydanie wyroku łącznego należało zatem zbadać czy B. K. popełnił dwa lub więcej przestępstw i czy wymierzono za nie kary tego samego rodzaju bądź inne które mogą być połączone i czy kary te podlegają wykonaniu w całości lub w części, z zastrzeżeniem art. 89 kk.

Z powyższego wynikało, że warunki do orzeczenia kary łącznej spełniało siedem kar pozbawienia wolności (punkt I. wyroku łącznego) wymierzonych skazanemu wyrokami (Lp. 1 – 7 Rubryka 3. Podstawa wymiaru kary łącznej) i trzy kary grzywny (punkt III wyroku łącznego) ( Lp. 8 – 10 Rubryka 3. Podstawa wymiaru kary łącznej). Bowiem kary orzeczone wymienionymi wyrokami były karami podlegającymi łączeniu, jako kary tego samego rodzaju. Jednocześnie Sąd zważył, że nie zachodziła sytuacja określona w art. 85 § 3 i § 3a kk (negatywna przesłanka).

4.  WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

W rozpatrywanej sprawie określając możliwy do zastosowania górny pułap kary łącznej w przypadku pozbawienia wolności (punkt I. wyroku łącznego) mieć należało na względzie wyłącznie sumę wymierzonych wyrokami jednostkowymi kar limitowaną jedynie jej rodzajem. Kierując się zatem wskazaniami art. 86 § 1 kk, przy wymiarze kary łącznej pozbawienia wolności, Sąd miał możliwość orzeczenia jej w wysokości od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa w wymiarze od 8 miesięcy pozbawienia wolności do górnego pułapu 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności (suma kar). Orzeczona kara łączna w punkcie I wyroku w wymiarze 2 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności nie przekracza zatem granic zakreślonych przez ustawodawcę. Sąd przy tym podzielił wyrażany w orzecznictwie Sądu Najwyższego pogląd, że zasadę absorpcji czy kumulacji (w tym wypadku górnego pułapu), jako rozwiązania skrajne, powinny być rozstrzygnięciami raczej o charakterze wyjątkowym. (wyrok Sądy Najwyższego z dnia 02.12.1975 r. sygn. akt Rw. 628/75, OSNKW 1976, z. 2, poz. 33). Sąd zastosował zasadę asperacji. Sytuacja skazanego w wyniku zastosowania wskazanej zasady uległa zauważalnemu polepszeniu.

Sąd nie dostrzegł jeszcze na tym etapie radykalnie pozytywnej zmiany jaka zachodzi w zachowaniu skazanego B. K., pomimo krytycznego deklaratywnie podejścia do popełnionych przestępstw. Ww. popełnił wiele przestępstw na przestrzeni lat. Powyższe dane świadczą również o jego lekceważącym stosunku do wymiaru sprawiedliwości i orzekanych względem niego kar. Fakt podjęcia nieodpłatnej pracy w zakładzie karnym i względnie pozytywna opinia z zakładu karnego o skazanym nie miały w tym wypadku charakteru przesądzającego, choć są to okoliczności chwalebne i w pełni zasługujące na aprobatę. Osadzony za te osiągnięcia został uhonorowany z resztą doraźnie wnioskami nagrodowymi w ramach jednostki penitencjarnej. Zdaniem Sądu B. K. wymaga dalszego oddziaływania resocjalizacyjnego, które będzie trwać w warunkach izolacji więziennej. Dopiero ono ma szansę ukształtować w sposób trwały jego społecznie pożądaną postawę. Niezależnie od powyższego orzeczenie kary z zastosowaniem zasady pełnej absorbcji wywołałoby u wymienionego poczucie bezkarności, wyrażającej się w tym, że za niektóre z czynów przez siebie popełnionych w ogóle nie poniósłby odpowiedzialności karnej.

Abstrahując od powyższego orzeczenie wobec B. K., kary z zastosowaniem zasady pełnej absorpcji kłóciłoby się także ze społecznym poczuciem sprawiedliwości i potrzebą kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. De facto bowiem w oczach społeczeństwa stanowiłoby to nieuprawnione promowanie skazanego, w stosunku do na przykład osób, które dopuściły się jedynie jednego (incydentalnego) przestępstwa. Zwrócić także należy uwagę, że skazany w dalszym ciągu nie naprawił osobom pokrzywdzonym wyrządzonych przestępstwem szkód, które to obowiązki wynikały wprost z zapadłych orzeczeń.

5.  Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

6.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II.

Na podstawie art. 577 kpk Sąd na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczył okresy pozbawienia wolności od dnia 16 września 2020 r. godz. 15:00 do dnia 23 września 2020 r. godz. 15:00 i od dnia 19 lipca 2021 r. godz. 15:00 do dnia 03 grudnia 2021 r.

Zgodnie bowiem z art. 577 kpk w wyroku łącznym należy, w miarę potrzeby, wymienić okresy zaliczone na poczet kary łącznej.

III.

Zaś na podstawie art. 576 § 1 kpk pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach, a nieobjęte wyrokiem łącznym, Sąd pozostawił do odrębnego wykonania (np. z tytułu obowiązków naprawienia szkody pokrzywdzonym).

V.

Na podstawie art. 572 kpk Sąd umorzył postępowanie w pozostałym zakresie. Wyrokami Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawie o sygn. akt II K 2089/20 i Sądu Rejonowego w Oświęcimiu w sprawie o sygn. akt II K 126/21 orzeczone zostały bowiem kary ograniczenia wolności, które dotychczas nie zostały przez skazanego wykonane.

Zgodnie z art. 572 kpk jeżeli brak jest warunków do wydania wyroku łącznego, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

I tak zgodnie z art. 87 § 1 kk w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności. Jednocześnie art. 87 § 1 kk częściowo, tj. w zakresie, w jakim nakłada na sąd obowiązek połączenia kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności oraz wymierzenia kary łącznej pozbawienia wolności po dokonaniu zamiany kary ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 11 czerwca 2019 r. w sprawie P 20/17 (Dz.U. poz. 1135) został uznany z dniem 18 czerwca 2019 r. za niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 175 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc w zakresie, w jakim nakłada na sąd obowiązek połączenia kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności oraz wymierzenia kary łącznej pozbawienia wolności po dokonaniu zamiany kary ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności. Jest tak w sytuacji gdy skazany na karę ograniczenia wolości nie miał możliwości jej wykonania z przyczyn niezależnych od skazanego.

Mając na uwadze powyższe, Sąd uznał, że w realiach niniejszej sprawy wydanie wyroku łącznego byłoby niekorzystne dla skazanego. Wobec skazanego zawieszono postępowanie karne wykonawcze w zakresie wykonania powyżej wskazanych kar ograniczenia wolności. Postepowanie wykonawcze nie zostało jeszcze podjętę. Skazany po opuszczeniu zakładu karnego będzie miał realną możliwość wykonania tych kar w warunkach wolnościowych. Wydając wyrok łączny skazany byłby zobligowany wykonać powyższą karę, po zamianie, w warunkach izolacji więziennej.

W tym stanie rzeczy, należało stwierdzić brak warunków do wydania wyroku łącznego i umorzyć postępowanie w sprawie we wskazanym zakresie.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VI.

Sąd na podstawie art. 624 § 1 kpk zwolnił skazanego B. K. od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych uwzględniając fakt orzeczenia wobec niego kary łącznej bezwzględnej pozbawienia wolności oraz istniejące po jego stronie obowiązki naprawienia szkody.

7.  PODPIS