Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1215/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 września 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia Agnieszka Olejniczak- Kosiara

Protokolant: sekretarz sądowy Wiktoria Furmaniak

po rozpoznaniu w dniu 10 września 2021 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z wniosku B. Z.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o emeryturę

w związku z odwołaniem B. Z. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. z dnia 25 marca 2021 roku, znak (...)

oddala odwołanie.