Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 165/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 grudnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Piotr Nowak

Protokolant: st. sekt. sąd. Jadwiga Jankowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 31 sierpnia 2021 r., 28 października 2021 r., 07 grudnia 2021 r.

sprawy przeciwko

E. K. /K./, urodz. (...) w W., córce R. i E. z d. B.

oskarżonej o to że:

w dniu 14 marca 2021 roku w miejscowości J., gm. R., szarpiąc pokrzywdzonego M. B., uderzając go ręką w twarz oraz drapiąc spowodowała u niego obrażenia ciała w postaci stłuczenia twarzy z pasmowatym, pionowym, powierzchniowym otarciem (zadrapaniem) o długości 5 cm w okolicy skroniowo – policzkowej, 1,5 cm do przodu od zewnętrznego przewodu słuchowego oraz obrzęku w postaci wchłaniania okolicy policzka prawego,

tj. o czyn z art. 157 § 2 kk

1.  na podstawie art. 17 § 1 pkt. 3 KPK w zw. z art. 1 § 2 KK postępowanie karne wobec oskarżonej E. K. umarza.