Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 725/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 grudnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Piotr Nowak

Protokolant: st. sekr. sąd. Jadwiga Jankowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu 21 grudnia 2021 r.

sprawy M. O. (O.) z domu M., ur. (...) w P., c. W. i I. z domu G.,

oskarżonej o to, że:

w dniu 14-go czerwca 2021 roku o godzinie 08.25 w miejscowości D., gm. D., woj. (...) prowadziła jako kierująca w ruchu lądowym samochód osobowy marki P. o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadzącym o godzinie 09.16 do stężenia na poziomie 0,38 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a o godzinie 09.19 do stężenia na poziomie 0,31 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,

tj. o czyn z art. 178a § 1 kk

1.  uznaje oskarżoną M. O. za winną popełnienia zarzucanego jej czynu wyczerpującego dyspozycję art. 178 a § 1 kk i na podstawie art. 66 § 1 i § 2 kk, art. 67 § 1 kk postępowanie karne wobec niej warunkowo umarza na okres próby 1 (jednego) roku;

2.  na podstawie art. 67 § 3 kk w zw. z art. 39 pkt 3 kk orzeka wobec oskarżonej środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 1 (jednego) roku;

3.  na podstawie art. 63 § 4 kk zalicza oskarżonej na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów okres zatrzymania prawa jazdy od 14 czerwca 2021 r.;

4.  na podstawie art. 67 § 3 kk w zw. z art. 39 pkt 7 kk orzeka od M. O. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 1000 (jednego tysiąca) złotych;

5.  pobiera od oskarżonej opłatę w kwocie 100 (sto) złotych oraz zasądza od niej na rzecz Skarbu Państwa kwotę 70 (siedemdziesięciu) złotych tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków.