Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III AUa 2427/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 października 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSA Gabriela Pietrzyk-Cyrbus

Protokolant:

Magdalena Bezak-Sürücü

po rozpoznaniu w dniu 21 października 2021 r. w Katowicach

sprawy z odwołania J. J. (J. J.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C.

skarga o wznowienie postępowania w sprawie X U 1168/17

na skutek apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C.

od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 23 września 2019 r. sygn. akt X U 2019/18

oddala apelację.

SSA Gabriela Pietrzyk-Cyrbus