Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 451/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 09 lutego 2022 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Bartosz Paszkiewicz

Protokolant st. sekr. sąd Renata Snopek, Monika Jasińska

Przy udziale Prokuratora-----------------

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20.05.2021r., 13.09.2021r., 18.10.2021r., 25.11.2021r., 27.01.2022

sprawy z oskarżenia Prokuratora Rejonowego w Bełchatowie

przeciwko:

J. K. s. T. i Z. z d. K., ur. (...) w B.

oskarżonemu o to, że w dniu 13 czerwca 2018 r. w B. na os. (...), woj. (...), będąc osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu w postaci protokołu przeglądu technicznego wentylacji, poświadczył w nim nieprawdę co do okoliczności prawidłowego funkcjonowania wentylacji poprzez dokonanie wpisu o prawidłowości i drożności wentylacji pomimo jego braku w postaci znajdujących się w przewodzie kominowym elementów blaszanych, co powodowało niedrożność w znacznej części, oraz zaniżonego i występującego wstecznego przepływu powietrza w przewodzie wentylacyjnym przy prawidłowym dopływie powietrza w lokalach nr (...) w budynku wielorodzinnym usytuowanym na w/w osiedlu

tj. o czyn z art. 271 § 1 KK

orzeka

1.  oskarżonego T. K. uniewinnia od zarzucanego mu czynu;

2.  koszty postępowania przejmuje na rzecz Skarbu Państwa.