Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 840/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 marca 2022 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Piotr Nowak

Protokolant: st. sekr. sąd. Jadwiga Jankowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 marca 2022 r.

sprawy Z. M. (M.) s. B. i J. z d. G., ur. (...) w T.

oskarżonego o to, że:

w dniu 08 sierpnia 2021 roku około godziny 12.10 w miejscowości (...), gm. Z., woj. (...), prowadził jako kierujący w ruchu lądowych samochód osobowy marki O. (...) o nr rej. (...) (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadzącym o godzinie 12.31 do stężenia na poziomie 0,30 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu i o godzinie 12.46 do stężenia na poziomie 0,30 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym czynu tego dopuścił się będąc wcześniej prawomocnie skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim sygn. akt VII K 475/07 z dnia 07 maja 2007 roku za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości;

tj. o czyn z art. 178a § 4 kk

1.  uznaje oskarżonego Z. M. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 178a § 4 kk i za to na podstawie art. 178a § 4 kk wymierza mu karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 42 § 3 kk orzeka wobec oskarżonego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;

3.  na podstawie art. 43a § 2 kk orzeka od oskarżonego Z. M. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 10.000 (dziesięć) tysięcy złotych;

4.  zwalnia oskarżonego z obowiązku zwrotu kosztów sądowych, które w całości przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.