Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 129/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 marca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Tomasz Ignaczak

Protokolantsekretarz sądowy Bożena Sobczyk

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Jacka Ciupy

po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2022 r.

sprawy K. F.

oskarżonego o czyn z art. 178a § 1 kk w zb. z art. 180a kk w zw. z art. 11 § 2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Opocznie

z dnia 21 grudnia 2021 r. sygn. akt II K 251/20

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Opocznie.