Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2496/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 marca 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie

Przewodniczący sędzia SO Jacek Chrostek

Protokolant stażysta Adrianna Zaborowska

po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2022 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z odwołania E. Z.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł.

z dnia 12 sierpnia 2021 roku znak (...)

o wysokość emerytury

oddala odwołanie

SSO Jacek Chrostek