Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 279/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 października 2020 r.

Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

sędzia Katarzyna Bętkowska

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Sylwia Bednarz

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2020r w Zawierciu

sprawy z powództwa Gminy Z. -Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Z.

przeciwko M. S.

o eksmisję

1.  nakazuje pozwanej M. S. opuszczenie i opróżnienie z rzeczy lokalu mieszkalnego położonego w Z. przy ul. (...);

2.  odstąpić od obciążenia pozwanej kosztami procesu.