Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1649/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 marca 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie

Przewodniczący sędzia SO Jacek Chrostek

Protokolant stażysta Joanna Janiak

po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2022 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z odwołania D. G.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł.

z dnia 30 kwietnia 2021 roku znak (...)

o wysokość emerytury

oddala odwołanie.

SSO Jacek Chrostek