Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 83/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 maja 2022 roku

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – sędzia Bogdan Wałachowski

Protokolant – p.o. sek. Sąd. Irina Nizińska

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w (...)- -----------

po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2022 roku sprawy

P. Z.

ur. (...) w G.

syna T. i A. zd. P.

oskarżonego o to, że:

1.  W okresie od 29 października 2021 r. do 09 listopada 2021 r. w G. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, przy wykorzystaniu takiej samej sposobności i w podobny sposób, dokonał zaboru w celu przywłaszczenia:

- w dniu 20.10.2021 r z drogerii (...) przy ul. (...) perfum P. R. U. 100 ml wartości 299,99 zł

W dniu 03.11.2021r. z drogerii (...) przy ul. (...) perfum (...) R. U. M. (...) ml wartości 299,99 zł

- w dniu 05.11.2021 r. z drogerii (...) przy ul. (...) perfum C. O. 50 ml wartości 209,99 zł

W dniu 08.11.2021 z drogerii (...) przy ul. (...) perfum L. U 50 ml wartości 239,99 zł

-w dniu 09.11.2021 r. z drogerii (...) przy ul. (...) perfum A. (...) ml wartości 179,99 zł

tj. mienia łącznej wartości 1229,95 zł na szkodę spółki (...) Sp. Z o.o. przy czym czynu tego dopuścił się w ciągłu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary za umyślne przestępstwo podobne,

tj. o czyn z art. 278§1 kk w zw. z art. 12§2 kk w zw. z art. 64§1 kk

1.  Oskarżonego P. Z. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 278§1 kk w zw. z art. 12§2 kk w zw. z art. 64§1 kk skazuję go na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności.

2.  Zwalnia oskarżonego od opłaty i pozostałych kosztów sądowych.