Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 188/20

POSTANOWIENIE

Dnia 7 czerwca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący : sędzia Magdalena Nagaduś

sędzia Marta Wożniak

sędzia Edyta Żyła

Protokolant: Izabela Kania

po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2022 r. w Krakowie

na rozprawie

sprawy z powództwa M. K. reprezentant grupy, E. B., H. C., M. C., J. D., M. D., M. G., A. J., G. K., A. N., J. M. (1), K. O., A. P., E. D., M. P. (1), M. P. (2), M. R., B. R., A. S., R. S., J. P., J. W., J. Z., M. Z., S. Z.

przeciwko Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w K. w likwidacji

o zapłatę

postanawia:

1. zawiesić postępowanie na zasadzie art. 174 §1 pkt. 1 kpc w stosunku do członka grupy J. M. (1);

2. podjąć zawieszone postępowanie z udziałem J. M. (2) i R. W. w miejsce J. M. (1).