Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 214/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 czerwca 2022 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SR D. Smejda

Protokolant st. sekr. sąd. D. Kowalczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2022 r.

sprawy przeciwko A. K. (K.), urodzonemu (...) w O., synowi J. i A. z domu W.,

oskarżonemu o to, że:

w dniu 9 lipca 2021 r. w B., woj. (...), za pośrednictwem sieci internetowej działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i z góry powziętym zamiarem, doprowadził K. G. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4000 złotych, w ten sposób, że na portalu F. zamieścił ogłoszenie o sprzedaży bonów turystycznych biura (...) a następnie wykorzystując dane konta na Allegro użytkownika J., po otrzymaniu pieniędzy za oferowany przedmiot w formie kodów BLIK nie wywiązał się z transakcji oraz nie zwrócił pobranej kwoty pieniędzy, czym wprowadził K. G. w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy , tj. o czyn wyczerpujący dyspozycję art. 286 § 1 kk

1. w miejsce zarzucanego czynu uznaje oskarżonego A. K. za winnego popełnienia tego, że w dniu 3 lipca 2021 roku, za pośrednictwem sieci internetowej, ze skutkiem w B., województwo (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził K. G. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 4.000 (cztery tysiące) złotych za pomocą wprowadzenia pokrzywdzonego w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy sprzedaży w ten sposób, że na portalu F. zamieścił ogłoszenie o sprzedaży bonów turystycznych biura (...), a następnie wykorzystując dane konta na Allegro użytkownika (...), po otrzymaniu pieniędzy za oferowany przedmiot w formie kodów BLIK nie wywiązał się z transakcji, przy czym czynu owego dopuścił się w ciągu pięciu lat od odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze co najmniej sześciu miesięcy orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i za tak przypisany czyn na podstawie art. 286 § 1 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

2. na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres jego zatrzymania w sprawie od dnia 3 stycznia 2022 roku, godzina 11.05 do dnia 4 stycznia 2022 roku, godzina 10.25;

3. zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.