Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II W 721/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 maja 2022 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Bartosz Paszkiewicz

Protokolant Monika Jasińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 marca 2022 r., 23 maja 2022 roku

sprawy

przeciwko M. P., córce K. i M. z domu P., urodz. (...) w P.,

obwinionej, o to że w dniu 09.08.2021 roku o godzinie 15.00 w B. na os. (...) w bloku nr(...) poprzez głośne krzyki, używanie słów nieprzyzwoitych oraz uderzanie pięściami w drzwi mieszkania nr (...) zakłóciła spokój oraz porządek publiczny E. Ł. i J. Ł. ,

to jest o wykroczenie z art. 51 § 1 KW

orzeka

1.  obwinioną M. P. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu wyczerpującego dyspozycję art. 51 § 1 KW i za to na podstawie art. 51 § 1 KW wymierza jej karę 100 ( stu) złotych grzywny;

2.  pobiera od obwinionej 30 (trzydzieści) złotych opłaty i zasądza od niej na rzecz Skarbu Państwa 100 (sto) zł tytułem zwrotu zryczałtowanych wydatków.