Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II W 824/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 maja 2022 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Piotr Nowak

Protokolant: staż. Daria Kaczmarek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2022 roku

sprawy przeciwko

1.  U. S. /S./, urodzonemu (...) w miejscowości S. - (...), synowi A. i T. z domu K.,

obwinionego o to, że:

I.  w dniu 02.08.2021 roku około godziny 09.11 w B. przy ulicy (...) w sklepie (...), wspólnie i w porozumieniu z D. S. (1), dokonał kradzieży żyłki tnącej S. i gąbki kąpielowej o łącznej wartości 15,99 zł na szkodę (...) sp. z o.o.,

to jest o wykroczenie z art. 119 § 1 kw

II.  w dniu 07.08.2021 roku około godziny 10.55 w B. przy ulicy (...) w sklepie (...), dokonał kradzieży dwóch świec zapłonowych i łańcucha do pilarki spalinowej o łącznej wartości 93,39 zł na szkodę (...) sp. z o.o.,

to jest o wykroczenie z art. 119 § 1 kw

III.  w dniu 20.08.2021 roku około godziny 17.22 w B. przy ulicy (...) w sklepie (...), wspólnie i w porozumieniu z D. S. (1), dokonał kradzieży trzech opakowań farby do podłogi (...), rurki fermentacyjnej, taśmy maskującej, proszku do szamb, uchwytu marki (...), wskaźnika zawartości alkoholu o łącznej wartości 279,99 zł na szkodę (...) sp. z o. o,

to jest o wykroczenie z art. 119 § 1 kw

2.  D. S. (2) z domu M., urodzonej (...) w R., córce Z. i T. z domu Ł.,

obwinionej o to, że:

I.  w dniu 02.08.2021 roku około godziny 09.11 w B. przy ulicy (...) w sklepie (...), wspólnie i w porozumieniu z U. S., dokonała kradzieży żyłki tnącej S. i gąbki kąpielowej o łącznej wartości 15,99 zł na szkodę (...) sp. z o.o.,

to jest o wykroczenie z art. 119 § 1 kw

II.  w dniu 20.08.2021 roku około godziny 17.22 w B. przy ulicy (...) w sklepie (...), wspólnie i w porozumieniu z U. S., dokonała kradzieży trzech opakowań farby do podłogi (...), rurki fermentacyjnej, taśmy maskującej, proszku do szamb, uchwytu marki (...), wskaźnika zawartości alkoholu o łącznej wartości 279,99 zł na szkodę (...) sp. z o. o,

to jest o wykroczenie z art. 119 § 1 kw

1.  uznaje obwinionego U. S. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów wyczerpujących dyspozycję art. 119 § 1 KW każdy i za to na podstawie art. 119 § 1 KW w zw. z art. 9 § 2 kw wymierza mu karę 1.000 (jeden tysiąc) złotych grzywny;

2.  uznaje obwinioną D. S. (1) za winną popełnienia zarzucanych jej czynów wyczerpujących dyspozycję art. 119 § 1 KW każdy i za to na podstawie art. 119 § 1 KW w zw. z art. 9 § 2 KW wymierza jej karę 700 (siedemset) złotych grzywny;

3.  na podstawie art. 119 § 4 kw orzeka solidarnie od U. S. i D. S. (1) na rzecz (...) Sp. z o. o. w W., sklep (...) w B., ul. (...) kwotę 295,98 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 98/100) złotych tytułem obowiązku zapłaty równowartości ukradzionego mienia;

4.  na podstawie art. 119 § 4 kw orzeka od U. S. na rzecz (...) Sp. z o. o. w W., sklep (...) w B., ul. (...) kwotę 93,39 zł (dziewięćdziesiąt trzy 39/100) złotych tytułem obowiązku zapłaty równowartości ukradzionego mienia;

5.  wymierza obwinionemu U. S. kwotę 100 (sto) złotych opłaty i zasądza od niego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków;

6.  wymierza obwinionej D. S. (1) kwotę 70 (siedemdziesiąt) złotych opłaty i zasądza od niej na rzecz Skarbu Państwa kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków.