Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 206/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 kwietnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący Sędzia Tomasz Ignaczak

Protokolant sekretarz sądowy Jakub Biernat

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim Kamila Majdy

po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2022 r.

sprawy M. Ś.

oskarżonego o czyn z art. 178a § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 29 grudnia 2022 r. sygn. akt II K 439/21

1.  uchyla rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 1 zaskarżonego wyroku i w tym zakresie przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Tomaszowie Mazowieckim;

2.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy.