Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 437/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 lipca 2022 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Agnieszka Szulc-Wroniszewska (spr.)

Sędziowie Ireneusz Grodek Tomasz Ignaczak

Protokolantsekretarz sądowy Jakub Biernat

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim Łukasza Zwolińskiego

po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2022 roku

sprawy A. K.

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę

od wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Bełchatowie

z dnia 17 marca 2022 roku sygn. akt II K 950/21

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata M. M. kwotę 147, 60 (sto czterdzieści siedem 60/100) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

3.  zwalnia skazanego od wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w postępowaniu odwoławczym.