Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1046/13

POSTANOWIENIE

Dnia 27 lutego 2014 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Bożena Rządzińska

Sędziowie: SO Izabela Wawrzynkiewicz

SO Bogdan Jachowicz

Protokolant: Łukasz Wiktorski

po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2014 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku D. P.

z udziałem M. P.

o podział majątku wspólnego

na skutek apelacji wnioskodawczyni i uczestnika postępowania

od postanowienia Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 5 marca 2013 r. sygn. akt I Ns 1141/08

postanawia:

1.  oddalić obie apelacje;

2.  ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania apelacyjnego związane ze swoim udziałem w sprawie.