Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt XI GC 94/21

POSTANOWIENIE

S., dnia 14 września 2022 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XI Wydział Gospodarczy w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Kalina Gomuła

po rozpoznaniu w dniu 14 września 2022 r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w D.

przeciwko K. J.

o zapłatę

w przedmiocie wniosku powódki o podjęcie postępowania

postanawia:

wobec uzupełnienia braków w składzie zarządu powódki podjąć zawieszone postępowanie.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

4.  (...) (...) (...) (...) (...)

5.  (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...), (...) (...) (...)19,(...) (...)

6.  (...) (...) (...)

7.  (...)

8.  (...)

(...)