Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1224/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 maja 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Zofia Szcześniewicz

Sędzia SO Bogdan Jachowicz

Sędzia SR Renata Jagura

Protokolant: Łukasz Wiktorski

po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2014 roku w Łodzi,

na rozprawie sprawy

z powództwa G. S.

przeciwko Gminie Ł. -Administracji (...) Ł. (...)

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 28 marca 2013 roku, sygn. akt III C 94/12

oddala apelację.