Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II AKa 294/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 lutego 2014 roku.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący:

SSA Wiesław Pędziwiatr (spr.)

Sędziowie:

SSA Andrzej Kot

SSA Robert Wróblewski

Protokolant:

Anna Dziurzyńska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Grażyny Nowickiej

po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2014 r.

sprawy

B. L.

oskarżonego z art. 258 § 1 i 3 kk; art. 55 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks; art. 62 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks; art. 271 § 1 i 3 kk w zw. z art. 12 kk; art. 54 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks; art. 18 § 2 kk w zw. z art. 276 kk; art. 271 § 1 i 3 kk, art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 i art. 12 kk; art. 62 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks; art. 271 § 1 kk i 3 kk, art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk; art. 271 § 1 i 3 kk; art. 271 § 1 i 3 kk , art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk; art. 296 § 1 i 3 kk, art. 585 § 1 Ustawy Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 11 § 2 kk,

A. K. (1)

oskarżonego z art. 258 § 1 kk; art. 55 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 kks; art. 62 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 kks; art. 271 § 1 i 3 kk i art. 273 kk, art. 585 ksh w zw. z art. 11 e 2 kk i art. 12 kk; art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 kk; art. 300 § 2 kk; art. 271 § 3 kk w zw. z art. 12 kk; art. 271 § 3 kk w zw. z art. 12 kk; art.18 § 2 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 271 § 1 i 3 kk, art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk; art. 18 § 2 kk w zw. z art. 276 kk,

J. P.

oskarżonego z art. 271 § 1 i 3 kk i art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk; art. 62 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 kks; art. 258 § 1 kk; art. 18 § 3 kk w zw. z art. 55 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 kks; art. 54 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 kks;

A. F.

oskarżonej z art. 61 § 1 kks i art. 62 § 2 kks w zw. z art. 7 § 2 kks, art. 6 § 2 kks; art. 271 § 1 i 3 kk, art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, art. 12 kk art. 54 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 kks; art. 258 § 1 kk; art. 296 § 1 i 3 kk, art. 585 § 1 Ustawy Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 11 § 2 kk; art. 55 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 kks,

G. Ś. (1)

oskarżonego z art. 258 § 1 kk; art. 18 § 3 kk w zw. z art. 55 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 kks; art. 271 § 1 i 3 kk, art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk; art. 62 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks; art. 54 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 kks,

F. L. (1)

oskarżonej z art. 271 § 1 i 3 kk; art. 271 § 1 i 3 kk, art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk; art. 62 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 kks; art. 258 § 1 kk; art. 18 § 3 kk w zw. z art. 55 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 kks; art. 54 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 2 i 5 kks,

R. L.

oskarżonego z art. 258 § 1 kk; art. 18 § 3 kk w zw. z art. 271 § 1 i 3 kk i art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk; art. 18 § 3 kk w zw. z art. 54 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 kks,

M. W. (1)

oskarżonego z art. 258 § 1 kk; art. 18 § 3 kk w zw. z art. 55 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks; art. 62 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 kks; art. 271 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 585 § 1 ksh w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk; art. 54 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks; art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 kk; art. 286 § 1 kk i art. 271 § 1 i 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,

M. M. (1)

oskarżonej z art. 258 § 1 kk; art. 18 § 3 kk w zw. z art. 55 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt1,2 i 5 kks; art. 62 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks; art. 271 § 1 i 3 kk, art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk; art. 54 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks; art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 kk; art. 18 § 3 kk w zw. z art. 300 § 2 kk w zw. z art. 12 kk,

A. I.

oskarżonej z art. 258 § 1 kk; art. 271 § 1 i 3 kk w zw. z art. 12 kk; art. 271 § 1 i 3 kk i art. 272 kk w zw. z art. 12 kk; art. 18 § 3 kk w zw. z art. 300 § 2 kk,

M. B.

oskarżonej z art. 258 § 1 kk; art. 271 § 1 i 3 kk, art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk; art. 54 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 kks,

D. F.

oskarżonego z art. 258 § 1 kk; art. 271 § 1 i 3 kk, art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk; art. 54 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 kks;

R. P.

oskarżonego z art. 258 § 1 kk; art. 18 § 3 kk w zw. z art. 55 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks w zw. z art. 6 § 2 kks; art. 271 § 1 i 3 kk, art. 273 kk w zw. z art. 12 kk; art. 54 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks; art. 271 § 3 kk w zw. z art. 12 kk; art. 271 § 3 kk w zw. z art. 12 kk,

A. J.

oskarżonego z art. 258 § 1 kk; art. 18 § 3 kk w zw z art. 55 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks w zw. z art. 6 § 2 kks; art. 271 § 1 i 3 kk, art. 273 kk w zw. z art. 12 kk; art. 54 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks; art. 271 § 3 kk w zw. z art. 12 kk; art. 271 § 3 kk w zw. z art. 12 kk,

S. B. (1)

oskarżonego z art. 258 § 1 kk; art. 18 § 3 kk w zw. z art. 55 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 kks; art. 62 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 kks; art. 271 § 1 i 3 kk, art. 273 kk w zw. z art. 12 kk; art. 54 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 kks;

S. K. (1)

oskarżonego z art. 296 § 1 kk, art. 271 § 1 i 3 kk, art. 18 § 2 kk w zw. z art. 271 § 1 i 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk

z powodu apelacji wniesionej przez prokuratora i oskarżonych B. L., A. K. (1), A. F., M. W. (1), M. M. (1), A. I. i S. K. (1)

od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z dnia 18 stycznia 2013 r. sygn. akt III K 224/07

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że uniewinnia:

1.  B. L. od popełnienia czynu opisanego w pkt. XII części wstępnej, a przypisanego w pkt. X części rozstrzygającej, zaliczając wydatki związane z tą częścią postępowania na rachunek Skarbu Państwa, a nadto stwierdza, że utraciła moc kara łączna wymierzona w pkt. XI tej części wyroku,

2.  A. K. (1) od popełnienia czynu opisanego w pkt. XXII części wstępnej, a przypisanego w pkt. XXI części rozstrzygającej, zaliczając wydatki związane z tą częścią postępowania na rachunek Skarbu Państwa, a nadto stwierdza, że utraciła moc kara łączna wymierzona w pkt. XXIII tej części wyroku,

3.  M. W. (1) od popełnienia czynu opisanego w pkt. LVI części wstępnej, a przypisanego w pkt. LVI części rozstrzygającej, zaliczając wydatki związane z tą częścią postępowania na rachunek Skarbu Państwa a nadto stwierdza, że utraciła moc kara łączna wymierzona w pkt. LVII tego wyroku,

4.  A. F. od popełnienia czynu opisanego w pkt. XXXIV części wstępnej, a przypisanego w pkt. XXXV części rozstrzygającej, zaliczając wydatki związane z tą częścią postępowania na rachunek Skarbu Państwa;

II.  uchyla zaskarżony wyrok wobec:

1.  B. L.:

-

w pkt. III, VI, VII, VIII i IX jego części rozstrzygającej w zakresie czynów opisanych odpowiednio w pkt. IV, VII, IX, X i XI części wstępnej,

2.  A. K. (1) w pkt. XV i XVI jego części rozstrzygającej w zakresie czynów opisanych odpowiednio w pkt. XVI i XVII części wstępnej,

3.  J. P. w pkt. XXV jego części rozstrzygającej w zakresie czynu opisanego w pkt. XXIV części wstępnej;

4.  A. F. w pkt. XXXII jego części rozstrzygającej w zakresie czynu opisanego w pkt. XXXI części wstępnej;

5.  G. Ś. (1) w pkt. XLI jego części rozstrzygającej w zakresie czynu opisanego w pkt. XXXVIII części wstępnej;

6.  F. L. (1) w pkt. XLIII i XLIV jego części rozstrzygającej w zakresie czynów opisanych odpowiednio w pkt. XLI i XLII części wstępnej,

7.  R. L. w pkt. XLIX jego części rozstrzygającej w zakresie czynu opisanego w pkt. XLVIII części wstępnej;

8.  M. W. (1) w pkt. LIII jego części rozstrzygającej w zakresie czynu opisanego w pkt. LIII części wstępnej;

9.  M. M. (1) w pkt. LXII jego części rozstrzygającej w zakresie czynu opisanego w pkt. LX części wstępnej;

10.  A. I. w pkt. LXXIII, LXXIV i LXXV jego części rozstrzygającej w zakresie czynów opisanych odpowiednio w pkt. LXVIII, LXIX i LXX części wstępnej,

11.  M. B. w pkt. LXXVIII jego części rozstrzygającej w zakresie czynu opisanego w pkt. LXXII części wstępnej;

12.  D. F. w pkt. LXXXI jego części rozstrzygającej w zakresie czynu opisanego w pkt. LXXV części wstępnej;

13.  R. P. w pkt. LXXXV jego części rozstrzygającej w zakresie czynu opisanego w pkt. LXXIX części wstępnej;

14.  A. J. w pkt. XCI jego części rozstrzygającej w zakresie czynu opisanego w pkt. LXXXV części wstępnej;

15.  S. B. (1) w pkt. C jego części rozstrzygającej w zakresie czynu opisanego w pkt. XCV części wstępnej;

16.  S. K. (1) w pkt. CVII i CVIII jego części rozstrzygającej w zakresie czynu opisanego w pkt. CII części wstępnej i sprawę w tym zakresie przekazuje Sądowi Okręgowemu we Wrocławiu do ponownego rozpoznania;

II.  przyjmuje, że warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności orzeczone wobec M. W. (1) w pkt. LVIII części rozstrzygającej dotyczy orzeczenia w pkt. LV tej części zaskarżonego wyroku;

III.  zmienia zaskarżony wyrok wobec M. W. (1) w pkt. CXI. 5), w jego części rozstrzygającej w ten sposób, że okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania zalicza na poczet kary pozbawienia wolności wymierzonej M. W. (1) w pkt. LV części dyspozytywnej;

IV.  na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 i 2 k.k. łączy orzeczone wobec A. K. (1) w pkt. XVII i XVIII części rozstrzygającej zaskarżonego wyroku kary pozbawienia wolności i wymierza mu karę łączną 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

V.  w pozostałej części zaskarżony wyrok wobec B. L., A. K. (1), J. P., A. F., G. Ś. (1), F. L. (1), R. L., M. W. (1), M. M. (1), M. B., D. F., R. P., A. J., S. B. (1) utrzymuje w mocy;

VI.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz:

1.  adwokat M. A. (1) z Kancelarii Adwokackiej we W.,

2.  adwokata J. W. z Kancelarii Adwokackiej we W.

po 720 złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu odwoławczym:

1.

 • 1.  A. I.

  2.  A. K. (1)

oraz po 165,60 złotych tytułem podatku od towarów i usług;

VII.  zwalnia J. P., A. F., G. Ś. (1), F. L. (1), R. L., M. M. (1), M. B., D. F., R. P., A. J., S. B. (1) i S. K. (1) od ponoszenia kosztów sądowych związanych z postępowaniem odwoławczym zaliczając wydatki za to postępowanie na rachunek Skarbu Państwa, a nadto zwalnia B. L., A. K. (1) i M. W. (1) od ponoszenia wydatków za postępowanie odwoławcze natomiast wymierza im opłaty za obie instancje:

1.  B. L. 10.300 złotych,

2.  A. K. (1) 4.300 złotych,

3.  M. W. (1) 300 złotych.

UZASADNIENIE

Prokuratura Okręgowa w Opolu oskarżyła B. L. o to, że;

I. W okresie od 1997 r., daty bliżej nieustalonej do kwietnia 2002 r. we W., O., U. C., oraz innych miejscowościach województw: (...), (...), (...), jako właściciel PHU (...) z siedzibą w C., współpracując z podmiotami: (...) F. L. (1), (...).C F. L. (1) G. Ś. (1), (...) S.A., (...) H. J. (1), (...) sp. z o.o. oraz innymi nieustalonymi dotychczas podmiotami gospodarczymi kierował działaniami zorganizowanej grupy przestępczej, w skład której wchodzili: A. K. (1), A. F., M. W. (1), M. M. (1), E. S. (1), A. G. (1), S. B. (1), J. P. oraz inne osoby, dokonujące oszustw i przestępstw skarbowych związanych z obrotem paliwami i komponentami do produkcji paliw płynnych, w ten sposób, iż:

- zlecił A. K. (1) stworzenie struktury podmiotów gospodarczych w skład której wchodziły: (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W., (...) B. C. z siedzibą we W., (...) B. D. K. (1) z siedzibą we W., D. (...) z siedzibą we W., P. (...) R. M. z siedzibą we W., PPHU (...) z siedzibą we W., PPHU (...) siedzibą we W., (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., (...) T. S. z siedzibą we W., (...) Sp. z o.o. z siedzibą w U. i W., P. E. S. (1) z siedzibą w O., G. S. B. (1) z siedzibą we W., R. E. K. (1),

- zlecił J. P. stworzenie struktury podmiotów gospodarczych w skład której wchodziły: (...) sp. z o.o. z siedzibą w O., (...) H. K. z siedzibą we W., A. I. S. z siedzibą we W.,

za pośrednictwem których to podmiotów dokonywał operacji na rachunkach bankowych oraz tworzył dokumentację handlową odzwierciedlającą fikcyjne transakcje zakupu i sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw płynnych, przy czym działanie to miało na celu ukrycie produkcji paliw płynnych z pominięciem opodatkowania podatkiem akcyzowym, rzeczywistego obiegu towarów oraz narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenia w zakresie podatku VAT oraz utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej przez grupę przestępczą działalności,

tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 i 3 k.k.,

II. w okresie od 1997 r. daty bliżej nieustalonej do kwietnia 2002 r., daty bliżej nieustalonej, we W., O., U., C. oraz innych miejscowościach województw: (...), (...) i (...), posługując się działalnością gospodarczą podmiotów: (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W., (...) B. C. z siedzibą we W., (...) B. D. K. (1) z siedzibą we W., D. (...) z siedzibą we W., P. (...) R. M. z siedzibą we W., PPHU (...) z siedzibą we W., PPHU (...) siedzibą we W., (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., (...) T. S. z siedzibą we (...) Sp. z o.o. z siedzibą w U. i W., P. E. S. (1) z siedzibą w O., G. S. B. (1) z siedzibą we W., R. E. K. (1) z siedzibą we W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w O., (...) H. K. z siedzibą we W., A. I. S. z siedzibą we W., tworzył dokumentację handlową i bankową zmierzającą do zatajenia prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, mającej na celu ukrycie produkcji paliw płynnych z pominięciem opodatkowania podatkiem akcyzowym , ukrycie rzeczywistego obiegu towarów a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej działalności, narażając tym Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w wielkiej kwocie nie mniejszej aniżeli nie mniejszej niż 56 723 906, 34 zł,

tj. o czyn z art. 55 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 k.k.s.

III. W okresie od 1998 r. r. do kwietnia 2002 r. w W., O., U., C. oraz innych miejscowościach województw: (...), (...), (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu z A. K. (1), polecił wystawić w sposób nierzetelny faktury kupna i sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw płynnych, potwierdzając w ich treści dokonywanie nie mających miejsca operacji handlowych, i tak:

- w grudniu 1998 r. polecił osobie upoważnionej w firmie PHU (...) wystawić 8 faktur VAT dla firmy (...) sp. z o.o. z siedzibą we W. dotyczących towarów w postaci komponentów wysokooktanowych, nafty oświetleniowej oleju opałowego wg. zestawienia:

Faktura Nr (...) z dnia 2 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 3 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 5 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 8 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 16 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 28 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 30 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 31 grudnia 1998 r.

Na łączną kwotę brutto 2 563 853,36 zł,

- w grudniu 1998 r. polecił osobie upoważnionej 13 faktur VAT dla (...) R. M. z siedzibą we W. dotyczących towarów w postaci komponentów wysokooktanowych, nafty oświetleniowej oleju opałowego wg. zestawienia:

Faktura Nr (...) z dnia 4 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 7 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 10 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 11 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 12grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 19 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 22 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 24 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 29 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 30 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 31 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 31 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 31 grudnia 1998 r.

Na łączną kwotę brutto 2 641 335,92 zł,

- w okresie od 06.01.2000 do 25.11.2000 r. polecił M. W. (1) w imieniu (...) sp. z o.o. wystawienie faktur dla firmy (...) z siedzibą w O. ul. (...), - 316 faktur na kwotę 86 754 249, 07 zł netto i podatek VAT w kwocie 19 085 934, 79 zł,

- polecił nieustalonej osobie wystawić faktury w imieniu P. E. S. (1) z siedzibą w O. ul. (...) towarów o łącznej wartości netto 64 477 626 zł oraz podatek VAT w kwocie 14 185 076, 92 zł, dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W.,

- w okresie od 01.03.2000 r do 29.12.2000. r polecił M. W. (1) wystawienie faktur dla (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. przy ul. (...), - 81 faktur na łączną kwotę 51 238 216, 10 zł netto i podatek VAT w kwocie 11 272 407, 54 zł,

- polecił A. P. (1) wystawić faktury w imieniu (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. przy ul. (...) towarów o łącznej wartości netto 81 238 559, 92 zł i podatek VAT w kwocie 17 872 483, 24 zł, dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W.,

- w styczniu 2001 polecił A. P. (1) wystawić faktury w imieniu (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. przy ul. (...) towarów o łącznej wartości brutto

808 471,6 zł w ilości 3 faktur dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W.,

- w okresie od 10.07.2000 do 27.12.2000 r. polecił M. W. (1) wystawienie faktur dla (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...), - 76 faktur na łączną kwotę 26 410 471, 50 zł netto i podatek VAT w kwocie 5 810 303, 73 zł,

- w okresie od stycznia 2001 do grudnia 2001 polecił M. W. (1) wystawienie dla (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...), - 355 faktur VAT na łączną kwotę brutto 84 496 392,74 zł,

- W okresie od stycznia 2002 r. do marca 2002r. polecił M. W. (1) wystawienie dla (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...), - 25 faktur na łączną kwotę brutto 3 249 444,38

- w 2000 roku polecił A. P. (1) i M. M. (2) wystawić faktury w imieniu (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...) towarów o łącznej wartości netto 17 100 692, 98 zł i podatek VAT w kwocie 3 762 152, 47 zł, dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W.,

- w okresie od stycznia 2001 do grudnia 2001 polecił M. M. (1) i A. P. (1) wystawić 502 faktury VAT w imieniu (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...)/ dla (...) Sp. z o.o. dotyczących sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw na łączną kwotę brutto 75 373 974 z,

- w okresie od stycznia 2002 do marca 2002 polecił M. M. (1) wystawić 28 faktury VAT w imieniu (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...)/ dla (...) Sp. z o.o. dotyczących sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw na łączną kwotę brutto 1 357 385,35zł

- w okresie od 14.11.2000 r do 30.12.2000 roku polecił M. W. (1) wystawienie faktur dla G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...), - 97 faktur na łączną kwotę 15 285 099, 55 zł netto i podatek VAT w kwocie 3 362 722, 07 zł,

- w okresie od stycznia 2001 do grudnia 2001 roku polecił M. W. (1) wystawienie dla G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...) - 591 faktur na łączną kwotę brutto 85 288 933,17 zł,

- w okresie od stycznia 2002 r. do marca 2002r. polecił M. W. (1) wystawienie dla G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...) - 55 faktur na łączną kwotę brutto 8 093 657,15 zł

- polecił S. B. (1) wystawić faktury w imieniu G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...) towarów o łącznej wartości netto 23 212 463, 20 zł i podatek VAT 5 106 741, 91 zł., dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W.,

- od stycznia do grudnia 2001 polecił S. B. (1) w imieniu G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...)wystawić dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W. 363 faktury VAT faktur sprzedaży towarów o łącznej wartości brutto 83 214 509,33 zł,

- od stycznia 2002 r. do marca 2002 r. polecił S. B. (1) w imieniu G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...)wystawić dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i (...) faktur VAT na łączną kwotę brutto 3 352 339,16 zł

- w okresie od 10 kwietnia 2000 r. do dnia 25 listopada 2000 r polecił nieustalonej osobie wystawić faktury w imieniu P. E. S. (1) z siedzibą w O. ul. (...) -. 11 faktur na łączną kwotę 3 344 437,20 zł netto i podatek VAT w kwocie 735 776, 18 zł, dla (...) E. K. , a M. M. (1) przyjąć w/w/ faktury,

- w okresie od 14 lipca 2000 r. do dnia 23 grudnia 2000 r. polecił M. M. (1) w ramach prowadzonej działalności jako (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...) wystawić 28 faktur dotyczących sprzedaży paliw o raz komponentów do produkcji o łącznej wartości netto 3 385 450,31 zł i podatek VAT w kwocie 744 799, 07 zł, na rzecz P. E. S. (1) z siedzibą w O.

- w maju 2000 r. polecił M. W. (1) wystawienie faktur dla PHU (...) z siedzibą w C. ul. (...) na łączną wartość netto 8 275 479 zł i podatek VAT na kwotę 1 820 605, 38 zł,

- W styczniu i w październiku 2000 r. polecił A. P. (1) wystawić w imieniu (...) sp.z o.o. trzy faktury dot. Sprzedaży paliw płynnych dla spółki (...) S.A. o oznaczeniach:

1 (...) Z dnia 30.10.00

2 (...) Z dnia 31.10.00

3 (...) Z dnia 28.01.00

Na łączną kwotę brutto 2 889 460,20 zł

-We wrześniu i październiku 2001 r. polecił wystawić M. M. (1) i A. P. (1) dla spółki (...) S.A. 16 faktur sprzedaży paliw płynnych na łączną wartość brutto 2 674 801 , 20 zł

- w październiku 2001 roku polecił A. F. wystawić dla firmy (...) trzy faktury dot. Sprzedaży paliw płynnych o oznaczeniach

1 (...) Z dnia 11.10.01

2 (...) Z dnia 12.10.01

3 (...) Z dnia 13.10.01

na łączną kwotę brutto 1 028 094,00 zł

- w październiku 2000 r. polecił M. W. (1) wystawienie 9 faktur dla (...) S.A. z siedzibą w C. ul. (...) na łączną wartość netto 1 640 000 zł i podatku VAT w kwocie 360 800 zł,

- w październiku 2000 roku polecił A. F. wystawić dla S. A. F. L. (1) fakturę dot. Sprzedaży oleju napędowego na kwotę brutto 2 020 808 zł o oznaczeniu (...) Z dnia 25.10.00, który to olej napędowy został zakupiony przez H. w firmie (...) według w/w 9 faktur VAT

- w październiku 2001 roku polecił A. F. wystawić dla spółki (...) siedem faktur dot. Sprzedaży paliw płynnych o oznaczeniach :

1 (...) Z dnia 1.10.01

2 (...) Z dnia 3.10.01

3 (...) Z dnia 4.10.01

4 (...) Z dnia 5.10.01

5 (...) Z dnia 18.10.01

6 (...) Z dnia 10.10.01

7 (...) Z dnia 11.10.01

Na łączną wartość brutto 1 997 994 zł

- w lutym 2002r. polecił J. P. w imieniu (...) sp. z o.o. wystawić faktury VAT dla (...) sp. z o.o. na wartość netto 1.690.381,80 zł plus podatek VAT 22 % w kwocie 371.884,00 zł na łączną kwotę brutto 2 062 265,80 zł w ilości 5 faktur VAT

-w lutym 2002 r. polecił wystawić M. W. (1) 4 faktury VAT dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w O. na łączną kwotę brutto 1 801 468,21 zł

- w lutym 2002 r. przyjąć W. faktury VAT wystawione przez (...) H. J. z siedzibą w C. ul. (...) o łącznej wartości brutto 5 070 253,14 zł w ilości 16 faktur VAT

przy czym faktury te odzwierciedlały nie mające miejsca przepływy towarów w postaci paliw płynnych oraz ich komponentów, narażając tym Skarb Państwa w wyżej wskazanym okresie na uszczuplenie podatku VAT i akcyzowego w wielkiej kwocie nie mniejszej niż nie mniejszej niż 56 723 906, 34 zł,

tj. o przest. z art. 62 § 2 kks, w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks,

IV. W okresie od stycznia 2000 r. do kwietnia 2002 r. w W., O., U., C. oraz innych miejscowościach województw: (...), (...), (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu z A. K. (1), polecił wystawić w sposób nierzetelny faktury kupna i sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw płynnych, potwierdzając w ich treści dokonywanie nie mających miejsca operacji handlowych, i tak:

- w grudniu 1998 r. polecił osobie upoważnionej w firmie PHU (...) wystawić 8 faktur VAT dla firmy (...) sp. z o.o. z siedzibą we W. dotyczących towarów w postaci komponentów wysokooktanowych, nafty oświetleniowej oleju opałowego wg. zestawienia:

Faktura Nr (...) z dnia 2 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 3 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 5 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 8 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 16 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 28 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 30 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 31 grudnia 1998 r.

Na łączną kwotę brutto 2 563 853,36 zł,

- w grudniu 1998 r. polecił osobie upoważnionej 13 faktur VAT dla (...) R. M. z siedzibą we W. dotyczących towarów w postaci komponentów wysokooktanowych, nafty oświetleniowej oleju opałowego wg. zestawienia:

Faktura Nr (...) z dnia 4 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 7 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 10 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 11 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 12grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 19 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 22 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 24 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 29 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 30 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 31 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 31 grudnia 1998 r.

Faktura Nr (...) z dnia 31 grudnia 1998 r.

Na łączną kwotę brutto 2 641 335,92 zł,

- w okresie od 06.01.2000 do 25.11.2000 r. polecił M. W. (1) w imieniu (...) sp. z o.o. wystawienie faktur dla firmy (...) z siedzibą w O. ul. (...), - 316 faktur na kwotę 86 754 249, 07 zł netto i podatek VAT w kwocie 19 085 934, 79 zł,

- polecił nieustalonej osobie wystawić faktury w imieniu P. E. S. (1) z siedzibą w O. ul. (...) towarów o łącznej wartości netto 64 477 626 zł oraz podatek VAT w kwocie 14 185 076, 92 zł, dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W.,

- w okresie od 01.03.2000 r do 29.12.2000. r polecił M. W. (1) wystawienie faktur dla (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. przy ul. (...), - 81 faktur na łączną kwotę 51 238 216, 10 zł netto i podatek VAT w kwocie 11 272 407, 54 zł,

- polecił A. P. (1) wystawić faktury w imieniu (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. przy ul. (...) towarów o łącznej wartości netto 81 238 559, 92 zł i podatek VAT w kwocie 17 872 483, 24 zł, dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W.,

-w styczniu 2001 polecił A. P. (1) wystawić faktury w imieniu (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. przy ul. (...) towarów o łącznej wartości brutto

808 471,6 zł w ilości 3 faktur dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W.,

- w okresie od 10.07.2000 do 27.12.2000 r. polecił M. W. (1) wystawienie faktur dla (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...), - 76 faktur na łączną kwotę 26 410 471, 50 zł netto i podatek VAT w kwocie 5 810 303, 73 zł,

- w okresie od stycznia 2001 do grudnia 2001 polecił M. W. (1) wystawienie dla (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...), - 355 faktur VAT na łączną kwotę brutto 84 496 392,74 zł,

- W okresie od stycznia 2002 r. do marca 2002r. polecił M. W. (1) wystawienie dla (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...), - 25 faktur na łączną kwotę brutto 3 249 444,38

- w 2000 roku polecił A. P. (1) i M. M. (2) wystawić faktury w imieniu (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...) towarów o łącznej wartości netto 17 100 692, 98 zł i podatek VAT w kwocie 3 762 152, 47 zł, dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W.,

- w okresie od stycznia 2001 do grudnia 2001 polecił M. M. (1) i A. P. (1) wystawić 502 faktury VAT w imieniu (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...)/ dla (...) Sp. z o.o. dotyczących sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw na łączną kwotę brutto 75 373 974 zł

- w okresie od stycznia 2002 do marca 2002 polecił M. M. (1) wystawić 28 faktury VAT w imieniu (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...)/ dla (...) Sp. z o.o. dotyczących sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw na łączną kwotę brutto 1 357 385,35zł

- w okresie od 14.11.2000 r do 30.12.2000 roku polecił M. W. (1) wystawienie faktur dla G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...), - 97 faktur na łaczną kwotę 15 285 099, 55 zł netto i podatek VAT w kwocie 3 362 722, 07 zł,

- w okresie od stycznia 2001 do grudnia 2001 roku polecił M. W. (1) wystawienie dla G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...) - 591 faktur na łączną kwotę brutto 85 288 933,17 zł,

- w okresie od stycznia 2002 r. do marca 2002r. polecił M. W. (1) wystawienie dla G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...) - 55 faktur na łączną kwotę brutto 8 093 657,15 zł

- polecił S. B. (1) wystawić faktury w imieniu G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...) towarów o łącznej wartości netto 23 212 463, 20 zł i podatek VAT 5 106 741, 91 zł., dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W.,

- od stycznia do grudnia 2001 polecił S. B. (1) w imieniu G.- P. B. (...) z siedzibą we W. ul. (...)wystawić dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W. 363 faktury VAT faktur sprzedaży towarów o łącznej wartości brutto 83 214 509,33 zł,

- od stycznia 2002 r. do marca 2002r polecił S. B. (1) w imieniu G.- P. B. (...) z siedzibą we W. ul. (...)wystawić dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i (...) faktur VAT na łączną kwotę brutto 3 352 339,16 zł

- w okresie od 10 kwietnia 2000 r. do dnia 25 listopada 2000 r polecił nieustalonej osobie wystawić faktury w imieniu P. E. S. (1) z siedzibą w O. ul. (...) -. 11 faktur na łączną kwotę 3 344 437,20 zł netto i podatek VAT w kwocie 735 776, 18 zł, dla (...) E. K. , a M. M. (1) przyjąć w/w/ faktury,

- w okresie od 14 lipca 2000 r. do dnia 23 grudnia 2000 r. polecił M. M. (1) w ramach prowadzonej działalności jako (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...) wystawić 28 faktur dotyczących sprzedaży paliw o raz komponentów do produkcji o łącznej wartości netto 3 385 450,31 zł i podatek VAT w kwocie 744 799, 07 zł, na rzecz P. E. S. (1) z siedzibą w O.

- w maju 2000 r. polecił M. W. (1) wystawienie faktur dla PHU (...) z siedzibą w C. ul. (...) na łączną wartość netto 8 275 479 zł i podatek VAT na kwotę 1 820 605, 38 zł,

- W styczniu i w październiku 2000 r polecił A. P. (1) wystawić w imieniu (...) sp. z o.o. trzy faktury dot. Sprzedaży paliw płynnych dla spółki (...) S.A. o oznaczeniach:

1 (...) Z dnia 30.10.00

2 (...) Z dnia 31.10.00

3 (...) Z dnia 28.01.00

Na łączną kwotę brutto 2 889 460,20 zł

- we wrześniu i październiku 2001 r polecił wystawić M. M. (1) i A. P. (1) dla spółki (...) S.A. 16 faktur sprzedaży paliw płynnych na łączną wartość brutto 2 674 801 , 20 zł

- w październiku 2001 roku polecił A. F. wystawić dla firmy (...) trzy faktury dot. Sprzedaży paliw płynnych o oznaczeniach

1 (...) Z dnia 11.10.01

2 (...) Z dnia 12.10.01

3 (...) Z dnia 13.10.01

na łączną kwotę brutto 1 028 094,00 zł

- w październiku 2000 r. polecił M. W. (1) wystawienie 9 faktur dla (...) S.A. z siedzibą w C. ul. (...) na łączną wartość netto 1 640 000 zł i podatku VAT w kwocie 360 800 zł,

- w październiku 2000 roku polecił A. F. wystawić dla S. A. F. L. (1) fakturę dot. Sprzedaży oleju napędowego na kwotę brutto 2 020 808 zł o oznaczeniu (...) Z dnia 25.10.00, który to olej napędowy został zakupiony przez H. w firmie (...) według w/w 9 faktur VAT

- w październiku 2001 roku polecił A. F. wystawić dla spółki (...) siedem faktur dot. Sprzedaży paliw płynnych o oznaczeniach :

1 (...) Z dnia 1.10.01

2 (...) Z dnia 3.10.01

3 (...) Z dnia 4.10.01

4 (...) Z dnia 5.10.01

5 (...) Z dnia 18.10.01

6 (...) Z dnia 10.10.01

7 (...) Z dnia 11.10.01

Na łączną wartość brutto 1 997 994 zł

- w lutym 2002r. polecił J. P. w imieniu (...) sp. z o.o. wystawić faktury VAT dla (...) sp. z o.o. na wartość netto 1.690.381,80 zł plus podatek VAT 22 % w kwocie 371.884,00 zł na łączną kwotę brutto 2 062 265,80 zł w ilości 5 faktur VAT

-w lutym 2002 r. polecił wystawić M. W. (1) 4 faktury VAT dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w O. na łączną kwotę brutto 1 801 468,21 zł

- w lutym 2002 r. przyjąć W. faktury VAT wystawione przez (...) H. J. z siedzibą w C. ul. (...) o łącznej wartości brutto 5 070 253,14 zł w ilości 16 faktur VAT

przy czym faktury te odzwierciedlały nie mające miejsca przepływy towarów w postaci paliw płynnych oraz ich komponentów, narażając tym Skarb Państwa w wyżej wskazanym okresie na uszczuplenie podatku VAT i akcyzowego w wielkiej kwocie nie mniejszej niż nie mniejszej niż 56 723 906, 34 zł,

tj. o przest. z art. 271 § 1 i 3 kk w zw. z art. 12 kk,

V. w okresie od stycznia 2000 r. do grudnia 2001 r., daty bliżej nieustalonej, we W., O., U. oraz innych miejscowościach województw: (...), (...) i (...), działając wspólnie i w porozumieniu z A. K. (1), M. W. (1), M. K. (1), E. S. (1), A. G. (1), S. B. (1) J. P. oraz innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykorzystując działalność podmiotów gospodarczych: (...) sp. z o.o. z siedzibą we W., R. E. K. (1) z siedzibą we W., G. S. (...) z siedzibą we W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W., P. E. S. (1) z siedzibą w O., (...) S.A. z siedzibą w C., PHU (...) z siedzibą w C., (...) sp. z o.o. w O., dokonywali mieszania komponentów do produkcji paliw płynnych oraz dalszej ich sprzedaży jako pełnowartościowy produkt, uchylając się od opodatkowania podatkiem akcyzowym określonym w Ustawie o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dnia 08 stycznia 1993 r (Dz. U. z 1993 roku nr 11, poz. 50 ze zmianami), przez co narazili Skarb Państwa na stratę należności z tytułu tego podatku w roku 2001 i 2002 na łączną kwotę nie mniejszą niż 56 723 906, 34 zł,

w spółce (...) na kwotę co najmniej 11 278 869,35 zł,

2. w spółce (...) na kwotę co najmniej 25 816 891,16 zł,

3. w PHU (...) na kwotę co najmniej 4 390 134, 25 zł,

4. w spółce (...) na kwotę co najmniej 697 000 zł,

5. w spółce (...) na kwotę co najmniej 4 516 005 zł nie więcej niż 14 541 012,34

tj. o czyn z art. 54 § 1 k.k.s., w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 k.k.s.,

VI. W lutym - marcu 2002 r., daty bliżej nieustalonej w C. nakłonił A. K. (1) do ukrycia dokumentacji handlowej i księgowej (...) sp. z o.o. dotyczącej obrotu paliwami płynnymi i komponentami do produkcji paliw, którymi to dokumentami A. K. (1) nie miał prawa wyłącznie rozporządzać,

tj. o czyn z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 276 k.k.,

VII. W okresie od czerwca 2001 r. do marca 2002 r. w O., W. oraz C. polecił J. P. pełniącemu funkcje Prezesa Zarządu (...) sp. z o.o. z siedzibą w O. przy ul. (...), wystawianie faktur Vat oraz ich przyjmowanie i wprowadzanie do ewidencji zakupów, które to faktury poświadczały nieprawdę w zakresie okoliczności zakupu paliw i komponentów do produkcji paliw od podmiotów: PPHU (...), S. H. J. (1), (...) s.c., S. A. F. L. (1), (...), A. I. S., (...) Sp. z o.o. , (...) Zakłady (...), i tak polecił przyjąć:

- w okresie od 1 sierpnia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. 121 faktur Vat dokumentujących zakup od firmy (...) (...) I. K. na łączną kwotę 28 862 862,32 zł

- w 2002 r. jedną fakturę VAT z dnia 25 stycznia 2002 r. dokumentującą zakup od firmy (...) (...) na kwotę netto 630 660 zł i podatek Vat 138 745, 20 zł o łącznej wartości brutto 769 405,20 zł,

- w 2001 r. jedną fakturę VAT o nr (...) na kwotę na kwotę 2 027 003,16 zł, dokumentującą zakup od firmy (...),

- w październiku 2001 r. 4 faktury VAT dokumentujące zakup od (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. w tym:

Fakturę nr (...) dnia 5.10.01 Na kwotę 60 560,80 zł

Fakturę nr (...) dnia 10.10.01 Na kwotę 60 170,40 zł

Fakturę nr (...) dnia 10.10.01 Na kwotę 61 313,78 zł

Fakturę nr (...) dnia 12.10.01 Na kwotę 60 512,00 zł

Na łączną kwotę 242 556,98 zł

- w grudniu 2001 r. 2 faktury VAT dokumentujące zakup od (...) Zakładów (...) w tym

Fakturę nr (...) dnia 31.12.01 Na kwotę 845515,56 zł

326356,44 zł

Fakturę nr (...) dnia 31.12.01 Na kwotę 1157905,78 zł

1091620,14 zł

125217,14 zł

na łączną kwotę 3 546 615,06 zł,

- w 2001 r. 11 faktur VAT dokumentujących zakup od PHU (...). L.

1 Faktura nr (...) Z dnia 4.01.01 Na kwotę 52 069,60 zł

2 Faktura nr (...) Z dnia 4.01.01 Na kwotę 16 338,24 zł

57 749,92 zł

13 176,00 zł

3 Faktura nr (...) Z dnia 8.01.01 Na kwotę 50 996,00 zł

4 Faktura nr (...) Z dnia 17.01.01 Na kwotę 48 312,00 zł

5 Faktura nr (...) Z dnia 13.08.01 Na kwotę 53 347,67 zł

6 Faktura nr (...) Z dnia 17.08.01 Na kwotę 37 319,80 zł

7 Faktura nr (...) Z dnia 24.08.01 Na kwotę 51 069,20 zł

8 Faktura nr (...) Z dnia 21.09.01 Na kwotę 51 147,77 zł

9 Faktura nr (...) Z dnia 5.10.01 Na kwotę 51 088,84 zł

10 Faktura nr (...) Z dnia 22.10.01 Na kwotę 52 493,18 zł

11 Faktura nr (...) Z dnia 5.11.01 Na kwotę 26 732,64 zł

Na łączną kwotę 561 840,86 zł

- w październiku 2001 r. 6 faktur VAT dokumentujących zakup od (...) S.C.

1 Na kwotę (...) Z dnia 05.10.01 Na kwotę 483 870,30 zł

2 Na kwotę (...) Z dnia 05.10.01 Na kwotę 531 505,20 zł

3 Na kwotę (...) Z dnia 05.10.01 Na kwotę 499 414,32 zł

4 Na kwotę (...) Z dnia 05.10.01 Na kwotę 464 064,21 zł

5 Na kwotę (...) Z dnia 11.10.01 Na kwotę 1 043 795,40 zł

6 Na kwotę (...) Z dnia 24.10.01 Na kwotę 1 124 754,60 zł

na łączną kwotę 4 147 404,03 zł,

- w sierpniu 2001 r. jednej faktury VAT dokumentujących zakup od firmy (...)

1 Faktura nr (...) dnia 2.08.01 Na kwotę 508 971,19 zł,

- w okresie od 13 czerwca 2001 r . do 20 grudnia 2001 r. 102 faktur VAT dokumentujących zakup od S. H. J. (1)

na łączną kwotę 27 322 288,92 zł

w 2001 faktur z 2001 r. dokumentujących zakup od T.

1 Faktura nr (...) Z dnia 23.08.01 Na kwotę 10 700,62 zł

2 Faktura nr (...) Z dnia 24.08.01 Na kwotę 16 791,78 zł

3 Faktura nr (...) Z dnia 21.09.01 Na kwotę 47 960,64 zł

4 Faktura nr (...) Z dnia 22.10.01 Na kwotę 40 022,10 zł

5 Faktura nr (...) Z dnia 5.11.01 Na kwotę 23 698,50 zł

6 Faktura nr (...) Z dnia 5.12.01 Na kwotę 17 261,48 zł

Na łączną kwotę 156 435,12 zł

a nadto polecił J. P. wystawienie i wprowadzenie do ewidencji sprzedaży faktur dotyczących sprzedaży paliw i komponentów do produkcji paliw płynnych do podmiotów gospodarczych: (...) sp.z o.o., (...) , F. F. i P. L. Sp. j., PPHU (...), S. H. J. (1), (...) s.c., S. A. F. L. (1) , według zestawienia

faktury za 2001 r. dokumentujące sprzedaż do (...) I. S.

1 nr faktury (...) z dnia 18.06.01 na kwotę 155 641,50 zł

2 nr faktury (...) z dnia 21.06.01 na kwotę 224 196,96 zł

3 nr faktury (...) z dnia 22.06.01 na kwotę 296 518,56 zł

4 nr faktury (...) z dnia 23.06.01 na kwotę 148 259,28 zł

5 nr faktury (...) z dnia 25.06.01 na kwotę 151 875,36 zł

6 nr faktury (...) z dnia 26.06.01 na kwotę 372 456,24 zł

7 nr faktury (...) z dnia 27.06.01 na kwotę 220 580,88 zł

8 nr faktury (...) z dnia 28.06.01 na kwotę 197 679,04 zł

9 nr faktury (...) z dnia 29.06.01 na kwotę 109 109,19 zł

10 nr faktury (...) z dnia 30.06.01 na kwotę 150 700,50 zł

Na łączną kwotę 2 027 017,51

faktury z 2001 r. dokumentujące sprzedaż do PHU (...) Sp. Jawna

1 nr faktury (...) z dnia 10.10.01 na kwotę 400 921,28 zł

2 nr faktury (...) z dnia 10.10.01 na kwotę 400 921,28 zł

Na łączną kwotę 801 842,56 zł

faktury z 2001 r. dokumentujące sprzedaż do PHU (...)

1 Nr faktury (...) dnia 23.08.01 na kwotę 10 761,77 zł

2 Nr faktury (...) dnia 24.08.01 na kwotę 16 887,73 zł

3 Nr faktury (...) dnia 22.09.01 na kwotę 48 227,09 zł

4 Nr faktury (...) dnia 22.10.01 na kwotę 40 244,45 zł

5 Nr faktury (...) dnia 05.11.01 na kwotę 23 833,92 zł

6 Nr faktury (...) dnia 05.12.01 na kwotę 17 458,75 zł

Na łączną kwotę 157 413,71

faktury z 2001 r. dokumentujące sprzedaż do (...) H. J. (1)

1 Nr faktury (...) dnia 15.10.01 Na kwotę 205 289,40 zł

2 Nr faktury (...) dnia 17.10.01 Na kwotę 166 310,40 zł

3 Nr faktury (...) dnia 19.10.01 Na kwotę 205 029,54 zł

4 Nr faktury (...) dnia 22.01.01 Na kwotę 214 124,64 zł

5 Nr faktury (...) dnia 23.10.01 Na kwotę 172 422,60 zł

6 Nr faktury (...) dnia 26.10.01 Na kwotę 161 149,80 zł

7 Nr faktury (...) dnia 30.10.01 Na kwotę 209 827,80 zł

8 Nr faktury (...) dnia 31.10.01 Na kwotę 193 174,80 zł

9 Nr faktury (...) dnia 15.11.01 Na kwotę 185 393,64 zł

10 Nr faktury (...) dnia 16.11.01 Na kwotę 186 074,40 zł

11 Nr faktury (...) dnia 17.11.01 Na kwotę 190 612,80 zł

12 Nr faktury (...) dnia 19.11.01 Na kwotę 206 497,20 zł

13 Nr faktury (...) dnia 20.11.01 Na kwotę 128 119,03 zł

14 Nr faktury (...) dnia 21.11.01 Na kwotę 219 464,58 zł

15 Nr faktury (...) dnia 22.11.01 Na kwotę 204 372,20 zł

16 Nr faktury (...) dnia 27.11.01 Na kwotę 1 018 065,60 zł

17 Nr faktury (...) dnia 28.11.01 Na kwotę 1 000 874,58 zł

18 Nr faktury (...) dnia 29.11.01 Na kwotę 929 208,12 zł

19 Nr faktury (...) dnia 30.11.01 Na kwotę 813 112,92 zł

20 Nr faktury (...) dnia 10.12.01 Na kwotę 714 655,26 zł

21 Nr faktury (...) dnia 11.12.01 Na kwotę 502 625,24 zł

22 Nr faktury (...) dnia 12.12.01 Na kwotę 402 671,74 zł

23 Nr faktury (...) dnia 13.12.01 Na kwotę 479 406,20 zł

24 Nr faktury (...) dnia 14.12.01 Na kwotę 1 090 267,88 zł

25 Nr faktury (...) dnia 15.11.01 Na kwotę 1 141 906,58 zł

Na łączną kwotę 10 940 656,95 zł

faktury z 2001 r. dokumentujące sprzedaż do (...) s.c. F. L., G. Ś.

1 Nr faktury (...) dnia 03.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

2 Nr faktury (...) dnia 04.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

3 Nr faktury (...) dnia 05.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

4 Nr faktury (...) dnia 06.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

5 Nr faktury (...) dnia 09.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

6 Nr faktury (...) dnia 10.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

7 Nr faktury (...) dnia 11.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

8 Nr faktury (...) dnia 12.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

9 Nr faktury (...) dnia 13.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

10 Nr faktury (...) dnia 16.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

11 Nr faktury (...) dnia 17.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

12 Nr faktury (...) dnia 18.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

13 Nr faktury (...) dnia 19.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

14 Nr faktury (...) dnia 20.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

15 Nr faktury (...) dnia 23.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

16 Nr faktury (...) dnia 24.07.01 Na kwotę 257 112,56 zł

17 Nr faktury (...) dnia 25.07.01 Na kwotę 258 947,44 zł

18 Nr faktury (...) dnia 26.07.01 Na kwotę 256 883,20 zł

19 Nr faktury (...) dnia 27.07.01 Na kwotę 259 176,80 zł

20 Nr faktury (...) dnia 28.07.01 Na kwotę 257 112,56 zł

21 Nr faktury (...) dnia 30.07.01 Na kwotę 255 392,36 zł

22 Nr faktury (...) dnia 31.07.01 Na kwotę 255 851,08 zł

23 Nr faktury (...) dnia 01.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

24 Nr faktury (...) dnia 02.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

25 Nr faktury (...) dnia 03.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

82 716,00 zł

26 Nr faktury (...) dnia 04.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

27 Nr faktury (...) dnia 06.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

82 716,00 zł

28 Nr faktury (...) dnia 07.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

29 Nr faktury (...) dnia 08.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

30 Nr faktury (...) dnia 09.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

31 Nr faktury (...) dnia 10.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

82 716,00 zł

32 Nr faktury (...) dnia 11.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

33 Nr faktury (...) dnia 13.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

34 Nr faktury (...) dnia 14.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

35 Nr faktury (...) dnia 16.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

36 Nr faktury (...) dnia 17.08.01 Na kwotę 291 824,00 zł

37 Nr faktury (...) dnia 18.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

82 716,00 zł

38 Nr faktury (...) dnia 20.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

39 Nr faktury (...) dnia 21.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

40 Nr faktury (...) dnia 22.08.01 Na kwotę 336 720,00 zł

41 Nr faktury (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 314 272,00 zł

165 432,00 zł

42 Nr faktury (...) dnia 24.08.01 Na kwotę 269 376,00 zł

43 Nr faktury (...) dnia 27.08.01 Na kwotę 269 376,00 zł

165 432,00 zł

44 Nr faktury (...) dnia 28.08.01 Na kwotę 206 424,00 zł

45 Nr faktury (...) dnia 29.08.01 Na kwotę 55 046,40 zł

165 432,00 zł

46 Nr faktury (...) dnia 29.08.01 Na kwotę 202 032,00 zł

47 Nr faktury (...) dnia 30.08.01 Na kwotę 137 616,00 zł

165 432,00 zł

48 Nr faktury (...) dnia 30.08.01 Na kwotę 67 344,00 zł

49 Nr faktury (...) dnia 31.08.01 Na kwotę 336 720,00 zł

50 Nr faktury (...) dnia 20.09.01 Na kwotę 568 422,40 zł

85 851,40 zł

51 Nr faktury (...) dnia 21.09.01 Na kwotę 345 272,20 zł

87 236,10 zł

52 Nr faktury (...) dnia 22.09.01 Na kwotę 273 109,20 zł

168 933,40 zł

53 Nr faktury (...) dnia 24.09.01 Na kwotę 339 721,20 zł

88 620,80 zł

54 Nr faktury (...) dnia 25.09.01 Na kwotę 349 713,00 zł

177 241,60 zł

55 Nr faktury (...) dnia 26.09.01 Na kwotę 350 823,20 zł

177 241,60 zł

56 Nr faktury (...) dnia 27.09.01 Na kwotę 348 602,80 zł

177 241,60 zł

57 Nr faktury (...) dnia 28.09.01 Na kwotę 346 382,40 zł

85 851,40 zł

58 Nr faktury (...) dnia 29.09.01 Na kwotę 341 941,60 zł

114 930,10 zł

Na łączną kwotę 18 342 839,10 zł

faktury z 2001 r. dokumentujące sprzedaż do (...) S.C. J. M. i s-ka ul.

1 Nr faktury (...) dnia 16.08.01 Na kwotę 37 551,60 zł

2 Nr faktury (...) dnia 24.08.01 Na kwotę 51 386,40 zł

3 Nr faktury (...) dnia 21.09.01 Na kwotę 51 465,46 zł

4 Nr faktury (...) dnia 05.10.01 Na kwotę 51 406,16 zł

5 Nr faktury (...) dnia 22.10.01 Na kwotę 52 809,41 zł

6 Nr faktury (...) dnia 05.11.01 Na kwotę 26 893,68 zł

Na łączną kwotę 271 512,71 zł

faktury z 2001 r. dokumentujące sprzedaż do PHU (...)

1 Nr faktury (...) dnia 24.07.01 Na kwotę 227 585,39 zł

2 Nr faktury (...) dnia 25.07.01 Na kwotę 299 696,90 zł

3 Nr faktury (...) dnia 26.07.01 Na kwotę 260 552,47 zł

4 Nr faktury (...) dnia 27.07.01 Na kwotę 155 070,54 zł

5 Nr faktury (...) dnia 28.07.01 Na kwotę 375 650,69 zł

6 Nr faktury (...) dnia 30.07.01 Na kwotę 223 764,35 zł

7 Nr faktury (...) dnia 31.07.01 Na kwotę 200 859,34 zł

8 Nr faktury (...) dnia 01.08.01 Na kwotę 435 540,00 zł

9 Nr faktury (...) dnia 02.08.01 Na kwotę 351 378,30 zł

10 Nr faktury (...) dnia 03.08.01 Na kwotę 498 501,15 zł

11 Nr faktury (...) dnia 04.08.01 Na kwotę 351 344,99 zł

12 Nr faktury (...) dnia 06.08.01 Na kwotę 497 750,48 zł

13 Nr faktury (...) dnia 07.08.01 Na kwotę 351 365,49 zł

14 Nr faktury (...) dnia 08.08.01 Na kwotę 432 600,47 zł

15 Nr faktury (...) dnia 09.08.01 Na kwotę 417 249,33 zł

16 Nr faktury (...) dnia 10.08.01 Na kwotę 498 484,31 zł

17 Nr faktury (...) dnia 11.08.01 Na kwotę 351 365,49 zł

18 Nr faktury (...) dnia 13.08.01 Na kwotę 432 600,47 zł

19 Nr faktury (...) dnia 14.08.01 Na kwotę 351 351,95 zł

20 Nr faktury (...) dnia 16.08.01 Na kwotę 432 600,53 zł

21 Nr faktury (...) dnia 17.08.01 Na kwotę 285 479,05 zł

22 Nr faktury (...) dnia 18.08.01 Na kwotę 498 502,00 zł

23 Nr faktury (...) dnia 20.08.01 Na kwotę 417 247,08 zł

24 Nr faktury (...) dnia 21.08.01 Na kwotę 432 604,68 zł

25 Nr faktury (...) dnia 22.08.01 Na kwotę 267 586,26 zł

64 050,00 zł

26 Nr faktury (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 469 945,43 zł

27 Nr faktury (...) dnia 24.08.01 Na kwotę 263 520,00 zł

28 Nr faktury (...) dnia 27.08.01 Na kwotę 426 024,02 zł

29 Nr faktury (...) dnia 28.08.01 Na kwotę 44 679,74 zł

59 626,34 zł

93 381,97 zł

8 070,30 zł

30 Nr faktury (...) dnia 29.08.01 Na kwotę 413 433,60 zł

31 Nr faktury (...) dnia 30.08.01 Na kwotę 361 608,00 zł

32 Nr faktury (...) dnia 31.08.01 Na kwotę 104 817,29 zł

224 582,71 zł

33 Nr faktury (...) dnia 20.09.01 Na kwotę 414 735,22 zł

232 546,52 zł

34 Nr faktury (...) dnia 21.09.01 Na kwotę 427 955,38 zł

35 Nr faktury (...) dnia 22.09.01 Na kwotę 147 214,66 zł

147 913,53 zł

95 629,94 zł

46 793,22 zł

36 Nr faktury (...) dnia 24.09.01 Na kwotę 106 630,32 zł

71 018,64 zł

230 358,69 zł

16 102,78 zł

37 Nr faktury (...) dnia 25.09.01 Na kwotę 521 537,80 zł

38 Nr faktury (...) dnia 26.09.01 Na kwotę 522 739,50 zł

39 Nr faktury (...) dnia 27.09.01 Na kwotę 520 456,27 zł

40 Nr faktury (...) dnia 28.09.01 Na kwotę 427 685,03 zł

41 Nr faktury (...) dnia 29.09.01 Na kwotę 410 834,27 zł

54 819,15 zł

42 Nr faktury (...) dnia 03.10.01 Na kwotę 115 483,37 zł

43 Nr faktury (...) dnia 05.10.01 Na kwotę 115 483,37 zł

44 Nr faktury (...) dnia 08.10.01 Na kwotę 115 483,37 zł

45 Nr faktury (...) dnia 09.10.01 Na kwotę 50 182,99 zł

46 Nr faktury (...) dnia 11.10.01 Na kwotę 115 483,37 zł

47 Nr faktury (...) dnia 12.10.01 Na kwotę 115 483,37 zł

48 Nr faktury (...) dnia 15.10.01 Na kwotę 115 483,37 zł

49 Nr faktury (...) dnia 16.10.01 Na kwotę 50 182,99 zł

50 Nr faktury (...) dnia 15.10.01 Na kwotę 205 295,62 zł

51 Nr faktury (...) dnia 17.10.01 Na kwotę 166 330,16 zł

52 Nr faktury (...) dnia 19.10.01 Na kwotę 205 046,38 zł

53 Nr faktury (...) dnia 22.10.01 Na kwotę 214 130,01 zł

54 Nr faktury (...) dnia 23.10.01 Na kwotę 172 422,84 zł

55 Nr faktury (...) dnia 26.10.01 Na kwotę 161 151,39 zł

56 Nr faktury (...) dnia 30.10.01 Na kwotę 209 837,44 zł

57 Nr faktury (...) dnia 31.10.01 Na kwotę 193 176,73 zł

58 Nr faktury (...) dnia 01.10.01 Na kwotę 60 390,00 zł

59 Nr faktury (...) dnia 02.10.01 Na kwotę 61 732,00 zł

60 Nr faktury (...) dnia 03.10.01 Na kwotę 59 048,00 zł

61 Nr faktury (...) dnia 04.10.01 Na kwotę 63 074,00 zł

62 Nr faktury (...) dnia 05.10.01 Na kwotę 60 390,00 zł

63 Nr faktury (...) dnia 06.10.01 Na kwotę 63 342,40 zł

64 Nr faktury (...) dnia 08.10.01 Na kwotę 67 636,80 zł

65 Nr faktury (...) dnia 09.10.01 Na kwotę 67 073,16 zł

66 Nr faktury (...) dnia 10.10.01 Na kwotę 63 973,14 zł

67 Nr faktury (...) dnia 11.10.01 Na kwotę 49 009,84 zł

68 Nr faktury (...) dnia 12.10.01 Na kwotę 69 784,00 zł

69 Nr faktury (...) dnia 13.10.01 Na kwotę 96 355,60 zł

70 Nr faktury (...) dnia 15.10.01 Na kwotę 87 615,02 zł

71 Nr faktury (...) dnia 16.10.01 Na kwotę 55 287,96 zł

72 Nr faktury (...) dnia 17.10.01 Na kwotę 62 052,13 zł

73 Nr faktury (...) dnia 18.10.01 Na kwotę 60 806,02 zł

74 Nr faktury (...) dnia 19.10.01 Na kwotę 64 939,87 zł

75 Nr faktury (...) dnia 20.10.01 Na kwotę 62 007,72 zł

76 Nr faktury (...) dnia 22.10.01 Na kwotę 72 342,34 zł

77 Nr faktury (...) dnia 23.10.01 Na kwotę 60 565,68 zł

78 Nr faktury (...) dnia 24.10.01 Na kwotę 67 775,88 zł

79 Nr faktury (...) dnia 25.10.01 Na kwotę 70 419,62 zł

80 Nr faktury (...) dnia 26.10.01 Na kwotę 74 505,40 zł

81 Nr faktury (...) dnia 27.10.01 Na kwotę 68 256,56 zł

82 Nr faktury (...) dnia 29.10.01 Na kwotę 63 209,42 zł

83 Nr faktury (...) dnia 30.10.01 Na kwotę 57 441,26 zł

84 Nr faktury (...) dnia 31.10.01 Na kwotę 74 745,74 zł

85 Nr faktury (...) dnia 01.10.01 Na kwotę 66 814,52 zł

86 Nr faktury (...) dnia 01.10.01 Na kwotę 53 836,16 zł

87 Nr faktury (...) dnia 02.10.01 Na kwotę 78 591,18 zł

88 Nr faktury (...) dnia 02.10.01 Na kwotę 70 659,96 zł

89 Nr faktury (...) dnia 03.10.01 Na kwotę 62 969,08 zł

90 Nr faktury (...) dnia 03.10.01 Na kwotę 59 844,66 zł

91 Nr faktury (...) dnia 04.10.01 Na kwotę 74 745,74 zł

92 Nr faktury (...) dnia 04.10.01 Na kwotę 61 262,30 zł

93 Nr faktury (...) dnia 05.10.01 Na kwotę 75 185,55 zł

94 Nr faktury (...) dnia 05.10.01 Na kwotę 84 288,82 zł

95 Nr faktury (...) dnia 06.10.01 Na kwotę 65 799,48 zł

96 Nr faktury (...) dnia 06.10.01 Na kwotę 54 463,24 zł

97 Nr faktury (...) dnia 08.10.01 Na kwotę 62 792,91 zł

98 Nr faktury (...) dnia 08.10.01 Na kwotę 71 469,31 zł

99 Nr faktury (...) dnia 09.10.01 Na kwotę 70 476,96 zł

100 Nr faktury (...) dnia 10.10.01 Na kwotę 78 350,84 zł

101 Nr faktury (...) dnia 09.10.01 Na kwotę 78 350,84 zł

102 Nr faktury (...) dnia 10.10.01 Na kwotę 79 552,54 zł

103 Nr faktury (...) dnia 11.10.01 Na kwotę 79 672,71 zł

104 Nr faktury (...) dnia 11.10.01 Na kwotę 61 767,38 zł

105 Nr faktury (...) dnia 12.10.01 Na kwotę 71 380,98 zł

106 Nr faktury (...) dnia 12.10.01 Na kwotę 77 269,31 zł

107 Nr faktury (...) dnia 13.10.01 Na kwotę 79 792,88 zł

108 Nr faktury (...) dnia 13.10.01 Na kwotę 64 651,46 zł

109 Nr faktury (...) dnia 15.10.01 Na kwotę 76 548,29 zł

110 Nr faktury (...) dnia 15.10.01 Na kwotę 66 333,84 zł

111 Nr faktury (...) dnia 16.10.01 Na kwotę 77 870,16 zł

112 Nr faktury (...) dnia 16.10.01 Na kwotę 67 054,86 zł

113 Nr faktury (...) dnia 17.10.01 Na kwotę 76 428,12 zł

114 Nr faktury (...) dnia 17.10.01 Na kwotę 64 170,78 zł

115 Nr faktury (...) dnia 18.10.01 Na kwotę 79 792,88 zł

116 Nr faktury (...) dnia 18.10.01 Na kwotę 86 762,74 zł

117 Nr faktury (...) dnia 19.10.01 Na kwotę 79 552,54 zł

118 Nr faktury (...) dnia 19.10.01 Na kwotę 85 537,01 zł

119 Nr faktury (...) dnia 20.10.01 Na kwotę 74 426,10 zł

120 Nr faktury (...) dnia 20.10.01 Na kwotę 81 261,15 zł

121 Nr faktury (...) dnia 22.10.01 Na kwotę 66 325,30 zł

122 Nr faktury (...) dnia 22.10.01 Na kwotę 68 097,35 zł

123 Nr faktury (...) dnia 23.10.01 Na kwotę 71 641,45 zł

124 Nr faktury (...) dnia 23.10.01 Na kwotę 62 528,05 zł

125 Nr faktury (...) dnia 24.10.01 Na kwotę 87 083,60 zł

126 Nr faktury (...) dnia 24.10.01 Na kwotę 66 224,04 zł

127 Nr faktury (...) dnia 25.10.01 Na kwotę 65 008,92 zł

128 Nr faktury (...) dnia 25.10.01 Na kwotę 279 619,36 zł

129 Nr faktury (...) dnia 26.10.01 Na kwotę 58 528,28 zł

130 Nr faktury (...) dnia 26.10.01 Na kwotę 64 401,36 zł

131 Nr faktury (...) dnia 27.10.01 Na kwotę 50 020,00 zł

132 Nr faktury (...) dnia 27.10.01 Na kwotę 94 248,76 zł

133 Nr faktury (...) dnia 03.10.01 Na kwotę 263 588,34 zł

134 Nr faktury (...) dnia 05.10.01 Na kwotę 275 251,52 zł

135 Nr faktury (...) dnia 06.10.01 Na kwotę 271 752,56 zł

136 Nr faktury (...) dnia 09.10.01 Na kwotę 286 623,14 zł

137 Nr faktury (...) dnia 10.10.01 Na kwotę 285 165,24 zł

138 Nr faktury (...) dnia 12.10.01 Na kwotę 271 460,98 zł

139 Nr faktury (...) dnia 13.10.01 Na kwotę 278 750,48 zł

140 Nr faktury (...) dnia 17.10.01 Na kwotę 254 257,76 zł

141 Nr faktury (...) dnia 02.11.01 Na kwotę 55 044,94 zł

142 Nr faktury (...) dnia 03.11.01 Na kwotę 74 986,08 zł

143 Nr faktury (...) dnia 05.11.01 Na kwotę 71 621,32 zł

144 Nr faktury (...) dnia 06.11.01 Na kwotę 77 245,28 zł

145 Nr faktury (...) dnia 07.11.01 Na kwotę 79 792,88 zł

146 Nr faktury (...) dnia 08.11.01 Na kwotę 71 380,98 zł

147 Nr faktury (...) dnia 09.11.01 Na kwotę 86 273,52 zł

148 Nr faktury (...) dnia 10.11.01 Na kwotę 80 805,48 zł

149 Nr faktury (...) dnia 10.11.01 Na kwotę 144 397,03 zł

150 Nr faktury (...) dnia 12.11.01 Na kwotę 77 245,28 zł

151 Nr faktury (...) dnia 13.11.01 Na kwotę 80 994,58 zł

152 Nr faktury (...) dnia 14.11.01 Na kwotę 77 629,82 zł

153 Nr faktury (...) dnia 15.11.01 Na kwotę 80 602,96 zł

154 Nr faktury (...) dnia 16.11.01 Na kwotę 82 020,60 zł

155 Nr faktury (...) dnia 17.11.01 Na kwotę 91 741,56 zł

156 Nr faktury (...) dnia 19.11.01 Na kwotę 66 831,60 zł

157 Nr faktury (...) dnia 20.11.01 Na kwotę 70 274,44 zł

158 Nr faktury (...) dnia 21.11.01 Na kwotę 79 286,58 zł

159 Nr faktury (...) dnia 22.11.01 Na kwotę 70 882,00 zł

160 Nr faktury (...) dnia 23.11.01 Na kwotę 71 287,04 zł

161 Nr faktury (...) dnia 24.11.01 Na kwotę 59 176,34 zł

162 Nr faktury (...) dnia 26.11.01 Na kwotę 88 991,58 zł

163 Nr faktury (...) dnia 27.11.01 Na kwotę 101 030,64 zł

164 Nr faktury (...) dnia 28.11.01 Na kwotę 103 090,49 zł

165 Nr faktury (...) dnia 08.11.01 Na kwotę 63 763,25 zł

96 616,68 zł

166 Nr faktury (...) dnia 09.11.01 Na kwotę 182 177,72 zł

167 Nr faktury (...) dnia 10.11.01 Na kwotę 164 632,90 zł

168 Nr faktury (...) dnia 12.11.01 Na kwotę 227 361,64 zł

169 Nr faktury (...) dnia 13.11.01 Na kwotę 176 890,24 zł

170 Nr faktury (...) dnia 14.11.01 Na kwotę 133 484,84 zł

Na łączną kwotę 28 887 742,42 zł,

które to transakcje w rzeczywistości nie miały miejsca i służyły do ukrycia produkcji paliw płynnych z pominięciem opodatkowania podatkiem akcyzowym prowadzonej przez członków grupy przestępczej, rzeczywistego obiegu towarów, a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej przez grupę przestępczą działalności,

tj. o przest. z art. 271 § 1 i 3 kk art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk,

VIII. W okresie od czerwca 2001 r. do marca 2002 r. w O., W. oraz C. polecił J. P. pełniącemu funkcje Prezesa Zarządu (...) sp. z o.o. z siedzibą w O. przy ul. (...), wystawianie nierzetelnych faktur Vat oraz ich przyjmowanie i wprowadzanie do ewidencji zakupów, które to faktury poświadczały nieprawdę w zakresie okoliczności zakupu paliw i komponentów do produkcji paliw od podmiotów: PPHU (...), S. H. J. (1), (...) s.c., S. A. F. L. (1), (...), A. I. S., (...) Sp. z o.o. , (...) Zakłady (...), według zestawień :

faktury z 2001 r. dokumentujące zakup od firmy (...) to sam

Faktura nr (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 248 906,84 zł

Faktura nr (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 250 683,16 zł

Faktura nr (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 250 905,20 zł

Faktura nr (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 248 906,84 zł

Faktura nr (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 247 241,54 zł

Faktura nr (...) dnia 31.07.01 Na kwotę 247 685,62 zł

Faktura nr (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 248 684,80 zł

Faktura nr (...) dnia 1.08.01 Na kwotę 351 360,00 zł

81 252,00 zł

Faktura nr (...) dnia 2.08.01 Na kwotę 351 360,00 zł

Faktura nr (...) dnia 3.08.01 Na kwotę 417 240,00 zł

81 252,00 zł

Faktura nr (...) dnia 4.08.01 Na kwotę 351 360,00 zł

Faktura nr (...) dnia 6.08.01 Na kwotę 417 240,00 zł

81 252,00 zł

Faktura nr (...) dnia 7.08.01 Na kwotę 351 360,00 zł

Faktura nr (...) dnia 8.08.01 Na kwotę 351 360,00 zł

81 252,00 zł

Faktura nr (...) dnia 9.08.01 Na kwotę 417 240,00 zł

Faktura nr (...) dnia 10.08.01 Na kwotę 417 240,00 zł

81 252,00 zł

Faktura nr (...) dnia 11.08.01 Na kwotę 351 360,00 zł

Faktura nr (...) dnia 13.08.01 Na kwotę 351 360,00 zł

81 252,00 zł

Faktura nr (...) dnia 14.08.01 Na kwotę 351 360,00 zł

Faktura nr (...) dnia 16.08.01 Na kwotę 351 360,00 zł

81 252,00 zł

Faktura nr (...) dnia 17.08.01 Na kwotę 285 480,00 zł

Faktura nr (...) dnia 18.08.01 Na kwotę 417 240,00 zł

81 252,00 zł

Faktura nr (...) dnia 20.08.01 Na kwotę 417 240,00 zł

Faktura nr (...) dnia 21.08.01 Na kwotę 351 360,00 zł

81 252,00 zł

Faktura nr (...) dnia 22.08.01 Na kwotę 329 400,00 zł

Faktura nr (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 307 440,00 zł

162 504,00 zł

Faktura nr (...) dnia 24.08.01 Na kwotę 263 520,00 zł

Faktura nr (...) dnia 27.08.01 Na kwotę 263 520,00 zł

162 504,00 zł

Faktura nr (...) dnia 28.08.01 Na kwotę 199 836,00 zł

Faktura nr (...) dnia 29.08.01 Na kwotę 53 289,60 zł

162 504,00 zł

197 640,00 zł

Faktura nr (...) dnia 30.08.01 Na kwotę 133 224,00 zł

162 504,00 zł

65 880,00 zł

Faktura nr (...) dnia 31.08.01 Na kwotę 329 400,00 zł

Faktura nr (...) dnia 20.09.01 Na kwotę 562 176,00 zł

85 095,00 zł

Faktura nr (...) dnia 21.09.01 Na kwotę 341 478,00 zł

86 467,50 zł

Faktura nr (...) dnia 22.09.01 Na kwotę 270 108,00 zł

167 445,00 zł

Faktura nr (...) dnia 24.09.01 Na kwotę 335 988,00 zł

87 840,00 zł

Faktura nr (...) dnia 25.09.01 Na kwotę 345 870,00 zł

175 680,00 zł

Faktura nr (...) dnia 26.09.01 Na kwotę 346 968,00 zł

175 680,00 zł

Faktura nr (...) dnia 27.09.01 Na kwotę 344 772,00 zł

175 680,00 zł

Faktura nr (...) dnia 28.09.01 Na kwotę 342 576,00 zł

85 095,00 zł

Faktura nr (...) dnia 29.09.01 Na kwotę 338 184,00 zł

113 917,50 zł

Faktura nr (...) dnia 16.10.01 Na kwotę 50 181,04 zł

Faktura nr (...) dnia 15.10.01 Na kwotę 115 460,80 zł

Faktura nr (...) dnia 12.10.01 Na kwotę 115 460,80 zł

Faktura nr (...) dnia 11.10.01 Na kwotę 115 460,80 zł

Faktura nr (...) dnia 9.10.01 Na kwotę 50 181,04 zł

Faktura nr (...) dnia 8.10.01 Na kwotę 115 460,80 zł

Faktura nr (...) dnia 5.10.01 Na kwotę 115 460,80 zł

Faktura nr (...) dnia 3.10.01 Na kwotę 115 480,80 zł

Faktura nr (...) dnia 15.10.01 Na kwotę 203 361,80 zł

Faktura nr (...) dnia 17.10.01 Na kwotę 164 748,80 zł

Faktura nr (...) dnia 19.10.01 Na kwotę 203 104,38 zł

Faktura nr (...) dnia 22.10.01 Na kwotę 212 114,08 zł

Faktura nr (...) dnia 23.10.01 Na kwotę 170 780,48 zł

Faktura nr (...) dnia 26.10.01 Na kwotę 159 615,04 zł

Faktura nr (...) dnia 15.10.01 Na kwotę 136 188,60 zł

Faktura nr (...) dnia 17.10.01 Na kwotę 138 421,20 zł

Faktura nr (...) dnia 19.10.01 Na kwotę 69 210,60 zł

Faktura nr (...) dnia 23.10.01 Na kwotę 71 889,72 zł

Faktura nr (...) dnia 26.10.01 Na kwotę 140 207,28 zł

Faktura nr (...) dnia 30.10.01 Na kwotę 207 829,44 zł

Faktura nr (...) dnia 31.10.01 Na kwotę 191 335,04 zł

Faktura nr (...) dnia 22.10.01 Na kwotę 64 745,40 zł

Faktura nr (...) dnia 30.10.01 Na kwotę 136 188,60 zł

Faktura nr (...) dnia 31.10.01 Na kwotę 139 984,02 zł

Faktura nr (...) dnia 5.11.01 Na kwotę 184 737,28 zł

Faktura nr (...) dnia 6.11.01 Na kwotę 182 294,84 zł

Faktura nr (...) dnia 7.11.01 Na kwotę 173 191,20 zł

Faktura nr (...) dnia 8.11.01 Na kwotę 175 855,68 zł

Faktura nr (...) dnia 9.11.01 Na kwotę 184 737,28 zł

Faktura nr (...) dnia 12.11.01 Na kwotę 173 857,32 zł

Faktura nr (...) dnia 13.11.01 Na kwotę 175 411,60 zł

Faktura nr (...) dnia 14.11.01 Na kwotę 175 411,60 zł

Faktura nr (...) Z dnia 15.11.01 Na kwotę 173 191,20 zł

Faktura nr (...) Z dnia 16.11.01 Na kwotę 182 072,80 zł

Faktura nr (...) dnia 17.11.01 Na kwotę 186 513,60 zł

Faktura nr (...) Z dnia 19.11.01 Na kwotę 202 056,40 zł

Faktura nr (...) dnia 20.11.01 Na kwotę 173 857,32 zł

Faktura nr (...) dnia 21.11.01 Na kwotę 175 411,60 zł

Faktura nr (...) dnia 22.11.01 Na kwotę 188 734,00 zł

Faktura nr (...) dnia 23.11.01 Na kwotę 175 411,60 zł

Faktura nr (...) dnia 24.11.01 Na kwotę 173 191,20 zł

Faktura nr (...) dnia 26.11.01 Na kwotę 175 855,68 zł

Faktura nr (...) dnia 27.11.01 Na kwotę 167 196,12 zł

Faktura nr (...) dnia 28.11.01 Na kwotę 188 734,00 zł

Faktura nr (...) dnia 29.11.01 Na kwotę 210 938,00 zł

Faktura nr (...) dnia 30.11.01 Na kwotę 204 276,80 zł

Faktura nr (...) dnia 8.11.01 Na kwotę 192 803,31 zł

Faktura nr (...) dnia 9.11.01 Na kwotę 190 202,88 zł

Faktura nr (...) dnia 10.11.01 Na kwotę 161 078,06 zł

Faktura nr (...) dnia 12.11.01 Na kwotę 195 032,25 zł

Faktura nr (...) dnia 13.11.01 Na kwotę 193 620,59 zł

Faktura nr (...) dnia 14.11.01 Na kwotę 198 028,94 zł

Faktura nr (...) dnia 27.11.01 Na kwotę 166 277,46 zł

Faktura nr (...) dnia 28.11.01 Na kwotę 142 627,64 zł

Faktura nr (...) dnia 30.11.01 Na kwotę 389 195,25 zł

Faktura nr (...) dnia 29.11.01 Na kwotę 343 264,69 zł

Faktura nr (...) dnia 3.12.01 Na kwotę 236 289,60 zł

Faktura nr (...) dnia 4.12.01 Na kwotę 76 860,00 zł

Faktura nr (...) dnia 5.12.01 Na kwotę 132 199,20 zł

Faktura nr (...) dnia 6.12.01 Na kwotę 169 970,00 zł

Faktura nr (...) dnia 7.12.01 Na kwotę 158 331,60 zł

Faktura nr (...) dnia 8.12.01 Na kwotę 243 602,28 zł

Faktura nr (...) dnia 10.12.01 Na kwotę 147 395,52 zł

Faktura nr (...) dnia 11.12.01 Na kwotę 152 182,80 zł

Faktura nr (...) dnia 12.12.01 Na kwotę 134 395,20 zł

Faktura nr (...) dnia 13.12.01 Na kwotę 147 351,60 zł

Faktura nr (...) dnia 14.12.01 Na kwotę 134 658,72 zł

Faktura nr (...) dnia 15.12.01 Na kwotę 182 268,00 zł

Faktura nr (...) dnia 17.12.01 Na kwotę 121 438,80 zł

Faktura nr (...) dnia 18.12.01 Na kwotę 127 551,00 zł

Faktura nr (...) dnia 19.12.01 Na kwotę 150 735,27 zł

Faktura nr (...) dnia 20.12.01 Na kwotę 164 815,90 zł

Faktura nr (...) dnia 21.12.01 Na kwotę 173 319,30 zł

Faktura nr (...) dnia 22.12.01 Na kwotę 175 070,00 zł

Faktura nr (...) dnia 27.12.01 Na kwotę 85 784,30 zł

Faktura nr (...) dnia 28.12.01 Na kwotę 129 051,60 zł

Faktura nr (...) dnia 29.12.01 Na kwotę 155 062,00 zł

Faktura nr (...) dnia 31.12.01 Na kwotę 126 050,40 zł

Faktura nr (...) dnia 31.12.01 Na kwotę 64 782,00 zł

Faktura nr (...) dnia 1.11.01 Na kwotę 144 770,08 zł

na łączną kwotę 28 862 862,32 zł

faktur z 2001 r. dokumentujących zakup od A. I. S.

Faktura nr (...) z dnia na kwotę 2 027 003,16 zł,

faktur z 2001 r. dokumentujących zakup od (...) Sp. Z o.o. W.

Faktura nr (...) dnia 5.10.01 Na kwotę 60 560,80 zł

Faktura nr (...) dnia 10.10.01 Na kwotę 60 170,40 zł

Faktura nr (...) dnia 10.10.01 Na kwotę 61 313,78 zł

Faktura nr (...) dnia 12.10.01 Na kwotę 60 512,00 zł

Na łączną kwotę 242 556,98 zł

faktur z 2001 r. dokumentujących zakup od (...) Zakładów (...)

Faktura nr (...) dnia 31.12.01 Na kwotę 845515,56 zł

326356,44 zł

Faktura nr (...) dnia 31.12.01 Na kwotę 1157905,78 zł

1091620,14 zł

125217,14 zł

na łączną kwotę 3 546 615,06

faktur z 2001 r. dokumentujących zakup od S.

1 Faktura nr (...) Z dnia 4.01.01 Na kwotę 52 069,60 zł

2 Faktura nr (...) Z dnia 4.01.01 Na kwotę 16 338,24 zł

57 749,92 zł

13 176,00 zł

3 Faktura nr (...) Z dnia 8.01.01 Na kwotę 50 996,00 zł

4 Faktura nr (...) Z dnia 17.01.01 Na kwotę 48 312,00 zł

5 Faktura nr (...) Z dnia 13.08.01 Na kwotę 53 347,67 zł

6 Faktura nr (...) Z dnia 17.08.01 Na kwotę 37 319,80 zł

7 Faktura nr (...) Z dnia 24.08.01 Na kwotę 51 069,20 zł

8 Faktura nr (...) Z dnia 21.09.01 Na kwotę 51 147,77 zł

9 Faktura nr (...) Z dnia 5.10.01 Na kwotę 51 088,84 zł

10 Faktura nr (...) Z dnia 22.10.01 Na kwotę 52 493,18 zł

11 Faktura nr (...) Z dnia 5.11.01 Na kwotę 26 732,64 zł

Na łączną kwotę 561 840,86 zł

faktur z 2001 r. dokumentujących zakup od (...) S.C.

1 Na kwotę (...) Z dnia 05.10.01 Na kwotę 483 870,30 zł

2 Na kwotę (...) Z dnia 05.10.01 Na kwotę 531 505,20 zł

3 Na kwotę (...) Z dnia 05.10.01 Na kwotę 499 414,32 zł

4 Na kwotę (...) Z dnia 05.10.01 Na kwotę 464 064,21 zł

5 Na kwotę (...) Z dnia 11.10.01 Na kwotę 1 043 795,40 zł

6 Na kwotę (...) Z dnia 24.10.01 Na kwotę 1 124 754,60 zł

na łączną kwotę 4 147 404,03 zł,

faktur z 2001 r. dokumentujących zakup od S. A. F. L. (1)

1 Faktura nr (...) dnia 2.08.01 Na kwotę 508 971,19 zł,

faktur z 2001 r. dokumentujących zakup od S. H. J. (1)

1 Faktura nr (...) dnia 13.06.01 Na kwotę 503 384,20 zł

2 Faktura nr (...) dnia 15.06.01 Na kwotę 508 698,52 zł

3 Faktura nr (...) dnia 18.06.01 Na kwotę 501 908,00 zł

4 Faktura nr (...) dnia 19.06.01 Na kwotę 516 965,24 zł

5 Faktura nr (...) dnia 18.06.01 Na kwotę 153 566,28 zł

6 Faktura nr (...) dnia 19.06.01 Na kwotę 148 691,16 zł

7 Faktura nr (...) dnia 20.06.01 Na kwotę 99 849,68 zł

8 Faktura nr (...) dnia 20.06.01 Na kwotę 222 381,60 zł

9 Faktura nr (...) dnia 21.06.01 Na kwotę 51 188,76 zł

10 Faktura nr (...) dnia 21.06.01 Na kwotę 294 117,60 zł

11 Faktura nr (...) dnia 22.06.01 Na kwotę 97 682,96 zł

12 Faktura nr (...) dnia 22.06.01 Na kwotę 147 058,80 zł

13 Faktura nr (...) dnia 23.06.01 Na kwotę 150 645,60 zł

14 Faktura nr (...) dnia 25.06.01 Na kwotę 151 128,72 zł

15 Faktura nr (...) dnia 25.06.01 Na kwotę 369 440,40 zł

16 Faktura nr (...) dnia 26.06.01 Na kwotę 102 377,52 zł

17 Faktura nr (...).01 Z dnia 26.06.01 Na kwotę 218 794,80 zł

18 Faktura nr (...) dnia 27.06.01 Na kwotę 51 188,76 zł

19 Faktura nr (...) dnia 27.06.01 Na kwotę 196 078,40 zł

20 Faktura nr (...) dnia 28.06.01 Na kwotę 97 809,35 zł

21 Faktura nr (...) dnia 28.06.01 Na kwotę 108 225,71 zł

22 Faktura nr (...) dnia 2.07.01 Na kwotę 160 318,98 zł

23 Faktura nr (...) dnia 3.07.01 Na kwotę 108 603,18 zł

24 Faktura nr (...) dnia 4.07.01 Na kwotę 209 448,99 zł

25 Faktura nr (...) dnia 5.07.01 Na kwotę 106 017,39 zł

26 Faktura nr (...) dnia 6.07.01 Na kwotę 103 431,60 zł

27 Faktura nr (...) dnia 9.07.01 Na kwotę 162 904,77 zł

28 Faktura nr (...) dnia 10.07.01 Na kwotę 106 017,39 zł

29 Faktura nr (...) dnia 11.07.01 Na kwotę 172 674,86 zł

30 Faktura nr (...) dnia 12.07.01 Na kwotę 105 921,62 zł

31 Faktura nr (...) dnia 13.07.01 Na kwotę 175 766,86 zł

32 Faktura nr (...) dnia 16.07.01 Na kwotę 132 967,07 zł

33 Faktura nr (...) dnia 17.07.01 Na kwotę 111 908,16 zł

34 Faktura nr (...) dnia 17.07.01 Na kwotę 70 907,72 zł

146 574,95 zł

35 Faktura nr (...) dnia 18.07.01 Na kwotę 116 038,10 zł

36 Faktura nr (...) dnia 19.07.01 Na kwotę 113 995,34 zł

37 Faktura nr (...) dnia 20.07.01 Na kwotę 151 469,10 zł

38 Faktura nr (...) dnia 21.07.01 Na kwotę 113 284,81 zł

39 Faktura nr (...) dnia 23.07.01 Na kwotę 114 843,48 zł

40 Faktura nr (...) dnia 24.07.01 Na kwotę 180 544,14 zł

41 Faktura nr (...) dnia 24.07.01 Na kwotę 114 217,38 zł

42 Faktura nr (...) dnia 25.07.01 Na kwotę 117 947,65 zł

117 496,98 zł

43 Faktura nr (...) dnia 1.08.01 Na kwotę 259 703,27 zł

44 Faktura nr (...) dnia 2.08.01 Na kwotę 112 635,77 zł

45 Faktura nr (...) dnia 3.08.01 Na kwotę 233 364,04 zł

46 Faktura nr (...) dnia 6.08.01 Na kwotę 108 133,48 zł

47 Faktura nr (...) dnia 7.08.01 Na kwotę 231 232,46 zł

48 Faktura nr (...) dnia 8.08.01 Na kwotę 114 750,27 zł

49 Faktura nr (...) dnia 9.08.01 Na kwotę 94 157,65 zł

50 Faktura nr (...) dnia 10.08.01 Na kwotę 60 452,24 zł

51 Faktura nr (...) dnia 13.08.01 Na kwotę 58 669,80 zł

100 760,29 zł

52 Faktura nr (...) dnia 14.08.01 Na kwotę 112 219,02 zł

53 Faktura nr (...) dnia 16.08.01 Na kwotę 116 793,04 zł

54 Faktura nr (...) dnia 17.08.01 Na kwotę 229 811,40 zł

55 Faktura nr (...) dnia 20.08.01 Na kwotę 70 102,03 zł

112 347,36 zł

56 Faktura nr (...) dnia 21.08.01 Na kwotę 113 928,48 zł

631 215,80 zł

57 Faktura nr (...) dnia 21.08.01 Na kwotę 224 123,76 zł

58 Faktura nr (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 502 825,44 zł

59 Faktura nr (...) dnia 24.08.01 Na kwotę 228 647,52 zł

60 Faktura nr (...) dnia 25.08.01 Na kwotę 93 077,22 zł

61 Faktura nr (...) dnia 27.08.01 Na kwotę 130 842,04 zł

151 380,53 zł

1 060 338,60 zł

62 Faktura nr (...) dnia 28.08.01 Na kwotę 206 731,44 zł

421 083,00 zł

63 Faktura nr (...) dnia 28.08.01 Na kwotę 60 538,85 zł

464 849,28 zł

64 Faktura nr (...) dnia 3.09.01 Na kwotę 668 638,08 zł

65 Faktura nr (...) dnia 4.09.01 Na kwotę 405 267,41 zł

94 477,78 zł

70 403,76 zł

66 Faktura nr (...) dnia 12.09.01 Na kwotę 603 076,50 zł

67 Faktura nr (...) dnia 24.09.01 Na kwotę 620 014,98 zł

68 Faktura nr (...) dnia 3.10.01 Na kwotę 451 129,77 zł

69 Faktura nr (...) dnia 9.10.01 Na kwotę 512 507,97 zł

70 Faktura nr (...) dnia 9.10.01 Na kwotę 272 077,08 zł

71 Faktura nr (...) dnia 10.10.01 Na kwotę 170 954,94 zł

153 893,68 zł

72 Faktura nr (...) dnia 11.10.10 Na kwotę 257 183,32 zł

73 Faktura nr (...) dnia 12.10.10 Na kwotę 200 840,30 zł

74 Faktura nr (...) dnia 15.10.10 Na kwotę 295 233,90 zł

75 Faktura nr (...) dnia 16.10.10 Na kwotę 196 318,50 zł

76 Faktura nr (...) dnia 17.10.01 Na kwotę 54 581,82 zł

186 846,66 zł

77 Faktura nr (...) dnia 18.10.01 Na kwotę 208 499,37 zł

78 Faktura nr (...) dnia 19.10.01 Na kwotę 281 507,07 zł

79 Faktura nr (...) dnia 22.10.01 Na kwotę 109 763,89 zł

129 925,67 zł

80 Faktura nr (...) dnia 23.10.01 Na kwotę 371 361,90 zł

81 Faktura nr (...) dnia 24.10.01 Na kwotę 205 061,99 zł

82 Faktura nr (...) dnia 29.10.01 Na kwotę 308 603,88 zł

83 Faktura nr (...) dnia 29.10.01 Na kwotę 143 372,94 zł

84 Faktura nr (...) dnia 30.10.01 Na kwotę 403 716,30 zł

85 Faktura nr (...) dnia 31.10.01 Na kwotę 407 023,11 zł

86 Faktura nr (...) dnia 2.11.01 Na kwotę 202 090,07 zł

87 Faktura nr (...) dnia 5.11.01 Na kwotę 87 906,32 zł

231 476,70 zł

88 Faktura nr (...) dnia 6.11.01 Na kwotę 186 799,08 zł

54 381,74 zł

89 Faktura nr (...) dnia 7.11.01 Na kwotę 186 418,44 zł

211 284,48 zł

90 Faktura nr (...) dnia 8.11.01 Na kwotę 201 040,38 zł

91 Faktura nr (...) dnia 9.11.01 Na kwotę 416 746,63 zł

92 Faktura nr (...) dnia 22.11.01 Na kwotę 240 469,32 zł

93 Faktura nr (...) dnia 23.11.01 Na kwotę 63 213,57 zł

125 801,52 zł

94 Faktura nr (...) dnia 26.11.01 Na kwotę 111 099,30 zł

95 Faktura nr (...) dnia 27.11.01 Na kwotę 184 277,34 zł

96 Faktura nr (...) dnia 28.11.01 Na kwotę 186 751,50 zł

97 Faktura nr (...) dnia 29.11.01 Na kwotę 122 803,98 zł

98 Faktura nr (...) dnia 18.12.01 Na kwotę 573 095,24 zł

15 707,74 zł

99 Faktura nr (...) dnia 19.12.01 Na kwotę 502 049,52 zł

100 Faktura nr (...) dnia 21.12.01 Na kwotę 505 427,70 zł

101 Faktura nr (...) dnia 20.12.01 Na kwotę 506 727,00 zł

102 Faktura nr (...) dnia 11.09.01 Na kwotę 496 910,88 zł

118 331,24 zł

Na łączną kwotę 27 322 288,92

faktur z 2001 r. dokumentujących zakup od T.

1 Faktura nr (...) Z dnia 23.08.01 Na kwotę 10 700,62 zł

2 Faktura nr (...) Z dnia 24.08.01 Na kwotę 16 791,78 zł

3 Faktura nr (...) Z dnia 21.09.01 Na kwotę 47 960,64 zł

4 Faktura nr (...) Z dnia 22.10.01 Na kwotę 40 022,10 zł

5 Faktura nr (...) Z dnia 5.11.01 Na kwotę 23 698,50 zł

6 Faktura nr (...) Z dnia 5.12.01 Na kwotę 17 261,48 zł

Na łączną kwotę 156 435,12 zł

a nadto polecił J. P. wystawienie i wprowadzenie do ewidencji sprzedaży faktur dotyczących sprzedaży paliw i komponentów do produkcji paliw płynnych do podmiotów gospodarczych: (...) sp.z o.o., (...) , F. F. i P. L. Sp. j., PPHU (...), S. H. J. (1), (...) s.c., S. A. F. L. (1) , według zestawienia :

faktury za 2001 r. dokumentujące sprzedaż do (...) I. S.

1 nr faktury (...) z dnia 18.06.01 na kwotę 155 641,50 zł

2 nr faktury (...) z dnia 21.06.01 na kwotę 224 196,96 zł

3 nr faktury (...) z dnia 22.06.01 na kwotę 296 518,56 zł

4 nr faktury (...) z dnia 23.06.01 na kwotę 148 259,28 zł

5 nr faktury (...) z dnia 25.06.01 na kwotę 151 875,36 zł

6 nr faktury (...) z dnia 26.06.01 na kwotę 372 456,24 zł

7 nr faktury (...) z dnia 27.06.01 na kwotę 220 580,88 zł

8 nr faktury (...) z dnia 28.06.01 na kwotę 197 679,04 zł

9 nr faktury (...) z dnia 29.06.01 na kwotę 109 109,19 zł

10 nr faktury (...) z dnia 30.06.01 na kwotę 150 700,50 zł

Na łączną kwotę 2 027 017,51

faktury z 2001 r. dokumentujące sprzedaż do PHU (...) Sp. Jawna

1 nr faktury (...) z dnia 10.10.01 na kwotę 400 921,28 zł

2 nr faktury (...) z dnia 10.10.01 na kwotę 400 921,28 zł

Na łączną kwotę 801 842,56 zł

faktury z 2001 r. dokumentujące sprzedaż do PHU (...)

1 Nr faktury (...) dnia 23.08.01 na kwotę 10 761,77 zł

2 Nr faktury (...) dnia 24.08.01 na kwotę 16 887,73 zł

3 Nr faktury (...) dnia 22.09.01 na kwotę 48 227,09 zł

4 Nr faktury (...) dnia 22.10.01 na kwotę 40 244,45 zł

5 Nr faktury (...) dnia 05.11.01 na kwotę 23 833,92 zł

6 Nr faktury (...) dnia 05.12.01 na kwotę 17 458,75 zł

Na łączną kwotę 157 413,71

faktury z 2001 r. dokumentujące sprzedaż do (...) H. J. (1)

1 Nr faktury (...) dnia 15.10.01 Na kwotę 205 289,40 zł

2 Nr faktury (...) dnia 17.10.01 Na kwotę 166 310,40 zł

3 Nr faktury (...) dnia 19.10.01 Na kwotę 205 029,54 zł

4 Nr faktury (...) dnia 22.01.01 Na kwotę 214 124,64 zł

5 Nr faktury (...) dnia 23.10.01 Na kwotę 172 422,60 zł

6 Nr faktury (...) dnia 26.10.01 Na kwotę 161 149,80 zł

7 Nr faktury (...) dnia 30.10.01 Na kwotę 209 827,80 zł

8 Nr faktury (...) dnia 31.10.01 Na kwotę 193 174,80 zł

9 Nr faktury (...) dnia 15.11.01 Na kwotę 185 393,64 zł

10 Nr faktury (...) dnia 16.11.01 Na kwotę 186 074,40 zł

11 Nr faktury (...) dnia 17.11.01 Na kwotę 190 612,80 zł

12 Nr faktury (...) dnia 19.11.01 Na kwotę 206 497,20 zł

13 Nr faktury (...) dnia 20.11.01 Na kwotę 128 119,03 zł

14 Nr faktury (...) dnia 21.11.01 Na kwotę 219 464,58 zł

15 Nr faktury (...) dnia 22.11.01 Na kwotę 204 372,20 zł

16 Nr faktury (...) dnia 27.11.01 Na kwotę 1 018 065,60 zł

17 Nr faktury (...) dnia 28.11.01 Na kwotę 1 000 874,58 zł

18 Nr faktury (...) dnia 29.11.01 Na kwotę 929 208,12 zł

19 Nr faktury (...) dnia 30.11.01 Na kwotę 813 112,92 zł

20 Nr faktury (...) dnia 10.12.01 Na kwotę 714 655,26 zł

21 Nr faktury (...) dnia 11.12.01 Na kwotę 502 625,24 zł

22 Nr faktury (...) dnia 12.12.01 Na kwotę 402 671,74 zł

23 Nr faktury (...) dnia 13.12.01 Na kwotę 479 406,20 zł

24 Nr faktury (...) dnia 14.12.01 Na kwotę 1 090 267,88 zł

25 Nr faktury (...) dnia 15.11.01 Na kwotę 1 141 906,58 zł

Na łączną kwotę 10 940 656,95 zł

faktury z 2001 r. dokumentujące sprzedaż do (...) s.c. F. L., G. Ś.

1 Nr faktury (...) dnia 03.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

2 Nr faktury (...) dnia 04.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

3 Nr faktury (...) dnia 05.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

4 Nr faktury (...) dnia 06.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

5 Nr faktury (...) dnia 09.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

6 Nr faktury (...) dnia 10.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

7 Nr faktury (...) dnia 11.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

8 Nr faktury (...) dnia 12.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

9 Nr faktury (...) dnia 13.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

10 Nr faktury (...) dnia 16.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

11 Nr faktury (...) dnia 17.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

12 Nr faktury (...) dnia 18.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

13 Nr faktury (...) dnia 19.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

14 Nr faktury (...) dnia 20.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

15 Nr faktury (...) dnia 23.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

16 Nr faktury (...) dnia 24.07.01 Na kwotę 257 112,56 zł

17 Nr faktury (...) dnia 25.07.01 Na kwotę 258 947,44 zł

18 Nr faktury (...) dnia 26.07.01 Na kwotę 256 883,20 zł

19 Nr faktury (...) dnia 27.07.01 Na kwotę 259 176,80 zł

20 Nr faktury (...) dnia 28.07.01 Na kwotę 257 112,56 zł

21 Nr faktury (...) dnia 30.07.01 Na kwotę 255 392,36 zł

22 Nr faktury (...) dnia 31.07.01 Na kwotę 255 851,08 zł

23 Nr faktury (...) dnia 01.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

24 Nr faktury (...) dnia 02.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

25 Nr faktury (...) dnia 03.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

82 716,00 zł

26 Nr faktury (...) dnia 04.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

27 Nr faktury (...) dnia 06.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

82 716,00 zł

28 Nr faktury (...) dnia 07.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

29 Nr faktury (...) dnia 08.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

30 Nr faktury (...) dnia 09.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

31 Nr faktury (...) dnia 10.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

82 716,00 zł

32 Nr faktury (...) dnia 11.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

33 Nr faktury (...) dnia 13.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

34 Nr faktury (...) dnia 14.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

35 Nr faktury (...) dnia 16.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

36 Nr faktury (...) dnia 17.08.01 Na kwotę 291 824,00 zł

37 Nr faktury (...) dnia 18.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

82 716,00 zł

38 Nr faktury (...) dnia 20.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

39 Nr faktury (...) dnia 21.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

40 Nr faktury (...) dnia 22.08.01 Na kwotę 336 720,00 zł

41 Nr faktury (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 314 272,00 zł

165 432,00 zł

42 Nr faktury (...) dnia 24.08.01 Na kwotę 269 376,00 zł

43 Nr faktury (...) dnia 27.08.01 Na kwotę 269 376,00 zł

165 432,00 zł

44 Nr faktury (...) dnia 28.08.01 Na kwotę 206 424,00 zł

45 Nr faktury (...) dnia 29.08.01 Na kwotę 55 046,40 zł

165 432,00 zł

46 Nr faktury (...) dnia 29.08.01 Na kwotę 202 032,00 zł

47 Nr faktury (...) dnia 30.08.01 Na kwotę 137 616,00 zł

165 432,00 zł

48 Nr faktury (...) dnia 30.08.01 Na kwotę 67 344,00 zł

49 Nr faktury (...) dnia 31.08.01 Na kwotę 336 720,00 zł

50 Nr faktury (...) dnia 20.09.01 Na kwotę 568 422,40 zł

85 851,40 zł

51 Nr faktury (...) dnia 21.09.01 Na kwotę 345 272,20 zł

87 236,10 zł

52 Nr faktury (...) dnia 22.09.01 Na kwotę 273 109,20 zł

168 933,40 zł

53 Nr faktury (...) dnia 24.09.01 Na kwotę 339 721,20 zł

88 620,80 zł

54 Nr faktury (...) dnia 25.09.01 Na kwotę 349 713,00 zł

177 241,60 zł

55 Nr faktury (...) dnia 26.09.01 Na kwotę 350 823,20 zł

177 241,60 zł

56 Nr faktury (...) dnia 27.09.01 Na kwotę 348 602,80 zł

177 241,60 zł

57 Nr faktury (...) dnia 28.09.01 Na kwotę 346 382,40 zł

85 851,40 zł

58 Nr faktury (...) dnia 29.09.01 Na kwotę 341 941,60 zł

114 930,10 zł

Na łączną kwotę 18 342 839,10 zł

faktury z 2001 r. dokumentujące sprzedaż do (...) S.C. J. M. i s-ka ul.

1 Nr faktury (...) dnia 16.08.01 Na kwotę 37 551,60 zł

2 Nr faktury (...) dnia 24.08.01 Na kwotę 51 386,40 zł

3 Nr faktury (...) dnia 21.09.01 Na kwotę 51 465,46 zł

4 Nr faktury (...) dnia 05.10.01 Na kwotę 51 406,16 zł

5 Nr faktury (...) dnia 22.10.01 Na kwotę 52 809,41 zł

6 Nr faktury (...) dnia 05.11.01 Na kwotę 26 893,68 zł

Na łączną kwotę 271 512,71 zł

faktury z 2001 r. dokumentujące sprzedaż do PHU (...)

1 Nr faktury (...) dnia 24.07.01 Na kwotę 227 585,39 zł

2 Nr faktury (...) dnia 25.07.01 Na kwotę 299 696,90 zł

3 Nr faktury (...) dnia 26.07.01 Na kwotę 260 552,47 zł

4 Nr faktury (...) dnia 27.07.01 Na kwotę 155 070,54 zł

5 Nr faktury (...) dnia 28.07.01 Na kwotę 375 650,69 zł

6 Nr faktury (...) dnia 30.07.01 Na kwotę 223 764,35 zł

7 Nr faktury (...) dnia 31.07.01 Na kwotę 200 859,34 zł

8 Nr faktury (...) dnia 01.08.01 Na kwotę 435 540,00 zł

9 Nr faktury (...) dnia 02.08.01 Na kwotę 351 378,30 zł

10 Nr faktury (...) dnia 03.08.01 Na kwotę 498 501,15 zł

11 Nr faktury (...) dnia 04.08.01 Na kwotę 351 344,99 zł

12 Nr faktury (...) dnia 06.08.01 Na kwotę 497 750,48 zł

13 Nr faktury (...) dnia 07.08.01 Na kwotę 351 365,49 zł

14 Nr faktury (...) dnia 08.08.01 Na kwotę 432 600,47 zł

15 Nr faktury (...) dnia 09.08.01 Na kwotę 417 249,33 zł

16 Nr faktury (...) dnia 10.08.01 Na kwotę 498 484,31 zł

17 Nr faktury (...) dnia 11.08.01 Na kwotę 351 365,49 zł

18 Nr faktury (...) dnia 13.08.01 Na kwotę 432 600,47 zł

19 Nr faktury (...) dnia 14.08.01 Na kwotę 351 351,95 zł

20 Nr faktury (...) dnia 16.08.01 Na kwotę 432 600,53 zł

21 Nr faktury (...) dnia 17.08.01 Na kwotę 285 479,05 zł

22 Nr faktury (...) dnia 18.08.01 Na kwotę 498 502,00 zł

23 Nr faktury (...) dnia 20.08.01 Na kwotę 417 247,08 zł

24 Nr faktury (...) dnia 21.08.01 Na kwotę 432 604,68 zł

25 Nr faktury (...) dnia 22.08.01 Na kwotę 267 586,26 zł

64 050,00 zł

26 Nr faktury (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 469 945,43 zł

27 Nr faktury (...) dnia 24.08.01 Na kwotę 263 520,00 zł

28 Nr faktury (...) dnia 27.08.01 Na kwotę 426 024,02 zł

29 Nr faktury (...) dnia 28.08.01 Na kwotę 44 679,74 zł

59 626,34 zł

93 381,97 zł

8 070,30 zł

30 Nr faktury (...) dnia 29.08.01 Na kwotę 413 433,60 zł

31 Nr faktury (...) dnia 30.08.01 Na kwotę 361 608,00 zł

32 Nr faktury (...) dnia 31.08.01 Na kwotę 104 817,29 zł

224 582,71 zł

33 Nr faktury (...) dnia 20.09.01 Na kwotę 414 735,22 zł

232 546,52 zł

34 Nr faktury (...) dnia 21.09.01 Na kwotę 427 955,38 zł

35 Nr faktury (...) dnia 22.09.01 Na kwotę 147 214,66 zł

147 913,53 zł

95 629,94 zł

46 793,22 zł

36 Nr faktury (...) dnia 24.09.01 Na kwotę 106 630,32 zł

71 018,64 zł

230 358,69 zł

16 102,78 zł

37 Nr faktury (...) dnia 25.09.01 Na kwotę 521 537,80 zł

38 Nr faktury (...) dnia 26.09.01 Na kwotę 522 739,50 zł

39 Nr faktury (...) dnia 27.09.01 Na kwotę 520 456,27 zł

40 Nr faktury (...) dnia 28.09.01 Na kwotę 427 685,03 zł

41 Nr faktury (...) dnia 29.09.01 Na kwotę 410 834,27 zł

54 819,15 zł

42 Nr faktury (...) dnia 03.10.01 Na kwotę 115 483,37 zł

43 Nr faktury (...) dnia 05.10.01 Na kwotę 115 483,37 zł

44 Nr faktury (...) dnia 08.10.01 Na kwotę 115 483,37 zł

45 Nr faktury (...) dnia 09.10.01 Na kwotę 50 182,99 zł

46 Nr faktury (...) dnia 11.10.01 Na kwotę 115 483,37 zł

47 Nr faktury (...) dnia 12.10.01 Na kwotę 115 483,37 zł

48 Nr faktury (...) dnia 15.10.01 Na kwotę 115 483,37 zł

49 Nr faktury (...) dnia 16.10.01 Na kwotę 50 182,99 zł

50 Nr faktury (...) dnia 15.10.01 Na kwotę 205 295,62 zł

51 Nr faktury (...) dnia 17.10.01 Na kwotę 166 330,16 zł

52 Nr faktury (...) dnia 19.10.01 Na kwotę 205 046,38 zł

53 Nr faktury (...) dnia 22.10.01 Na kwotę 214 130,01 zł

54 Nr faktury (...) dnia 23.10.01 Na kwotę 172 422,84 zł

55 Nr faktury (...) dnia 26.10.01 Na kwotę 161 151,39 zł

56 Nr faktury (...) dnia 30.10.01 Na kwotę 209 837,44 zł

57 Nr faktury (...) dnia 31.10.01 Na kwotę 193 176,73 zł

58 Nr faktury (...) dnia 01.10.01 Na kwotę 60 390,00 zł

59 Nr faktury (...) dnia 02.10.01 Na kwotę 61 732,00 zł

60 Nr faktury (...) dnia 03.10.01 Na kwotę 59 048,00 zł

61 Nr faktury (...) dnia 04.10.01 Na kwotę 63 074,00 zł

62 Nr faktury (...) dnia 05.10.01 Na kwotę 60 390,00 zł

63 Nr faktury (...) dnia 06.10.01 Na kwotę 63 342,40 zł

64 Nr faktury (...) dnia 08.10.01 Na kwotę 67 636,80 zł

65 Nr faktury (...) dnia 09.10.01 Na kwotę 67 073,16 zł

66 Nr faktury (...) dnia 10.10.01 Na kwotę 63 973,14 zł

67 Nr faktury (...) dnia 11.10.01 Na kwotę 49 009,84 zł

68 Nr faktury (...) dnia 12.10.01 Na kwotę 69 784,00 zł

69 Nr faktury (...) dnia 13.10.01 Na kwotę 96 355,60 zł

70 Nr faktury (...) dnia 15.10.01 Na kwotę 87 615,02 zł

71 Nr faktury (...) dnia 16.10.01 Na kwotę 55 287,96 zł

72 Nr faktury (...) dnia 17.10.01 Na kwotę 62 052,13 zł

73 Nr faktury (...) dnia 18.10.01 Na kwotę 60 806,02 zł

74 Nr faktury (...) dnia 19.10.01 Na kwotę 64 939,87 zł

75 Nr faktury (...) dnia 20.10.01 Na kwotę 62 007,72 zł

76 Nr faktury (...) dnia 22.10.01 Na kwotę 72 342,34 zł

77 Nr faktury (...) dnia 23.10.01 Na kwotę 60 565,68 zł

78 Nr faktury (...) dnia 24.10.01 Na kwotę 67 775,88 zł

79 Nr faktury (...) dnia 25.10.01 Na kwotę 70 419,62 zł

80 Nr faktury (...) dnia 26.10.01 Na kwotę 74 505,40 zł

81 Nr faktury (...) dnia 27.10.01 Na kwotę 68 256,56 zł

82 Nr faktury (...) dnia 29.10.01 Na kwotę 63 209,42 zł

83 Nr faktury (...) dnia 30.10.01 Na kwotę 57 441,26 zł

84 Nr faktury (...) dnia 31.10.01 Na kwotę 74 745,74 zł

85 Nr faktury (...) dnia 01.10.01 Na kwotę 66 814,52 zł

86 Nr faktury (...) dnia 01.10.01 Na kwotę 53 836,16 zł

87 Nr faktury (...) dnia 02.10.01 Na kwotę 78 591,18 zł

88 Nr faktury (...) dnia 02.10.01 Na kwotę 70 659,96 zł

89 Nr faktury (...) dnia 03.10.01 Na kwotę 62 969,08 zł

90 Nr faktury (...) dnia 03.10.01 Na kwotę 59 844,66 zł

91 Nr faktury (...) dnia 04.10.01 Na kwotę 74 745,74 zł

92 Nr faktury (...) dnia 04.10.01 Na kwotę 61 262,30 zł

93 Nr faktury (...) dnia 05.10.01 Na kwotę 75 185,55 zł

94 Nr faktury (...) dnia 05.10.01 Na kwotę 84 288,82 zł

95 Nr faktury (...) dnia 06.10.01 Na kwotę 65 799,48 zł

96 Nr faktury (...) dnia 06.10.01 Na kwotę 54 463,24 zł

97 Nr faktury (...) dnia 08.10.01 Na kwotę 62 792,91 zł

98 Nr faktury (...) dnia 08.10.01 Na kwotę 71 469,31 zł

99 Nr faktury (...) dnia 09.10.01 Na kwotę 70 476,96 zł

100 Nr faktury (...) dnia 10.10.01 Na kwotę 78 350,84 zł

101 Nr faktury (...) dnia 09.10.01 Na kwotę 78 350,84 zł

102 Nr faktury (...) dnia 10.10.01 Na kwotę 79 552,54 zł

103 Nr faktury (...) dnia 11.10.01 Na kwotę 79 672,71 zł

104 Nr faktury (...) dnia 11.10.01 Na kwotę 61 767,38 zł

105 Nr faktury (...) dnia 12.10.01 Na kwotę 71 380,98 zł

106 Nr faktury (...) dnia 12.10.01 Na kwotę 77 269,31 zł

107 Nr faktury (...) dnia 13.10.01 Na kwotę 79 792,88 zł

108 Nr faktury (...) dnia 13.10.01 Na kwotę 64 651,46 zł

109 Nr faktury (...) dnia 15.10.01 Na kwotę 76 548,29 zł

110 Nr faktury (...) dnia 15.10.01 Na kwotę 66 333,84 zł

111 Nr faktury (...) dnia 16.10.01 Na kwotę 77 870,16 zł

112 Nr faktury (...) dnia 16.10.01 Na kwotę 67 054,86 zł

113 Nr faktury (...) dnia 17.10.01 Na kwotę 76 428,12 zł

114 Nr faktury (...) dnia 17.10.01 Na kwotę 64 170,78 zł

115 Nr faktury (...) dnia 18.10.01 Na kwotę 79 792,88 zł

116 Nr faktury (...) dnia 18.10.01 Na kwotę 86 762,74 zł

117 Nr faktury (...) dnia 19.10.01 Na kwotę 79 552,54 zł

118 Nr faktury (...) dnia 19.10.01 Na kwotę 85 537,01 zł

119 Nr faktury (...) dnia 20.10.01 Na kwotę 74 426,10 zł

120 Nr faktury (...) dnia 20.10.01 Na kwotę 81 261,15 zł

121 Nr faktury (...) dnia 22.10.01 Na kwotę 66 325,30 zł

122 Nr faktury (...) dnia 22.10.01 Na kwotę 68 097,35 zł

123 Nr faktury (...) dnia 23.10.01 Na kwotę 71 641,45 zł

124 Nr faktury (...) dnia 23.10.01 Na kwotę 62 528,05 zł

125 Nr faktury (...) dnia 24.10.01 Na kwotę 87 083,60 zł

126 Nr faktury (...) dnia 24.10.01 Na kwotę 66 224,04 zł

127 Nr faktury (...) dnia 25.10.01 Na kwotę 65 008,92 zł

128 Nr faktury (...) dnia 25.10.01 Na kwotę 279 619,36 zł

129 Nr faktury (...) dnia 26.10.01 Na kwotę 58 528,28 zł

130 Nr faktury (...) dnia 26.10.01 Na kwotę 64 401,36 zł

131 Nr faktury (...) dnia 27.10.01 Na kwotę 50 020,00 zł

132 Nr faktury (...) dnia 27.10.01 Na kwotę 94 248,76 zł

133 Nr faktury (...) dnia 03.10.01 Na kwotę 263 588,34 zł

134 Nr faktury (...) dnia 05.10.01 Na kwotę 275 251,52 zł

135 Nr faktury (...) dnia 06.10.01 Na kwotę 271 752,56 zł

136 Nr faktury (...) dnia 09.10.01 Na kwotę 286 623,14 zł

137 Nr faktury (...) dnia 10.10.01 Na kwotę 285 165,24 zł

138 Nr faktury (...) dnia 12.10.01 Na kwotę 271 460,98 zł

139 Nr faktury (...) dnia 13.10.01 Na kwotę 278 750,48 zł

140 Nr faktury (...) dnia 17.10.01 Na kwotę 254 257,76 zł

141 Nr faktury (...) dnia 02.11.01 Na kwotę 55 044,94 zł

142 Nr faktury (...) dnia 03.11.01 Na kwotę 74 986,08 zł

143 Nr faktury (...) dnia 05.11.01 Na kwotę 71 621,32 zł

144 Nr faktury (...) dnia 06.11.01 Na kwotę 77 245,28 zł

145 Nr faktury (...) dnia 07.11.01 Na kwotę 79 792,88 zł

146 Nr faktury (...) dnia 08.11.01 Na kwotę 71 380,98 zł

147 Nr faktury (...) dnia 09.11.01 Na kwotę 86 273,52 zł

148 Nr faktury (...) dnia 10.11.01 Na kwotę 80 805,48 zł

149 Nr faktury (...) dnia 10.11.01 Na kwotę 144 397,03 zł

150 Nr faktury (...) dnia 12.11.01 Na kwotę 77 245,28 zł

151 Nr faktury (...) dnia 13.11.01 Na kwotę 80 994,58 zł

152 Nr faktury (...) dnia 14.11.01 Na kwotę 77 629,82 zł

153 Nr faktury (...) dnia 15.11.01 Na kwotę 80 602,96 zł

154 Nr faktury (...) dnia 16.11.01 Na kwotę 82 020,60 zł

155 Nr faktury (...) dnia 17.11.01 Na kwotę 91 741,56 zł

156 Nr faktury (...) dnia 19.11.01 Na kwotę 66 831,60 zł

157 Nr faktury (...) dnia 20.11.01 Na kwotę 70 274,44 zł

158 Nr faktury (...) dnia 21.11.01 Na kwotę 79 286,58 zł

159 Nr faktury (...) dnia 22.11.01 Na kwotę 70 882,00 zł

160 Nr faktury (...) dnia 23.11.01 Na kwotę 71 287,04 zł

161 Nr faktury (...) dnia 24.11.01 Na kwotę 59 176,34 zł

162 Nr faktury (...) dnia 26.11.01 Na kwotę 88 991,58 zł

163 Nr faktury (...) dnia 27.11.01 Na kwotę 101 030,64 zł

164 Nr faktury (...) dnia 28.11.01 Na kwotę 103 090,49 zł

165 Nr faktury (...) dnia 08.11.01 Na kwotę 63 763,25 zł

96 616,68 zł

166 Nr faktury (...) dnia 09.11.01 Na kwotę 182 177,72 zł

167 Nr faktury (...) dnia 10.11.01 Na kwotę 164 632,90 zł

168 Nr faktury (...) dnia 12.11.01 Na kwotę 227 361,64 zł

169 Nr faktury (...) dnia 13.11.01 Na kwotę 176 890,24 zł

170 Nr faktury (...) dnia 14.11.01 Na kwotę 133 484,84 zł

Na łączną kwotę 28 887 742,42 zł,

które to transakcje w rzeczywistości nie miały miejsca i służyły do ukrycia produkcji paliw płynnych z pominięciem opodatkowania podatkiem akcyzowym prowadzonej przez członków grupy przestępczej, rzeczywistego obiegu towarów, narażając tym Skarb Państwa w wyżej wskazanym okresie na uszczuplenie podatku VAT i akcyzowego w wielkiej kwocie nie mniejszej niż 14 541 012,34 zł,

tj. o przest. z art. 62 § 2 kks, w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks,

IX. W okresie od lipca 2001 r. do października 2001 r. w C. polecił G. Ś. (1) i F. L. (1) prowadzącym działalność pod firmą (...) sc., wystawianie w sposób nierzetelny faktur VAT oraz ich przyjmowanie i wprowadzanie do ewidencji zakupów faktur zakupu komponentów paliw płynnych oraz innych produktów paliwowych, które to faktury [poświadczały nieprawdę w zakresie okoliczność sprzedaży i zakupu paliw i komponentów do produkcji paliw i tak:

- w październiku 2001r. polecił wystawić G. Ś. (1) i F. L. (1) 6 faktur VAT na łączną kwotę 4 147 404,03 zł,

- w okresie od 3 lipca do 29 września 2001 r. polecił przyjąć G. Ś. (1) od (...) sp. Z o.o. 58 faktur VAT na łączną kwotę 18 342 839,10 zł, które to transakcje w rzeczywistości nie miały miejsca i służyły do ukrycia produkcji paliw płynnych z pominięciem opodatkowania podatkiem akcyzowym, a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej przez grupę przestępczą działalności,

Tj. o przest. z art. 271 § 1 kk i 3 kk, 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk,

X. W sierpniu 2001 roku w C. polecił F. L. (1) właścicielce (...) F. L. (1) z siedzibą w C. ul. (...) wystawienie do firmy (...) sp. Z o.o. z/s w O. faktury nr (...) z dnia 2.08.01 na kwotę 508 971,19 zł wiedząc, że dokumentuje ona nie mające miejsca transakcje gospodarcze i służy do ukrycia produkcji paliw płynnych z pominięciem opodatkowania podatkiem akcyzowym prowadzonej przez B. L., rzeczywistego obiegu towarów, a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej przez grupę przestępczą działalności,

tj. o przest. z art. 271 § 1 i 3 kk,

XI. W okresie od czerwca 2001 r. do marca 2002 w C., O., W. polecił H. J. (1) właścicielowi firmy (...). J. z/s w C. ul. (...) polecił wystawianie faktur VAT oraz ich wprowadzanie do ewidencji zakupów, które to faktury poświadczały nieprawdę w zakresie okoliczności zakupu i sprzedaży paliw i komponentów do produkcji paliw i tak:

- w okresie od 15 października 2001 r. do grudnia 2001 r. polecił przyjąć od (...) sp. z o.o. – 25 faktur VAT dokumentujących sprzedaż do S. H. J. na łączna kwotę 10 940 656,95,

- w marcu 2002 r. polecił przyjąć od (...) sp. z o.o. – 3 faktury VAT dokumentujących sprzedaż do S. H. J. na łączna kwotę 1 371 600,03 zł,

- w okresie od 13 czerwca 2001 r. do 20 grudnia 2001 r. polecił wystawić 102 faktury VAT dla (...) sp. z o.o. na łączną kwotę 27 322 288,92

- w 2002 r. polecił wystawić co najmniej 16 faktur VAT sprzedaży do firmy (...) sp. z o.o. na łączną kwotę brutto 5070 253,14,

które to transakcje w rzeczywistości nie miały miejsca i służyły do ukrycia produkcji paliw płynnych z pominięciem opodatkowania podatkiem akcyzowym prowadzonej przez siebie, rzeczywistego obiegu towarów, a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej przez grupę przestępczą działalności,

tj. o przest. z art. 271 § 1 i 3 kk art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk,

XII. W październiku 2000 r. daty bliżej nieokreślonej w C., nakłonił A. F. działającą jako v-ce Prezes Zarządu (...) S.A. z siedzibą w C., przy ulicy (...), do przekroczenia przysługujących jej, jako członkowi zarządu spółki uprawnień, poprzez przyjęcie od M. W. (1) Prezesa Zarządu (...) sp. z o.o. z siedzibą we (...) faktur sprzedaży oleju napędowego na łączna kwotę 1 640 000 zł i podatku VAT w kwocie 360 800 zł do spółki (...), o oznaczeniach:

1. (...)

z dnia 02.10.2000.

2. (...)

z dnia 03.10.2000.

3. (...)

z dnia 04.10.2000.

4. (...)

z dnia 05.10.2000.

5. (...)

z dnia 06.10.2000.

6. (...)

z dnia 09.10.2000.

7. (...)

z dnia 10.10.2000.

8. (...)

z dnia 12.10.2000.

9. (...)

z dnia 13.10.2000.

wiedząc, iż dokumentują one nie mające miejsca transakcje gospodarcze, w następstwie czego po stronie (...) S.A. powstało zobowiązanie uiszczenia wskazanej wyżej kwoty na rzecz (...) sp. z o.o., powodując tym szkodę w wielkich rozmiarach,

tj. o przest. z art. 296 § 1 i 3 kk, art. 585 § 1 Ustawy Kodeks spółek handlowych, w zw. z art. 11 § 2 kk,

Nadto A. K. (1) o to, że:

XIII. (I) W okresie od stycznia 2000 r., daty bliżej nieustalonej do kwietnia 2002 r. we W., O., U. oraz innych miejscowościach województw: (...), (...), (...), brał udział w działaniach zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez B. L. w skład której wchodzili M. W. (1), M. K. (1), E. S. (1), A. G. (1), S. B. (1) oraz inne osoby, dokonującą oszustw i przestępstw skarbowych związanych z obrotem paliwami i komponentami do produkcji paliw płynnych, w ten sposób, iż polecił zarejestrować podmioty gospodarcze takie jak: (...) Sp. z o.o. z siedzibą w U. i W., P. E. S. (1) z siedzibą w O., G. S. B. (1) z siedzibą we W., a także wykorzystując już istniejące podmioty takie jak R. E. K. (1) z siedzibą we W., dokonywał operacji na rachunkach bankowych tych podmiotów oraz tworzył dokumentację handlową odzwierciedlającą fikcyjne transakcje zakupu i sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw płynnych, które to działanie miało na celu ukrycie produkcji paliw płynnych z pominięciem opodatkowania podatkiem akcyzowym , rzeczywistego obiegu towarów, a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej przez grupę przestępczą działalności,

tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk,

XIV (II). w okresie od stycznia 2000 r. do kwietnia 2002 r., daty bliżej nieustalonej, we W. , O., U. oraz innych miejscowościach województw: (...), (...) i (...), posługując się działalnością gospodarczą podmiotów: (...) Sp. z o.o. z siedzibą w U. i W., P. E. S. (1) z siedzibą w O., G. S. B. (1) z siedzibą we W., R. E. K. (1) z siedzibą we W., tworzył dokumentację handlową i bankową zmierzającą do zatajenia prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, mającej na celu ukrycie produkcji paliw płynnych z pominięciem opodatkowania podatkiem akcyzowym , ukrycie rzeczywistego obiegu towarów a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej działalności, narażając tym Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w wielkiej kwocie niemniejszej niż 56 723 906, 34 zł,

tj. o czyn z art. 55 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks

XV(III). W okresie od stycznia 2000 r. do kwietnia 2002 r. w W., O., U. oraz innych miejscowościach województw: (...), (...), (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej , polecał: M. W. (1) działającemu w imieniu (...) sp. z o.o. jako prezes zarządu spółki, M. M. (1) reprezentującej firmę (...). K., A. P. (1) upoważnionej do wystawiania faktur VAT w imieniu (...) sp. z o.o. oraz R. E. K., S. B. (1) działającemu w imieniu (...) S. B., S. K. (1) prezesowi zarządu (...) sp. z o.o., osobom działającym w imieniu firmy (...). S. działać na szkodę reprezentowanych przez nich podmiotów i wystawiać w sposób nierzetelny faktury kupna i sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw płynnych, przyjmować i wprowadzać do ewidencji faktury VAT , potwierdzając w ich treści dokonywanie nie mających miejsca operacji handlowych, i tak:

- w okresie od 06.01.2000 do 25.11.2000 r. polecił M. W. (1) wystawienie faktur dla firmy (...) z siedzibą w O. ul. (...), - 316 faktur na kwotę 86 754 249, 07 zł netto i podatek VAT w kwocie 19 085 934, 79 zł,

- w okresie od 01.03.2000 r do 29.12.2000. r polecił M. W. (1) wystawienie faktur dla (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. przy ul. (...), - 81 faktur na łączną kwotę 51 238 216, 10 zł netto i podatek VAT w kwocie 11 272 407, 54 zł,

- w okresie od 10.07.2000 do 27.12.2000 r. polecił M. W. (1) wystawienie faktur dla (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...), - 76 faktur na łączną kwotę 26 410 471, 50 netto i podatek VAT w kwocie 5 810 303, 73 zł,

- w okresie od stycznia 2001 do grudnia 2001 polecił M. W. (1) wystawienie dla (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...), - 355 faktur VAT na łączną kwotę brutto 84 496 392,74 zł.

- W okresie od stycznia 2002 r. do marca 2002r. polecił M. W. (1) wystawienie dla (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...), - 25 faktur na łączną kwotę brutto 3 249 444,38 zł

- w okresie od 14.11.2000 r do 30.12.2000 roku polecił M. W. (1) wystawienie faktur dla G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...), - 97 faktur na łączną kwotę 15 285 099, 55 zł netto i podatek VAT w kwocie 3 362 722, 07 zł,

- w okresie od stycznia 2001 do grudnia 2001 roku polecił M. W. (1) wystawienie dla G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...) - 591 faktur na łączną kwotę brutto 85 288 933,17 zł

- w okresie od stycznia 2002 r. do marca 2002r. polecił M. W. (1) wystawienie dla G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...) - 55 faktur na łączną kwotę brutto 8 093 657,15 zł

- w maju 2000 r. polecił M. W. (1) wystawienie 7 faktur dla PHU (...) z siedzibą w C. ul. (...) na łączną wartość netto 8 275 479 zł i podatek VAT na kwotę 1 820 605, 38 zł,

- w październiku 2000 r. polecił M. W. (1) wystawienie 9 faktur dla (...) S.A. z siedzibą w C. ul. (...) na łączną wartość netto 1 640 000 zł i podatku VAT w kwocie 360 800 zł,

- w lutym 2002 r. polecił M. W. (1) wystawienie 4 faktur VAT dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w O. na łączną kwotę brutto 1 801 468,21 zł

- w lutym 2002 r. przyjąć W. faktury VAT wystawione przez (...) H. J. z siedzibą w C. ul. (...) o łącznej wartości brutto 5 070 253,14 zł w ilości 16 faktur VAT

- polecił nieustalonej osobie wystawić faktury w imieniu P. E. S. (1) z siedzibą w O. ul. (...) towarów o łącznej wartości netto 64 477 626 zł oraz podatek VAT w kwocie 14 185 076, 92 zł, dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W.,

- w 2000r. polecił A. P. (1) i M. M. (1) wystawić faktury w imieniu (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...) towarów o łącznej wartości netto 17 100 692, 98 zł i podatek VAT w kwocie 3 762 152, 47 zł, dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W.,

- w okresie od stycznia 2001 do grudnia 2001 polecił M. M. (1) i A. P. (1) wystawić 502 faktury VAT w imieniu (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...)/ dla (...) Sp. z o.o. dotyczących sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw na łączną kwotę brutto 75 373 974 zł

- w okresie od stycznia 2002 do marca 2002 polecił M. M. (1) wystawić 28 faktury VAT w imieniu (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...)/ dla (...) Sp. z o.o. dotyczących sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw na łączną kwotę brutto 1 357 385,35zł

- w okresie od 14 lipca 2000 r. do dnia 23 grudnia 2000 r. polecił M. M. (1) w ramach prowadzonej działalności jako (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...) wystawić 28 faktur dotyczących sprzedaży paliw o raz komponentów do produkcji o łącznej wartości netto 3 385 450,31 zł i podatek VAT w kwocie 744 799, 07 zł, na rzecz P. E. S. (1) z siedzibą w O.

- okresie od 10 kwietnia 2000 r. do dnia 25 listopada 2000 r. polecił przyjąć M. M. (1) 11 faktur na łączną kwotę 3 344 437,20 zł netto i podatek VAT w kwocie 735 776, 18 zł, wystawione w sposób nierzetelny przez osobę działającą w imieniu P. E. S. (1) z siedzibą w O.,

-w październiku 2001 polecił M. M. (1) przyjąć 3 faktury od spółki (...) SA dot. sprzedaży paliw płynnych na łączną kwotę brutto 1 028 094,00 zł

-We wrześniu i październiku 2001 r polecił wystawić M. M. (1) i A. P. (1) dla spółki (...) S.A. 16 faktur sprzedaży paliw płynnych na łączną wartość brutto 2 674 801 , 20 zł

- polecił A. P. (1) wystawić faktury w imieniu (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. przy ul. (...) towarów o łącznej wartości netto 81 238 559, 92 zł i podatek VAT w kwocie 17 872 483, 24 zł, dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W.,

-w styczniu 2001 polecił A. P. (1) wystawić faktury w imieniu (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. przy ul. (...) towarów o łącznej wartości brutto

808 471,60 zł w ilości 3 faktur dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W.,

- W styczniu i w październiku 2000 r polecił A. P. (1) w imieniu (...) sp.z o.o. wystawić trzy faktury dot. Sprzedaży paliw płynnych dla spółki (...) S.A. o oznaczeniach:

1 (...) Z dnia 30.10.00

2 (...) Z dnia 31.10.00

3 (...) Z dnia 28.01.00 na łączną kwotę brutto 2 889 460,20 zł

- w 2000r. polecił S. B. (1) wystawić faktury w imieniu G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...) dla (...) sp. z o.o. towarów o łącznej wartości netto 23 212 463, 20 zł i podatek VAT 5 106 741, 91 zł., dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W.,

- od stycznia do grudnia 2001 polecił S. B. (1) w imieniu G.-P. B. (...) z siedzibą we W. ul. (...)wystawić dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W. 363 faktury VAT faktur sprzedaży towarów o łącznej wartości brutto 83 214 509,33 zł

- od stycznia 2002 r. do marca 2002r polecił S. B. (1) w imieniu G.-P. B. (...) z siedzibą we W. ul. (...) wystawić dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i (...) faktur VAT na łączną kwotę brutto 3 352 339,16 zł

-w okresie od 01 do 26 czerwca 2000 wspólnie ze S. K. (1) prezesem zarządu (...) wystawiał dla firmy (...) faktury VAT na sprzedaż komponentu o wartości 1.588 428,50zł oraz podatek VAT w kwocie 349 454,27 zł,

-w okresie od 31.07.2000 do 28.12.00 wspólnie ze S. K. (1) wystawił dla (...) sp. z o.o. 11 faktur VAT na sprzedaż towarów o łącznej wartości netto 3 117 715, 54 zł i podatek VAT w kwocie 685 897, 42 zł, po czym , w dniu 02.01.2001 r. wystawił faktury korygujące do tych faktur na łączną kwotę brutto 3 166 175,17 zł, wskazując za przyczynę korekty rzekomy zwrot towaru.

- w okresie od 9.05.2000 r. do 18.05 2000 r. przekazał S. K. (1) faktury VAT wystawione przez n/n osobę w imieniu (...) E. S. na towar w postaci oleju napędowego o łącznej wartości netto 1.301.995,50zł i podatek VAT w wysokości 286 439,01 zł tj. 1 588 434,51 zł,

- w okresie od 13 do 15 luty 2001 pośredniczył w wystawianiu faktur z (...) sp. z o.o. do (...) sp. z o.o. 2 faktury VAT na łączną kwotę brutto 123 671,40 zł,

przy czym faktury te odzwierciedlały nie mające miejsca przepływy towarów w postaci paliw płynnych oraz ich komponentów, narażając tym Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT i akcyzowego w wielkiej kwocie 42 182 894, 76 zł,

tj. o przest. z art. 62 § 2 kks, w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks,

XVI (IV). W okresie od stycznia 2000 r. do kwietnia 2002 r. w W., O., U. oraz innych miejscowościach województw: (...), (...), (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, polecił wystawić w sposób nierzetelny faktur kupna i sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw płynnych , potwierdzając w ich treści dokonywanie nie mających miejsca operacji handlowych, i tak:

- w okresie od 06.01.2000 do 25.11.2000 r. polecił M. W. (1) wystawienie faktur dla firmy (...) z siedzibą w O. ul. (...), - 316 faktur na kwotę 86 754 249, 07 zł netto i podatek VAT w kwocie 19 085 934, 79 zł,

- w okresie od 01.03.2000 r do 29.12.2000. r polecił M. W. (1) wystawienie faktur dla (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. przy ul. (...), - 81 faktur na łączną kwotę 51 238 216, 10 zł netto i podatek VAT w kwocie 11 272 407, 54 zł,

- w okresie od 10.07.2000 do 27.12.2000 r. polecił M. W. (1) wystawienie faktur dla (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...), - 76 faktur na łączną kwotę 26 410 471, 50 netto i podatek VAT w kwocie 5 810 303, 73 zł,

- w okresie od stycznia 2001 do grudnia 2001 polecił M. W. (1) wystawienie dla (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...), - 355 faktur VAT na łączną kwotę brutto 84 496 392,74 zł.

- W okresie od stycznia 2002 r. do marca 2002r. polecił M. W. (1) wystawienie dla (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...), - 25 faktur na łączną kwotę brutto 3 249 444,38 zł

- w okresie od 14.11.2000 r do 30.12.2000 roku polecił M. W. (1) wystawienie faktur dla G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...), - 97 faktur na łaczną kwotę 15 285 099, 55 zł netto i podatek VAT w kwocie 3 362 722, 07 zł,

- w okresie od stycznia 2001 do grudnia 2001 roku polecił M. W. (1) wystawienie dla G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...) - 591 faktur na łączną kwotę brutto 85 288 933,17 zł

- w okresie od stycznia 2002 r. do marca 2002r. polecił M. W. (1) wystawienie dla G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...) - 55 faktur na łączną kwotę brutto 8 093 657,15 zł

- w maju 2000 r. polecił M. W. (1) wystawienie 7 faktur dla PHU (...) z siedzibą w C. ul. (...) na łączną wartość netto 8 275 479 zł i podatek VAT na kwotę 1 820 605, 38 zł,

- w październiku 2000 r. polecił M. W. (1) wystawienie 9 faktur dla (...) S.A. z siedzibą w C. ul. (...) na łączną wartość netto 1 640 000 zł i podatku VAT w kwocie 360 800 zł,

- w lutym 2002 r. polecił M. W. (1) wystawienie 4 faktur VAT dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w O. na łączną kwotę brutto 1 801 468,21 zł

- w lutym 2002 r. przyjąć W. faktury VAT wystawione przez (...) H. J. z siedzibą w C. ul. (...) o łącznej wartości brutto 5 070 253,14 zł w ilości 16 faktur VAT

- polecił nieustalonej osobie wystawić faktury w imieniu P. E. S. (1) z siedzibą w O. ul. (...) towarów o łącznej wartości netto 64 477 626 zł oraz podatek VAT w kwocie 14 185 076, 92 zł, dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W.,

- w 2000r. polecił A. P. (1) i M. M. (1) wystawić faktury w imieniu (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...) towarów o łącznej wartości netto 17 100 692, 98 zł i podatek VAT w kwocie 3 762 152, 47 zł, dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W.,

- w okresie od stycznia 2001 do grudnia 2001 polecił M. M. (1) i A. P. (1) wystawić 502 faktury VAT w imieniu (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...)/ dla (...) Sp. z o.o. dotyczących sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw na łączną kwotę brutto 75 373 974 zł

- w okresie od stycznia 2002 do marca 2002 polecił M. M. (1) wystawić 28 faktury VAT w imieniu (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...)/ dla (...) Sp. z o.o. dotyczących sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw na łączną kwotę brutto 1 357 385,35zł

- w okresie od 14 lipca 2000 r. do dnia 23 grudnia 2000 r. polecił M. M. (1) w ramach prowadzonej działalności jako (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...) wystawić 28 faktur dotyczących sprzedaży paliw o raz komponentów do produkcji o łącznej wartości netto 3 385 450,31 zł i podatek VAT w kwocie 744 799, 07 zł, na rzecz P. E. S. (1) z siedzibą w O.

- okresie od 10 kwietnia 2000 r. do dnia 25 listopada 2000 r. polecił przyjąć M. M. (1) 11 faktur na łączną kwotę 3 344 437,20 zł netto i podatek VAT w kwocie 735 776, 18 zł, wystawione w sposób nierzetelny przez osobę działającą w imieniu P. E. S. (1) z siedzibą w O.,

-w październiku 2001 polecił M. M. (1) przyjąć 3 faktury od spółki (...) SA dot. sprzedaży paliw płynnych na łączną kwotę brutto 1 028 094,00 zł

-We wrześniu i październiku 2001 r polecił wystawić M. M. (1) i A. P. (1) dla spółki (...) S.A. 16 faktur sprzedaży paliw płynnych na łączną wartość brutto 2 674 801 , 20

- polecił A. P. (1) wystawić faktury w imieniu (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. przy ul. (...) towarów o łącznej wartości netto 81 238 559, 92 zł i podatek VAT w kwocie 17 872 483, 24 zł, dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W.,

-w styczniu 2001 polecił A. P. (1) wystawić faktury w imieniu (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. przy ul. (...) towarów o łącznej wartości brutto

808 471,6 zł w ilości 3 faktur dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W.,

- W styczniu i w październiku 2000 r polecił A. P. (1) w imieniu (...) sp.z o.o. wystawić trzy faktury dot. Sprzedaży paliw płynnych dla spółki (...) S.A. o oznaczeniach:

1 (...) Z dnia 30.10.00

2 (...) Z dnia 31.10.00

3 (...) Z dnia 28.01.00 na łączną kwotę brutto 2 889 460,20 zł

- w 2000r. polecił S. B. (1) wystawić faktury w imieniu G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...) dla (...) sp. z o.o. towarów o łącznej wartości netto 23 212 463, 20 zł i podatek VAT 5 106 741, 91 zł., dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W.,

- od stycznia do grudnia 2001 polecił S. B. (1) w imieniu G.-P. B. (...) z siedzibą we W. ul. (...)wystawić dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W. 363 faktury VAT faktur sprzedaży towarów o łącznej wartości brutto 83 214 509,33 zł

- od stycznia 2002 r. do marca 2002r polecił S. B. (1) w imieniu G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...) wystawić dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i (...) faktur VAT na łączną kwotę brutto 3 352 339,16 zł

-w okresie od 01 do 26 czerwca 2000 wspólnie ze S. K. (1) prezesem zarządu (...) wystawiał dla firmy (...) faktury VAT na sprzedaż komponentu o wartości 1.588 428,50zł oraz podatek VAT w kwocie 349 454,27 zł,

-w okresie od 31.07.2000 do 28.12.00 wspólnie ze S. K. (1) wystawił dla (...) sp. z o.o. 11 faktur VAT na sprzedaż towarów o łącznej wartości netto 3 117 715, 54 zł i podatek VAT w kwocie 685 897, 42 zł, po czym , w dniu 02.01.2001 r. wystawił faktury korygujące do tych faktur na łączną kwotę brutto 3 166 175,17 zł, wskazując za przyczynę korekty rzekomy zwrot towaru.

- w okresie od 9.05.2000 r. do 18.05 2000 r. przekazał S. K. (1) faktury VAT wystawione przez n/n osobę w imieniu (...) E. S. na towar w postaci oleju napędowego o łącznej wartości netto 1.301.995,50zł i podatek VAT w wysokości 286 439,01 zł tj. brutto 1 588 434,51 zł,

- w okresie od 13 do 15 luty 2001 pośredniczył w wystawianiu faktur z (...) sp. z o.o. do (...) sp. z o.o. 2 faktury VAT na łączną kwotę brutto 123 671,40 zł

przy czym faktury te odzwierciedlały nie mające miejsca przepływy towarów w postaci paliw płynnych oraz ich komponentów, narażając tym Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT i akcyzowego w wielkiej kwocie nie mniejszej niż 56 723 906, 34 zł

tj. o czyn z art. 271 § 1 i 3 kk art. 273 kk, art. art. 585 ksh w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk ,

XVII (V). w okresie od stycznia 2000 r. do kwietnia 2002 r., daty bliżej nieustalonej, we W., O., U. oraz innych miejscowościach województw: (...), (...) i (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. W. (1), M. K. (1), E. S. (1), A. G. (1), S. B. (1) oraz innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykorzystując działalność podmiotów gospodarczych: (...) sp. z o.o. z siedzibą we W., R. E. K. (1) z siedzibą we W., G. S. (...) z siedzibą we W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W., P. E. S. (1) z siedzibą w O., (...) S.A. z siedzibą w C., PHU (...) z siedzibą w C. , dokonywał mieszania komponentów do produkcji paliw płynnych oraz dalszej ich sprzedaży jako pełnowartościowy produkt, uchylając się od opodatkowania podatkiem akcyzowym określonym w Ustawie o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dnia 08 stycznia 1993 r (Dz. U. z 1993 roku nr 11, poz. 50 ze zmianami), przez co narazili Skarb Państwa na stratę należności z tytułu tego podatku na łączną kwotę nie mniejszą niż 56 723 906, 34 zł:

1. w spółce (...) na kwotę co najmniej 11 278 869,35 zł,

2. w spółce (...) na kwotę co najmniej 25 816 891,16 zł,

3. w PHU (...) na kwotę co najmniej 4 390 134, 25 zł,

4. w spółce (...) na kwotę co najmniej 697 000 zł,

5. w spółce (...) na kwotę co najmniej 14 541 012,34

tj. o przest. z art. 54 § 1 kks, w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks ,

XVIII (VI) W okresie od marca 2000 r. do marca 2002r. we W., S. woj. (...) w warunkach czynu ciągłego kierował działaniem uprawnionych przedstawicieli podmiotów (...) sp. z o.o. z/s w uboczy oraz (...) E. K. z/s we W., wydając polecenia dotyczące rozmieszczania, przekazywania, przyjmowania środków pieniężnych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych polegających na uchylaniu się od opodatkowania podatkiem akcyzowym z tytułu produkcji paliw płynnych udaremniając w ten sposób stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia i tak:

Właścicielowi firmy (...) sp. z o.o. z/s w U. M. W. polecił

- w okresie od 20.08.01 do 04.01.02 z rachunku nr (...) w (...) Bank (...)/W. przekazać środki płatnicze pochodzące w 95% tytułem rzekomej zapłaty za towar lub spłaty zobowiązań od firmy (...). K. w kwocie około 872.000 zł do firm (...), K., (...).

-w okresie od 01.03.2000 r. do 02.11.2000 r. z rachunku nr (...)/ w Banku (...) w S., środki płatnicze pochodzące od firm: (...) , (...) sp. z o.o. , (...) E. K. tytułem rzekomej przedpłaty, zapłata za towar, zapłaty za paliwo, wypłacić łącznie w kwocie 50.500 zł,

- w okresie od 04.12.2000 r. do 02.07.2001 r. z rachunku bankowego o numerze: (...)- (...)- (...)-12 należącego do firmy (...) Sp. z o.o. w banku (...) we W. pl. (...) środki płatnicze pochodzące głównie z firmy (...) tytułem rzekomej ”spłaty zobowiązań” lub tytułem „za towar”, wypłacić łącznie w kwocie 218.900 zł, w dniu 15.01.2001r. przekazać na rzecz spółki (...). (...) 30.000 zł tytułem rzekomej zapłaty za towar

M. M. (1) pełnomocnikowi firmy (...) polecił:

-W dniu 01.10.2001 r. przekazać z rachunku nr (...) prowadzonego przez (...) Bank (...)/W. na konto firmy (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. ul. (...) kwotę 81.000 , tytułem rzekomej zapłaty za paliwo, w okresie od 18.07.2001 do 10.01.2002 r. wypłacić gotówką 554.700

-Od 28.06.2001 do 12.10.2001 przekazać z rachunku bankowego nr (...)- (...) w ramach pakietu (...) w Banku (...) SA III Oddział we W. tytułem przelewu spłata zobowiązań , rzekomej zapłaty za towar do M. sp. z o.o łącznie kwotę 846.100 zł, od 18.06.2001 do 28.03.2002r. wypłacić gotówką 4 640 050 zł.

- od 14.12.2000 do 07.06.01 umożliwić dokonanie wypłat poprzez realizację wystawionych przez siebie czeków A. K. (1) z rachunku nr (...) w (...) BANK SA I Oddział we W. na kwotę 2.334.000 zł, w okresie Od 06.07.00 Do 20.06.01r. pobrać z ww rachunku w kasie środki płatnicze na kwotę 3.701.900zł , od 20.10.00 do 19.06.01 przekazać z ww rachunku do (...) sp. z o.o. tytułem rzekomej zapłaty za towar kwotę w wysokości 510.000 zł,

- w okresie od 04.08.2000 r. do 05.06.2001r. umożliwić dokonanie wypłat poprzez realizację wystawionych przez siebie czeków A. K. (1) w kwocie 1.142.000 zł z rachunku bankowego nr (...) (...) prowadzonego przez BANK (...) o/W., w okresie od 16.07.1998 r. do 11.06.2001 r. wypłacić z tego rachunku gotówką z tytułu realizacji czeków kwotę w wysokości 3.352.835 zł, w okresie od 17.08.2000 r. do 12.10.2000r. przekazać na rzecz spółki (...) sp. z o.o. tytułem rzekomej zapłaty za towar kwotę w wysokości 174 000 zł, w dn. 09.08.2000r. przekazać na rzecz spółki (...). S. tytułem rzekomej zapłaty za towar kwotę pieniędzy w wysokości 30.000 zł,

- W okresie od 28.08.2000 do 19.09.2000 przekazać środki pieniężne w łącznej kwocie 148.000 zł na podstawie realizowanych przez C. S. czeków z rachunku bankowego nr (...) (...) prowadzonego przez BANK (...) o/W. dla firmy (...). K.

- w dniach 15.05.00, 30.10.00, 30.10.00 przekazać środki pieniężne w łącznej kwocie 31.000 zł na podstawie zrealizowanego czeku i wypłaty gotówki z przez E. K. (1) rachunku bankowego nr (...) (...) prowadzonego przez BANK (...) o/W. dla firmy (...). K.

- w okresie od 17 sierpnia 2000 r. do 25 września 2000 r. z rachunku bankowego nr (...) (...) prowadzonego przez BANK (...) o/W. , przekazać do firmy (...) sp. z o.o. 350.000 zł tytułem zapłaty : „za (...) sp. z o.o.”.

p rzy czym pobierane z rachunków środki płatnicze przekazywali A. K. (1) oraz innym członkom grupy

tj. o czyn z art. 299 § 1kk w zw. art. 12 kk

XIX (VII) W okresie od sierpnia 2000 do lipca 2001 we W. woj. (...), działając jako prezes Zarządu firmy (...) sp. z o.o., wobec wydanej w 2000 roku przez Urząd Kontroli Skarbowej we W. decyzji naliczającej na rzecz Skarbu Państwa zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za rok 1998 r. w wysokości 374 656,02 zł i za rok 1999 w kwocie 32 514 915,60 zł oraz wobec zablokowania przez organy kontroli skarbowej konta bankowego należącego do firmy (...) sp. z o.o., w celu udaremnienia wykonania wydanej decyzji skarbowej, ukrywał, zbywał składniki majątkowe spółki (...) sp. z o.o. w ten sposób, że:

W dniu 24.07.2001 r. przerejestrował zarejestrowaną od 17.11.1998r. na firmę (...) sp. z o.o. przyczepę marki Z. (...) o numerze rejestracyjnym (...) - na P. A.

W dniu 30.11.2000 zbył zarejestrowany od 22.10.1999r. na firmę (...) sp. z o.o. ciągnik marki V. o numerze rejestracyjnym (...) – do firmy (...) z/s we W. ul. (...) zgodnie z fakturą VAT z dnia 30.11.2000 nr (...), następnie zgodnie z aktem notarialnym Rep(...) nr (...) pojazd został wniesiony aportem przez E. K. (1) do (...) sp. z o.o., przy czym w dniu 10.08.2001 przerejestrowany na firmę (...) sp. z o.o. (akt notarialny – zmiana nazwy z (...) sp. z o.o. na E. sp. zo.o. )

W dniu 30.11.2000 zbył zarejestrowany na firmę (...) sp. z o.o. ciągnik marki I. o numerze rejestracyjnym (...) - do firmy (...). K. zgodnie z fakturą VAT nr (...) z dn. 30.11.2000, następnie zgodnie z aktem notarialnym Rep. (...) nr (...) z dn. 19.06.01 pojazd ten został wniesiony aportem przez E. K. do (...) sp. z o.o., po czym w dniu 10.08.2001 został przerejestrowany na firmę (...) sp. z o.o.

W dniu 01.04.2001 r. zbył zarejestrowaną od dn. 15.01.1999 na firmę (...) sp. z o.o. przyczepę marki Z. (...) o numerze rejestracyjnym (...) - do firmy (...) sp. z o.o. zgodnie z fakturą VAT nr (...) z dn. 01.04.2001 r. , po czym pojazd ten został sprzedany do firmy (...) sp. z o.o. z/s we W. zgodnie z fakturą VAT nr nr (...) z dn. 21.06.2001r., w dn. 10.08.2001 został przerejestrowany na firmę (...) sp. z o.o. zgodnie z aktem notarialnym rep. (...) nr (...)

W dniu 30.11.2000 zbył zarejestrowaną od dn. 17.11.1998 na firmę (...) sp. z o.o. naczepę marki K. (...) o numerze rejestracyjnym (...) - firmie (...) z/s we W. ul. (...) zgodnie z fakturą z dn. 30.11.00 nr (...), po czym naczepa ta została przerejestrowana na firmę (...) sp. z o.o. (akt notarialny)

W dniu 10.06.2000 r. zbył do firmy (...). K. samochód osobowy marki A. (...) nr rej. (...) zgodnie z fakturą nr (...) z dn. 10.06.00

W dniu 24.08.2000r. zbył zarejestrowaną od dnia 07.04.2000r. na firmę (...) sp. z o.o. naczepę marki K. o numerze rejestracyjnym (...) do firmy (...) zgodnie z fakturą nr (...), która to w dn. 01.08.2001r. sprzedano do firmy (...) sp. z o.o. zgodnie z fakturą VAT nr (...) z dn. 27.06.2001r.

W dniu 24.11.2000r. zbył zarejestrowany od 12.05.2000r. na firmę (...) sp. z o.o. pojazd marki d. (...) o numerze rejestracyjnym (...) - do firmy (...) sp. z o.o. zgodnie z fakturą VAT nr (...) z dn. 24.11.2000, po czym pojazd ten został sprzedany M. P. zgodnie z fakturą VAT nr (...) z dn. 1/04/2002.

W dniu 30.11.2000 zbył zarejestrowany od 20.11.1998r. na firmę (...) sp. z o.o. pojazd marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...) - do firmy (...). K. zgodnie z fakturą nr (...) z dn. 30.11.2000, po czym pojazd ten został sprzedany do firmy (...) sp. z o.o. z/s we W. Pl. (...) zgodnie z fakturą nr (...) z dn. 28.08.2001r.

W dniu 21.12.2000r. zbył zarejestrowany na firmę (...) sp. z o.o. samochód ciężarowy marki M. o numerze rejestracyjnym (...), do firmy (...) sp. z o.o. zgodnie z fakturą VAT nr (...) z dn. 01.04.2001r., po czym w dniu 30.07.2001r. pojazd ten został sprzedany do firmy (...) sp. z o.o. zgodnie z fakturą VAT nr (...) z dn. 06.06.2001r.

W dniu 20.03.2001 r. przerejestrował zarejestrowany od 17.11.1998r. na firmę (...) sp. z o.o. pojazd marki v. o numerze rejestracyjnym (...) - w Urzędzie Miasta i Gminy K. na numer (...)

W dniu 20.03.2001 r. przerejestrował zarejestrowany od dn. 17.11.1998r.. na firmę (...) sp. z o.o. ciągnik marki I. o numerze rejestracyjnym (...) - w Starostwie Powiatowym O. na numer (...)

przy czym zapłata za te pojazdy nie została uregulowana

tj. o przestępstwo z art. 300 § 2 kk

XX (VIII) w okresie od 21 lutego 2000 do 25 września 2000 r. w O., działając wspólnie i w porozumieniu z M. O., R. P., E. S. (1), A. J. i innymi osobami, z góry powziętym zamiarem, w ramach czynu ciągłego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kierował poświadczaniem nieprawdy na deklaracjach dla podatku od towarów i usług VAT 7 w zakresie podatku VAT naliczonego, podatku VAT należnego oraz rozliczenia w postaci różnicy między tymi podatkami, które to deklaracje składane były przez E. S. w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w O. , w ten sposób, że:

w dniu 21.02.2000 r. na deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za styczeń 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 283 430 zł , podatek VAT należny w kwocie 287 157 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 3 727 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na korygującej deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za styczeń 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 283 430 zł , podatek VAT należny w kwocie 1 194 423 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 910 993 zł,

w dniu 20.03.2000 r. na deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za luty 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 271 745 zł, podatek VAT należny w kwocie 274 749 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 3 004 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na korygującej deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za luty 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 271 745 zł, podatek VAT należny w kwocie 5 165 055 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 4 893 310 zł,

w dniu 21.04.2000 r. na deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za marzec 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 259 672 zł , podatek VAT należny w kwocie 262 380 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 2 708 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na korygującej deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za marzec 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 259 672 zł , podatek VAT należny w kwocie 823 356 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 563 684 zł,

w dniu 19.05.2000 r. na deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za kwiecień 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 202 766 zł , podatek VAT należny w kwocie 205 163 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 2 397zł,

w dniu 21.08.2000 r. na korygującej deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za kwiecień 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 202 766 zł , podatek VAT należny w kwocie 1 943 115 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 1 740 349 zł,

w dniu 21.06.2000 r. na deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za maj 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 196 996 zł , podatek VAT należny w kwocie 199 580 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 2 584 zł.,

w dniu 21.08.2000 r. na korygującej deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za maj 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 196 996 zł , podatek VAT należny w kwocie 495 018 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 298 022 zł,

w dniu 21.07.2000 r. na deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za czerwiec 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 224 955 zł , podatek VAT należny w kwocie 227 605 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 2 650 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na korygującej deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za czerwiec 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 5 015 655 zł , podatek VAT należny w kwocie 5 032 351zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 16 696 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za lipiec 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 4 125 695 zł , podatek VAT należny w kwocie 4 138 294 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 12 599 zł,

w dniu 25.09.2000 r. na deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za sierpień 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 624 452 zł , podatek VAT należny w kwocie 626 471 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 2 019 zł,

tj. o czyn z art. 271 § 3 kk w zw. z art. 12 kk

XXI (IX) w okresie od 21 lutego 2000 do 25 września 2000 r. w O., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, z góry powziętym zamiarem, w ramach czynu ciągłego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poświadczał nieprawdę na deklaracjach na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 w zakresie przychodu, kosztów uzyskania przychodu, dochodu oraz deklarowanej zaliczki do wpłaty, które to deklaracje składane były w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w O. , w ten sposób, że:

w dniu 21.02.2000 r. na deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za styczeń 2000 r. wykazując przychód w wysokości 1 305 260,70 zł , koszt uzyskania przychodu w kwocie 1 290 332,58 zł, dochód w wysokości 14 928,12 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 2 400,10 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na korygującej deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za styczeń 2000 r. wykazując przychód w wysokości 5 429 198,11 zł , koszt uzyskania przychodu w kwocie 4 524 333,76 zł, dochód w wysokości 904 864,35 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 351 361,20 zł,

w dniu 20.03.2000 r. na deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za luty 2000 r. wykazując przychód w wysokości 2 554 122,10 zł , koszt uzyskania przychodu w kwocie 2 528 362,52 zł, dochód w wysokości 25 759,58 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 2 058,10 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na korygującej deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za luty 2000 r. wykazując przychód w wysokości 28 906 721,21 zł , koszt uzyskania przychodu w kwocie 25 867 536,58 zł, dochód w wysokości 3 039 184,63 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 853 728,40 zł,

w dniu 21.04.2000 r. na deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za marzec 2000 r. wykazując przychód w wysokości 3 746 760,66 zł , koszt uzyskania przychodu w kwocie 3 709 625,21 zł, dochód w wysokości 37 135,45 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 2 161,30 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na korygującej deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za marzec 2000 r. wykazując przychód w wysokości 32 649 252,49 zł , koszt uzyskania przychodu w kwocie 32 213 048,94 zł, dochód w wysokości 436 203,55 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 0,00 zł,

w dniu 19.05.2000 r. na deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za kwiecień 2000 r. wykazując przychód w wysokości 4 679 323,40 zł, koszt uzyskania przychodu w kwocie 4 634 647,59 zł, dochód w wysokości 44 675,81 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 2 746,10 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na korygującej deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za kwiecień 2000 r. wykazując przychód w wysokości 41 481 594,85 zł, koszt uzyskania przychodu w kwocie 39 645 397,66 zł, dochód w wysokości 1 836 197,19 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 0,00 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za maj 2000 r. wykazując przychód w wysokości 43 731 679,66 zł, koszt uzyskania przychodu w kwocie 43 165 881,78 zł, dochód w wysokości 565 797,88 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 0,00 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za czerwiec 2000 r. wykazując przychód w wysokości 66 606 007,09 zł, koszt uzyskania przychodu w kwocie 65 964 314,51 zł, dochód w wysokości 641 692,58 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 0,00 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za lipiec 2000 r. wykazując przychód w wysokości 85 416 437,15 zł, koszt uzyskania przychodu w kwocie 84 717 476,61 zł, dochód w wysokości 698 960,54 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 0,00 zł,

w dniu 25.09.2000 r. na deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za sierpień 2000 r. wykazując przychód w wysokości 88 264 033,43 zł, koszt uzyskania przychodu w kwocie 87 555 897,73 zł, dochód w wysokości 708 135,70 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 0,00 zł,

tj. o czyn z art. 271 § 3 kk w zw. z art. 12 kk

XXII (X) W styczniu 2000r. we W. polecił M. W. (1) działającemu jako Prezes Zarządu (...) sp. z o.o. w celu uzyskania koncesji na obrót paliwami poświadczyć nieprawdę we wniosku o udzielenie koncesji skierowanym do Urzędu Regulacji Energetyki w piśmie z dn. 15.01.2000r. potwierdzając w nim nieprawdziwą w swej treści informację, że spółka otrzymała przyrzeczenie kredytu kupieckiego w wysokości 1 500 000 zł od firmy (...) sp. z o.o. z chwilą uzyskania koncesji, doprowadzając w ten sposób (...) do przyznania koncesji na obrót paliw płynnych, którym to dokumentem posługiwał się do kwietnia 2002 r.,

tj. o czyn z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 271 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, w zw. z art. 11 § 2 kk,

XXIII (XI). W lutym - marcu 2002 r., daty bliżej nieustalonej we W., działając na polecenie B. L., ukrył dokumentację handlową i księgową (...) sp. z o.o. dotyczącą obrotu paliwami płynnymi i komponentami do produkcji paliw, którymi to dokumentami A. K. (1) nie miał prawa wyłącznie rozporządzać,

tj. o przest. z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 276 kk ,

Nadto oskarżyciel publiczny zarzucił J. P. m.in.;

XXIV (I). W okresie od czerwca 2001 r. do kwietnia 2002 r,. w O., W. oraz C., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami z polecenia B. L., w warunkach czynu ciągłego, jako prezes zarządu (...) Sp. z o.o. z siedzibą w O. przy ul. (...), będąc z tego tytułu uprawnionym do wystawiania faktur VAT, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przyjął i wprowadził do ewidencji zakupów faktury dotyczące zakupu paliw i komponentów do produkcji paliw od podmiotów: PHU (...), S. H. J. (1), (...) s.c., S. A. F. L. (1), (...), A. I. S., (...) Sp. z o.o. , (...) Zakłady (...), według zestawień:

2001 zakup od (...)

Faktura nr (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 248 906,84 zł

Faktura nr (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 250 683,16 zł

Faktura nr (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 250 905,20 zł

Faktura nr (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 248 906,84 zł

Faktura nr (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 247 241,54 zł

Faktura nr (...) dnia 31.07.01 Na kwotę 247 685,62 zł

Faktura nr (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 248 684,80 zł

Faktura nr (...) dnia 1.08.01 Na kwotę 351 360,00 zł

81 252,00 zł

Faktura nr (...) dnia 2.08.01 Na kwotę 351 360,00 zł

Faktura nr (...) dnia 3.08.01 Na kwotę 417 240,00 zł

81 252,00 zł

Faktura nr (...) dnia 4.08.01 Na kwotę 351 360,00 zł

Faktura nr (...) dnia 6.08.01 Na kwotę 417 240,00 zł

81 252,00 zł

Faktura nr (...) dnia 7.08.01 Na kwotę 351 360,00 zł

Faktura nr (...) dnia 8.08.01 Na kwotę 351 360,00 zł

81 252,00 zł

Faktura nr (...) dnia 9.08.01 Na kwotę 417 240,00 zł

Faktura nr (...) dnia 10.08.01 Na kwotę 417 240,00 zł

81 252,00 zł

Faktura nr (...) dnia 11.08.01 Na kwotę 351 360,00 zł

Faktura nr (...) dnia 13.08.01 Na kwotę 351 360,00 zł

81 252,00 zł

Faktura nr (...) dnia 14.08.01 Na kwotę 351 360,00 zł

Faktura nr (...) dnia 16.08.01 Na kwotę 351 360,00 zł

81 252,00 zł

Faktura nr (...) dnia 17.08.01 Na kwotę 285 480,00 zł

Faktura nr (...) dnia 18.08.01 Na kwotę 417 240,00 zł

81 252,00 zł

Faktura nr (...) dnia 20.08.01 Na kwotę 417 240,00 zł

Faktura nr (...) dnia 21.08.01 Na kwotę 351 360,00 zł

81 252,00 zł

Faktura nr (...) dnia 22.08.01 Na kwotę 329 400,00 zł

Faktura nr (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 307 440,00 zł

162 504,00 zł

Faktura nr (...) dnia 24.08.01 Na kwotę 263 520,00 zł

Faktura nr (...) dnia 27.08.01 Na kwotę 263 520,00 zł

162 504,00 zł

Faktura nr (...) dnia 28.08.01 Na kwotę 199 836,00 zł

Faktura nr (...) dnia 29.08.01 Na kwotę 53 289,60 zł

162 504,00 zł

197 640,00 zł

Faktura nr (...) dnia 30.08.01 Na kwotę 133 224,00 zł

162 504,00 zł

65 880,00 zł

Faktura nr (...) dnia 31.08.01 Na kwotę 329 400,00 zł

Faktura nr (...) dnia 20.09.01 Na kwotę 562 176,00 zł

85 095,00 zł

Faktura nr (...) dnia 21.09.01 Na kwotę 341 478,00 zł

86 467,50 zł

Faktura nr (...) dnia 22.09.01 Na kwotę 270 108,00 zł

167 445,00 zł

Faktura nr (...) dnia 24.09.01 Na kwotę 335 988,00 zł

87 840,00 zł

Faktura nr (...) dnia 25.09.01 Na kwotę 345 870,00 zł

175 680,00 zł

Faktura nr (...) dnia 26.09.01 Na kwotę 346 968,00 zł

175 680,00 zł

Faktura nr (...) dnia 27.09.01 Na kwotę 344 772,00 zł

175 680,00 zł

Faktura nr (...) dnia 28.09.01 Na kwotę 342 576,00 zł

85 095,00 zł

Faktura nr (...) dnia 29.09.01 Na kwotę 338 184,00 zł

113 917,50 zł

Faktura nr (...) dnia 16.10.01 Na kwotę 50 181,04 zł

Faktura nr (...) dnia 15.10.01 Na kwotę 115 460,80 zł

Faktura nr (...) dnia 12.10.01 Na kwotę 115 460,80 zł

Faktura nr (...) dnia 11.10.01 Na kwotę 115 460,80 zł

Faktura nr (...) dnia 9.10.01 Na kwotę 50 181,04 zł

Faktura nr (...) dnia 8.10.01 Na kwotę 115 460,80 zł

Faktura nr (...) dnia 5.10.01 Na kwotę 115 460,80 zł

Faktura nr (...) dnia 3.10.01 Na kwotę 115 480,80 zł

Faktura nr (...) dnia 15.10.01 Na kwotę 203 361,80 zł

Faktura nr (...) dnia 17.10.01 Na kwotę 164 748,80 zł

Faktura nr (...) dnia 19.10.01 Na kwotę 203 104,38 zł

Faktura nr (...) dnia 22.10.01 Na kwotę 212 114,08 zł

Faktura nr (...) dnia 23.10.01 Na kwotę 170 780,48 zł

Faktura nr (...) dnia 26.10.01 Na kwotę 159 615,04 zł

Faktura nr (...) dnia 15.10.01 Na kwotę 136 188,60 zł

Faktura nr (...) dnia 17.10.01 Na kwotę 138 421,20 zł

Faktura nr (...) dnia 19.10.01 Na kwotę 69 210,60 zł

Faktura nr (...) dnia 23.10.01 Na kwotę 71 889,72 zł

Faktura nr (...) dnia 26.10.01 Na kwotę 140 207,28 zł

Faktura nr (...) dnia 30.10.01 Na kwotę 207 829,44 zł

Faktura nr (...) dnia 31.10.01 Na kwotę 191 335,04 zł

Faktura nr (...) dnia 22.10.01 Na kwotę 64 745,40 zł

Faktura nr (...) dnia 30.10.01 Na kwotę 136 188,60 zł

Faktura nr (...) dnia 31.10.01 Na kwotę 139 984,02 zł

Faktura nr (...) dnia 5.11.01 Na kwotę 184 737,28 zł

Faktura nr (...) dnia 6.11.01 Na kwotę 182 294,84 zł

Faktura nr (...) dnia 7.11.01 Na kwotę 173 191,20 zł

Faktura nr (...) dnia 8.11.01 Na kwotę 175 855,68 zł

Faktura nr (...) dnia 9.11.01 Na kwotę 184 737,28 zł

Faktura nr (...) dnia 12.11.01 Na kwotę 173 857,32 zł

Faktura nr (...) dnia 13.11.01 Na kwotę 175 411,60 zł

Faktura nr (...) dnia 14.11.01 Na kwotę 175 411,60 zł

Faktura nr (...) Z dnia 15.11.01 Na kwotę 173 191,20 zł

Faktura nr (...) Z dnia 16.11.01 Na kwotę 182 072,80 zł

Faktura nr (...) dnia 17.11.01 Na kwotę 186 513,60 zł

Faktura nr (...) Z dnia 19.11.01 Na kwotę 202 056,40 zł

Faktura nr (...) dnia 20.11.01 Na kwotę 173 857,32 zł

Faktura nr (...) dnia 21.11.01 Na kwotę 175 411,60 zł

Faktura nr (...) dnia 22.11.01 Na kwotę 188 734,00 zł

Faktura nr (...) dnia 23.11.01 Na kwotę 175 411,60 zł

Faktura nr (...) dnia 24.11.01 Na kwotę 173 191,20 zł

Faktura nr (...) dnia 26.11.01 Na kwotę 175 855,68 zł

Faktura nr (...) dnia 27.11.01 Na kwotę 167 196,12 zł

Faktura nr (...) dnia 28.11.01 Na kwotę 188 734,00 zł

Faktura nr (...) dnia 29.11.01 Na kwotę 210 938,00 zł

Faktura nr (...) dnia 30.11.01 Na kwotę 204 276,80 zł

Faktura nr (...) dnia 8.11.01 Na kwotę 192 803,31 zł

Faktura nr (...) dnia 9.11.01 Na kwotę 190 202,88 zł

Faktura nr (...) dnia 10.11.01 Na kwotę 161 078,06 zł

Faktura nr (...) dnia 12.11.01 Na kwotę 195 032,25 zł

Faktura nr (...) dnia 13.11.01 Na kwotę 193 620,59 zł

Faktura nr (...) dnia 14.11.01 Na kwotę 198 028,94 zł

Faktura nr (...) dnia 27.11.01 Na kwotę 166 277,46 zł

Faktura nr (...) dnia 28.11.01 Na kwotę 142 627,64 zł

Faktura nr (...) dnia 30.11.01 Na kwotę 389 195,25 zł

Faktura nr (...) dnia 29.11.01 Na kwotę 343 264,69 zł

Faktura nr (...) dnia 3.12.01 Na kwotę 236 289,60 zł

Faktura nr (...) dnia 4.12.01 Na kwotę 76 860,00 zł

Faktura nr (...) dnia 5.12.01 Na kwotę 132 199,20 zł

Faktura nr (...) dnia 6.12.01 Na kwotę 169 970,00 zł

Faktura nr (...) dnia 7.12.01 Na kwotę 158 331,60 zł

Faktura nr (...) dnia 8.12.01 Na kwotę 243 602,28 zł

Faktura nr (...) dnia 10.12.01 Na kwotę 147 395,52 zł

Faktura nr (...) dnia 11.12.01 Na kwotę 152 182,80 zł

Faktura nr (...) dnia 12.12.01 Na kwotę 134 395,20 zł

Faktura nr (...) dnia 13.12.01 Na kwotę 147 351,60 zł

Faktura nr (...) dnia 14.12.01 Na kwotę 134 658,72 zł

Faktura nr (...) dnia 15.12.01 Na kwotę 182 268,00 zł

Faktura nr (...) dnia 17.12.01 Na kwotę 121 438,80 zł

Faktura nr (...) dnia 18.12.01 Na kwotę 127 551,00 zł

Faktura nr (...) dnia 19.12.01 Na kwotę 150 735,27 zł

Faktura nr (...) dnia 20.12.01 Na kwotę 164 815,90 zł

Faktura nr (...) dnia 21.12.01 Na kwotę 173 319,30 zł

Faktura nr (...) dnia 22.12.01 Na kwotę 175 070,00 zł

Faktura nr (...) dnia 27.12.01 Na kwotę 85 784,30 zł

Faktura nr (...) dnia 28.12.01 Na kwotę 129 051,60 zł

Faktura nr (...) dnia 29.12.01 Na kwotę 155 062,00 zł

Faktura nr (...) dnia 31.12.01 Na kwotę 126 050,40 zł

Faktura nr (...) dnia 31.12.01 Na kwotę 64 782,00 zł

Faktura nr (...) dnia 1.11.01 Na kwotę 144 770,08 zł

na łączną kwotę 28 862 862,32 zł

2002 r. zakup od (...)

Faktura VAT z dn. 25.01.2002 r. bez numeru na kwotę netto 630 660,00 zł + podatek VAT 138 745,20 zł łączna wartość brutto 769 405, 20

2001 r zakup od A. I. S.

Faktura nr (...) na kwotę 2 027 003,16 zł,

2001 zakup od (...) Sp. Z o.o. W.

Faktura nr (...) dnia 5.10.01 Na kwotę 60 560,80 zł

Faktura nr (...) dnia 10.10.01 Na kwotę 60 170,40 zł

Faktura nr (...) dnia 10.10.01 Na kwotę 61 313,78 zł

Faktura nr (...) dnia 12.10.01 Na kwotę 60 512,00 zł

Na łączną kwotę 242 556,98 zł

2001 zakup od (...) Zakładów (...)

Faktura nr (...) dnia 31.12.01 Na kwotę 845515,56 zł

326356,44 zł

Faktura nr (...) dnia 31.12.01 Na kwotę 1157905,78 zł

1091620,14 zł

125217,14 zł

na łączną kwotę 3 546 615,06

2001 zakup od S.

1 Faktura nr (...) Z dnia 4.01.01 Na kwotę 52 069,60 zł

2 Faktura nr (...) Z dnia 4.01.01 Na kwotę 16 338,24 zł

57 749,92 zł

13 176,00 zł

3 Faktura nr (...) Z dnia 8.01.01 Na kwotę 50 996,00 zł

4 Faktura nr (...) Z dnia 17.01.01 Na kwotę 48 312,00 zł

5 Faktura nr (...) Z dnia 13.08.01 Na kwotę 53 347,67 zł

6 Faktura nr (...) Z dnia 17.08.01 Na kwotę 37 319,80 zł

7 Faktura nr (...) Z dnia 24.08.01 Na kwotę 51 069,20 zł

8 Faktura nr (...) Z dnia 21.09.01 Na kwotę 51 147,77 zł

9 Faktura nr (...) Z dnia 5.10.01 Na kwotę 51 088,84 zł

10 Faktura nr (...) Z dnia 22.10.01 Na kwotę 52 493,18 zł

11 Faktura nr (...) Z dnia 5.11.01 Na kwotę 26 732,64 zł

Na łączną kwotę 561 840,86 zł

2001 zakup od (...) S.C.

1 Na kwotę (...) Z dnia 05.10.01 Na kwotę 483 870,30 zł

2 Na kwotę (...) Z dnia 05.10.01 Na kwotę 531 505,20 zł

3 Na kwotę (...) Z dnia 05.10.01 Na kwotę 499 414,32 zł

4 Na kwotę (...) Z dnia 05.10.01 Na kwotę 464 064,21 zł

5 Na kwotę (...) Z dnia 11.10.01 Na kwotę 1 043 795,40 zł

6 Na kwotę (...) Z dnia 24.10.01 Na kwotę 1 124 754,60 zł

na łączną kwotę 4 147 404,03 zł,

2001 zakup od S. A. F. L. (1)

1 Faktura nr (...) dnia 2.08.01 Na kwotę 508 971,19 zł,

2001 zakup od S. H. J. (1)

1 Faktura nr (...) dnia 13.06.01 Na kwotę 503 384,20 zł

2 Faktura nr (...) dnia 15.06.01 Na kwotę 508 698,52 zł

3 Faktura nr (...) dnia 18.06.01 Na kwotę 501 908,00 zł

4 Faktura nr (...) dnia 19.06.01 Na kwotę 516 965,24 zł

5 Faktura nr (...) dnia 18.06.01 Na kwotę 153 566,28 zł

6 Faktura nr (...) dnia 19.06.01 Na kwotę 148 691,16 zł

7 Faktura nr (...) dnia 20.06.01 Na kwotę 99 849,68 zł

8 Faktura nr (...) dnia 20.06.01 Na kwotę 222 381,60 zł

9 Faktura nr (...) dnia 21.06.01 Na kwotę 51 188,76 zł

10 Faktura nr (...) dnia 21.06.01 Na kwotę 294 117,60 zł

11 Faktura nr (...) dnia 22.06.01 Na kwotę 97 682,96 zł

12 Faktura nr (...) dnia 22.06.01 Na kwotę 147 058,80 zł

13 Faktura nr (...) dnia 23.06.01 Na kwotę 150 645,60 zł

14 Faktura nr (...) dnia 25.06.01 Na kwotę 151 128,72 zł

15 Faktura nr (...) dnia 25.06.01 Na kwotę 369 440,40 zł

16 Faktura nr (...) dnia 26.06.01 Na kwotę 102 377,52 zł

17 Faktura nr (...).01 Z dnia 26.06.01 Na kwotę 218 794,80 zł

18 Faktura nr (...) dnia 27.06.01 Na kwotę 51 188,76 zł

19 Faktura nr (...) dnia 27.06.01 Na kwotę 196 078,40 zł

20 Faktura nr (...) dnia 28.06.01 Na kwotę 97 809,35 zł

21 Faktura nr (...) dnia 28.06.01 Na kwotę 108 225,71 zł

22 Faktura nr (...) dnia 2.07.01 Na kwotę 160 318,98 zł

23 Faktura nr (...) dnia 3.07.01 Na kwotę 108 603,18 zł

24 Faktura nr (...) dnia 4.07.01 Na kwotę 209 448,99 zł

25 Faktura nr (...) dnia 5.07.01 Na kwotę 106 017,39 zł

26 Faktura nr (...) dnia 6.07.01 Na kwotę 103 431,60 zł

27 Faktura nr (...) dnia 9.07.01 Na kwotę 162 904,77 zł

28 Faktura nr (...) dnia 10.07.01 Na kwotę 106 017,39 zł

29 Faktura nr (...) dnia 11.07.01 Na kwotę 172 674,86 zł

30 Faktura nr (...) dnia 12.07.01 Na kwotę 105 921,62 zł

31 Faktura nr (...) dnia 13.07.01 Na kwotę 175 766,86 zł

32 Faktura nr (...) dnia 16.07.01 Na kwotę 132 967,07 zł

33 Faktura nr (...) dnia 17.07.01 Na kwotę 111 908,16 zł

34 Faktura nr (...) dnia 17.07.01 Na kwotę 70 907,72 zł

146 574,95 zł

35 Faktura nr (...) dnia 18.07.01 Na kwotę 116 038,10 zł

36 Faktura nr (...) dnia 19.07.01 Na kwotę 113 995,34 zł

37 Faktura nr (...) dnia 20.07.01 Na kwotę 151 469,10 zł

38 Faktura nr (...) dnia 21.07.01 Na kwotę 113 284,81 zł

39 Faktura nr (...) dnia 23.07.01 Na kwotę 114 843,48 zł

40 Faktura nr (...) dnia 24.07.01 Na kwotę 180 544,14 zł

41 Faktura nr (...) dnia 24.07.01 Na kwotę 114 217,38 zł

42 Faktura nr (...) dnia 25.07.01 Na kwotę 117 947,65 zł

117 496,98 zł

43 Faktura nr (...) dnia 1.08.01 Na kwotę 259 703,27 zł

44 Faktura nr (...) dnia 2.08.01 Na kwotę 112 635,77 zł

45 Faktura nr (...) dnia 3.08.01 Na kwotę 233 364,04 zł

46 Faktura nr (...) dnia 6.08.01 Na kwotę 108 133,48 zł

47 Faktura nr (...) dnia 7.08.01 Na kwotę 231 232,46 zł

48 Faktura nr (...) dnia 8.08.01 Na kwotę 114 750,27 zł

49 Faktura nr (...) dnia 9.08.01 Na kwotę 94 157,65 zł

50 Faktura nr (...) dnia 10.08.01 Na kwotę 60 452,24 zł

51 Faktura nr (...) dnia 13.08.01 Na kwotę 58 669,80 zł

100 760,29 zł

52 Faktura nr (...) dnia 14.08.01 Na kwotę 112 219,02 zł

53 Faktura nr (...) dnia 16.08.01 Na kwotę 116 793,04 zł

54 Faktura nr (...) dnia 17.08.01 Na kwotę 229 811,40 zł

55 Faktura nr (...) dnia 20.08.01 Na kwotę 70 102,03 zł

112 347,36 zł

56 Faktura nr (...) dnia 21.08.01 Na kwotę 113 928,48 zł

631 215,80 zł

57 Faktura nr (...) dnia 21.08.01 Na kwotę 224 123,76 zł

58 Faktura nr (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 502 825,44 zł

59 Faktura nr (...) dnia 24.08.01 Na kwotę 228 647,52 zł

60 Faktura nr (...) dnia 25.08.01 Na kwotę 93 077,22 zł

61 Faktura nr (...) dnia 27.08.01 Na kwotę 130 842,04 zł

151 380,53 zł

1 060 338,60 zł

62 Faktura nr (...) dnia 28.08.01 Na kwotę 206 731,44 zł

421 083,00 zł

63 Faktura nr (...) dnia 28.08.01 Na kwotę 60 538,85 zł

464 849,28 zł

64 Faktura nr (...) dnia 3.09.01 Na kwotę 668 638,08 zł

65 Faktura nr (...) dnia 4.09.01 Na kwotę 405 267,41 zł

94 477,78 zł

70 403,76 zł

66 Faktura nr (...) dnia 12.09.01 Na kwotę 603 076,50 zł

67 Faktura nr (...) dnia 24.09.01 Na kwotę 620 014,98 zł

68 Faktura nr (...) dnia 3.10.01 Na kwotę 451 129,77 zł

69 Faktura nr (...) dnia 9.10.01 Na kwotę 512 507,97 zł

70 Faktura nr (...) dnia 9.10.01 Na kwotę 272 077,08 zł

71 Faktura nr (...) dnia 10.10.01 Na kwotę 170 954,94 zł

153 893,68 zł

72 Faktura nr (...) dnia 11.10.10 Na kwotę 257 183,32 zł

73 Faktura nr (...) dnia 12.10.10 Na kwotę 200 840,30 zł

74 Faktura nr (...) dnia 15.10.10 Na kwotę 295 233,90 zł

75 Faktura nr (...) dnia 16.10.10 Na kwotę 196 318,50 zł

76 Faktura nr (...) dnia 17.10.01 Na kwotę 54 581,82 zł

186 846,66 zł

77 Faktura nr (...) dnia 18.10.01 Na kwotę 208 499,37 zł

78 Faktura nr (...) dnia 19.10.01 Na kwotę 281 507,07 zł

79 Faktura nr (...) dnia 22.10.01 Na kwotę 109 763,89 zł

129 925,67 zł

80 Faktura nr (...) dnia 23.10.01 Na kwotę 371 361,90 zł

81 Faktura nr (...) dnia 24.10.01 Na kwotę 205 061,99 zł

82 Faktura nr (...) dnia 29.10.01 Na kwotę 308 603,88 zł

83 Faktura nr (...) dnia 29.10.01 Na kwotę 143 372,94 zł

84 Faktura nr (...) dnia 30.10.01 Na kwotę 403 716,30 zł

85 Faktura nr (...) dnia 31.10.01 Na kwotę 407 023,11 zł

86 Faktura nr (...) dnia 2.11.01 Na kwotę 202 090,07 zł

87 Faktura nr (...) dnia 5.11.01 Na kwotę 87 906,32 zł

231 476,70 zł

88 Faktura nr (...) dnia 6.11.01 Na kwotę 186 799,08 zł

54 381,74 zł

89 Faktura nr (...) dnia 7.11.01 Na kwotę 186 418,44 zł

211 284,48 zł

90 Faktura nr (...) dnia 8.11.01 Na kwotę 201 040,38 zł

91 Faktura nr (...) dnia 9.11.01 Na kwotę 416 746,63 zł

92 Faktura nr (...) dnia 22.11.01 Na kwotę 240 469,32 zł

93 Faktura nr (...) dnia 23.11.01 Na kwotę 63 213,57 zł

125 801,52 zł

94 Faktura nr (...) dnia 26.11.01 Na kwotę 111 099,30 zł

95 Faktura nr (...) dnia 27.11.01 Na kwotę 184 277,34 zł

96 Faktura nr (...) dnia 28.11.01 Na kwotę 186 751,50 zł

97 Faktura nr (...) dnia 29.11.01 Na kwotę 122 803,98 zł

98 Faktura nr (...) dnia 18.12.01 Na kwotę 573 095,24 zł

15 707,74 zł

99 Faktura nr (...) dnia 19.12.01 Na kwotę 502 049,52 zł

100 Faktura nr (...) dnia 21.12.01 Na kwotę 505 427,70 zł

101 Faktura nr (...) dnia 20.12.01 Na kwotę 506 727,00 zł

102 Faktura nr (...) dnia 11.09.01 Na kwotę 496 910,88 zł

118 331,24 zł

Na łączną kwotę 27 322 288,92

2001 zakup od T.

1 Faktura nr (...) Z dnia 23.08.01 Na kwotę 10 700,62 zł

2 Faktura nr (...) Z dnia 24.08.01 Na kwotę 16 791,78 zł

3 Faktura nr (...) Z dnia 21.09.01 Na kwotę 47 960,64 zł

4 Faktura nr (...) Z dnia 22.10.01 Na kwotę 40 022,10 zł

5 Faktura nr (...) Z dnia 5.11.01 Na kwotę 23 698,50 zł

6 Faktura nr (...) Z dnia 5.12.01 Na kwotę 17 261,48 zł

Na łączną kwotę 156 435,12 zł

2002 zakup od T.

Faktura VAT nr (...) z dnia 04.01.2002r. na kwotę 35 697,20 zł

a nadto wystawił i wprowadził do ewidencji sprzedaży faktury dotyczące sprzedaży paliw i komponentów do produkcji paliw płynnych do podmiotów gospodarczych: (...) sp.z o.o., (...) , F. F. i P. L. Sp. j., PPHU (...), S. H. J. (1), (...) s.c., S. A. F. L. (1) , według zestawienia:

2001 sprzedaż do (...) I. S.

1 nr faktury (...) z dnia 18.06.01 na kwotę 155 641,50 zł

2 nr faktury (...) z dnia 21.06.01 na kwotę 224 196,96 zł

3 nr faktury (...) z dnia 22.06.01 na kwotę 296 518,56 zł

4 nr faktury (...) z dnia 23.06.01 na kwotę 148 259,28 zł

5 nr faktury (...) z dnia 25.06.01 na kwotę 151 875,36 zł

6 nr faktury (...) z dnia 26.06.01 na kwotę 372 456,24 zł

7 nr faktury (...) z dnia 27.06.01 na kwotę 220 580,88 zł

8 nr faktury (...) z dnia 28.06.01 na kwotę 197 679,04 zł

9 nr faktury (...) z dnia 29.06.01 na kwotę 109 109,19 zł

10 nr faktury (...) z dnia 30.06.01 na kwotę 150 700,50 zł

Na łączną kwotę 2 027 017,51

2001 r sprzedaż do PHU (...) Sp. Jawna

1 nr faktury (...) z dnia 10.10.01 na kwotę 400 921,28 zł

2 nr faktury (...) z dnia 10.10.01 na kwotę 400 921,28 zł

Na łączną kwotę 801 842,56 zł

2001 sprzedaż do PHU (...)

1 Nr faktury (...) dnia 23.08.01 na kwotę 10 761,77 zł

2 Nr faktury (...) dnia 24.08.01 na kwotę 16 887,73 zł

3 Nr faktury (...) dnia 22.09.01 na kwotę 48 227,09 zł

4 Nr faktury (...) dnia 22.10.01 na kwotę 40 244,45 zł

5 Nr faktury (...) dnia 05.11.01 na kwotę 23 833,92 zł

6 Nr faktury (...) dnia 05.12.01 na kwotę 17 458,75 zł

Na łączną kwotę 157 413,71

2002 sprzedaż do PHU (...)

Faktura VAT (...) z dn. 25.01.2002 r. na kwotę netto 644.370,00 zł + podatek VAT 141.761,40 zł na łączną wartość brutto 786 131, 40

2002 rok sprzedaż do PHU (...) ul. (...)

1 Nr faktury (...) dnia 05.03.02 Na kwotę 569 711,94 zł

2 Nr faktury (...) dnia 06.03.02 Na kwotę 739 934,88 zł

3 Nr faktury (...) dnia 07.03.02 Na kwotę 594 493,80 zł

4 Nr faktury (...) dnia 08.03.02 Na kwotę 793 561,20 zł

5 Nr faktury (...) dnia 11.03.02 Na kwotę 445 071,37 zł

6 Nr faktury (...) dnia 12.03.02 Na kwotę 326 927,30 zł

7 Nr faktury (...) dnia 13.03.02 Na kwotę 431 329,54 zł

8 Nr faktury (...) dnia 14.03.02 Na kwotę 319 269,85 zł

9 Nr faktury (...) dnia 15.03.02 Na kwotę 237 714,36 zł

10 Nr faktury (...) dnia 18.03.02 Na kwotę 178 905,44 zł

Na łączną kwotę brutto 4 636 919,68 zł

2001 r sprzedaż do (...) H. J. (1)

1 Nr faktury (...) dnia 15.10.01 Na kwotę 205 289,40 zł

2 Nr faktury (...) dnia 17.10.01 Na kwotę 166 310,40 zł

3 Nr faktury (...) dnia 19.10.01 Na kwotę 205 029,54 zł

4 Nr faktury (...) dnia 22.01.01 Na kwotę 214 124,64 zł

5 Nr faktury (...) dnia 23.10.01 Na kwotę 172 422,60 zł

6 Nr faktury (...) dnia 26.10.01 Na kwotę 161 149,80 zł

7 Nr faktury (...) dnia 30.10.01 Na kwotę 209 827,80 zł

8 Nr faktury (...) dnia 31.10.01 Na kwotę 193 174,80 zł

9 Nr faktury (...) dnia 15.11.01 Na kwotę 185 393,64 zł

10 Nr faktury (...) dnia 16.11.01 Na kwotę 186 074,40 zł

11 Nr faktury (...) dnia 17.11.01 Na kwotę 190 612,80 zł

12 Nr faktury (...) dnia 19.11.01 Na kwotę 206 497,20 zł

13 Nr faktury (...) dnia 20.11.01 Na kwotę 128 119,03 zł

14 Nr faktury (...) dnia 21.11.01 Na kwotę 219 464,58 zł

15 Nr faktury (...) dnia 22.11.01 Na kwotę 204 372,20 zł

16 Nr faktury (...) dnia 27.11.01 Na kwotę 1 018 065,60 zł

17 Nr faktury (...) dnia 28.11.01 Na kwotę 1 000 874,58 zł

18 Nr faktury (...) dnia 29.11.01 Na kwotę 929 208,12 zł

19 Nr faktury (...) dnia 30.11.01 Na kwotę 813 112,92 zł

20 Nr faktury (...) dnia 10.12.01 Na kwotę 714 655,26 zł

21 Nr faktury (...) dnia 11.12.01 Na kwotę 502 625,24 zł

22 Nr faktury (...) dnia 12.12.01 Na kwotę 402 671,74 zł

23 Nr faktury (...) dnia 13.12.01 Na kwotę 479 406,20 zł

24 Nr faktury (...) dnia 14.12.01 Na kwotę 1 090 267,88 zł

25 Nr faktury (...) dnia 15.11.01 Na kwotę 1 141 906,58 zł

Na łączną kwotę 10 940 656,95 zł

2002 r. sprzedaż do firmy (...). J.

1 Nr faktury (...) z dnia 01.03.02 na kwotę 378511,71 zł

2 Nr faktury (...) z dnia 04.03.02 na kwotę 303170,21 zł

3 Nr faktury (...) z dnia 05.03.02 na kwotę 689918,11 zł

Na łączną kwotę brutto 1 371 600,03 zł

2001 r sprzedaż do (...) s.c. F. L., G. Ś.

1 Nr faktury (...) dnia 03.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

2 Nr faktury (...) dnia 04.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

3 Nr faktury (...) dnia 05.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

4 Nr faktury (...) dnia 06.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

5 Nr faktury (...) dnia 09.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

6 Nr faktury (...) dnia 10.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

7 Nr faktury (...) dnia 11.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

8 Nr faktury (...) dnia 12.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

9 Nr faktury (...) dnia 13.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

10 Nr faktury (...) dnia 16.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

11 Nr faktury (...) dnia 17.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

12 Nr faktury (...) dnia 18.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

13 Nr faktury (...) dnia 19.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

14 Nr faktury (...) dnia 20.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

15 Nr faktury (...) dnia 23.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

16 Nr faktury (...) dnia 24.07.01 Na kwotę 257 112,56 zł

17 Nr faktury (...) dnia 25.07.01 Na kwotę 258 947,44 zł

18 Nr faktury (...) dnia 26.07.01 Na kwotę 256 883,20 zł

19 Nr faktury (...) dnia 27.07.01 Na kwotę 259 176,80 zł

20 Nr faktury (...) dnia 28.07.01 Na kwotę 257 112,56 zł

21 Nr faktury (...) dnia 30.07.01 Na kwotę 255 392,36 zł

22 Nr faktury (...) dnia 31.07.01 Na kwotę 255 851,08 zł

23 Nr faktury (...) dnia 01.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

24 Nr faktury (...) dnia 02.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

25 Nr faktury (...) dnia 03.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

82 716,00 zł

26 Nr faktury (...) dnia 04.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

27 Nr faktury (...) dnia 06.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

82 716,00 zł

28 Nr faktury (...) dnia 07.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

29 Nr faktury (...) dnia 08.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

30 Nr faktury (...) dnia 09.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

31 Nr faktury (...) dnia 10.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

82 716,00 zł

32 Nr faktury (...) dnia 11.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

33 Nr faktury (...) dnia 13.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

34 Nr faktury (...) dnia 14.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

35 Nr faktury (...) dnia 16.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

36 Nr faktury (...) dnia 17.08.01 Na kwotę 291 824,00 zł

37 Nr faktury (...) dnia 18.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

82 716,00 zł

38 Nr faktury (...) dnia 20.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

39 Nr faktury (...) dnia 21.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

40 Nr faktury (...) dnia 22.08.01 Na kwotę 336 720,00 zł

41 Nr faktury (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 314 272,00 zł

165 432,00 zł

42 Nr faktury (...) dnia 24.08.01 Na kwotę 269 376,00 zł

43 Nr faktury (...) dnia 27.08.01 Na kwotę 269 376,00 zł

165 432,00 zł

44 Nr faktury (...) dnia 28.08.01 Na kwotę 206 424,00 zł

45 Nr faktury (...) dnia 29.08.01 Na kwotę 55 046,40 zł

165 432,00 zł

46 Nr faktury (...) dnia 29.08.01 Na kwotę 202 032,00 zł

47 Nr faktury (...) dnia 30.08.01 Na kwotę 137 616,00 zł

165 432,00 zł

48 Nr faktury (...) dnia 30.08.01 Na kwotę 67 344,00 zł

49 Nr faktury (...) dnia 31.08.01 Na kwotę 336 720,00 zł

50 Nr faktury (...) dnia 20.09.01 Na kwotę 568 422,40 zł

85 851,40 zł

51 Nr faktury (...) dnia 21.09.01 Na kwotę 345 272,20 zł

87 236,10 zł

52 Nr faktury (...) dnia 22.09.01 Na kwotę 273 109,20 zł

168 933,40 zł

53 Nr faktury (...) dnia 24.09.01 Na kwotę 339 721,20 zł

88 620,80 zł

54 Nr faktury (...) dnia 25.09.01 Na kwotę 349 713,00 zł

177 241,60 zł

55 Nr faktury (...) dnia 26.09.01 Na kwotę 350 823,20 zł

177 241,60 zł

56 Nr faktury (...) dnia 27.09.01 Na kwotę 348 602,80 zł

177 241,60 zł

57 Nr faktury (...) dnia 28.09.01 Na kwotę 346 382,40 zł

85 851,40 zł

58 Nr faktury (...) dnia 29.09.01 Na kwotę 341 941,60 zł

114 930,10 zł

Na łączną kwotę 18 342 839,10 zł

Sprzedaż do (...) S.C. J. M. i s-ka ul.

1 Nr faktury (...) dnia 16.08.01 Na kwotę 37 551,60 zł

2 Nr faktury (...) dnia 24.08.01 Na kwotę 51 386,40 zł

3 Nr faktury (...) dnia 21.09.01 Na kwotę 51 465,46 zł

4 Nr faktury (...) dnia 05.10.01 Na kwotę 51 406,16 zł

5 Nr faktury (...) dnia 22.10.01 Na kwotę 52 809,41 zł

6 Nr faktury (...) dnia 05.11.01 Na kwotę 26 893,68 zł

Na łączną kwotę 271 512,71 zł

2001 sprzedaż do PHU (...)

1 Nr faktury (...) dnia 24.07.01 Na kwotę 227 585,39 zł

2 Nr faktury (...) dnia 25.07.01 Na kwotę 299 696,90 zł

3 Nr faktury (...) dnia 26.07.01 Na kwotę 260 552,47 zł

4 Nr faktury (...) dnia 27.07.01 Na kwotę 155 070,54 zł

5 Nr faktury (...) dnia 28.07.01 Na kwotę 375 650,69 zł

6 Nr faktury (...) dnia 30.07.01 Na kwotę 223 764,35 zł

7 Nr faktury (...) dnia 31.07.01 Na kwotę 200 859,34 zł

8 Nr faktury (...) dnia 01.08.01 Na kwotę 435 540,00 zł

9 Nr faktury (...) dnia 02.08.01 Na kwotę 351 378,30 zł

10 Nr faktury (...) dnia 03.08.01 Na kwotę 498 501,15 zł

11 Nr faktury (...) dnia 04.08.01 Na kwotę 351 344,99 zł

12 Nr faktury (...) dnia 06.08.01 Na kwotę 497 750,48 zł

13 Nr faktury (...) dnia 07.08.01 Na kwotę 351 365,49 zł

14 Nr faktury (...) dnia 08.08.01 Na kwotę 432 600,47 zł

15 Nr faktury (...) dnia 09.08.01 Na kwotę 417 249,33 zł

16 Nr faktury (...) dnia 10.08.01 Na kwotę 498 484,31 zł

17 Nr faktury (...) dnia 11.08.01 Na kwotę 351 365,49 zł

18 Nr faktury (...) dnia 13.08.01 Na kwotę 432 600,47 zł

19 Nr faktury (...) dnia 14.08.01 Na kwotę 351 351,95 zł

20 Nr faktury (...) dnia 16.08.01 Na kwotę 432 600,53 zł

21 Nr faktury (...) dnia 17.08.01 Na kwotę 285 479,05 zł

22 Nr faktury (...) dnia 18.08.01 Na kwotę 498 502,00 zł

23 Nr faktury (...) dnia 20.08.01 Na kwotę 417 247,08 zł

24 Nr faktury (...) dnia 21.08.01 Na kwotę 432 604,68 zł

25 Nr faktury (...) dnia 22.08.01 Na kwotę 267 586,26 zł

64 050,00 zł

26 Nr faktury (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 469 945,43 zł

27 Nr faktury (...) dnia 24.08.01 Na kwotę 263 520,00 zł

28 Nr faktury (...) dnia 27.08.01 Na kwotę 426 024,02 zł

29 Nr faktury (...) dnia 28.08.01 Na kwotę 44 679,74 zł

59 626,34 zł

93 381,97 zł

8 070,30 zł

30 Nr faktury (...) dnia 29.08.01 Na kwotę 413 433,60 zł

31 Nr faktury (...) dnia 30.08.01 Na kwotę 361 608,00 zł

32 Nr faktury (...) dnia 31.08.01 Na kwotę 104 817,29 zł

224 582,71 zł

33 Nr faktury (...) dnia 20.09.01 Na kwotę 414 735,22 zł

232 546,52 zł

34 Nr faktury (...) dnia 21.09.01 Na kwotę 427 955,38 zł

35 Nr faktury (...) dnia 22.09.01 Na kwotę 147 214,66 zł

147 913,53 zł

95 629,94 zł

46 793,22 zł

36 Nr faktury (...) dnia 24.09.01 Na kwotę 106 630,32 zł

71 018,64 zł

230 358,69 zł

16 102,78 zł

37 Nr faktury (...) dnia 25.09.01 Na kwotę 521 537,80 zł

38 Nr faktury (...) dnia 26.09.01 Na kwotę 522 739,50 zł

39 Nr faktury (...) dnia 27.09.01 Na kwotę 520 456,27 zł

40 Nr faktury (...) dnia 28.09.01 Na kwotę 427 685,03 zł

41 Nr faktury (...) dnia 29.09.01 Na kwotę 410 834,27 zł

54 819,15 zł

42 Nr faktury (...) dnia 03.10.01 Na kwotę 115 483,37 zł

43 Nr faktury (...) dnia 05.10.01 Na kwotę 115 483,37 zł

44 Nr faktury (...) dnia 08.10.01 Na kwotę 115 483,37 zł

45 Nr faktury (...) dnia 09.10.01 Na kwotę 50 182,99 zł

46 Nr faktury (...) dnia 11.10.01 Na kwotę 115 483,37 zł

47 Nr faktury (...) dnia 12.10.01 Na kwotę 115 483,37 zł

48 Nr faktury (...) dnia 15.10.01 Na kwotę 115 483,37 zł

49 Nr faktury (...) dnia 16.10.01 Na kwotę 50 182,99 zł

50 Nr faktury (...) dnia 15.10.01 Na kwotę 205 295,62 zł

51 Nr faktury (...) dnia 17.10.01 Na kwotę 166 330,16 zł

52 Nr faktury (...) dnia 19.10.01 Na kwotę 205 046,38 zł

53 Nr faktury (...) dnia 22.10.01 Na kwotę 214 130,01 zł

54 Nr faktury (...) dnia 23.10.01 Na kwotę 172 422,84 zł

55 Nr faktury (...) dnia 26.10.01 Na kwotę 161 151,39 zł

56 Nr faktury (...) dnia 30.10.01 Na kwotę 209 837,44 zł

57 Nr faktury (...) dnia 31.10.01 Na kwotę 193 176,73 zł

58 Nr faktury (...) dnia 01.10.01 Na kwotę 60 390,00 zł

59 Nr faktury (...) dnia 02.10.01 Na kwotę 61 732,00 zł

60 Nr faktury (...) dnia 03.10.01 Na kwotę 59 048,00 zł

61 Nr faktury (...) dnia 04.10.01 Na kwotę 63 074,00 zł

62 Nr faktury (...) dnia 05.10.01 Na kwotę 60 390,00 zł

63 Nr faktury (...) dnia 06.10.01 Na kwotę 63 342,40 zł

64 Nr faktury (...) dnia 08.10.01 Na kwotę 67 636,80 zł

65 Nr faktury (...) dnia 09.10.01 Na kwotę 67 073,16 zł

66 Nr faktury (...) dnia 10.10.01 Na kwotę 63 973,14 zł

67 Nr faktury (...) dnia 11.10.01 Na kwotę 49 009,84 zł

68 Nr faktury (...) dnia 12.10.01 Na kwotę 69 784,00 zł

69 Nr faktury (...) dnia 13.10.01 Na kwotę 96 355,60 zł

70 Nr faktury (...) dnia 15.10.01 Na kwotę 87 615,02 zł

71 Nr faktury (...) dnia 16.10.01 Na kwotę 55 287,96 zł

72 Nr faktury (...) dnia 17.10.01 Na kwotę 62 052,13 zł

73 Nr faktury (...) dnia 18.10.01 Na kwotę 60 806,02 zł

74 Nr faktury (...) dnia 19.10.01 Na kwotę 64 939,87 zł

75 Nr faktury (...) dnia 20.10.01 Na kwotę 62 007,72 zł

76 Nr faktury (...) dnia 22.10.01 Na kwotę 72 342,34 zł

77 Nr faktury (...) dnia 23.10.01 Na kwotę 60 565,68 zł

78 Nr faktury (...) dnia 24.10.01 Na kwotę 67 775,88 zł

79 Nr faktury (...) dnia 25.10.01 Na kwotę 70 419,62 zł

80 Nr faktury (...) dnia 26.10.01 Na kwotę 74 505,40 zł

81 Nr faktury (...) dnia 27.10.01 Na kwotę 68 256,56 zł

82 Nr faktury (...) dnia 29.10.01 Na kwotę 63 209,42 zł

83 Nr faktury (...) dnia 30.10.01 Na kwotę 57 441,26 zł

84 Nr faktury (...) dnia 31.10.01 Na kwotę 74 745,74 zł

85 Nr faktury (...) dnia 01.10.01 Na kwotę 66 814,52 zł

86 Nr faktury (...) dnia 01.10.01 Na kwotę 53 836,16 zł

87 Nr faktury (...) dnia 02.10.01 Na kwotę 78 591,18 zł

88 Nr faktury (...) dnia 02.10.01 Na kwotę 70 659,96 zł

89 Nr faktury (...) dnia 03.10.01 Na kwotę 62 969,08 zł

90 Nr faktury (...) dnia 03.10.01 Na kwotę 59 844,66 zł

91 Nr faktury (...) dnia 04.10.01 Na kwotę 74 745,74 zł

92 Nr faktury (...) dnia 04.10.01 Na kwotę 61 262,30 zł

93 Nr faktury (...) dnia 05.10.01 Na kwotę 75 185,55 zł

94 Nr faktury (...) dnia 05.10.01 Na kwotę 84 288,82 zł

95 Nr faktury (...) dnia 06.10.01 Na kwotę 65 799,48 zł

96 Nr faktury (...) dnia 06.10.01 Na kwotę 54 463,24 zł

97 Nr faktury (...) dnia 08.10.01 Na kwotę 62 792,91 zł

98 Nr faktury (...) dnia 08.10.01 Na kwotę 71 469,31 zł

99 Nr faktury (...) dnia 09.10.01 Na kwotę 70 476,96 zł

100 Nr faktury (...) dnia 10.10.01 Na kwotę 78 350,84 zł

101 Nr faktury (...) dnia 09.10.01 Na kwotę 78 350,84 zł

102 Nr faktury (...) dnia 10.10.01 Na kwotę 79 552,54 zł

103 Nr faktury (...) dnia 11.10.01 Na kwotę 79 672,71 zł

104 Nr faktury (...) dnia 11.10.01 Na kwotę 61 767,38 zł

105 Nr faktury (...) dnia 12.10.01 Na kwotę 71 380,98 zł

106 Nr faktury (...) dnia 12.10.01 Na kwotę 77 269,31 zł

107 Nr faktury (...) dnia 13.10.01 Na kwotę 79 792,88 zł

108 Nr faktury (...) dnia 13.10.01 Na kwotę 64 651,46 zł

109 Nr faktury (...) dnia 15.10.01 Na kwotę 76 548,29 zł

110 Nr faktury (...) dnia 15.10.01 Na kwotę 66 333,84 zł

111 Nr faktury (...) dnia 16.10.01 Na kwotę 77 870,16 zł

112 Nr faktury (...) dnia 16.10.01 Na kwotę 67 054,86 zł

113 Nr faktury (...) dnia 17.10.01 Na kwotę 76 428,12 zł

114 Nr faktury (...) dnia 17.10.01 Na kwotę 64 170,78 zł

115 Nr faktury (...) dnia 18.10.01 Na kwotę 79 792,88 zł

116 Nr faktury (...) dnia 18.10.01 Na kwotę 86 762,74 zł

117 Nr faktury (...) dnia 19.10.01 Na kwotę 79 552,54 zł

118 Nr faktury (...) dnia 19.10.01 Na kwotę 85 537,01 zł

119 Nr faktury (...) dnia 20.10.01 Na kwotę 74 426,10 zł

120 Nr faktury (...) dnia 20.10.01 Na kwotę 81 261,15 zł

121 Nr faktury (...) dnia 22.10.01 Na kwotę 66 325,30 zł

122 Nr faktury (...) dnia 22.10.01 Na kwotę 68 097,35 zł

123 Nr faktury (...) dnia 23.10.01 Na kwotę 71 641,45 zł

124 Nr faktury (...) dnia 23.10.01 Na kwotę 62 528,05 zł

125 Nr faktury (...) dnia 24.10.01 Na kwotę 87 083,60 zł

126 Nr faktury (...) dnia 24.10.01 Na kwotę 66 224,04 zł

127 Nr faktury (...) dnia 25.10.01 Na kwotę 65 008,92 zł

128 Nr faktury (...) dnia 25.10.01 Na kwotę 279 619,36 zł

129 Nr faktury (...) dnia 26.10.01 Na kwotę 58 528,28 zł

130 Nr faktury (...) dnia 26.10.01 Na kwotę 64 401,36 zł

131 Nr faktury (...) dnia 27.10.01 Na kwotę 50 020,00 zł

132 Nr faktury (...) dnia 27.10.01 Na kwotę 94 248,76 zł

133 Nr faktury (...) dnia 03.10.01 Na kwotę 263 588,34 zł

134 Nr faktury (...) dnia 05.10.01 Na kwotę 275 251,52 zł

135 Nr faktury (...) dnia 06.10.01 Na kwotę 271 752,56 zł

136 Nr faktury (...) dnia 09.10.01 Na kwotę 286 623,14 zł

137 Nr faktury (...) dnia 10.10.01 Na kwotę 285 165,24 zł

138 Nr faktury (...) dnia 12.10.01 Na kwotę 271 460,98 zł

139 Nr faktury (...) dnia 13.10.01 Na kwotę 278 750,48 zł

140 Nr faktury (...) dnia 17.10.01 Na kwotę 254 257,76 zł

141 Nr faktury (...) dnia 02.11.01 Na kwotę 55 044,94 zł

142 Nr faktury (...) dnia 03.11.01 Na kwotę 74 986,08 zł

143 Nr faktury (...) dnia 05.11.01 Na kwotę 71 621,32 zł

144 Nr faktury (...) dnia 06.11.01 Na kwotę 77 245,28 zł

145 Nr faktury (...) dnia 07.11.01 Na kwotę 79 792,88 zł

146 Nr faktury (...) dnia 08.11.01 Na kwotę 71 380,98 zł

147 Nr faktury (...) dnia 09.11.01 Na kwotę 86 273,52 zł

148 Nr faktury (...) dnia 10.11.01 Na kwotę 80 805,48 zł

149 Nr faktury (...) dnia 10.11.01 Na kwotę 144 397,03 zł

150 Nr faktury (...) dnia 12.11.01 Na kwotę 77 245,28 zł

151 Nr faktury (...) dnia 13.11.01 Na kwotę 80 994,58 zł

152 Nr faktury (...) dnia 14.11.01 Na kwotę 77 629,82 zł

153 Nr faktury (...) dnia 15.11.01 Na kwotę 80 602,96 zł

154 Nr faktury (...) dnia 16.11.01 Na kwotę 82 020,60 zł

155 Nr faktury (...) dnia 17.11.01 Na kwotę 91 741,56 zł

156 Nr faktury (...) dnia 19.11.01 Na kwotę 66 831,60 zł

157 Nr faktury (...) dnia 20.11.01 Na kwotę 70 274,44 zł

158 Nr faktury (...) dnia 21.11.01 Na kwotę 79 286,58 zł

159 Nr faktury (...) dnia 22.11.01 Na kwotę 70 882,00 zł

160 Nr faktury (...) dnia 23.11.01 Na kwotę 71 287,04 zł

161 Nr faktury (...) dnia 24.11.01 Na kwotę 59 176,34 zł

162 Nr faktury (...) dnia 26.11.01 Na kwotę 88 991,58 zł

163 Nr faktury (...) dnia 27.11.01 Na kwotę 101 030,64 zł

164 Nr faktury (...) dnia 28.11.01 Na kwotę 103 090,49 zł

165 Nr faktury (...) dnia 08.11.01 Na kwotę 63 763,25 zł

96 616,68 zł

166 Nr faktury (...) dnia 09.11.01 Na kwotę 182 177,72 zł

167 Nr faktury (...) dnia 10.11.01 Na kwotę 164 632,90 zł

168 Nr faktury (...) dnia 12.11.01 Na kwotę 227 361,64 zł

169 Nr faktury (...) dnia 13.11.01 Na kwotę 176 890,24 zł

170 Nr faktury (...) dnia 14.11.01 Na kwotę 133 484,84 zł

Na łączną kwotę 28 887 742,42

2002 r. Sprzedaż do (...)

Faktura VAT nr (...) z dnia 25.01.2002r. na kwotę 294.996,00zł

2002 r. Sprzedaż do M.

- od 25 do 28 lutego 2002 r. wystawił 5 faktur VAT na wartość netto 1 690 381,80 zł i podatek VAT 371 884,00zł na łączną kwotę brutto 2 062 265,80 zł ,: które to faktury zostały skorygowane w marcu 2002r.

które to transakcje w rzeczywistości nie miały miejsca i służyły do ukrycia produkcji paliw płynnych z pominięciem opodatkowania podatkiem akcyzowym prowadzonej przez B. L., rzeczywistego obiegu towarów, a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej przez grupę przestępczą działalności,

tj. o przest. z art. 271 § 1 i 3 kk art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk,

XXV (II). W okresie od czerwca 2001 r. do kwietnia 2002 r,. w O., W. oraz C., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami z polecenia B. L., w warunkach czynu ciągłego, jako prezes zarządu (...) Sp. z o.o. z siedzibą w O. przy ul. (...), będąc z tego tytułu uprawnionym do wystawiania faktur Vat, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przyjął i wprowadził do ewidencji zakupów faktury dotyczące zakupu paliw i komponentów do produkcji paliw od podmiotów: PHU (...), S. H. J. (1), (...) s.c., S. A. F. L. (1), (...), A. I. S., (...) Sp. z o.o. , (...) Zakłady (...), według zestawień

2001 zakup od (...)

Faktura nr (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 248 906,84 zł

Faktura nr (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 250 683,16 zł

Faktura nr (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 250 905,20 zł

Faktura nr (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 248 906,84 zł

Faktura nr (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 247 241,54 zł

Faktura nr (...) dnia 31.07.01 Na kwotę 247 685,62 zł

Faktura nr (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 248 684,80 zł

Faktura nr (...) dnia 1.08.01 Na kwotę 351 360,00 zł

81 252,00 zł

Faktura nr (...) dnia 2.08.01 Na kwotę 351 360,00 zł

Faktura nr (...) dnia 3.08.01 Na kwotę 417 240,00 zł

81 252,00 zł

Faktura nr (...) dnia 4.08.01 Na kwotę 351 360,00 zł

Faktura nr (...) dnia 6.08.01 Na kwotę 417 240,00 zł

81 252,00 zł

Faktura nr (...) dnia 7.08.01 Na kwotę 351 360,00 zł

Faktura nr (...) dnia 8.08.01 Na kwotę 351 360,00 zł

81 252,00 zł

Faktura nr (...) dnia 9.08.01 Na kwotę 417 240,00 zł

Faktura nr (...) dnia 10.08.01 Na kwotę 417 240,00 zł

81 252,00 zł

Faktura nr (...) dnia 11.08.01 Na kwotę 351 360,00 zł

Faktura nr (...) dnia 13.08.01 Na kwotę 351 360,00 zł

81 252,00 zł

Faktura nr (...) dnia 14.08.01 Na kwotę 351 360,00 zł

Faktura nr (...) dnia 16.08.01 Na kwotę 351 360,00 zł

81 252,00 zł

Faktura nr (...) dnia 17.08.01 Na kwotę 285 480,00 zł

Faktura nr (...) dnia 18.08.01 Na kwotę 417 240,00 zł

81 252,00 zł

Faktura nr (...) dnia 20.08.01 Na kwotę 417 240,00 zł

Faktura nr (...) dnia 21.08.01 Na kwotę 351 360,00 zł

81 252,00 zł

Faktura nr (...) dnia 22.08.01 Na kwotę 329 400,00 zł

Faktura nr (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 307 440,00 zł

162 504,00 zł

Faktura nr (...) dnia 24.08.01 Na kwotę 263 520,00 zł

Faktura nr (...) dnia 27.08.01 Na kwotę 263 520,00 zł

162 504,00 zł

Faktura nr (...) dnia 28.08.01 Na kwotę 199 836,00 zł

Faktura nr (...) dnia 29.08.01 Na kwotę 53 289,60 zł

162 504,00 zł

197 640,00 zł

Faktura nr (...) dnia 30.08.01 Na kwotę 133 224,00 zł

162 504,00 zł

65 880,00 zł

Faktura nr (...) dnia 31.08.01 Na kwotę 329 400,00 zł

Faktura nr (...) dnia 20.09.01 Na kwotę 562 176,00 zł

85 095,00 zł

Faktura nr (...) dnia 21.09.01 Na kwotę 341 478,00 zł

86 467,50 zł

Faktura nr (...) dnia 22.09.01 Na kwotę 270 108,00 zł

167 445,00 zł

Faktura nr (...) dnia 24.09.01 Na kwotę 335 988,00 zł

87 840,00 zł

Faktura nr (...) dnia 25.09.01 Na kwotę 345 870,00 zł

175 680,00 zł

Faktura nr (...) dnia 26.09.01 Na kwotę 346 968,00 zł

175 680,00 zł

Faktura nr (...) dnia 27.09.01 Na kwotę 344 772,00 zł

175 680,00 zł

Faktura nr (...) dnia 28.09.01 Na kwotę 342 576,00 zł

85 095,00 zł

Faktura nr (...) dnia 29.09.01 Na kwotę 338 184,00 zł

113 917,50 zł

Faktura nr (...) dnia 16.10.01 Na kwotę 50 181,04 zł

Faktura nr (...) dnia 15.10.01 Na kwotę 115 460,80 zł

Faktura nr (...) dnia 12.10.01 Na kwotę 115 460,80 zł

Faktura nr (...) dnia 11.10.01 Na kwotę 115 460,80 zł

Faktura nr (...) dnia 9.10.01 Na kwotę 50 181,04 zł

Faktura nr (...) dnia 8.10.01 Na kwotę 115 460,80 zł

Faktura nr (...) dnia 5.10.01 Na kwotę 115 460,80 zł

Faktura nr (...) dnia 3.10.01 Na kwotę 115 480,80 zł

Faktura nr (...) dnia 15.10.01 Na kwotę 203 361,80 zł

Faktura nr (...) dnia 17.10.01 Na kwotę 164 748,80 zł

Faktura nr (...) dnia 19.10.01 Na kwotę 203 104,38 zł

Faktura nr (...) dnia 22.10.01 Na kwotę 212 114,08 zł

Faktura nr (...) dnia 23.10.01 Na kwotę 170 780,48 zł

Faktura nr (...) dnia 26.10.01 Na kwotę 159 615,04 zł

Faktura nr (...) dnia 15.10.01 Na kwotę 136 188,60 zł

Faktura nr (...) dnia 17.10.01 Na kwotę 138 421,20 zł

Faktura nr (...) dnia 19.10.01 Na kwotę 69 210,60 zł

Faktura nr (...) dnia 23.10.01 Na kwotę 71 889,72 zł

Faktura nr (...) dnia 26.10.01 Na kwotę 140 207,28 zł

Faktura nr (...) dnia 30.10.01 Na kwotę 207 829,44 zł

Faktura nr (...) dnia 31.10.01 Na kwotę 191 335,04 zł

Faktura nr (...) dnia 22.10.01 Na kwotę 64 745,40 zł

Faktura nr (...) dnia 30.10.01 Na kwotę 136 188,60 zł

Faktura nr (...) dnia 31.10.01 Na kwotę 139 984,02 zł

Faktura nr (...) dnia 5.11.01 Na kwotę 184 737,28 zł

Faktura nr (...) dnia 6.11.01 Na kwotę 182 294,84 zł

Faktura nr (...) dnia 7.11.01 Na kwotę 173 191,20 zł

Faktura nr (...) dnia 8.11.01 Na kwotę 175 855,68 zł

Faktura nr (...) dnia 9.11.01 Na kwotę 184 737,28 zł

Faktura nr (...) dnia 12.11.01 Na kwotę 173 857,32 zł

Faktura nr (...) dnia 13.11.01 Na kwotę 175 411,60 zł

Faktura nr (...) dnia 14.11.01 Na kwotę 175 411,60 zł

Faktura nr (...) Z dnia 15.11.01 Na kwotę 173 191,20 zł

Faktura nr (...) Z dnia 16.11.01 Na kwotę 182 072,80 zł

Faktura nr (...) dnia 17.11.01 Na kwotę 186 513,60 zł

Faktura nr (...) Z dnia 19.11.01 Na kwotę 202 056,40 zł

Faktura nr (...) dnia 20.11.01 Na kwotę 173 857,32 zł

Faktura nr (...) dnia 21.11.01 Na kwotę 175 411,60 zł

Faktura nr (...) dnia 22.11.01 Na kwotę 188 734,00 zł

Faktura nr (...) dnia 23.11.01 Na kwotę 175 411,60 zł

Faktura nr (...) dnia 24.11.01 Na kwotę 173 191,20 zł

Faktura nr (...) dnia 26.11.01 Na kwotę 175 855,68 zł

Faktura nr (...) dnia 27.11.01 Na kwotę 167 196,12 zł

Faktura nr (...) dnia 28.11.01 Na kwotę 188 734,00 zł

Faktura nr (...) dnia 29.11.01 Na kwotę 210 938,00 zł

Faktura nr (...) dnia 30.11.01 Na kwotę 204 276,80 zł

Faktura nr (...) dnia 8.11.01 Na kwotę 192 803,31 zł

Faktura nr (...) dnia 9.11.01 Na kwotę 190 202,88 zł

Faktura nr (...) dnia 10.11.01 Na kwotę 161 078,06 zł

Faktura nr (...) dnia 12.11.01 Na kwotę 195 032,25 zł

Faktura nr (...) dnia 13.11.01 Na kwotę 193 620,59 zł

Faktura nr (...) dnia 14.11.01 Na kwotę 198 028,94 zł

Faktura nr (...) dnia 27.11.01 Na kwotę 166 277,46 zł

Faktura nr (...) dnia 28.11.01 Na kwotę 142 627,64 zł

Faktura nr (...) dnia 30.11.01 Na kwotę 389 195,25 zł

Faktura nr (...) dnia 29.11.01 Na kwotę 343 264,69 zł

Faktura nr (...) dnia 3.12.01 Na kwotę 236 289,60 zł

Faktura nr (...) dnia 4.12.01 Na kwotę 76 860,00 zł

Faktura nr (...) dnia 5.12.01 Na kwotę 132 199,20 zł

Faktura nr (...) dnia 6.12.01 Na kwotę 169 970,00 zł

Faktura nr (...) dnia 7.12.01 Na kwotę 158 331,60 zł

Faktura nr (...) dnia 8.12.01 Na kwotę 243 602,28 zł

Faktura nr (...) dnia 10.12.01 Na kwotę 147 395,52 zł

Faktura nr (...) dnia 11.12.01 Na kwotę 152 182,80 zł

Faktura nr (...) dnia 12.12.01 Na kwotę 134 395,20 zł

Faktura nr (...) dnia 13.12.01 Na kwotę 147 351,60 zł

Faktura nr (...) dnia 14.12.01 Na kwotę 134 658,72 zł

Faktura nr (...) dnia 15.12.01 Na kwotę 182 268,00 zł

Faktura nr (...) dnia 17.12.01 Na kwotę 121 438,80 zł

Faktura nr (...) dnia 18.12.01 Na kwotę 127 551,00 zł

Faktura nr (...) dnia 19.12.01 Na kwotę 150 735,27 zł

Faktura nr (...) dnia 20.12.01 Na kwotę 164 815,90 zł

Faktura nr (...) dnia 21.12.01 Na kwotę 173 319,30 zł

Faktura nr (...) dnia 22.12.01 Na kwotę 175 070,00 zł

Faktura nr (...) dnia 27.12.01 Na kwotę 85 784,30 zł

Faktura nr (...) dnia 28.12.01 Na kwotę 129 051,60 zł

Faktura nr (...) dnia 29.12.01 Na kwotę 155 062,00 zł

Faktura nr (...) dnia 31.12.01 Na kwotę 126 050,40 zł

Faktura nr (...) dnia 31.12.01 Na kwotę 64 782,00 zł

Faktura nr (...) dnia 1.11.01 Na kwotę 144 770,08 zł

na łączną kwotę 28 862 862,32 zł

2002 r. zakup od (...)

Faktura VAT z dn. 25.01.2002 r. bez numeru na kwotę netto 630 660,00 zł + podatek VAT 138 745,20 zł łączna wartość brutto 769 405, 20

2001 r zakup od A. I. S.

Faktura nr (...) z dnia na kwotę 2 027 003,16 zł,

2001 zakup od (...) Sp. Z o.o. W.

Faktura nr (...) dnia 5.10.01 Na kwotę 60 560,80 zł

Faktura nr (...) dnia 10.10.01 Na kwotę 60 170,40 zł

Faktura nr (...) dnia 10.10.01 Na kwotę 61 313,78 zł

Faktura nr (...) dnia 12.10.01 Na kwotę 60 512,00 zł

Na łączną kwotę 242 556,98 zł

2001 zakup od (...) Zakładów (...)

Faktura nr (...) dnia 31.12.01 Na kwotę 845515,56 zł

326356,44 zł

Faktura nr (...) dnia 31.12.01 Na kwotę 1157905,78 zł

1091620,14 zł

125217,14 zł

na łączną kwotę 3 546 615,06

2001 zakup od S.

1 Faktura nr (...) Z dnia 4.01.01 Na kwotę 52 069,60 zł

2 Faktura nr (...) Z dnia 4.01.01 Na kwotę 16 338,24 zł

57 749,92 zł

13 176,00 zł

3 Faktura nr (...) Z dnia 8.01.01 Na kwotę 50 996,00 zł

4 Faktura nr (...) Z dnia 17.01.01 Na kwotę 48 312,00 zł

5 Faktura nr (...) Z dnia 13.08.01 Na kwotę 53 347,67 zł

6 Faktura nr (...) Z dnia 17.08.01 Na kwotę 37 319,80 zł

7 Faktura nr (...) Z dnia 24.08.01 Na kwotę 51 069,20 zł

8 Faktura nr (...) Z dnia 21.09.01 Na kwotę 51 147,77 zł

9 Faktura nr (...) Z dnia 5.10.01 Na kwotę 51 088,84 zł

10 Faktura nr (...) Z dnia 22.10.01 Na kwotę 52 493,18 zł

11 Faktura nr (...) Z dnia 5.11.01 Na kwotę 26 732,64 zł

Na łączną kwotę 561 840,86 zł

2001 zakup od (...) S.C.

1 Na kwotę (...) Z dnia 05.10.01 Na kwotę 483 870,30 zł

2 Na kwotę (...) Z dnia 05.10.01 Na kwotę 531 505,20 zł

3 Na kwotę (...) Z dnia 05.10.01 Na kwotę 499 414,32 zł

4 Na kwotę (...) Z dnia 05.10.01 Na kwotę 464 064,21 zł

5 Na kwotę (...) Z dnia 11.10.01 Na kwotę 1 043 795,40 zł

6 Na kwotę (...) Z dnia 24.10.01 Na kwotę 1 124 754,60 zł

na łączną kwotę 4 147 404,03 zł,

2001 zakup od S. A. F. L. (1)

1 Faktura nr (...) dnia 2.08.01 Na kwotę 508 971,19 zł,

2001 zakup od S. H. J. (1)

1 Faktura nr (...) dnia 13.06.01 Na kwotę 503 384,20 zł

2 Faktura nr (...) dnia 15.06.01 Na kwotę 508 698,52 zł

3 Faktura nr (...) dnia 18.06.01 Na kwotę 501 908,00 zł

4 Faktura nr (...) dnia 19.06.01 Na kwotę 516 965,24 zł

5 Faktura nr (...) dnia 18.06.01 Na kwotę 153 566,28 zł

6 Faktura nr (...) dnia 19.06.01 Na kwotę 148 691,16 zł

7 Faktura nr (...) dnia 20.06.01 Na kwotę 99 849,68 zł

8 Faktura nr (...) dnia 20.06.01 Na kwotę 222 381,60 zł

9 Faktura nr (...) dnia 21.06.01 Na kwotę 51 188,76 zł

10 Faktura nr (...) dnia 21.06.01 Na kwotę 294 117,60 zł

11 Faktura nr (...) dnia 22.06.01 Na kwotę 97 682,96 zł

12 Faktura nr (...) dnia 22.06.01 Na kwotę 147 058,80 zł

13 Faktura nr (...) dnia 23.06.01 Na kwotę 150 645,60 zł

14 Faktura nr (...) dnia 25.06.01 Na kwotę 151 128,72 zł

15 Faktura nr (...) dnia 25.06.01 Na kwotę 369 440,40 zł

16 Faktura nr (...) dnia 26.06.01 Na kwotę 102 377,52 zł

17 Faktura nr (...).01 Z dnia 26.06.01 Na kwotę 218 794,80 zł

18 Faktura nr (...) dnia 27.06.01 Na kwotę 51 188,76 zł

19 Faktura nr (...) dnia 27.06.01 Na kwotę 196 078,40 zł

20 Faktura nr (...) dnia 28.06.01 Na kwotę 97 809,35 zł

21 Faktura nr (...) dnia 28.06.01 Na kwotę 108 225,71 zł

22 Faktura nr (...) dnia 2.07.01 Na kwotę 160 318,98 zł

23 Faktura nr (...) dnia 3.07.01 Na kwotę 108 603,18 zł

24 Faktura nr (...) dnia 4.07.01 Na kwotę 209 448,99 zł

25 Faktura nr (...) dnia 5.07.01 Na kwotę 106 017,39 zł

26 Faktura nr (...) dnia 6.07.01 Na kwotę 103 431,60 zł

27 Faktura nr (...) dnia 9.07.01 Na kwotę 162 904,77 zł

28 Faktura nr (...) dnia 10.07.01 Na kwotę 106 017,39 zł

29 Faktura nr (...) dnia 11.07.01 Na kwotę 172 674,86 zł

30 Faktura nr (...) dnia 12.07.01 Na kwotę 105 921,62 zł

31 Faktura nr (...) dnia 13.07.01 Na kwotę 175 766,86 zł

32 Faktura nr (...) dnia 16.07.01 Na kwotę 132 967,07 zł

33 Faktura nr (...) dnia 17.07.01 Na kwotę 111 908,16 zł

34 Faktura nr (...) dnia 17.07.01 Na kwotę 70 907,72 zł

146 574,95 zł

35 Faktura nr (...) dnia 18.07.01 Na kwotę 116 038,10 zł

36 Faktura nr (...) dnia 19.07.01 Na kwotę 113 995,34 zł

37 Faktura nr (...) dnia 20.07.01 Na kwotę 151 469,10 zł

38 Faktura nr (...) dnia 21.07.01 Na kwotę 113 284,81 zł

39 Faktura nr (...) dnia 23.07.01 Na kwotę 114 843,48 zł

40 Faktura nr (...) dnia 24.07.01 Na kwotę 180 544,14 zł

41 Faktura nr (...) dnia 24.07.01 Na kwotę 114 217,38 zł

42 Faktura nr (...) dnia 25.07.01 Na kwotę 117 947,65 zł

117 496,98 zł

43 Faktura nr (...) dnia 1.08.01 Na kwotę 259 703,27 zł

44 Faktura nr (...) dnia 2.08.01 Na kwotę 112 635,77 zł

45 Faktura nr (...) dnia 3.08.01 Na kwotę 233 364,04 zł

46 Faktura nr (...) dnia 6.08.01 Na kwotę 108 133,48 zł

47 Faktura nr (...) dnia 7.08.01 Na kwotę 231 232,46 zł

48 Faktura nr (...) dnia 8.08.01 Na kwotę 114 750,27 zł

49 Faktura nr (...) dnia 9.08.01 Na kwotę 94 157,65 zł

50 Faktura nr (...) dnia 10.08.01 Na kwotę 60 452,24 zł

51 Faktura nr (...) dnia 13.08.01 Na kwotę 58 669,80 zł

100 760,29 zł

52 Faktura nr (...) dnia 14.08.01 Na kwotę 112 219,02 zł

53 Faktura nr (...) dnia 16.08.01 Na kwotę 116 793,04 zł

54 Faktura nr (...) dnia 17.08.01 Na kwotę 229 811,40 zł

55 Faktura nr (...) dnia 20.08.01 Na kwotę 70 102,03 zł

112 347,36 zł

56 Faktura nr (...) dnia 21.08.01 Na kwotę 113 928,48 zł

631 215,80 zł

57 Faktura nr (...) dnia 21.08.01 Na kwotę 224 123,76 zł

58 Faktura nr (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 502 825,44 zł

59 Faktura nr (...) dnia 24.08.01 Na kwotę 228 647,52 zł

60 Faktura nr (...) dnia 25.08.01 Na kwotę 93 077,22 zł

61 Faktura nr (...) dnia 27.08.01 Na kwotę 130 842,04 zł

151 380,53 zł

1 060 338,60 zł

62 Faktura nr (...) dnia 28.08.01 Na kwotę 206 731,44 zł

421 083,00 zł

63 Faktura nr (...) dnia 28.08.01 Na kwotę 60 538,85 zł

464 849,28 zł

64 Faktura nr (...) dnia 3.09.01 Na kwotę 668 638,08 zł

65 Faktura nr (...) dnia 4.09.01 Na kwotę 405 267,41 zł

94 477,78 zł

70 403,76 zł

66 Faktura nr (...) dnia 12.09.01 Na kwotę 603 076,50 zł

67 Faktura nr (...) dnia 24.09.01 Na kwotę 620 014,98 zł

68 Faktura nr (...) dnia 3.10.01 Na kwotę 451 129,77 zł

69 Faktura nr (...) dnia 9.10.01 Na kwotę 512 507,97 zł

70 Faktura nr (...) dnia 9.10.01 Na kwotę 272 077,08 zł

71 Faktura nr (...) dnia 10.10.01 Na kwotę 170 954,94 zł

153 893,68 zł

72 Faktura nr (...) dnia 11.10.10 Na kwotę 257 183,32 zł

73 Faktura nr (...) dnia 12.10.10 Na kwotę 200 840,30 zł

74 Faktura nr (...) dnia 15.10.10 Na kwotę 295 233,90 zł

75 Faktura nr (...) dnia 16.10.10 Na kwotę 196 318,50 zł

76 Faktura nr (...) dnia 17.10.01 Na kwotę 54 581,82 zł

186 846,66 zł

77 Faktura nr (...) dnia 18.10.01 Na kwotę 208 499,37 zł

78 Faktura nr (...) dnia 19.10.01 Na kwotę 281 507,07 zł

79 Faktura nr (...) dnia 22.10.01 Na kwotę 109 763,89 zł

129 925,67 zł

80 Faktura nr (...) dnia 23.10.01 Na kwotę 371 361,90 zł

81 Faktura nr (...) dnia 24.10.01 Na kwotę 205 061,99 zł

82 Faktura nr (...) dnia 29.10.01 Na kwotę 308 603,88 zł

83 Faktura nr (...) dnia 29.10.01 Na kwotę 143 372,94 zł

84 Faktura nr (...) dnia 30.10.01 Na kwotę 403 716,30 zł

85 Faktura nr (...) dnia 31.10.01 Na kwotę 407 023,11 zł

86 Faktura nr (...) dnia 2.11.01 Na kwotę 202 090,07 zł

87 Faktura nr (...) dnia 5.11.01 Na kwotę 87 906,32 zł

231 476,70 zł

88 Faktura nr (...) dnia 6.11.01 Na kwotę 186 799,08 zł

54 381,74 zł

89 Faktura nr (...) dnia 7.11.01 Na kwotę 186 418,44 zł

211 284,48 zł

90 Faktura nr (...) dnia 8.11.01 Na kwotę 201 040,38 zł

91 Faktura nr (...) dnia 9.11.01 Na kwotę 416 746,63 zł

92 Faktura nr (...) dnia 22.11.01 Na kwotę 240 469,32 zł

93 Faktura nr (...) dnia 23.11.01 Na kwotę 63 213,57 zł

125 801,52 zł

94 Faktura nr (...) dnia 26.11.01 Na kwotę 111 099,30 zł

95 Faktura nr (...) dnia 27.11.01 Na kwotę 184 277,34 zł

96 Faktura nr (...) dnia 28.11.01 Na kwotę 186 751,50 zł

97 Faktura nr (...) dnia 29.11.01 Na kwotę 122 803,98 zł

98 Faktura nr (...) dnia 18.12.01 Na kwotę 573 095,24 zł

15 707,74 zł

99 Faktura nr (...) dnia 19.12.01 Na kwotę 502 049,52 zł

100 Faktura nr (...) dnia 21.12.01 Na kwotę 505 427,70 zł

101 Faktura nr (...) dnia 20.12.01 Na kwotę 506 727,00 zł

102 Faktura nr (...) dnia 11.09.01 Na kwotę 496 910,88 zł

118 331,24 zł

Na łączną kwotę 27 322 288,92

2001 zakup od T.

1 Faktura nr (...) Z dnia 23.08.01 Na kwotę 10 700,62 zł

2 Faktura nr (...) Z dnia 24.08.01 Na kwotę 16 791,78 zł

3 Faktura nr (...) Z dnia 21.09.01 Na kwotę 47 960,64 zł

4 Faktura nr (...) Z dnia 22.10.01 Na kwotę 40 022,10 zł

5 Faktura nr (...) Z dnia 5.11.01 Na kwotę 23 698,50 zł

6 Faktura nr (...) Z dnia 5.12.01 Na kwotę 17 261,48 zł

Na łączną kwotę 156 435,12 zł

2002 zakup od T.

Faktura VAT nr (...) z dnia 04.01.2002r. na kwotę 35 697,20 zł

a nadto wystawił i wprowadził do ewidencji sprzedaży faktury dotyczące sprzedaży paliw i komponentów do produkcji paliw płynnych do podmiotów gospodarczych: (...) sp.z o.o., (...) , F. F. i P. L. Sp. j., PPHU (...), S. H. J. (1), (...) s.c., S. A. F. L. (1) , według zestawienia

2001 sprzedaż do (...) I. S.

1 nr faktury (...) z dnia 18.06.01 na kwotę 155 641,50 zł

2 nr faktury (...) z dnia 21.06.01 na kwotę 224 196,96 zł

3 nr faktury (...) z dnia 22.06.01 na kwotę 296 518,56 zł

4 nr faktury (...) z dnia 23.06.01 na kwotę 148 259,28 zł

5 nr faktury (...) z dnia 25.06.01 na kwotę 151 875,36 zł

6 nr faktury (...) z dnia 26.06.01 na kwotę 372 456,24 zł

7 nr faktury (...) z dnia 27.06.01 na kwotę 220 580,88 zł

8 nr faktury (...) z dnia 28.06.01 na kwotę 197 679,04 zł

9 nr faktury (...) z dnia 29.06.01 na kwotę 109 109,19 zł

10 nr faktury (...) z dnia 30.06.01 na kwotę 150 700,50 zł

Na łączną kwotę 2 027 017,51

2001 r sprzedaż do PHU (...) Sp. Jawna

1 nr faktury (...) z dnia 10.10.01 na kwotę 400 921,28 zł

2 nr faktury (...) z dnia 10.10.01 na kwotę 400 921,28 zł

Na łączną kwotę 801 842,56 zł

2001 sprzedaż do PHU (...)

1 Nr faktury (...) dnia 23.08.01 na kwotę 10 761,77 zł

2 Nr faktury (...) dnia 24.08.01 na kwotę 16 887,73 zł

3 Nr faktury (...) dnia 22.09.01 na kwotę 48 227,09 zł

4 Nr faktury (...) dnia 22.10.01 na kwotę 40 244,45 zł

5 Nr faktury (...) dnia 05.11.01 na kwotę 23 833,92 zł

6 Nr faktury (...) dnia 05.12.01 na kwotę 17 458,75 zł

Na łączną kwotę 157 413,71

2002 sprzedaż do PHU (...)

Faktura VAT (...) z dn. 25.01.2002 r. na kwotę netto 644.370,00 zł + podatek VAT 141.761,40 zł na łączną wartość brutto 786 131, 40

2002 rok sprzedaż do PHU (...) ul. (...)

1 Nr faktury (...) dnia 05.03.02 Na kwotę 569 711,94 zł

2 Nr faktury (...) dnia 06.03.02 Na kwotę 739 934,88 zł

3 Nr faktury (...) dnia 07.03.02 Na kwotę 594 493,80 zł

4 Nr faktury (...) dnia 08.03.02 Na kwotę 793 561,20 zł

5 Nr faktury (...) dnia 11.03.02 Na kwotę 445 071,37 zł

6 Nr faktury (...) dnia 12.03.02 Na kwotę 326 927,30 zł

7 Nr faktury (...) dnia 13.03.02 Na kwotę 431 329,54 zł

8 Nr faktury (...) dnia 14.03.02 Na kwotę 319 269,85 zł

9 Nr faktury (...) dnia 15.03.02 Na kwotę 237 714,36 zł

10 Nr faktury (...) dnia 18.03.02 Na kwotę 178 905,44 zł

Na łączną kwotę brutto 4 636 919,68 zł

2001 r sprzedaż do (...) H. J. (1)

1 Nr faktury (...) dnia 15.10.01 Na kwotę 205 289,40 zł

2 Nr faktury (...) dnia 17.10.01 Na kwotę 166 310,40 zł

3 Nr faktury (...) dnia 19.10.01 Na kwotę 205 029,54 zł

4 Nr faktury (...) dnia 22.01.01 Na kwotę 214 124,64 zł

5 Nr faktury (...) dnia 23.10.01 Na kwotę 172 422,60 zł

6 Nr faktury (...) dnia 26.10.01 Na kwotę 161 149,80 zł

7 Nr faktury (...) dnia 30.10.01 Na kwotę 209 827,80 zł

8 Nr faktury (...) dnia 31.10.01 Na kwotę 193 174,80 zł

9 Nr faktury (...) dnia 15.11.01 Na kwotę 185 393,64 zł

10 Nr faktury (...) dnia 16.11.01 Na kwotę 186 074,40 zł

11 Nr faktury (...) dnia 17.11.01 Na kwotę 190 612,80 zł

12 Nr faktury (...) dnia 19.11.01 Na kwotę 206 497,20 zł

13 Nr faktury (...) dnia 20.11.01 Na kwotę 128 119,03 zł

14 Nr faktury (...) dnia 21.11.01 Na kwotę 219 464,58 zł

15 Nr faktury (...) dnia 22.11.01 Na kwotę 204 372,20 zł

16 Nr faktury (...) dnia 27.11.01 Na kwotę 1 018 065,60 zł

17 Nr faktury (...) dnia 28.11.01 Na kwotę 1 000 874,58 zł

18 Nr faktury (...) dnia 29.11.01 Na kwotę 929 208,12 zł

19 Nr faktury (...) dnia 30.11.01 Na kwotę 813 112,92 zł

20 Nr faktury (...) dnia 10.12.01 Na kwotę 714 655,26 zł

21 Nr faktury (...) dnia 11.12.01 Na kwotę 502 625,24 zł

22 Nr faktury (...) dnia 12.12.01 Na kwotę 402 671,74 zł

23 Nr faktury (...) dnia 13.12.01 Na kwotę 479 406,20 zł

24 Nr faktury (...) dnia 14.12.01 Na kwotę 1 090 267,88 zł

25 Nr faktury (...) dnia 15.11.01 Na kwotę 1 141 906,58 zł

Na łączną kwotę 10 940 656,95 zł

2002 r. sprzedaż do firmy (...). J.

1 Nr faktury (...) z dnia 01.03.02 na kwotę 378511,71 zł

2 Nr faktury (...) z dnia 04.03.02 na kwotę 303170,21 zł

3 Nr faktury (...) z dnia 05.03.02 na kwotę 689918,11 zł

Na łączną kwotę brutto 1 371 600,03 zł

2001 r sprzedaż do (...) s.c. F. L., G. Ś.

1 Nr faktury (...) dnia 03.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

2 Nr faktury (...) dnia 04.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

3 Nr faktury (...) dnia 05.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

4 Nr faktury (...) dnia 06.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

5 Nr faktury (...) dnia 09.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

6 Nr faktury (...) dnia 10.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

7 Nr faktury (...) dnia 11.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

8 Nr faktury (...) dnia 12.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

9 Nr faktury (...) dnia 13.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

10 Nr faktury (...) dnia 16.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

11 Nr faktury (...) dnia 17.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

12 Nr faktury (...) dnia 18.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

13 Nr faktury (...) dnia 19.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

14 Nr faktury (...) dnia 20.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

15 Nr faktury (...) dnia 23.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

16 Nr faktury (...) dnia 24.07.01 Na kwotę 257 112,56 zł

17 Nr faktury (...) dnia 25.07.01 Na kwotę 258 947,44 zł

18 Nr faktury (...) dnia 26.07.01 Na kwotę 256 883,20 zł

19 Nr faktury (...) dnia 27.07.01 Na kwotę 259 176,80 zł

20 Nr faktury (...) dnia 28.07.01 Na kwotę 257 112,56 zł

21 Nr faktury (...) dnia 30.07.01 Na kwotę 255 392,36 zł

22 Nr faktury (...) dnia 31.07.01 Na kwotę 255 851,08 zł

23 Nr faktury (...) dnia 01.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

24 Nr faktury (...) dnia 02.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

25 Nr faktury (...) dnia 03.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

82 716,00 zł

26 Nr faktury (...) dnia 04.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

27 Nr faktury (...) dnia 06.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

82 716,00 zł

28 Nr faktury (...) dnia 07.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

29 Nr faktury (...) dnia 08.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

30 Nr faktury (...) dnia 09.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

31 Nr faktury (...) dnia 10.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

82 716,00 zł

32 Nr faktury (...) dnia 11.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

33 Nr faktury (...) dnia 13.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

34 Nr faktury (...) dnia 14.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

35 Nr faktury (...) dnia 16.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

36 Nr faktury (...) dnia 17.08.01 Na kwotę 291 824,00 zł

37 Nr faktury (...) dnia 18.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

82 716,00 zł

38 Nr faktury (...) dnia 20.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

39 Nr faktury (...) dnia 21.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

40 Nr faktury (...) dnia 22.08.01 Na kwotę 336 720,00 zł

41 Nr faktury (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 314 272,00 zł

165 432,00 zł

42 Nr faktury (...) dnia 24.08.01 Na kwotę 269 376,00 zł

43 Nr faktury (...) dnia 27.08.01 Na kwotę 269 376,00 zł

165 432,00 zł

44 Nr faktury (...) dnia 28.08.01 Na kwotę 206 424,00 zł

45 Nr faktury (...) dnia 29.08.01 Na kwotę 55 046,40 zł

165 432,00 zł

46 Nr faktury (...) dnia 29.08.01 Na kwotę 202 032,00 zł

47 Nr faktury (...) dnia 30.08.01 Na kwotę 137 616,00 zł

165 432,00 zł

48 Nr faktury (...) dnia 30.08.01 Na kwotę 67 344,00 zł

49 Nr faktury (...) dnia 31.08.01 Na kwotę 336 720,00 zł

50 Nr faktury (...) dnia 20.09.01 Na kwotę 568 422,40 zł

85 851,40 zł

51 Nr faktury (...) dnia 21.09.01 Na kwotę 345 272,20 zł

87 236,10 zł

52 Nr faktury (...) dnia 22.09.01 Na kwotę 273 109,20 zł

168 933,40 zł

53 Nr faktury (...) dnia 24.09.01 Na kwotę 339 721,20 zł

88 620,80 zł

54 Nr faktury (...) dnia 25.09.01 Na kwotę 349 713,00 zł

177 241,60 zł

55 Nr faktury (...) dnia 26.09.01 Na kwotę 350 823,20 zł

177 241,60 zł

56 Nr faktury (...) dnia 27.09.01 Na kwotę 348 602,80 zł

177 241,60 zł

57 Nr faktury (...) dnia 28.09.01 Na kwotę 346 382,40 zł

85 851,40 zł

58 Nr faktury (...) dnia 29.09.01 Na kwotę 341 941,60 zł

114 930,10 zł

Na łączną kwotę 18 342 839,10 zł

Sprzedaż do (...) S.C. J. M. i s-ka ul.

1 Nr faktury (...) dnia 16.08.01 Na kwotę 37 551,60 zł

2 Nr faktury (...) dnia 24.08.01 Na kwotę 51 386,40 zł

3 Nr faktury (...) dnia 21.09.01 Na kwotę 51 465,46 zł

4 Nr faktury (...) dnia 05.10.01 Na kwotę 51 406,16 zł

5 Nr faktury (...) dnia 22.10.01 Na kwotę 52 809,41 zł

6 Nr faktury (...) dnia 05.11.01 Na kwotę 26 893,68 zł

Na łączną kwotę 271 512,71 zł

2001 sprzedaż do PHU (...)

1 Nr faktury (...) dnia 24.07.01 Na kwotę 227 585,39 zł

2 Nr faktury (...) dnia 25.07.01 Na kwotę 299 696,90 zł

3 Nr faktury (...) dnia 26.07.01 Na kwotę 260 552,47 zł

4 Nr faktury (...) dnia 27.07.01 Na kwotę 155 070,54 zł

5 Nr faktury (...) dnia 28.07.01 Na kwotę 375 650,69 zł

6 Nr faktury (...) dnia 30.07.01 Na kwotę 223 764,35 zł

7 Nr faktury (...) dnia 31.07.01 Na kwotę 200 859,34 zł

8 Nr faktury (...) dnia 01.08.01 Na kwotę 435 540,00 zł

9 Nr faktury (...) dnia 02.08.01 Na kwotę 351 378,30 zł

10 Nr faktury (...) dnia 03.08.01 Na kwotę 498 501,15 zł

11 Nr faktury (...) dnia 04.08.01 Na kwotę 351 344,99 zł

12 Nr faktury (...) dnia 06.08.01 Na kwotę 497 750,48 zł

13 Nr faktury (...) dnia 07.08.01 Na kwotę 351 365,49 zł

14 Nr faktury (...) dnia 08.08.01 Na kwotę 432 600,47 zł

15 Nr faktury (...) dnia 09.08.01 Na kwotę 417 249,33 zł

16 Nr faktury (...) dnia 10.08.01 Na kwotę 498 484,31 zł

17 Nr faktury (...) dnia 11.08.01 Na kwotę 351 365,49 zł

18 Nr faktury (...) dnia 13.08.01 Na kwotę 432 600,47 zł

19 Nr faktury (...) dnia 14.08.01 Na kwotę 351 351,95 zł

20 Nr faktury (...) dnia 16.08.01 Na kwotę 432 600,53 zł

21 Nr faktury (...) dnia 17.08.01 Na kwotę 285 479,05 zł

22 Nr faktury (...) dnia 18.08.01 Na kwotę 498 502,00 zł

23 Nr faktury (...) dnia 20.08.01 Na kwotę 417 247,08 zł

24 Nr faktury (...) dnia 21.08.01 Na kwotę 432 604,68 zł

25 Nr faktury (...) dnia 22.08.01 Na kwotę 267 586,26 zł

64 050,00 zł

26 Nr faktury (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 469 945,43 zł

27 Nr faktury (...) dnia 24.08.01 Na kwotę 263 520,00 zł

28 Nr faktury (...) dnia 27.08.01 Na kwotę 426 024,02 zł

29 Nr faktury (...) dnia 28.08.01 Na kwotę 44 679,74 zł

59 626,34 zł

93 381,97 zł

8 070,30 zł

30 Nr faktury (...) dnia 29.08.01 Na kwotę 413 433,60 zł

31 Nr faktury (...) dnia 30.08.01 Na kwotę 361 608,00 zł

32 Nr faktury (...) dnia 31.08.01 Na kwotę 104 817,29 zł

224 582,71 zł

33 Nr faktury (...) dnia 20.09.01 Na kwotę 414 735,22 zł

232 546,52 zł

34 Nr faktury (...) dnia 21.09.01 Na kwotę 427 955,38 zł

35 Nr faktury (...) dnia 22.09.01 Na kwotę 147 214,66 zł

147 913,53 zł

95 629,94 zł

46 793,22 zł

36 Nr faktury (...) dnia 24.09.01 Na kwotę 106 630,32 zł

71 018,64 zł

230 358,69 zł

16 102,78 zł

37 Nr faktury (...) dnia 25.09.01 Na kwotę 521 537,80 zł

38 Nr faktury (...) dnia 26.09.01 Na kwotę 522 739,50 zł

39 Nr faktury (...) dnia 27.09.01 Na kwotę 520 456,27 zł

40 Nr faktury (...) dnia 28.09.01 Na kwotę 427 685,03 zł

41 Nr faktury (...) dnia 29.09.01 Na kwotę 410 834,27 zł

54 819,15 zł

42 Nr faktury (...) dnia 03.10.01 Na kwotę 115 483,37 zł

43 Nr faktury (...) dnia 05.10.01 Na kwotę 115 483,37 zł

44 Nr faktury (...) dnia 08.10.01 Na kwotę 115 483,37 zł

45 Nr faktury (...) dnia 09.10.01 Na kwotę 50 182,99 zł

46 Nr faktury (...) dnia 11.10.01 Na kwotę 115 483,37 zł

47 Nr faktury (...) dnia 12.10.01 Na kwotę 115 483,37 zł

48 Nr faktury (...) dnia 15.10.01 Na kwotę 115 483,37 zł

49 Nr faktury (...) dnia 16.10.01 Na kwotę 50 182,99 zł

50 Nr faktury (...) dnia 15.10.01 Na kwotę 205 295,62 zł

51 Nr faktury (...) dnia 17.10.01 Na kwotę 166 330,16 zł

52 Nr faktury (...) dnia 19.10.01 Na kwotę 205 046,38 zł

53 Nr faktury (...) dnia 22.10.01 Na kwotę 214 130,01 zł

54 Nr faktury (...) dnia 23.10.01 Na kwotę 172 422,84 zł

55 Nr faktury (...) dnia 26.10.01 Na kwotę 161 151,39 zł

56 Nr faktury (...) dnia 30.10.01 Na kwotę 209 837,44 zł

57 Nr faktury (...) dnia 31.10.01 Na kwotę 193 176,73 zł

58 Nr faktury (...) dnia 01.10.01 Na kwotę 60 390,00 zł

59 Nr faktury (...) dnia 02.10.01 Na kwotę 61 732,00 zł

60 Nr faktury (...) dnia 03.10.01 Na kwotę 59 048,00 zł

61 Nr faktury (...) dnia 04.10.01 Na kwotę 63 074,00 zł

62 Nr faktury (...) dnia 05.10.01 Na kwotę 60 390,00 zł

63 Nr faktury (...) dnia 06.10.01 Na kwotę 63 342,40 zł

64 Nr faktury (...) dnia 08.10.01 Na kwotę 67 636,80 zł

65 Nr faktury (...) dnia 09.10.01 Na kwotę 67 073,16 zł

66 Nr faktury (...) dnia 10.10.01 Na kwotę 63 973,14 zł

67 Nr faktury (...) dnia 11.10.01 Na kwotę 49 009,84 zł

68 Nr faktury (...) dnia 12.10.01 Na kwotę 69 784,00 zł

69 Nr faktury (...) dnia 13.10.01 Na kwotę 96 355,60 zł

70 Nr faktury (...) dnia 15.10.01 Na kwotę 87 615,02 zł

71 Nr faktury (...) dnia 16.10.01 Na kwotę 55 287,96 zł

72 Nr faktury (...) dnia 17.10.01 Na kwotę 62 052,13 zł

73 Nr faktury (...) dnia 18.10.01 Na kwotę 60 806,02 zł

74 Nr faktury (...) dnia 19.10.01 Na kwotę 64 939,87 zł

75 Nr faktury (...) dnia 20.10.01 Na kwotę 62 007,72 zł

76 Nr faktury (...) dnia 22.10.01 Na kwotę 72 342,34 zł

77 Nr faktury (...) dnia 23.10.01 Na kwotę 60 565,68 zł

78 Nr faktury (...) dnia 24.10.01 Na kwotę 67 775,88 zł

79 Nr faktury (...) dnia 25.10.01 Na kwotę 70 419,62 zł

80 Nr faktury (...) dnia 26.10.01 Na kwotę 74 505,40 zł

81 Nr faktury (...) dnia 27.10.01 Na kwotę 68 256,56 zł

82 Nr faktury (...) dnia 29.10.01 Na kwotę 63 209,42 zł

83 Nr faktury (...) dnia 30.10.01 Na kwotę 57 441,26 zł

84 Nr faktury (...) dnia 31.10.01 Na kwotę 74 745,74 zł

85 Nr faktury (...) dnia 01.10.01 Na kwotę 66 814,52 zł

86 Nr faktury (...) dnia 01.10.01 Na kwotę 53 836,16 zł

87 Nr faktury (...) dnia 02.10.01 Na kwotę 78 591,18 zł

88 Nr faktury (...) dnia 02.10.01 Na kwotę 70 659,96 zł

89 Nr faktury (...) dnia 03.10.01 Na kwotę 62 969,08 zł

90 Nr faktury (...) dnia 03.10.01 Na kwotę 59 844,66 zł

91 Nr faktury (...) dnia 04.10.01 Na kwotę 74 745,74 zł

92 Nr faktury (...) dnia 04.10.01 Na kwotę 61 262,30 zł

93 Nr faktury (...) dnia 05.10.01 Na kwotę 75 185,55 zł

94 Nr faktury (...) dnia 05.10.01 Na kwotę 84 288,82 zł

95 Nr faktury (...) dnia 06.10.01 Na kwotę 65 799,48 zł

96 Nr faktury (...) dnia 06.10.01 Na kwotę 54 463,24 zł

97 Nr faktury (...) dnia 08.10.01 Na kwotę 62 792,91 zł

98 Nr faktury (...) dnia 08.10.01 Na kwotę 71 469,31 zł

99 Nr faktury (...) dnia 09.10.01 Na kwotę 70 476,96 zł

100 Nr faktury (...) dnia 10.10.01 Na kwotę 78 350,84 zł

101 Nr faktury (...) dnia 09.10.01 Na kwotę 78 350,84 zł

102 Nr faktury (...) dnia 10.10.01 Na kwotę 79 552,54 zł

103 Nr faktury (...) dnia 11.10.01 Na kwotę 79 672,71 zł

104 Nr faktury (...) dnia 11.10.01 Na kwotę 61 767,38 zł

105 Nr faktury (...) dnia 12.10.01 Na kwotę 71 380,98 zł

106 Nr faktury (...) dnia 12.10.01 Na kwotę 77 269,31 zł

107 Nr faktury (...) dnia 13.10.01 Na kwotę 79 792,88 zł

108 Nr faktury (...) dnia 13.10.01 Na kwotę 64 651,46 zł

109 Nr faktury (...) dnia 15.10.01 Na kwotę 76 548,29 zł

110 Nr faktury (...) dnia 15.10.01 Na kwotę 66 333,84 zł

111 Nr faktury (...) dnia 16.10.01 Na kwotę 77 870,16 zł

112 Nr faktury (...) dnia 16.10.01 Na kwotę 67 054,86 zł

113 Nr faktury (...) dnia 17.10.01 Na kwotę 76 428,12 zł

114 Nr faktury (...) dnia 17.10.01 Na kwotę 64 170,78 zł

115 Nr faktury (...) dnia 18.10.01 Na kwotę 79 792,88 zł

116 Nr faktury (...) dnia 18.10.01 Na kwotę 86 762,74 zł

117 Nr faktury (...) dnia 19.10.01 Na kwotę 79 552,54 zł

118 Nr faktury (...) dnia 19.10.01 Na kwotę 85 537,01 zł

119 Nr faktury (...) dnia 20.10.01 Na kwotę 74 426,10 zł

120 Nr faktury (...) dnia 20.10.01 Na kwotę 81 261,15 zł

121 Nr faktury (...) dnia 22.10.01 Na kwotę 66 325,30 zł

122 Nr faktury (...) dnia 22.10.01 Na kwotę 68 097,35 zł

123 Nr faktury (...) dnia 23.10.01 Na kwotę 71 641,45 zł

124 Nr faktury (...) dnia 23.10.01 Na kwotę 62 528,05 zł

125 Nr faktury (...) dnia 24.10.01 Na kwotę 87 083,60 zł

126 Nr faktury (...) dnia 24.10.01 Na kwotę 66 224,04 zł

127 Nr faktury (...) dnia 25.10.01 Na kwotę 65 008,92 zł

128 Nr faktury (...) dnia 25.10.01 Na kwotę 279 619,36 zł

129 Nr faktury (...) dnia 26.10.01 Na kwotę 58 528,28 zł

130 Nr faktury (...) dnia 26.10.01 Na kwotę 64 401,36 zł

131 Nr faktury (...) dnia 27.10.01 Na kwotę 50 020,00 zł

132 Nr faktury (...) dnia 27.10.01 Na kwotę 94 248,76 zł

133 Nr faktury (...) dnia 03.10.01 Na kwotę 263 588,34 zł

134 Nr faktury (...) dnia 05.10.01 Na kwotę 275 251,52 zł

135 Nr faktury (...) dnia 06.10.01 Na kwotę 271 752,56 zł

136 Nr faktury (...) dnia 09.10.01 Na kwotę 286 623,14 zł

137 Nr faktury (...) dnia 10.10.01 Na kwotę 285 165,24 zł

138 Nr faktury (...) dnia 12.10.01 Na kwotę 271 460,98 zł

139 Nr faktury (...) dnia 13.10.01 Na kwotę 278 750,48 zł

140 Nr faktury (...) dnia 17.10.01 Na kwotę 254 257,76 zł

141 Nr faktury (...) dnia 02.11.01 Na kwotę 55 044,94 zł

142 Nr faktury (...) dnia 03.11.01 Na kwotę 74 986,08 zł

143 Nr faktury (...) dnia 05.11.01 Na kwotę 71 621,32 zł

144 Nr faktury (...) dnia 06.11.01 Na kwotę 77 245,28 zł

145 Nr faktury (...) dnia 07.11.01 Na kwotę 79 792,88 zł

146 Nr faktury (...) dnia 08.11.01 Na kwotę 71 380,98 zł

147 Nr faktury (...) dnia 09.11.01 Na kwotę 86 273,52 zł

148 Nr faktury (...) dnia 10.11.01 Na kwotę 80 805,48 zł

149 Nr faktury (...) dnia 10.11.01 Na kwotę 144 397,03 zł

150 Nr faktury (...) dnia 12.11.01 Na kwotę 77 245,28 zł

151 Nr faktury (...) dnia 13.11.01 Na kwotę 80 994,58 zł

152 Nr faktury (...) dnia 14.11.01 Na kwotę 77 629,82 zł

153 Nr faktury (...) dnia 15.11.01 Na kwotę 80 602,96 zł

154 Nr faktury (...) dnia 16.11.01 Na kwotę 82 020,60 zł

155 Nr faktury (...) dnia 17.11.01 Na kwotę 91 741,56 zł

156 Nr faktury (...) dnia 19.11.01 Na kwotę 66 831,60 zł

157 Nr faktury (...) dnia 20.11.01 Na kwotę 70 274,44 zł

158 Nr faktury (...) dnia 21.11.01 Na kwotę 79 286,58 zł

159 Nr faktury (...) dnia 22.11.01 Na kwotę 70 882,00 zł

160 Nr faktury (...) dnia 23.11.01 Na kwotę 71 287,04 zł

161 Nr faktury (...) dnia 24.11.01 Na kwotę 59 176,34 zł

162 Nr faktury (...) dnia 26.11.01 Na kwotę 88 991,58 zł

163 Nr faktury (...) dnia 27.11.01 Na kwotę 101 030,64 zł

164 Nr faktury (...) dnia 28.11.01 Na kwotę 103 090,49 zł

165 Nr faktury (...) dnia 08.11.01 Na kwotę 63 763,25 zł

96 616,68 zł

166 Nr faktury (...) dnia 09.11.01 Na kwotę 182 177,72 zł

167 Nr faktury (...) dnia 10.11.01 Na kwotę 164 632,90 zł

168 Nr faktury (...) dnia 12.11.01 Na kwotę 227 361,64 zł

169 Nr faktury (...) dnia 13.11.01 Na kwotę 176 890,24 zł

170 Nr faktury (...) dnia 14.11.01 Na kwotę 133 484,84 zł

Na łączną kwotę 28 887 742,42

2002 r. S. do (...)

Faktura VAT nr (...) z dnia 25.01.2002r. na kwotę 294.996,00zł

2002 r. Sprzedaż do M.

- od 25 do 28 lutego 2002 r. wystawił 5 faktur VAT na wartość netto 1 690 381,80 zł i podatek VAT 371 884,00zł na łączną kwotę brutto 2 062 265,80 zł , które to faktury zostały skorygowane w marcu 2002r.

które to transakcje w rzeczywistości nie miały miejsca i służyły do ukrycia produkcji paliw płynnych z pominięciem opodatkowania podatkiem akcyzowym prowadzonej przez B. L., rzeczywistego obiegu towarów, a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej przez grupę przestępczą działalności,

tj. o przest. z art. 62 § 2 kks, w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks,

XXVI (III). W okresie od 2000 r. do kwietnia 2002 r. w O., C., W. i innych miejscowościach, działając wspólnie i w porozumieniu z B. L., S. K. (2), A. K. (1), A. F., M. W. (1), M. M. (1), E. S. (1), A. G. (1), S. B. (1) a nadto innymi osobami brał udział w działaniach zorganizowanej grupy przestępczej w ten sposób, że: tworzył współdziałając z innymi członkami grupy przestępczej dokumentację handlową odzwierciedlającą fikcyjne transakcje zakupu i sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw płynnych, które to działanie miało na celu ukrycie popełnianych przestępstw skarbowych w postaci produkcji paliw płynnych z pominięciem opodatkowania podatkiem akcyzowym oraz ukrycie rzeczywistego obiegu towarów, a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej przez grupę przestępczą działalności,

tj. o przest. z art. 258 § 1 kk ,

XXVII (IV). W okresie od 2000 r. daty bliżej nieustalonej do kwietnia 2002 r. w O. i innych miejscowościach województwa (...) i (...), jako prezes zarządu (...) sp. z o.o. pomógł B. L. do zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji paliw płynnych z pominięciem opodatkowania podatkiem akcyzowym jak i rzeczywistych jej rozmiarów, w ten sposób, iż uczestniczył pozornie w transakcjach kupna i sprzedaży paliw płynnych oraz komponentów do produkcji tych paliw między podmiotami kontrolowanymi przez B. L. tj. S., S., S. A. S.C, S. A. F. L. (1), T., oraz fikcyjnymi podmiotami tj. (...), A. dokonującymi przefakturowania komponentów na gotowe paliwa oraz w sprzedaży wyprodukowanych z pominięciem opodatkowani podatkiem akcyzowym paliw, czym naraził Skarb Państwa na uszczuplenie w zakresie podatku akcyzowego w wielkiej kwocie nie mniejszej niż 14 541 012,34 zł,

tj. o przest. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 55 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks

XXVIII (V). W okresie od 2000 r., daty bliżej nieokreślonej do kwietnia 2002 r. w O. oraz innych miejscowościach województw: (...) oraz (...) działając wspólnie z B. L. oraz innymi członkami grupy przestępczej, dokonywali mieszania komponentów do produkcji paliw płynnych oraz dalszej ich sprzedaży, uchylając się od opodatkowania podatkiem akcyzowym określonym w Ustawie o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dnia 08 stycznia 1993 r (Dz. U. z 1993 roku nr 11, poz. 50 ze zmianami), przez co narazili Skarb Państwa na stratę należności z tytułu tego podatku na łączną kwotę nie mniejszą niż 14 541 012,34 zł, w tym:

- za październik 2001 w wysokości 107.595,00 zł

- za listopad 2001 w wysokości 2.819.102,00 zł

- za grudzień 2001 w wysokości 1.589.308,00 zł.

tj. o przest. z art. 54 § 1 kks, w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks,

XXIX (VI). W okresie od 2000 r. do kwietnia 2003 r. w O., jako prezes zarządu (...) sp. z o.o. z siedzibą w O., działając w warunkach czynu ciągłego, poprzez wystawianie oraz przyjmowanie faktur mających udokumentować fikcyjne transakcje kupna – sprzedaży paliw płynnych oraz komponentów do produkcji paliw płynnych z podmiotami: PPHU (...), S. H. J. (1), (...) s.c., S. A. F. L. (1), (...), a nadto poprzez zaciągnięcie w marcu 2003 r. kredytu w (...) w W. mającego zapewnić bieżące płatności za operacje związane z rzekomym handlem paliwami, którą to kwotę przekazał następnie B. L. , mimo, iż spółka nie posiadała zobowiązań, przekraczając tym swoje prawem unormowane uprawniania, działając tym na szkodę (...) sp. z o.o. i powodując szkodę w majątku spółki w wielkich rozmiarach - w postaci powstania zobowiązania w kwocie 2 000 000 zł,

tj. o przest. z art. 296 § 1 i 3 kk i art. 585 § 1 ksh w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk,

Postawiono także zarzuty A. F., że:

XXX (I). W okresie od października 2000 do października 2001 r w C., działając jako v-ce Prezes Zarządu (...) S.A. z siedzibą w C., przy ulicy (...), wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, działając w warunkach czynu ciągłego przyjmowała i wystawiała faktury VAT wiedząc , iż dokumentują one nie mające miejsca transakcje gospodarcze , które to faktury zostały zaewidencjonowane w rejestrach zakupów i sprzedaży oraz wykorzystane do sporządzeniu deklaracji podatkowych za poszczególne miesiące i tak :

w październiku 2000 r przyjęła od M. W. (1) Prezesa Zarządu (...) sp. z o.o. z siedzibą we (...) faktur sprzedaży oleju napędowego dla spółki (...), na łączna kwotę 1 640 000 zł i podatku VAT w kwocie 360 800 zł o oznaczeniach:

1. (...)

z dnia 02.10.2000.

2. (...)

z dnia 03.10.2000.

3. (...)

z dnia 04.10.2000.

4. (...)

z dnia 05.10.2000.

5. (...)

z dnia 06.10.2000.

6. (...)

z dnia 09.10.2000.

7. (...)

z dnia 10.10.2000.

8. (...)

z dnia 12.10.2000.

9. (...)

z dnia 13.10.2000.

- w październiku 2000 roku wspólnie z M. K. (2) wystawiła dla S. A. F. L. (1) fakturę dot. Sprzedaży oleju napędowego na kwotę brutto 2 020 808 zł o oznaczeniu :

1 (...) Z dnia 25.10.00

- w październiku 2000 r przyjęła od A. K. (1) -właściciela spółki (...) trzy faktury dot. Sprzedaży paliw płynnych dla spółki (...) S.A. o oznaczeniach:

1 (...) Z dnia 30.10.00

2 (...) Z dnia 31.10.00

3 (...) Z dnia 28.01.00

- we wrześniu i październiku 2001 r przyjęła od M. K. (1) pełnomocnika firmy (...) faktur sprzedaży paliw płynnych dla spółki (...) S.A. o oznaczeniach :

(...) dnia 21.09.01

(...) dnia 21.09.01

(...) dnia 22.09.01

(...) dnia 24.09.01

(...) dnia 16.10.01

(...) dnia 24.10.01

(...) dnia 25.10.01

(...) dnia 22.10.01

(...) dnia 26.10.01

(...) dnia 27.10.01

(...) dnia 27.09.01

(...) dnia 05.10.01

(...) dnia 06.10.01

(...) dnia 08.10.01

(...) dnia 10.10.01

(...) dnia 12.10.01

na łączną wartość brutto 2 674 801,2 zł

- w październiku 2001 roku wspólnie z M. K. (2) wystawiła dla firmy (...) trzy faktury dot. Sprzedaży paliw płynnych o oznaczeniach

1 (...) Z dnia 11.10.01

2 (...) Z dnia 12.10.01

3 (...) Z dnia 13.10.01

na łączną kwotę brutto 1 028 094,00 zł

- w październiku 2001 roku wspólnie z M. K. (2) wystawiła dla spółki (...) siedem faktur dot. Sprzedaży paliw płynnych o oznaczeniach :

1 (...) Z dnia 1.10.01

2 (...) Z dnia 3.10.01

3 (...) Z dnia 4.10.01

4 (...) Z dnia 5.10.01

5 (...) Z dnia 18.10.01

6 (...) Z dnia 10.10.01

7 (...) Z dnia 11.10.01

tj. o przest. z art. 61 § 1 kks i art. 62 § 2 kks w zw. z art. 7 § 2 kks, art. 6 § 2 kks,

XXXI (II) W okresie od października 2000 do października 2001 r w C., działając jako v-ce Prezes Zarządu (...) S.A. z siedzibą w C., przy ulicy (...), wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami przyjmowała i wystawiała faktury VAT wiedząc , iż dokumentują one nie mające miejsca transakcje gospodarcze, które to faktury zostały zaewidencjonowane w rejestrach zakupów i sprzedaży oraz wykorzystane do sporządzeniu deklaracji podatkowych za poszczególne miesiące i tak :

- w październiku 2000 r przyjęła od M. W. (1) Prezesa Zarządu (...) sp. z o.o. z siedzibą we (...) faktur sprzedaży oleju napędowego dla spółki (...), na łączna kwotę 1 640 000 zł i podatku VAT w kwocie 360 800 zł o oznaczeniach:

1. (...)

z dnia 02.10.2000.

2. (...)

z dnia 03.10.2000.

3. (...)

z dnia 04.10.2000.

4. (...)

z dnia 05.10.2000.

5. (...)

z dnia 06.10.2000.

6. (...)

z dnia 09.10.2000.

7. (...)

z dnia 10.10.2000.

8. (...)

z dnia 12.10.2000.

9. (...)

z dnia 13.10.2000.

- w październiku 2000 roku wspólnie z M. K. (2) wystawiła dla S. A. F. L. (1) fakturę dot. Sprzedaży oleju napędowego na kwotę brutto 2 020 808 zł o oznaczeniu :

1 (...) Z dnia 25.10.00

- w październiku 2000 r przyjęła od A. K. (1) -właściciela spółki (...) trzy faktury dot. Sprzedaży paliw płynnych dla spółki (...) S.A. o oznaczeniach:

1 (...) Z dnia 30.10.00

2 (...) Z dnia 31.10.00

3 (...) Z dnia 28.01.00

We wrześniu i październiku 2001 r przyjęła od M. K. (1) pełnomocnika firmy (...) faktur sprzedaży paliw płynnych dla spółki (...) S.A. o oznaczeniach :

(...) dnia 21.09.01

(...) dnia 21.09.01

(...) dnia 22.09.01

(...) dnia 24.09.01

(...) dnia 16.10.01

(...) dnia 24.10.01

(...) dnia 25.10.01

(...) dnia 22.10.01

(...) dnia 26.10.01

(...) dnia 27.10.01

(...) dnia 27.09.01

(...) dnia 05.10.01

(...) dnia 06.10.01

(...) dnia 08.10.01

(...) dnia 10.10.01

(...) dnia 12.10.01

na łączną wartość brutto 2 674 801,2 zł

- w październiku 2001 roku wspólnie z M. K. (2) wystawiła dla firmy (...) trzy faktury dot. Sprzedaży paliw płynnych o oznaczeniach

1 (...) Z dnia 11.10.01

2 (...) Z dnia 12.10.01

3 (...) Z dnia 13.10.01

na łączną kwotę brutto 1 028 094,00 zł

- w październiku 2001 roku wspólnie z M. K. (2) wystawiła dla spółki (...) siedem faktur dot. Sprzedaży paliw płynnych o oznaczeniach :

1 (...) Z dnia 1.10.01

2 (...) Z dnia 3.10.01

3 (...) Z dnia 4.10.01

4 (...) Z dnia 5.10.01

5 (...) Z dnia 18.10.01

6 (...) Z dnia 10.10.01

7 (...) Z dnia 11.10.01

tj. o przest. z art. 271 § 1 i 3 kk, art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, art. 12 kk ,

XXXII (III) w okresie od stycznia 2000 r. do grudnia 2000 r., daty bliżej nieustalonej, we W., O., U. oraz innych miejscowościach województw: (...), (...) i (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. W. (1), E. S. (1), A. G. (1), S. B. (1) oraz innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykorzystując działalność podmiotów gospodarczych: (...) sp. z o.o. z siedzibą we W., R. E. K. (1) z siedzibą we W., G. S. (...) z siedzibą we W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W., P. E. S. (1) z siedzibą w O., (...) S.A. z siedzibą w C., PHU (...) z siedzibą w C., S. A. F. L. (1) dokonywała mieszania komponentów do produkcji paliw płynnych oraz dalszej ich sprzedaży jako pełnowartościowy produkt, uchylając się od opodatkowania podatkiem akcyzowym określonym w Ustawie o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dnia 08 stycznia 1993 r (Dz. U. z 1993 roku nr 11, poz. 50 ze zmianami), przez co narazili Skarb Państwa na stratę należności z tytułu tego podatku na łączną kwotę nie mniejszą niż 56 723 906, 34 zł w tym:

1. w spółce (...) na kwotę co najmniej 11 278 869,35 zł,

2. w spółce (...) na kwotę co najmniej 25 816 891,16 zł,

3. w PHU (...) na kwotę co najmniej 4 390 134, 25 zł,

4. w spółce (...) na kwotę co najmniej 697 000 zł,

tj. o przest. z art. 54 § 1 kks, w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks,

XXXIII (IV). W okresie od stycznia 2000 r., daty bliżej nieustalonej do grudnia 2001 r. we W., O., U. oraz innych miejscowościach województw: (...), (...), (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. W. (1), E. S. (1), A. G. (1), S. B. (1) oraz innymi osobami brała udział w działaniach zorganizowanej grupy przestępczej, poprzez przyjęcie dokumentujących nieprawdę faktur Vat oraz wystawianie takich faktur w imieniu spółki (...) S.A., które to działanie miało na celu ukrycie rzeczywistego obiegu towarów a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej przez grupę przestępczą działalności,

tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk,

XXXIV (V). W październiku 2000 r. daty bliżej nieokreślonej w C., działając jako v-ce Prezes Zarządu (...) S.A. z siedzibą w C., przy ulicy (...), przekroczyła przysługujące jej, jako członkowi zarządu spółki uprawnienia, w ten sposób, iż przyjęła od M. W. (1) Prezesa Zarządu (...) sp. z o.o. z siedzibą we (...) faktur sprzedaży oleju napędowego na łączna kwotę 1 640 000 zł i podatku VAT w kwocie 360 800 zł do spółki (...), o oznaczeniach:

1. (...)

z dnia 02.10.2000.

2. (...)

z dnia 03.10.2000.

3. (...)

z dnia 04.10.2000.

4. (...)

z dnia 05.10.2000.

5. (...)

z dnia 06.10.2000.

6. (...)

z dnia 09.10.2000.

7. (...)

z dnia 10.10.2000.

8. (...)

z dnia 12.10.2000.

9. (...)

z dnia 13.10.2000.

wiedząc, iż dokumentują one nie mające miejsca transakcje gospodarcze, w następstwie czego po stronie (...) S.A. powstało zobowiązanie uiszczenia wskazanej wyżej kwoty na rzecz (...) sp. z o.o., powodując tym szkodę w wielkich rozmiarach,

tj. o przest. z art. 296 § 1 i 3 kk, art. 585 § 1 Ustawy Kodeks spółek handlowych, w zw. z art. 11 § 2 kk,

XXXV (VI). w okresie od października 2000 do października 2001 r., C. , działając jako v-ce Prezes Zarządu (...) S.A. z siedzibą w C., przy ulicy (...), wspólnie i w porozumieniu z B. L., A. K. (1), M. W. (1), M. K. (1), F. L. (1) przyjmowała i wystawiała faktury VAT wiedząc , iż dokumentują one nie mające miejsca transakcje gospodarcze pomagała w ten sposób B. L. do zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, mającej na celu ukrycie produkcji paliw płynnych z pominięciem opodatkowania podatkiem akcyzowym , ukrycie rzeczywistego obiegu towarów a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej działalności, narażając tym Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w wielkiej kwocie 56 723 906, 34,

tj. o czyn z art. 55 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks

Oskarżono także G. Ś. (1) m.in. o:

XXXVI (I) W okresie od maja 2000 r. do października 2001r w C., W., O. i innych miejscowościach, działając wspólnie i w porozumieniu z B. L., J. P., S. K. (2), A. K. (1), M. W. (1), a nadto innymi osobami brał udział w działaniach zorganizowanej grupy przestępczej w ten sposób, że: tworzył współdziałając z innymi członkami grupy przestępczej dokumentację handlową odzwierciedlającą fikcyjne transakcje zakupu i sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw płynnych, które to działanie miało na celu ukrycie popełnianych przestępstw skarbowych w postaci produkcji paliw płynnych z pominięciem opodatkowania podatkiem akcyzowym oraz ukrycie rzeczywistego obiegu towarów, a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej przez grupę przestępczą działalności,

tj. o przest. z art. 258 § 1 kk,

XXXVII (II). W okresie od lipca 2001 r. do października 2001r w O. i innych miejscowościach województwa (...) i (...), jako współwłaściciel firmy (...) s.c. z/s w C. pomógł B. L. do zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji paliw płynnych z pominięciem opodatkowania podatkiem akcyzowym jak i rzeczywistych jej rozmiarów, w ten sposób, iż uczestniczył pozornie w transakcjach kupna i sprzedaży paliw płynnych oraz komponentów do produkcji tych paliw między podmiotami kontrolowanymi przez B. L. tj. S., S., S. A. S.C, S. A. F. L. (1), (...) sp. Z o.o. poprzez tworzenie dokumentacji handlowej odzwierciedlającej fikcyjne transakcje zakupu i sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw płynnych, mającej na celu ukrycie rzeczywistego obiegu towarów a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej działalności narażając tym Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT i akcyzowego w wielkiej kwocie nie mniejszej niż 14 541 012,34 zł,

tj. o przest. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 55 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks

XXXVIII (III) W okresie od lipca 2001 r. do października 2001r,. z polecenia B. L., w warunkach czynu ciągłego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wystawił w sposób nierzetelny faktury sprzedaży lub posługiwał się takimi fakturami zakupu komponentów paliw płynnych oraz innych produktów paliwowych, wiedząc, iż nie odzwierciedlają one rzeczywistych transakcji oraz potwierdzają dokonywanie nie mających miejsca operacji handlowych, i tak:

- w październiku 2001r. wystawił i wprowadził do ewidencji sprzedaży faktury dotyczące sprzedaży paliw i komponentów do produkcji paliw płynnych do (...) sp.z o.o. z/s w O. według zestawienia

2001 zakup (...) od (...) S.C.

1 Na kwotę (...) Z dnia 05.10.01 Na kwotę 483 870,30 zł

2 Na kwotę (...) Z dnia 05.10.01 Na kwotę 531 505,20 zł

3 Na kwotę (...) Z dnia 05.10.01 Na kwotę 499 414,32 zł

4 Na kwotę (...) Z dnia 05.10.01 Na kwotę 464 064,21 zł

5 Na kwotę (...) Z dnia 11.10.01 Na kwotę 1 043 795,40 zł

6 Na kwotę (...) Z dnia 24.10.01 Na kwotę 1 124 754,60 zł

na łączną kwotę 4 147 404,03 zł,

- w okresie od lipca do września 2001r. wprowadził do ewidencji zakupów faktury dotyczące zakupu paliw i komponentów do produkcji paliw od podmiotów (...) sp. Z o.o. według zestawienia

2001 r sprzedaż do (...) s.c. F. L., G. Ś.

1 Nr faktury (...) dnia 03.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

2 Nr faktury (...) dnia 04.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

3 Nr faktury (...) dnia 05.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

4 Nr faktury (...) dnia 06.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

5 Nr faktury (...) dnia 09.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

6 Nr faktury (...) dnia 10.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

7 Nr faktury (...) dnia 11.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

8 Nr faktury (...) dnia 12.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

9 Nr faktury (...) dnia 13.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

10 Nr faktury (...) dnia 16.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

11 Nr faktury (...) dnia 17.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

12 Nr faktury (...) dnia 18.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

13 Nr faktury (...) dnia 19.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

14 Nr faktury (...) dnia 20.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

15 Nr faktury (...) dnia 23.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

16 Nr faktury (...) dnia 24.07.01 Na kwotę 257 112,56 zł

17 Nr faktury (...) dnia 25.07.01 Na kwotę 258 947,44 zł

18 Nr faktury (...) dnia 26.07.01 Na kwotę 256 883,20 zł

19 Nr faktury (...) dnia 27.07.01 Na kwotę 259 176,80 zł

20 Nr faktury (...) dnia 28.07.01 Na kwotę 257 112,56 zł

21 Nr faktury (...) dnia 30.07.01 Na kwotę 255 392,36 zł

22 Nr faktury (...) dnia 31.07.01 Na kwotę 255 851,08 zł

23 Nr faktury (...) dnia 01.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

24 Nr faktury (...) dnia 02.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

25 Nr faktury (...) dnia 03.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

82 716,00 zł

26 Nr faktury (...) dnia 04.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

27 Nr faktury (...) dnia 06.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

82 716,00 zł

28 Nr faktury (...) dnia 07.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

29 Nr faktury (...) dnia 08.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

30 Nr faktury (...) dnia 09.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

31 Nr faktury (...) dnia 10.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

82 716,00 zł

32 Nr faktury (...) dnia 11.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

33 Nr faktury (...) dnia 13.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

34 Nr faktury (...) dnia 14.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

35 Nr faktury (...) dnia 16.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

36 Nr faktury (...) dnia 17.08.01 Na kwotę 291 824,00 zł

37 Nr faktury (...) dnia 18.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

82 716,00 zł

38 Nr faktury (...) dnia 20.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

39 Nr faktury (...) dnia 21.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

40 Nr faktury (...) dnia 22.08.01 Na kwotę 336 720,00 zł

41 Nr faktury (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 314 272,00 zł

165 432,00 zł

42 Nr faktury (...) dnia 24.08.01 Na kwotę 269 376,00 zł

43 Nr faktury (...) dnia 27.08.01 Na kwotę 269 376,00 zł

165 432,00 zł

44 Nr faktury (...) dnia 28.08.01 Na kwotę 206 424,00 zł

45 Nr faktury (...) dnia 29.08.01 Na kwotę 55 046,40 zł

165 432,00 zł

46 Nr faktury (...) dnia 29.08.01 Na kwotę 202 032,00 zł

47 Nr faktury (...) dnia 30.08.01 Na kwotę 137 616,00 zł

165 432,00 zł

48 Nr faktury (...) dnia 30.08.01 Na kwotę 67 344,00 zł

49 Nr faktury (...) dnia 31.08.01 Na kwotę 336 720,00 zł

50 Nr faktury (...) dnia 20.09.01 Na kwotę 568 422,40 zł

85 851,40 zł

51 Nr faktury (...) dnia 21.09.01 Na kwotę 345 272,20 zł

87 236,10 zł

52 Nr faktury (...) dnia 22.09.01 Na kwotę 273 109,20 zł

168 933,40 zł

53 Nr faktury (...) dnia 24.09.01 Na kwotę 339 721,20 zł

88 620,80 zł

54 Nr faktury (...) dnia 25.09.01 Na kwotę 349 713,00 zł

177 241,60 zł

55 Nr faktury (...) dnia 26.09.01 Na kwotę 350 823,20 zł

177 241,60 zł

56 Nr faktury (...) dnia 27.09.01 Na kwotę 348 602,80 zł

177 241,60 zł

57 Nr faktury (...) dnia 28.09.01 Na kwotę 346 382,40 zł

85 851,40 zł

58 Nr faktury (...) dnia 29.09.01 Na kwotę 341 941,60 zł

114 930,10 zł

Na łączną kwotę 18 342 839,10 zł

które to transakcje w rzeczywistości nie miały miejsca i służyły do ukrycia produkcji paliw płynnych z pominięciem opodatkowania podatkiem akcyzowym prowadzonej przez B. L., rzeczywistego obiegu towarów, a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej przez grupę przestępczą działalności,

tj. o przest. z art. 271 § 1 i 3 kk art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk,

XXXIX (IV) W okresie od lipca 2001 r. do października 2001r,. z polecenia B. L., w warunkach czynu ciągłego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wystawił w sposób nierzetelny faktury sprzedaży lub posługiwał się takimi fakturami zakupu komponentów paliw płynnych oraz innych produktów paliwowych, wiedząc, iż nie odzwierciedlają one rzeczywistych transakcji oraz potwierdzają dokonywanie nie mających miejsca operacji handlowych, i tak:

- w październiku 2001r. wystawił i wprowadził do ewidencji sprzedaży faktury dotyczące sprzedaży paliw i komponentów do produkcji paliw płynnych do (...) sp.z o.o. z/s w O. według zestawienia

2001 zakup (...) od (...) S.C.

1 Na kwotę (...) Z dnia 05.10.01 Na kwotę 483 870,30 zł

2 Na kwotę (...) Z dnia 05.10.01 Na kwotę 531 505,20 zł

3 Na kwotę (...) Z dnia 05.10.01 Na kwotę 499 414,32 zł

4 Na kwotę (...) Z dnia 05.10.01 Na kwotę 464 064,21 zł

5 Na kwotę (...) Z dnia 11.10.01 Na kwotę 1 043 795,40 zł

6 Na kwotę (...) Z dnia 24.10.01 Na kwotę 1 124 754,60 zł

na łączną kwotę 4 147 404,03 zł,

- w okresie od lipca do września 2001r. wprowadził do ewidencji zakupów faktury dotyczące zakupu paliw i komponentów do produkcji paliw od podmiotów (...) sp. Z o.o. według zestawień

2001 r sprzedaż do (...) s.c. F. L., G. Ś.

1 Nr faktury (...) dnia 03.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

2 Nr faktury (...) dnia 04.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

3 Nr faktury (...) dnia 05.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

4 Nr faktury (...) dnia 06.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

5 Nr faktury (...) dnia 09.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

6 Nr faktury (...) dnia 10.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

7 Nr faktury (...) dnia 11.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

8 Nr faktury (...) dnia 12.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

9 Nr faktury (...) dnia 13.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

10 Nr faktury (...) dnia 16.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

11 Nr faktury (...) dnia 17.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

12 Nr faktury (...) dnia 18.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

13 Nr faktury (...) dnia 19.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

14 Nr faktury (...) dnia 20.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

E y15 Nr faktury (...) dnia 23.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

16 Nr faktury (...) dnia 24.07.01 Na kwotę 257 112,56 zł

17 Nr faktury (...) dnia 25.07.01 Na kwotę 258 947,44 zł

18 Nr faktury (...) dnia 26.07.01 Na kwotę 256 883,20 zł

19 Nr faktury (...) dnia 27.07.01 Na kwotę 259 176,80 zł

20 Nr faktury (...) dnia 28.07.01 Na kwotę 257 112,56 zł

21 Nr faktury (...) dnia 30.07.01 Na kwotę 255 392,36 zł

22 Nr faktury (...) dnia 31.07.01 Na kwotę 255 851,08 zł

23 Nr faktury (...) dnia 01.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

24 Nr faktury (...) dnia 02.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

25 Nr faktury (...) dnia 03.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

82 716,00 zł

26 Nr faktury (...) dnia 04.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

27 Nr faktury (...) dnia 06.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

82 716,00 zł

28 Nr faktury (...) dnia 07.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

29 Nr faktury (...) dnia 08.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

30 Nr faktury (...) dnia 09.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

31 Nr faktury (...) dnia 10.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

82 716,00 zł

32 Nr faktury (...) dnia 11.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

33 Nr faktury (...) dnia 13.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

34 Nr faktury (...) dnia 14.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

35 Nr faktury (...) dnia 16.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

36 Nr faktury (...) dnia 17.08.01 Na kwotę 291 824,00 zł

37 Nr faktury (...) dnia 18.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

82 716,00 zł

38 Nr faktury (...) dnia 20.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

39 Nr faktury (...) dnia 21.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

40 Nr faktury (...) dnia 22.08.01 Na kwotę 336 720,00 zł

41 Nr faktury (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 314 272,00 zł

165 432,00 zł

42 Nr faktury (...) dnia 24.08.01 Na kwotę 269 376,00 zł

43 Nr faktury (...) dnia 27.08.01 Na kwotę 269 376,00 zł

165 432,00 zł

44 Nr faktury (...) dnia 28.08.01 Na kwotę 206 424,00 zł

45 Nr faktury (...) dnia 29.08.01 Na kwotę 55 046,40 zł

165 432,00 zł

46 Nr faktury (...) dnia 29.08.01 Na kwotę 202 032,00 zł

47 Nr faktury (...) dnia 30.08.01 Na kwotę 137 616,00 zł

165 432,00 zł

48 Nr faktury (...) dnia 30.08.01 Na kwotę 67 344,00 zł

49 Nr faktury (...) dnia 31.08.01 Na kwotę 336 720,00 zł

50 Nr faktury (...) dnia 20.09.01 Na kwotę 568 422,40 zł

85 851,40 zł

51 Nr faktury (...) dnia 21.09.01 Na kwotę 345 272,20 zł

87 236,10 zł

52 Nr faktury (...) dnia 22.09.01 Na kwotę 273 109,20 zł

168 933,40 zł

53 Nr faktury (...) dnia 24.09.01 Na kwotę 339 721,20 zł

88 620,80 zł

54 Nr faktury (...) dnia 25.09.01 Na kwotę 349 713,00 zł

177 241,60 zł

55 Nr faktury (...) dnia 26.09.01 Na kwotę 350 823,20 zł

177 241,60 zł

56 Nr faktury (...) dnia 27.09.01 Na kwotę 348 602,80 zł

177 241,60 zł

57 Nr faktury (...) dnia 28.09.01 Na kwotę 346 382,40 zł

85 851,40 zł

58 Nr faktury (...) dnia 29.09.01 Na kwotę 341 941,60 zł

114 930,10 zł

Na łączną kwotę 18 342 839,10 zł

które to transakcje w rzeczywistości nie miały miejsca i służyły do ukrycia produkcji paliw płynnych z pominięciem opodatkowania podatkiem akcyzowym prowadzonej przez B. L., rzeczywistego obiegu towarów, a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej przez grupę przestępczą działalności,

tj. o przest. z art. 62 § 2 kks, w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks,

XL (V). W okresie od maja 2000r. do października 2001r we W. oraz innych miejscowościach województw: (...) oraz (...) działając wspólnie z B. L. oraz innymi członkami grupy przestępczej, dokonywał mieszania komponentów do produkcji paliw płynnych oraz dalszej ich sprzedaży, uchylając się od opodatkowania podatkiem akcyzowym określonym w Ustawie o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dnia 08 stycznia 1993 r (Dz. U. z 1993 roku nr 11, poz. 50 ze zmianami), przez co narazili Skarb Państwa na stratę należności z tytułu tego podatku na kwotę nie mniejszą niż 14 541 012,34 zł ,

tj. o przest. z art. 54 § 1 kks, w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks,

Postawiono także zarzuty F. L. (1) m.in.

XLI (I). W sierpniu 2001 roku w C. działając jako właścicielka firmy (...) z siedzibą w C. ul. (...) wystawiła do firmy (...) sp. Z o.o. z/s w O. fakturę nr (...) z dnia 2.08.01 na kwotę 508 971,19 zł wiedząc, że dokumentuje ona nie mające miejsca transakcje gospodarcze i służy do ukrycia produkcji paliw płynnych z pominięciem opodatkowania podatkiem akcyzowym prowadzonej przez B. L., rzeczywistego obiegu towarów, a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej przez grupę przestępczą działalności,

tj. o przest. z art. 271 § 1 i 3 kk

XLII (II). W okresie od lipca 2001 r. do października 2001r,. w C. woj. (...) działając jako współwłaścicielka firmy (...) s.c. G. Ś. (1), F. L. (1) z siedzibą w C. ul. (...) z polecenia B. L., w warunkach czynu ciągłego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wspólnie z G. Ś. (1) wystawiła w sposób nierzetelny faktury sprzedaży lub posługiwała się takimi fakturami zakupu komponentów paliw płynnych oraz innych produktów paliwowych, wiedząc, iż nie odzwierciedlają one rzeczywistych transakcji oraz potwierdzają dokonywanie nie mających miejsca operacji handlowych, i tak:

- w październiku 2001r. wystawiła i wprowadziła do ewidencji sprzedaży faktury dotyczące sprzedaży paliw i komponentów do produkcji paliw płynnych do (...) sp.z o.o. z/s w O. według zestawienia

2001 zakup (...) od (...) S.C.

1 Na kwotę (...) Z dnia 05.10.01 Na kwotę 483 870,30 zł

2 Na kwotę (...) Z dnia 05.10.01 Na kwotę 531 505,20 zł

3 Na kwotę (...) Z dnia 05.10.01 Na kwotę 499 414,32 zł

4 Na kwotę (...) Z dnia 05.10.01 Na kwotę 464 064,21 zł

5 Na kwotę (...) Z dnia 11.10.01 Na kwotę 1 043 795,40 zł

6 Na kwotę (...) Z dnia 24.10.01 Na kwotę 1 124 754,60 zł

na łączną kwotę 4 147 404,03 zł,

- w okresie od lipca do września 2001r. wprowadziła do ewidencji zakupów faktury dotyczące zakupu paliw i komponentów do produkcji paliw od podmiotów (...) sp. Z o.o. według zestawienia

2001 r sprzedaż do (...) s.c. F. L., G. Ś.

1 Nr faktury (...) dnia 03.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

2 Nr faktury (...) dnia 04.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

3 Nr faktury (...) dnia 05.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

4 Nr faktury (...) dnia 06.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

5 Nr faktury (...) dnia 09.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

6 Nr faktury (...) dnia 10.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

7 Nr faktury (...) dnia 11.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

8 Nr faktury (...) dnia 12.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

9 Nr faktury (...) dnia 13.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

10 Nr faktury (...) dnia 16.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

11 Nr faktury (...) dnia 17.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

12 Nr faktury (...) dnia 18.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

13 Nr faktury (...) dnia 19.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

14 Nr faktury (...) dnia 20.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

15 Nr faktury (...) dnia 23.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

16 Nr faktury (...) dnia 24.07.01 Na kwotę 257 112,56 zł

17 Nr faktury (...) dnia 25.07.01 Na kwotę 258 947,44 zł

18 Nr faktury (...) dnia 26.07.01 Na kwotę 256 883,20 zł

19 Nr faktury (...) dnia 27.07.01 Na kwotę 259 176,80 zł

20 Nr faktury (...) dnia 28.07.01 Na kwotę 257 112,56 zł

21 Nr faktury (...) dnia 30.07.01 Na kwotę 255 392,36 zł

22 Nr faktury (...) dnia 31.07.01 Na kwotę 255 851,08 zł

23 Nr faktury (...) dnia 01.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

24 Nr faktury (...) dnia 02.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

25 Nr faktury (...) dnia 03.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

82 716,00 zł

26 Nr faktury (...) dnia 04.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

27 Nr faktury (...) dnia 06.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

82 716,00 zł

28 Nr faktury (...) dnia 07.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

29 Nr faktury (...) dnia 08.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

30 Nr faktury (...) dnia 09.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

31 Nr faktury (...) dnia 10.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

82 716,00 zł

32 Nr faktury (...) dnia 11.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

33 Nr faktury (...) dnia 13.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

34 Nr faktury (...) dnia 14.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

35 Nr faktury (...) dnia 16.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

36 Nr faktury (...) dnia 17.08.01 Na kwotę 291 824,00 zł

37 Nr faktury (...) dnia 18.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

82 716,00 zł

38 Nr faktury (...) dnia 20.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

39 Nr faktury (...) dnia 21.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

40 Nr faktury (...) dnia 22.08.01 Na kwotę 336 720,00 zł

41 Nr faktury (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 314 272,00 zł

165 432,00 zł

42 Nr faktury (...) dnia 24.08.01 Na kwotę 269 376,00 zł

43 Nr faktury (...) dnia 27.08.01 Na kwotę 269 376,00 zł

165 432,00 zł

44 Nr faktury (...) dnia 28.08.01 Na kwotę 206 424,00 zł

45 Nr faktury (...) dnia 29.08.01 Na kwotę 55 046,40 zł

165 432,00 zł

46 Nr faktury (...) dnia 29.08.01 Na kwotę 202 032,00 zł

47 Nr faktury (...) dnia 30.08.01 Na kwotę 137 616,00 zł

165 432,00 zł

48 Nr faktury (...) dnia 30.08.01 Na kwotę 67 344,00 zł

49 Nr faktury (...) dnia 31.08.01 Na kwotę 336 720,00 zł

50 Nr faktury (...) dnia 20.09.01 Na kwotę 568 422,40 zł

85 851,40 zł

51 Nr faktury (...) dnia 21.09.01 Na kwotę 345 272,20 zł

87 236,10 zł

52 Nr faktury (...) dnia 22.09.01 Na kwotę 273 109,20 zł

168 933,40 zł

53 Nr faktury (...) dnia 24.09.01 Na kwotę 339 721,20 zł

88 620,80 zł

54 Nr faktury (...) dnia 25.09.01 Na kwotę 349 713,00 zł

177 241,60 zł

55 Nr faktury (...) dnia 26.09.01 Na kwotę 350 823,20 zł

177 241,60 zł

56 Nr faktury (...) dnia 27.09.01 Na kwotę 348 602,80 zł

177 241,60 zł

57 Nr faktury (...) dnia 28.09.01 Na kwotę 346 382,40 zł

85 851,40 zł

58 Nr faktury (...) dnia 29.09.01 Na kwotę 341 941,60 zł

114 930,10 zł

Na łączną kwotę 18 342 839,10 zł

które to transakcje w rzeczywistości nie miały miejsca i służyły do ukrycia produkcji paliw płynnych z pominięciem opodatkowania podatkiem akcyzowym prowadzonej przez B. L., rzeczywistego obiegu towarów, a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej przez grupę przestępczą działalności,

tj. o przest. z art. 271 § 1 i 3 kk art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk,

XLIII (III). W okresie od lipca 2001 r. do października 2001r,. w C. woj. (...) działając jako współwłaścicielka firmy (...) s.c. G. Ś. (1), F. L. (1) z siedzibą w C. ul. (...) z polecenia B. L., w warunkach czynu ciągłego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wspólnie z G. Ś. (1) wystawiła w sposób nierzetelny faktury sprzedaży lub posługiwała się takimi fakturami zakupu komponentów paliw płynnych oraz innych produktów paliwowych, wiedząc, iż nie odzwierciedlają one rzeczywistych transakcji oraz potwierdzają dokonywanie nie mających miejsca operacji handlowych, i tak:

- w październiku 2001r. wystawiła i wprowadziła do ewidencji sprzedaży faktury dotyczące sprzedaży paliw i komponentów do produkcji paliw płynnych do (...) sp.z o.o. z/s w O. według zestawienia

2001 zakup (...) od (...) S.C.

1 Na kwotę (...) Z dnia 05.10.01 Na kwotę 483 870,30 zł

2 Na kwotę (...) Z dnia 05.10.01 Na kwotę 531 505,20 zł

3 Na kwotę (...) Z dnia 05.10.01 Na kwotę 499 414,32 zł

4 Na kwotę (...) Z dnia 05.10.01 Na kwotę 464 064,21 zł

5 Na kwotę (...) Z dnia 11.10.01 Na kwotę 1 043 795,40 zł

6 Na kwotę (...) Z dnia 24.10.01 Na kwotę 1 124 754,60 zł

na łączną kwotę 4 147 404,03 zł,

- w okresie od lipca do września 2001r. wprowadziła do ewidencji zakupów faktury dotyczące zakupu paliw i komponentów do produkcji paliw od podmiotów (...) sp. Z o.o. według zestawienia

2001 r sprzedaż do (...) s.c. F. L., G. Ś.

1 Nr faktury (...) dnia 03.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

2 Nr faktury (...) dnia 04.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

3 Nr faktury (...) dnia 05.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

4 Nr faktury (...) dnia 06.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

5 Nr faktury (...) dnia 09.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

6 Nr faktury (...) dnia 10.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

7 Nr faktury (...) dnia 11.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

8 Nr faktury (...) dnia 12.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

9 Nr faktury (...) dnia 13.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

10 Nr faktury (...) dnia 16.07.01 Na kwotę 137 361,02 zł

11 Nr faktury (...) dnia 17.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

12 Nr faktury (...) dnia 18.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

13 Nr faktury (...) dnia 19.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

14 Nr faktury (...) dnia 20.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

15 Nr faktury (...) dnia 23.07.01 Na kwotę 139 588,50 zł

16 Nr faktury (...) dnia 24.07.01 Na kwotę 257 112,56 zł

17 Nr faktury (...) dnia 25.07.01 Na kwotę 258 947,44 zł

18 Nr faktury (...) dnia 26.07.01 Na kwotę 256 883,20 zł

19 Nr faktury (...) dnia 27.07.01 Na kwotę 259 176,80 zł

20 Nr faktury (...) dnia 28.07.01 Na kwotę 257 112,56 zł

21 Nr faktury (...) dnia 30.07.01 Na kwotę 255 392,36 zł

22 Nr faktury (...) dnia 31.07.01 Na kwotę 255 851,08 zł

23 Nr faktury (...) dnia 01.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

24 Nr faktury (...) dnia 02.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

25 Nr faktury (...) dnia 03.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

82 716,00 zł

26 Nr faktury (...) dnia 04.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

27 Nr faktury (...) dnia 06.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

82 716,00 zł

28 Nr faktury (...) dnia 07.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

29 Nr faktury (...) dnia 08.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

30 Nr faktury (...) dnia 09.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

31 Nr faktury (...) dnia 10.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

82 716,00 zł

32 Nr faktury (...) dnia 11.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

33 Nr faktury (...) dnia 13.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

34 Nr faktury (...) dnia 14.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

35 Nr faktury (...) dnia 16.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

36 Nr faktury (...) dnia 17.08.01 Na kwotę 291 824,00 zł

37 Nr faktury (...) dnia 18.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

82 716,00 zł

38 Nr faktury (...) dnia 20.08.01 Na kwotę 426 512,00 zł

39 Nr faktury (...) dnia 21.08.01 Na kwotę 359 168,00 zł

82 716,00 zł

40 Nr faktury (...) dnia 22.08.01 Na kwotę 336 720,00 zł

41 Nr faktury (...) dnia 23.08.01 Na kwotę 314 272,00 zł

165 432,00 zł

42 Nr faktury (...) dnia 24.08.01 Na kwotę 269 376,00 zł

43 Nr faktury (...) dnia 27.08.01 Na kwotę 269 376,00 zł

165 432,00 zł

44 Nr faktury (...) dnia 28.08.01 Na kwotę 206 424,00 zł

45 Nr faktury (...) dnia 29.08.01 Na kwotę 55 046,40 zł

165 432,00 zł

46 Nr faktury (...) dnia 29.08.01 Na kwotę 202 032,00 zł

47 Nr faktury (...) dnia 30.08.01 Na kwotę 137 616,00 zł

165 432,00 zł

48 Nr faktury (...) dnia 30.08.01 Na kwotę 67 344,00 zł

49 Nr faktury (...) dnia 31.08.01 Na kwotę 336 720,00 zł

50 Nr faktury (...) dnia 20.09.01 Na kwotę 568 422,40 zł

85 851,40 zł

51 Nr faktury (...) dnia 21.09.01 Na kwotę 345 272,20 zł

87 236,10 zł

52 Nr faktury (...) dnia 22.09.01 Na kwotę 273 109,20 zł

168 933,40 zł

53 Nr faktury (...) dnia 24.09.01 Na kwotę 339 721,20 zł

88 620,80 zł

54 Nr faktury (...) dnia 25.09.01 Na kwotę 349 713,00 zł

177 241,60 zł

55 Nr faktury (...) dnia 26.09.01 Na kwotę 350 823,20 zł

177 241,60 zł

56 Nr faktury (...) dnia 27.09.01 Na kwotę 348 602,80 zł

177 241,60 zł

57 Nr faktury (...) dnia 28.09.01 Na kwotę 346 382,40 zł

85 851,40 zł

58 Nr faktury (...) dnia 29.09.01 Na kwotę 341 941,60 zł

114 930,10 zł

Na łączną kwotę 18 342 839,10 zł

które to transakcje w rzeczywistości nie miały miejsca i służyły do ukrycia produkcji paliw płynnych z pominięciem opodatkowania podatkiem akcyzowym prowadzonej przez B. L., rzeczywistego obiegu towarów, a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej przez grupę przestępczą działalności,

tj. o przest. z art. 62 § 2 kks, w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks ,

XLIV (IV). W okresie od lipca do października 2001r w C., W., O. i innych miejscowościach, działając wspólnie i w porozumieniu z B. L., J. P., G. Ś. (1) a nadto innymi osobami brała udział w działaniach zorganizowanej grupy przestępczej w ten sposób, że: tworzyła współdziałając z innymi członkami grupy przestępczej dokumentację handlową odzwierciedlającą fikcyjne transakcje zakupu i sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw płynnych, które to działanie miało na celu ukrycie popełnianych przestępstw skarbowych w postaci produkcji paliw płynnych z pominięciem opodatkowania podatkiem akcyzowym oraz ukrycie rzeczywistego obiegu towarów, a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej przez grupę przestępczą działalności,

tj. o przest. z art. 258 § 1 kk ,

XLV (V). W okresie od lipca 2001 r. do października 2001r w C., O. i innych miejscowościach województwa (...) i (...), jako współwłaścicielka firmy (...) s.c. z/s w C. oraz właścicielka firmy (...) pomogła B. L. do zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji paliw płynnych z pominięciem opodatkowania podatkiem akcyzowym jak i rzeczywistych jej rozmiarów, w ten sposób, iż uczestniczyła pozornie w transakcjach kupna i sprzedaży paliw płynnych oraz komponentów do produkcji tych paliw między podmiotami kontrolowanymi przez B. L. tj. PHU (...) , (...) S.C. G. Ś. (1), F. L. (1), S. F. L., (...) sp. z o.o. poprzez tworzenie dokumentacji handlowej odzwierciedlającej fikcyjne transakcje zakupu i sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw płynnych, mającej na celu ukrycie rzeczywistego obiegu towarów a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej działalności narażając tym Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT i akcyzowego w wielkiej kwocie

tj. o przest. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 55 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks

XLVI (VI). W okresie od lipca 2001r. do października 2001r we W. oraz innych miejscowościach województw: (...) oraz (...) działając wspólnie z B. L. oraz innymi członkami grupy przestępczej, dokonywała mieszania komponentów do produkcji paliw płynnych oraz dalszej ich sprzedaży, uchylając się od opodatkowania podatkiem akcyzowym określonym w Ustawie o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dnia 08 stycznia 1993 r (Dz. U. z 1993 roku nr 11, poz. 50 ze zmianami), przez co narazili Skarb Państwa na stratę należności z tytułu tego podatku na kwotę nie mniejszą niż 13 669 192,75 zł,

tj. o przest. z art. 54 § 1 kks, w zw. z art. 37 § 1 pkt 2 i 5 kks ,

Zarzucono również R. L. m.in.

XLVII (I). W okresie od 1997 r. daty bliżej nieokreślonej do kwietnia 2002 r. w O., C., W. i innych miejscowościach, działając wspólnie i w porozumieniu z B. L., J. P., S. K. (2), A. K. (1), M. W. (1), G. Ś. (1), a nadto innymi osobami brał udział w działaniach zorganizowanej grupy przestępczej w ten sposób, że: tworzył współdziałając z innymi członkami grupy przestępczej dokumentację handlową odzwierciedlającą fikcyjne transakcje zakupu i sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw płynnych, kierował na bazie paliw we W.B. produkcją paliw płynnych oraz tworzeniem związanej z tym dokumentacji magazynowej, przy czym działanie to miało na celu ukrycie produkcji paliw płynnych z pominięciem opodatkowania podatkiem akcyzowym oraz ukrycie rzeczywistego obiegu towarów, a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej przez grupę przestępczą działalności,

tj. o przest. z art. 258 § 1 kk,

XLVIII (II). W 2000 r. we W. z polecenia B. L., w warunkach czynu ciągłego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, udzielał M. W. (1) pomocy w poświadczaniu przez niego nieprawdy w wystawianych w imieniu (...) sp. z o.o. fakturach sprzedaży paliw gotowych firmie PHU (...) o łącznej wartości netto 8 275 479 zł i podatek VAT na kwotę 1 820 605, 38 zł, a następnie w oparciu o nie tworzył dokumentację magazynową, które to transakcje w rzeczywistości nie miały miejsca i służyły do ukrycia prowadzonej przez B. L. produkcji paliw płynnych z pominięciem opodatkowania podatkiem akcyzowym, rzeczywistego obiegu towarów, a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej przez grupę przestępczą działalności,

tj. o przest. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 271 § 1 i 3 kk art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk,

XLIX (III). w okresie od stycznia 2000 r. do kwietnia 2002r. daty bliżej nieustalonej, we W., O., U. oraz innych miejscowościach województw: (...), (...) i (...), działając wspólnie i w porozumieniu z B. L., A. K. (1), M. W. (1), M. K. (1), E. S. (1), A. G. (1), S. B. (1), J. P. oraz innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykorzystując działalność podmiotów gospodarczych: (...) sp. z o.o. z siedzibą we W., R. E. K. (1) z siedzibą we W., G. S. (...) z siedzibą we W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W., P. E. S. (1) z siedzibą w O., (...) S.A. z siedzibą w C., PHU (...) z siedzibą w C., (...) sp. z o.o. w O., dokonywał mieszania komponentów do produkcji paliw płynnych oraz dalszej ich sprzedaży jako pełnowartościowy produkt, uchylając się od opodatkowania podatkiem akcyzowym określonym w Ustawie o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dnia 08 stycznia 1993 r (Dz. U. z 1993 roku nr 11, poz. 50 ze zmianami), przez co narazili Skarb Państwa na stratę należności z tytułu tego podatku na łączną kwotę nie mniejszą niż 56 723 906, 34 zł, w tym:

1. w spółce (...) na kwotę co najmniej 11 278 869,35 zł,

2. w spółce (...) na kwotę co najmniej 25 816 891,16 zł,

3. w PHU (...) na kwotę co najmniej 4 390 134, 25 zł,

4. w spółce (...) na kwotę co najmniej 697 000 zł,

5. w spółce (...) sp. z o.o. na kwotę około 14 541 012,34 zł w tym:

- za październik 2001 w wysokości 107.595,00 zł

- za listopad 2001 w wysokości 2.819.102,00 zł

- za grudzień 2001 w wysokości 1.589.308,00 zł. t

tj. o przest. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 54 § 1 kks, w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks ,

Oskarżono również M. W. (1), i zarzucono mu, że:

L (I). W okresie od stycznia 2000 r., daty bliżej nieustalonej do kwietnia 2002 r. we W., O., U. oraz innych miejscowościach województw: (...), (...), (...), działając wspólnie i w porozumieniu z A. K. (1), M. M. (1), A. G. (1), S. B. (1) oraz innymi osobami, brał udział w zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw i przestępstw skarbowych związanych z obrotem paliwami i komponentami do produkcji paliw płynnych, zarejestrował podmiot gospodarczy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w U. oraz we W., otworzył rachunek bankowy w Banku (...) w S. oraz tworzył dokumentację handlową odzwierciedlającą fikcyjne transakcje zakupu i sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw płynnych, z nieprowadzącymi w rzeczywistości działalności podmiotami, które to działanie miało na celu ukrycie rzeczywistego obiegu towarów, a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej przez grupę przestępczą działalności,

tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk,

LI (II). w okresie od stycznia 2000 r. do kwietnia 2002 r., daty bliżej nieustalonej, we W., O., U. oraz innych miejscowościach województw: (...), (...) i (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej poprzez: zarejestrowanie podmiotu gospodarczego (...) Sp. z o.o. z siedzibą w U. oraz we W., otwarcie rachunku bankowego w Banku (...) w S., tworzenie dokumentacji handlowej odzwierciedlającej fikcyjne transakcje zakupu i sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw płynnych, mającej na celu ukrycie rzeczywistego obiegu towarów a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej działalności, pomagał innym osobom do zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej oraz rzeczywistych jej rozmiarów, narażając tym Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT i akcyzowego w wielkiej kwocie nie mniejszej niż 56 723 906, 34 zł,

tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 55 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks

LII (III). W okresie od stycznia 2000 r. do kwietnia 2002 r. w miejscowości U., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej , wystawił w sposób nierzetelny faktury kupna lub sprzedaży komponentów paliw płynnych oraz innych produktów paliwowych, potwierdzając w ich treści dokonywanie nie mających miejsca operacji handlowych, i tak:

- w okresie od 06.01.2000 do 25.11.2000 r. wystawił dla firmy (...) z siedzibą w O. ul. (...), - 316 faktur na kwotę 86 754 249, 07 zł netto i podatek VAT w kwocie 19 085 934, 79 zł,

- w okresie od 01.03.2000 r do 29.12.2000. r wystawił dla (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. przy ul. (...), - 81 faktur na łączną kwotę 51 238 216, 10 zł netto i podatek VAT w kwocie 11 272 407, 54 zł,

- w okresie od 10.07.2000 do 27.12.2000 r. wystawił dla (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...), - 75 faktur na łączną kwotę 26 410 471, 50 netto i podatek VAT w kwocie 5 810 303, 73 zł,

- w okresie od stycznia 2001 do grudnia 2001 wystawił dla (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...), - 355 faktur VAT na łączną kwotę brutto 84 496 392,74 zł.

- W okresie od stycznia 2002 r. do marca 2002r. wystawił dla (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...) 25 faktur na łączną kwotę brutto 3 249 444,38 zł

- w okresie od 14.11.2000 r do 30.12.2000 roku wystawił dla G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...), - 97 faktur na łaczną kwotę 15 285 099, 55 zł netto i podatek VAT w kwocie 3 362 722, 07 zł,

- w okresie od stycznia 2001 do grudnia 2001 roku wystawił dla G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...) - 591 faktur na łączną kwotę brutto 85 288 933,17 zł

- w okresie od stycznia 2002 r. do marca 2002r. wystawił G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...) - 55 faktur na łączną kwotę brutto 8 093 657,15 zł

- w maju 2000 r. wystawił 7 faktur dla PHU (...) z siedzibą w C. ul. (...) na łączną wartość netto 8 275 479 zł i podatek VAT na kwotę 1 820 605, 38 zł,

- w październiku 2000 r. wystawił 9 faktur dla (...) S.A. z siedzibą w C. ul. (...) na łączną wartość netto 1 640 000 zł i podatku VAT w kwocie 360 800 zł,

-w lutym 2002 r. wystawił 4 faktury VAT dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w O. na łączną kwotę brutto 1 801 468,21 zł

a nadto posługiwał się nierzetelnymi fakturami sprzedaży wystawionymi:

- przez P. E. S. (1) z siedzibą w O. ul. (...) towarów o łącznej wartości netto 64 477 626 zł oraz podatek VAT w kwocie 14 185 076, 92 zł,

- w 2000 roku przez (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...) towarów o łącznej wartości netto 17 100 692, 98 zł i podatek VAT w kwocie 3 762 152, 47 zł,

- w 2001 roku przez (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...) towarów o łącznej wartości brutto 75 373 974,11 zł w ilości 502 faktur VAT

- w okresie od stycznia 2002 do marca 2002 przez (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...) towarów na łączną kwotę brutto 1 357 385,35 zł w ilości 28 faktur VAT

- przez (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. przy ul. (...) towarów o łącznej wartości netto 81 238 559, 92 zł i podatek VAT w kwocie 17 872 483, 24 zł,

- w styczniu 2001r. przez (...) sp. z o.o. z siedzibą we W. o łącznej wartości brutto

808 471,6 zł w ilości 3 faktur

- w 2000 r. przez G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...) towarów o łącznej wartości netto 23 212 463, 20 zł i podatek VAT 5 106 741, 91 zł.

- w 2001 roku przez (...) z siedzibą we W. ul. (...) towarów na łączną kwotę brutto 83 214 509,33 zł w ilości 363 faktur VAT

- od stycznia 2002 r. do marca 2002r. przez (...) z siedzibą we W. ul. (...) towarów na łączną kwotę brutto 3 352 339,16 zł w ilości 29 faktur VAT

- przez (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. przy ul. (...) towarów o łącznej wartości netto 3 117 715, 54 zł i podatek VAT w kwocie 685 897, 42 zł,

-w lutym 2002r. przez (...) Sp. z o.o. z siedzibą w O. na wartość netto 1.690.381,80 zł plus podatek VAT 22 % w kwocie 371.884,00 zł na łączną kwotę brutto 2 062 265,80 zł w ilości 5 faktur VAT

- w lutym 2002 r. przez (...) H. J. z siedzibą w C. ul. (...) o łącznej wartości brutto 5 070 253,14 zł w ilości 16 faktur VAT

przy czym faktury te odzwierciedlały nie mające miejsca przepływy towarów w postaci paliw płynnych oraz ich komponentów, narażając tym Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT i akcyzowego w wielkiej kwocie nie mniejszej niż 56 723 906, 34,

tj. o przest. z art. 62 § 2 kks, w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks,

LIII (IV) W okresie od stycznia 2000 r. do kwietnia 2002 r. w miejscowości U., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, jako prezes zarządu (...) sp. z o.o. przekraczając przysługujące mu uprawnienia, wystawił w sposób nierzetelny faktury kupna lub sprzedaży komponentów paliw płynnych oraz innych produktów paliwowych, potwierdzając w ich treści dokonywanie nie mających miejsca operacji handlowych, i tak:

- w okresie od 06.01.2000 do 25.11.2000 r. wystawił dla firmy (...) z siedzibą w O. ul. (...), - 316 faktur na kwotę 86 754 249, 07 zł netto i podatek VAT w kwocie 19 085 934, 79 zł,

- w okresie od 01.03.2000 r do 29.12.2000. r wystawił dla (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. przy ul. (...), - 81 faktur na łączną kwotę 51 238 216, 10 zł netto i podatek VAT w kwocie 11 272 407, 54 zł,

- w okresie od 10.07.2000 do 27.12.2000 r. wystawił dla (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...), - 76 faktur na łączną kwotę 26 410 471, 50 netto i podatek VAT w kwocie 5 810 303, 73 zł,

- w okresie od stycznia 2001 do grudnia 2001 wystawił dla (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...), - 355 faktur VAT na łączną kwotę brutto 84 496 392,74 zł.

- W okresie od stycznia 2002 r. do marca 2002r. wystawił dla (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...) 25 faktur na łączną kwotę brutto 3 249 444,38 zł

- w okresie od 14.11.2000 r do 30.12.2000 roku wystawił dla G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...), - 97 faktur na łączną kwotę 15 285 099, 55 zł netto i podatek VAT w kwocie 3 362 722, 07 zł,

- w okresie od stycznia 2001 do grudnia 2001 roku wystawił dla G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...) - 591 faktur na łączną kwotę brutto 85 288 933,17 zł

- w okresie od stycznia 2002 r. do marca 2002r. wystawił G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...) - 55 faktur na łączną kwotę brutto 8 093 657,15 zł

- w maju 2000 r. wystawił 7 faktur dla PHU (...) z siedzibą w C. ul. (...) na łączną wartość netto 8 275 479 zł i podatek VAT na kwotę 1 820 605, 38 zł,

- w październiku 2000 r. wystawił 9 faktur dla (...) S.A. z siedzibą w C. ul. (...) na łączną wartość netto 1 640 000 zł i podatku VAT w kwocie 360 800 zł,

-w lutym 2002 r. wystawił 4 faktury VAT dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w O. na łączną kwotę brutto 1 801 468,21 zł

a nadto posługiwał się nierzetelnymi fakturami sprzedaży wystawionymi:

- przez P. E. S. (1) z siedzibą w O. ul. (...) towarów o łącznej wartości netto 64 477 626 zł oraz podatek VAT w kwocie 14 185 076, 92 zł,

- w 2000 roku przez (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...) towarów o łącznej wartości netto 17 100 692, 98 zł i podatek VAT w kwocie 3 762 152, 47 zł,

- w 2001 roku przez (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...) towarów o łącznej wartości brutto 75 373 974,11 zł w ilości 502 faktur VAT

- w okresie od stycznia 2002 do marca 2002 przez (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...) towarów na łączną kwotę brutto 1 357 385,35 zł w ilości 28 faktur VAT

- przez (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. przy ul. (...) towarów o łącznej wartości netto 81 238 559, 92 zł i podatek VAT w kwocie 17 872 483, 24 zł,

- w styczniu 2001r. przez (...) sp. z o.o. z siedzibą we W. o łącznej wartości brutto 808 471,6 zł w ilości 3 faktur

- w 2000 r. przez G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...) towarów o łącznej wartości netto 23 212 463, 20 zł i podatek VAT 5 106 741, 91 zł.

- w 2001 roku przez (...) z siedzibą we W. ul. (...) towarów na łączną kwotę brutto 83 214 509,33 zł w ilości 363 faktur VAT

- od stycznia 2002 r. do marca 2002r. przez (...) z siedzibą we W. ul. (...) towarów na łączną kwotę brutto 3 352 339,16 zł w ilości 29 faktur VAT

- przez (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. przy ul. (...) towarów o łącznej wartości netto 3 117 715, 54 zł i podatek VAT w kwocie 685 897, 42 zł,

- w lutym 2002r. przez (...) Sp. z o.o. z siedzibą w O. na wartość netto 1.690.381,80 zł plus podatek VAT 22 % w kwocie 371.884,00 zł na łączną kwotę brutto 2 062 265,80 zł w ilości 5 faktur VAT

- w lutym 2002 r. przez (...) H. J. z siedzibą w C. ul. (...) o łącznej wartości brutto 5 070 253,14 zł w ilości 16 faktur VAT

przy czym faktury te odzwierciedlały nie mające miejsca przepływy towarów w postaci paliw płynnych oraz ich komponentów, narażając tym Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT i akcyzowego w wielkiej kwocie nie mniejszej niż 56 723 906, 34,

tj. tj. o przest. z art. 271 § 1 i 3 kk art. 273 kk, art. 585 § 1 ksh w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk,

LIV (V). w okresie od stycznia 2000 r. do kwietnia 2002 r., daty bliżej nieustalonej, we W., O., U. oraz innych miejscowościach województw: (...), (...) i (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. W. (1), E. S. (1), A. G. (1), S. B. (1) oraz innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykorzystując działalność podmiotów gospodarczych: (...) sp. z o.o. z siedzibą we W., R. E. K. (1) z siedzibą we W., G. S. (...) z siedzibą we W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W., P. E. S. (1) z siedzibą w O., (...) S.A. z siedzibą w C., PHU (...) z siedzibą w C., dokonywał mieszania komponentów do produkcji paliw płynnych oraz dalszej ich sprzedaży jako pełnowartościowy produkt, uchylając się od opodatkowania podatkiem akcyzowym określonym w Ustawie o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dnia 08 stycznia 1993 r (Dz. U. z 1993 roku nr 11, poz. 50 ze zmianami), przez co narazili Skarb Państwa na stratę należności z tytułu tego podatku na łączną kwotę nie mniejszą niż 56 723 906, 34 zł w tym:

1. w spółce (...) na kwotę co najmniej 11 278 869,35 zł,

2. w spółce (...) na kwotę co najmniej 25 816 891,16 zł,

3. w PHU (...) na kwotę co najmniej 4 390 134, 25 zł,

4. w spółce (...) na kwotę co najmniej 697 000 zł,

tj. o przest. z art. 54 § 1 kks, w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks,

LV (VI) W okresie od marca 2000 r. do stycznia 2002r. we W., S. woj. (...) jako właściciel firmy (...) sp. z o.o. z/s w U. będąc osobą uprawnioną do dysponowania rachunkami bankowymi w/w firmy , działając w warunkach czynu ciągłego z polecenia A. K. (1) udostępniał rachunki bankowe, przekazywał na podstawie czeków, przelewów środki płatnicze pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych polegających na uchylaniu się od opodatkowania podatkiem akcyzowym z tytułu produkcji paliw płynnych udaremniając w ten sposób stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia i tak:

- w okresie od 20.08.01 do 04.01.02 z rachunku nr (...) w (...) Bank (...)/W. przekazał środki płatnicze pochodzące w 95% tytułem rzekomej zapłaty za towar lub spłaty zobowiązań od firmy (...). K. w kwocie około 872.000 zł do firm (...), K., (...).

-w okresie od 01.03.2000 r. do 02.11.2000 r. z rachunku nr (...)/ w Banku (...) w S., środki płatnicze pochodzące od firm: (...) , (...) sp. z o.o. , (...) E. K. tytułem rzekomej przedpłaty, zapłata za towar, zapłaty za paliwo, wypłacił łącznie w kwocie 50.500 zł,

- w okresie od 04.12.2000 r. do 02.07.2001 r. z rachunku bankowego o numerze: (...)- (...)- (...)-12 należącego do firmy (...) Sp. z o.o. w banku (...) we W. pl. (...) środki płatnicze pochodzące głównie z firmy (...) tytułem rzekomej ”spłaty zobowiązań” lub tytułem „za towar”, wypłacił łącznie w kwocie 218.900 zł, w dniu 15.01.2001r. przekazał na rzecz spółki (...). (...) 30.000 zł tytułem rzekomej zapłaty za towar

mając świadomość iż przekazywane kwoty nie są związane z prowadzoną rzeczywistą działalnością gospodarczą zaś uzyskiwane są z przestępstw polegających na uchylaniu się od opodatkowania podatkiem akcyzowym

tj. o czyn z art. 299 § 1kk w zw. z art. 12 kk

LVI (VII). W styczniu 2000r. we W. jako Prezes Zarządu (...) sp. z o.o. w celu uzyskania koncesji na obrót paliwami poświadczył nieprawdę we wniosku o udzielenie koncesji skierowanym do Urzędu Regulacji Energetyki w piśmie z dn. 15.01.2000r. potwierdzając w nim nieprawdziwą w swej treści informację, że spółka otrzymała przyrzeczenie kredytu kupieckiego w wysokości 1 500 000 zł od firmy (...) sp. z o.o. z chwilą uzyskania koncesji, doprowadzając w ten sposób (...) do przyznania koncesji na obrót paliw płynnych, którym to dokumentem posługiwał się do kwietnie 2002 r.,

tj. o czyn z art 286 § 1 kk i art. 271 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, w zw. z art. 11 § 2 kk,

Prokuratura oskarżyła także M. M. (1) i zarzuciła jej, że:

LVII (I). W okresie od stycznia 2000 r., daty bliżej nieustalonej do kwietnia 2002 r. we W., O., U. oraz innych miejscowościach województw: (...), (...), (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. W. (1), E. S. (1), A. G. (1), S. B. (1) oraz innymi osobami, brała udział w zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw i przestępstw skarbowych związanych z obrotem paliwami i komponentami do produkcji paliw płynnych, poprzez nakłonienie E. K. (1) do założenia działalności gospodarczej pod firmą (...) oraz uzyskanie pełnomocnictwa do reprezentowania wyżej wymienionej oraz dokonywania operacji na rachunku bankowym firmy, tworzyła dokumentację handlową odzwierciedlającą fikcyjne transakcje zakupu i sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw płynnych, z nieprowadzącymi w rzeczywistości działalności podmiotami, które to działanie miało na celu ukrycie rzeczywistego obiegu towarów, a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej przez grupę przestępczą działalności,

tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk,

LVIII (II). w okresie od stycznia 2000 r. do kwietnia 2002 r., daty bliżej nieustalonej, we W., O., U. oraz innych miejscowościach województw: (...), (...) i (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej poprzez: nakłonienie E. K. (1) do przekazania jej pełnomocnictwa do prowadzenia działalności gospodarczej pod firmą (...) oraz uzyskanie pełnomocnictwa do reprezentowania wyżej wymienionej oraz dokonywania operacji na rachunku bankowym firmy, tworzenie dokumentacji handlowej odzwierciedlającej fikcyjne transakcje zakupu i sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw płynnych, mającej na celu ukrycie rzeczywistego obiegu towarów a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej działalności, pomagała innym osobom do zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej oraz rzeczywistych jej rozmiarów, narażając tym Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT i akcyzowego w wielkiej kwocie nie mniejszej niż 11 278 869,35 zł,

tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 55 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks

LIX (III). W okresie od stycznia 2000 r. do kwietnia 2002 r. we W., będąc umocowaną do wykonywania czynności w imieniu firmy (...) z siedzibą we W. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wystawiła w sposób nierzetelny faktury sprzedaży lub posługiwała się takimi fakturami zakupu komponentów paliw płynnych oraz innych produktów paliwowych, wiedząc, iż nie odzwierciedlają one rzeczywistych transakcji oraz potwierdzają dokonywanie nie mających miejsca operacji handlowych, i tak:

- w okresie od stycznia 2000r. do grudnia 2000r. w ramach prowadzonej działalności jako (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...) wspólnie z A. I. wystawiła faktury dotyczące sprzedaży paliw o raz komponentów do produkcji paliw o łącznej wartości netto 17 100 692, 98 zł i podatek VAT w kwocie 3 762 152, 47 zł dla M. W. (1) właściciela (...) sp. z o.o. z siedzibą w U.

- w okresie od stycznia 2001 do grudnia 2001 wspólnie z A. I. wystawiła 502 faktury VAT dla (...) Sp. z o.o. dotyczących sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw na łączną kwotę brutto 75 373 974 zł , w tym poleciła wystawić 40 faktur A. P. (1)

- w okresie od stycznia 2002 do marca 2002 wystawiła 28 faktur VAT dla (...) Sp. z o.o. dotyczących sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw na łączną kwotę brutto 1 357 385,35

- w okresie od 14 lipca 2000 r. do dnia 23 grudnia 2000 r. w ramach prowadzonej działalności jako (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...) wystawiła 28 faktur dotyczących sprzedaży paliw o raz komponentów do produkcji o łącznej wartości netto 3 385 450,31 zł i podatek VAT w kwocie 744 799, 07 zł, na rzecz P. E. S. (1) z siedzibą w O.

-We wrześniu i październiku 2001 r wystawiła wspólnie z A. P. (1) dla spółki (...) S.A. 16 faktur sprzedaży paliw płynnych na łączną wartość brutto 2 674 801,2 zł

- w okresie od 10.07.2000 do 27.12.2000 r. przyjęła 76 faktur na łączną kwotę 26 410 471, 50 netto i podatek VAT w kwocie 5 810 303, 73 zł, wystawione w sposób nierzetelny przez M. W. (1) właściciela (...) sp. z o.o. z siedzibą w U.,

- W okresie od 02.01.2001r. do 29.12.2001r. przyjęła 355 faktur wystawionych przez (...) Sp. z o.o. dla (...) na łączną kwotę brutto 84 496 393 zł

- W okresie od stycznia 2002 r. do marca 2002r. przyjęła 25 faktur wystawionych przez (...) Sp. z o.o. dla (...) na łączną kwotę brutto 3 249 444,38 zł

- okresie od 10 kwietnia 2000 r. do dnia 25 listopada 2000 r. przyjęła 11 faktur na łączną kwotę 3 344 437,20 zł netto i podatek VAT w kwocie 735 776, 18 zł, wystawione w sposób nierzetelny przez osobę działającą w imieniu P. E. S. (1) z siedzibą w O.,

- w październiku 2001 roku przyjęła od spółki (...) S.A trzy faktury dot. Sprzedaży paliw płynnych na łączną kwotę brutto 1 028 094,00 zł

które to transakcje w rzeczywistości nie miały miejsca i służyły do ukrycia produkcji paliw płynnych z pominięciem opodatkowania podatkiem akcyzowym, rzeczywistego obiegu towarów, a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej przez grupę przestępczą działalności,

tj. o przest. z art. 62 § 2 kks, w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks,

LX (IV). W okresie od stycznia 2000 r. do kwietnia 2002 r. we W., jako umocowana do wykonywania czynności w imieniu firmy (...) z siedzibą we W. przy ul. (...) działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wystawiła w sposób nierzetelny faktury sprzedaży lub posługiwała się takimi fakturami zakupu komponentów paliw płynnych oraz innych produktów paliwowych, wiedząc, iż nie odzwierciedlają one rzeczywistych transakcji oraz potwierdzają dokonywanie nie mających miejsca operacji handlowych, i tak:

- w okresie od stycznia 2000r. do grudnia 2000r. w ramach prowadzonej działalności jako (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...) wspólnie z A. I. wystawiła faktury dotyczące sprzedaży paliw o raz komponentów do produkcji paliw o łącznej wartości netto 17 100 692, 98 zł i podatek VAT w kwocie 3 762 152, 47 zł dla M. W. (1) właściciela (...) sp. z o.o. z siedzibą w U.

- w okresie od stycznia 2001 do grudnia 2001 wspólnie z A. I. wystawiła 502 faktury VAT dla (...) Sp. z o.o. dotyczących sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw na łączną kwotę brutto 75 373 974 zł , w tym poleciła wystawić 40 faktur A. P. (1)

- w okresie od stycznia 2002 do marca 2002 wystawiła 28 faktur VAT dla (...) Sp. z o.o. dotyczących sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw na łączną kwotę brutto 1 357 385,35

- w okresie od 14 lipca 2000 r. do dnia 23 grudnia 2000 r. w ramach prowadzonej działalności jako (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...) wystawiła 28 faktur dotyczących sprzedaży paliw o raz komponentów do produkcji o łącznej wartości netto 3 385 450,31 zł i podatek VAT w kwocie 744 799, 07 zł, na rzecz P. E. S. (1) z siedzibą w O.

-We wrześniu i październiku 2001 r wystawiła wspólnie z A. P. (1) dla spółki (...) S.A. 16 faktur sprzedaży paliw płynnych na łączną wartość brutto 2 674 801,2 zł

- w okresie od 10.07.2000 do 27.12.2000 r. przyjęła 76 faktur na łączną kwotę 26 410 471, 50 netto i podatek VAT w kwocie 5 810 303, 73 zł, wystawione w sposób nierzetelny przez M. W. (1) właściciela (...) sp. z o.o. z siedzibą w U.,

- W okresie od 02.01.2001r. do 29.12.2001r. przyjęła 355 faktur wystawionych przez (...) Sp. z o.o. dla (...) na łączną kwotę brutto 84 496 393 zł

- W okresie od stycznia 2002 r. do marca 2002r. przyjęła 25 faktur wystawionych przez (...) Sp. z o.o. dla (...) na łączną kwotę brutto 3 249 444,38 zł

- okresie od 10 kwietnia 2000 r. do dnia 25 listopada 2000 r. przyjęła 11 faktur na łączną kwotę 3 344 437,20 zł netto i podatek VAT w kwocie 735 776, 18 zł, wystawione w sposób nierzetelny przez osobę działającą w imieniu P. E. S. (1) z siedzibą w O.,

- w październiku 2001 roku przyjęła od spółki (...) S.A trzy faktury dot. Sprzedaży paliw płynnych na łączną kwotę brutto 1 028 094,00 zł

które to transakcje w rzeczywistości nie miały miejsca i służyły do ukrycia produkcji paliw płynnych z pominięciem opodatkowania podatkiem akcyzowym, rzeczywistego obiegu towarów, a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej przez grupę przestępczą działalności,

tj. o przest. z art. 271 § 1 i 3 kk art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk,

LXI (V). w okresie od stycznia 2000 r. do kwietnia 2002 r., daty bliżej nieustalonej, we W., O., U. oraz innych miejscowościach województw: (...), (...) i (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. W. (1), E. S. (1), A. G. (1), S. B. (1) oraz innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykorzystując działalność podmiotów gospodarczych: (...) sp. z o.o. z siedzibą we W., R. E. K. (1) z siedzibą we W., G. S. (...) z siedzibą we W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W., P. E. S. (1) z siedzibą w O., (...) S.A. z siedzibą w C., PHU (...) z siedzibą w C., dokonywała mieszania komponentów do produkcji paliw płynnych oraz dalszej ich sprzedaży jako pełnowartościowy produkt, uchylając się od opodatkowania podatkiem akcyzowym określonym w Ustawie o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dnia 08 stycznia 1993 r (Dz. U. z 1993 roku nr 11, poz. 50 ze zmianami), przez co narazili Skarb Państwa na stratę należności z tytułu tego podatku na łączną kwotę co najmniej 56 723 906, 34 zł w tym:

1. w spółce (...) na kwotę co najmniej 11 278 869,35 zł,

2. w spółce (...) na kwotę co najmniej 25 816 891,16 zł,

3. w PHU (...) na kwotę co najmniej 4 390 134, 25 zł,

4. w spółce (...) na kwotę co najmniej 697 000 zł,

tj. o przest. z art. 54 § 1 kks, w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks ,

LXII(VI). W okresie od lipca 2000 r. do lutego 2002r. we W. woj. (...) jako pełnomocnik firmy (...) będąc uprawnioną do dysponowania rachunkami bankowymi w/w firmy , działając w warunkach czynu ciągłego z polecenia A. K. (1) udostępniała rachunki bankowe, przekazała na podstawie czeków, przelewów środki płatnicze pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych polegających na uchylaniu się od opodatkowania podatkiem akcyzowym z tytułu produkcji paliw płynnych w znacznym stopniu utrudniając stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia i tak:

-W dniu 01.10.2001 r. przekazała z rachunku nr (...) prowadzonego przez (...) Bank (...)/W. na konto firmy (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. ul. (...) kwotę 81.000 , tytułem rzekomej zapłaty za paliwo, w okresie od 18.07.2001 do 10.01.2002 r. wypłaciła gotówką 554.700

-Od 28.06.2001 do 12.10.2001 przekazała z rachunku bankowego nr (...)- (...) w ramach pakietu (...) w Banku (...) SA III Oddział we W. tytułem przelewu spłata zobowiązań , rzekomej zapłaty za towar do M. sp. z o.o łącznie kwotę 846.100 zł, od 18.06.2001 do 28.03.2002r. wypłaciła gotówką 4 640 050 zł.

- od 14.12.2000 do 07.06.01 umożliwiła dokonanie wypłat poprzez realizację wystawionych przez siebie czeków A. K. (1) z rachunku nr (...) w (...) BANK SA I Oddział we W. na kwotę 2.334.000 zł, w okresie Od 06.07.00 Do 20.06.01r. pobrała z ww rachunku w kasie środki płatnicze na kwotę 3.701.900zł , od 20.10.00 do 19.06.01 przekazała z ww rachunku do (...) sp. z o.o. tytułem rzekomej zapłaty za towar kwotę w wysokości 510.000 zł,

- w okresie od 04.08.2000 r. do 05.06.2001r. umożliwiła dokonanie wypłat poprzez realizację wystawionych przez siebie czeków A. K. (1) w kwocie 1.142.000 zł z rachunku bankowego nr (...) (...) prowadzonego przez BANK (...) o/W., w okresie od 16.07.1998 r. do 11.06.2001 r. wypłaciła z tego rachunku gotówką z tytułu realizacji czeków kwotę w wysokości 3.352.835 zł, w okresie od 17.08.2000 r. do 12.10.2000r. przekazała na rzecz spółki (...) sp. z o.o. tytułem rzekomej zapłaty za towar kwotę w wysokości 174 000 zł, w dn. 09.08.2000r. przekazała na rzecz spółki (...). S. tytułem rzekomej zapłaty za towar kwotę pieniędzy w wysokości 30.000

- W okresie od 28.08.2000 do 19.09.2000 przekazała A. K. środki pieniężne w łącznej kwocie 148.000 zł na podstawie realizowanych przez C. S. czeków z rachunku bankowego nr (...) (...) prowadzonego przez BANK (...) o/W. dla firmy (...). K.

- w dniach 15.05.00, 30.10.00, 30.10.00 przekazała A. K. środki pieniężne w łącznej kwocie 31.000 zł na podstawie zrealizowanego czeku i wypłaty gotówki z przez E. K. (1) rachunku bankowego nr (...) (...) prowadzonego przez BANK (...) o/W. dla firmy (...). K.

- w okresie od 17 sierpnia 2000 r. do 25 września 2000 r. z rachunku bankowego nr (...) (...) prowadzonego przez BANK (...) o/W. , przekazała do firmy (...) sp. z o.o. 350.000 zł tytułem zapłaty : „za (...) sp. z o.o.”,

przy czym pobierane z rachunków środki płatnicze przekazywała A. K. (1) oraz innym członkom grupy

tj. o czyn z art. 299 § 1kk w zw. art. 12 kk

LXIII (VII). W okresie od listopada 2000 r. do sierpnia 2001 r. we W. woj. (...) udzieliła A. K. (1), pomocy w ukryciu mienia zagrożonego zajęciem z powodu wydanej w 2000 roku przez Urząd Kontroli Skarbowej we W. decyzji naliczającej na rzecz Skarbu Państwa zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za rok 1998 r. w wysokości 374 656,02 zł i za rok 1999 w kwocie 32 514 915,60 zł oraz wobec zablokowania przez organy kontroli skarbowej konta bankowego należącego do firmy (...) sp. z o.o. działając w celu udaremnienia wykonania wydanej decyzji skarbowej, w ten sposób, że przyjęła faktury VAT sprzedaży pojazdów samochodowych należących do firmy (...) sp. z o.o. mając świadomość, iż faktury te nie dokumentują rzeczywistych transakcji i tak przyjęła:

Wystawioną w dniu 30.11.2000 fakturę VAT sprzedaży ciągnika marki V. o numerze rejestracyjnym (...) – do firmy (...) z/s we W. ul. (...) nr (...),

Wystawioną w dniu 30.11.2000 fakturę VAT sprzedaży ciągnika marki I. o numerze rejestracyjnym (...) - do firmy (...). K. nr (...) z dn. 30.11.2000,

Wystawioną w dniu 30.11.2000 fakturę VAT sprzedaży naczepę marki K. (...) o numerze rejestracyjnym (...) - firmie (...) z/s we W. ul. (...) zgodnie z fakturą z dn. 30.11.00 nr (...),

Wystawioną w dniu 24.08.2000r. fakturę VAT sprzedaży naczepę marki K. o numerze rejestracyjnym (...) do firmy (...)/0/00,

Wystawioną w dniu 24.11.2000r. fakturę VAT sprzedaży pojazdu marki D. (...) o numerze rejestracyjnym (...) ,

Wystawioną w dniu 30.11.2000 fakturę sprzedaży pojazdu marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...),

W wystawioną w dniu 10.06.2000 r. fakturę sprzedaży samochodu osobowego marki A. (...) nr rej. (...),

tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 300 § 2 kk w zw. z art. 12 kk,

Kolejną osobą oskarżoną w tej sprawie była A. P. (1), którą oskarżono o to, że:

LXVII (I). W okresie od stycznia 2000 r., daty bliżej nieustalonej do marca 2002 r. we W., O., U. oraz innych miejscowościach województw: (...), (...), (...), uczestniczyła w zorganizowanej grupie przestępczej w skład której wchodzili A. K. (1), M. W. (1), M. K. (1) E. S. (1), A. G. (1), S. B. (1) oraz inne osoby, dokonującej oszustw i przestępstw skarbowych związanych z obrotem paliwami i komponentami do produkcji paliw płynnych, w ten sposób, iż kierowała wystawianiem poświadczających nieprawdę faktur przez inne podmioty w tym (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W., G. S. (...) z siedzibą we W. oraz P. E. S. (1) z siedzibą w O., przekazywała osobom kierującym tymi podmiotami dane niezbędne do ich wystawiania, a także wystawiała poświadczające nieprawdę faktury sprzedaży w imieniu firm (...) sp. z o.o. oraz R. E. K. (1) z siedzibą we W., które to działanie miało na celu ukrycie produkcji paliw płynnych z pominięciem opodatkowania podatkiem akcyzowym, rzeczywistego obiegu towarów, a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej przez grupę przestępczą działalności,

tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk,

LXVIII (II). W okresie od stycznia 2000 r. do marca 2002 r. we W., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w warunkach czynu ciągłego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jako osoba odpowiedzialna za wystawianie faktur i dokonywanie bieżących rozliczeń we (...) sp. z o.o. oraz R. E. K. (1) z siedzibą we W.

poświadczyła w treści wystawianych faktur nieprawdę w zakresie ilości oraz rodzaju towarów będących przedmiotem transakcji, wiedząc, że transakcje te nie miały faktycznie miejsca, i tak:

- w okresie od 4 stycznia 2000 r. do 30 grudnia 2000 r. wystawiła łącznie 324 faktury sprzedaży komponentów do produkcji paliw z (...) sp. z o.o. do (...) sp. z o.o., na łączną kwotę netto 81 238 559,92 zł i podatek VAT 17 872 483,24 zł,

- w okresie od 1 sierpnia 2000 r. do 30 grudnia 2000 r. wystawiła łącznie 137 faktur sprzedaży komponentów do produkcji paliw z R. E. K. (1) do (...) sp. z o.o., na łączną kwotę netto 17 100 692,98 i podatek VAT 3 762 152,47 zł,

- w okresie od 30 października 2000 r. do 31 października 2000 r. wystawiła dwie faktury sprzedaży komponentów do produkcji paliw z (...) sp. z o.o. do (...) S.A., na łączną kwotę netto 2 556 000 i podatek VAT 474 320,10 zł,

- w okresie od 14 lipca 2000 r. do 23 grudnia 2000 r. wystawiła łącznie 28 faktur sprzedaży komponentów do produkcji paliw z R. E. K. (1) do P. E. S. (1) z siedzibą w O., na łączną kwotę netto 3 385 450,31 zł i podatek VAT 744 799,07 zł,

- w okresie od stycznia 2001 do grudnia 2001 r. wspólnie z M. M. (1) wystawiła 502 faktury VAT w imieniu (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...)/ dla (...) Sp. z o.o. dotyczących sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw na łączną kwotę brutto 75 373 974 zł, w tym osobiście wystawiła 40 faktur VAT na łączną wartość 7 720 285,71 zł

- w okresie od stycznia 2002 do marca 2002 wspólnie z M. M. (1) wystawiła 28 faktury VAT w imieniu (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...)/ dla (...) Sp. z o.o. dotyczących sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw na łączną kwotę brutto 1 357 385,35zł

-We wrześniu i październiku 2001 r wystawiła wspólnie z M. M. (1) dla spółki (...) S.A. 16 faktur sprzedaży paliw płynnych na łączną wartość brutto 2 674 801 , 20 w tym osobiście wystawiła 2 faktury w październiku 2001 na łączną kwotę brutto 329 030,34 zł

17 872 483, 24 zł, dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W.,

-w styczniu 2001 wystawiła 3 faktury w imieniu (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. przy ul. (...) towarów o łącznej wartości brutto

808 471,6 zł dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W.,

które to dokumenty następnie przedłożyła w księgowości firm (...) sp. z o.o. oraz R. E. K. (1) w celu wprowadzenia ich do ewidencji,

tj. o przest. z art. 271 § 1 i 3 kk w z w. z art. 12 kk,

LXIX (III). W okresie od stycznia 2000 r. do marca 2002 r. we W., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w warunkach czynu ciągłego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wykonując polecenie A. K. (1) przekazała M. W. (1) informacje, które miały zawierać wystawiane przez (...) sp. z o.o. faktury i poleciła mu wystawienie w sposób nierzetelny faktur kupna i sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw płynnych , potwierdzające w swej treści dokonywanie nie mających miejsca operacji handlowych, i tak:

- w okresie od 06.01.2000 do 25.11.2000 r. poleciła M. W. (1) wystawienie faktur dla firmy (...) z siedzibą w O. ul. (...), - 316 faktur na kwotę 86 754 249, 07 zł netto i podatek VAT w kwocie 19 085 934, 79 zł,

- w okresie od 01.03.2000 r do 29.12.2000. r poleciła M. W. (1) wystawienie faktur dla (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. przy ul. (...), - 81 faktur na łączną kwotę 51 238 216, 10 zł netto i podatek VAT w kwocie 11 272 407, 54 zł,

- w okresie od 10.07.2000 do 27.12.2000 r. poleciła M. W. (1) wystawienie faktur dla (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...), - 76 faktur na łączną kwotę 26 410 471, 50 netto i podatek VAT w kwocie 5 810 303, 73 zł,

- w okresie od 14.11.2000 r do 30.12.2000 roku poleciła M. W. (1) wystawienie faktur dla G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...), - 97 faktur na łaczną kwotę 15 285 099, 55 zł netto i podatek VAT w kwocie 3 362 722, 07 zł,

- w okresie od stycznia 2001 do grudnia 2001 poleciła M. W. (1) wystawienie dla (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...), - 355 faktur VAT na łączną kwotę brutto 84 496 392,74 zł.

- W okresie od stycznia 2002 r. do marca 2002r. poleciła M. W. (1) wystawienie dla (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...), - 25 faktur na łączną kwotę brutto 3 249 444,38 zł

- w okresie od stycznia 2001 do grudnia 2001 roku poleciła M. W. (1) wystawienie dla G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...) - 591 faktur na łączną kwotę brutto 85 288 933,17 zł

- w okresie od stycznia 2002 r. do marca 2002r. poleciła M. W. (1) wystawienie dla G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...) - 55 faktur na łączną kwotę brutto 8 093 657,15 zł

- w październiku 2000 r. poleciła M. W. (1) wystawienie 9 faktur dla (...) S.A. z siedzibą w C. ul. (...) na łączną wartość netto 1 640 000 zł i podatku VAT w kwocie 360 800 zł,

a następnie częścią tych faktur, wystawionych na rzecz R. E. K. (1) oraz (...) sp. z o.o. posłużyła się przedkładając je do działu księgowości tych podmiotów w celu ich zaewidencjonowania,

tj. o przest. z art. 271 § 1 i 3 kk i art. 272 kk w zw. z art. 12 kk,

LXX (IV). W okresie od listopada 2000 r. do sierpnia 2001 r. we W. woj. (...) działając jako osoba upoważniona do wystawiania faktur VAT w firmie (...) sp. z o.o., działając z polecenia A. K. (1) , wobec wydanej w 2000 roku przez Urząd Kontroli Skarbowej we W. decyzji naliczającej na rzecz Skarbu Państwa zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za rok 1998 r. w wysokości 374 656,02 zł i za rok 1999 w kwocie 32 514 915,60 zł oraz wobec zablokowania przez organy kontroli skarbowej konta bankowego należącego do firmy (...) sp. z o.o. w celu udaremnienia wykonania wydanej decyzji skarbowej, pomagała A. K. do ukrywania, zbywania składników majątkowych spółki (...) sp. z o.o. w ten sposób, że wystawiała faktury VAT sprzedaży pojazdów samochodowych należących do firmy (...) sp. z o.o. mając świadomość, iż faktury te nie dokumentują rzeczywistych transakcji i tak :

W dniu 30.11.2000 wystawiła fakturę VAT sprzedaży ciągnika marki V. o numerze rejestracyjnym (...) – do firmy (...) z/s we W. ul. (...) nr (...),

W dniu 30.11.2000 wystawiła fakturę VAT sprzedaży ciągnika marki I. o numerze rejestracyjnym (...) - do firmy (...). K. nr (...) z dn. 30.11.2000,

W dniu 30.11.2000 wystawiła fakturę VAT sprzedaży naczepę marki K. (...) o numerze rejestracyjnym (...) - firmie (...) z/s we W. ul. (...) zgodnie z fakturą z dn. 30.11.00 nr (...),

W dniu 24.08.2000r. wystawiła fakturę VAT sprzedaży naczepę marki K. o numerze rejestracyjnym (...) do firmy (...)/0/00,

W dniu 24.11.2000r. wystawiła fakturę VAT sprzedaży pojazdu marki D. (...) o numerze rejestracyjnym (...) - do firmy (...) sp. z o.o. nr (...) z dn. 24.11.2000,

W dniu 30.11.2000 s wystawiła fakturę VAT sprzedaży pojazd marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...) - do firmy (...). K. zgodnie z fakturą nr (...) z dn. 30.11.2000, po czym wystawiła fakturę VAT sprzedaży tego pojazdu do (...) sp. z o.o. z/s we W. Pl. (...) zgodnie z fakturą nr (...) z dn. 28.08.2001r.

tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 300 § 2 kk

M. B. postawiono m.in. zarzut:

LXXI (I) W okresie od 1997 r., daty bliżej nieustalonej do kwietnia 2002 r. w C., W., O., U. oraz innych miejscowościach województw: (...), (...), (...), jako pracownik działu handlowego PHU (...) z siedzibą w C., uczestniczyła w zorganizowanej grupie przestępczej w skład której wchodzili A. K. (1), M. W. (1), M. K. (1), E. S. (1), J. P., A. G. (1), S. B. (1) i inne osoby dokonującej oszustw i przestępstw skarbowych związanych z obrotem paliwami i komponentami do produkcji paliw w ten sposób, że kierowała wystawianiem poświadczających nieprawdę faktur w firmie PHU (...) oraz przez inne podmioty w tym M., (...), (...), (...), przekazywała osobom kierującym tymi podmiotami dane niezbędne do ich wystawiania, które to działanie miało na celu ukrycie produkcji paliw płynnych z pominięciem opodatkowania podatkiem akcyzowym, rzeczywistego obiegu towarów a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej działalności

tj. o przestępstwo art. 258 § 1 kk

LXXII (II) W okresie od stycznia 2000 r. do marca 2002 r. w C., O., U., oraz innych miejscowościach województw: (...), (...), (...), wspólnie i w porozumieniu z A. K. (1) i innymi osobami będącymi uprawnionymi do wystawienia faktur VAT, działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej w warunkach czynu ciągłego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wykonując polecenia B. L. przekazywała do podmiotów (...), (...) i innych informacje które miały zawierać wystawiane przez nich faktury i poleciła wystawienie w sposób nierzetelny faktur kupna i sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw płynnych, potwierdzające w swej treści dokonywanie nie mających miejsca transakcji handlowych w ten sposób, że przekazywała A. K. (1) informacje które posłużyły do wystawienia poświadczających nieprawdę faktur VAT i tak:

- w okresie od 06.01.2000 do 25.11.2000 r. M. W. (1) do wystawienia faktur dla firmy (...) z siedzibą w O. ul. (...), - 316 faktur na kwotę 86 754 249, 07 zł netto i podatek VAT w kwocie 19 085 934, 79 zł,

- w okresie od 01.03.2000 r do 29.12.2000. r. M. W. (1) do wystawienia faktur dla (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. przy ul. (...), - 81 faktur na łączną kwotę 51 238 216, 10 zł netto i podatek VAT w kwocie 11 272 407, 54 zł,

- w okresie od 10.07.2000 do 27.12.2000 r. M. W. (1) do wystawienia faktur dla (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...), - 76 faktur na łączną kwotę 26 410 471, 50 netto i podatek VAT w kwocie 5 810 303, 73 zł,

- w okresie od 14.11.2000 r do 30.12.2000 roku M. W. (1) do wystawienia faktur dla G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...), - 97 faktur na łączną kwotę 15 285 099, 55 zł netto i podatek VAT w kwocie 3 362 722, 07 zł,

- w nieustalonym dotychczas okresie 2000 r. M. W. (1) do wystawienia faktur dla PHU (...) z siedzibą w C. ul. (...) na łączną wartość netto 8 275 479 zł i podatek VAT na kwotę 1 820 605, 38 zł,

- w nieustalonym dotychczas okresie 2000 r. M. W. (1) do wystawienia faktur dla (...) S.A. z siedzibą w C. ul. (...) na łączną wartość netto 1 640 000 zł i podatku VAT w kwocie 360 800 zł,

- nieustalonej osobie do wystawienia faktur w imieniu P. E. S. (1) z siedzibą w O. ul. (...) towarów o łącznej wartości netto 64 477 626 zł oraz podatek VAT w kwocie 14 185 076, 92 zł, dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W.,

-A. P. (1) do wystawienia faktur w imieniu (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...) towarów o łącznej wartości netto 17 100 692, 98 zł i podatek VAT w kwocie 3 762 152, 47 zł, dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W.,

- A. P. (1) do wystawienia faktur w imieniu (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. przy ul. (...) towarów o łącznej wartości netto 81 238 559, 92 zł i podatek VAT w kwocie 17 872 483, 24 zł, dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W.,

- S. B. (1) do wystawienia faktur w imieniu G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...) towarów o łącznej wartości netto 23 212 463, 20 zł i podatek VAT 5 106 741, 91 zł., dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W.,

- w okresie od stycznia 2001 do listopada 2001 r K. K. (2) do wystawienia faktur VAT w imieniu firmy (...) z/s w C. do firmy (...) sp. Z o.o z/s w O. na łączną kwotę 561 840,86 zł

- w okresie od sierpnia 2001 do grudnia 2001 J. P. do wystawienia faktur VAT w imieniu firmy (...) sp. Zo.o. z/s w O. do firmy PHU (...) na łączną kwotę 157 413,71 zł

które to transakcje w rzeczywistości nie miały miejsca i służyły do ukrycia prowadzonej przez B. L. działalności polegającej na produkcji paliw płynnych z pominięciem opodatkowania podatkiem akcyzowym rzeczywistego obiegu towarów, a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej przez grupę przestępczą działalności,

tj. o przest. z art. 271 § 1 i 3 kk art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk,

LXXIII (III). w okresie od stycznia 2000 r. do marca 2002r., daty bliżej nieustalonej, we W., O., U. oraz innych miejscowościach województw: (...), (...) i (...), działając wspólnie i w porozumieniu z A. K. (1), M. W. (1), M. K. (1), E. S. (1), A. G. (1), S. B. (1) oraz innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykorzystując działalność podmiotów gospodarczych: (...) sp. z o.o. z siedzibą we W., R. E. K. (1) z siedzibą we W., G. S. (...) z siedzibą we W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W., P. E. S. (1) z siedzibą w O., (...) S.A. z siedzibą w C., PHU (...) z siedzibą w C., dokonywali mieszania komponentów do produkcji paliw płynnych oraz dalszej ich sprzedaży jako pełnowartościowy produkt, uchylając się od opodatkowania podatkiem akcyzowym określonym w Ustawie o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dnia 08 stycznia 1993 r (Dz. U. z 1993 roku nr 11, poz. 50 ze zmianami), przez co narazili Skarb Państwa na stratę należności z tytułu tego podatku na łączną kwotę nie mniejszą niż 56 723 906, 34 zł,

tj. o przest. z art. 54 § 1 kks, w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks,:

Oskarżono nadto D. F. m.in. o to, że:

LXXIV (I). W okresie od 1997 r., daty bliżej nieustalonej do kwietnia 2002 r. w C., W., O., U. oraz innych miejscowościach województw: (...), (...), (...), jako pracownik działu handlowego PHU (...) z siedzibą w C., uczestniczył w zorganizowanej grupie przestępczej w skład której wchodzili A. K. (1), M. W. (1), M. K. (1), J. P., R. L. i inne osoby dokonującej oszustw i przestępstw skarbowych związanych z obrotem paliwami i komponentami do produkcji paliw w ten sposób, że przekazywał na bazę paliwową na B. informacje dotyczące dostaw produktów paliwowych i ich sprzedaży, kierował wystawianiem poświadczających nieprawdę faktur w firmie PHU (...) oraz przez inne podmioty w tym M., (...), (...), (...), przekazywał osobom kierującym tymi podmiotami dane niezbędne do ich wystawiania, które to działanie miało na celu ukrycie produkcji paliw płynnych z pominięciem opodatkowania podatkiem akcyzowym, rzeczywistego obiegu towarów a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej działalności

tj. o przestępstwo art. 258 § 1 kk

LXXV (II). W okresie od stycznia 2000 r. do kwietnia 2002 r. w C., wspólnie i w porozumieniu z A. K. (1) i innymi osobami będącymi uprawnionymi do wystawienia faktur VAT, działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej w warunkach czynu ciągłego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wykonując polecenia B. L. przekazywał do podmiotów (...), (...) i innych informacje które miały zawierać wystawiane przez nich faktury i polecił wystawienie w sposób nierzetelny faktur kupna i sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw płynnych, potwierdzające w swej treści dokonywanie nie mających miejsca transakcji handlowych w ten sposób, że przekazywał A. K. (1) informacje które posłużyły do wystawienia poświadczających nieprawdę faktur VAT i tak:

- w okresie od 06.01.2000 do 25.11.2000 r. M. W. (1) do wystawienia faktur dla firmy (...) z siedzibą w O. ul. (...), - 316 faktur na kwotę 86 754 249, 07 zł netto i podatek VAT w kwocie 19 085 934, 79 zł,

- w okresie od 01.03.2000 r do 29.12.2000. r M. W. (1) do wystawienia faktur dla (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. przy ul. (...), - 81 faktur na łączną kwotę 51 238 216, 10 zł netto i podatek VAT w kwocie 11 272 407, 54 zł,

- w okresie od 10.07.2000 do 27.12.2000 r. M. W. (1) do wystawienia faktur dla (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...), - 76 faktur na łączną kwotę 26 410 471, 50 netto i podatek VAT w kwocie 5 810 303, 73 zł,

- w okresie od stycznia 2001 do grudnia 2001 M. W. (1) do wystawienia dla (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...), - 355 faktur VAT na łączną kwotę brutto 84 496 392,74 zł.

- W okresie od stycznia 2002 r. do marca 2002r. M. W. (1) do wystawienia dla (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...), - 25 faktur na łączną kwotę brutto 3 249 444,38 zł

- w okresie od 14.11.2000 r do 30.12.2000 roku M. W. (1) do wystawienia faktur dla G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...), - 97 faktur na łączną kwotę 15 285 099, 55 zł netto i podatek VAT w kwocie 3 362 722, 07 zł,

- w okresie od stycznia 2001 do grudnia 2001 roku ł M. W. (1) do wystawienia dla G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...) - 591 faktur na łączną kwotę brutto 85 288 933,17 zł

- w okresie od stycznia 2002 r. do marca 2002r. M. W. (1) do wystawienia dla G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...) - 55 faktur na łączną kwotę brutto 8 093 657,15 zł

- w maju 2000 r. M. W. (1) do wystawienia faktur dla PHU (...) z siedzibą w C. ul. (...) na łączną wartość netto 8 275 479 zł i podatek VAT na kwotę 1 820 605, 38 zł,

- w październiku 2000 r. M. W. (1) do wystawienia faktur dla (...) S.A. z siedzibą w C. ul. (...) na łączną wartość netto 1 640 000 zł i podatku VAT w kwocie 360 800 zł,

- w lutym 2002 r. M. W. (1) do wystawienia 4 faktur VAT dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w O. na łączną kwotę brutto 1 801 468,21 zł

- nieustalonej osobie do wystawienia faktur w imieniu P. E. S. (1) z siedzibą w O. ul. (...) towarów o łącznej wartości netto 64 477 626 zł oraz podatek VAT w kwocie 14 185 076, 92 zł, dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W.,

-A. P. (1) do wystawienia faktur w imieniu (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...) towarów o łącznej wartości netto 17 100 692, 98 zł i podatek VAT w kwocie 3 762 152, 47 zł, dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W.,

- w okresie od stycznia 2001 do grudnia 2001 M. M. (1) i A. P. (1) do wystawienia 502 faktury VAT w imieniu (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...)/ dla (...) Sp. z o.o. dotyczących sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw na łączną kwotę brutto 75 373 974 zł

- w okresie od stycznia 2002 do marca 2002 M. M. (1) do wystawienia 28 faktury VAT w imieniu (...) E. K. (1) z siedzibą we W. przy ul. (...)/ dla (...) Sp. z o.o. dotyczących sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw na łączną kwotę brutto 1 357 385,35zł

- A. P. (1) do wystawienia faktur w imieniu (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. przy ul. (...) towarów o łącznej wartości netto 81 238 559, 92 zł i podatek VAT w kwocie 17 872 483, 24 zł, dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W.,

-We wrześniu i październiku 2001 r do wystawienia M. M. (1) i A. P. (1) dla spółki (...) S.A. 16 faktur sprzedaży paliw płynnych na łączną wartość brutto 2 674 801 , 20

-w styczniu 2001 do wystawienia A. P. (1) faktury w imieniu (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. przy ul. (...) towarów o łącznej wartości brutto 808 471,6 zł w ilości 3 faktur dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W.,

- W styczniu i w październiku 2000 r do wystawienia A. P. (1) w imieniu (...) sp. z o.o. wystawić trzy faktury dot. Sprzedaży paliw płynnych dla spółki (...) S.A. o oznaczeniach:

1 (...) Z dnia 30.10.00

2 (...) Z dnia 31.10.00

3 (...) Z dnia 28.01.00 na łączną kwotę brutto 2 889 460,20 zł

- S. B. (1) do wystawienia faktur w imieniu G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...) towarów o łącznej wartości netto 23 212 463, 20 zł i podatek VAT 5 106 741, 91 zł., dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W.,

- od stycznia do grudnia 2001 do wystawienia S. B. (1) w imieniu G.-P. B. (...) z siedzibą we W. ul. (...)wystawić dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W. 363 faktury VAT faktur sprzedaży towarów o łącznej wartości brutto 83 214 509,33 zł

- od stycznia 2002 r. do marca 2002r do wystawienia S. B. (1) w imieniu G.-P. S. B. (1) z siedzibą we W. ul. (...)wystawić dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i (...) faktur VAT na łączną kwotę brutto 3 352 339,16 zł

- w okresie od stycznia 2001 do listopada 2001 r K. K. (2) do wystawienia faktur VAT w imieniu firmy (...) z/s w C. do firmy (...) sp. Z o.o z/s w O. na łączną kwotę 561 840,86 zł

- w okresie od sierpnia 2001 do grudnia 2001 J. P. do wystawienia faktur VAT w imieniu firmy (...) sp. Zo.o. z/s w O. do firmy PHU (...) na łączną kwotę 157 413,71 zł

-w 2002r. J. P. do wystawienia 1 fakturę VAT dokumentującą sprzedaż do PHU (...) nr (...) z dn. 25.01.2002 r. na kwotę netto 644.370,00 zł + podatek VAT 141.761,40 zł na łączną wartość brutto 786 131, 40 zł

- w marcu 2002 rok J. P. do wystawienia 10 faktur VAT dokumentujących sprzedaż do PHU (...) ul. (...) Na łączną kwotę brutto 4 636 919,68 zł

które to transakcje w rzeczywistości nie miały miejsca i służyły do ukrycia prowadzonej przez B. L. produkcji paliw płynnych z pominięciem opodatkowania podatkiem akcyzowym rzeczywistego obiegu towarów, a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej przez grupę przestępczą działalności,

tj. o przest. z art. 271 § 1 i 3 kk art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk,

LXXVI (III). w okresie od stycznia 2000 r. do kwietnia 2002r. daty bliżej nieustalonej, we W., O., U. oraz innych miejscowościach województw: (...), (...) i (...), działając wspólnie i w porozumieniu z A. K. (1), M. W. (1), M. K. (1), E. S. (1), A. G. (1), S. B. (1) oraz innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykorzystując działalność podmiotów gospodarczych: (...) sp. z o.o. z siedzibą we W., R. E. K. (1) z siedzibą we W., G. S. (...) z siedzibą we W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W., P. E. S. (1) z siedzibą w O., (...) S.A. z siedzibą w C., PHU (...) z siedzibą w C., dokonywał mieszania komponentów do produkcji paliw płynnych oraz dalszej ich sprzedaży jako pełnowartościowy produkt, uchylając się od opodatkowania podatkiem akcyzowym określonym w Ustawie o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dnia 08 stycznia 1993 r (Dz. U. z 1993 roku nr 11, poz. 50 ze zmianami), przez co narazili Skarb Państwa na stratę należności z tytułu przez co narazili Skarb Państwa na stratę należności z tytułu na łączną kwotę nie mniejszą niż 56 723 906, 34 zł, w tym:

1. w spółce (...) na kwotę co najmniej 11 278 869,35 zł,

2. w spółce (...) na kwotę co najmniej 25 816 891,16 zł,

3. w PHU (...) na kwotę co najmniej 4 390 134, 25 zł,

4. w spółce (...) na kwotę co najmniej 697 000 zł,

5. w spółce (...) sp. z o.o. na kwotę co najmniej 14 541 012,34 zł w tym::

- za październik 2001 w wysokości 107.595,00 zł

- za listopad 2001 w wysokości 2.819.102,00 zł

- za grudzień 2001 w wysokości 1.589.308,00 zł.

tj. o przest. z art. 54 § 1 kks, w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks,

R. P. zarzucono m.in.:

LXXVII (I). W okresie od stycznia 2000 r. do końca 2001 r. we W., O., U. oraz innych miejscowościach województw: (...), (...), (...), działając na polecenie A. K. (1) wspólnie i w porozumieniu z A. J., M. O., A. G. (1), S. B. (1), M. W. (1) oraz innymi osobami, brał udział w zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw i przestępstw skarbowych związanych z obrotem paliwami i komponentami do produkcji paliw płynnych, zarejestrowali podmioty gospodarcze:

- G. S. B. z siedzibą we W. na nazwisko S. B. (1),

- P. E. S. z siedzibą w O. na nazwisko E. S. (1)

otworzyli rachunki bankowe tych podmiotów oraz tworzyli i posługiwali się dokumentacją handlową odzwierciedlającą fikcyjne transakcje zakupu i sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw płynnych, które to działanie miało na celu ukrycie rzeczywistego obiegu towarów a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej przez grupę przestępczą działalności,

tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk,

LXXVIII (II). w okresie od stycznia 2000 r. do końca 2001 r., we W. , O., U. oraz innych miejscowościach województw: (...), (...) i (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej z polecenia A. K. (1) wspólnie i w porozumieniu z A. J., M. O., A. G. (1) i E. S. (1) poprzez zarejestrowanie podmiotu gospodarczego:

-P. z siedzibą w O. na nazwisko E. S. (1)

oraz wspólnie i w porozumieniu z A. J. i S. B. (1) poprzez zarejestrowanie podmiotu gospodarczego:

- G. z siedzibą we W. na nazwisko S. B. (1),

oraz poprzez otwarcie rachunków bankowych tych podmiotów, tworzenie dokumentacji handlowej odzwierciedlającej fikcyjne transakcje zakupu i sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw płynnych, mającej na celu ukrycie rzeczywistego obiegu towarów a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej działalności, pomagał innym osobom do zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej oraz rzeczywistych jej rozmiarów, narażając tym Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT i akcyzowego w wielkiej kwocie nie mniejszej niż 28 096 107, 51 zł,

tj. o czyn z art. 18 § 3 kk 55 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks w zw. z art. 6 § 2 kks ,

LXXIX (III). W okresie od stycznia 2000 r. do końca 2001 r. we W., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w warunkach czynu ciągłego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z A. J. oraz S. B. (1) będącym osobą uprawnioną do wystawiania faktur VAT, poświadczał nieprawdę w wystawianych fakturach sprzedaży paliw płynnych, potwierdzając w ich treści dokonywanie nie mających miejsca operacji handlowych, i tak:

- we wskazanym okresie w fakturach wystawianych dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W. o łącznej wartości brutto 111 533 714,40 zł

przy czym faktury te odzwierciedlały nie mające miejsca przepływy towarów w postaci paliw płynnych oraz ich komponentów, a nadto używali poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci 688 faktur VAT wystawionych przez (...) sp.z o.o. na łączną wartość brutto 103 936 754,80 zł wprowadzając je do dokumentacji firmy (...)

tj. o przest. z art. 271 § 1 i 3 kk, art. 273 kk w zw. z art. 12 kk,

LXXX (IV) w okresie od stycznia 2000 r. do grudnia 2000 r., daty bliżej nieustalonej, we W., O., U. oraz innych miejscowościach województw: (...), (...) i (...), działając wspólnie i w porozumieniu z E. S. (1), A. G. (1), A. K. (1) oraz M. W. (1), R. P. oraz S. B. (1) oraz innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykorzystując działalność podmiotów gospodarczych: (...) sp. z o.o. z siedzibą we W., R. E. K. (1) z siedzibą we W., G. S. (...) z siedzibą we W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W., P. E. S. (1) z siedzibą w O., (...) S.A. z siedzibą w C., PHU (...) z siedzibą w C., dokonywał mieszania komponentów do produkcji paliw płynnych oraz dalszej ich sprzedaży jako pełnowartościowy produkt, uchylając się od opodatkowania podatkiem akcyzowym określonym w Ustawie o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dnia 08 stycznia 1993 r (Dz. U. z 1993 roku nr 11, poz. 50 ze zmianami), przez co narazili Skarb Państwa na stratę należności z tytułu tego podatku na łączną kwotę 42 182 894, 76 zł w tym:

1. w spółce (...) na kwotę co najmniej 11 278 869,35 zł,

2. w spółce (...) na kwotę co najmniej 25 816 891,16 zł,

3. w PHU (...) na kwotę co najmniej 4 390 134, 25 zł,

4. w spółce (...) na kwotę co najmniej 697 000 zł,

tj. o przest. z art. 54 § 1 kks, w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks,

LXXXI (V). W okresie od 21 lutego 2000 do 25 września 2000 r. w O., działając wspólnie i w porozumieniu z M. O., R. P., E. S. (1) i innymi osobami, z góry powziętym zamiarem, w ramach czynu ciągłego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kierował poświadczaniem nieprawdy na deklaracjach dla podatku od towarów i usług VAT 7 w zakresie podatku VAT naliczonego, podatku VAT należnego oraz rozliczenia w postaci różnicy między tymi podatkami, które to deklaracje składał w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w O., w ten sposób, że:

w dniu 21.02.2000 r. na deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za styczeń 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 283 430 zł , podatek VAT należny w kwocie 287 157 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 3 727 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na korygującej deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za styczeń 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 283 430 zł , podatek VAT należny w kwocie 1 194 423 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 910 993 zł,

w dniu 20.03.2000 r. na deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za luty 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 271 745 zł, podatek VAT należny w kwocie 274 749 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 3 004 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na korygującej deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za luty 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 271 745 zł, podatek VAT należny w kwocie 5 165 055 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 4 893 310 zł,

w dniu 21.04.2000 r. na deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za marzec 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 259 672 zł , podatek VAT należny w kwocie 262 380 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 2 708 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na korygującej deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za marzec 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 259 672 zł , podatek VAT należny w kwocie 823 356 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 563 684 zł,

w dniu 19.05.2000 r. na deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za kwiecień 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 202 766 zł , podatek VAT należny w kwocie 205 163 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 2 397zł,

w dniu 21.08.2000 r. na korygującej deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za kwiecień 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 202 766 zł , podatek VAT należny w kwocie 1 943 115 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 1 740 349 zł,

w dniu 21.06.2000 r. na deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za maj 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 196 996 zł , podatek VAT należny w kwocie 199 580 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 2 584 zł.,

w dniu 21.08.2000 r. na korygującej deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za maj 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 196 996 zł , podatek VAT należny w kwocie 495 018 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 298 022 zł,

w dniu 21.07.2000 r. na deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za czerwiec 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 224 955 zł , podatek VAT należny w kwocie 227 605 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 2 650 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na korygującej deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za czerwiec 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 5 015 655 zł , podatek VAT należny w kwocie 5 032 351zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 16 696 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za lipiec 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 4 125 695 zł , podatek VAT należny w kwocie 4 138 294 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 12 599 zł,

w dniu 25.09.2000 r. na deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za sierpień 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 624 452 zł , podatek VAT należny w kwocie 626 471 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 2 019 zł,

tj. o czyn z art. 271 § 3 kk w zw. z art. 12 kk

LXXXII (VI). w okresie od 21 lutego 2000 do 25 września 2000 r. w O., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, z góry powziętym zamiarem, w ramach czynu ciągłego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poświadczał nieprawdę na deklaracjach na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 w zakresie przychodu, kosztów uzyskania przychodu, dochodu oraz deklarowanej zaliczki do wpłaty, które to deklaracje składał w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w O. , w ten sposób, że:

w dniu 21.02.2000 r. na deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za styczeń 2000 r. wykazując przychód w wysokości 1 305 260,70 zł , koszt uzyskania przychodu w kwocie 1 290 332,58 zł, dochód w wysokości 14 928,12 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 2 400,10 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na korygującej deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za styczeń 2000 r. wykazując przychód w wysokości 5 429 198,11 zł , koszt uzyskania przychodu w kwocie 4 524 333,76 zł, dochód w wysokości 904 864,35 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 351 361,20 zł,

w dniu 20.03.2000 r. na deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za luty 2000 r. wykazując przychód w wysokości 2 554 122,10 zł , koszt uzyskania przychodu w kwocie 2 528 362,52 zł, dochód w wysokości 25 759,58 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 2 058,10 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na korygującej deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za luty 2000 r. wykazując przychód w wysokości 28 906 721,21 zł , koszt uzyskania przychodu w kwocie 25 867 536,58 zł, dochód w wysokości 3 039 184,63 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 853 728,40 zł,

w dniu 21.04.2000 r. na deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za marzec 2000 r. wykazując przychód w wysokości 3 746 760,66 zł , koszt uzyskania przychodu w kwocie 3 709 625,21 zł, dochód w wysokości 37 135,45 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 2 161,30 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na korygującej deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za marzec 2000 r. wykazując przychód w wysokości 32 649 252,49 zł , koszt uzyskania przychodu w kwocie 32 213 048,94 zł, dochód w wysokości 436 203,55 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 0,00 zł,

w dniu 19.05.2000 r. na deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za kwiecień 2000 r. wykazując przychód w wysokości 4 679 323,40 zł, koszt uzyskania przychodu w kwocie 4 634 647,59 zł, dochód w wysokości 44 675,81 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 2 746,10 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na korygującej deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za kwiecień 2000 r. wykazując przychód w wysokości 41 481 594,85 zł, koszt uzyskania przychodu w kwocie 39 645 397,66 zł, dochód w wysokości 1 836 197,19 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 0,00 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za maj 2000 r. wykazując przychód w wysokości 43 731 679,66 zł, koszt uzyskania przychodu w kwocie 43 165 881,78 zł, dochód w wysokości 565 797,88 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 0,00 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za czerwiec 2000 r. wykazując przychód w wysokości 66 606 007,09 zł, koszt uzyskania przychodu w kwocie 65 964 314,51 zł, dochód w wysokości 641 692,58 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 0,00 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za lipiec 2000 r. wykazując przychód w wysokości 85 416 437,15 zł, koszt uzyskania przychodu w kwocie 84 717 476,61 zł, dochód w wysokości 698 960,54 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 0,00 zł,

w dniu 25.09.2000 r. na deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za sierpień 2000 r. wykazując przychód w wysokości 88 264 033,43 zł, koszt uzyskania przychodu w kwocie 87 555 897,73 zł, dochód w wysokości 708 135,70 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 0,00 zł,

tj. o czyn z art. 271 § 3 kk w zw. z art. 12 kk

Oskarżyciel publiczny zarzucił także A. J. m.in.:

LXXXIII (I). W okresie od stycznia 2000 r. do końca 2001 r. we W., O., U. oraz innych miejscowościach województw: (...), (...), (...), działając na polecenie A. K. (1) wspólnie i w porozumieniu z R. P., M. O., A. G. (1), S. B. (1) oraz innymi osobami, brał udział w zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw i przestępstw skarbowych związanych z obrotem paliwami i komponentami do produkcji paliw płynnych, zarejestrowali podmioty gospodarcze:

- G. S. B. z siedzibą we W. na nazwisko S. B. (1),

- P. E. S. z siedzibą w O. na nazwisko E. S. (1)

otworzyli rachunki bankowe tych podmiotów oraz tworzyli i posługiwali się dokumentacją handlową odzwierciedlającą fikcyjne transakcje zakupu i sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw płynnych, które to działanie miało na celu ukrycie rzeczywistego obiegu towarów a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej przez grupę przestępczą działalności,

tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk,

LXXXIV (II). w okresie od stycznia 2000 r. do końca 2001 r., we W. , O., U. oraz innych miejscowościach województw: (...), (...) i (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej z polecenia A. K. (1) wspólnie i w porozumieniu z R. P., M. O., A. G. (1) i E. S. (1) poprzez zarejestrowanie podmiotu gospodarczego:

-P. z siedzibą w O. na nazwisko E. S. (1)

oraz wspólnie i w porozumieniu z R. P. i S. B. (1) poprzez zarejestrowanie podmiotu gospodarczego:

- G. z siedzibą we W. na nazwisko S. B. (1),

oraz poprzez otwarcie rachunków bankowych tych podmiotów, tworzenie dokumentacji handlowej odzwierciedlającej fikcyjne transakcje zakupu i sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw płynnych, mającej na celu ukrycie rzeczywistego obiegu towarów a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej działalności, pomagał innym osobom do zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej oraz rzeczywistych jej rozmiarów, narażając tym Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT i akcyzowego w wielkiej kwocie,

tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 55 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks w zw. z art. 6 § 2 kks,

LXXXV (III). W okresie od stycznia 2000 r. do końca 2001 r. we W., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w warunkach czynu ciągłego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z R. P. oraz S. B. (1) będącym osobą uprawnioną do wystawiania faktur VAT, poświadczał nieprawdę w wystawianych fakturach sprzedaży paliw płynnych, potwierdzając w ich treści dokonywanie nie mających miejsca operacji handlowych, i tak:

- we wskazanym okresie w fakturach wystawianych dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W. o łącznej wartości brutto 111 533 714,40 zł

przy czym faktury te odzwierciedlały nie mające miejsca przepływy towarów w postaci paliw płynnych oraz ich komponentów, a nadto używali poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci 688 faktur VAT wystawionych przez (...) sp. z o.o. na łączną wartość brutto 103 936 754,80 zł

wprowadzając je do dokumentacji firmy (...)

tj. o przest. z art. 271 § 1 i 3 kk, art. 273 kk w zw. z art. 12 kk,

LXXXVI (IV). w okresie od stycznia 2000 r. do grudnia 2000 r., daty bliżej nieustalonej, we W., O., U. oraz innych miejscowościach województw: (...), (...) i (...), działając wspólnie i w porozumieniu z E. S. (1), A. G. (1), A. K. (1) oraz M. W. (1), R. P. oraz S. B. (1) oraz innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykorzystując działalność podmiotów gospodarczych: (...) sp. z o.o. z siedzibą we W., R. E. K. (1) z siedzibą we W., G. S. (...) z siedzibą we W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W., P. E. S. (1) z siedzibą w O., (...) S.A. z siedzibą w C., PHU (...) z siedzibą w C., dokonywał mieszania komponentów do produkcji paliw płynnych oraz dalszej ich sprzedaży jako pełnowartościowy produkt, uchylając się od opodatkowania podatkiem akcyzowym określonym w Ustawie o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dnia 08 stycznia 1993 r (Dz. U. z 1993 roku nr 11, poz. 50 ze zmianami), przez co narazili Skarb Państwa na stratę należności z tytułu tego podatku na łączną kwotę 42 182 894, 76 zł w tym:

1. w spółce (...) na kwotę co najmniej 11 278 869,35 zł,

2. w spółce (...) na kwotę co najmniej 25 816 891,16 zł,

3. w PHU (...) na kwotę co najmniej 4 390 134, 25 zł,

4. w spółce (...) na kwotę co najmniej 697 000 zł,

tj. o przest. z art. 54 § 1 kks, w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks,

LXXXVII (V). w okresie od 21 lutego 2000 do 25 września 2000 r. w O., działając wspólnie i w porozumieniu z M. O., R. P., E. S. (1) i innymi osobami działającymi na polecenie A. K. (1), ze z góry powziętym zamiarem, w ramach czynu ciągłego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kierował poświadczaniem nieprawdy na deklaracjach dla podatku od towarów i usług VAT 7 w zakresie podatku VAT naliczonego, podatku VAT należnego oraz rozliczenia w postaci różnicy między tymi podatkami, które to deklaracje składał w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w O. , w ten sposób, że:

w dniu 21.02.2000 r. na deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za styczeń 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 283 430 zł , podatek VAT należny w kwocie 287 157 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 3 727 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na korygującej deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za styczeń 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 283 430 zł , podatek VAT należny w kwocie 1 194 423 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 910 993 zł,

w dniu 20.03.2000 r. na deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za luty 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 271 745 zł, podatek VAT należny w kwocie 274 749 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 3 004 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na korygującej deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za luty 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 271 745 zł, podatek VAT należny w kwocie 5 165 055 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 4 893 310 zł,

w dniu 21.04.2000 r. na deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za marzec 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 259 672 zł , podatek VAT należny w kwocie 262 380 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 2 708 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na korygującej deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za marzec 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 259 672 zł , podatek VAT należny w kwocie 823 356 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 563 684 zł,

w dniu 19.05.2000 r. na deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za kwiecień 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 202 766 zł , podatek VAT należny w kwocie 205 163 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 2 397zł,

w dniu 21.08.2000 r. na korygującej deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za kwiecień 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 202 766 zł , podatek VAT należny w kwocie 1 943 115 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 1 740 349 zł,

w dniu 21.06.2000 r. na deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za maj 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 196 996 zł , podatek VAT należny w kwocie 199 580 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 2 584 zł.,

w dniu 21.08.2000 r. na korygującej deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za maj 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 196 996 zł , podatek VAT należny w kwocie 495 018 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 298 022 zł,

w dniu 21.07.2000 r. na deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za czerwiec 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 224 955 zł , podatek VAT należny w kwocie 227 605 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 2 650 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na korygującej deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za czerwiec 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 5 015 655 zł , podatek VAT należny w kwocie 5 032 351zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 16 696 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za lipiec 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 4 125 695 zł , podatek VAT należny w kwocie 4 138 294 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 12 599 zł,

w dniu 25.09.2000 r. na deklaracji podatku od towarów i usług VAT 7 za sierpień 2000 r. wykazując podatek VAT naliczony w wysokości 624 452 zł , podatek VAT należny w kwocie 626 471 zł oraz nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 2 019 zł,

tj. o czyn z art. 271 § 3 kk w zw. z art. 12 kk

LXXXVIII (VI). w okresie od 21 lutego 2000 do 25 września 2000 r. w O., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, z góry powziętym zamiarem, w ramach czynu ciągłego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poświadczał nieprawdę na deklaracjach na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 w zakresie przychodu, kosztów uzyskania przychodu, dochodu oraz deklarowanej zaliczki do wpłaty, które to deklaracje składał w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w O., w ten sposób, że:

w dniu 21.02.2000 r. na deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za styczeń 2000 r. wykazując przychód w wysokości 1 305 260,70 zł , koszt uzyskania przychodu w kwocie 1 290 332,58 zł, dochód w wysokości 14 928,12 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 2 400,10 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na korygującej deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za styczeń 2000 r. wykazując przychód w wysokości 5 429 198,11 zł , koszt uzyskania przychodu w kwocie 4 524 333,76 zł, dochód w wysokości 904 864,35 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 351 361,20 zł,

w dniu 20.03.2000 r. na deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za luty 2000 r. wykazując przychód w wysokości 2 554 122,10 zł , koszt uzyskania przychodu w kwocie 2 528 362,52 zł, dochód w wysokości 25 759,58 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 2 058,10 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na korygującej deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za luty 2000 r. wykazując przychód w wysokości 28 906 721,21 zł , koszt uzyskania przychodu w kwocie 25 867 536,58 zł, dochód w wysokości 3 039 184,63 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 853 728,40 zł,

w dniu 21.04.2000 r. na deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za marzec 2000 r. wykazując przychód w wysokości 3 746 760,66 zł , koszt uzyskania przychodu w kwocie 3 709 625,21 zł, dochód w wysokości 37 135,45 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 2 161,30 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na korygującej deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za marzec 2000 r. wykazując przychód w wysokości 32 649 252,49 zł , koszt uzyskania przychodu w kwocie 32 213 048,94 zł, dochód w wysokości 436 203,55 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 0,00 zł,

w dniu 19.05.2000 r. na deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za kwiecień 2000 r. wykazując przychód w wysokości 4 679 323,40 zł, koszt uzyskania przychodu w kwocie 4 634 647,59 zł, dochód w wysokości 44 675,81 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 2 746,10 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na korygującej deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za kwiecień 2000 r. wykazując przychód w wysokości 41 481 594,85 zł, koszt uzyskania przychodu w kwocie 39 645 397,66 zł, dochód w wysokości 1 836 197,19 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 0,00 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za maj 2000 r. wykazując przychód w wysokości 43 731 679,66 zł, koszt uzyskania przychodu w kwocie 43 165 881,78 zł, dochód w wysokości 565 797,88 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 0,00 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za czerwiec 2000 r. wykazując przychód w wysokości 66 606 007,09 zł, koszt uzyskania przychodu w kwocie 65 964 314,51 zł, dochód w wysokości 641 692,58 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 0,00 zł,

w dniu 21.08.2000 r. na deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za lipiec 2000 r. wykazując przychód w wysokości 85 416 437,15 zł, koszt uzyskania przychodu w kwocie 84 717 476,61 zł, dochód w wysokości 698 960,54 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 0,00 zł,

w dniu 25.09.2000 r. na deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT 5 za sierpień 2000 r. wykazując przychód w wysokości 88 264 033,43 zł, koszt uzyskania przychodu w kwocie 87 555 897,73 zł, dochód w wysokości 708 135,70 zł oraz należną zaliczkę do zapłaty w kwocie 0,00 zł,

tj. o czyn z art. 271 § 3 kk w zw. z art. 12 kk

Postawiono ponadto zarzut S. B. (1) m.in.

XCII (I). W okresie od stycznia 2000 r., daty bliżej nieustalonej do kwietnia 2002 r. we W., O., U. oraz innych miejscowościach województw: (...), (...), (...), działając wspólnie i w porozumieniu z A. K. (1), E. S. (1), A. G. (1), R. P., A. J. oraz innymi osobami, brał udział w zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw i przestępstw skarbowych związanych z obrotem paliwami i komponentami do produkcji paliw płynnych, zarejestrował podmiot gospodarczy G. z siedzibą we W., otworzył rachunek bankowy oraz tworzył dokumentację handlową odzwierciedlającą fikcyjne transakcje zakupu i sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw płynnych, które to działanie miało na celu ukrycie rzeczywistego obiegu towarów a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej przez grupę przestępczą działalności,

tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk ,

XCIII (II). w okresie od stycznia 2000 r. do kwietnia 2002 czerwca., daty bliżej nieustalonej, we W. , O., U. oraz innych miejscowościach województw: (...), (...) i (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej poprzez: zarejestrowanie podmiotu gospodarczego G. S. B. (1) we W., otwarcie rachunku bankowego oraz tworzenie dokumentacji handlowej odzwierciedlającej fikcyjne transakcje zakupu i sprzedaży paliw oraz komponentów do produkcji paliw płynnych, mającej na celu ukrycie rzeczywistego obiegu towarów a tym samym utrudnienie organom skarbowym ustalenia rzeczywistego charakteru i rozmiaru prowadzonej działalności, pomagał innym osobom do zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej oraz rzeczywistych jej rozmiarów, narażając tym Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT i akcyzowego w wielkiej kwocie nie mniejszej niż 44 230 003, 21 zł,

tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 55 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks

XCIV (III). W okresie od stycznia 2000 r. do kwietnia 2002 r. we W., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wystawił w sposób nierzetelny faktury kupna lub sprzedaży komponentów paliw płynnych oraz innych produktów paliwowych, potwierdzając w ich treści dokonywanie nie mających miejsca operacji handlowych, i tak:

- w 2000 r. wystawił dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W. faktury sprzedaży towarów o łącznej wartości netto 23 212 463, 20 zł i podatek VAT 5 106 741, 91 zł.

- w 2001 roku wystawił dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W. 363 faktury sprzedaży na łączną kwotę brutto 83 214 509,33 zł

- od stycznia 2002 r. do marca 2002r wystawił dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i (...) faktur VAT na łączną kwotę brutto 3 352 339,16 zł

a nadto posługiwał się nierzetelnymi fakturami sprzedaży wystawionymi:

- w okresie od 14.11.2000 r do 30.12.2000 roku przyjął wystawione przez (...) sp. z o.o., 97 faktur na łączną kwotę 15 285 099, 55 zł netto i podatek VAT w kwocie 3 362 722, 07 zł,

- w okresie od stycznia 2001 do grudnia 2001 roku przyjął wystawione przez M. sp. z o.o 591 faktur na łączną kwotę brutto 85 288 933,17 zł

- w okresie od stycznia 2002 r. do marca 2002r. przyjął wystawione przez M. sp. z o.o 55 faktur na łączną kwotę brutto 8 093 657,15 zł

przy czym faktury te odzwierciedlały nie mające miejsca przepływy towarów w postaci paliw płynnych oraz ich komponentów, narażając tym Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT i akcyzowego w wielkiej kwocie,

tj. o przest. z art. 62 § 2 kks, w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks ,

XCV (IV). W okresie od stycznia 2000 r. do kwietnia 2002 r. we W., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w warunkach czynu ciągłego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z R. P. oraz A. J. jako osoba uprawniona do wystawiania faktur VAT, poświadczali nieprawdę w wystawianych fakturach sprzedaży paliw płynnych, potwierdzając w ich treści dokonywanie nie mających miejsca operacji handlowych, i tak:

- w 2000 r. wystawił dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W. faktury sprzedaży towarów o łącznej wartości netto 23 212 463, 20 zł i podatek VAT 5 106 741, 91 zł.

- w 2001 roku wystawił dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W. 363 faktury sprzedaży na łączną kwotę brutto 83 214 509,33 zł

- od stycznia 2002 r. do marca 2002r wystawił dla (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i (...) faktur VAT na łączną kwotę brutto 3 352 339,16 zł

przy czym faktury te odzwierciedlały nie mające miejsca przepływy towarów w postaci paliw płynnych oraz ich komponentów, narażając tym Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT i akcyzowego w wielkiej kwocie,

a nadto używali poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci wystawionymi:

- w okresie od 14.11.2000 r do 30.12.2000 roku przez (...) sp. z o.o., 97 faktur na łączną kwotę 15 285 099, 55 zł netto i podatek VAT w kwocie 3 362 722, 07 zł,

- w okresie od stycznia 2001 do grudnia 2001 roku przez M. sp. z o.o 591 faktur na łączną kwotę brutto 85 288 933,17 zł

- w okresie od stycznia 2002 r. do marca 2002r. przez M. sp. z o.o 55 faktur na łączną kwotę brutto 8 093 657,15 zł

wprowadzając je do dokumentacji firmy (...),

tj. o przest. z art. 271 § 1 i 3 kk, art. 273 kk w zw. z art. 12 kk,

XCVI (V). w okresie od stycznia 2000 r. do kwietnia 2002 r., daty bliżej nieustalonej, we W., O., U. oraz innych miejscowościach województw: (...), (...) i (...), działając wspólnie i w porozumieniu z E. S. (1), A. G. (1), A. K. (1) oraz M. W. (1) oraz innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykorzystując działalność podmiotów gospodarczych: (...) sp. z o.o. z siedzibą we W., R. E. K. (1) z siedzibą we W., G. S. (...) z siedzibą we W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w U. i W., P. E. S. (1) z siedzibą w O., (...) S.A. z siedzibą w C., PHU (...) z siedzibą w C. , dokonywał mieszania komponentów do produkcji paliw płynnych oraz dalszej ich sprzedaży jako pełnowartościowy produkt, uchylając się od opodatkowania podatkiem akcyzowym określonym w Ustawie o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dnia 08 stycznia 1993 r (Dz. U. z 1993 roku nr 11, poz. 50 ze zmianami), przez co narazili Skarb Państwa na stratę należności z tytułu tego podatku na łączną kwotę co najmniej 42 182 894, 76 zł w tym:

1. w spółce (...) na kwotę co najmniej 11 278 869,35 zł,

2. w spółce (...) na kwotę co najmniej 25 816 891,16 zł,

3. w PHU (...) na kwotę co najmniej 4 390 134, 25 zł,

4. w spółce (...) na kwotę co najmniej 697 000 zł,

tj. o przest. z art. 54 § 1 kks, w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks,

Prokurator zarzucił również S. K. (1), że:

CII. W okresie od maja 2000 r. do lutego 2001 r. w K., U. i W., jako Prezes Zarządu (...) sp. z o.o. z/s z siedzibą w K. przy ul. (...), działając na szkodę spółki, poświadczał nieprawdę w wystawianych fakturach VAT dotyczących kupna lub sprzedaży komponentów paliw płynnych oraz innych produktów paliwowych, potwierdzając w ich treści dokonywanie nie mających miejsca operacji handlowych, i tak:

- w okresie od 01 do 26 czerwca 2000 wystawiał dla firmy (...) faktury VAT na sprzedaż komponentu o wartości 1.588 428,50zł oraz podatek VAT w kwocie 349 454,27 zł,

- w okresie od 31.07.2000 do 28.12.00 wystawił dla (...) sp. z o.o. faktury VAT według zestawienia:

1. Faktura nr (...) Z dnia 2000-12-28 Na wartość brutto 255.153,24

2. Faktura nr (...) Z dnia 2000-12-28 Na wartość brutto 345.176,36

3. Faktura nr (...) Z dnia 2000-12-27 Na wartość brutto 404.684,02

4. Faktura nr (...) Z dnia 2000-12-23 Na wartość brutto 467.121,92

5. Faktura nr (...) Z dnia 2000-12-22 Na wartość brutto 229.973,75

6. Faktura nr (...) Z dnia 2000-12-21 Na wartość brutto 458.115,61

7. Faktura nr (...) Z dnia 2000-12-20 Na wartość brutto 418.760,61

8. Faktura nr (...) Z dnia 2000-12-19 Na wartość brutto 587.189,66

9. Faktura nr (...) Z dnia 2000-10-02 Na wartość brutto 128.100,00

10. Faktura nr (...) Z dnia 2000-09-25 Na wartość brutto 129.710,40

11 Faktura nr (...) Z dnia 2000-07-31 Na wartość brutto 379.627,40

dotyczące sprzedaży towarów o łącznej wartości netto 3 117 715, 54 zł i podatek VAT w kwocie 685 897, 42 zł, po czy, w dniu 02.01.2001 r. wystawił faktury korygujące do tych faktur według zestawienia :

Faktura korekta Nr (...) (...) Do FV (...) z dnia 2001-01-02

Faktura korekta Nr (...) (...) Do FV (...) z dnia 2001-01-02

Faktura korekta Nr (...) (...) Do FV (...) z dnia 2001-01-02

Faktura korekta Nr (...) (...) Do FV (...) z dnia 2001-01-02

Faktura korekta Nr (...) (...) Do FV (...) z dnia 2001-01-02

Faktura korekta Nr (...) (...) Do FV (...) z dnia 2001-01-02

Faktura korekta Nr (...)/ (...) Do FV (...) z dnia 2001-01-02

Faktura korekta Nr (...) (...) Do FV (...) z dnia 2001-01-02

na łączną kwotę brutto 3 166 175,17 zł, wskazując za przyczynę korekty rzekomy zwrot towaru.

a nadto nakłonił nieustalone osoby reprezentujące P. E. S. (1) oraz M. W. (1), Prezesa zarządu (...) sp. z o.o. do poświadczania w treści faktur sprzedaży wystawionych:

- w okresie od 9.05.2000 r. do 18.05 2000 r. przez (...) E. S. na towar w postaci oleju napędowego o łącznej wartości netto 1.301.995,50zł i podatek VAT w wysokości 286 439,01 zł tj. 1 588 434,51 zł,

- w okresie od 13 do 15 luty 2001 przez (...) sp. z o.o. na łączną kwotę brutto 123 671,40 zł, w tym:

a) w dniu 2001-02-13 fakturę nr (...) na olej napędowy typ F na kwotę brutto 71 260, 20 zł,

b) w dniu 2001-02-15 fakturę nr (...) na olej napędowy typ F na kwotę brutto 52 411, 20 zł,

przy czym faktury te odzwierciedlały nie mające miejsca transakcje dotyczące zakupu i sprzedaży paliw płynnych oraz ich komponentów, wskutek czego spowodował szkodę w majątku spółki w kwocie 286 439,01 zł z tytułu naliczonych przez (...) w K. należności publiczno-prawnych, wynikających z księgowania nie mających miejsca operacji handlowych,

tj. o przest. z art. 296 § 1 kk , art. 271 § 1 i 3 kk, art. 18 § 2 kk w zw. z art. 271 § 1 i 3 kk, w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk.

Wyrokiem z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie III K 224/07 Sąd Okręgowy we Wrocławiu, orzekł, że:

I.  uznaje oskarżonego B. L. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, opisanego w punkcie I części wstępnej wyroku, przyjmując w opisie tego czynu, iż oskarżony działał celu osiągnięcia korzyści majątkowej, to jest przestępstwa z art. 258 § 3 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego z dnia 16 kwietnia 2004r., i za to na podstawie art. 258 § 3 k.k. w tym brzmieniu wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 500 (pięciuset) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 (stu) zł;

II.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie II części wstępnej wyroku, po uzupełnieniu opisu czynu o stwierdzenie, że oskarżony uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu i działał w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wyczerpuje ustawowe znamiona przestępstwa skarbowego z art. 55 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego B. L. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

III.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie III części wstępnej wyroku, po uzupełnieniu opisu czynu o stwierdzenie, że oskarżony uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, wyczerpuje ustawowe znamiona przestępstwa skarbowego z art. 9 § 1 w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., i jest tożsamy z czynem opisanym w punkcie IV części wstępnej wyroku, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego B. L. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

IV.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie V części wstępnej wyroku, który został popełniony w okresie od 31 października 2001 roku do grudnia 2001 roku wyczerpuje ustawowe znamiona przestępstwa skarbowego z art. 54 § 1 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego B. L. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

V.  na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego B. L. postępowanie w zakresie czynu, opisanego w punkcie VI części wstępnej wyroku, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

VI.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie VII części wstępnej wyroku, po uzupełnieniu opisu czynu o stwierdzenie, że oskarżony uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu i działał w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wyczerpuje ustawowe znamiona przestępstwa skarbowego z art. 9 § 1 w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., i jest tożsamy z czynem opisanym w punkcie VIII części wstępnej wyroku, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego B. L. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

VII.  przyjmując, po uzupełnieniu opisu czynu opisanego w punkcie IX części wstępnej wyroku o stwierdzenie, że oskarżony uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu i działał w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, iż czyn ten wyczerpuje ustawowe znamiona przestępstwa skarbowego z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego B. L. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

VIII.  przyjmując, po uzupełnieniu opisu czynu opisanego w punkcie X części wstępnej wyroku o stwierdzenie, że oskarżony uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu i działał w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, iż czyn ten wyczerpuje ustawowe znamiona przestępstwa skarbowego z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego B. L. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

IX.  przyjmując, po uzupełnieniu opisu czynu opisanego w punkcie XI części wstępnej wyroku o stwierdzenie, że oskarżony uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu i działał w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, iż czyn ten wyczerpuje ustawowe znamiona przestępstwa skarbowego z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego B. L. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

X.  uznaje oskarżonego B. L. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, opisanego w punkcie XII części wstępnej wyroku, przy przyjęciu, iż oskarżony działał w ramach zorganizowanej grupy przestępczej i polecił A. F. przekroczenie przysługujących jej uprawnień, kwalifikując ten czyn na podstawie art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 296 § 1 i § 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., i za to na podstawie art. 296 § 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

XI.  na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 i § 2 k.k. łączy oskarżonemu wymierzone kary jednostkowe pozbawienia wolności i wymierza karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XII.  na podstawie art. 41 § 2 k.k. w zw. z art. 43 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego B. L. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami na okres 6 (sześciu) lat;

XIII.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie XIII części wstępnej wyroku stanowi przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego z dnia 16 kwietnia 2004r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego A. K. (1) postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XIV.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie XIV , przy przyjęciu w opisie czynu, że oskarżony uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, wyczerpuje ustawowe znamiona przestępstwa skarbowego z art. 55 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego A. K. (1) postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XV.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie XV części wstępnej wyroku, przy przyjęciu w opisie czynu, że oskarżony uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu i działał w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, stanowi przestępstwo z 9 § 1 k.k.s. art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., i jest tożsamy z czynem opisanym w punkcie XVI części wstępnej wyroku, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego A. K. (1) postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XVI.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie XVII części wstępnej wyroku, popełniony w okresie od 31 października 2001 roku do kwietnia 2002 roku, wyczerpuje ustawowe znamiona przestępstwa skarbowego z art. 54 § 1 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego A. K. (1) postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XVII.  uznaje oskarżonego A. K. (1) za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, opisanego w punkcie XVIII części wstępnej wyroku, z tym że przyjmuje w opisie czynu, że oskarżony działał w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, kwalifikując czyn na podstawie art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

XVIII.  uznaje oskarżonego A. K. (1) za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, opisanego w punkcie XIX części wstępnej wyroku, z tym że przyjmuje, że zostało ono popełnione w okresie od sierpnia 2000 roku do sierpnia 2001 roku, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kwalifikując ten czyn na podstawie art. 300 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 300 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 33 § 1-3 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 200 (dwustu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 (stu) zł;

XIX.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie XX części wstępnej wyroku stanowi przestępstwo kwalifikowane na podstawie art. 9 § 1 k.k.s. w zw. z art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r. na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego A. K. (1) postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XX.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie XXI części wstępnej wyroku stanowi przestępstwo kwalifikowane na podstawie art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r. na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego A. K. (1) postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XXI.  uznaje oskarżonego A. K. (1) za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, opisanego w punkcie XXII części wstępnej wyroku, z tym że przyjmuje w opisie czynu, że oskarżony działał w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, kwalifikując ten czyn na podstawie art. 271 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 273 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., i za to na podstawie art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

XXII.  na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego A. K. (1) postępowanie w zakresie czynu, opisanego w punkcie XXIII części wstępnej wyroku, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XXIII.  na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy oskarżonemu wymierzone kary jednostkowe pozbawienia wolności i wymierza karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

XXIV.  na podstawie art. 41 § 2 k.k. w zw. z art. 43 § 1 k.k. w zw. z art. 39 pkt 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego A. K. (1) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami na okres 5 (pięciu) lat;

XXV.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie XXIV części wstępnej wyroku, po uzupełnieniu opisu czynu o stwierdzenie, że oskarżony uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu i działał w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wyczerpuje ustawowe znamiona przestępstwa skarbowego z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r. i jest tożsamy z czynem opisanym w punkcie XXV części wstępnej wyroku, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k., umarza wobec oskarżonego J. P. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XXVI.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie XXVI części wstępnej wyroku stanowi przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego z dnia 16 kwietnia 2004r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego J. P. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XXVII.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie XXVII części wstępnej wyroku, przy wskazaniu w opisie czynu, że oskarżony działał w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, a także, że uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, stanowi przestępstwo z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 55 § 1 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r. na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego J. P. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XXVIII.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie XXVIII części wstępnej wyroku, został popełniony w okresie od 31 października 2001 roku do kwietnia 2002 roku w ramach zorganizowanej grupy przestępczej stanowi przestępstwo z art. 54 § 1 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego J. P. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XXIX.  uznaje oskarżonego J. P. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, opisanego w punkcie XXIX części wstępnej wyroku, kwalifikując go na podstawie art. 296 § 1 i § 3 k.k., i za to na podstawie art. 296 § 3 k.k. wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

XXX.  na podstawie art. 69 § 1 i § 3 k.k. w zw. z art. 70 § 1 pkt 1 k.k. w zw. z art. 73 § 1 k.k. warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego J. P. w punkcie poprzedzającym kary pozbawienia wolności na okres 5 (pięciu) lat próby, oddając go w tym czasie pod dozór kuratora sądowego;

XXXI.  na podstawie art. 41 § 2 k.k. w zw. z art. 43 § 1 k.k. w zw. z art. 39 pkt 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego J. P. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami na okres 4 (czterech) lat;

XXXII.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie XXX części wstępnej wyroku, po uzupełnieniu opisu czynu o stwierdzenie, że oskarżona uczyniła sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, wyczerpuje ustawowe znamiona przestępstwa skarbowego z art. 61 § 1 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., i jest tożsamy z czynem opisanym w punkcie XXXI części wstępnej wyroku, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonej A. F. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XXXIII.  uniewinnia oskarżoną A. F. od popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego w punkcie XXXII części wstępnej wyroku, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XXXIV.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie XXXIII części wstępnej wyroku stanowi przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego z dnia 16 kwietnia 2004r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonej A. F. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XXXV.  uznaje oskarżoną A. F. za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w punkcie XXXIV części wstępnej wyroku, kwalifikując go na podstawie art. 296 § 1 i § 3 k.k., i za to na podstawie art. 296 § 3 k.k. wymierza jej karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XXXVI.  na podstawie art. 69 § 1 k.k. w zw. z art. 70 § 1 pkt 1 k.k. w zw. z art. 73 § 1 k.k. warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej A. F. w punkcie poprzedzającym kary pozbawienia wolności na okres 5 (pięciu) lat próby oddając ją w tym czasie pod dozór kuratora sądowego;

XXXVII.  na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonej A. F. postępowanie w zakresie czynu, opisanego w punkcie XXXV części wstępnej wyroku, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XXXVIII.  na podstawie art. 41 § 2 k.k. w zw. z art. 43 § 1 k.k. w zw. z art. 39 pkt 2 k.k. orzeka wobec oskarżonej A. F. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami na okres 3 (trzech) lat;

XXXIX.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie XXXVI części wstępnej wyroku stanowi przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego z dnia 16 kwietnia 2004r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego G. Ś. (1) postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XL.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie XXXVII części wstępnej wyroku, po uzupełnieniu opisu czynu o stwierdzenie, iż oskarżony uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu i działał w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, stanowił przestępstwo z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 55 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego G. Ś. (1) postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XLI.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie XXXVIII części wstępnej wyroku, po uzupełnieniu opisu czynu o stwierdzenie, że oskarżony uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu i działał w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wyczerpuje ustawowe znamiona przestępstwa skarbowego z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., i jest tożsamy z czynem opisanym w punkcie XXXIX części wstępnej wyroku, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego G. Ś. (1) postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XLII.  na podstawie na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego G. Ś. (1) postępowanie w zakresie czynu opisanego w punkcie XL części wstępnej wyroku, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XLIII.  przyjmując, po uzupełnieniu opisu czynu o stwierdzenie, że oskarżona uczyniła sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu i działała w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, iż czyn opisany w punkcie XLI części wstępnej wyroku wyczerpuje ustawowe znamiona przestępstwa skarbowego z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonej F. L. (1) postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XLIV.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie XLII części wstępnej wyroku wyczerpuje, po uzupełnieniu opisu czynu o stwierdzenie, że oskarżona uczyniła sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu i działała w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, ustawowe znamiona przestępstwa skarbowego z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., i jest tożsamy z czynem opisanym w punkcie XLIII części wstępnej wyroku, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonej F. L. (1) postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XLV.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie XLIV części wstępnej wyroku stanowi przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego z dnia 16 kwietnia 2004r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonej F. L. (1) postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XLVI.  na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonej F. L. (1) postępowanie w zakresie czynu, opisanego w punkcie XLV części wstępnej wyroku, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XLVII.  na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonej F. L. (1) postępowanie w zakresie czynu opisanego w punkcie XLVI części wstępnej wyroku, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XLVIII.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie XLVII części wstępnej wyroku stanowi przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego z dnia 16 kwietnia 2004r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego R. L. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XLIX.  przyjmując, po uzupełnieniu opisu czynu o stwierdzenie, że oskarżony uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu i działał w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, iż czyn opisany w punkcie XLVIII części wstępnej wyroku wyczerpuje ustawowe znamiona przestępstwa skarbowego z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego R. L. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

L.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie XLIX części wstępnej wyroku, został popełniony w okresie od 31 października 2001 roku do kwietnia 2002 roku, i stanowił przestępstwo z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 54 § 1 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego R. L. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

LI.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie L części wstępnej wyroku stanowi przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego z dnia 16 kwietnia 2004r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego M. W. (1) postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

LII.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie LI części wstępnej wyroku, po uzupełnieniu opisu czynu o stwierdzenie, że oskarżony uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu i działał w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, to jest czynu z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 55 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego M. W. (1) postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

LIII.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie LII części wstępnej wyroku wyczerpuje, po uzupełnieniu opisu czynu o stwierdzenie, że oskarżony uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, ustawowe znamiona przestępstwa skarbowego z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r. , i jest tożsamy z czynem opisanym w punkcie LIII części wstępnej wyroku, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego M. W. (1) postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

LIV.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie LIV części wstępnej wyroku, został popełniony w okresie od 31 października 2001 roku do kwietnia 2002 roku oraz polegał na udzieleniu pomocy B. L., i wyczerpuje znamiona przestępstwa skarbowego z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 54 § 1 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego M. W. (1) postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

LV.  uznaje oskarżonego M. W. (1) za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, opisanego w punkcie LV części wstępnej wyroku, z tym że przyjmuje w opisie czynu, że oskarżony działał w porozumieniu z innymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, kwalifikując ten czyn na podstawie art. 299 § 1 w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

LVI.  uznaje oskarżonego M. W. (1) za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, opisanego w punkcie LVI części wstępnej wyroku, z tym że przyjmuje w opisie czynu, że oskarżony działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, kwalifikując ten czyn na podstawie art. 271 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 273 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., i za to na podstawie art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 33 § 1-3 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 200 (dwustu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 (pięćdziesięciu) zł;

LVII.  na podstawie art. 85 i art. 86 § 1 k.k. wymierza oskarżonemu M. W. (1) karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

LVIII.  na podstawie art. 69 § 1 k.k. w zw. z art. 70 § 2 k.k. w zw. z art. 73 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego M. W. (1) kary łącznej pozbawienia wolności na okres 5 (pięciu) lat próby, oddając go w tym czasie pod dozór kuratora sądowego;

LIX.  na podstawie art. 41 § 2 k.k. w zw. z art. 43 § 1 k.k. w zw. z art. 39 pkt 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego M. W. (1) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami na okres 3 (trzech) lat;

LX.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie LVII części wstępnej wyroku stanowi przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego z dnia 16 kwietnia 2004r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonej M. M. (1) postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

LXI.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie LVIII części wstępnej wyroku, wyczerpuje, po uzupełnieniu opisu czynu o stwierdzenie, że oskarżona uczyniła sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, znamiona przestępstwa skarbowego z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 55 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r. na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonej M. M. (1) postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

LXII.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie LIX części wstępnej wyroku wyczerpuje, po uzupełnieniu opisu czynu o stwierdzenie, że oskarżona uczyniła sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, ustawowe znamiona przestępstwa skarbowego z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., i jest tożsamy z czynem opisanym w punkcie LX części wstępnej wyroku, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonej M. M. (1) postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

LXIII.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie LXI części wstępnej wyroku został popełniony w okresie od 31 października 2001 roku do kwietnia 2002 roku oraz polegał na udzieleniu pomocy B. L. i stanowił przestępstwo skarbowe z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 54 § 1 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonej M. M. (1) postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

LXIV.  uznaje oskarżoną M. M. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w punkcie LXII części wstępnej wyroku, z tym że przyjmuje w opisie czynu, iż oskarżona działała w porozumieniu z innymi osobami i w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, kwalifikując ten czyn na podstawie art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. wymierza jej karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

LXV.  uznaje oskarżoną M. M. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w punkcie LXIII części wstępnej wyroku, z tym że przyjmuje, iż oskarżona działała w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, kwalifikując ten czyn na podstawie art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 300 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 19 § 1 k.k. w zw. z art. 300 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. wymierza jej karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 200 (dwustu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 (pięćdziesięciu) zł;

LXVI.  na podstawie art. 85 i art. 86 § 1 k.k. wymierza oskarżonej M. M. (1) karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

LXVII.  na podstawie art. 69 § 1 i § 3 k.k. w zw. z art. 70 § 2 k.k. w zw. z art. 73 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej M. M. (1) kary łącznej pozbawienia wolności na okres 4 (czterech) lat próby, oddając ją w tym czasie pod dozór kuratora sądowego;

LXVIII.  na podstawie art. 41 § 2 k.k. w zw. z art. 43 § 1 k.k. w zw. z art. 39 pkt 2 k.k. orzeka wobec oskarżonej M. M. (1) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami na okres 3 (trzech) lat;

LXIX.  na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego A. G. (1) postępowanie w zakresie czynu, opisanego w punkcie LXIV części wstępnej wyroku, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

LXX.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie LXV części wstępnej wyroku stanowi przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego z dnia 16 kwietnia 2004r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego A. G. (1) postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

LXXI.  na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego A. G. (1) postępowanie w zakresie czynu, opisanego w punkcie LXVI części wstępnej wyroku, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

LXXII.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie LXVII części wstępnej wyroku stanowi przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego z dnia 16 kwietnia 2004r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonej A. P. (1) postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

LXXIII.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie LXVIII części wstępnej wyroku, po uzupełnieniu opisu czynu o stwierdzenie, że oskarżona uczyniła sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, stanowi przestępstwo z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonej A. P. (1) postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

LXXIV.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie LXIX części wstępnej wyroku, po uzupełnieniu opisu czynu o stwierdzenie, że oskarżona uczyniła sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, stanowi przestępstwo z art. 9 § 1 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonej A. P. (1) postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

LXXV.  uznaje oskarżoną A. P. (1) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w punkcie LXX części wstępnej wyroku, z tym że przyjmuje, iż oskarżona działała w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, kwalifikując ten czyn na podstawie art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 300 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 19 § 1 k.k. w zw. z art. 300 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. wymierza jej karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 200 (dwustu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 (stu) zł;

LXXVI.  na podstawie art. 69 § 1 i § 3 k.k. w zw. z art. 70 § 2 k.k. w zw. z art. 73 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej A. P. (1) w punkcie poprzedzającym kary pozbawienia wolności na okres 4 (czterech) lat próby, oddając ją w tym czasie pod dozór kuratora sądowego;

LXXVII.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie LXXI części wstępnej wyroku stanowi przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego z dnia 16 kwietnia 2004r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonej M. B. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

LXXVIII.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie LXXII części wstępnej wyroku, po uzupełnieniu opisu czynu o stwierdzenie, że oskarżona uczyniła sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, stanowi przestępstwo z art. 9 § 1 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonej M. B. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

LXXIX.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie LXXIII części wstępnej wyroku, został popełniony w okresie od 31 października 2001 roku do kwietnia 2002 roku oraz polegał na udzieleniu pomocy B. L., stanowił przestępstwo skarbowe z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 54 § 1 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonej M. B. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

LXXX.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie LXXIV części wstępnej wyroku stanowi przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego z dnia 16 kwietnia 2004r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego D. F. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

LXXXI.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie LXXV części wstępnej wyroku, po uzupełnieniu opisu czynu o stwierdzenie, że oskarżony uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, stanowi przestępstwo z art. 9 § 1 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego D. F. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

LXXXII.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie LXXVI części wstępnej wyroku popełniony w okresie od 31 października 2001 roku do kwietnia 2002 roku oraz polegał na udzieleniu pomocy B. L. stanowi przestępstwo z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 54 § 1 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego D. F. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

LXXXIII.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie LXXVII części wstępnej wyroku stanowi przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego z dnia 16 kwietnia 2004r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego R. P. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

LXXXIV.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie LXXVIII części wstępnej wyroku, przy przyjęciu, że oskarżony uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, wyczerpuje znamiona przestępstwa skarbowego z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 55 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego R. P. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

LXXXV.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie LXXIX części wstępnej wyroku stanowi przestępstwo z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego R. P. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

LXXXVI.  uniewinnia oskarżonego R. P. od popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie LXXX części wstępnej wyroku, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

LXXXVII.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie LXXXI części wstępnej wyroku, po uzupełnieniu opisu czynu o stwierdzenie, że oskarżony uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, stanowi przestępstwo kwalifikowane na podstawie art. 9 § 1 k.k.s. w zw. z art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego R. P. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

LXXXVIII.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie LXXXII części wstępnej wyroku, po uzupełnieniu opisu czynu o stwierdzenie, że oskarżony uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, stanowi przestępstwo kwalifikowane na podstawie art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r. na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego R. P. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

LXXXIX.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie LXXXIII części wstępnej wyroku stanowi przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego z dnia 16 kwietnia 2004r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego A. J. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XC.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie LXXXIV części wstępnej wyroku, po uzupełnieniu opisu czynu o stwierdzenie, że oskarżony uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, stanowi przestępstwo kwalifikowane na podstawie art. 18 § 3 k.k.s. w zw. z art. 55 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r. na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego A. J. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XCI.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie LXXXV części wstępnej wyroku, po uzupełnieniu opisu czynu o stwierdzenie, że oskarżony uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, stanowi przestępstwo kwalifikowane na podstawie art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r. na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego A. J. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XCII.  uniewinnia oskarżonego A. J. od popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie LXXXVI części wstępnej wyroku, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XCIII.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie LXXXVII części wstępnej wyroku, po uzupełnieniu opisu czynu o stwierdzenie, że oskarżony uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu i działał w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, stanowi przestępstwo kwalifikowane na podstawie art. 9 § 1 k.k.s. w zw. z art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r. na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego A. J. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XCIV.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie LXXXVIII części wstępnej wyroku, po uzupełnieniu opisu czynu o stwierdzenie, że oskarżony uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu i działał w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, stanowi przestępstwo kwalifikowane na podstawie art. 9 § 1 k.k.s. w zw. z art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego A. J. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XCV.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie LXXXIX części wstępnej wyroku stanowi przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego z dnia 16 kwietnia 2004r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego M. O. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XCVI.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie XC części wstępnej wyroku stanowi przestępstwo z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 55 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego M. O. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XCVII.  przyjmując, że czyn opisany w punkcie XCI części wstępnej wyroku polegał na udzieleniu przez oskarżonego M. O. , działającego w ramach grupy przestępczej, czyniąc sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu , pomocy do złożenia niezgodnych z prawdą deklaracji VAT oraz deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT-5 składanych następnie przez E. S. (1) w I Urzędzie Skarbowym we W., stanowi przestępstwo skarbowe z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego M. O. postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XCVIII.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie XCII części wstępnej wyroku stanowi przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego z dnia 16 kwietnia 2004r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego S. B. (1) postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

XCIX.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie XCIII części wstępnej wyroku, po uzupełnieniu opisu czynu o stwierdzenie, że oskarżony uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, stanowi przestępstwo skarbowe z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 55 § 1 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r. na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego S. B. (1) postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

C.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie XCIV części wstępnej wyroku, po uzupełnieniu opisu czynu o stwierdzenie, że oskarżony uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, wyczerpuje ustawowe znamiona przestępstwa skarbowego z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., i jest tożsamy z czynem opisanym w punkcie XCV części wstępnej wyroku, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego S. B. (1) postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

CI.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie XCVI części wstępnej wyroku, przyjmując, popełniony w okresie od 31 października 2001 roku do kwietnia 2002 roku i polegający na udzieleniu pomocy B. L., stanowił przestępstwo skarbowe z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 54 § 1 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego S. B. (1) postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

CII.  uniewinnia oskarżoną E. K. (1) od popełnienia czynu opisanego w punkcie XCVII części wstępnej wyroku, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

CIII.  na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego E. S. (1) postępowanie w zakresie czynu, opisanego w punkcie XCVIII części wstępnej wyroku, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

CIV.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie XCIX części wstępnej wyroku, po uzupełnieniu opisu czynu o stwierdzenie, że oskarżony uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, stanowi przestępstwo z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 55 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego E. S. (1) postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

CV.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie C części wstępnej wyroku, po uzupełnieniu opisu czynu o stwierdzenie, że oskarżony uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, stanowi przestępstwo kwalifikowane na podstawie art. 9 § 1 k.k.s. w zw. z art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego E. S. (1) postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

CVI.  przyjmując, iż czyn opisany w punkcie CI części wstępnej wyroku, po uzupełnieniu opisu czynu o stwierdzenie, że oskarżony uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, stanowi przestępstwo kwalifikowane na podstawie art. 9 § 1 k.k.s. w zw. z art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego E. S. (1) postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

CVII.  przyjmując, że zachowanie oskarżonego S. K. (1) opisane w punkcie CII części wstępnej wyroku, przy przyjęciu w opisie czynu, że oskarżony ten w okresie od maja 2000 r. do lutego 2001 r. w K., U. i W., działając jako Prezes Zarządu (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. przy ul. (...), wystawiał nierzetelne faktury VAT dotyczące kupna lub sprzedaży komponentów paliw płynnych oraz innych produktów paliwowych, potwierdzając w ich treści dokonywanie nie mających miejsca operacji handlowych, i tak:

- w okresie od 1 do 26 czerwca 2000r. wystawił faktury VAT dla firmy (...) na sprzedaż komponentu o wartości 1.588 428,50zł oraz podatek VAT w kwocie 349 454,27 zł,

- w okresie od 31.07.2000 do 28.12.00 wystawił faktury VAT dla (...) sp. z o.o. według zestawienia:

1. Faktura nr (...) Z dnia 2000-12-28 Na wartość brutto 255.153,24

2. Faktura nr (...) Z dnia 2000-12-28 Na wartość brutto 345.176,36

3. Faktura nr (...) Z dnia 2000-12-27 Na wartość brutto 404.684,02

4. Faktura nr (...) Z dnia 2000-12-23 Na wartość brutto 467.121,92

5. Faktura nr (...) Z dnia 2000-12-22 Na wartość brutto 229.973,75

6. Faktura nr (...) Z dnia 2000-12-21 Na wartość brutto 458.115,61

7. Faktura nr (...) Z dnia 2000-12-20 Na wartość brutto 418.760,61

8. Faktura nr (...) Z dnia 2000-12-19 Na wartość brutto 587.189,66

9. Faktura nr (...) Z dnia 2000-10-02 Na wartość brutto 128.100,00

10. Faktura nr (...) Z dnia 2000-09-25 Na wartość brutto 129.710,40

11. Faktura nr (...) Z dnia 2000-07-31 Na wartość brutto 379.627,40

dotyczących sprzedaży towarów o łącznej wartości netto 3 117 715, 54 zł i podatek VAT w kwocie 685 897, 42 zł, po czym, w dniu 2.01.2001 r. – faktury korygujące do tych faktur według zestawienia:

Faktura korekta Nr (...) (...) Do FV (...) z dnia 2001-01-02

Faktura korekta Nr (...) (...) Do FV (...) z dnia 2001-01-02

Faktura korekta Nr (...) (...) Do FV (...) z dnia 2001-01-02

Faktura korekta Nr (...) (...) Do FV (...) z dnia 2001-01-02

Faktura korekta Nr (...) (...) Do FV (...) z dnia 2001-01-02

Faktura korekta Nr (...) (...) Do FV (...) z dnia 2001-01-02

Faktura korekta Nr (...)/ (...) Do FV (...) z dnia 2001-01-02

Faktura korekta Nr (...) (...) Do FV (...) z dnia 2001-01-02

na łączną kwotę brutto 3 166 175,17 zł, wskazując za przyczynę korekty rzekomy zwrot towaru.

a nadto nakłonił nieustalone osoby reprezentujące firmę (...) oraz M. W. (1) – Prezesa zarządu (...) Sp. z o.o. do poświadczania w treści faktur sprzedaży wystawionych:

- w okresie od 9.05.2000 r. do 18.05 2000 r. przez (...) E. S. na towar w postaci oleju napędowego o łącznej wartości netto 1.301.995,50zł i podatek VAT w wysokości 286 439,01 zł tj. 1 588 434,51 zł,

- w okresie od 13 do 15 luty 2001 przez (...) sp. z o.o. na łączną kwotę brutto 123 671,40 zł, w tym:

a) w dniu 13.02.2001r. fakturę nr (...) na olej napędowy typ F na kwotę brutto 71 260, 20 zł,

b) w dniu 15.02.2001r. fakturę nr (...) na olej napędowy typ F na kwotę brutto 52 411, 20 zł,

przy czym faktury te odzwierciedlały nie mające miejsca transakcje dotyczące zakupu i sprzedaży paliw płynnych oraz ich komponentów, wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umarza wobec oskarżonego S. K. (1) postępowanie w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa;

CVIII.  przyjmując, że zachowanie oskarżonego S. K. (1) opisane w punkcie CII części wstępnej wyroku wyczerpuje również znamiona przestępstwa z art. 296 § 1 k.k, przy przyjęciu w opisie czynu, że oskarżony ten w okresie od maja 2000 r. do lutego 2001 r. w K., U. i W., działając jako Prezes Zarządu (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. przy ul. (...) wyrządził Spółce (...) Sp. z o.o. znaczną szkodę majątkową w kwocie 286.439,01 zł z tytułu naliczonych przez Urząd Kontroli Skarbowej w K. należności publiczno-prawnych, wynikających z księgowania nie mających miejsca operacji handlowych w ten sposób, że wystawiał nierzetelne faktury VAT dotyczące kupna lub sprzedaży komponentów paliw płynnych oraz innych produktów paliwowych, potwierdzając w ich treści dokonywanie nie mających miejsca operacji handlowych, i tak:

- w okresie od 1 do 26 czerwca 2000r. – faktury VAT dla firmy (...) na sprzedaż komponentu o wartości 1.588 428,50zł oraz podatek VAT w kwocie 349 454,27 zł,

- w okresie od 31.07.2000 do 28.12.00 – faktury VAT dla (...) sp. z o.o. według zestawienia:

1. Faktura nr (...) Z dnia 2000-12-28 Na wartość brutto 255.153,24

2. Faktura nr (...) Z dnia 2000-12-28 Na wartość brutto 345.176,36

3. Faktura nr (...) Z dnia 2000-12-27 Na wartość brutto 404.684,02

4. Faktura nr (...) Z dnia 2000-12-23 Na wartość brutto 467.121,92

5. Faktura nr (...) Z dnia 2000-12-22 Na wartość brutto 229.973,75

6. Faktura nr (...) Z dnia 2000-12-21 Na wartość brutto 458.115,61

7. Faktura nr (...) Z dnia 2000-12-20 Na wartość brutto 418.760,61

8. Faktura nr (...) Z dnia 2000-12-19 Na wartość brutto 587.189,66

9. Faktura nr (...) Z dnia 2000-10-02 Na wartość brutto 128.100,00

10. Faktura nr (...) Z dnia 2000-09-25 Na wartość brutto 129.710,40

11. Faktura nr (...) Z dnia 2000-07-31 Na wartość brutto 379.627,40

dotyczących sprzedaży towarów o łącznej wartości netto 3 117 715, 54 zł i podatek VAT w kwocie 685 897, 42 zł, po czym, w dniu 2.01.2001 r. – faktury korygujące do tych faktur według zestawienia:

Faktura korekta Nr (...) (...) Do FV (...) z dnia 2001-01-02

Faktura korekta Nr (...) (...) Do FV (...) z dnia 2001-01-02

Faktura korekta Nr (...) (...) Do FV (...) z dnia 2001-01-02

Faktura korekta Nr (...) (...) Do FV (...) z dnia 2001-01-02

Faktura korekta Nr (...) (...) Do FV (...) z dnia 2001-01-02

Faktura korekta Nr (...) (...) Do FV (...) z dnia 2001-01-02

Faktura korekta Nr (...)/ (...) Do FV (...) z dnia 2001-01-02

Faktura korekta Nr (...) (...) Do FV (...) z dnia 2001-01-02

na łączną kwotę brutto 3 166 175,17 zł, wskazując za przyczynę korekty rzekomy zwrot towaru.

a nadto nakłonił nieustalone osoby reprezentujące firmę (...) oraz M. W. (1) – Prezesa zarządu (...) Sp. z o.o. do poświadczania w treści faktur sprzedaży wystawionych:

- w okresie od 9.05.2000 r. do 18.05 2000 r. przez (...) E. S. na towar w postaci oleju napędowego o łącznej wartości netto 1.301.995,50zł i podatek VAT w wysokości 286 439,01 zł tj. 1 588 434,51 zł,

- w okresie od 13 do 15 luty 2001 przez (...) sp. z o.o. na łączną kwotę brutto 123 671,40 zł, w tym:

a) w dniu 13.02.2001r. fakturę nr (...) na olej napędowy typ F na kwotę brutto 71 260, 20 zł,

b) w dniu 15.02.2001r. fakturę nr (...) na olej napędowy typ F na kwotę brutto 52 411, 20 zł,

przy czym faktury te odzwierciedlały nie mające miejsca transakcje dotyczące zakupu i sprzedaży paliw płynnych oraz ich komponentów, uznaje oskarżonego za winnego popełnienia opisanego wyżej czynu i za to na podstawie art. 296 § 1 k.k. wymierza oskarżonemu karę 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

CIX.  na podstawie art. 69 § 1 k.k. w zw. z art. 70 § 1 pkt 1 k.k. w zw. z art. 73 § 1 k.k. warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego S. K. (1) w punkcie poprzedzającym kary pozbawienia wolności na okres 4 (czterech) lat próby, oddając go w tym czasie pod dozór kuratora sądowego;

CX.  na podstawie art. 41 § 2 k.k. w zw. z art. 43 § 1 k.k. w zw. z art. 39 pkt 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego S. K. (1) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami na okres 2 (dwóch) lat;

CXI.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. zalicza oskarżonym:

1)  B. L. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres jego tymczasowego aresztowania od dnia 6 lutego 2004r. do dnia 23 sierpnia 2005r.,

2)  A. K. (1) na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres jego tymczasowego aresztowania od dnia 20 listopada 2003r. do dnia 15 marca 2004r.,

3)  J. P. na poczet orzeczonej kary grzywny okres jego zatrzymania i tymczasowego aresztowania od dnia 12 lutego 2004r. do dnia 22 grudnia 2004r.,

4)  A. F. na poczet orzeczonej kary grzywny okres jej zatrzymania i tymczasowego aresztowania od dnia 13 stycznia 2004r. do dnia 1 lipca 2004r.

5)  M. W. (1) na poczet orzeczonej kary grzywny okres jego zatrzymania i tymczasowego aresztowania od dnia 27 października 2003r. do dnia 28 października 2003r.,

6)  A. P. (1) na poczet orzeczonej kary grzywny okres jej zatrzymania w dniu 28 września 2004r.,

CXII.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata J. W. kwotę 4.280,40 zł (w tym podatek VAT) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżonemu A. K. (1);

CXIII.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata M. A. (1) kwotę 15.498 zł (w tym podatek VAT) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżonej A. P. (1);

CXIV.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata A. L. kwotę 15.202,80 zł (w tym podatek VAT) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżonemu M. W. (1);

CXV.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata M. A. (2) kwotę 1.475,90 zł (w tym podatek VAT) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżonemu A. G. (1);

CXVI.  zasądza od oskarżonych: B. L., A. K. (1), J. P., A. F., M. W. (1), M. M. (1), A. P. (1), S. K. (1) na rzecz Skarbu Państwa zwrot kosztów postępowania na nich przypadających, w tym opłatę:

1)  od B. L. – w kwocie 10.400 zł,

2)  od A. K. (1) – w kwocie 4.300 zł,

3)  od J. P. – w kwocie 300 zł,

4)  od A. F. – w kwocie 300 zł,

5)  od M. W. (1) – w kwocie 1.300 zł,

6)  od M. M. (1) – w kwocie 2.300 zł,

7)  od A. P. (1) – w kwocie 4.300 zł,

8)  od S. K. (1) – w kwocie 300 zł,

Nie pogodził się z wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu B. L., którego obrońca na postawie art. 425 § 1 i 2 k.p.k. i art. 444 k.p.k. zaskarżył go w całości i na podstawie art. 427 § 2 k.p.k. oraz art. 438 pkt. 2 i 3 k.p.k. zarzucił:

1) w zakresie czynu opisanego w pkt I wyroku, a także w punktach III, IV, VI, VII, VIII, IX:

- naruszenie przepisów postępowania tj. art. 424 § 1 k.p.k. w zw. z art. 7 i art. 410 k.pk. poprzez naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów, oparcie rozstrzygnięcia na nie wszystkich ujawnionych dowodach oraz poczynienie ustaleń faktycznych z pominięciem całokształtu okoliczności ujawnionych w postępowaniu,

polegające na:

- pominięciu dowodów wskazujących, że oskarżony A. K. (1) od stycznia 1998 r. do 2000 r. zajmował się pod firmą (...) nielegalną produkcją paliw, a w celu ukrycia tej działalności utworzył i kierował strukturą przestępczą zajmującą się wystawianiem tzw. fikcyjnych faktur,

- nie uwzględniono faktu, że część osób towarzyszących grupą kierowaną przez A. K. (1) występuje jako oskarżony w niniejszej sprawie,

- dowolnym – bez wskazania dowodów oraz wyjaśnienia procesu dochodzenia do takiego wniosku – powiązaniu działalności wszystkich oskarżonych z B. L.,

- przypisaniu wszystkich zakwestionowanych przez Prokuraturę faktur działalności B. L., bez oparcia w dowodach oraz bez analizy kto je wystawiał, na czyje polecenie, na czyje zlecenie i jak był ich obieg w łańcuchu firm oskarżonych,

- odstąpieniu od niezbędnej w tych okolicznościach weryfikacji wyjaśnień B. L. twierdzącego, że jedynie część zakwestionowanych faktur związana była z jego niedozwoloną prawem działalnością, zaś reszta została wytworzona poza jego świadomością i wykorzystana przez inne podmioty,

- bezkrytycznym daniu wiary wyjaśnieniom oskarżonego A. K. (1) złożonym w śledztwie w sytuacji, gdy miał on oczywisty interes prywatny i procesowy by wyjaśnienia pomawiające B. L. złożyć i umniejszyć tym swoją rolę w strukturze grupy,

2- bezzasadnym odmówieniu wiary wyjaśnieniom B. L. w części, w której twierdzi, że nie zakładał i nie kierował grupą przestępczą, a jedynie zwrócił się z osobna do trzech z oskarżonych (A. K. (1), A. F., J. P.) by w celu wyeliminowania zadłużenia wystawili oni na rzecz firmy (...) tzw. fikcyjne faktury na zakup bądź sprzedaż paliw,

co w konsekwencji: doprowadziło do błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, a mogącego mieć wpływ na jego treść poprzez niesłuszne uznanie, że B. L. jest sprawcą kierowniczym grupy przestępczej,

oraz

że wszystkie zakwestionowane przez Prokuraturę faktury służyły ukryciu prowadzonej przez B. L. produkcji paliw,

podczas gdy: wyeliminowanie opisanych powyżej uchybień Sądu mogłoby doprowadzić do następujących wniosków:

- B. L. nie założył ani nie kierował grupą, a był jedynie polecającym, który zwracał się o wystawienie fikcyjnych faktur do kilku, a nie wszystkich oskarżonych nie wiążąc żadnej z tych osób w strukturę,

oraz, że:

- liczba wystawionych na polecenie i na rzecz B. L. faktur była znacząco mniejsza, a co za tym idzie także łączna kwota należności publicznoprawnych winna ulec zmianie,

2) w zakresie czynu opisanego w punkcie II wyroku:

- błąd w ustaleniach faktycznych przyjęty za podstawę orzeczenia i mający wpływ na jego treść,

polegający na:

nieuprawnionym ustaleniu, że B. L. dopuścił się przestępstwa firmanctwa,

podczas gdy:

prowadzenie działalności gospodarczej pod nazwą własnej ( PHU (...)), a nie cudzej firmy, wystawianie bądź przyjmowanie do jej urządzeń księgowych faktur – nawet przy przyjęciu, że w celu ukrycia rzekomo nielegalnej produkcji paliw – nie wyczerpuje znamion przestępstwa z art. 55 k.k.s.

3) w zakresie czynu opisanego w punkcie V wyroku:

- błąd w ustaleniach faktycznych przyjęty za podstawę orzeczenia i mający wpływ na jego treść,

polegający na:

bezzasadnym uznaniu, że oskarżony B. L. nakłonił A. K. (1) do ukrycia dokumentów firmy (...),

podczas gdy:

właściwa interpretacja zachowania oskarżonego, w szczególności użytych przez niego słów prowadzić powinna do wniosku, że nie dopuścił się on czynu nakłaniania do przestępstwa

4) w zakresie czyni opisanego w punkcie X wyroku:

- błąd w ustaleniach faktycznych przyjęty za podstawę wyroku i mający wpływ na jego treść polegający, na:

niezasadnym uznaniu, że wpisanie do urządzeń księgowych spółki prawa handlowego faktur, które nie odzwierciedlają rzeczywistych transakcji powoduje powstanie po stronie tegoż podmiotu zobowiązania do uiszczenia zapłaty za towar,

podczas gdy:

pozorna fikcyjna czynność sprzedaży towaru nie powoduje w świetle przepisów kodeksu cywilnego powstanie u przyjmującego taką fakturę obowiązku zapłaty.

Stawiając te zarzuty wniósł o:

w zakresie czynów opisanych w punktach I, III, IV, VI, VII, VIII, IX – uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Pierwszej Instancji,

- w zakresie czynów opisanego w punktach II, V, X – zmianę zaskarżonego orzeczenia poprzez uniewinnienie oskarżonego.

Z rozstrzygnięciem Sądu Okręgowego nie pogodził się także A. K. (1) i jego obrońca na podstawie art. 425 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 444 k.p.k. zaskarżył wyrok w części tj. co do pkt. XVII, XVIII, XXI, XXIII, XXIV.

Na podstawie art. 438 pkt. 1, 2, 3 k.p.k. wyrokowi temu zarzucił:

 • 1.  błędy w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, mających istotny wpływ na treść orzeczenia, poprzez przyjęcie, iż oskarżony działając w porozumieniu z innymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wypełnił znamiona przestępstwa z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. podczas gdy zebrany materiał dowodowy, m.in. wyjaśnienia oskarżonego A. K. (1) oraz innych oskarżonych wskazują, iż brak jest jakichkolwiek obiektywnych dowodów potwierdzających fakt wystawiania i posługiwania się przez oskarżonego nierzetelnymi fakturami, a w szczególności brak jest jakiejkolwiek dokumentacji handlowej, która poświadczyłaby fakt działania oskarżonego w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.

  2.  błędy w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, mających istotny wpływ na treść orzeczenia, poprzez przyjęcie, iż oskarżony wypełnił znamiona przestępstwa z art. 271 § 1 k.k.. art. 273 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz w ramach zorganizowanej grupy przestępczej podczas, gdy zebrany materiał dowodowy, w tym wyjaśnienia oskarżonego A. K. (1) i A. W. orz zgromadzona w sprawie dokumentacja handlowa, wskazują, iż brak jest jakichkolwiek obiektywnych dowodów potwierdzających fakt poświadczenia nieprawdy przez (...) Sp. z o.o. na rzecz (...) Sp. o.o kredytu kupieckiego, a zarazem działania oskarżonego w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.

  3.  naruszenie prawa materialnego, a to przepisu art. 300 § 2 k.k. poprzez błędną rekonstrukcję znamion strony podmiotowej zarzuconego oskarżonemu A. K. (1) czynu, w skutek błędnego przyjęcia, iż oskarżony działał z zamiarem bezpośrednim, kierunkowym w celu udaremnienia wykonania orzeczenia Urzędu Kontroli Skarbowego, w sytuacji, gdy brak jest obiektywnych dowodów potwierdzających zamiar działania oskarżonego w tym zakresie

  4.  rażące naruszenie przepisów postępowania, a to przepisu art. 7 k.p.k. w zw. z art. 410 k.p.k. poprzez przekroczenie zasad swobodnej oceny dowodów, w szczególności poprzez dokonanie sprzecznych ustaleń faktycznych z zebranym w sprawie materiale dowodowym, a polegające na nieuzasadnionym przyjęciu, iż oskarżony swoim działaniem wyczerpał znamiona czynu opisanego w art. 271 § 1 k.k. w sytuacji, gdy takie twierdzenie Sąd a quo oparte jest tylko i wyłącznie na wyjaśnieniach oskarżonych A. K. (1) oraz M. W. (1), które zostały przez nich odwołane w toku postępowania sądowego. Brak jest innych dowodów potwierdzających fakt wypełniania przez oskarżonego znamion powołanego artykułu.

Nadto podniósł on kolejny zarzut wyrażający się

 • 5.  rażącą niewspółmiernością kary polegającą na orzeczeniu kary dwóch lat pozbawiania wolności bez warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary, w sytuacji, gdy dotychczasowa postawa oskarżonego oraz okoliczności sprawy przemawiając za orzeczeniem kary niższej, przy jednoczesnym zawieszeniu jej wykonania.

Wskazując na powyższe obrońca oskarżonego wniósł o:

1.  zmianę zaskarżonego wyroku w części poprzez uniewinnienie oskarżonego od zarzucanych mu czynu opisanego w punkcie XVIII, XIX, XXII części wstępnej zaskarżonego wyroku,

2.  zmianę zaskarżonego wyroku w części poprzez uchylenie orzeczonego wobec oskarżonego środka karnego w punkcie XXIV części wstępnej zaskarżonego wyroku, ewentualnie

3.  zmianę zaskarżonego wyroku poprzez orzeczenie w stosunku do oskarżonego kary 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby

Wyroku powyżej opisanego nie zaakceptował także oskarżony M. W. (1), którego obrońca wystąpił z apelacją i w oparciu o art. 444 k.p.k. oraz art. 425 § 1 i 2 k.p.k. zaskarżył to orzeczenie w części tj. co do rozstrzygnięć w pkt. LV – LIX.

Podobnie jak obrońca A. K. (1) postawił zarzut dotyczący rozstrzygnięcia o karze i zarzucił:

1.  błędy w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, mających istotny wpływ na treść orzeczenia, poprzez przyjęcie, iż oskarżony wypełnił znamiona przestępstwa z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. działając w porozumieniu z innymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w sytuacji, gdy zebrany materiał dowodowy, m.in. wyjaśnienia oskarżonych, w tym oskarżonego M. W. (1) wskazują, iż brak jest jakichkolwiek obiektywnych dowodów potwierdzających fakt wystawienia i posługiwania się przez oskarżonego nierzetelnymi fakturami, a w szczególności brak jest jakiekolwiek dokumentacji handlowej, która poświadczałaby fakt działania oskarżonego w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.

2.  błędy w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, mających istotny wpływ na treść orzeczenia, poprzez przyjęcie, iż oskarżony wypełnił znamiona przestępstwa z art. 217 § 1 i 3 k.k. oraz art. 273 k.k.w w zw. z art. 65 § 1 k.k. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w sytuacji, gdy zebrany materiał dowodowy, w tym, wyjaśnienia oskarżonego M. W. (1) oraz oskarżonego A. K. (1) oraz zgromadzona w sprawie dokumentacja handlowa, wskazują, iż brak jest jakichkolwiek obiektywnych dowodów potwierdzających fakt poświadczenia nieprawdy przez oskarżonego w związku z zawarciem we wniosku o udzielenie koncesji oświadczenia o udzieleniu przez (...) Sp. z o.o. na rzecz (...) Sp. z o.o. kredytu kupieckiego, a zarazem działania oskarżonego z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej oraz w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.

3.  rażące naruszenie przepisów postępowania, a to przepisu art. 7 k.p.k. w zw. z art. 410 k.p.k. poprzez przekroczenie zasad swobodnej oceny dowodów, w szczególności poprzez dokonanie sprzecznych ustaleń faktycznych z zebranym w sprawie materiale dowodowym, a polegające na nieuzasadnionym przyjęciu, iż oskarżony swoim działaniem wyczerpał znamiona czynu opisanego w art. 271 § 1 i 3 k.k. w sytuacji, gdy takie twierdzenie Sąd a quo oparte jest tylko i wyłącznie w wyjaśnieniach oskarżonego M. W. (1) oraz oskarżonego A. K. (1), które zostały przez nich odwołane w toku postępowania sądowego. Brak jest jakichkolwiek innych dowodów potwierdzających fakt wypełniania przez oskarżonego znamion powołanego artykułu.

4.  rażącą niewspółmierność kary polegającą na orzeczeniu kary dwóch lat pozbawienia wolności przy warunkowym zawieszeniu oskarżonemu wykonania orzeczonej kary na okres próby wynoszący 5 lat, w sytuacji, gdy dotychczasowa postawa oskarżonego oraz okoliczności sprawy przemawiają za orzeczeniem kary niższej, przy jednoczesnym orzeczeniu krótszego okresu próby.

Apelujący wniósł o:

1.  zmianę zaskarżonego wyroku w części poprzez uniewinnienie oskarżonego od zarzucanych mu czynów opisanych w punkcie LV, LVI, części wstępnej zaskarżonego wyroku,

2.  zmianę zaskarżonego wyroku w części poprzez uchylenie orzeczonego wobec oskarżonego środka karnego w punkcie LIX części wstępnej zaskarżonego wyroku.

Drugi z obrońców M. W. (1) zaskarżył wyrok Sądu Okręgowego w całości i odwołując się do art. 427 § 2 k.p.k. oraz art. 438 pkt. 2 k.p.k. zarzucił zaskarżonemu orzeczeniu obrazę przepisów postępowania mającą wpływ na treść orzeczenia, a to:

1.  art. 4 kpk przez niewyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności sprawy, związanych z zarzucanym oskarżonemu M. W. (1) czynami, co doprowadziło w rezultacie do błędnego ustalenia, że dopuścił się czynów z art. 299 § 1 w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk oraz z art. 271 § 3 kk w zw. z art. 11 § 3 w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 33 § 1 – 3 kk,

2.  art. 7 kpk poprzez dokonanie wybiórczej oceny dowodów z przekroczeniem zasady swobodnej oceny poprzez przyjęcie za prawdziwe i niebudzące wątpliwości te wyjaśnienia, które złożył oskarżony M. W. (1) w śledztwie, a odmówienie wiarygodności wyjaśnieniom tegoż oskarżonego złożonych przed Sądem.

Podnosząc te zarzuty obrońca oskarżonego wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonego M. W. (1) od zarzucanych mu czynów.

Ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji celem ponownego rozpoznania.

Nie zgodził się z wyrokiem także S. K. (1). Jego obrońca na podstawie art. 425 § 1 i 2 k.p.k. oraz art. 444 k.p.k. wyrok ten zaskarżył w całości. Na podstawie art. 427 § 2 k.p.k. oraz art. 438 pkt. 2 i 3 k.p.k. wyrokowi temu zarzucił:

I. obrazę przepisów postępowania, która miała wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia, a to:

I. art. 17 § 1 pkt 7 kpk, poprzez jego wadliwe niezastosowanie, w sytuacji gdy zaistniała przesłanka wyłączająca postępowanie oraz obligująca Sąd Okręgowy do umorzenia postępowania z uwagi na powagę rzeczy osądzonej,

II. art. 193 § 1 i 2 kpk w zw. z art. 201 kpk, art. 7 kpk oraz 170 § 1 i 2 kpk polegającą na bezpodstawnym pominięci wniosku dowodowego zgłoszonego przez obrońcę oskarżonego w dniu 5 listopada 2007 r. o zwrócenie się przez Sąd meriti do Sądu Rejonowego w Katowicach IV Wydział Karny, poprzednia sygn. akt IV Ks 13/04, 3 Ds. 4852/03 o akta sprawy – w celu porównania i ustalenia zbieżności przedmiotowo-podmiotowej czynów zarzuconych oskarżonemu w obu postępowaniach karnych, co doprowadziło do pominięcia istotnej części materiału dowodowego, a w rezultacie błędnych ustaleń faktycznych Sądu I instancji i wadliwego niezastosowania przepisu art. 17 § 1 pkt 7 kpk.

III. art. 4, art. 5 § 1 § 2, art. 7, art. 410 i art. 424 § 1 kpk i polegające na:

1. oparciu orzeczenia w niniejszej sprawie wyłącznie na dowodach obciążających oskarżonego S. K. (1), w szczególności zaś na niespójnych, niejasnych i sprzecznych wewnętrznie wyjaśnieniach oskarżonego D. K. (2), A. K. (1), z jednoczesnym całkowitym pominięciem przeprowadzonych przez oskarżonego dowodów dla oskarżonego korzystnych, o charakterze obiektywnym, jednakowoż bez należytego uzasadnienia takiego stanu rzeczy: gdy nawet w świetle dokonanych przez Sąd I instancji ustaleń faktycznych zachowanie oskarżonego nie daje podstaw aby przypisać oskarżonemu S. K. uczestniczenie w tej grupie,

2. rozstrzygnięciu wątpliwości, które wyłoniły się w toku przeprowadzonego przez Sąd pierwszej instancji postępowania, na niekorzyść oskarżonego S. K. (1) wbrew zasadzie in dubio pro reo,

3. niezgodnej ze wskazaniami wiedzy i doświadczenia życiowego oraz zasadami prawidłowego rozumowania ocenie zgromadzonych w niniejszej sprawie dowodów, akcentując – wbrew zasadzie obiektywizmu – jedynie okoliczności niekorzystne dla oskarżonego i oparte na nieprzekonywujących dowodach, przy jednoczesnym bagatelizowaniu, a w wielu wypadkach całkowitym pomijaniu tych, które przemawiały na jego korzyść,

IV. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, który miał wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia, poprzez przyjęcie, że opisane w punkcie CII części wstępnej wyroku wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 296 § 1 k.k. przy przyjęciu w opisie czynu, że oskarżony ten w okresie od maja 2000 r. do lutego 2001 r. w K., U. i W., działając jako Prezes Zarządu (...) Sp.z o.o. z siedzibą w K. przy ul. (...) wyrządził Spółce (...) Sp. z o.o. znaczną szkodę majątkową w kwocie 286.439,01 zł. z tytułu naliczonych przez Urząd Kontroli Skarbowej w K. należności publiczno-prawnych, wynikających z księgowania nie mających miejsca operacji handlowych w ten sposób, że wystawiał nierzetelne faktury VAT dotyczące kupna lub sprzedaży komponentów paliw płynnych oraz innych produktów paliwowych, potwierdzając w ich treści dokonywanie nie mających miejsca operacji handlowych, w sytuacji gdy podatek VAT nie może być dla spółki kapitałowej jaką jest sp. z o.o. szkodą majątkową, o której mowa w art. 296 kk,

V. obrazę przepisów prawa materialnego, a to:

- art. 62 § 2 kks w zw. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 62 § 2 kks w zw. z art. 6 § 2 kks i art. 296 § 1 kk, przez wadliwe zastosowanie i przyjęcie, że czyn będący przestępstwem skarbowym z art., 62 § 2 kks wyczerpuje zarazem znamiona art. 296 § 1 kk, a w konsekwencji naruszenie przepisu art. 8 § 1 kks,

- art. 296 § 1 kk, przez wadliwe zastosowanie w sytuacji gdy przypisany przez Sąd I instancji oskarżonemu czyn nie zawiera konstytutywnych znamion dla odpowiedzialności karnej z art. 296 kk, w szczególności gdyż podatek VAT nie może być dla podmiotu gospodarczego (sp. z o.o.) szkodą majątkową, o której mowa w tym przepisie.

Wskazując na te zarzuty skarżący wniósł o:

1. uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego w zakresie czynu opisanego w pkt. CII części wstępnej wyroku przypisanego oskarżonemu S. K. (1), oraz dotyczące tego oskarżonego rozstrzygnięcia pkt. CVII – CX i na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. umorzenie postępowania karnego w tym zakresie, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa,

2. zmianę zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego poprzez uniewinnienie oskarżonego S. K. (1) od popełnienia czynu opisanego w pkt. CII części wstępnej wyroku, obciążając kosztami postępowania Skarb Państwa.

Na podstawie art. 425 § 2 k.p.k zaskarżyła wyżej opisany wyrok, w części dotyczącej rozstrzygnięć „(…)zawartych w punkcie LXXV części dyspozytywnej wyroku – w całości” (cytat z apelacji) obrońca A. P. (1).

Powołując się na art. 438 pkt 2 k.p.k. zarzuciła obrazę przepisów postępowania, która miała wpływ na treść orzeczenia, a to:

I. art. 7 k.p.k., art. 410 k.p.k., art. 424 § 1 k.p.k. polegającą na:

- niedokonaniu wszechstronnej analizy zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego i przyjęcie za podstawę ustaleń faktycznych istotnych dla sprawy jedynie „części” wyjaśnień oskarżonej A. P. (1), M. M. (1) oraz oskarżonego A. S. (1), bez wskazania konkretnie na których dowodach i w jakiej części Sąd oparł swoje ustalenia, którym dowodom odmówił wiarygodności i dlaczego;

- wybiórczym potraktowaniem wyjaśnień oskarżonej A. P. (1), odmówieniu im wiarygodności w części bez skonkretyzowania, którym wyjaśnieniom i dlaczego Sąd odmówił wiary;

- bezpodstawnym przyjęciu, że oskarżona w pierwszych wyjaśnieniach złożonych w postępowaniu przygotowawczym przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, za który została w niniejszej sprawie skazana, podczas gdy w tym czasie zarzut ten nie został jej w ogóle przedstawiony;

- braku w uzasadnieniu orzeczenia wskazania dowodów, na których Sąd oparł swoje przekonanie i winie i sprawstwie oskarżonej A. P. (1), który to brak przekłada się na niemożność poddania instancyjnej weryfikacji ocen Sądu I instancji.

II. art. 14 § 1 k.p.k. w zw. z art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. polegającą na:

- przekroczeniu ram aktu oskarżenia poprzez dodanie, w opisie czynu, za który oskarżona A. P. (1) została skazana, okoliczności działania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, podczas gdy udział w zorganizowanej grupie przestępczej jest opisem samoistnego przestępstwa, które nie było objęte skargą uprawnionego oskarżyciela i nie było przedmiotem niniejszego postępowania.

Opierając się o podstawę z art. 438 pkt. 3 k.p.k. apelująca zarzuciła nadto błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za jego podstawę, który miał wpływ na treść orzeczenia, a polegający na błędnym przyjęciu, że:

- oskarżona A. P. (1) w okresie od listopada 2000 r. do sierpnia 2001 r. we W., działając jako osoba upoważniona do wystawiania faktur VAT w firmie (...) Sp. z o.o. działając z polecenia A. K. (3), wobec wydanej przez (...) decyzji naliczającej na rzecz Skarbu Państwa zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za rok 1998 w wysokości 374.656,02 zł. i za rok 1999 w kwocie 32.514.915,60 zł. oraz wobec zablokowania przez organy kontroli skarbowej konta bankowego należącego do firmy (...) Sp. z o.o. w celu udaremnienia wykonania wskazanej decyzji skarbowej pomagała A. K. (3) do ukrywania, zbywania składników majątku spółki (...) Sp. z o.o. w ten sposób, że wystawiała faktury sprzedaży pojazdów samochodowych należących do firmy (...) Sp. z o.o. mając świadomość , że faktury te nie dokumentują rzeczywistych transakcji oraz działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 300 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

podczas gdy faktycznie:

1. A. P. (1) była pracownikiem firmy (...) Sp. z o.o. i wystawiała faktury wypełniając swój służbowy obowiązek, nie miała przy tym, jako szeregowy pracownik, świadomości istnienia i treści decyzji Urzędu Skarbowego określających obowiązek podatkowy firmy, w której pracowała, ani nie miała żadnej wiedzy co do celu i przyczyny wystawiania tychże faktur. Za swoją pracę, której głównym elementem było właśnie wystawianie faktur otrzymywała wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę.

2. A. P. (1) nie miała zamiaru udzielenia pomocy oskarżonemu A. K. (3) w udaremnieniu egzekucji.

3. A. P. (1) nie miała zamiaru dokonania przysporzenia na rzecz A. K. (3) i nie miała świadomości, aby wystawiane faktury miały temu służyć.

4. A. P. (1) nie działała w żadnej zorganizowanej grupie przestępczej.

Podnosząc ten zarzut wniosła o;

- uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji,

ewentualnie w przypadku nieuwzględnienia nadzwyczajnej przyczyny odwoławczej

- zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uniewinnienie oskarżonej A. P. (1) od popełnienia czynu przypisanego mu w pkt. LXXV części dyspozytywnej wyroku.

Oskarżona A. F. także nie pogodziła się z rozstrzygnięciem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2013 roku. W apelacji jej obrońcy, na podstawie art. 425 § 1 – 3, art. 427 § 1 i 2 k.p.k. oraz art. 438 pkt. 1 i 2 k.p.k. a nadto art. 447 § 1 k.p.k. zarzucili:

1. naruszenie przepisów postępowania, mające wpływ na treść orzeczenia, a to:

1.1. art. 7 kpk poprzez błędne ustalenie, że A. F. doprowadzić miała do powstania po stronie (...) S.A. zadłużenia wynikającego z faktur VAT wystawionych przez (...) Sp. z o.o. co stanowić miało działanie na niekorzyść tej spółki,

podczas gdy

zachowanie oskarżonej nie wyrządziło spółce (...) żadnej szkody, a tym samym nie stanowiło działania na jej niekorzyść, gdyż:

(...) paliwo zakupione od (...) Sp. z o.o. sprzedała firmie (...) i uzyskała z tego zysk w postaci marży,

co wynika

- nie tylko z wyjaśnień A. F. (k. 2007, 13551 verso), ale przede wszystkim

- z zeznań świadków A. P. (2) (k. 5586, podobnie s. 6 protokołu rozprawy z dnia 21.12.09 r.) J. H. (1) (k. 5576) oraz A. G. (2) (k. 6525), którzy przyznają, iż (...) S.A. uzyskiwała zyski z obrotu paliwami oraz

- z wyników kontroli przeprowadzonej przez u.k.s. w spółce (...), której zakres obejmował prawidłowość udokumentowania i ewidencji transakcji zawartych w 2000 r. pomiędzy (...), a firmą (...) (k. 13) i w toku której „nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą” (k. 36) oraz

- z zeznań H. C. (s. 7 protokołu z dnia 26.10.09 r.)

1.2. art. 7 k.p.k. poprzez błędne ustalenie, że działanie oskarżonej było świadome, gdyż „Spółka nigdy nie dysponowała towarem, który nabywała”, co w kontekście przedmiotowej sprawy oznaczać ma, że transakcje były fikcyjne,

podczas gdy

spółka (...) faktycznie dysponowała (w sensie prawnym) towarem, który nabyła na podstawie faktur od sp. z o.o. (...), a tym samym faktury te odzwierciedlały rzeczywiste wydarzenia gospodarcze,

co wynika nie tylko z wyjaśnień A. F. (k. 13551 v), ale przede wszystkim z zeznań świadka A. G. (2) (k. 6524) oraz wyjaśnień B. L. (k. 13099v),

a tym samym,

oskarżona miała przekonanie uczestniczenia w realnym obrocie towarowym (k. 13551v), co potwierdzają A. G. (2) (k. 6525) i M. K. (2) (s. 12 protokołu rozprawy z dnia 19.10.09 r.) oraz B. L. (k. 13227),

co w konsekwencji doprowadziło do

2. naruszenia przepisów prawa materialnego, a to art. 296 § § 1 i 3 k.k. poprzez przyjęcie, że zachowanie oskarżonej wyczerpuje znamiona tego przestępstwa ,

podczas gdy

materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie pozwala na przyjęcie sprawstwa oskarżonej, ponieważ:

- oskarżonej nie można przypisać umyślności w działaniu,

a przede wszystkim

- zachowanie oskarżonej nie wyrządziło spółce (...) żadnej szkody;

Skarżący stawiając powyższe zarzuty wniósł o:

1. zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonej od przypisanego jej w pkt. XXXV czynu,

2. uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

M. M. (1) również uznała wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu za niesłuszny i jej obrońca, na podstawie art. 444 k.p.k., zaskarżyła go w części w zakresie rozstrzygnięć zawartych w pkt. LXIV – LXVII. Zarzuciła temu orzeczeniu, opierając swe stanowisko o przepisy art. 427 § 2 k.p.k. i art. 438 pkt. 1, 2 i 3 k.p.k.

I. obrazę przepisów prawa materialnego, a to przepisu art. 65 § 1 k.k. poprzez jego zastosowanie, w sytuacji gdy obostrzenie z niego wynikające ma zastosowanie dopiero wówczas, gdy sprawca bierze udział w zorganizowanej grupie przestępczej, i popełnia w ramach tych struktur chociaż jedno przestępstwo, a więc dopuszcza się co najmniej dwóch przestępstw pozostających w zbiegu realnym, tj.czynu z art. 258 k.k. i określonego przestępstwa jednostkowego, a postępowanie o czyn z art. 258 § 1 k.k. zostało wobec M. M. (1) umorzone w pkt LX części dyspozytywnej wyroku, zatem Sąd nie mógł obostrzyć kary wymierzonej za czyn opisany w pkt LXII i LXIII części dyspozytywnej wyroku biorąc za podstawę obostrzenie z art. 65 § 1 k.k.

II. obrazę prawa procesowego mającą wpływ na wydane w sprawie rozstrzygnięcie, a to art. 7 k.p.k. w zw. z art. 5 § 2 k.pk. przez sprzeczne z zasadami logiki i doświadczenia życiowego przejawiające się dowolną oceną zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego w tym przez przyjęcie, że M. M. (1) brała udział w procederze prania brudnych pieniędzy oraz udaremniała dochodzenie roszczeń, w sytuacji gdy oskarżona była osobą, która miała wyłącznie zajmować się wypłacaniem pieniędzy z rachunków bankowych zgodnie z poleceniami A. K., nie miała świadomości posługiwania się wartościami majątkowymi o przestępczym pochodzeniu, a nadto nie miała wiedzy, aby wobec a K. czy też spółki (...) Sp. z o.o. istniały orzeczenia nadające się do wykonania w drodze egzekucji, w szczególności decyzje ustalające wysokość podatku, co nie daje podstaw do przyjętych przez sąd wniosków, że sprawstwo i wina oskarżonej nie budzą wątpliwości;

III. błąd w ustaleniach faktycznych mający wpływ na wydane rozstrzygnięcie polegający na przyjęciu wbrew zebranemu w sprawie materiałowi dowodowemu, iż oskarżona dokonała zarzucanych jej przestępstw opisanych w pkt LXII i LXIII aktu oskarżenia, tj. przestępstwa „prania brudnych pieniędzy” oraz „utrudniania dochodzenia roszczeń”, w sytuacji gdy praktycznie podstawę skazania stanowiła dokumentacja księgowa, która sama w sobie nie dawała dostatecznych podstaw do przypisania oskarżonej świadomości posługiwania się wartościami majątkowymi o pochodzeniu przestępczym oraz woli udaremnienia egzekucji, a tym samym jej sprawstwa i winy.

IV. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku, mający istotny wpływ na jego treść, polegający na przyjęciu, że oskarżona popełniając zarzucane jej przestępstwa opisane w pkt LXII i LXIII aktu oskarżenia zmodyfikowane w pkt LXIV i LXV części dyspozytywnej wyroku działała w porozumieniu z innymi osobami i w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w sytuacji Sąd w pkt LXI części dyspozytywnej wyroku umorzył wobec oskarżonej postępowanie w zakresie przestępstwa z art. 238 § 1 k.k. a nadto, gdy całokształt zebranego materiału dowodowego nie pozwalał na przypisaniu M. M. (1) ewidentnej i oczywistej świadomości przynależności do grupy przestępczej, oraz faktu akceptacji takiej przynależności, a Sąd w istocie nie wyjaśnił kto konkretnie miał należeć do tej grupy, jak była zorganizowana, jaki był podział zadań, czy kierowniczego podporządkowania.

Z ostrożności procesowej apelująca zarzuciła

V. rażącą niewspółmierność orzeczonych kar jednostkowych oraz kary łącznej, a nadto kary grzywny, bez poczynienia ustaleń dotyczących obecnej sytuacji życiowej i finansowej M. M. (1) i oparcie się na nieaktualnych danych, a także nieuwzględnienie faktu, że M. M. (1) dobrowolnie stawiła się do Prokuratury, gdzie złożyła obszerne wyjaśnienia, na podstawie których ustalono znaczną część stanu faktycznego w sprawie, co winno mieć znaczący wpływ na ocenę postawy procesowej oskarżonej oraz jej możliwości finansowych, a w konsekwencji na orzeczony wymiar kary.

W oparciu o powyższe skarżąca wniosła o;

I. zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uniewinnienie oskarżonej od zarzucanych jej czynów.

Z ostrożności procesowej

- wyeliminowanie z kwalifikacji czynu opisanego w pkt LXII i LXIII części dyspozytywnej wyroku kwalifikacji z art. 65 § 1 k.k. i wymierzenie kary pozbawienia wolności w dolnych granicach ustawowego zagrożenia, wymierzenie kary grzywny z uwzględnieniem sytuacji finansowej oskarżonej oraz kary łącznej na zasadzie pełnej absorpcji.

Część rozstrzygnięć Sądu Okręgowego nie została także zaakceptowana przez oskarżyciela publicznego. Prokurator Okręgowy w Opolu, na podstawie art. 425 § 1 k.p.k. i art. 444 k.p.k. zaskarżył to orzeczenie w części, na niekorzyść oskarżonych:

1. B. L.

- w części w jakiej umorzono postępowania w zakresie zarzuconego jemu czynu, oznaczonego w części wstępnej wyroku numerem IV z art. 271 § 3 i in. k.k. (w części dyspozytywnej wyroku rozstrzygnięcie oznaczone numerem III),

- w części, w jakiej umorzono postępowanie w zakresie zarzuconego jemu czynu, oznaczonego w części wstępnej wyroku numerem VII, z art. 271 § 3 i in. k.k. (w części dyspozytywnej wyroku rozstrzygnięcie oznaczone numerem VI),

- w części, w jakiej umorzono postępowanie w zakresie zarzuconego jemu czynu oznaczonego w części wstępnej wyroku numerem IX, z art. 271 § 3 i in.k.k. (w części dyspozytywnej wyroku rozstrzygnięcie oznaczone numerem VII),

- w części w jakiej umorzono postępowanie w zakresie zarzuconego jemu czynu, oznaczonego w części wstępnej wyroku numerem X, z art. 271 § 3 i in. k.k. (w części dyspozytywnej wyroku rozstrzygnięcie oznaczone numerem VIII),

- w części w jakiej umorzono postępowanie w zakresie zarzuconego jemu czynu, oznaczonego w części wstępnej wyroku numerem XI, z art. 271 § 3 i in. k.k. (w części dyspozytywnej wyroku rozstrzygnięcie oznaczone numerem IX).

2. A. K. (1)

- w części, w jakiej umorzono postępowanie w zakresie zarzuconego jemu czynu oznaczonego w części wstępnej wyroku rozstrzygnięcie oznaczone numerem XVI, z art. 271 § 3 i in . k.k. (w części dyspozytywnej wyroku rozstrzygniecie oznaczone numerem XV),

3. J. P.:

- w części, w jakiej umorzono postępowanie w zakresie zarzuconego jemu czynu, oznaczonego w części wstępnej wyroku numerem XXIV, z art. 271 § 3 i in. k.k. (w części dyspozytywnej wyroku rozstrzygniecie oznaczone numerem XXV),

4. A. F.

- w części, w jakiej umorzono postępowanie w zakresie zarzuconego jej czynu, oznaczonego w części wstępnej wyroku numerem XXXI, z art. 271 § 3 i in. k.k. (w części dyspozytywnej wyroku rozstrzygnięcie oznaczone numerem XXXII),

5. G. Ś. (1)

- w części, w jakiej umorzono postępowanie w zakresie zarzuconego jemu czynu, oznaczonego w części wstępnej wyroku numerem XXXVIII, z art. 271 § 3 i in. k.k. (w części dyspozytywnej wyroku rozstrzygnięcie oznaczone numerem XLI),

6. F. L. (1)

- w części, w jakiej umorzono postępowanie w zakresie zarzuconego jej czynu, oznaczonego w części wstępnej wyroku numerem XLI, z art. 271 § 3 i in. k.k. (w części dyspozytywnej wyroku rozstrzygniecie oznaczone numerem XLIII),

- w części, w jakiej umorzono postępowanie w zakresie zarzuconego jej czynu oznaczonego w części wstępnej wyroku numerem XLII, z art. 271 § 3 i in. k.k. (w części dyspozytywnej wyroku rozstrzygnięcie oznaczone numerem XLIV),

7. R. L.:

- w części, w jakiej umorzono postępowanie w zakresie zarzuconego jemu czynu, oznaczonego w części wstępnej wyroku numerem XLVIII, z art. 271 § 3 i in. k.k. (w części dyspozytywnej wyroku rozstrzygnięcie oznaczone numerem XLIX),

8. M. W. (1)

- w części, w jakiej umorzono postępowanie w zakresie zarzuconego jemu czynu, oznaczonego w części wstępnej wyroku numerem LIII, z art. 271 § 3 i in. k.k. (w części dyspozytywnej wyroku rozstrzygnięcie oznaczone numerem LIII),

9. M. M. (1)

- w części, w jakiej umorzono postępowanie w zakresie zarzuconego jej czynu, oznaczonego w części wstępnej wyroku numerem LX, z art. 271 § 3 i in. k.k. (w części dyspozytywnej wyroku rozstrzygnięcie oznaczone numerem LXII),

10. A. P. (1)

- w części, w jakiej umorzono postępowanie w zakresie zarzuconego jej czynu, oznaczonego w części wstępnej wyroku numerem LXVIII, z art. 271 § 3 i in. k.k. (w części dyspozytywnej wyroku rozstrzygniecie oznaczone numerem LXXIII),

- w części, w jakiej umorzono postępowanie w zakresie zarzuconego jej czynu oznaczonego w części wstępnej wyroku numerem LXIX, z art. 271 § 3 i in. k.k. (w części dyspozytywnej wyroku rozstrzygnięcie oznaczone numerem LXXIV),

11. M. B.

- w części, w jakiej umorzono postępowanie w zakresie zarzuconego jej czynu, oznaczonego w części wstępnej wyroku numerem LXXII, z art. 271 § 3 i in. k.k. (w części dyspozytywnej wyroku rozstrzygniecie oznaczone numerem LXXVIII),

12. D. F.

- w części, w jakiej umorzono postępowanie w zakresie zarzuconego jemu czynu, oznaczonego w części wstępnej wyroku numerem LXXV, z art. 271 § 3 i in. k.k. ( w części dyspozytywnej wyroku rozstrzygnięcie oznaczone numerem LXXXI),

13. R. P.:

- w części, w jakiej umorzono postępowanie w zakresie zarzuconego jemu czynu, oznaczonego w części wstępnej wyroku numerem LXXIX, z art. 271 § 3 i in. k.k. ( w części dyspozytywnej wyroku rozstrzygnięcie oznaczone numerem LXXXV),

14. A. J.

- w części, w jakiej umorzono postępowanie w zakresie zarzuconego jemu czynu, oznaczonego w części wstępnej wyroku numerem LXXXV, z art. 271 § 3 i in. k.k. ( w części dyspozytywnej wyroku rozstrzygnięcie oznaczone numerem XCI),

15. S. B. (1)

- w części, w jakiej umorzono postępowanie w zakresie zarzuconego jemu czynu, oznaczonego w części wstępnej wyroku numerem XCV,, z art. 271 § 3 i in. k.k. ( w części dyspozytywnej wyroku rozstrzygnięcie oznaczone numerem C),

16. Odnośnie oskarżonego S. K. (1)

- w całości, w odniesieniu do jedynego zarzuconego mu czynu, oznaczonego w części wstępnej wyroku numerem CII (w części dyspozytywnej wyroku rozstrzygnięcie oznaczone numerem CVII i CVIII).

Powołując się na przepisy art. 427 § 1 i 2 k.p.k.. art. 437 § 1 i 2 k.p.k. i art. 438 pkt. 1 k.p.k. apelujący zarzucił:

I. obrazę przepisów prawa materialnego, a to art. 8 § 1 k.k.s. mającą wpływ na treść orzeczenia, polegającą na błędnym przyjęciu przez Sąd, jakoby w sytuacji gdy ten sam czyn będący przestępstwem skarbowym wyczerpuje jednocześnie znamiona przestępstwa z innej ustawy karnej, nie było możliwe jego odrębne kwalifikowanie, w tym również jako przestępstwa stypizowanego w Kodeksie karnym, w wyniku czego Sąd bezpodstawnie przyjął „tożsamość” tego rodzaju czynów, zarzuconych oskarżonym: B. L. (oznaczonych w części wstępnej wyroku numerami IB, VII), A. K. (1) (oznaczonego w części wstępnej wyroku numerem XVI),J. P. (oznaczonych w części wstępnej wyroku numerami XXIV), A. F. (oznaczonego w części wstępnej wyroku numerem XXXI), G. Ś. (1) (oznaczonego w części wstępnej wyroku numerem (...)), F. L. (1) (oznaczonego w części wstępnej wyroku numerem XLII), M. W. (1) (oznaczonego w części wstępnej wyroku numerem LIII) M. M. (1) (oznaczonego w części wstępnej wyroku numerem LX), S. B. (1) (oznaczonego w części wstępnej wyroku numerem XCV), co dalej skutkowało zanegowaniem istoty idealnego zbiegu przestępstw, wprost wyrażonej w art. 8 § 1 k.k.s. poprzez przyjęcie przez Sąd, iż ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo albo tylko jedno przestępstwo skarbowe, a w konsekwencji błędnym przyjęciem, iż podwójnie opisane i zakwalifikowane, wyżej wskazane zarzucone czyny stanowiły jedynie przestępstwa skarbowe i jako takie przedawniły się, podczas gdy prawidłowa wykładnia art. 8 § 1 k.k.s. winna skutkować odrębnym osądzeniem każdego z tych wyżej wskazanych czynów, w każdej ze wskazanych kwalifikacji prawnych (odrębnie więc rozważając m. in. kwestie przedawnienia, w obu ujęciach każdego z zarzucanych czynów),

II. obrazę przepisów prawa materialnego, a to art. 271 § 3 k.k., mającą wpływ na treść orzeczenia, polegającą na błędnym przyjęciu, jakoby zarzucone oskarżonym czyny zakwalifikowane z tego przepisu – B. L. oznaczone w części wstępnej wyroku numerami IX, X, XI; F. L. (1) oznaczony w części wstępnej wyroku numerem XLI; R. L. oznaczony w części wstępnej wyroku numerem XLVIII; A. P. (1) oznaczone w części wstępnej wyroku numerami LXVIII i LXIX; M. B. oznaczony w części wstępnej wyroku numerem LXXII; D. F. oznaczony w części wstępnej wyroku numerem LXXV; R. pasternakowi oznaczony w części wstępnej wyroku numerem LXXIX; A. J. oznaczony w części wstępnej wyroku numerem LXXXV; S. K. (1) oznaczony w części wstępnej wyroku numerem CII; polegające na poświadczeniu nieprawdy w dokumentacji fakturowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w różnych formach zjawiskowych tego przestępstwa, stanowiły jedynie czyn z art. 62 § 2 k.k.s. która to zmiana kwalifikacji prawnej przypisanych czynów skutkowała umorzeniem postępowania wobec przedawnienia karalności czynów, podczas gdy prawidłowa wykładnia art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 271 § 1 k. k. wskazuje, iż przedmiotem ochrony tych przepisów jest wiarygodność szerokiego kręgu dokumentów, w skład którego wchodzą również faktury VAT wystawiane przez przedsiębiorców, co winno skutkować zastosowaniem właśnie art. 271 § 2 k.k. przy kwalifikowaniu wyżej wymienionych, przypisanych oskarżonym czynów.

Tak formułując zarzuty apelacji skarżący wniósł o:

I. o uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie umorzenia postępowania przeciwko B. L. o czyny oznaczone w części wstępnej wyroku numerami IV, VII, IX, X, XI,

II. o uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie umorzenia postępowania przeciwko A. K. (1) o czyn oznaczony w części wstępnej wyroku numerem XVI),

III. o uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie umorzenia postępowania przeciwko J. P. o czyn oznaczony w części wstępnej wyroku numerem XXIV,

IV. o uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie umorzenia postępowania przeciwko A. F. o czyn oznaczony w części wstępnej wyroku numerem XXXI,

V. o uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie umorzenia postępowania przeciwko G. Ś. (1) o czyn oznaczony w części wstępnej wyroku numerem XXXVIII,

VI. o uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie umorzenia postępowania przeciwko F. L. (1) o czyn oznaczony w części wstępnej wyroku numerem XLII, XLIII,

VII. o uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie umorzenia postępowania przeciwko R. L. o czyn oznaczony w części wstępnej wyroku numerem XLVIII,

VIII. o uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie umorzenia postępowania przeciwko M. W. (1) o czyn oznaczony w części wstępnej wyroku numerem LIII,

IX. o uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie umorzenia postępowania przeciwko M. M. (1) o czyn oznaczony w części wstępnej wyroku numerem LX,

X. o uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie umorzenia postępowania przeciwko A. P. (1) o czyn oznaczony w części wstępnej wyroku numerem LXVIII, LXIX,

XI. o uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie umorzenia postępowania przeciwko M. B. o czyn oznaczony w części wstępnej wyroku numerem LXXII,

XII. o uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie umorzenia postępowania przeciwko D. F. o czyn oznaczony w części wstępnej wyroku numerem LXXV,

XIII. o uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie umorzenia postępowania przeciwko R. P. o czyn oznaczony w części wstępnej wyroku numerem LXXIX,

XIV. o uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie umorzenia postępowania przeciwko A. J. o czyn oznaczony w części wstępnej wyroku numerem LXXXV,

XV. o uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie umorzenia postępowania przeciwko S. B. (1) o czyn oznaczony w części wstępnej wyroku numerem XCV,

XVI. o uchylenie zaskarżonego wyroku w części dotyczącej S. K. (1) w zakresie czynu oznaczonego w części wstępnej wyroku numerem CII,

i przekazanie w tym zakresie sprawy Sądowi Okręgowemu we Wrocławiu do ponownego rozpoznania.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

I.  Odnośnie apelacji obrońców oskarżonych, A. K. (1) co do zarzutów 2 i 4 skargi, i M. W. (1) w części dotyczącej zarzutów 2 i 3 zawartych w skardze.

Wywody apelujących obrońców w zakresie, w jakim dotyczą czynów obu oskarżonych związanych ze złożeniem oświadczenia o gwarantowanym udzieleniu przez firmę (...) sp. z o.o. kierowanej przez A. K. (4) kredytu kupieckiego firmie (...) sp. z o.o. zarządzanej przez M. W. (1) są ze sobą zbieżne. Dotyczy to zwłaszcza uzasadnienia zarzutów stawianych w obu apelacjach, jest ona identyczna w obu skargach. Z tego też powodu Sąd Apelacyjny uznał za możliwe przeprowadzenie jednych, wspólnych rozważań w odniesieniu do obu apelacji.

Obie apelacje okazały się skuteczne, a zarzuty postawione przez ich autorów, w tej części, w której kwestionują ocenę trafności wystąpienia w zachowaniach obu oskarżonych znamion występku z art. 271 § 1 k.k. oceniono jako słuszne.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że wbrew ustaleniom Sądu Okręgowego, to nie A. K. (1), w piśmie do Urzędu Regulacji Energetyki oświadczył o udzieleniu kredytu kupieckiego firmie (...), kierowanej przez M. W. (1). Treść tego pisma znajdująca się na k. 10696 t. LIV, wskazuje, że oświadczenie takie w imieniu (...) sp. z o.o. podchodzi z 17 , a nie jak przyjął Sąd Okręgowy 15 stycznia 2000 roku, oraz że podpisał je, jako prezes tej spółki, A. C., a nie A. K. (1). Dla oceny jednak zachowania A. K. (4), przez pryzmat stawianego mu zarzutu, nie ma to istotnego znaczenia.

Oskarżonemu bowiem zarzucono, że polecił M. W. (1) poświadczenie nieprawdy we wniosku o udzielenie koncesji na handel paliwami, przez złożenie w tym wniosku zawierającego nieprawdę oświadczenia o obietnicy udzielenia kredytu kupieckiego. Abstrahując od tego, że M. W. (1) dysponował takim oświadczeniem spółki (...) (przywołanym wyżej) należy stwierdzić, że nie doszło do wypełnienia znamienia ustawowego występku z art. 271 § 1 k.k. Wniosek M. W. (1) z informacją o przyrzeczonym kredycie kupieckim nie jest bowiem dokumentem poświadczającym nieprawdę, lecz oświadczeniem przekazanym przez wnioskującego, zawartym w jego piśmie inicjującym postępowanie administracyjne. Wniosek taki nie jest zatem dokumentem, któremu przysługuje cecha zaufania publicznego. W sytuacji, gdy M. W. (1) sporządził wniosek o udzielenie koncesji na handel paliwami, w którym zawarł sformułowanie o posiadaniu przyrzeczenia o udzieleniu kredytu kupieckiego, to nie potwierdził on Urzędowi Regulacji Energetyki jakichś okoliczności faktycznych istotnych z prawnego punktu widzenia dotyczących tego kredytu, ale we własnym imieniu i we własnym interesie oświadczył, że takie przyrzeczenie posiada. Wniosek M. W. (1) z 15 stycznia 2000 roku niczego nie potwierdzał, a był zbiorem oświadczeń wnioskującego, przekazywanych we własnym imieniu i interesie oraz we własnej sprawie, wymaganych w procesie koncesyjnym i nie ma znaczenia dla odpowiedzialności za czyn z art. 271 § 1 k.k. czy oświadczenia te były prawdziwe czy też nie. Oskarżony M. W. (1) nawet jeśli odwołał się do zawierającego nieprawdę oświadczenia sporządzonego w imieniu spółki (...) to jednak jego twierdzenie nie dotyczyło sfery interesów osób trzecich, którym on sam coś potwierdzał, lecz było wypełnieniem wymogów proceduralnych postępowania koncesyjnego. Oskarżony w toku tego postępowania podał nieprawdę (przyrzeczenie kredytu kupieckiego było fikcyjne), ale nie wystawił on dokumentu (wniosku), lecz go sporządził na potrzeby tego postępowania. Konkludując, stwierdzić należy, że wobec braku znamion przestępstwa opisanego w art. 271 § 1 k.k. w zachowaniu oskarżonego oczywistym stało się uniewinnienie go od popełnienia tego czynu. Tymi kwestiami zajmował się już Sąd Najwyższy a jego stanowisko w tym zakresie wzmocniło przekonanie Sądu odwoławczego o potrzebie rozstrzygnięcia zawartego w wydanym w toku postępowania apelacyjnego orzeczeniu ( zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 1996 roku, I KZP 39/95, OSNKW 1996/3-4/17, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 października 1996 roku, V KKN 147/96, OSNKW 1997/1-2/8).

Jest oczywistym, że jeśli M. W. (1) nie mógł dopuścić się przestępstwa opisanego w pkt. XXII części wstępnej zaskarżonego wyroku tym samym nie mógł popełnić go, jako sprawca polecający – co przypisano w pkt. XXI części rozstrzygającej – A. K. (1) co pociąga za sobą konieczność zmiany wyroku Sądu Okręgowego także w tej części i uniewinnienie tego oskarżonego od popełnienia tego czynu, kwalifikowanego w oparciu o przepisy przywołane w części rozstrzygającej o tych zarzutach.

Dalszą konsekwencją rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego, jakim jest uniewinnienie tych oskarżonych, jest utrata mocy kar łącznych wymierzonych M. W. (1) i A. K. (1).

Jest też oczywistym, że gdy uniewinniono oskarżonych od zarzuconych im zachowań wydatki związane z tą częścią postępowania zgodnie z treścią art. 632 pkt. 2 k.p.k. ponosi Skarb Państwa.

W tym miejscu Sąd Apelacyjny ustosunkuje się także do apelacji drugiego z obrońców oskarżonego M. W. (1).

Apelująca podniosła niewyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności sprawy co doprowadziło do błędnych ustaleń o popełnieniu przez oskarżonego czynu z art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. i w zw. z art. 65 § 1 k.k. Zarzut ten zatem odnosi się do ocen wyrażonych wyżej i uznano za właściwe w tym miejscu zajęcie stanowiska w kwestiach poruszonych przez apelującą.

Wbrew twierdzeniom apelacji Sąd I instancji wyjaśnił wszystkie istotne okoliczności związane z udzieleniem oskarżonemu przez A. K. (1) przyrzeczenia kredytu kupieckiego. Sąd swe ustalenia oparł o istotne w tej sprawie dowody, w tym przede wszystkim wypowiedzi samego oskarżonego, ale i wyjaśnienia A. K. (1), lecz również o dokumentacje koncesyjną i wniosek oskarżonego w tym zakresie. Zarzuty o niewyjaśnieniu istotnych okoliczności oraz o wybiórczej ocenie dowodów nie przekonały Sądu odwoławczego. Ustalenia faktyczne w tej sprawie nie budziły zastrzeżeń, także i ocena dowodów przeprowadzona została w sposób prawidłowy. Sąd I instancji wyjaśnił, dlaczego dał wiarę wypowiedziom M. W. (1) złożonym w toku postępowania przygotowawczego i dlaczego część jego wyjaśnień złożonych w czasie rozprawy uznał za nieprawdziwe.

Apelująca w zakresie tego przypisanego oskarżonemu czynu nie podnosi żadnych przekonujących argumentów i ogranicza się jedynie do stwierdzenia, że Sąd I instancji nie wyjaśnił wszystkich istotnych okoliczności oraz dokonał dowolnej oceny dowodów w tej sprawie. Tak sformułowane zarzuty bez ich rozwinięcia i konkretnego wskazania niewyjaśnionych okoliczności oraz błędów logicznych, czy sprzeczności z doświadczeniem życiowym bądź naruszenia wskazań wiedzy, apelująca nie przedstawiła, nie mogą być więc uznane za skutecznie kwestionujące rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego.

Poczynione uwagi zawarto dlatego, że taką powinność na Sąd odwoławczy nakłada art. 433 § 2 k.p.k. w zw. z art. 457 § 3 k.p.k.

Niezasadność zarzutów tego obrońcy nie zmienia jednak ocen Sądu Apelacyjnego wyrażonych wyżej, co do nietrafności rozstrzygnięcia przez Sąd Okręgowy w odniesieniu do czynu M. W. (1) przypisanego mu w pkt. LVI części dyspozytywnej zaskarżonego wyroku.

To nie apelacja drugiego obrońcy oskarżonego doprowadziła do uniewinnienia oskarżonego od tego czynu, lecz niewłaściwa interpretacja znamion ustawowych typu czynu zabronionego zarzuconego M. W. (1) przez Sąd Okręgowy, zauważona przez obrońcę adwokata B. G..

II.  Co do apelacji obrońcy oskarżonej M. M. (1).

W pierwszej kolejności Sąd uznaje za konieczne rozważenie o zarzutach sformułowanych w pkt. II i III apelacji, w tym ich zakresie, jaki wiąże się z przypisaniem oskarżonej czynu z art. 300 § 2 k.k. Skarżąca odwołując się do orzeczenia skazującego za czyn z art. 300 § 2 k.k. podnosi, że brak było dowodów do przypisania oskarżonej popełnienie tego występku z uwagi na niespełnienie strony podmiotowej niezbędnej do wyczerpania znamion tego przestępstwa. Według skarżącej oskarżona nie miała świadomości oraz woli udaremnienia egzekucji, a nadto nie miała wiedzy o tym, aby występowały w odniesieniu do A. K. (4) orzeczenia nadające się do wykonania w drodze egzekucji. Apelująca zaznacza, że rozstrzygnięcie w tej sprawie zapadło w oparciu o dokumentację księgową, a ta nie dawała podstaw do przypisania oskarżonej zamiaru popełnienia tego występku.

Pogląd apelującej nie przystaje do zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Wbrew twierdzeniom skarżącej to nie dokumenty stanowiły o podstawie skazania M. M. (1). Treść wypowiedzi A. K. (4) jednoznacznie wskazuje, że oskarżona była osobą bardzo dobrze zorientowaną w sytuacji, jaka była udziałem prowadzonej przez A. K. (4) firmy (...). Jego wyjaśnienia jednoznacznie dowodzą, i to ta część jego wypowiedzi uprawniała Sąd Okręgowy do czynienia ustaleń, na których oparto rozstrzygnięcie dotyczące także M. M. (1), że firma (...) miała kłopoty finansowe, (zablokowanie konta bankowego przez Urząd Skarbowy, zajęcie majątku należącego do W. przez Urząd Skarbowy we W.) i straciła możliwość legalnego działania na rynku paliwowym. Oskarżony wyjaśnił, że to właśnie z M. M. (1) spotkał się i wspólnie ustalili, że szkoda tracić rynek i klientów i dlatego R. (kierowany w istocie przez M. M. (1)) przejął klientów W. (t. X, k. 1844). Oskarżony dalej podał nadto, że sprzedał „(fakturowo firmie (...) kilka samochodów (…)”. Ta treść wyjaśnień oskarżonego upoważniała Sąd Okręgowy do czynienia ustaleń nie tylko o wiedzy oskarżonej, co do powodów, dla których oskarżony A. K. (4) ma problemy związane z decyzjami Urzędu Skarbowego, ale także o porozumieniu między nimi na temat przejęcia majątku, którego pozostawienie w dyspozycji firmy (...) mogłoby doprowadzić do utraty możliwości dysponowania nim i prowadzenia w dalszym ciągu wspólnej działalności. Doświadczenie życiowe oraz zasady poprawnego rozumowania stanowiące podstawę takiego wniosku uprawniały do oceny wypowiedzi oskarżonej twierdzącej, że nie wiedziała o decyzjach zajęcia mienia W. oraz świadomości, że mienie to jest zagrożone zajęciem, jako nieprawdziwych. Sformułowanie oskarżonego o fakturowej sprzedaży (dla oskarżonego zatem nie była to sprzedaż rzeczywista, a jedynie na papierze) prowadzi do oceny, że ustalenie Sądu Okręgowego było prawidłowe, tym bardziej, że czynności sporządzenia 4 na 7 faktur dokonano tego samego dnia. „Wyprzedaż” składników majątkowych w takim tempie jedynie utwierdzało o słuszności oceny zachowania oskarżonej, ale i A. K. (4). Jeśli przy tym sam oskarżony podaje, że urzędnicy Urzędu Skarbowego zrobili wpisy w dowodach rejestracyjnych samochodów jego firmy, to twierdzenie, że oskarżona nie wiedziała o ich statusie pozostaje w rażącej sprzeczności z tymi twierdzeniami. Zarzut apelacji nie mógł w tej sytuacji przekonać o racjach skarżącej. Jeśli bowiem oskarżona wiedziała o działaniach Urzędu (zajęciu kont, zajęciu majątku, wpisach w dowodach rejestracyjnych samochodów W. – u) to przejęcie „na papierze” (fakturowo) składników majątku zagrożonej egzekucją firmy trafnie oceniono, jako działanie ze świadomością utrudniania egzekucji, polegające na ukryciu mienia, które mogło być przedmiotem postępowania egzekucyjnego.

Apelująca podniosła także zarzut naruszenia przepisów procedury i wpływu tego naruszenia na treść rozstrzygnięcia. Wskazała obrazę art. 5 § 2 k.p.k.

Skarżąca jednak w żaden sposób nie przekonała, że Sąd I instancji obraził treść normy sformułowanej w art. 5 § 2 k.p.k., bowiem rozstrzygnął pojawiające się wątpliwości na niekorzyść oskarżonej. W pierwszej kolejności należy wskazać, że podstawa ta może być skutecznie użyta, jeśli w sprawie pojawią się wątpliwości co do przebiegu zdarzeń, po drugie wątpliwości te muszą pojawić się po stronie Sądu orzekającego i po trzecie Sąd ten, nie podejmie działań zmierzających do ich rozwiania albo podejmując próbę ich usunięcia nie dokona tego a mimo to, wątpliwości te rozstrzygnie na niekorzyść oskarżonego. Takich wątpliwości zawartych w rozumowaniu Sądu I instancji nie przekazała skarżąca. A przecież koniecznym było wykazanie, że w sprawie tej wystąpiły wątpliwości i to wątpliwości Sądu, który nie podjął próby ich usunięcia, lub dokonując stosownych działań wątpliwości te, których mimo tych czynności nie usunął, rozstrzygnął na niekorzyść oskarżonej. Art. 5 § 2 k.p.k. dotyczy wątpliwości, które ma i nie jest w stanie rozstrzygnąć sąd rozpoznający sprawę, nie zaś wątpliwości obrony i skazanych co do prawidłowości rozstrzygnięcia dokonanego przez ten Sąd (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2009 roku, V KK 142/09, LEX nr 519641). Zawarty w przepisie art. 5 § 2 k.p.k. nakaz rozstrzygnięcia wątpliwości na korzyść oskarżonego naruszony jest jedynie wówczas, gdy sąd nabierze wątpliwości co do przebiegu inkryminowanego zdarzenia, lub co do interpretacji podlegającego zastosowaniu w sprawie przepisu, a następnie wobec braku możliwości usunięcia tych wątpliwości, rozstrzygnie je na niekorzyść oskarżonego. Tylko niedające się usunąć wątpliwości (a nie wszystkie) i to wątpliwości, które zrodzą się u organu procesowego (sądu orzekającego), a nie te, które istnieją w ocenie stron postępowania, rozstrzyga się na korzyść oskarżonego (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 31 marca 2010 roku, II AKa 239/09, KZS 2010/9/30).

W sytuacji, gdy apelująca nie wskazała żadnych konkretnych wątpliwości, które w sprawie tej wystąpiły i podnosi jedynie ogólny zarzut naruszenia art. 5 k.p.k. trudna jest ocena czy doszło do obrazy tego przepisu. Sąd odwoławczy z urzędu nie dostrzega w rozumowaniu Sąd I instancji kolizji z tym przepisem. Sąd meriti wszak nie miał żadnych wątpliwości, co do sprawstwa oskarżonej. Wskazał przy tym tenże Sąd, że oparł swe ustalenia o istniejące dowody, ustalił fakty w tej sprawie opierając się na częściowych wyjaśnieniach A. K. (1), M. W. (1), A. P. (1) oraz samej oskarżonej M. M. (3) i podkreślił w swych wywodach, że dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonych złożonych w toku śledztwa oraz dokumentach bankowych. Relacje oskarżonej złożone w toku rozprawy, sprowadzające się do zaprzeczenia stawianym zarzutom Sąd odrzucił. Takie wyjaśnienia zostały słusznie zdyskredytowane, jako nieprzekonujące. Zaprzeczanie zarzutom, mimo wcześniejszego przyznania się do ich popełnienia, i co więcej korelacji tych wyjaśnień oskarżonej z wypowiedziami A. K. (1) i M. W. (1) ze śledztwa trafnie oceniono, jako nieprzystające do zebranego materiału dowodowego. Oskarżony może oczywiście przeczyć stawianym zarzutom, jeśli jednak zdecydował się na składanie wyjaśnień i to niezależnie od etapu postępowania to obowiązkiem Sądu I instancji jest poddanie krytycznej analizie jego wypowiedzi i ich ocena. Sąd uprawniony jest w takiej sytuacji do uznania, którym wypowiedziom oskarżonego daje wiarę oraz zobowiązany jest do wskazania powodów, dla których tak postąpił. I tak uczynił Sąd meriti uznając za nieprawdziwe zaprzeczanie oskarżonej o sprawstwie zarzuconych jej czynów. Samo przeczenie stawianym zarzutom przekazane w toku rozprawy nie może jeszcze oznaczać, że należy dać wiarę tym twierdzeniom oskarżonej. To, że oskarżona zaprzecza, aby dopuściła się przypisanych jej przestępstw nie może jeszcze oznaczać, iż należy ją od ich popełnienia uniewinnić. Byłoby wynaturzeniem sprawiedliwości, gdyby jej wymiar miał zależeć od tego, do czego sprawca zechce się przyznać. ( por.wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 września 1996 roku w sprawie II AKa 193/96, zamieszczony w Prok.i Pr. 1997/3/18).

Wskazanie przez Sąd Okręgowy wyjaśnień oskarżonych, którym ten Sąd dał wiarę i odwołanie się do wypowiedzi oskarżonej ze śledztwa oraz odrzucenie zaprzeczeń M. M. (1) z rozprawy, a przy tym wyjaśnienie powodów, dla których tak Sąd postąpił powoduje, że Sąd utrzymał się w granicach wyznaczonych art. 7 k.p.k. Jego oceny i ustalenia wynikają z przeprowadzonej zgodnie z zasadami poprawnego rozumowania, wskazaniami wiedzy i opartej o doświadczenie życiowe analizy dowodów (wyjaśnień oskarżonej, wyjaśnień A. K. (1), M. W. (1), dokumentów bankowych) mają charakter ocen i ustaleń swobodnych, a nie jak twierdzi apelująca dowolnych.

Należy również odrzucić twierdzenie apelacji o obrazie art. 65 § 1 k.k. poprzez kwalifikowanie przypisanych oskarżonej czynów, jako występków popełnionych w ramach grupy przestępczej. Według apelującej Sąd Okręgowy nie powinien oceniać zachowań oskarżonej przez pryzmat art. 65 § 1 k.k. gdyż umorzył postępowanie wobec M. M. (1) o występek uczestnictwa w grupie przestępczej.

Rację miałaby skarżąca gdyby ustalenia Sądu Okręgowego prowadziły do jednoznacznego wniosku, że umorzenie nastąpiło z przyczyn związanych z brakiem znamion tego występku w postępowaniu M. M. (1). Tak jednak nie jest. Sąd Okręgowy ustalił bez wątpliwości, że oskarżona funkcjonowała w ramach grupy przestępczej. Dał temu wyraz na s. 86 swych wywodów. Nie miał żadnych wątpliwości co tego, że M. M. (1) w szeregu innych osób świadomie włączyła się do działań zorganizowanej grupy przestępczej. Nie została ona jednak skazana za to zachowanie bowiem sprzeciwiał się temu fakt upływu okresu karalności takiego zachowania. Zatem oskarżona według ustaleń Sądu Okręgowego działała w grupie przestępczej i w jej ramach, jak przypisał jej Sąd, popełniła czyn z art. 300 § 2 k.k., ale także czyn z art. 299 § 1 k.k.

Zarzut apelacyjny obrońcy oskarżonej okazał się zatem nietrafny.

III.  Rozważania dotyczące zarzutu 3 naruszenia prawa materialnego i obrazy przepisu art. 300 § 2 k.k. w apelacji obrońcy A. K. (1).

Przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego stało się ustalenie o odpowiedzialności oskarżonego za zachowanie polegające na naruszeniu, w związku z decyzją Urzędu Kontroli Skarbowej z 2000 roku, przepisu art. 300 § 2 k.k. z tym, że wobec A. K. (1) przypisano mu popełnienie tego czynu w formie sprawstwa natomiast M. M. (1) przypisano udzielenie pomocy A. K. (4) w dokonaniu tego czynu. O apelacji dotyczącej kwestii odpowiedzialności M. M. (1) Sąd Apelacyjny wypowiedział się we wcześniejszej części swych rozważań.

Wykazano w niej m.in., że Sąd Okręgowy swe ustalenia o świadomości oskarżonej, co do faktu zagrożenia zajęciem mienia firmy (...) oparł o wypowiedzi A. K. (1). Te wyjaśnienia oskarżonego złożone w postępowaniu przygotowawczym jednoznacznie uprawniały do czynienia ustaleń, które znalazły się w uzasadnieniu Sądu meriti. Nie można uznać trafności zarzutu apelującego, że błędnie zrekonstruowano stronę podmiotową zachowania oskarżonego. Wypowiedzi A. K. (1) w toku postępowania przygotowawczego dowodzą, że miał on świadomość zagrożenia zajęciem mienia należącego do firmy, którą kierował oraz celu działania, jakim było uniknięcie tego zagrożenia, pozbawienia możliwości korzystania z tych przedmiotów i fikcyjna sprzedaż składników majątkowych firmy innemu podmiotowi. Oskarżony jednoznacznie oświadczył, że Urząd Skarbowy zablokował konto bankowe jego firmy oraz dokonał zajęcia majątku firmy (...) „(…) oplombowali biura wraz z wyposażeniem, zrobili wpisy w dowodach rejestracyjnych samochodów należących do W.. W tym momencie W. stracił możliwość legalnego działania na rynku paliwowym.”(k. 1844, t. X). Już ta wypowiedź oskarżonego wykazuje, że trafnie Sąd Okręgowy uznał wystąpienie sytuacji uświadamianej sobie przez oskarżonego o zagrożeniu utratą składników majątkowych firmy. Wpisy w dowodach rejestracyjnych oraz zaplombowane biura i zablokowane konto bankowe nie nasuwały żadnych wątpliwości co do tego co stanie się z majątkiem firmy. Jeśli zatem oskarżony następnie wchodzi w porozumienie z M. M. (1), aby przejęła ona składniki majątkowe W., a celem takiego działania jest chęć zachowania klientów oraz rynku to, jak to ujął w dalszej części swych wyjaśnień oskarżony, czyniono to jedynie fakturowo (fikcyjnie). Nie była to rzeczywista sprzedaż, a jedynie wyprowadzająca z majątku firmy i dokumentowana fakturami czynność mająca wykluczyć możliwość zajęcia tego majątku przez Urząd Skarbowy. Ustalenia Sądu Okręgowego zostały zaakceptowane przez Sąd odwoławczy, jako trafne. Oskarżony dokonał przeniesienia własności tych składników majątkowych, dlatego, że jego własna firma straciła, jak to stwierdził, możliwość legalnego działania, aby działalność tę kontynuować, nie mógłby tego uczynić z wykorzystaniem tych składników, jeśli zostałyby one zajęte przez Urząd Skarbowy.

Nie podziela oceny skarżącego Sąd Apelacyjny, że oskarżony nie może odpowiadać za zachowania naruszające normę art. 300 § 2 k.k. bowiem niektóre z transakcji wymienionych w przypisanym oskarżonemu czynie miały miejsce przed powzięciem przez oskarżonego widomości o kontroli skarbowej. W pierwszej kolejności należy wskazać, że twierdzenie apelacji pozostaje w sprzeczności z wyjaśnieniami samego oskarżonego. Przywołane wyżej wypowiedzi A. K. (1) pozwoliły Sądowi Okręgowemu na trafne ustalenie o czasie powzięcia wiedzy przez oskarżonego o prowadzonej kontroli i zagrożeniu płynącym z jej wyników. Jeśli przy tym oskarżony wskazywał w toku tych wyjaśnień, że jego firma miała bardzo duże zadłużenie sięgające kilkunastu milionów złotych, w tym także wobec Skarbu Państwa to jest oczywistym, że nie popełnił błędu Sąd meriti ustalając, że oskarżony miał świadomość zagrożenia zajęciem mienia, jakie firma ta posiadała, aby zaspokojone zostały m.in. wierzytelności Skarbu Państwa. Bez znaczenia dla wypełnienia znamion tego występku jest czy składniki majątkowe były już zajęte czy tylko istniało, na skutek kontroli skarbowej, zagrożenie ich zajęcia. Oskarżony bowiem miał taką świadomość i dlatego dokonał fikcyjnego zbycia tych składników majątkowych. Przestępstwo określone w art. 300 § 2 k.k. dotyczy także mienia "zagrożonego zajęciem". Nie jest więc wymagane, aby w czasie przestępnego działania istniało już orzeczenie, którego wykonanie sprawca chce udaremnić. Przestępstwa z art. 300 § 2 k.k. można się zatem dopuścić również wtedy, gdy egzekucja dopiero grozi, a więc w okresie, kiedy wierzyciel w sposób niedwuznaczny daje do zrozumienia, że postanowił dochodzić swojej pretensji majątkowej w drodze sądowej. Wystarczające jest więc, by składniki majątku były zagrożone zajęciem, jeżeli istnieje obiektywne, rzeczywiste i bezpośrednie niebezpieczeństwo zajęcia, a więc takie niebezpieczeństwo, z którym należy się liczyć. ( wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 roku, V KK 226/11, OSNKW 2012/2/21). Jeśli oskarżony miał świadomość zaplombowania biur firmy i dokonania wpisów w dowodach rejestracyjnych samochodów firmy oraz zablokowania konta bankowego to były to jednoznaczne i oczywiste sygnały o możliwym kolejnym kroku Urzędu Skarbowego zajęcia jego majątku na poczet długu, jaki oskarżony (jego firma) miała wobec Skarbu Państwa.

Opis czynu przypisanego oskarżonemu prowadzi do wniosku, że nietrafny jest zarzut apelacji iż oskarżony nie popełnił czynu z art. 300 § 2 k.k. bowiem spieniężył tylko część majątku firmy w postaci jego ruchomości, a zatem nie udaremnił on wykonanie orzeczenia, skoro istniały jeszcze inne składniki majątkowe firmy. Należy stwierdzić, że choć opis tego czynu oskarżonego daleki jest od doskonałości to jednak nie jest on błędny w zakresie podnoszonym przez apelującego. Wszak przecież działanie sprawcy tego czynu zmierza do określonego skutku, jakim jest udaremnienie wykonania orzeczenia zaś strona przedmiotowa polega na udaremnieniu lub uszczupleniu zaspokojenia wierzyciela. Skoro w opisie tego czynu wskazuje się na ukrywanie i sprzedaż określonych elementów składowych majątku firmy kierowanej przez oskarżonego to jest oczywistym, że czyn ten oskarżony popełnił w zakresie czynności wykonawczych przez uszczuplanie swego majątku i zbywanie, ukrywanie jego poszczególnych elementów. Jest ewidentnym, że sprawca naruszający przepis art. 300 § 2 k.k. nie musi dokonać tego występku zbywając, ukrywając, usuwając, niszcząc, uszkadzając całość swego majątku wystarczy, że tylko poszczególne składniki tego majątku potraktuje w sposób wymieniony w tym przepisie. Tak też stało się w zachowaniu oskarżonego, co czyni argumentację apelacji obrońcy A. K. (1) nietrafną.

IV.  Co do apelacji obrońców oskarżonych A. K. (1), co do zarzutu 1 skargi i M. W. (1) w części dotyczącej zarzutu 1 zawartego w skardze oraz M. M. (1) w części odnoszącej się do zarzutów II i III apelacji. Rozważania co do zarzutów apelacyjnych drugiego obrońcy M. W. (1).

Skumulowano rozważania w zakresie wskazanych wyżej zarzutów, bowiem dotyczą one powiązanych ściśle ze sobą zachowań oskarżonych związanych z przypisanymi im czynami prania brudnych pieniędzy. Trójce tych oskarżonych zostały postawione takie zarzuty i zostali oni zaskarżonym orzeczeniem skazani przez Sąd Okręgowy. Zarzuty sformułowane przez obrońców A. K. (1) i M. W. (1) i oznaczone w ich skargach jako 1, mają identycznie niemalże brzmiącą treść, podobnie zresztą jak uzasadnienie tych zarzutów. Uznano za właściwe rozważenie więc w jednej części, tych tak podobnie sformułowanych zastrzeżeń obu apelacji.

Konieczna jest na wstępie uwaga ogólna. Nie jest zrozumiała treść obu zarzutów sformułowanych w pkt. 1 apelacji oskarżonych A. K. (1) i M. W. (1). Podnosi się w nich błędne przyjęcie popełnienia przez oskarżonych czynu z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k. Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika jednoznacznie, że Sąd ustalił dopuszczenie się przez oskarżonych występku zwanego praniem brudnych pieniędzy. Obie natomiast apelacje podnoszą brak obiektywnych dowodów potwierdzających fakt wystawiania i posługiwania się przez oskarżonych nierzetelnymi dokumentami oraz brak jakichkolwiek dokumentów handlowych potwierdzających działanie oskarżonych w ramach grupy przestępczej.

Trudno jest w tej sytuacji rozważać Sądowi Apelacyjnemu o trafności tak sformułowanych zarzutów, bo przecież jest oczywiste, że ustalenia Sądu meriti nie opierały się, w zakresie dotyczącym naruszenia art. 258 § 1 k.k., na jakichkolwiek dokumentach, gdyż to nie dokumenty dowodzą działania w grupie przestępczej. Trudno wręcz wyobrazić sobie, aby dokumenty handlowe mogły potwierdzić istnienie grupy przestępczej. Ustalenia w zakresie działania obu oskarżonych, jak zresztą i M. M. (1) Sąd Okręgowy oparł w pierwszej kolejności na wyjaśnieniach samych oskarżonych. Dał temu wyraz w sposób jednoznaczny na s. 79, 80 i 81 swych wywodów. Stwierdził tam, że daje wiarę części wyjaśnień tych oskarżonych tj. tych, które złożyli w toku postępowania przygotowawczego. Jeśli zatem uwzględni się, że trójce tych oskarżonych w toku postępowania przygotowawczego postawiono m.in. zarzut uczestnictwa w ramach grupy przestępczej, a oni do tak stawianych zarzutów przyznali się, uprawnionym było ustalenie, że to właśnie te dowody pozwoliły na przyjęcie istnienia grupy przestępczej i uczestnictwa w niej tych trojga oskarżonych. Uzasadnienie Sąd Okręgowego jest dalekie od doskonałości, lecz co do meritum pozwala ono na uznanie, że nie popełnił błędu ten Sąd ustalając o działaniu grupy przestępczej i braniu w niej udziału trójki oskarżonych. Opisy przekazywane w toku postępowania przygotowawczego w zakresie choćby dotyczącym kontaktów między A. K. (1) i B. L., ale także działania różnych oskarżonych na polecenia wydawane przez A. K. (1), stworzenie przy tym sieci powiązań między różnymi osobami prowadzącymi różne firmy, których jednak działalność przenikała się, nie nasuwa wątpliwości, co do trafności ustalenia Sądu Okręgowego o działaniu grupy przestępczej.

Odnosząc się nadto do zarzutów w obu apelacjach, o ustaleniu, jak odczytać należy treść tych zastrzeżeń, iż oskarżeni wystawiali i posługiwali się nierzetelnymi fakturami stwierdzić należy, że zarzuty te nijak nie przystają do przypisanych obu oskarżonym czynów.

Sąd Okręgowy nie przyjął, że zachowanie oskarżonych polegało na wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami, co wypełniało znamiona typu czynu zabronionego opisanego w art. 299 § 1 k.k. Rola oskarżonego A. K. (1) polegała na wydawaniu poleceń M. W. (1) i M. M. (1) rozmieszczania, przekazywania, przyjmowania środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych polegających na uchylaniu się od opodatkowania podatkiem akcyzowym z tytułu produkcji paliw płynnych udaremniając w ten sposób stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia (zarzut XVII dotyczący A. K. (1), i modyfikowane w pewnym zakresie zarzuty; LV dotyczący M. W. (1) i LXII odnoszący się do M. M. (1)).

Tak zdefiniowane zarzuty obu apelacji są oczywiście w tych okolicznościach chybione.

Obowiązkiem Sądu odwoławczego jest jednak rozważenie o zarzucie, zgodnie z treścią art. 433 § 2 k.p.k. wszak powinność określona w tym przepisie dotyczy zarzutów sformułowanych w części wstępnej apelacji, ale i w jej uzasadnieniu, bowiem przepis ten nie wprowadza wymogów miejsca ich artykulacji ( por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2001 roku, III KKN 596/00, Prok.i Pr.-wkł. 2001/9/10, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2007 roku, III KK 316/06, LEX nr 231947). Z uzasadnienia zaś obu apelacji wynika, że apelujący kwestionują ustalenie Sądu Okręgowego w zakresie występowania po stronie oskarżonych świadomości posługiwania się środkami o przestępczym pochodzeniu oraz woli udaremnienia lub utrudnienia identyfikacji tych pieniędzy. Zatem apelujący stawiają zarzuty błędnych ustaleń faktycznych w zakresie zamiaru, jaki towarzyszył obu oskarżonym, którym przypisano naruszenie art. 299 § 1 k.k.

Podobnej treści zarzut skonkretyzowany został w apelacji oskarżonej M. M. (1).

Odnosząc się do tych zarzutów należy stwierdzić, że nie przystają one do realiów ustaleń poczynionych przez Sąd Okręgowy. Sąd ten był uprawniony do czynienia ustaleń w zakresie zarówno strony przedmiotowej jak i podmiotowej, co do naruszenia treści art. 299 § 1 k.k. przez trójkę oskarżonych, bo wskazują na to w sposób czytelny dowody, które przeprowadzone zostały przed Sądem Okręgowym. Już wyżej wskazano, że Sąd ten odwołał się do treści wyjaśnień oskarżonych. Wyjaśnienia M. W. (1) złożone w toku postępowania przygotowawczego zawierają zapisy o przyznaniu się przez tego oskarżonego do popełnienia zarzuconego mu czynu (k. 9965, t. L), podobnej treści oświadczenie złożyła w toku śledztwa M. M. (1) (k. 9787, t. XLIX). Jest prawdą, że oskarżona już na etapie śledztwa wycofała się ze swego twierdzenia o przyznaniu się do sprawstwa i winy w zakresie naruszenia art. 299 § 1 k.k. (k,. (...), t. LVIII), ale w żaden sposób nie da się wytłumaczyć jej postawy w czasie śledztwa, twierdzenia swe ograniczyła do zaprzeczenia postawionym jej zarzutom naruszenia art. 299 § 1 k.k. oraz art. 300 § 2 k.k. Nie przeczyła natomiast w toku śledztwa innym, wcześniej sformułowanym zarzutom i złożonym w związku z nimi wyjaśnieniom. W tej sytuacji proste zaprzeczenie podczas rozprawy treści aktu oskarżenia nie wyjaśnia motywów, dla których oskarżona przyznała, że dopuściła się szeregu przestępczych zachowań. Należy przypomnieć, że oskarżona ma ściśle ustalone w procesie karnym prawa, jednym z nich jest określone w art. 175 § 1 k.p.k. prawo do składania wyjaśnień. Oskarżona według jednak tej normy, może odmówić bez podania powodów, składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na zadawane pytania. Nie ma ona także obowiązku dostarczania dowodów przemawiających przeciwko niej (art. 74 § 1 k.p.k.). Uprawnienia te przysługują oskarżonej zarówno w toku śledztwa jak i podczas rozprawy.

Jeśli jednak podjęła decyzję o składaniu wyjaśnień, to jej obowiązkiem, jak obowiązkiem każdej osoby składającej wypowiedzi, w toku postępowania jest mówienie prawdy. Gdy zatem zważy się, że oskarżona w toku śledztwa przyznała fakt popełnienia czynu z art. 299 § 1 k.k., a co przy tym dodatkowo ważne uczyniła tak w obecności swego obrońcy, to Sąd Okręgowy uprawniony był do uznania, że to przyznanie się odpowiada rzeczywistej roli oskarżonej w tym procederze. Należy przy tym pamiętać, że to nie tylko samo przyznanie się świadczy o odpowiedzialności oskarżonej za ten występek. Wszak przecież jej wyjaśnienia w toku śledztwa zawierają stwierdzenia, które wypełniły znamiona czynu zabronionego stypizowanego w art. 299 § 1 k.k. Opisuje ona przecież, jakie podejmowała działania na polecenie A. K. (1) (zlecanie przelewów, przekazywaniu temu oskarżonemu pieniędzy, które podejmowała w banku, fikcyjny obrót towarowy z firmą (...) – k. 7312, 8304, 8305) związane z wpływającymi na konto bankowe pieniędzmi w związku z, jak to nazywa, praniem dokumentów.

Powiązanie jej wypowiedzi z wyjaśnieniami M. W. (1) relacjonującego na podobny temat upoważniało do wniosku, że wypowiedzi tych oskarżonych uzupełniają się i dają pełny obraz zachowań związanych z obracaniem pieniędzmi, które wpływały na konta bankowe w związku z fikcyjnym obrotem paliwami. Wszak jednoznacznie wynika z ich wypowiedzi, że M. W. (1) nigdy nie handlował paliwem, nigdy nie miał żadnych baz ani środków transportu, a cały obrót towarowy i dokumentacyjny był fikcją. Wyjaśnienia M. M. (1) (k. 7312, t. XXXVII) w sposób wyraźny potwierdzają występowanie po jej stronie świadomości takich działań i braku odzwierciedlenia tych dokumentacyjnie przeprowadzanych operacji w rzeczywistości gospodarczej. Jeśli przy tym uwzględni się wypowiedzi M. W. (1) (k. 9827, t. L) to nie można uznać, że Sąd Okręgowy nietrafnie ustalił fakty w tej sprawie i nie miał podstaw do takich ustaleń. Wypowiedzi tych dwóch osób nie nasuwają żadnych zastrzeżeń, co do trafności tego ustalenia. Należy także pamiętać o analizach przepływu środków finansowych na kontach wskazanych w zarzutach aktu oskarżenia, które stanowiły także podstawę czynionych przez Sąd Okręgowy ustaleń, co dodatkowo uprawnia do uznania, że zarzuty apelacji o błędnych ustaleniach faktycznych są chybione.

Podobnie ocenić należy także zarzut o takiej treści dotyczący ustalenia odpowiedzialności A. K. (1). Ten oskarżony również przyznał się do naruszenia art. 299 § 1 k.k. To jego oświadczenie wraz z wypowiedziami M. W. (1) i M. M. (1) złożonymi w toku śledztwa oraz korespondująca z tymi wypowiedziami analiza przepływu środków pieniężnych i dokumentacja bankowa nie podważają ustalenia Sądu Okręgowego, lecz utwierdzają o słuszności stanowiska tego Sądu przypisującego oskarżonemu popełnienie przez tego oskarżonego przypisanego mu występku.

Apelacje trójki oskarżonych nie przekonały o słuszności stawianych zaskarżonemu wyrokowi zarzutach.

Nie uczyniła tego także apelacja drugiego z obrońców M. W. (1). Już wyżej wskazano na ubogość treściową argumentacji skargi tej apelującej. Wskazane w niniejszych rozważaniach okoliczności związane z ustaleniami poczynionymi przez Sąd I instancji oraz dowodów na poparcie tych ustaleń pozwalają na konkluzję, że zarzuty dowolnej oceny dowodów zgromadzonych na poparcie tezy aktu oskarżenia nie znajdują wsparcia. Apelująca nie wykazała, aby Sąd I instancji dowolnie ocenił przedstawione mu dowody, w tym zwłaszcza wyjaśnienia M. W. (1). Twierdzenie, że ten oskarżony co prawda przyznał się do stawianego mu zarzutu w toku śledztwa, ale uczynił to w związku ze stanem zdrowia i obawą pozostawania w areszcie tymczasowym nie przystaje do wywodów Sądu Okręgowego oceniającego treść wypowiedzi M. W. (1). Sąd I instancji zwrócił uwagę na fakt, że oskarżony ten złożył wyjaśnienia korespondujące z wypowiedziami innych osób, lecz co istotne jego relacje z rozprawy pozostawały w zgodzie z tym, co wyjaśniał na temat innych w czasie śledztwa. Tylko w zakresie jego dotyczącym zmieniał treść tych wypowiedzi umniejszając swoją rolę w inkryminowanych zachowaniach. Szczegółowość i obszerność jego wyjaśnień w toku śledztwa czyni zarzut ulegania presji przesłuchujących wyjątkowo nietrafnym. Oskarżony to nie osoba, która przebywała w idealnym świecie bez kontaktu z innymi stresującymi sytuacjami. Jest on przecież osobą, która zatrudniona była w Marynarce Wojennej oraz był pracownikiem Straży Granicznej. Znajomość zatem choćby procedur związanych z funkcjonowaniem tych służb wyklucza uznanie, że nie miał świadomości co jest przedmiotem postępowania i na czym polega praca organów ścigania oraz jakie są metody takiej służby jak policja.

W żaden sposób argumentacja apelacji nie przekonała o trafności stawianych zarzutów, a co za tym idzie nie mógł zostać uwzględniony wniosek apelującej.

V.  Odnośnie do apelacji obrońcy oskarżonej A. P. (1).

Jest oczywiście niezasadny zarzut apelacji postawiony w pkt. II skargi. Wbrew twierdzeniom zarzutu oraz jego motywacyjnej części, oskarżonej przedstawiono zarzut udziału w grupie przestępczej. Postanowienie z 19 lipca 2006 roku z przedstawionymi oskarżonej zarzutami, w tym i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zawarte na k. 11275, t. LVII, jednoznacznie tego dowodzi. Zarzut I, w tym postanowieniu, dotyczy naruszenia art. 258 § 1 k.k. Tej treści zarzut zawarty jest także w akcie oskarżenia w pkt. LXIV s. 157 oraz w pkt. LXVII części wstępnej wyroku. O tym zarzucie rozstrzygał także Sąd Okręgowy w pkt. LXXII części dyspozytywnej zaskarżonego wyroku i na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. umorzył postępowanie o czyn z art. 258 § 1 k.k. oraz obciążył kosztami postępowania Skarb Państwa.

Twierdzenie zatem w apelacji o przekroczeniu ram oskarżenia nie może być uznane za trafne.

Należy jednak zgodzić się z zarzutem sformułowanym, jako I w apelacji obrońcy oskarżonej. Sąd Apelacyjny uznał, że w pierwszej kolejności doszło, w toku wyrokowania w sprawie A. P. (1), do naruszenia reguł sformułowanych w art. 7 k.p.k.

Analiza wywodów Sądu meriti nie pozwala uznać, że rozstrzygnięcie dotyczące czynu przypisanego w pkt. LXXV to wynik swobodnej oceny dowodów będący następstwem poprawnego rozumowania, wynikający ze wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.

Sąd I instancji przypisał oskarżonej popełnienie czynu z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 300 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Poszerzył w ten sposób zakres przedmiotowy zachowania oskarżonej w stosunku do treści zarzutu, jaki przedstawiono jej w akcie oskarżenia. Poza wsk