Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 1198/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 07.02.2013 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Aleksandra Dołharz

Protokolant: Marta Czarniecka

bez udziału Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu

po rozpoznaniu dnia 14 stycznia 2013 r. , 4 lutego 2013 r.

sprawy: Z. S.

syna M. i W. z d. B.

ur. (...) w Z.

oskarżonego o to, że:

w dniu 16 maja 2012 roku około godz. 21:30 na terenie Ośrodka (...) oddziału 142 n Leśnictwa P. Nadleśnictwa C., dokonywał polowania na zwierzynę łowną przy użyciu broni myśliwskiej sztucera (...) kal. 6,5 x 55 nie posiadając do tego uprawnienia

tj. o czyn z art. 53 pkt 4 Ustawy z dnia 13.10.1995 r. – Prawo Łowieckie

1.  uznaje oskarżonego Z. S. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, opisanego w części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 53 pkt 4 Ustawy z dnia 13.10.1995 r. – Prawo Łowieckie i za to na podstawie art. 53 pkt 4 Ustawy z dnia 13.10.1995 r. – Prawo Łowieckie. wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 2 (dwóch) lat;

3.  na podstawie art. 71 § 1 k.k. wymierza oskarżonemu karę grzywny w ilości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 zł (dziesięciu złotych);

4.  na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe
w kwocie 90 (dziewięćdziesiąt) złotych i na podstawie art. 2 ust.1 pkt 2 i art. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
wymierza mu opłatę w kwocie 170 (sto siedemdziesiąt) złotych;