Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III W 510/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 01 października 2014 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w W., III Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Dariusz Leszczyński

Protokolant Katarzyna Narożnik

po rozpoznaniu w dniu 01.10. 2014 r. sprawy:

S. A. syna Z. i K., ur. (...) w W.

Obwinionego o to, że:

w dniu 27 kwietnia 2013r, o godz. 08:58 na ul. (...) przy ul. (...) w W., kierując pojazdem marki C. o numerze rejestracyjnym (...) nie zastosował się do ograniczenia prędkości określonego znakiem drogowym B-33 „ograniczenie prędkości do 60 km/h” i przekroczył dozwoloną prędkość o 59 km/h, co zostało zarejestrowane za pomocą urządzenia do pomiaru prędkości MultaRadar CD

tj. o czyn z art. 92a kw

orzeka:

S. A. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu wykroczenia i za to, na podstawie art. 92a kw skazuje i wymierza mu karę pięciuset pięćdziesięciu złotych grzywny.

Na podstawie art. 118 § 1 kpw i art. 627 kpk w zw. z art. 119 kpw zasądza od obwinionego na rzecz Skarbu Państwa 55 zł. tytułem opłaty oraz 836,03 zł. tytułem zwrotu wydatków.