Sygn. akt II Ca 64/13

POSTANOWIENIE

Dnia 26 marca 2013 r.

Sąd Okręgowy w Kielcach Wydział II Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Cezary Klepacz

Sędziowie: SO Ewa Piątkowska-Bidas

SO Małgorzata Klesyk

Protokolant: protokolant sądowy Beata Wodecka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 marca 2013 r. sprawy

z wniosku J. P.

z udziałem Z. J.

o zniesienie wspówłasności

na skutek apelacji uczestnika

od postanowienia Sądu Rejonowego w Jędrzejowie

z dnia 13 lipca 2012 r., sygn. akt I Ns 180/11

postanawia: zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo i odroczyć.