Sygn. akt II K 97/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 09 listopada 2015r.

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie – Koźlu w Wydziale II Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Igor Szwedkowicz

Protokolant st. sekr. sąd. Joanna Simkiewicz

Za Prokuraturę Rejonową w Kędzierzynie-Koźlu nikt – zawiadomiona prawidłowo

po rozpoznaniu w dniach 06 maja, 17 czerwca, 14 września, 04 listopada 2015r., sprawy

A. W. córki P. i M. z domu B. urodzonego w dniu (...) w Ł.,

oskarżonej o to, że:

w nocy z 17 na 18 lipca 2013r. w K. na parkingu osiedlowym przy ul. (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, dokonała uszkodzenia mienia poprzez porysowanie za pomocą nożyczek powłoki lakierniczej czterech drzwi, błotników, bagażnika i maski samochodu (...) o numerze rejestracyjnym (...), należącego do M. K., powodując szkodę w wysokości 4.500zł, powłoki lakierniczej prawych drzwi i tylnego prawego błotnika samochodu (...) o numerze rejestracyjnym (...), należącego do T. S., powodując szkodę w wysokości 1.300zł oraz powłoki lakierniczej tylnych prawych drzwi samochodu (...) o numerze rejestracyjnym (...), należącego do L. W., powodując szkodę w wysokości 400zł,

to jest o przestępstwo z art. 288 § 1 kk przy zast. art. 12 kk,

I

uniewinnia oskarżoną A. W. od popełnienia zarzucanego czynu opisanego w części wstępnej wyroku, to jest od tego, że w nocy z 17 na 18 lipca 2013r. w K. na parkingu osiedlowym przy ul. (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, dokonała uszkodzenia mienia poprzez porysowanie za pomocą nożyczek powłoki lakierniczej czterech drzwi, błotników, bagażnika i maski samochodu (...) o numerze rejestracyjnym (...), należącego do M. K., powodując szkodę w wysokości 4.500zł, powłoki lakierniczej prawych drzwi i tylnego prawego błotnika samochodu (...) o numerze rejestracyjnym (...), należącego do T. S., powodując szkodę w wysokości 1.300zł oraz powłoki lakierniczej tylnych prawych drzwi samochodu (...) o numerze rejestracyjnym (...), należącego do L. W., powodując szkodę w wysokości 400zł,

II

na podstawie art. 632 pkt 2 kpk zwalnia, oskarżoną A. W. w całości od kosztów sądowych obciążając Skarb Państwa poniesionymi w sprawie wydatkami,

III

zasądza na rzecz oskarżonej A. W. kwotę 974,16zł (dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote szesnaście groszy) tytułem zwrotu kosztów poniesionych w związku z ustanowieniem jednego obrońcy z wyboru.