Sygn. akt III Ca 673/16

POSTANOWIENIE

Dnia 14 czerwca 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Kępa

Sędziowie: SO Jacek Świerczyński

SR Ewa Guczyńska - Miśkiewicz

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2016 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku J. B.

z udziałem (...) Spółki Akcyjnej w L.

o ustanowienie służebności przesyłu

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 2 lutego 2016 roku, sygn. akt I Ns 322/15

postanawia:

1.  oddalić apelację;

2.  ustalić, iż uczestnicy ponoszą koszty postępowania apelacyjnego zgodnie ze swoim udziałem w sprawie.